Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Urmas Kruuse: põllumehed soovivad erakorralises olukorras riigilt suuremat toetust

„23. augusti Maalehes ilmus artikkel pealkirjaga „Põllumehed: mitte mingit põuakahju meile ei maksta!“. Põllumehed on pahased, et avalikkusele levitati infot justkui oleks riik andnud põllumeestele põuakahjudeks 20 miljonit eurot, kuid tegelikult pakutakse toetuse asemel hoopis kõrge protsendiga laenu. Väidetavalt ei vaja põuakahjustuste all kannatavad põllumehed laenu kustutamiseks uut laenu. Põllumehed soovivad, et riik võitleks põllumeeste eest ja tagaks võrdsed tingimused teiste Euroopa Liidu põllumeestega, kus eriolukord välja kuulutati,“ täpsustas Kruuse küsimuse tõstatamise vajalikkust.

„Valitsus ei ole astunud samme, et saaks põllumajanduses välja kuulutada eriolukorra, vaatamata tõsiasjale, et see on põuakahjustustega põllumeestele väga oluline. Põllumeestel tekib võimalus läbi rääkida pankadega ning maaeluministeeriumil võimalus sisustada ühtse põllumajandustoetuste määruses vääramatu jõud, mille on tinginud rasked loodustingimused,“ ütles Kruuse.

„Põllumehed on mures, et valitsus üritab luua muljet, et põllumehed saavad raha, aga tegelik riigi tugi on laenu refinantseerimine uue laenuga ja see samm põllumehi tegelikult ei aita. Põllumeestele on väga oluline, et käesoleva aasta põuaastale, mille sarnast ei ole siin regioonis olnud umbes 60 aastat, reageeriks valitsus tõsiselt ning kaaluks erakorralise toetuse andmist,“ lisas Kruuse.

„Teiseks on suur segadus PRIA poolt välja makstavate toetuste kuupäevas. Valitsuse 2. augusti pressikonverentsil ütles peaminister, et valitsus toetab ka otsetoetuste kiiremat väljamaksmist ja taotleb vajalikke lubasid Euroopa Komisjonilt. 7. augusti pressikonverentsil kinnitas ka maaeluminister, et toetused saavad käesoleval aastal välja makstud tavapärasest varem,“ tuletas Kruuse meelde.

„2017. aasta saagikoristusperioodil erakorraliste ilmastikuoludega tuli põllumeestele 1,34 miljoniga appi Euroopa Komisjon eraldades toetuse talivilja kasvatajatele, kes ei saanud talivilja külvata või kelle külvid hävinesid liigsete sademete tõttu. Aasta tagasi otsustas valitsus omapoolse panuse panemise võimalust mitte kasutada ning Euroopa Komisjoni erakorraline toetus jõudis põllumeesteni aasta hiljem ehk alles käesoleva aasta septembris,“ võrdles Kruuse olukorda eelmise aastaga.

Käesoleva aasta põuast tingitud saagi kadu on kuni 70%, sellepärast on põllumehed öelnud, et neile on väga oluline taastada likviidsed vahendid ja soovivad teada:

1. Miks ei kasuta vabariigi valitsus võimalust põuakahjustuste leevendamiseks toetada põllumehi erakorralise toetusega, mis ei ole laen?
2. Kas vastab tõele, et sellel aastal makstakse pindalatoetused (ühtne pindalatoetus) ja piimalehma kasvatamise toetused välja varem ehk 1. oktoobriks 2018?

Riigikogu maaelukomisjoni aseesimees Urmas Kruuse algatusel maaelukomisjon juulist saati erakorraliselt koos käinud, et leida võimalusi põuakahjudest tingitud kriisi süvenemise ennetamiseks. Samuti gei Kruuse valitsusele ettepaneku põllumajandussektoris seoses järjest süvenevate põuakahjudega kuulutada välja erakorraline olukord.

Lisainfo:
Urmas Kruuse
Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige
urmas.kruuse@riigikogu.ee
56279860

Must ja Kert osalevad Läänemeremaade parlamentaarsel konverentsil

Delegatsiooni esimehe Aadu Musta sõnul on oluline, et Läänemere piirkonna riigid teeksid omavahel koostööd ning mõtleksid senisest veelgi enam sellele, kuidas ühist merd hoida. „Läänemere tervise parandamiseks on vaja rohkem ära teha,“ ütles Must.

