Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu eelinfo reedest pühapäevani, 26. – 28. oktoobrini

Reede, 26. oktoober

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse programm „Loov Euroopa“ (2021–2027) (COM(2018) 366), kutsutud Kultuuriministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2021 2027 digitaalse Euroopa programm (COM(2018) 434), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 29.–30. oktoobril toimuval ELi mitteametlikul keskkonna ning transpordi nõukogu kohtumisel, kutsutud keskkonnaminister Siim Kiisler ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) (COM(2018) 465), kutsutud Välisministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimist, sh ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelisi suhteid (COM(2018) 461), kutsutud Välisministeeriumi esindaja.

Välislähetused

22. – 27. oktoober
Riigikogu aseesimees Kalle Laanet osaleb kohtumistel riigiesindajatega ja ettekandega Bakuu rahvusvahelisel humanitaarfoorumil Aserbaidžaanis.

25. – 26. oktoober
Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Balti Assamblee 37. istungjärgu töös ja Balti riikide parlamentide esimeeste kohtumisel, Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa, Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must, aseesimees Johannes Kert ning liikmed Monika Haukanõmm, Helmen Kütt, Erki Savisaar, Urve Tiidus ja Rainer Vakra osalevad Balti Assamblee istungjärgul Vilniuses Leedus.

25. – 30. oktoober
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Uno Kaskpeit ja Jaanus Marrandi osalevad OSCE PA presidendivalimiste vaatlusmissioonil Georgias.

25. oktoober – 1. november
Eesti-Itaalia parlamendirühma esimees Oudekki Loone tutvub rahapesu tõkestamise meetmetega ja kohtub riigiametite esindajatega Itaalias.

28. – 29. oktoober
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Põhja- ja Baltimaade (NB8) parlamentide väliskomisjoni esimeeste kohtumisel Vilniuses Leedus.

28. – 31. oktoober
Maaelukomisjoni liige Aivar Surva osaleb nälja ja alatoitumise vastasel ülemaailmsel parlamentaarsel tippkohtumisel Madridis Hispaanias.

28. oktoober – 1. november
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ning liikmed Johannes Kert, Ants Laaneots ja Madis Milling kohtuvad Kiievis Eesti suursaadikuga Ukrainas, Ukraina parlamendi esindajatega ning kaitseministriga. Tbilisis kohtuvad Gruusia parlamendi esindajatega ning külastavad riigi militaar-, teadus- ja tehnikakeskust.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogus läbis esimese lugemise merereostuse vältimisega seotud eelnõu

Muudatustega lisati protokolli kaadamise eesmärgil veeldatud süsinikdioksiidi eksportimise ja muude geotehniliste tööde (hetkel vaid ookeani väetamise) läbiviimise reeglid. Protokolli muudatuste sisuline mõju on üleilmne, kuid Eestile on mõju pigem väike.

Valitsuse algatatud jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise konventsiooni 1996. aasta protokolli 2009. ja 2013. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (711 SE) tutvustanud keskkonnaminister Siim Kiisler ütles, et jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise konventsioon ehk Londoni konventsioon võeti vastu 1972. aastal. Kiisleri sõnul reguleerib konventsioon ülemaailmselt kaadamist merel ehk merre tahkete ainete, sealhulgas jäätmete ja muude materjalide uputamist ning konventsiooniga nõutakse, et nende tegevustega ei tekiks merereostust.

Minister tõi välja, et Londoni konventsiooni juurde kuulub ka 1996. aastal vastu võetud protokoll, mis täpsustab kaadamise ja sellega seotud tegevuste keskkonnaohutuse nõudeid. „Seda protokolli muudeti 2009. ja 2013. aastal ja antud eelnõu käsitlebki protokolli muudatustega ühinemist,“ ütles minister. Kiisleri sõnul on konventsiooniga ühinenud 87 riiki ja protokolliga 50 riiki ning paljud Läänemere riigid on nii konventsiooni kui ka protokolliga ühinenud. Ta lisas, et Läti ja Leedu valmistavad ühinemist ette.

Ministri sõnul käsitlevad protokollimuudatused uue reguleeritava tegevusena veeldatud süsinikdioksiidi uputamist, õigemini selle viimist merepõhjas olevatesse pinnasekihtidesse nii, et see sealt välja ei pääse. Ta lisas, et samuti mere väetamist ja geotehnilisi töid meres.

„Eelnõuga reguleeritavaid uusi tegevusi, nagu süsinikdioksiidi paigutamist merre ja merega seotud väetamist või geotehnilisi töid Eesti merealal ei ole tehtud,“ ütles Kiisler. Ta märkis, et vaatamata sellele on protokolli muudatuste heakskiitmine siiski vajalik. „Sellega tagame nõuetekohase loa andmise Eesti ametiasutuste poolt tegevusteks merealadel, mis asuvad väljaspool riikide jurisdiktsiooni ehk aladel, mis ei ole ühegi riigi õigusaktidega reguleeritud,“ ütles minister.

