Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Osalemine NATO PA kevadistungjärgul

Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso osaleb tänavuse aasta 25-28. mail Varssavis toimuval NATO Parlamentaarse Assamblee kevadistungjärgul.

Riigikogu eelinfo 28. maist – 3. juunini

Esmaspäev, 28. mai

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse Euroopa Tööjõuamet (COM(2018) 131), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; ülevaade uuendatud „Konkurentsivõime kava „Eesti 2020““ ja selle tegevuskava aastateks 2018 – 2020 ning Stabiilsusprogramm 2018, kutsutud Riigikantselei ja Rahandusministeeriumi esindaja; Euroopa Poolaasta: riigipõhised soovitused, kutsutud Euroopa Komisjoni esinduse Eestis ja Riigikantselei esindaja;

keskkonnakomisjonis kiirgusseaduse, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seadus (623 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (633 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad püsivate orgaaniliste saasteainete määruse uuesti sõnastamise kohta COM(2018) 144, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; Sindi linna kodanike 15.05.2018 pöördumine seoses Sindi paisjärve likvideerimisega; kollektiivse pöördumise „Aita lõpetada seaduslikud veelindude tapatalgud“ vastuskiri;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: teaduse korraldamisest ja rahastamisest, kutsutud Eesti Noorte Teaduste Akadeemia, Eesti Teadusmarsi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis kell 11.10: ühistranspordi kulude hüvitamisest;

majanduskomisjonis – kell 11.10: kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu (598 SE); elektrituruseaduse ja energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE); erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (614 SE); autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (621 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta, kutsutud Riigikohtu esimees Priit Pikamäe; isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: perioodi 2014 ‒ 2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (ühtse rakendusteenuse loomine) (628 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE); ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad viivislaenude vähendamise eelnõude kohta; Riigikogu otsuse „Hasartmängumaksu Nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu algatamine; riigireformi arengusuundade väljatöötamise probleemkomisjoni kirja Riigikogu ja saadikute rolli suurendamisest arutelu kokkuvõte;

riigikaitsekomisjonis julgeolekuolukorra arengutest;

riigikaitsekomisjoni ja õiguskomisjoni ühisistung – kell 12: kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE); relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (615 SE) (Riigikogu konverentsisaal);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: töölepingu seaduse ning perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE); töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (581 SE);

väliskomisjonis tutvumine suursaadikukandidaatidega, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ja suursaadikukandidaadid;

õiguskomisjonis – kell 11.15: Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (625 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt; riigikaitsekomisjonile arvamuse andmine: relvaseaduse muudatused, kutsutud Siseministeeriumi esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

õiguskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühisistung kell 12.15: kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE) raames piirvanuste kaotamisest kaitseväeteenistuses, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Õiguskantsleri teostatavast  järelevalvest jälitus- ja julgeolekuasutuste üle, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: sisekontrollisüsteemi kujundamise juhendamise ja korruptsiooni ennetamise tegevused kohalikes omavalitsustes, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: tulevikukomisjoni moodustamisest; pensionimuudatuste eelnõust, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: fraktsioonide tagasisidest Riigikogu otsuse „Riigireformi põhialused 2030“ eelnõu kavandile; 5. juunil toimuvast olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelust;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Eesti riigi kriitiliste andmekogude turvalisuse ja säilitamise tagamine“ arutelu, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, riigikontrolör Janar Holm ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse, Registrite ja Infosüsteemide Keskuse, Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse, Keskkonnaministeeriumi infotehnoloogiakeskuse, Kaitseministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad (ruum L333).

Sündmused

Kell 14 – sotsiaalkomisjon kohtub Leedu parlamendi delegatsiooniga.

Kell 18 –  Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb Aserbaidžaani Demokraatliku Vabariigi 100. juubeliaasta tähistamisel (Hilton Park).

Teisipäev, 29. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE).