Delegatsiooni aseesimees Johannes Kert rääkis, et konverentsil on arutelu all ka kestlik energia ja nutikad energiajaotusplatvormid. „Räägime nendel teemadel ajal, mil on aktuaalne Balti riikide energiasüsteemi lahutamine Venemaa elektrivõrgust ja ühinemine Euroopa Liidu elektrivõrguga,“ lisas Kert.

Läänemeremaade parlamentaarne konverents toimub pühapäevast teisipäevani, 26.–28. augustini. Konverents ühendab 11 Läänemere-äärse riigi parlamendi ja 11 regionaalse parlamendi saadikuid.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6353, 510 6179
e-post merilin.kruuse@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Urmas Kruuse: põllumajandussektoris tuleb kuulutada välja erakorraline olukord

Riigikogu maaelukomisjoni aseesimees ja endine maaeluminister Urmas Kruuse teeb valitsusele ettepaneku põllumajandussektoris seoses järjest süvenevate põuakahjudega kuulutada välja erakorraline olukord. Peaministrile ja siseministrile saadetavas kirjas teeb Kruuse ettepaneku algatada vajadusel hädaolukorraseaduse muutmine.

“Põllumajandustootjad on seoses põuaga sattunud terava löögi alla. Tegemist on vääramatu jõuga, mida Eesti põllumehed ei saanud ette näha ja välja tuleb kuulutada erakorraline olukord põllumajandussektoris,” ütles Kruuse. “Kui maaeluminister ütleb, et põllumeest ei saa erakorraliselt aidata vaid seetõttu, et hädaolukorraseadus seda ette ei näe, tuleb muuta seadust,” lisas Kruuse.

Kruuse saatis selguse loomiseks põllumeeste abistamise osas hädaolukorraseaduse raames järelepärimise peaministrile ja siseministrile. “Kriisi ennetamiseks peab riik sekkuma ja kuulutama põllumajandussektoris välja erakorralise olukorra. Lätis ja Leedus on riik taolisele kriitilisele olukorrale reageerinud kiiresti ja adekvaatselt,” rääkis Kruuse.

Kruuse sõnul võib riigi praegune passiivsus kriisi ennetamisel panna sügisel löögi alla sajad väikese ja keskmise suurusega talud ning põllumajandusettevõtted. “Lootmine vaid Euroopa Liidu abile, koostööpartnerite mõistvale suhtumisele ja kauges tulevikus rakenduvatele meetmetele, ei aita põllumeest sel sügisel,” ütles Kruuse.

Riigikogu maaelukomisjoni aseesimehe Urmas Kruuse algatusel koguneb esmaspäeval, 30. juulil komisjon Jõgevale arutama põuakahjudest tingitud kriisi ennetamise võimalusi.

Lisainfo:
Urmas Kruuse
Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige
urmas.kruuse@riigikogu.ee
56279860

ENPA Eesti delegatsioon osaleb assamblee istungil Strasbourgis

Eesti delegatsiooni esimees ja ENPA asepresident Marianne Mikko ütles, et istung algab assambleele uue presidendi valimisega. „Seejärel keskendutakse istungil põgenike humanitaarolukorrale Süüriat ümbritsevates riikides ja inimõiguste kaitsjate kaitsmisele Euroopa Nõukogu liikmesriikides,“ rääkis Mikko.

Istungil on arutelu all ka varjupaigataotluste menetlemine välisriigis ja ohutute varjupaikade loomine pagulastele välismaal, tasakaalu leidmine laste parimate huvide ja perekondade koos hoidmise vahel, sunnitud abielud Euroopas ning uued piirangud vabaühenduste tegevusele Euroopa Nõukogu liikmesriikides.

Veel on kavas arutada sellistel teemadel nagu erakorralised presidendivalimised Aserbaidžaanis, LGBTI inimeste tagakiusamine Tšetšeenias, kultuuripärandi tahtlik hävitamine ja illegaalne kaubandus ning naiste rolli suurendamine majanduses.

Teisipäeval kell 13.30 korraldavad Eesti, Läti ja Leedu ENPA delegatsioonid Euroopa Nõukogu hoones Strasbourgis meie riikide 100. aastapäevale pühendatud vastuvõtu. Samal õhtul on kirikukontsert, kus Leedu orkester esitab kolme Balti riigi heliloojate teoseid.

Eesti delegatsioon on ENPA istungil koosseisus Marianne Mikko, Tiit Terik, Andres Herkel ja Jaak Madison.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6353, 510 6179
e-post merilin.kruuse@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Osalemine NATO PA kevadistungjärgul

Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso osaleb tänavuse aasta 25-28. mail Varssavis toimuval NATO Parlamentaarse Assamblee kevadistungjärgul.