Keskkonnakomisjoni poolt ettekande teinud komisjoni liige Meelis Mälberg andis ülevaate komisjoni istungil arutatust.

Riigikogu menetlusest langes välja üks eelnõu:

Riigikogu liikmete Tarmo Kruusimäe, Priit Sibula, Jaak Madisoni, Henn Põlluaasa, Madis Millingu, Igor Gräzini, Jaanus Karilaiu ja Märt Sultsi algatatud keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (666 SE) nägi ette tõsta vastava sunniraha ülemmäära 640 eurolt 6400 euroni, et Keeleinspektsioonil oleks võimalus paremini ja tulemuslikumalt teostada talle ülesandeks pandud tegevusi. Eelnõuga sooviti parandada keeleseaduse täitmist, motiveerida asutuste juhte ja ettevõtjaid positiivselt, panustamaks enam töötajate eesti keele õppesse.

Läbirääkimistel võtsid sõna Mihhail Stalnuhhin Keskerakonna fraktsioonist, Madis Milling Reformierakonna fraktsioonist, Henn Põlluaas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist, Toomas Jürgenstein Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonist, Helir-Valdor Seeder Isamaa fraktsioonist ja Andres Herkel Vabaerakonna fraktsioonist.

Juhtivkomisjon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepaneku poolt hääletas 32 Riigikogu liiget ja vastu oli 16 liiget. Seega langes eelnõu Riigikogu menetlusest välja.

Istungi stenogramm http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/201810251000.

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu (NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Vabaerakondlaste katse vähendada riigikogulaste kuluhüvitist põrkus rahvasaadikute vastuseisule

Riigikogu otsustas häältega 44:15, et ei toeta Vabaerakonna Riigikogu fraktsiooni eelnõud alandada riigikogulaste kuluhüvitise määra kolm korda ja jätta saadikud võimaluseta kuluhüvitise eest autot liisida. Vabaerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Andres Herkel kritiseerib kolleegide silmakirjalikkust. „Pakkusime Riigikogule võimaluse näidata suuremeelsust ja anda riigi tipptasemel head eeskuju, kahjuks ei pidanud suurem osa riigikogulasi seda oluliseks,“ on Herkel pettunud.

Herkeli sõnul tehakse väiksemaid remonttöid Riigikogu kantseleis kasutamata jäänud kuluhüvitiste arvelt. „Kuna Vabaerakond on hüvitist kasutanud 2015. aastast alates keskmiselt alla 50%, võib jämedalt öelda, et tänu Vabaerakonnale jääb kantseleil remondiks üle ca 50 000 eurot aastas. Kuna ülejäänud erakonnad kasutavad hüvitist 90% piires ja üle selle, siis on teiste arvelt üle jääv summa olnud oluliselt väiksem,“ ütleb Vabaerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees. „Loomulikult ei pea kuluhüvitise eesmärk olema see, et ülejäägist remonditöid finantseerida, aga tegelikult on see ikkagi mõistlikum rahakasutus kui mõnigi saadikute tehtud kulutus. Meie arvates on see raha tööga seotud kulutuste katmiseks liiga suur ja andsime oma ettepanekuga vähendada enam kui 1000 eurone igakuine hüvitis umbes 300euroni. Kahjuks lükati see tagasi,“ on Herkel nördinud.

Lisaks kuluhüvitise piiramisele on Vabaerakond esitanud ka eelnõud erakondade riigieelarvelise rahastamise oluliseks vähendamiseks ja ministrite arvu kärpimiseks. Samuti esitati Riigikogule enam kui 1300 allkirja Vabaerakonna poolt algatatud „Poliitilise dieedi kolme retsepti“ toetuseks. Alates selle riigikogu koosseisu algusest ja lõpetades tänavuse juunikuuga, on Vabaerakonna fraktsioon 324 404 eurosest lubatud maksimummäärast ära kasutanud 153 234 eurot kuluhüvitist. Vabaerakonna Riigikogu saadikute kuluhüvitiste kasutamise protsent on seega 47,2%. Kõige säästlikumalt ja heaperemehelikumalt on nende aastate jooksul maksumaksja rahaga ringi käinud Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni aseesimees ja parlamendi kultuurikomisjoni liige Krista Aru. Ka selle aasta esimese poolaasta jooksul kulutas Krista ära kõigest kolmandiku võimalikust kuluhüvitisest.

