Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Arenguseire Keskus ja Õiguskantsleri Kantselei korraldavad seminari „Laste heaolu indikaatorid: praegune seis ja võimalused laste olukorra kirjeldamisel”, et arutada ühiselt laste heaolu kirjeldamise ja hindamisega seotud olukorda ja võimalusi Eestis.

Seminaril kõnelevad teadlased lapse heaolu mõiste sisust ja selle mõõtmise vajalikkusest. Eesti eksperdid kirjeldavad senist praktikat laste heaolu indikaatorite kasutamisel ning sellega seotud kitsaskohti ja arenguplaane.

Ettekannetele järgneb kõigi osalejate ühine arutelu laste andmete kasutamisvõimaluste ja sellega seotud praktilise vajaduse üle ning sihiseadmine laste andmete ja indikaatorite edasiarendamisel ja kasutamisvõimaluste laiendamisel.

Päevakava

30. august kell 9.30–13.00
Komandandi maja suur saal (Toompea 1, Tallinn)

9.30–10.00     Tervituskohv

10.00–10.15    International Society for Child Indicators (ISCI) 7. konverentsi „Children of the World, Touch of    Change” ülevaade ja põhiteemad
Dagmar Kutsar, Tartu Ülikool

10.15–10.45    Child wellbeing indicators: theory and practice (inglise keeles)
Prof. Asher Ben-Arieh, ISCI, Hebrew University of Israel

10.45–11.00    Heaolumõõtmine ja inimvara uuringuprojekt OECD ja Eesti eesmärkides
Mari Rell, Riigikogu Arenguseire Keskus

11.00–11.15    Kohvipaus

11.15–11.30    Lastele ja peredele suunatud riikliku poliitika indikaatorid – seatud eesmärkide ja tänase olukorra võrdlus 2012–2020 aasta laste ja perede arengukava põhjal
Age Viira ja Hanna Vseviov, Sotsiaalministeerium

11.30–11.45    Laste heaoluindikaatorite arendustöö Statistikaametis
Anet Müürsoo, Statistikaamet

11.45–12.00    Lapse õiguste olukorra kirjeldamine – mõõdikute võimalused ja kitsaskohad
Andra Reinomägi, Õiguskantsleri Kantselei

12.00–13.00    Ühine arutelu „Laste heaolu hindamise võimalused, andmetega seotud kitsaskohad ja              lahendused Eestis”

 

Üles

Viimati muudetud: 10.06.2019

Tagasiside