Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Arenguseire Keskus korraldas koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga konverentsi „Mida ütleb majanduse väljavaadete kohta Eesti ettevõtete DNA?", kus tutvustati esmakordselt tootlikkuse uurimissuuna tulemusena valminud tootlikkuse arengustsenaariume ning esitleti Tartu Ülikooli teadlaste tehtud uurimistöö „Eesti ettevõtete osalemine globaalsetes ja lokaalsetes väärtusahelates“ tulemusi, mis on esimene sissevaade Eesti ettevõtete n-ö DNAsse.

Konverentsi avas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist ning Riigikantselei strateegiadirektor Henry Kattago tutvustas oma ettekandes Eesti 2035 strateegialoomet. 

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni direktoraadi juhataja Koen De Backer keskendus oma ettekandes globaalsete väärtusahelate tulevikule.

Tartu Ülikooli infotehnoloogia mõju-uuringute keskuse (CITIS) analüütik Andres Võrk esitles Tartu Ülikooli teadlaste uurimistöö „Eesti ettevõtete osalemine globaalsetes ja lokaalsetes väärtusahelates“ tulemusi.

Arenguseire Keskuse ekspert Mari Rell tutvustas Eesti tootlikkuse arengustsenaariume, mille aluseks on maailmas valitsevad trendid ning nende mõju Eesti ettevõtetele ja majandusnäitajatele.

Ettekannetele järgnes tootlikkuse stsenaariumite otsustuskohtade saaliarutelu ning paneelarutelu Eesti majanduse väljakutsetest.

Päeva moderaator: Meelis Kitsing, Arenguseire Keskuse uuringute juht juhataja ülesannetes

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammisti tervitus

Riigikantselei strateegiadirektor Henry Kattago kõneles Eesti 2035 strateegialoomest 

Koen De Backer (OECD) räägib globaalsete väärtusahelate tulevikust: „Business as Usual or A New Normal”

Andres Võrk (Tartu Ülikool) räägib vastvalminud uuringu põhjal Eesti ettevõtete paiknemisest lokaalsetes ja globaalsetes väärtusahelates

Mari Rell (ASK) tutvustab hiljutise uuringu põhjal Eesti tootlikkuse stsenaariumeid 15 aasta perspektiivis

Paneelarutelul Eesti majanduse väljakutsete teemal osalevad MKMi asekantsler Viljar Lubi,  Tartu Ülikooli analüütik Andres Võrk, AS Chemi-Pharmi juhataja Ruth Oltjer ja Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals

 

Esinejate tutvustused

Koen De Backer, foto                      

Koen De Backer            

OECD teaduse, tehnoloogia ja
innovatsiooni direktoraadi juhataja,   
vanemökonomist                        

Koen De Backer on Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni direktoraadi vanemökonomist ja juhataja. Oma uurimistöös keskendub ta üleilmastumise ja teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni seostele laiemas tähenduses ning nende mõjule riikide poliitikale. Tema uurimisteemadeks on olnud üleilmsed väärtusahelad, rahvusvahelised ettevõtted, tootmise ümberpaigutamine/väljasttellimine, teadus- ja arendustegevuse rahvusvahelistumine, tööstuspoliitika, avatud innovatsioon, ettevõtluse struktuurstatistika ja mikroandmed. Tal on Leuveni Katoliikliku Ülikooli (Belgia) doktorikraad ja Leuveni Katoliikliku Ülikooli/California Ülikooli Irvine’is (USA) ärijuhtimise magistri kraad.
 Rene Tammist, foto

Rene Tammist        

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister                         

Rene Tammist lõpetas 2001. aastal Tartu Ülikooli avaliku halduse erialal ning tal on 2004. aastast magistrikraad poliitika ja avaliku halduse erialal Manchesteri Ülikoolist. Aastatel 2005–2011 töötas ta Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide ja Demokraatide fraktsiooni tööstus-, teadus- ja energeetikakomitee nõunikuna ning aastatel 2011–2018 oli Tammist Eesti Taastuvenergia Koja juhataja. Aastatel 2012–2018 oli Tammist Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti juhatuse liige.
 Henry Kattago, foto

Henry Kattago        

Riigikantselei strateegiadirektor                         

Henry Kattago on töötanud riigikantselei strateegiadirektori asetäitjana 2015. aasta sügisest. Ta on vastutanud valitsuse tegevusprogrammi ja konkurentsivõime kava koostamise ja elluviimise eest, juhtinud Eesti osalemist Euroopa poolaasta majanduskoordinatsiooni protsessis, koordineerinud rakke- ja ekspertrühmade ning Teadus- ja Arendusnõukogu tööd, samuti Eesti osalemist avatud valitsemise partnerluses ning Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide investeeringute rakkerühmas. Kattago on täitnud ajutiselt ka strateegiadirektori ülesandeid. Varem töötas Kattago viis aastat strateegiabüroo nõunikuna vastutades majanduse ja konkurentsivõime valdkondade eest ning on enne seda juhtinud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtluse talitust ning töötanud juhtivatel ametikohtadel erasektoris. Kattagol on magistrikraad EBSi rahvusvahelise ärijuhtimise erialal ning ta on lõpetanud ka avaliku halduse eriala. Ta on mitmete nõukogude ja komisjonide liige ning Eesti esindaja rahvusvahelistes töögruppides.
 Mari Rell, Arenguseire Keskus, foto