Riigikogu eelinfo 28. maist – 3. juunini

Esmaspäev, 28. mai

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse Euroopa Tööjõuamet (COM(2018) 131), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; ülevaade uuendatud „Konkurentsivõime kava „Eesti 2020““ ja selle tegevuskava aastateks 2018 – 2020 ning Stabiilsusprogramm 2018, kutsutud Riigikantselei ja Rahandusministeeriumi esindaja; Euroopa Poolaasta: riigipõhised soovitused, kutsutud Euroopa Komisjoni esinduse Eestis ja Riigikantselei esindaja;

keskkonnakomisjonis kiirgusseaduse, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seadus (623 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (633 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad püsivate orgaaniliste saasteainete määruse uuesti sõnastamise kohta COM(2018) 144, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; Sindi linna kodanike 15.05.2018 pöördumine seoses Sindi paisjärve likvideerimisega; kollektiivse pöördumise „Aita lõpetada seaduslikud veelindude tapatalgud“ vastuskiri;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: teaduse korraldamisest ja rahastamisest, kutsutud Eesti Noorte Teaduste Akadeemia, Eesti Teadusmarsi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis kell 11.10: ühistranspordi kulude hüvitamisest;

majanduskomisjonis – kell 11.10: kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu (598 SE); elektrituruseaduse ja energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE); erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (614 SE); autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (621 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta, kutsutud Riigikohtu esimees Priit Pikamäe; isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: perioodi 2014 ‒ 2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (ühtse rakendusteenuse loomine) (628 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE); ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad viivislaenude vähendamise eelnõude kohta; Riigikogu otsuse „Hasartmängumaksu Nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu algatamine; riigireformi arengusuundade väljatöötamise probleemkomisjoni kirja Riigikogu ja saadikute rolli suurendamisest arutelu kokkuvõte;

riigikaitsekomisjonis julgeolekuolukorra arengutest;

riigikaitsekomisjoni ja õiguskomisjoni ühisistung – kell 12: kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE); relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (615 SE) (Riigikogu konverentsisaal);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: töölepingu seaduse ning perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE); töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (581 SE);

väliskomisjonis tutvumine suursaadikukandidaatidega, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ja suursaadikukandidaadid;

õiguskomisjonis – kell 11.15: Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (625 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt; riigikaitsekomisjonile arvamuse andmine: relvaseaduse muudatused, kutsutud Siseministeeriumi esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

õiguskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühisistung kell 12.15: kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE) raames piirvanuste kaotamisest kaitseväeteenistuses, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Õiguskantsleri teostatavast  järelevalvest jälitus- ja julgeolekuasutuste üle, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: sisekontrollisüsteemi kujundamise juhendamise ja korruptsiooni ennetamise tegevused kohalikes omavalitsustes, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: tulevikukomisjoni moodustamisest; pensionimuudatuste eelnõust, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: fraktsioonide tagasisidest Riigikogu otsuse „Riigireformi põhialused 2030“ eelnõu kavandile; 5. juunil toimuvast olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelust;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Eesti riigi kriitiliste andmekogude turvalisuse ja säilitamise tagamine“ arutelu, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, riigikontrolör Janar Holm ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse, Registrite ja Infosüsteemide Keskuse, Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse, Keskkonnaministeeriumi infotehnoloogiakeskuse, Kaitseministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad (ruum L333).

Sündmused

Kell 14 – sotsiaalkomisjon kohtub Leedu parlamendi delegatsiooniga.

Kell 18 –  Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb Aserbaidžaani Demokraatliku Vabariigi 100. juubeliaasta tähistamisel (Hilton Park).

Teisipäev, 29. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE).

Teine lugemine – 2 eelnõu: Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE); isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: president Kersti Kaljulaidi esitatud Riigikogu otsuse „Mart Laari Eesti Panga Nõukogu esimehe ametisse nimetamine“ eelnõu (620 OE); õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse eelnõu (609 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis kohalike omavalitsuste tegevus kultuuri-, spordi- ja noorsootöö korraldamisel, kutsutud Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Kultuuriministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskuse esindajad (ruum L332);

majanduskomisjoni ja maaelukomisjoni ühisistung – maakondliku ühistranspordi olukorrast ning valmisolekust rakendada majandus- ja taristuministri piletihinna määrust, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Maanteeameti, ühistranspordikeskuste, Autoettevõtete Liidu, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Harjumaa Omavalitsuste Liidu ja Raplamaa Omavalitsuste Liidu esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse muutmise seaduse (sisserände regulatsiooni muutmine) eelnõu (617 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt ja Eesti Tööandjate Keskliidu esindaja; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (610 SE), kutsutud algataja esindaja; Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (599 SE);