Balti Assamblee Riigikogu delegatsioon osaleb 37. istungjärgul Vilniuses

Eesti delegatsiooni esimehe Aadu Musta sõnul tihendab ühine kultuurifond Eesti, Läti ja Leedu loomeinimeste koostööd. „Kolme riigi ühiste kultuuriprojektide jaoks saab raha taotlema hakata juba tulevast aastast. Eesmärk on, et põnevad ja uuendusmeelsed kultuurisündmused viiksid Baltimaad rahvusvahelise publikuni.“

BA julgeoleku- ja kaitsekomisjoni aseesimees Urve Tiidus ütles, et Baltimaade suurem regionaalne koostöö parandab meie turvalisust. „Eilsel istungil ratifitseeris Riigikogu Eesti, Läti ja Leedu vahelise vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe hädaolukordade ennetamisel ja neile reageerimisel. Balti riikide julgeoleku- ja kaitsekoostöö küsimused on ka Vilniuses toimuva BA istungjärgu keskmes,“ lisas Tiidus.

Istungjärgul osalevad veel Riigikogu esimees Eiki Nestor ja aseesimees Enn Eesmaa, BA Eesti delegatsiooni aseesimees Johannes Kert ning liikmed Monika Haukanõmm, Helmen Kütt, Erki Savisaar ja Rainer Vakra.

BA istungjärgu lõpus võetakse vastu resolutsioon ja allkirjastatakse lõppdokument. Istungjärgu lõpus annab Leedu eesistumise Balti Assamblees ja Balti Ministrite Nõukogus üle Lätile ning BA uus president teeb pöördumise.

Täna õhtul kell 19 toimub auhinnatseremoonia, kus antakse üle BA medalid ning kirjandus-, kunsti-, teadus- ja innovatsioonipreemia.

Ürituse kava on leitav assamblee kodulehelt (PDF, 273 kB).

Riigikogu pressiteenistus
Kristi Sobak
tel 631 6592, 5190 6975
e-post kristi.sobak@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Riigikaitsekomisjoni, õiguskomisjoni ja Eesti laiapõhjalise riigikaitse toetusrühma väljasõit

Kell 13:30 Riigikaitsekomisjon, õiguskomisjon ja Riigikogu Eesti laiapõhjalise riigikaitse toetusrühm tutvuvad Harjumaal väljasõidu raames Päästeameti demineerimise valdkonnaga.

Riigikaitsekomisjon tutvus kaitseväe küberväejuhatuse tegevusega

Komisjoni esimees Hannes Hanso ütles, et küberväejuhatuse loomine kümneaastase kaitseväe arengukava uue osana on väga oluline meie riigikaitse funktsionaalsuse tõstmisel. „Võib öelda, et tegu on mõnes mõttes asümeetrilise võime loomisega, kus lisaks traditsioonilistele küberkaitse funktsioonidele on lisandumas kübersõjategevuse võimete ettevalmistamine,“ ütles Hanso.

Hanso sõnul on Eesti ambitsioonitase küberkaitse valdkonnas väga kõrge. Ta pidas võimalikuks, et perspektiivis on vaja ka vastavat seadusandlust ajakohastada. Hanso märkis, et küberväejuhatuse töös on väga innovatiivne ajateenijate ulatuslik kaasamine.  

Komisjoni liige Johannes Kert tegi ettepaneku, et sõjaaja ja erakorralise seisukorra ajal peaks küberkaitse juhtimissuhted olema täpselt ära määratletud. Lisaks tõi Kert välja, et kübersõjategevuse valdkonda sobib kaasata ka inimesi, kelle tervislik seisund ei vasta näiteks jalaväelase nõuetele ja seetõttu sobib ka teatud puuetega inimestele, kes tahavad anda oma panuse laiapindsesse riigikaitsesse.

Küberväejuhatuse peamine ülesanne on operatsioonide läbiviimine küberruumis kaitseministeeriumi valitsemisala juhtimistoetuse korraldamiseks, kaitseväe ülesannete toetamiseks ja küberruumi kaitsmiseks. Komisjonile tutvustas küberväejuhatuse tegevust väejuhatuse ülem kolonel Andres Hairk.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee 
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Riigikogu eelinfo kolmapäevaks, 26. septembriks

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Jüri Ratas, tervise- ja tööminister Riina Sikkut ning majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Peaminister Jüri Ratas vastab küsimustele Eesti maine, teadus- ja arendustegevuse rahastamise, Väimela kanala rajamise riskide, ettevõtete seisukohtadega arvestamise, Danske panga rahapesu uurimise ning 2019. aasta eelarve ja majanduskonjunktuuri kohta.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson vastab küsimusele riiklike investeeringute ja ehitusturu kohta.

Kell 14 – täiskogu istung

Jätkub teisipäevasel Riigikogu täiskogu istungil tööaja lõppemise tõttu pooleli jäänud valitsuse algatatud soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (683 SE) esimene lugemine.

