Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Arenguseire Keskus (lühidalt ASK) on arenguseire seaduse alusel Riigikogu Kantselei juurde loodud sõltumatu üksus, kelle ülesandeks on ühiskonna pikaajaliste (üle 10-aastase ajahorisondi ulatuvate) arengute tuvastamine, analüüs ja nende põhjal erinevate arengustsenaariumite koostamine koos Eesti ühiskonnale avanevate võimaluste ja ohtude eristamisega, arengustsenaariumite realiseerimise jälgimine ning vajadusel arengustsenaariumite ja nende järelmite korrigeerimine.

Arenguseire Keskuse ülesanne on ühiskonna arengute tuvastamine, analüüsimine ja arengustsenaariumite koostamine.

Need tulevikuvaated peavad olema valdkondade ülesed vaadeldes ühiskonna arengu erinevaid aspekte nii Eestis kui ka maailmas laiemalt.

Arenguseire Keskus on oma põhitegevuses sõltumatu omades iseseisvat eelarvet ja otsustusõigust tegevuste planeerimisel ja läbiviimisel.

Arenguseire Keskuse juures tegutseb arenguseire sõltumatuse tagamiseks teadus-, ettevõtlus- ja tehnoloogiavaldkonna tunnustatud asjatundjatest moodustatud viieliikmeline nõukoda, kes:

 • kinnitab arenguseire tegevuskava,
 • teeb ettepanekuid arenguseire põhisuundade ja teemade valikuks,
 • hindab arenguseire tegevuskava täitmist ning eelarvevahendite sihipärast kasutamist,
 • annab hinnangu valminud seiretele ja analüüsidele,
 • annab heakskiidu keskuse juhataja teenistusse võtmiseks ja teenistusest vabastamiseks ning
 • täidab teisi talle õigusaktidega pandud ülesandeid.

Arenguseire nõukoja liikmed

 • Priit Rohumaa – esimees
 • Jaak Aaviksoo
 • Tarmo Soomere
 • Priit Perens
 • Mait Palts

Arenguseire nõukoja esimene koosolek toimus 19. septembril ja selle kutsus kokku Riigikogu majanduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi. Esimesel koosolekul valiti nõukoja esimeheks Kersti Kaljulaid, kinnitati töökord ning otsustati Arenguseire Keskuse juhi leidmiseks kasutada personalifirma Manpower abi. Pärast Kersti Kaljulaidi Vabariigi Presidendiks valimist, nimetati Arenguseire nõukoja liikmeks Priit Rohumaa, kes valiti 7. novembril 2016 ka nõukoja esimeheks. Arenguseire Keskuse juhiks valiti Tea Danilov.

Kontakt

E-post: arenguseire@riigikogu.ee

Üles

Viimati muudetud: 17.04.2017

Tagasiside