Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Arenguseire Keskus on arenguseire seaduse alusel Riigikogu Kantselei juurde loodud sõltumatu üksus, kelle ülesandeks on ühiskonna pikaajaliste (üle kümneaastase ajahorisondi ulatuvate) arengute väljaselgitamine, analüüsimine ja nende põhjal arengustsenaariumite koostamine. Eesmärk on eristada Eesti ühiskonnale avanevaid võimalusi ja ohtusid, jälgida, kuidas arengustsenaariumid teostuvad, ning vajaduse korral stsenaariume ka korrigeerida.

Arenguseire Keskuse ülesanne on ühiskonna arengute väljaselgitamine, analüüsimine ja arengustsenaariumite koostamine.

Need tulevikuvaated peavad hõlmama paljusid valdkondi ja arvestama erinevaid ühiskonna arengu aspekte nii Eestis kui ka maailmas laiemalt.

Arenguseire Keskus on oma põhitegevuses sõltumatu. Tal on oma eelarve ning otsustusõigus tegevuste planeerimisel ja elluviimisel.

Keskuse juures tegutseb arenguseire sõltumatuse tagamiseks viieliikmeline nõukoda, mis on moodustatud teadus-, ettevõtlus- ja tehnoloogiavaldkonna tunnustatud asjatundjatest. Nõukoda:

 • kinnitab arenguseire tegevuskava,
 • teeb ettepanekuid arenguseire põhisuundade ja teemade valikuks,
 • hindab arenguseire tegevuskava täitmist ja eelarvevahendite sihipärast kasutamist,
 • annab hinnangu valminud seiretele ja analüüsidele,
 • annab heakskiidu keskuse juhataja teenistusse võtmiseks ja teenistusest vabastamiseks,
 • täidab teisi talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

Arenguseire nõukoja liikmed

 • Priit Rohumaa – esimees
 • Jaak Aaviksoo
 • Tarmo Soomere
 • Priit Perens
 • Mait Palts

Arenguseire nõukoja esimene koosolek toimus 19. septembril 2016 ja selle kutsus kokku Riigikogu majanduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi.

Alamlehed

 • Riigikogu logo

  (E-)valitsemise uurimisprojekt

  Arenguseire Keskuse Eesti avaliku (e-)valitsemise uurimisprojekti eesmärk on luua alternatiivsed stsenaariumid avaliku sektori valitsemise tuleviku…
 • Riigikogu logo

  Tootlikkuse uurimisprojekt

  Arenguseire Keskus viib 2017.–2018. aastal ellu tootlikkuse arengtele keskenduva uurimisprojekti. Kavandatava projekti peamine eesmärk on…
 • Riigikogu logo

  Tööturu uurimisprojekt

  Arenguseire Keskus viib 2017.–2018. aastal ellu tööturu tuleviku uurimisprojekti, mille eesmärk on eeluuringute ja stsenaariumide…
 • Riigikogu logo

  Arenguseire Keskuse töötajad

  Siit leiad Arenguseire Keskuse töötajate kontaktid.
 • Riigikogu logo

  Arenguseire Keskuse uudiskiri

  Igal kuul on teil võimalik tutvuda Arenguseire Keskuse uudiskirjaga. Selles kajastatakse aktuaalseid teemasid, millest räägivad…

Üles

Viimati muudetud: 22.06.2017

Tagasiside