Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Arenguseire Keskus on arenguseire seaduse alusel Riigikogu Kantselei juurde loodud sõltumatu üksus, kelle ülesandeks on ühiskonna pikaajaliste (üle kümneaastase ajahorisondi ulatuvate) arengute väljaselgitamine, analüüsimine ja nende põhjal arengustsenaariumite koostamine. Eesmärk on eristada Eesti ühiskonnale avanevaid võimalusi ja ohtusid, jälgida, kuidas arengustsenaariumid teostuvad, ning vajaduse korral stsenaariume ka korrigeerida.

Arenguseire Keskuse ülesanne on ühiskonna arengute väljaselgitamine, analüüsimine ja arengustsenaariumite koostamine.

Need tulevikuvaated peavad hõlmama paljusid valdkondi ja arvestama erinevaid ühiskonna arengu aspekte nii Eestis kui ka maailmas laiemalt.

Arenguseire Keskus on oma põhitegevuses sõltumatu. Tal on oma eelarve ning otsustusõigus tegevuste planeerimisel ja elluviimisel.

Keskuse juures tegutseb arenguseire sõltumatuse tagamiseks viieliikmeline nõukoda, mis on moodustatud teadus-, ettevõtlus- ja tehnoloogiavaldkonna tunnustatud asjatundjatest. Nõukoda:

 • kinnitab arenguseire tegevuskava,
 • teeb ettepanekuid arenguseire põhisuundade ja teemade valikuks,
 • hindab arenguseire tegevuskava täitmist ja eelarvevahendite sihipärast kasutamist,
 • annab hinnangu valminud seiretele ja analüüsidele,
 • annab heakskiidu keskuse juhataja teenistusse võtmiseks ja teenistusest vabastamiseks,
 • täidab teisi talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

Arenguseire nõukoja liikmed

 • Priit Rohumaa – esimees
 • Jaak Aaviksoo
 • Tarmo Soomere
 • Priit Perens
 • Mait Palts

Arenguseire nõukoja esimene koosolek toimus 19. septembril 2016 ja selle kutsus kokku Riigikogu majanduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi.

Alamlehed

Üles

Viimati muudetud: 22.06.2017

Tagasiside