Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Arenguseire Keskus ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kutsuvad osalema konverentsil „Mida ütleb majanduse väljavaadete kohta Eesti ettevõtete DNA?". Konverentsil tutvustatakse esmakordselt Eesti tootlikkuse arengustsenaariume aastaks 2035 ning esitlemisele tuleb Tartu Ülikooli teadlaste tehtud uurimistöö „Eesti ettevõtete osalemine globaalsetes ja lokaalsetes väärtusahelates“, mis on esimene sissevaade Eesti ettevõtete n-ö DNAsse.

Päevakava

20. november 2018, ühisministeeriumi Tamme saal (Suur-Ameerika 1, Tallinn)
Päeva moderaator: Meelis Kitsing, Arenguseire Keskuse uuringute juht juhataja ülesannetes

09.30–10.00 Kogunemine, registreerumine

10.00–10.10 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammisti tervitus

10.10–10.30 Riigikantselei strateegiadirektor Henry Kattago kõneleb Eesti 2035 strateegialoomest 

10.30–11.10 Koen De Backer (OECD) räägib globaalsete väärtusahelate tulevikust: „Business as Usual or A New Normal”

11.10–11.30 Kohvipaus

11.30–12.45 Andres Võrk (Tartu Ülikool) räägib vastvalminud uuringu põhjal Eesti ettevõtete paiknemisest lokaalsetes ja globaalsetes väärtusahelates
Mari Rell (ASK) tutvustab hiljutise uuringu põhjal Eesti tootlikkuse stsenaariumeid 15 aasta perspektiivis

12.45–13.15 2020+ Eesti majandusarengu strateegia saaliarutelu „Millised valikud seisavad Eestil ees lisandväärtuse ja tootlikkuse kasvatamiseks?“

13.15–14.00 Lõuna

14.00–14.50 Paneelarutelul Eesti majanduse väljakutsete teemal osalevad minister Rene Tammist, Riigikogu liige Maris Lauri, Tartu Ülikooli analüütik Andres Võrk, AS Chemi-Pharmi juhataja Ruth Oltjer ja Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals

 

Esinejate tutvustused

Koen De Backer, foto                      

Koen De Backer            

OECD teaduse, tehnoloogia ja
innovatsiooni direktoraadi juhataja,   
vanemökonomist                        

Koen De Backer on Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni direktoraadi vanemökonomist ja juhataja. Oma uurimistöös keskendub ta üleilmastumise ja teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni seostele laiemas tähenduses ning nende mõjule riikide poliitikale. Tema uurimisteemadeks on olnud üleilmsed väärtusahelad, rahvusvahelised ettevõtted, tootmise ümberpaigutamine/väljasttellimine, teadus- ja arendustegevuse rahvusvahelistumine, tööstuspoliitika, avatud innovatsioon, ettevõtluse struktuurstatistika ja mikroandmed. Tal on Leuveni Katoliikliku Ülikooli (Belgia) doktorikraad ja Leuveni Katoliikliku Ülikooli/California Ülikooli Irvine’is (USA) ärijuhtimise magistri kraad.
 Rene Tammist, foto

Rene Tammist        

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister                         

Rene Tammist lõpetas 2001. aastal Tartu Ülikooli avaliku halduse erialal ning tal on 2004. aastast magistrikraad poliitika ja avaliku halduse erialal Manchesteri Ülikoolist. Aastatel 2005–2011 töötas ta Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide ja Demokraatide fraktsiooni tööstus-, teadus- ja energeetikakomitee nõunikuna ning aastatel 2011–2018 oli Tammist Eesti Taastuvenergia Koja juhataja. Aastatel 2012–2018 oli Tammist Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti juhatuse liige.
 Henry Kattago, foto

Henry Kattago        

Riigikantselei strateegiadirektor                         

Henry Kattago on töötanud riigikantselei strateegiadirektori asetäitjana 2015. aasta sügisest. Ta on vastutanud valitsuse tegevusprogrammi ja konkurentsivõime kava koostamise ja elluviimise eest, juhtinud Eesti osalemist Euroopa poolaasta majanduskoordinatsiooni protsessis, koordineerinud rakke- ja ekspertrühmade ning Teadus- ja Arendusnõukogu tööd, samuti Eesti osalemist avatud valitsemise partnerluses ning Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide investeeringute rakkerühmas. Kattago on täitnud ajutiselt ka strateegiadirektori ülesandeid. Varem töötas Kattago viis aastat strateegiabüroo nõunikuna vastutades majanduse ja konkurentsivõime valdkondade eest ning on enne seda juhtinud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtluse talitust ning töötanud juhtivatel ametikohtadel erasektoris. Kattagol on magistrikraad EBSi rahvusvahelise ärijuhtimise erialal ning ta on lõpetanud ka avaliku halduse eriala. Ta on mitmete nõukogude ja komisjonide liige ning Eesti esindaja rahvusvahelistes töögruppides.
 Mari Rell, Arenguseire Keskus, foto

Mari Rell                

Arenguseire Keskus, ekspert                                     

Mari Rell on lõpetanud Tartu Ülikooli rakendusmatemaatika eriala ning täiendanud ennast samas ülikoolis strateegilise juhtimise alal. Tal on pikaajaline kogemus majandusanalüüsi valdkonnas. Ta on töötanud Eesti Pangas ning Poliitikauuringute Keskuses Praxis. Arenguseire Keskuses juhib Mari tootlikkuse arengutele keskenduvat uurimisprojekti, mille peamine eesmärk on hinnata lisaväärtuse kasvu perspektiive. Uurimisprojekti keskne küsimus on, millised on tulevikus võimalikud tootlikkuse kasvu allikad, mis tooks kaasa ettevõtete konkurentsivõime positiivse nihke järgmise 10–15 aasta horisondis.
 Meelis Kitsing, foto

Meelis Kitsing         

Arenguseire Keskus, uuringute juht                          

Meelis Kitsing kaitses doktorikraadi (PhD) Massachusettsi ülikoolis USAs, magistrikraadi (MALD) Fulbrighti stipendiaadina Fletcheri rahvusvaheliste suhete koolis Tuftsi ülikoolis USAs ja magistrikraadi (MSc) Peacocki stipendiaadina London School of Economicsis ÜKs. Bakalaureuseõpingud tegi ta Tartu Ülikoolis.  Meelis on töötanud Riigikantselei strateegiabüroo nõunikuna, majandusanalüüsi valdkonna juhina Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis ning konsultandina mitme rahvusvahelise firma jaoks. Ta on ka Estonian Business Schooli majandusteooria ja rahanduse õppetooli korraline professor. Arenguseire Keskuses juhib Meelis Eesti avaliku (e-)valitsemise uurimisprojekti, mille eesmärk on luua alternatiivsed stsenaariumid avaliku sektori valitsemise tuleviku kohta aastani 2030.
 Andres Võrk, foto

Andres Võrk         

Tartu Ülikool
Johan Skytte poliitikauuringute instituut, analüütik

Andres Võrk on Tartu Ülikooli IT mõju-uuringute keskuse (CITIS) analüütik alates 2016. aastast, kus ta tegeleb avaliku sektori registriandmete analüüsimisega. Ta õpetab Tartu Ülikoolis ökonomeetriat ja poliitikameetmete mõju hindamise meetodeid. Aastatel 2002–2016 oli ta Praxise töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik. Ta on Eesti Panga juures tegutseva eelarvenõukogu liige ja Sotsiaalministeeriumi juures tegutseva võrdsete võimaluste nõukoja liige.

 

Üles

Viimati muudetud: 14.11.2018

Tagasiside