Eelnõuga tahetakse vähendada naistele ja meestele sama või võrdväärse töö eest makstavate palkade ebavõrdsust avalikus sektoris. Muudatustega luuakse senisest efektiivsemad ja mugavamad võimalused soolise palgalõhe analüüsiks, kehtestatakse riiklik ja haldusjärelevalve naiste ja meeste võrdväärse töö eest makstava palga võrdsuse põhimõtte üle avalikus sektoris (edaspidi ka võrdse palga põhimõtte järelevalve) ning täpsustatakse kehtivat regulatsiooni eesmärgiga toetada võrdse palga maksmise nõude rakendamist ja loodavat järelevalvet.

Kolme eelnõu esimene lugemine lükkus teisipäevase täiskogu istungi tööaja lõppemise tõttu kolmapäevase täiskogu istungi päevakorda:

Valitsuse algatatud keskkonnatasude seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (660 SE).

Muudatusega korraldatakse ümber keskkonnatasudest laekuva raha liikumine. Edaspidi eraldatakse keskkonnatasudest riigieelarvesse laekunud rahast vastava aasta riigieelarvega kindlaks määratud osa Keskkonnaministeeriumile. Praegu laekuvad keskkonnatasud riigieelarvesse ning sealt kindlaksmääratud ulatuses sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Seletuskirjas märgitakse, et keskkonnavaldkonna rahastamise maht on seejuures kavas säilitada vähemalt senises mahus. Muudetakse vaid rahastuse strateegilise planeerimise põhimõtteid, raha kasutamise korraldamist ning raha liikumist eelarveridade vahel. Seetõttu ei kaasne muudatusega osapooltele negatiivset mõju.

Muudatus on vajalik, sest rahastuse mahu sätestamine 2009. aastast kehtinud tasumääradega on nüüdseks põhjendamatu ja pigem piirav. Rahastuse mahtu ei saa suuremahulisemate projektide jaoks paindlikult ette planeerida ega vajadusel ka tõsta.

Muudatuse kohaselt ei sõltuks keskkonnakaitseks sihtotstarbeliselt eraldatavad summad enam keskkonnatasude laekumisest ega tasumääradest, vaid selle raha kasutamine kujundataks riigi eelarvestrateegia käigus seatud prioriteetide, keskkonnakaitse vajaduse ning pikaajalise strateegilise vaate alusel.

Samuti lõpeks seaduse muudatusega olukord, kus ka Keskkonnaministeerium ja selle haldusala asutused taotlevad KIKist raha oma põhitegevuse kulude, näiteks seire, rahastamiseks. Põhitegevusi rahastatakse edaspidi otse Keskkonnaministeeriumi eelarvest. Seeläbi suureneb haldusala rahastuse läbipaistvus ning väheneb töökoormus. Eelnõuga muudetakse ka atmosfääriõhu kaitse seadust, halduskoostöö seadust ja keskkonnaseire seadust.

Valitsuse algatatud looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (676 SE).

Looduskaitseseaduse muutmisega soovitakse luua uus rahvuspark – Alutaguse rahvuspark –  Ida-Eesti tüüpiliste ja haruldaste soo-, metsa- ja rannikumaastike ning pärandkultuuri kaitseks.

Loodav rahvuspark paikneb Ida-Viru maakonnas ning see luuakse olemasolevate kaitsealade baasil. Alutaguse loodavasse rahvusparki kuuluvad Puhatu, Agusalu, Muraka ja Selisoo looduskaitsealad ning Kurtna, Smolnitsa, Jõuga, Struuga ja Mäetaguse maastikukaitsealad, Narva jõe ülemjooksu hoiuala ning Iisaku parkmetsa kaitseala. Kavandatava rahvuspargi pindala on 43 568 hektarit. Kogu ala on täna juba kaitse all ning piirangute ulatus rahvuspargi loomisega ei kasva. Loodavast rahvuspargist moodustab riigimaa 42 627 hektarit ning eramaa 910 hektarit.

Rahvuspargi loomisega tekitatakse piirkonda ühtne loodus- ja pärandkultuuri kompleks, mis seob praegused kaitsealad sealsete väärtustega tervikuks. Kavandatav rahvuspark koosneb mitmetest lahustükkidest, mis tähendab, et olemasolevate kaitsealade vahele jäävaid piirkondi ei liideta loodava rahvuspargiga.

Valitsuse algatatud piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (677 SE) kohaselt soovib Eesti ühineda piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga, mida tuntakse Göteborgi protokolli nime all ja kiita heaks protokolli 2012. aasta muudatused.

Göteborgi protokolli eesmärk on vähendada viie saasteaine – vääveldioksiidi, lämmastikoksiidi, ammoniaagi, inimtegevusest põhjustatud lenduvate orgaaniliste ühendite ja eriti peenete osakeste heitkoguseid. Nimetatud saasteained mõjuvad piiriülese kauglevi tagajärjel esineva hapestumise, eutrofeerumise või maapinnalähedase osooni moodustumise tõttu kahjulikult inimese tervisele, looduslikele ökosüsteemidele, materjalidele ja põllukultuuridele. Göteborgi protokollil on 27 osalist. Muudatused on heaks kiitnud 10 protokolliosalist.