Mari Rell                

Arenguseire Keskus, ekspert                                     

Mari Rell on lõpetanud Tartu Ülikooli rakendusmatemaatika eriala ning täiendanud ennast samas ülikoolis strateegilise juhtimise alal. Tal on pikaajaline kogemus majandusanalüüsi valdkonnas. Ta on töötanud Eesti Pangas ning Poliitikauuringute Keskuses Praxis. Arenguseire Keskuses juhib Mari tootlikkuse arengutele keskenduvat uurimisprojekti, mille peamine eesmärk on hinnata lisaväärtuse kasvu perspektiive. Uurimisprojekti keskne küsimus on, millised on tulevikus võimalikud tootlikkuse kasvu allikad, mis tooks kaasa ettevõtete konkurentsivõime positiivse nihke järgmise 10–15 aasta horisondis.
 Meelis Kitsing, foto

Meelis Kitsing         

Arenguseire Keskus, uuringute juht                          

Meelis Kitsing kaitses doktorikraadi (PhD) Massachusettsi ülikoolis USAs, magistrikraadi (MALD) Fulbrighti stipendiaadina Fletcheri rahvusvaheliste suhete koolis Tuftsi ülikoolis USAs ja magistrikraadi (MSc) Peacocki stipendiaadina London School of Economicsis ÜKs. Bakalaureuseõpingud tegi ta Tartu Ülikoolis.  Meelis on töötanud Riigikantselei strateegiabüroo nõunikuna, majandusanalüüsi valdkonna juhina Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis ning konsultandina mitme rahvusvahelise firma jaoks. Ta on ka Estonian Business Schooli majandusteooria ja rahanduse õppetooli korraline professor. Arenguseire Keskuses juhib Meelis Eesti avaliku (e-)valitsemise uurimisprojekti, mille eesmärk on luua alternatiivsed stsenaariumid avaliku sektori valitsemise tuleviku kohta aastani 2030.
 Andres Võrk, foto

Andres Võrk         

Tartu Ülikool
Johan Skytte poliitikauuringute instituut, analüütik

Andres Võrk on Tartu Ülikooli IT mõju-uuringute keskuse (CITIS) analüütik alates 2016. aastast, kus ta tegeleb avaliku sektori registriandmete analüüsimisega. Ta õpetab Tartu Ülikoolis ökonomeetriat ja poliitikameetmete mõju hindamise meetodeid. Aastatel 2002–2016 oli ta Praxise töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik. Ta on Eesti Panga juures tegutseva eelarvenõukogu liige ja Sotsiaalministeeriumi juures tegutseva võrdsete võimaluste nõukoja liige.
 Margus Vals, foto

Margus Vals        

 Eesti Energia juhatuse liige                                 

Margus Vals on alates 2014. aastast Eesti Energia juhatuse liige, kes vastutab ettevõtte arendusvaldkonna eest. Varem on ta töötanud Eesti Energia strateegiajuhi ja energiakaubanduse juhina. Margus Valsil on Tallinna Tehnikaülikoolist bakalaureusekraad majanduse alal ning teadusmagistri kraad London Business Schoolist. Margus Valsi meeskond keskendub strateegilistele projektidele, millel on Eesti Energia grupi viie aasta tulemusele kõige olulisem mõju. Olulist rolli mängib arendusvaldkonnas innovaatiliste ärivõimaluste süsteemseks kogumiseks ja tuvastamiseks loodud ideepank Enefit Idea Hub. Eesti Energia on mitmekülgne ja laia tegevusvaldkonnaga rahvusvaheline energiaettevõte, mis toodab energiat põlevkivist, tuulest, päikesest, olmejäätmetest, vanarehvidest, puiduhakkest ja veest ning müüb energiat erinevates Läänemere riikides.
  Ruth Oltjer, foto

Ruth Oltjer        

Chemi-Pharm AS asutaja ja juhatuse esinaine
Tartu Ülikooli nõukogu esimees                         

Tartu ülikooli arstiteaduskonna lõpetamise järel omandas Ruth Oltjer kardiokirurgi kutse piirkonna tolleaegses ühes juhtivas kardiokeskuses Kaunases. Seejärel töötas arstina Ida-Tallinna Keskhaiglas ning oli üks Telliskivi perearstikeskuse rajajaid. 1997. aastal asutas ta allergiavabade desinfektsioonivahendite importimiseks ettevõtte Chemi-Pharm. Peatselt käivitati tootmine ka Eestis, 2012. aastal lisandus eksklusiivkosmeetikasari D’difference. Samal aastal pälvis Ruth Oltjer EY Aasta ettevõtja tiitli. Nüüdseks on maailma igas nurgas asuvate klientide arv kasvanud 5000ni. Eksporditakse 85% toodangust, alates Lätist ja Soomest ning lõpetades Singapuri ja Malaisiaga. Järgmisel aastal valmib Tallinna piiril automatiseeritud tootmiskompleks, töö käib tehaste loomise nimel Malaisias, Lõuna-Aafrikas ja Saudi-Araabias. 2017. aasta kevadest on Ruth Oltjer Tartu Ülikooli nõukogu esimees. Just selles ülikoolis on ta lisaks arstidiplomile kaitsnud ka ärimagistri kraadi cum laude

 

Üles

Viimati muudetud: 04.11.2020

Tagasiside