Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 Tea Danilov, Arenguseire Keskus, foto

Tea Danilov                       

Juhataja         
631 6922     
tea.danilov@riigikogu.ee

Tea on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusmagistri kraadiga, spetsialiseerumisega ökonomeetriale ja majandusteooriale. Ta on töötanud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses ettevõtluse ja ekspordi keskuse direktorina ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis siseturuosakonna ja majandusarengu osakonna juhatajana. 
 Meelis Kitsing, foto

Meelis Kitsing                      

Uuringute juht
631 6921
meelis.kitsing@riigikogu.ee

Meelis kaitses doktorikraadi (PhD) Massachusettsi ülikoolis USAs, magistrikraadi (MALD) Fulbrighti stipendiaadina Fletcheri rahvusvaheliste suhete koolis Tuftsi ülikoolis USAs ja magistrikraadi (MSc) Peacocki stipendiaadina London School of Economicsis ÜKs. Bakalaureuseõpingud tegi ta Tartu Ülikoolis.  Meelis on töötanud Riigikantselei strateegiabüroo nõunikuna, majandusanalüüsi valdkonna juhina Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis ning konsultandina mitme rahvusvahelise firma jaoks. Ta on ka Estonian Business Schooli majandusteooria ja rahanduse õppetooli korraline professor.
 Kadri Mats, Arenguseire Keskus, foto

Kadri Mats                            

Projektijuht                                                     
631 6924
kadri.mats@riigikogu.ee

Kadri on lõpetanud Estonian Business Schooli avaliku halduse eriala ning täiendanud ennast samas ülikoolis finantsjuhtimise alal. Ta on töötanud SA KredEx Euroopa Liidu vahendite projektijuhina ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna eksperdina.
 

Uku Varblane                        

Ekspert                                                            
521 4757
uku.varblane@riigikogu.ee 

Uku on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistriõppe fookusega majanduse modelleerimisele ja riigimajandusele ning on läbimas doktorantuuri, kus tema uurimisteemaks on tootlikkuse ja globaalsete väärtusahelate seosed. Ta on täiendanud ennast Sloveenias Ljubljana ülikoolis, Rootsis Jönköpingi ülikoolis ning Thbilisi ülikoolis Gruusias. Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse RAKE juhatajana on Ukul enam kui 10-aastane kogemus majanduse valdkonna rakendusuuringute läbiviimisel ja juhtimisel.
Johanna Vallistu portree

Johanna Vallistu

Ekspert (lapsehoolduspuhkusel)                                    

Johanna on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli tehnoloogia valitsemise ja Sciences Po poliitikate ja programmide hindamise magistrantuuri. Bakalaureusekraadi omandas ta Stockholmi Kõrgemas Majanduskoolis Riias. Johanna on eelnevalt töötanud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuses RAKE analüütikuna ning Technopolis Groupis innovatsiooni- ja majanduspoliitikate konsultandina. Arenguseire Keskuses on Johanna Vallistu juhtinud „Tööturg 2035“ ja „Eakate tuleviku rahaline heaolu“ uurimissuundi. Alates 2019. aastast on Johanna TalTechi Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi doktorant. Tema uurimisvaldkond on tuleviku sotsiaalkindlustussüsteem ja töö tulevik.
 Magnus Piirits

Magnus Piirits                      

Ekspert                                                          
631 6925
magnus.piirits@riigikogu.ee

Magnus on majandusteaduse doktorant Tartu Ülikoolis. Varasemalt on ta töötanud analüütikuna mõttekojas Praxis, kus ta põhiliselt tegeles sotsiaalkaitsevaldkonna uuringutega. Suurema tähelepanu all olid pensioniteemalised uuringud nii Eestis kui ka Euroopas ning analüüsimiseks kasutas ta kvantitatiivseid analüüsimeetodeid. Oma doktoritöös uurib ta Eesti pensionisüsteemi reformide mõjusid ebavõrdsusele ja kasutab selleks mikrosimulatsioonimudelit. Samuti on ta Eesti pensioniekspert Euroopa sotsiaalpoliitika ekspertide võrgustikus. Lisaks sotsiaalkaitsele on ta tegelenud ka maksude-toetuste mudeli (EUROMOD) arendamisega.
 Berit Brandt, foto

Berit Brandt                

Infonõunik                                                                     
631 6923
berit.brandt@riigikogu.ee

Beritil on Tallinna Ülikooli humanitaarteaduse magistri kraad keeleteaduse ja keeletoimetamise erialal. Ta on varem töötanud Eesti Rahvusringhäälingu administratiivosakonnas ning Riigikogu Kantseleis erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni konsultandina.
 

Маrina Васhmann

Kommunikatsioonispetsialist                                     
5645 6600
marina.bасhmann@riigikogu.ee

Marina on lõpetanud Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuriloo eriala ning temal on 17-aastane kommunikatsioonialane töökogemus era- ja avalikus sektoris.

 

Üles

Viimati muudetud: 26.06.2020

Tagasiside