Esimene lugemine – 9 eelnõu:

Valitsuse algatatud politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (673 SE) korrastatakse ja täiendatakse broneeringuinfo edastamise ja töötlemisega seonduvaid sätteid. Eesmärk on viia seadused vastavusse ELi vastava direktiiviga, mis käsitleb broneeringuinfo kasutamist terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg oli 25. mai 2018.

Muudatustega täpsustatakse andmekogus andmete töötlemist ja info teistele asutustele edastamist puudutavaid sätteid ning viiakse andmete säilitamise tähtajad vastavusse direktiivist tulenevate nõuetega.

Broneeringuinfo kogumise eesmärk on terroriaktide ja raskete kuritegude ennetamine ja avastamine. Riikides, kus broneeringuinfo töötlemine on juba kasutusel, on see aidanud tabada mitmeid rahvusvaheliselt tegutsevaid kurjategijaid. 2018. aastal võtavad broneeringuinfo süsteemi Euroopa Liidus kasutusele kõik 28 liikmesriiki, lisaks on süsteem kasutusel näiteks USA-s, Kanadas, Austraalias, Uus-Meremaal ja Mehhikos. Reisija jaoks broneeringuinfo süsteemi kasutuselevõtmine muutusi kaasa ei too.

Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (672 SE).

Lepingu lõpetamine on vajalik, et tagada Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevalt kõikide ELi liikmesriikide investorite võrdne kohtlemine.

Investeeringute soodustamise ja kaitse lepingud käsitlevad valdkondi, mis on reguleeritud ELi õigusega – eelkõige asutamisvabadust ning kapitali ja maksete vaba liikumist. Seega reguleerib liikmesriikide investeeringute kaitset ja investorite võrdset kohtlemist ELi õigus ning liikmesriikide kahepoolsetel lepingutel puudub sisuline mõte.

Euroopa Liidu liikmesriikidest on Eestil investeeringute kaitse lepingud sõlmitud Austria, Hispaania, Hollandi, Kreeka, Leedu, Läti, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome ja Ühendkuningriigiga. Varem on Eesti lõpetanud sarnased lepingud Itaalia, Tšehhi ja Taaniga.

Valitsuse algatatud sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõuga (685 SE) luuakse kohalikele omavalitsustele paindlikumad võimalused jäätmemajanduse ja sotsiaalteenuste korraldamiseks, kaotades vastavad toetused ning suurendades omavalitsuste tulubaasi. Kohalikele omavalitsustele kehtestatud nõuded jäätmete liigiti kogumisele ning sotsiaalteenuse pakkumisele jäävad samaks.

Eelnõuga nähakse ette kaotada jäätmehoolde arendamise toetus 2,2 miljonit eurot ning sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamise toetus 2,5 miljonit eurot. Vabanev raha kokku 4,7 miljonit eurot suunatakse omavalitsuste tulubaasi.

Muudatuse kohaselt suurendatakse ka kohaliku omavalitsuse üksustele tulumaksu arvestamise määra 0,03 protsendipunkti. 2019. aastal tõuseb omavalitsustele eraldatav tulumaksu määr 11,9 protsendilt 11,93%-ni ja 2020. aastal 11,93%-lt 11,96%-le. Kehtiv tulumaksu määr omavalitsustele on 11,86%. Tulumaksu määra tõstmise mõju eelarvele on 2,9 miljonit eurot.

Valitsuse algatatud muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE) eesmärk on tagada parem kultuuripärandi säilimine. Selleks on kavas tasakaalustada riigi ja mälestise omaniku kohustusi ja õigusi.

Eelnõuga on lisaks kavas anda kultuurimälestise omanikele otsuste tegemisel suurem paindlikkus, panustada senisest enam nõustamis- ja ennetustegevusele ning tugevdada arheoloogiapärandi kaitset. Eelkõige toob kavandatav muudatus leevendust eraomanikele, kellele kuulub 80 protsenti ehitismälestistest. Kitsenduste rahaline hüvitamine, nõustamine ja leevenduste tegemine laieneb kõikidele muinsuskaitse mälestiste liikidele.

Samuti näeb eelnõu ette Muinsuskaitseameti nimetuse muutmise, sest ameti tegevus hakkab hõlmama nii muinsuskaitse kui ka muuseumide valdkonda.

Valitsuse algatatud avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõuga (671 SE) võetakse riigisisesesse õigusesse üle ELi avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste ligipääsetavuse direktiiv. Direktiivi eesmärk on muuta inimeste, sealhulgas puudega inimeste jaoks avaliku sektori asutuste veebilehed, e-teenused ja mobiilirakendused paremini tajutavaks, mõistetavaks ja töökindlaks.