Teine lugemine – 2 eelnõu: Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE); isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: president Kersti Kaljulaidi esitatud Riigikogu otsuse „Mart Laari Eesti Panga Nõukogu esimehe ametisse nimetamine“ eelnõu (620 OE); õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse eelnõu (609 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis kohalike omavalitsuste tegevus kultuuri-, spordi- ja noorsootöö korraldamisel, kutsutud Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Kultuuriministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskuse esindajad (ruum L332);

majanduskomisjoni ja maaelukomisjoni ühisistung – maakondliku ühistranspordi olukorrast ning valmisolekust rakendada majandus- ja taristuministri piletihinna määrust, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Maanteeameti, ühistranspordikeskuste, Autoettevõtete Liidu, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Harjumaa Omavalitsuste Liidu ja Raplamaa Omavalitsuste Liidu esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse muutmise seaduse (sisserände regulatsiooni muutmine) eelnõu (617 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt ja Eesti Tööandjate Keskliidu esindaja; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (610 SE), kutsutud algataja esindaja; Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (599 SE);

rahanduskomisjonis – hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (632 SE); ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad Euroopa pandikirjade turu arendamise eelnõude kohta; ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad kapitaliturgude liidu paketi algatuste, sealhulgas Euroopa ühisrahastamise eelnõude ning finantstehnoloogia ja jätkusuutliku majanduskasvu rahastamise tegevuskavade kohta;

riigikaitsekomisjonis – relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (615 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi, Eesti Kaitsetööstuse Liidu ja teiste huvigruppide esindajad; kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (607 SE);

sotsiaalkomisjonis – ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE), kutsutud huvigrupid ja Sotsiaalministeeriumi esindaja; riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE), kutsutud huvigrupid ja Sotsiaalministeeriumi esindaja (ruum L333);

väliskomisjonis – kell 13.30: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad (ruum R121); Eesti seisukohad inimõiguste poliitikas ÜROs, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; arengutest Ameerika Ühendriikide Iraani tuumaleppest väljumise järel, kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 13.30: arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis reguleerib õigust, mida kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes, eelnõu kohta COM(2018) 96, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (väärteokaristuste reform, ELi õigusest tulenevad rahatrahvid) (586 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi, MTÜ Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituudi ning Linnade Liidu esindajad ning rahvatervise ekspert uimastite valdkonnas Ave Talu.

Sündmus

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Kalle Laanet kohtub kirjanik Enn Nõuga.

Kolmapäev, 30. mai

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (581 SE).

Teine lugemine – 5 eelnõu: „Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse kaubandus-, arengu- ja koostöölepingut“ ratifitseerimise seaduse eelnõu (606 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE); töölepingu seaduse ning perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE); elektrituruseaduse, energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE); kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu (598 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (635 SE).

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: EUROSAI (Euroopa Kõrgeimate Auditiasutuste Organisatsioon) koostööauditi tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 9.30 –  majanduskomisjoni liige Erki Savisaar kohtub Saksamaa Saksi-Anhalti liidumaa parlamendi transpordi- ja liidumaa arengu komisjoni delegatsiooniga (ruum L241).

Kell 10.10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Eesti Noorteühenduste Liidu korraldatava rahvusvahelise Vote@16 seminari (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 11.45 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub St. Lucia peaministri Allen Chastanet’ga.

Kell 15.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub saabuva Euroopa Liidu Salvadori suursaadiku Anita Cristina Escher Echeverriaga.

Neljapäev, 31. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Esimese lapse sünd on ohus?“ arutelu. Ettekande teevad rahvastikukriisi lahendamiseks moodustatud Riigikogu probleemkomisjoni esimees Siret Kotka-Repinski, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika vanemteadur Mare Ainsaar, sama instituudi sotsiaalpoliitika dotsent Dagmar Kutsar ja isade foorumi eestvedaja, lapsehoolduspuhkusel viibiv isa Taavi Tamkivi.

Kell 14 – komisjonide istungid

sotsiaalkomisjonis – Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Õiguskantsleri Kantselei ja hoolekandeasutuste esindajad; õiguskantsleri kiri matusetoetuse regulatsiooni muutmise kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Õiguskantsleri Kantselei esindaja;

riigikaitsekomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni ühisistung – kell 13.05: Riigikontrolli kontrolliaruande Kaitseliidu valmisolek täita riigikaitse arengukavas ettenähtud ülesandeid esitamine (2-7/18-78), kutsutud Riigikontrolli, Kaitseministeeriumi ja Kaitseliidu esindajad.

