Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Oma mõtteid arenguseire rollist ja stsenaariumidest jagavad videos Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov, Riigikogu liige Maris Lauri, Arenguseire Keskuse nõukoja liige Tarmo Soomere, Vabariigi Presidendi majandusnõunik Heido Vitsur ja Arenguseire Keskuse uuringute juht Meelis Kitsing.

2019. aastal on Arenguseire Keskusel kavas läbi viia kolm uut seireprojekti: Eesti inimvara olukord, eakate finantstulevik ja regionaalse majanduse arengud.

Regionaalse majanduse uurimissuuna keskne eesmärk on selgitada välja regionaalse majanduse arengustsenaariumid Eestis. Uurimistöö lõpptulemiks on alternatiivsed stsenaariumid 2035. aasta perspektiivis.

Eakate finantstulevikku analüüsiv seireprojekt koondab olemasolevad uuringud ning tulemusena valmivad vanaduspõlve rahastamise stsenaariumid. Lisaks tuuakse välja olulised arengud ja otsustuskohad ning nende mõju.

Inimvara uurimissuunas keskendutakse inimvara kvaliteedi hindamise n-ö laiemale käsitlusele ehk inimeste hoiakutele ja väärtustele ning heaolule. Tegemist on metanalüüsiga, milles arenguid suhestatakse juba loodud või loodavate stsenaariumidega.

Arenguseire Keskus on ühiskonna ja majanduse pikaajalisi arenguid analüüsiv mõttekoda Riigikogu Kantselei juures.

Tagasiside