Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Konverentsil ettekandmisele tulnud uurimistööd on tehtud Arenguseire Keskuse kolme uurimissuuna – tootlikkus, (e-)valitsemine ja tööturg – raames. Konverentsil tutvustati esmakordselt (e-)valitsemise tuleviku uuringu lõpptulemusi.

Riigireform ja e-riigi arendamine on Eestis käinud eri jalga. Millised arengustsenaariumid saame, kui vaatame neid koos ja mõtleme tulevikule? Millised investeerimismustrid ja väärtusahelad domineerivad Eesti ettevõtluses ning kuidas need on seotud tootlikkusega? Kas Eesti ees seisvad tõenäolised rahvastikuarengud ikka tähendavad tulevikus vähem töökäsi tööturul? Miks on Soome parlamendis juba aastaid tegutsenud tulevikukomisjon? Kuidas hinnata selle edukust? Neile küsimustele saab vastused Arenguseire Keskuse konverentsil „Teistmoodi tulevik”. 

Ettekannete pealkirjade juurde on lisatud videosalvestused!

Päevakava

13. juuni 2018, Riigikogu konverentsisaalis
Päeva juhib Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov.

09.20–09.50     Kogunemine ja tervituskohv

09.50–10.00     Avasõnad
Toomas Kivimägi, Riigikogu majanduskomisjoni aseesimees

10.00–10.40    Tulevikukomisjon Soome parlamendis – kui edukas see on olnud? (video on soome keeles, tõlget saab lugeda siit!)
Mikko Alatalo
, Soome parlamendi tulevikukomisjoni liige

10.40–11.30     Eesti (e-)valitsemise olukord ja arengustsenaariumid
Meelis Kitsing, Arenguseire Keskuse uuringute juht
Mihkel Solvak, Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja

11.30–12.00     Uuringutulemusi kommenteerivad riigihalduse minister Janek Mäggi ja Riigikogu probleemkomisjoni riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks esimees Tanel Talve. Uuringut tutvustasid Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi juhataja Mihkel Solvak ja Arenguseire Keskuse uuringute juht Meelis Kitsing.

12.00–12.40     Lõuna

12.40–12.50     Tootlikkuse arenguperspektiivide uuringust
Mari Rell, Arenguseire Keskuse ekspert

12.50–13.20     Investeerimismustrid Eesti ettevõtluses
Kadri Männasoo, Tallinna Tehnikaülikooli majandusprofessor 

13.20–13.50     Eesti ettevõtete positsioon lokaalsetes ja globaalsetes väärtusahelates
Andres Võrk, Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi analüütik

13.50–14.00     Tööturu tuleviku uuringust
Johanna Vallistu, Arenguseire Keskuse ekspert

14.00–14.30     Pikaajaline tööjõu pakkumine, hõive- ja rahvastikustsenaariumid
Raul Eamets, Tartu Ülikooli majandusprofessor
Allan Puur, Tallinna Ülikooli demograafiakeskuse juhtivteadur

14.30–15.10     Tootlikkuse ja tööturu uuringutulemusi kommenteerivad Sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske, Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Maris Lauri, Tallinna Tehnikaülikooli majandusprofessor Kadri Männasoo ja Tartu Ülikooli majandusprofessor Raul Eamets.

15.10–15.15     Päeva kokkuvõte

Esinejate tutvustused

Mikko Alatalo

Mikko Alatalo             

Soome parlament, tulevikukomisjoni liige              

Mikko Alatalo on Soome parlamendi liige 2003. aastast ja ta esindab Keskerakonna fraktsiooni. Ta on tulevikukomisjoni ning transpordi- ja kommunikatsioonikomisoni liige 2003. aastast ja oli viimatinimetatud komisjoni esimees aastatel 2015–2016. Alatalo on Soome rahvusringhäälingu haldusnõukogu liige.
 Meelis Kitsing, foto

Meelis Kitsing         

Arenguseire Keskus, uuringute juht                          

Meelis Kitsing kaitses doktorikraadi (PhD) Massachusettsi ülikoolis USAs, magistrikraadi (MALD) Fulbrighti stipendiaadina Fletcheri rahvusvaheliste suhete koolis Tuftsi ülikoolis USAs ja magistrikraadi (MSc) Peacocki stipendiaadina London School of Economicsis ÜKs. Bakalaureuseõpingud tegi ta Tartu Ülikoolis.  Meelis on töötanud Riigikantselei strateegiabüroo nõunikuna, majandusanalüüsi valdkonna juhina Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis ning konsultandina mitme rahvusvahelise firma jaoks. Ta on ka Estonian Business Schooli majandusteooria ja rahanduse õppetooli korraline dotsent. Arenguseire Keskuses juhib Meelis Eesti avaliku (e-)valitsemise uurimisprojekti, mille eesmärk on luua alternatiivsed stsenaariumid avaliku sektori valitsemise tuleviku kohta aastani 2030.
 Mihkel Solvak, foto

Mihkel Solvak

Tartu Ülikooli tehnoloogiauuringute vanemteadur,
IT mõju-uuringute keskus

Mihkel on tehnoloogiauurija 2015. aastal Tartu Ülikooli juurde loodud IT mõju-uuringute keskuses CITIS (Center of IT Impact Studies). CITIS tegeleb Eesti e-teenuste poolt genereeritud suurandmete baasil uute andmepõhiste e-teenuste prototüüpimise ja väljatöötlemisega, kasutades erinevaid statistilise analüüsi ja masinõppe meetodeid. Mihkel on tegelenud e-teenuste, eriti e-valimiste, mõju uurimisega ning keskendub viimasel ajal reaalajas toimivate käitumist ennustavate teenuste loomisega.
 Mari Rell, Arenguseire Keskus, foto

