Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Septembrist alustab tööd arenguseire nõukoja uus koosseis, mis kinnitab iga-aastaselt riigi arenguseire tegevuskava ja teeb ettepanekuid Riigikogu Kantselei juures tegutseva Arenguseire Keskuse uuringute põhisuundade ning teemade valikul.

„Riigi arenguseire kaardistab Eesti tuleviku võimalikke stsenaariume erinevate elualade puhul. Peame olema teemade valikul laiapõhjalised ja lähtuma ühiskonna pikaajalisematest vajadustest,“ ütles arenguseire nõukoja esimees Priit Rohumaa. „Nõukoda toob kokku arenguseire vajadused nii ettevõtjate, teaduse kui ka riigi poolt.“ 

„Arenguseire keskus on nelja tegevusaasta jooksul loonud tulevikustsenaariume tööturu, tootlikkuse, riigivalitsemise, pensionisüsteemi, regionaalse majanduse ning globaalsete jõujoonte teemades,“ ütles Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov. „Alanud sügise jooksul on valmimas stsenaariumianalüüsid viiruskriisi majandusliku ja ühiskondliku mõju, tervishoiu ja merenduse valdkonnas.“

Arenguseire Keskuse nõukoda on riigi arenguseire sõltumatuse tagamiseks teadus-, ettevõtlus- ja tehnoloogiavaldkonna tunnustatud asjatundjatest moodustatud viieliikmeline kogu. Nõukoja liikmed nimetab Riigikogu majanduskomisjon, Vabariigi President, tööandjate esindusorganisatsioonid, ülikoolide rektorite nõukogu ja Teaduste Akadeemia.

Arenguseire nõukoja koosseisu kuuluvad ettevõtjad Priit Rohumaa ja Jaan Pillesaar, Mait Palts (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda), Tiit Land (Taltech) ja Tarmo Soomere (Teaduste Akadeemia).

Arenguseire Keskus on ühiskonna ja majanduse pikaajalisi arenguid analüüsiv mõttekoda Riigikogu Kantselei juures. Keskus viib läbi uurimisprojekte Eesti ühiskonna pikaajaliste arengute analüüsimiseks, uute trendide ja arengusuundade avastamiseks.

Arenguseire Keskus tegutseb arenguseire seaduse alusel. Arenguseire Keskuse uurimissuunad ja valminud uuringud leiab siit.  

Tagasiside