Tulevikus peavad riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse, avalik-õiguslik juriidilise isiku ja teabevaldajaks oleva eraõigusliku juriidilise või füüsilise isiku veebilehed ja mobiilirakendused vastama tehnilistele ligipääsetavuse nõuetele, mis võimaldavad erivajadustega inimestel mugavalt veebilehtede sisu tarbida. Erandina ei rakendata ligipääsetavuse nõudeid meediateenust osutavale teabevaldajale (nt ERR), samuti koolidele ja koolieelsetele lasteasutustele, välja arvatud üldinfo, sealhulgas vastuvõtuinfo, asukoha ja kontaktandmete avaldamisel. Osad veebisisu liigid, nagu näiteks internetipõhised kaardid ja kaardistamisteenused, samuti kultuuripärandi kogudes olevate esemete reproduktsioonid, on jäetud direktiivi kohaldamisalast välja.

Lisaks ligipääsetavusele, nõuab seadus edaspidi veebilehel oleva dokumendi avaldamise ja uuendamise kuupäeva märkimist. Samuti hakkavad seni veebilehtedele kehtestatud nõuded kehtima tulevikus ka mobiilirakendustele.

Valitsuse algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seadus (Marrakechi direktiivi ülevõtmine) eelnõu (686 SE).

Direktiivi eesmärgiks on tagada nägemispuudega isikutele parem ligipääs raamatutele ja muudele trükistele. Direktiiviga võimaldatakse erinevatest teostest (raamat, ajakiri, ajaleht ja muu trükitud materjal) teha ilma autori nõusolekuta nägemispuudega isikutele ligipääsetavas vormis koopiaid (nt raamatust heliraamat).

ELi direktiiv põhineb Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni Marrakechi lepingul. Leping võeti vastu 2013. aastal ja see jõustus 30. septembril 2016. Marrakechi lepingu sõlmimine kuulub ELi ainuvälispädevusse, kuna lepingus ette nähtud kohustused kuuluvad EL-i ühiseeskirjadega hõlmatud valdkonda.

Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ühendamine ning rikkumismenetlusest nr 2017/2072 selgunud puuduste kõrvaldamine) eelnõuga (651 SE) soovitakse 1. jaanuarist 2019 ühendada Tarbijakaitseamet ja Tehnilise Järelevalve Ametiga, et tõhustada riiklikku järelevalvet ja suurendada pakutavate teenuste hulka.

Ametite ühendamine lähtub riigireformi üldisemast põhimõttest, milleks on dubleerimise vähendamine riigiametites, ametiasutuste arvu vähendamine ning avaliku teenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse paranemine. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala allasutuste ühinemise ettevalmistamisega on vaja teha muudatused 55 seaduses.

Lisaks täiendatakse eelnõuga Vabariigi Valitsuse seadust ja avaliku teenistuse seadust, et kõrvaldada elektrituru ja maagaasi  vastavate direktiivide ebapiisavast ülevõtmisest tingitud puudujääke Eesti õiguses, mille kohta on Euroopa Komisjon Eesti suhtes alustanud rikkumismenetlust. Avaliku teenistuse seadusesse lisatakse Konkurentsiameti peadirektori ametiaja täiendav piirang.  Viieaastast ametiaega saab edaspidi pikendada vaid ühe korra. Vabariigi Valitsuse seadusesse lisatakse välistus, mille järgi ei ole ministril teenistusliku järelevalve õigust Konkurentsiameti üle, kui see puudutab elektrituruseadusest ja maagaasi seadusest tulenevaid ülesandeid.

Valitsuse algatatud raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (670 SE) põhieesmärk on üle võtta ELi direktiiv, millega sätestatakse ja täpsustatakse nõudeid, et tagada raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate sõltumatus ja läbilaskevõime taotlejate mittediskrimineeriv kohtlemine ja tõhus konkurents. Lisaks täpsustatakse reguleeriva asutuse õigusi järelevalve teostamisel.

Riigisiseste reisijateveoteenuste turu avamise ja raudteeinfrastruktuuri juhtimise osas välja pakutud muudatused vastavad raudteesüsteemi eesmärkidele ning parandavad selle konkurentsitingimusi ja tõhusust. Muudatused soodustavad majanduskasvu, suurendavad kasutusvõimalusi ja raudteeinfrastruktuuri toimivust ning vähendavad tänu huvide konflikti kõrvaldamisele turule sisenemise takistusi ja tõkkeid. Muudatustega tagatakse ka finantsläbipaistvus ja vähendatakse reguleerimiskulusid, piirates muudatuste rakendamise maksumust.

Direktiivi muudatuse mõjud on Euroopa raudteeturul positiivsed ja Eestile sobivad, sest meil on juba raudteeturg avatud ning raudteeinfrastruktuuri- ja veoettevõtjad eraldatud, mis tagab vedajate võrdse kohtlemise. Direktiiv jätab liikmesriikidele võimaluse teatud tingimustel reisijateveoturgu siiski mõningal määral piirata, kuid Eesti ei pea seda võimalust otstarbekaks ning ei sätestata rangemaid nõudeid, kui direktiiv ette näeb, ega rakenda direktiivi nõudeid enne selle jõustumise kuupäeva.

Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (662 SE) muudetakse regulatsioone paindlikumaks, andes ministritele võimalus delegeerida asutuse nimel toimingute ja otsuste tegemine ametnikele. Vabariigi Valitsuse seaduse, planeerimisseaduse ja omandireformi valdkonna seaduste kohaselt on üldjuhul praegu haldusmenetluse ja haldusjärelevalve läbiviijaks valdkonna eest vastutav minister.

Eelnõuga antakse ministrile õigus volitada riigisisese toetusprogrammi elluviimisega seotud haldusülesande täitmine KOV koostööorganile. Kehtiva seadusandluse kohaselt on sellise haldusülesande täitmise õigus riigiasutusel või vastavalt ministri volitusele riigi sihtasutusel. Mitmete regionaalsete toetusprogrammide olemusega sobib aga paremini selle elluviimine KOV tasandil (näiteks kohaliku omaalgatuse programm, hajaasustuse programm).

Maareformi seaduse muudatusega antakse valdkonna eest vastutavale ministrile õigus volitada Siseministeeriumi piiriäärsete maa-alade erastamiseks seisukoha andmine Siseministeeriumi valitsemisala asutusele (Politsei- ja Piirivalveamet või Kaitsepolitseiamet).

Lisaks loobutakse Vabariigi Valitsuse seaduse muudatusega juriidilise kõrghariduse nõudest riigisekretäri ametikohale, sest Riigikantselei muutunud ülesanded ja tegevus seda enam tingimata ei eelda.

Sündmused

Kell 9 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ning liikmed Margus Tsahkna ja Johannes Kert osalevad iga-aastasel Balti kaitsekonverentsil (Radisson Blu Hotel Olümpia).

Kell 10 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Gruusia diplomaatidega (ruum L241).

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab vastu päästeteenistujate töötasu tõstmise kollektiivse pöördumise.

Välislähetused

26. september
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb Georgian Foundation For Strategic and International Studies’i korraldatud seminaril Thbilisis Georgias.

26. – 29. september
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni aseesimees Johannes Kert osaleb GUAM Parlamentaarse Assamblee parlamentaarsel istungjärgul ja BA presiidiumi töös Chișinăus Moldovas.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Oudekki Loone: toetame poliitretoorika asemel topeltkodakondsuse mure lahendamist

Loone tõdes, et põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse vahel on tõepoolest vastuolu. „Me mõnedele inimestele justkui anname põhiseadusliku õiguse omada mitut kodakondsust ja teistele ei anna. Samal ajal, kui sa omad mitut kodakondsust, mis on sinu põhiseaduslik õigus, siis sa justkui rikud ühte teist seadust. Loomulikult on see absurdne ja tuleks ära muuta,“ selgitas Loone. Ta lisas, et kodakondsuse regulatsioonis on veel ka teisi murekohti, näiteks häbiväärne kodakondsusetuse probleem või küsimus, kes ikka täpselt enne Teist Maailmasõda Eesti kodanik oli. „Ka need vajavad küsimused vajavad lahendusi,“ rõhutas ta.

Samas leidis riigikogulane, et Reformierakonna eelnõu oli läbimõtlemata ning ei oleks lahendanud kodakondsusega seatud muresid. Eesmärk oli Loone arvates poliitiline ning seda näitab nii kasutatav retoorika kui ka eelnõu sisu kvaliteet. Muu hulgas tõi riigikogulane välja, et eelnõus esitatud riikide nimekiri ei olnud erapooletult põhjendatav ning tuginetud oli tunnetele, mitte juriidilistele põhjendustele. „Niiviisi ei saa seadust kirjutada, see alus peab olema loogiline ja kõigile mõistetav,“ leidis keskerakondlane.

Saadiku sõnul oleks eelnõu tekitanud ka suurema vastuolu sünnipäraste ja naturaliseeritud kodanike vahel ja süvendanud mõtteviisi, et on olemas teise järgu kodanikud. Seda näitas Loone sõnul eelnõu sõnastus, mis sisuliselt tähendanuks võimalust võtta näo järgi inimeselt kodakondsus. „Seadus peab olema konkreetne ning mitte tekitama hirmu, et äkki tuleb järgmine valitsus, kellele inimese vaated, väljaütlemised või välimus ei meeldi,“ sõnas Loone ja lisas, et vaadete eest kodakondsuse äravõtmine on kõike muud kui demokraatlik ning õigusriiki selline käitumine ei mahu.

