Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Arenguseire Keskus koostöös Rakendusuuringute Keskusega CentAR viib läbi uurimisprojekti „Rahvusvahelise laevanduse ja meremajanduse arenguseire aastani 2040“.

Uurimisprojekti eesmärk on analüüsida Eesti konkurentsipositsiooni kaubalaevade lipuriigina ning kaupade vedamisel Eesti sadamate kaudu. Uurimisprojektis käsitletakse rahvusvaheliste multimodaalsete kaubakoridoride arenguid, eri transpordiliikide omavahelist konkurentsiolukorda, uusi laevatatavaid kaubagruppe, laevandust mõjutavaid tehnoloogilisi arenguid ja keskkonnanõudeid ning lipuriigi valikutegureid ja nende võimalikku muutumist ajas. Lühidalt öeldes on uurimisprojekti peamine eesmärk läbi mõelda, kuidas peaks Eesti riik erinevate arengutrendide realiseerumise korral käituma, et kasvatada oma konkurentsivõimet kaubalaevade lipuriigina ja kaupade vedamisel Eesti sadamate kaudu.  

Uurimisprojekti lõppraport valmib septembris 2020. aastal. Lõppraport sisaldab rahvusvahelist laevandust ja meremajandust mõjutavate arengutrendide analüüsi, alternatiivseid tulevikustsenaariumeid aastani 2040 ning otsustuskohti poliitikakujunduseks. 

Uurimisprojekti kesksed küsimused:

  • Millised tegurid ja arengutrendid mõjutavad rahvusvahelist laevandust ja Eesti sadamate konkurentsivõimet?
  • Millest sõltub tulevikus riikide konkurentsivõime lipuriigina?
  • Kuidas erinevad arengutrendid mõjutavad laevade ja kaldasektori vahelisi seoseid?
  • Milliseid eristuvaid arengustsenaariumeid on võimalik välja tuua ja põhjendada Eesti sadamakaubanduse ja Eesti kui lipuriigi tuleviku kohta?
  • Millisteks riskideks ja võimalusteks peaksid poliitikakujundajad varakult valmis olema?

Materjalid:

  • UUS! Eesti kui lipuriigi tulevik: arengustsenaariumid aastani 2040 (aruanne, PDF, 1,3 MB; kokkuvõte, PDF, 8 MB)
  • UUS! Merekaubanduse tulevik Eestis: arengustsenaariumid aastani 2040 (aruanne, PDF, 832 kB; kokkuvõte, PDF, 9,4 MB)

Üles

Viimati muudetud: 03.11.2020

Tagasiside