Sündmused

Kell 12.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Austria presidendi Alexander Van der Belleniga. Kohtumisel osalevad veel majanduskomisjoni esimees Sven Sester ja Eesti-Austria parlamendirühma esimees Laine Randjärv.

Kell 14 majanduskomisjoni esimees Sven Sester kohtub Saksamaa Tüüringi liidumaa parlamendi delegatsiooniga (ruum L241).

Reede, 1. juuni

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 4. – 5. juunil toimuval ELi justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja siseminister Andres Anvelt; Eesti seisukohad 4. – 5. juunil toimuval mitteametlikul ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, mis reguleerib õigust, mida kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes (COM(2018) 96), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 7 – õiguskomisjon ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon külastavad idapiiri.

Kell 9 – põhiseaduskomisjon tutvub väikesaarte tegevusega (Kesselaid).

Kell 10 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso esineb ettekandega Eesti Reservohvitseride Kogu IX konverentsil „Riigikaitseõigus ja rahvusvaheline sõjaõigus“ (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 12 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso osaleb Narva 1993. aasta referendumi ümarlaual (Rootsi suursaatkond).

1. – 3. juuni – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso osalevad Lennart Meri konverentsil (Radisson Blu Sky).

Laupäev, 2. juuni

Sündmus

Kell 13.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ameerika Ühendriikide Kongressi ametnike delegatsiooniga.

Välislähetused

25. – 28. mai
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marko Mihkelson (25. – 27. mai) ning liikmed Hannes Hanso, Ants Laaneots ja Oudekki Loone osalevad NATO PA kevadistungil Varssavis Poolas.

27. – 31. mai
Väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus osaleb Mashavi 30. rahvusvahelisel kestliku arengu konverentsil Tel Avivis Iisraelis.

27. – 28. mai
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee esimees Mart Nutt ning liige Külliki Kübarsepp osalevad OSCE PA Põhja- ja Baltimaade delegatsioonide kohtumisel Rootsis.

28. mai
Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) esimees Toomas Vitsut osaleb Euroopa Komisjoni subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse rakkerühma viiendal kohtumisel Brüsselis Belgias.

29. – 31. mai
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko osaleb ENPA Türgi raportöörina Türgi valimiste eelvaatlusmissioonil Ankaras.

31. mai – 1. juuni
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Põhja- ja Baltimaade (NB8) parlamentide väliskomisjoni esimeeste kohtumisel Riias Lätis.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
merilin.kruuse@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu korvpallimeeskonna edu jätkus BA turniiril

Riigikogu korvpallimeeskond jätkas oma võitudeseeriat täna Leedus, Šiauliais toimunud Balti riikide parlamentide vahelisel korvpalliturniiril, kus kõigepealt alistati Leedu tulemusega 33:26 ja seejärel Läti 32:23. Lõunanaabrite omavahelises duellis jäid peale lätlased võiduga Leedu üle 33:31.

Riigikogu korvpallimeeskond on võitnud jäädavalt juba kolm Balti Assamblee karikat. Nagu ikka on selle alaliselt koju toomiseks vaja olnud kolm turniirivõitu järjest. Riigikogu meeskonnas mängisid Kalvi Kõva, Dmitri Dmitrijev, Toomas Jürgenstein, Kalle Laanet, Hanno Pevkur, Rainer Vakra ja Janek Solodin.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

Probleemkomisjon arutas avatud valitsemise väljakutseid

Kokkuvõtteks saab ainult nõustuda, et kodanikuühiskonna läbipaistev rahastamine, suurem poliitiliste otsuste läbipaistvus ning arutlev demokraatia on olulised nurgakivid vastastikuse usalduse ja osalusdemokraatia jõudmiseks praktikasse. 