Mari Rell                

Arenguseire Keskus, ekspert                                     

Mari Rell on lõpetanud Tartu Ülikooli rakendusmatemaatika eriala ning täiendanud ennast samas ülikoolis strateegilise juhtimise alal. Tal on pikaajaline kogemus majandusanalüüsi valdkonnas. Ta on töötanud Eesti Pangas ning Poliitikauuringute Keskuses Praxis. Arenguseire Keskuses juhib Mari tootlikkuse arengutele keskenduvat uurimisprojekti, mille peamine eesmärk on hinnata lisaväärtuse kasvu perspektiive. Uurimisprojekti keskne küsimus on, millised on tulevikus võimalikud tootlikkuse kasvu allikad, mis tooks kaasa ettevõtete konkurentsivõime positiivse nihke järgmise 10–15 aasta horisondis.
Johanna Vallistu portree

Johanna Vallistu    

Arenguseire Keskus, ekspert                                    

Johanna Vallistu on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli tehnoloogia valitsemise ja Sciences Po poliitikate ja programmide hindamise magistrantuuri. Bakalaureusekraadi omandas ta Stockholmi Kõrgemas Majanduskoolis Riias. Johanna on eelnevalt töötanud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuses RAKE analüütikuna ning Technopolis Groupis innovatsiooni- ja majanduspoliitikate konsultandina. Arenguseire Keskuses juhib Johanna tööturu tuleviku uurimisprojekti, mille eesmärk on eeluuringute ja stsenaariumide abil paremini mõista tööturu võimalikke arenguid. 
 Kadri Männasoo, foto

Kadri Männasoo       

Tallinna Tehnikaülikool, majandusprofessor            

Professor Kadri Männasoo on TTÜ Majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi direktor, kellel on teadusuuringute ja õppetöö kõrval laialdasi praktilisi töökogemusi majandusanalüüsi valdkonnas Swedbankist ja Eesti Pangast. Viimased uurimused keskenduvad ettevõtete investeerimisstrateegiatele, sealhulgas pikaajalist majanduskasvu tagavate teadus- ning arendustegevuse investeeringutele ning neid  mõjutavatele teguritele. Praegu on käsil Arenguseire Keskuse tellitud uurimisprojekt “Kas ettevõtete investeeringud jõuavad tootlikkuseni”, millega seoses  on käsil ettevõtete investeerimismustrite ja tootlikkuse mõjutegurite uurimine, sealhulgas inimkapitali, teadmusloome efektiivsuse ning tehnoloogia- ja teadmiste adaptsioonivõime uurimine, mis loovad aluse pikaajaliseks jätkusuutlikuks majanduskasvuks ning loovad eelduse väljumiseks keskmise sissetulekuga riikide lõksust (ingl k middle-income trap).
 Andres Võrk, foto

Andres Võrk         

Tartu Ülikooli
Johan Skytte poliitikauuringute instituut, analüütik

Andres Võrk on Tartu Ülikooli IT mõju-uuringute keskuse (CITIS) analüütik alates 2016. aastast, kus ta tegeleb avaliku sektori registriandmete analüüsimisega. Ta õpetab Tartu Ülikoolis ökonomeetriat ja poliitikameetmete mõju hindamise meetodeid. Aastatel 2002–2016 oli ta Praxise töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik. Ta on Eesti Panga juures tegutseva eelarvenõukogu liige ja Sotsiaalministeeriumi juures tegutseva võrdsete võimaluste nõukoja liige.
 Raul Eamets, foto

Raul Eamets

Tartu Ülikool, majandusprofessor                            

Raul Eamets on Eesti majandusteadlane ja Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna dekaan ning makroökonoomika professor. Raul on paljude kodumaiste ja rahvusvaheliste uuringute ja analüüside autorina panustanud Eesti tööturu, migratsioonipoliitika ja hariduspoliitika aruteludesse. Näiteks juhib ta koos prof Tammaruga hetkel 3-aastast projekti RITA-ränne ning panustab ka Arenguseire Keskuse tööturu tuleviku projekti tööjõu pikaajalise pakkumise eeluuringu juhina. Muude kohustuste seas osaleb ta ka OSKA programmi ekspertnõukogus ning juhib Eesti eelarvenõukogu.
 Allan Puur, foto

Allan Puur

Tallinna Ülikool,
demograafiakeskuse juhtivteadur                       

 Allan Puur on Eesti rahvastikuteadlane ja Tallinna Ülikooli demograafiakeskuse juhtivteadur. Allan oli 2017. aastal ilmunud Eesti inimarengu aruande peatüki „Ränne ja rahvastikumuutused Eestis ning Euroopas” toimetaja. Arenguseire Keskuse tööturu tuleviku projekti raames integreerib Allan oma uurimismeeskonnaga EIA demograafilise prognoosi ja hõivemuutuse võimalikud variandid, mis aitab paremini aru saada hõivatute arvu ja osakaalu tulevikudünaamikast Eestis.

 

Üles

Viimati muudetud: 30.09.2020

Tagasiside