Loone kinnitas, et Keskerakond kindlasti pooldab kodakondsuse seaduse ja kodakondsuse põhimõtete ülevaatamist. „Me kindlasti pooldame seda, et see vastuolu põhiseaduse ja kodakondsusseaduse vahel ära kaotataks. Kindlasti tuleb topeltkodakondsus lauale tõsta ja selles tuleb leida konsensus. Reformierakonna pakutud kujul me ei näe, et sellest saaks isegi lähtuda,“ lõpetas ta.

Krista Aru: kas haridusministeerium on poole aastaga välja mõelnud, kuidas aidata erivajadustega lapsi?

Eesti Vabaerakonna fraktsioon esitas 25. septembril arupärimise haridus-
ja teadusminister Mailis Repsile. Arupärimises küsitakse, kas koolidel
olid õppeaasta alguseks olemas erivajadustega õpilastele sobivad ruumid,
õppevahendid ning eraldi spetsialistid – erivajadustega õpilase õppe
koordineerija ja kõik vajalikud tugispetsialistid. 

Arupärimisega tahetakse saada selgust, kuidas on käivitunud Rajaleidjate võrgustiku
baasil toimiv kooliväliste nõustamismeeskondade töö ning kuidas
jõuavad nõustamismeeskondade  soovitused õpetajateni, kes vahetult
erivajadustega lastega tegelevad?

Ministrilt oodatakse vastuseid ka küsimusele, kas ministeerium suurendas
koolitustellimust tugispetsialistide koolitamiseks kõrgkoolides ning kui
kaugele on ministeerium jõudnud abiõpetaja rolli ja ametiülesannete
täpsustamisega? Kas pärast rohkem kui poole aasta möödumist
seadusemuudatuse rakendumisest on ministeeriumis lõpuks välja töötatud
Eesti haridusmaastikule sobivaim abiõpetaja rakendamise mudel?

„Kogu see kaasava hariduse sisuline külg on väga oluline, kuid samas
ka mitmetahuline ja probleeme on siin palju. Kuid probleemidest tuleb
avalikult rääkida, et siis koos parimad vastused leida“, ütles
arupärimise üleandja, Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees, Krista Aru.

Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse muudatused, mille eesmärk on
kindlustada, et iga laps saaks parima hariduse ja saaks õppida koolis, kus
teda vastavalt tema vajadusele abistatakse ja toetatakse, tekitasid juba
arutelu käigus muret lapsevanematele, koolijuhtidele, õpetajatele ja
tugispetsialistidele.

Topeltkodakondsuse eelnõu lükati EKRE ja juhtivkomisjoni initsiatiivil tagasi

Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse muutmise eelnõu (634 SE), mille sisuks oli topeltkodakondsuse kehtestamine ning see langes menetlusest välja. Tagasilükkamise poolt hääletas 50 saadikut, vastu oli 35, erapooletuid ei leidunud.

Üks eelnõu initsiaatoreid reformierakondlane Valdo Randpere, kellel on endalgi nii Eesti kui Rootsi kodakondsus, tõdes, et antud eelnõu on paljuski maha kirjutatud Läti eeskujult. “Lätis on selline seadus kehtinud juba viis aastat. Topeltkodakondsust võib omada liitlasriikide või samasid väärtusi jagavate riikide kodakondsusega, aga ei või omada topeltkodakondsust näiteks, kui on teine kodakondsus Venemaa oma.”

EKRE fraktsiooni aseesimees Henn Põlluaas kritiseeris nimetatud seaduseelnõud ja ütles: “Topeltkodakondsus pole üldlevinud ja sellel on omad selged põhjused. Näiteks, Holland on halva kogemuse järel muutnud topeltkodakondsuse uuesti mittelubatuks. Kodakondsuse seadus ütleb, et Eesti kodanik ei tohi olla samaaegselt muu riigi kodakondsuses. Meie kodakondsuspoliitika on alates iseseisvuse taastamisest muutunud vähe ja lähtunud seisukohast, et selle põhimõtteid ei muudeta.”

Lisaks muudele ohtudele võib topeltkodakondsus tekitada pingeid riikidevahelistes suhetes. “Näiteks, kui isik soovib diplomaatilist kaitset teise riigi vastu, olles mõlema kodanik, siis väheneb Eesti võimalus kaitsta oma kodanikku välisriigis. Topeltkodakondsuse seadustamisega tekib ka kohustus hallata isiku identiteeti oluliselt laiemalt. See paneb Politsei- ja Piirivalveametile, kapole, Välisministeeriumile ja Kaitseministeeriumile suure töökoormuse. Tekivad probleemid, kuidas saada ja kontrollida infot isiku teiste kodakondsuste kohta, ja samas ei taga riikidevaheline koostöö ikkagi täit teavet, kas kodanik on lisaks ka kolmanda riigi kodanik või mitte,” lisas Põlluaas.

Rohkem infot,

Henn Põlluaas, EKRE fraktsiooni aseesimees

mobiil 58-541-447