Senisest oluliselt suuremat tähelepanu tuleb pöörata teenuse saajate ehk inimeste kaasamisse teenuste välja töötamisse ja arendamisse, olgu riigi või kohalikul tasandil. Samuti tuleb alla joonida tähelepanekut, et avalike teenuste hindamisse tuleks rohkem kaasata teenuse saajaid ehk inimesi, et muuta ametnike riik inimeste riigiks.

Protokoll (PDF, 355 kB)

Täiendav info

Kaja Kuivjõgi
Riigikogu riigireformi probleemkomisjoni nõunik
T: + 372 631 6928

Keskkonnakomisjoni eestvedamisel toimub täna seminar puhta energia paketi rakendamisest

Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul on Eesti energiasektori küsimused aktuaalsed seoses vajadusega suurendada taastuvenergia osakaalu meie energiasüsteemis.

„Edu saavutamiseks taastuvenergia kasutuselevõtmiseks on vaja arendada rahvusvahelist koostööd. Selleks peavad Euroopa riigid pingutama ja vaeva nägema üheskoos, et me suudaksime endale seatud kõrgeid taastuvenergia eesmärke täita ,“ ütles Vakra. Ta lisas, et taastuvenergia kasutusele võtmise kõrval peame otsustavalt vähendama õhku paisatava heitkoguse hulka.

Vakra nendib oma ettekandes, et hoolimata senistest märkimisväärsetest arengutest on ELi investeeringud taastuvenergia sektorisse võrreldes 2011. aastaga vähenenud poole võrra. „See võib kaasa tuua ELi juhtivpositsiooni taastuvenergia kasutuselevõtmisel maailma teistesse piirkondadesse, sealhulgas Hiinasse ja USAsse,“ märkis Vakra.

Riigikogus toimuva rahvusvahelise seminari peamine eesmärk on ennekõike julgustada energiavaldkonnas poliitiliste ja teaduslike vaadete jagamist parlamendi liikmete, teadlaste, tööstuse ja teiste huvigruppide vahel. Samuti on seminarile kutsutud Euroopa Komisjoni esindajad, et saada ülevaade Euroopa Komisjoni kavandatavatest tegevustest.

Seminaril teevad ettekanded veel EUFORES- juhid president Claude Turmes (video vahendusel), peasekretär Jan Geiss, Euroopa Komisjoni, Majandus- ja Kommunikatsiooni ministeeriumi ning Eesti Taastuvenergia Assotsiatsiooni esindajad.

Seminarist on veebiülekanne:

Lisainfo: Rainer Vakra 5800 2828

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

 

Osalemine Georgia seminaril

Riigikaitsekomisojoni esimees Hannes Hanso osaleb  2018. aasta 25.-27. märtsil George C. Marshalli Keskuse korraldataval seminaril Georgia vanemjuhtidele ning teeb ettekande parlamendi rollist julgeoleku väljakutsetes. 

Riigikogu eelinfo esmaspäevaks, 26. veebruariks

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 28. veebruaril toimuval mitteametlikul ELi kultuuriministrite kohtumisel (sh 1. – 2. märtsil toimuv ASEMi kultuuriministrite kohtumine), kutsutud Kultuuriministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Eesti seisukohad liikuvuse paketi teemaksusamba eelnõude kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Rahandusministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta eelnõu suhtes, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 5. märtsil toimuval ELi keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Siim Kiisler.

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur kõneleb Tallinna Majanduskooli Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud pidulikul aktusel.

Kell 16 – Riigikogu Toimetiste (RiTo) Eesti julgeolekuolukorrale keskenduva numbri tutvustus Eesti Rahvusraamatukogus. Vestlusringis osalevad julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Raivo Aeg, riigikaitse ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Johannes Kert ning Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor Sven Sakkov, arutelu juhib RiTo peatoimetaja Mart Raudsaar (Eesti Rahvusraamatukogu, Milleri salong).

Välislähetused

26. veebruar – 2. märts
Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni esimees Helmen Kütt ning liikmed Marika Tuus-Laul ja Aivar Kokk ning Eesti-Suurbritannia parlamendirühma liikmed Monika Haukanõmm (26. veebruar – 1. märts) ja Kalle Palling on visiidil Londonis Suurbritannias.

