Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Arenguseire Keskus pakub välja viis riigivalitsemise ja e-riigi stsenaariumit, et avardada avalikku debatti ja tuvastada olulisi otsustuskohti Eesti riigi tuleviku suunamiseks. Stsenaariumide abil on võimalik tuua välja erinevate valikute plussid ja miinused ning keskenduda peamistele dilemmadele.

Riigireformi debatt on Eestis seni olnud vähese mitmekesisusega ning piiratud alternatiivide spektriga. Sellisena on see kaasa toonud ühiskondliku arvamuse suure polariseerumise ning raskused kompromisside leidmisel. Tihti keskendub debatt piiratud tähtsusega teemadele nagu näiteks, kui suur peab olema Riigikogu liikmete arv või kas presidenti tuleks valida otse. Need küsimused ei ole fundamentaalse tähtsusega kindlustamaks, et riigivalitsemine oleks kaasav, tõhus ja väliskeskkonnas toimuvate muutuste suhtes kohanemisvõimeline. 

Avaliku sektori valitsemise seisukohalt on keskne küsimus, kuidas pakkuda väheneva rahvastiku, mobiilse ja paindliku tööjõuturu ning nendega kaasneva võimaliku maksubaasi vähenemise ja globaalse konkurentsi tingimustes ootustele vastavaid avalikke hüvesid ning kaasata kodanikke otsustusprotsessidesse.

Valminud materjalid

____________________________________
*  The Janus-Faced Approach to Governance: Mismatch between Public Sector Reforms and Digital Government in Estonia. In: Adegboyega Ojo, Atreyi Kankanhalli, and Delfina Soares (Ed.). Proceedings of the 11th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV ’18), April 4–6, 2018, Galway, Ireland. ACM. 10.1145/3209415.3209453

 

** Internet Banking as a Platform for E-Government. Annual International Conference Proceedings: 7th Annual International Conference on Innovation and Entrepreneurship. Ed. Geibel, Richard C. Singapore: GSTF, 99−107.

 

*** Kitsing, Meelis (2020). Scenarios as Thought Experiments for Governance. In: Bouckaert, Geert; Jann, Werner (Ed.). European Perspectives for Public Administration.The Way Forward (103−125). Leuven, Belgium: Leuven University Press.

Üles

Viimati muudetud: 03.09.2020

Tagasiside