Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Uurimissuuna "Eesti inimeste siseriiklik ja piiriülene liikuvus" eesmärk on mõelda läbi Eesti siseriikliku ja kaugliikuvuse arenguväljavaated, visandada alternatiivsed arengurajad ning seondada stsenaariumidega inimeste liikuvusprofiilid ning olulisemad transpordiinvesteeringud.

Inimesekeskne lähenemine on liikuvuse tuleviku käsitlemisel keskse tähtsusega. Mõistmine kuidas inimesed ja ettevõtted teevad liikuvust puudutavaid otsuseid ning võtavad kasutusele uusi tehnoloogiaid võimaldab planeerida ja hinnata erinevate muutuste mõju ning rakendada tehnoloogilised uuendused üksikisikute ja ühiskonna terviku hüvanguks.

Liikuvus on tähtis, sest kujundab seda, kuidas me oma elusid elame. Liigutakse selleks, et käia tööl, õppida, veeta vaba aega jne. Ühiskondlikud muutused viimase paarikümne aasta jooksul on oluliselt mõjutanud seda kuidas ja miks me liigume ning kasutame transpordisüsteemi. Järgnevatel kümnenditel ees seisvad muutused on tõenäoliselt veelgi suuremad.

Pikaajaline ebakindlus raskendab planeerimist. See kehtib eriti pika kasutuseaga infrastruktuuri-investeeringute puhul. Stsenaariumide kasutamine aitab poliitikakujundajatel mõista erinevaid otsustuskomplekte ning rakendada neid valikuid, mis on kõige töökindlamad kõige suurema arvu võimalike ja usutavate tulevikustsenaariumide korral. Teisalt võimaldab tulevikumaailmade läbimängimine kavandada transpordisüsteemi sel viisil, et seda saaks võimalikult hõlpsasti kohandada muutuvate tingimustega. Stsenaariumiprojekt toetab Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi ja liikuvuse arengukava koostamist ja aitab loodetavasti jõuda töökindlate valikute ja parema liikuvuskeskkonnani.

Liikuvuse uurimissuuna raames valmib liikuvust mõjutavate trendide ülevaade, Eesti inimeste liikuvuse profiilid, liikuvuse stsenaariumid 2035 ning nende seos investeeringukavade ja liikuvusprofiilidega. 

Projekti analüütilise materjali valmimistähtaeg on märts 2021.

Uurimissuuna kesksed küsimused:

  • Mis on inimeste liikuvust ja liikumisviisi valikut suunavad võtmetegurid ning võimalikud murrangud?
  • Mis on Eesti siseriikliku ja kaugliikuvuse arenguväljavaated?
  • Mis on peamised liikuvust puudutavad dilemmad, mida otsustajad peavad silmas pidama?

Uurimissuuna materjalid:

 

Üles

Viimati muudetud: 30.09.2020

Tagasiside