Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Transport on valdkond, mis puudutab otseselt kõiki Eesti elanikke ning järgnevatel aastatel toimuvad selles valdkonnas olulised muutused.

Koostamisel on Eesti transpordi ja liikuvuse arengukava aastateks 2021–2030 ning strateegia „Eesti 2035“, seega on praegu paslik heita pilk sellele, millised on globaalsed ja ELis valitsevad transpordisuundumused.

Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi transpordi-, energeetika-, kosmose- ja telekomipoliitika nõunik Miiko Peris vaatleb „Pikksilmas“ ilmunud artiklis suuremaid trende ELis ning analüüsib, kuidas need võiksid mõjutada transpordipoliitika kujundamist Eestis. Proovime need Eesti puhul panna ka praktilisse konteksti ning analüüsida, mida üks või teine areng ELi tasemel võib tulevikku vaatavalt Eestile tähendada. Olgu lisatud, et hoidmaks fookust, pole artikli eesmärk analüüsida kõiki Eesti-siseseid transpordiprobleeme.

Miiko Perise essee on valminud Arenguseire Keskuse tellimusel kogumikus “Pikksilm” avaldamiseks ning sellega saab tutvuda SIIN.

Arenguseire Keskuse kogumik “Pikksilm” võtab kokku olulised tulevikuarengud maailmas ja analüüsib, mida need Eesti jaoks tähendavad. Ilmunud artiklitega saab tutvuda meie kodulehel siin:
https://www.riigikogu.ee/arenguseire/publikatsioonid/

Head lugemist!

 

Tagasiside