26. veebruar – 2. märts
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb ÜRO Peaassamblee koosolekutel New Yorgis Ameerika Ühendriikides.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

ENPA raport toob välja Eesti saavutused e-valitsemise ja küberkaitse vallas

Intervjuu Marianne Mikkoga ENPAs, 25.01.2018

Eesti delegatsiooni esimehe ja ENPA asepresidendi Marianne Mikko sõnul jõuti Eesti raportis järeldusele, et demokraatlikud institutsioonid Eestis toimivad Euroopa Nõukogu reeglite järgi ja Eesti täidab oma kohustusi liikmesriigina. „Rõõm on näha, et Eesti saavutusi e-valitsemise ja küberkaitse vallas on märgatud ja raportis esile tõstetud,“ lausus Mikko.

Raportis kirjutatakse ka Eesti ja Venemaa suhetest, vene vähemuse olukorrast ja kodakondsuse küsimustest. „Eestil soovitatakse tegeleda rohkem etniliste vähemuste töötuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamisega. Samuti vähendada kodakondsuseta isikute arvu ja muuta kodakondsuse saamine pikaajalistele elanikele lihtsamaks,“ rääkis Mikko.

Raportis soovitatakse Eestil liituda ka Euroopa Nõukogu regionaal- ja vähemuskeelte hartaga. Delegatsiooni liige Raivo Aeg ütles, et Eesti pole seda teinud, sest vene keel pole Eestis vähemus- ega ohustatud keel. „Eesti seadusandlus tagab vene keelele laiema kasutusvõimaluse, kui seda näeb ette harta,“ märkis Aeg. Ta lisas, et Eestil on vaja hoopis lahendada küsimus, kuidas suurem osa vene keelt kõnelevast kogukonnast omandaks riigikeele ja integreeruks paremini Eesti ühiskonda.

ENPA sel nädalal toimuval osaistungil on kõne all veel vähemuskeelte kaitse, kodanikupalk, Ukraina sõja humanitaarsed tagajärjed, Türgi sõjaline sekkumine Süürias ning Euroopa Nõukogu roll Iisraeli ja Palestiina rahuprotsessis.

Esmaspäeval valis ENPA uueks presidendiks itaallase Michele Nicoletti (SOC). Samuti valiti asepresidendid, kellena jätkab ka Marianne Mikko (SOC). Mikko valiti ka monitooringukomitee esimeseks aseesimeheks. Eile valiti Euroopa Nõukogu uueks inimõiguste volinikuks Bosnia ja Hertsegoviina kandidaat Dunja Mijatović.

Eesti delegatsiooni kuuluvad Marianne Mikko, Raivo Aeg, Andres Herkel, Eerik-Niiles Kross, Jaak Madison ja Tiit Terik.

Videointervjuu Marianne Mikkoga Eesti raportist

ENPA istungist on veebiülekanne (Eesti raport tuleb arutelu alla alates kella 17.30)

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6353, 510 6179
e-post merilin.kruuse@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo reedest pühapäevani, 26. – 28. jaanuarini

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 29. jaanuaril toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm; Eesti seisukohad 29. jaanuaril toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil (artikkel 50), kutsutud Välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Matti Maasikas.

Sündmused

Kell 9.30 – sotsiaalkomisjon kohtub töötajate lähetamise direktiivi EP raportööri Agnes Jongeriusega.

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab holokausti mälestuseks korraldatava ettekandepäeva.

Välislähetused

21. – 26. jaanuar
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esinaine Marianne Mikko (23. – 26. jaanuar) ning delegatsiooni liikmed Raivo Aeg (21. – 26. jaanuar), Andres Herkel (21. – 23. jaanuar), Eerik-Niiles Kross (21. – 23. jaanuar), Jaak Madison (22. – 23. jaanuar) ja Tiit Terik (21. – 25. jaanuar) osalevad ENPA 2018. aasta I osaistungil Strasbourgis Prantsusmaal.

21. – 26. jaanuar
Väliskomisjoni liige Anne Sulling on töövisiidil Tel Avivis, et tutvuda Iisraeli innovatsioonipoliitika ja selle institutsionaalsete tugistruktuuridega.

