Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov tutvustas rahvusvahelisel seminaril “Teaduselt parlamendile” keskuse uurimisprojektide käigus loodud tootlikkuse, tööturu ja riigivalitsemise stsenaariumeid ning selgitas, miks ei paku Arenguseire Keskus valmislahendusi ja ei jaga poliitilisi suuniseid.

Danilovi sõnul on stsenaariumid hea meetod poliitikate kujundamiseks, kuna tulevik ei ole ette määratud ning stsenaariumid võimaldavad ette näha erinevaid võimalikke arenguid ja nende mõju Eesti riigile. „Me ei tegele ennustamisega, vaid erinevate võimalike tulevikuarengute läbimõtlemisega. Stsenaariumid aitavad näha tulevikku vähem must-valgelt ning toovad välja erinevaid võimalikke arenguteid ja valikuid, analüüsides nende plusse ja miinuseid,“ tõi Danilov välja.

Poliitikakujundajatele pakuvad Arenguseire Keskuse uurimisprojektide käigus välja töötatud stsenaariumid infot võimalikest riskidest ja annavad võimaluse mõelda varakult nende maandamise peale. „Teaduslikel uuringutel ja süstematiseeritud andmetel põhinevad stsenaariumid aitavad poliitikakujundajatel ja otsustajatel jõuda töökindlate ja ka avalikkuse poolt mõistetud lahendusteni,“ lisas Danilov.

Arenguseire Keskuse uuringute juht Meelis Kitsing tõi välja, et stsenaariumide planeerimine võimaldab arvestada erinevaid nii väliseid kui ka sisemisi tegureid. „On väga oluline ette näha, kuidas täna tehtud otsused mõjutavad tulevikku ühes või teises suunas ning kas see suund on Eesti riigile kasulik,“ selgitas Kitsing.

2019. aastal on Arenguseire Keskusel kavas läbi viia kolm uut seireprojekti: Eesti inimvara olukord, tuleviku eakate rahaline heaolu ja regionaalse majanduse arengud.

Regionaalse majanduse uurimissuuna keskne eesmärk on selgitada välja regionaalse majanduse arengustsenaariumid Eestis. Uurimistöö lõpptulemiks on alternatiivsed stsenaariumid 2035. aasta perspektiivis.

Tuleviku eakate rahalist heaolu analüüsiv seireprojekt koondab olemasolevad uuringud ning tulemusena  valmivad vanaduspõlve rahastamise stsenaariumid. Lisaks tuuakse välja olulised arengud ja otsustuskohad ning nende mõju.

Inimvara uurimissuunas keskendutakse inimvara kvaliteedi hindamise n-ö laiemale käsitlusele ehk inimeste hoiakutele ja väärtustele ning heaolule. Tegemist on metaanalüüsiga, milles arenguid suhestatakse juba loodud või loodavate stsenaariumidega.

 

Arenguseire Keskus on ühiskonna ja majanduse pikaajalisi arenguid analüüsiv mõttekoda Riigikogu Kantselei juures.

 

Tagasiside