Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Arenguseire Keskuse kogumikus “Pikksilm” ilmus uus artikkel "Teisenev maailmamajandus: muutuvad jõuvahekorrad ja arengukontekstid", mille autoriks on Tallinna Ülikooli strateegilise juhtimise ja tuleviku-uuringute professor Erik Terk.

Maailmamajandusest võib rääkida ja kirjutada väga erinevalt. Essees “Teisenev maailmamajandus: muutuvad jõuvahekorrad ja arengukontekstid” püüab autor leida kompromissi erinevate käsitlusviiside vahel ning mõtestada geoökonoomiliste trendide arengut ja mõju laiemas kontekstis.

Algul vaadeldakse muutuvaid jõuvahekordi riikide tasandil, siis nende mõju avaramas geograafilises ruumis, seejärel arutletakse selle üle, mida võiksid neis toimuvad nihked ja uus konkurentsisituatsioon kaasa tuua maailma kaubandusrežiimide ja rahvusvahelise majanduskoostöö üldmustrite muutumisele ning kuidas kõik see võiks seostuda ulatuslikumate ökoloogiliste, demograafiliste ja muude trendidega. Lõpuks püütakse eelneva baasil teha mõned järeldused Eesti kohta ja selle kohta, kuidas oleks mõttekas Eesti arengualternatiive analüüsida.

Arenguseire Keskuse kogumik “Pikksilm” võtab kokku olulised tulevikuarengud maailmas ja analüüsib, mida need Eesti jaoks tähendavad. Artiklite autoriteks on Eesti tunnustatud eksperdid. “Pikksilma” artiklitega saab tutvuda meie kodulehel siin: https://www.riigikogu.ee/arenguseire/publikatsioonid

Head lugemist!

Tagasiside