25. – 26. jaanuar
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni liige Helmen Kütt osaleb sotsiaalkomisjoni istungi töös Riias Lätis.

26. – 27. jaanuar
Riigikogu liige Marianne Mikko kohtub Göteborgis Rootsis endise kaitseministri Hain Rebasega, et arutada tendentse ja võimalusi Eesti, Rootsi ja Läänemere julgeoleku- ja riigikaitsepoliitikas.

26. jaanuar – 1. veebruar
Riigikogu liige Yoko Alender osaleb EV100 raames toimuvatel üritustel ja kohtub Briti kolleegidega Londonis Suurbritannias.

27. jaanuar
Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur osaleb Põhja-Euroopa partnerluse teemalisel kohtumisel Kopenhaagenis Taanis.

28. – 30. jaanuar
Riigikogu liige Monika Haukanõmm osaleb autismi-teemalisel konverentsil Madridis Hispaanias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Vabaerakonna avatud nimekirjade eelnõu läbis Riigikogus esimese lugemise

Täna oli Riigikogus esimesel lugemisel eelnõu, mille jõustumisel saaksid Riigikokku ja Tallinna volikokku need kandidaadid, kelle isiklike häälte osakaal on kõige kõrgem, mitte need, kes on pandud kõrgemale kohale erakonna poolt koostatud nimekirjas. Teiste sõnadega osutub valituks see, kellel on rohkem valijaid.

„Ettepaneku sisu on muuta üleriigiline valimisnimekiri kohaliku omavalitsuse volikogu ja Riigikogu valimistel avatuks ning see tähendaks erakonna valimisnimekirja kantud isikute järjestumist vastavalt saadud häälte arvule ning arvestades valimisringkonna suurust,“ ütles Vabaerakonna saadik Andres Herkel.

„Lihtsamalt öeldes- me pakume välja sellise avatud süsteemi, kus täpselt valija häälte osakaalust sõltukski Riigikogu ning volikogu koosseis,“ lisas Herkel ning ütles, et sellega astume me väga olulise sammu ühiskonnas parema usalduse ja parema poliitika arusaadavuse suunas.

Praegu kehtiv nn kinniste valimisnimekirjade süsteem võimaldab erakondadel järjestada kandidaadid üldnimekirjas nii, et valituks osutuvad vähe hääli saavad isikud, samal ajal kui valija suurema usalduse pälvivad kandidaadid ei osutu valituks. Eelnõu muudab valija tahtega arvestamise täpsemaks. „Avatud nimekiri tagab, et kompensatsioonimandaadiga valitakse rahvaesindusse kandidaadid, kes on kogunud rohkem hääli,“ ütles Herkel.

Demokraatlikku ühiskonna hea toimimise seisukohalt on oluline riigi- ja kohaliku võimu vaieldamatu legitiimsus. See saavutatakse põhiseaduse nõuetele vastava hääletamisprotseduuri tagamisega ning  sama oluline on, et rakendatav valimisõigus tagaks valija poolt väljendatud tahte otsese kajastamise valitud kandidaatide näol.

Vabaerakonna eelnõu esimene lugemine lõpetati. Herkeli sõnul ei anna see veel tagatist, et eelnõu tõesti ka seaduseks saab, kuid seda võib tõlgendada hea märgina senisest parema ja valijaile mõistetava lahenduse suunas.

Taustaks:

1.aprillil 2015 algatas Vabaerakonna fraktsioon sarnase seadusemuudatuse Riigikogu valimiste osas, mille esimene lugemine lõpetati 28. mail 2015. 12. jaanuaril 2016 algatas Vabaerakonna fraktsiooni seadusmuudatuse kohalike valimiste osas (see puudutab Tallinna), mis lükati tagasi esimesel lugemisel 15. märtsil 2016. Samuti on vastavaid algatusi tehtud Riigikogu varasemates koosseisudes ja vähemalt sõnades on enamus erakondi seda põhimõtet toetanud. Paraku pole ükski neist algatustest seaduseks saanud. Avatud nimekirja põhimõttel on ühiskonnas endiselt lai toetus.