rahanduskomisjonis – hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (632 SE); ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad Euroopa pandikirjade turu arendamise eelnõude kohta; ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad kapitaliturgude liidu paketi algatuste, sealhulgas Euroopa ühisrahastamise eelnõude ning finantstehnoloogia ja jätkusuutliku majanduskasvu rahastamise tegevuskavade kohta;

riigikaitsekomisjonis – relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (615 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi, Eesti Kaitsetööstuse Liidu ja teiste huvigruppide esindajad; kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (607 SE);

sotsiaalkomisjonis – ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE), kutsutud huvigrupid ja Sotsiaalministeeriumi esindaja; riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE), kutsutud huvigrupid ja Sotsiaalministeeriumi esindaja (ruum L333);

väliskomisjonis – kell 13.30: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad (ruum R121); Eesti seisukohad inimõiguste poliitikas ÜROs, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; arengutest Ameerika Ühendriikide Iraani tuumaleppest väljumise järel, kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 13.30: arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis reguleerib õigust, mida kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes, eelnõu kohta COM(2018) 96, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (väärteokaristuste reform, ELi õigusest tulenevad rahatrahvid) (586 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi, MTÜ Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituudi ning Linnade Liidu esindajad ning rahvatervise ekspert uimastite valdkonnas Ave Talu.

Sündmus

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Kalle Laanet kohtub kirjanik Enn Nõuga.

Kolmapäev, 30. mai

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (581 SE).

Teine lugemine – 5 eelnõu: „Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse kaubandus-, arengu- ja koostöölepingut“ ratifitseerimise seaduse eelnõu (606 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE); töölepingu seaduse ning perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE); elektrituruseaduse, energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE); kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu (598 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (635 SE).

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: EUROSAI (Euroopa Kõrgeimate Auditiasutuste Organisatsioon) koostööauditi tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 9.30 –  majanduskomisjoni liige Erki Savisaar kohtub Saksamaa Saksi-Anhalti liidumaa parlamendi transpordi- ja liidumaa arengu komisjoni delegatsiooniga (ruum L241).

Kell 10.10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Eesti Noorteühenduste Liidu korraldatava rahvusvahelise Vote@16 seminari (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 11.45 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub St. Lucia peaministri Allen Chastanet’ga.

Kell 15.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub saabuva Euroopa Liidu Salvadori suursaadiku Anita Cristina Escher Echeverriaga.

Neljapäev, 31. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Esimese lapse sünd on ohus?“ arutelu. Ettekande teevad rahvastikukriisi lahendamiseks moodustatud Riigikogu probleemkomisjoni esimees Siret Kotka-Repinski, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika vanemteadur Mare Ainsaar, sama instituudi sotsiaalpoliitika dotsent Dagmar Kutsar ja isade foorumi eestvedaja, lapsehoolduspuhkusel viibiv isa Taavi Tamkivi.

Kell 14 – komisjonide istungid

sotsiaalkomisjonis – Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Õiguskantsleri Kantselei ja hoolekandeasutuste esindajad; õiguskantsleri kiri matusetoetuse regulatsiooni muutmise kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Õiguskantsleri Kantselei esindaja;

riigikaitsekomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni ühisistung – kell 13.05: Riigikontrolli kontrolliaruande Kaitseliidu valmisolek täita riigikaitse arengukavas ettenähtud ülesandeid esitamine (2-7/18-78), kutsutud Riigikontrolli, Kaitseministeeriumi ja Kaitseliidu esindajad.

Sündmused

Kell 12.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Austria presidendi Alexander Van der Belleniga. Kohtumisel osalevad veel majanduskomisjoni esimees Sven Sester ja Eesti-Austria parlamendirühma esimees Laine Randjärv.

Kell 14 majanduskomisjoni esimees Sven Sester kohtub Saksamaa Tüüringi liidumaa parlamendi delegatsiooniga (ruum L241).

Reede, 1. juuni

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 4. – 5. juunil toimuval ELi justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja siseminister Andres Anvelt; Eesti seisukohad 4. – 5. juunil toimuval mitteametlikul ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, mis reguleerib õigust, mida kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes (COM(2018) 96), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 7 – õiguskomisjon ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon külastavad idapiiri.

Kell 9 – põhiseaduskomisjon tutvub väikesaarte tegevusega (Kesselaid).

Kell 10 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso esineb ettekandega Eesti Reservohvitseride Kogu IX konverentsil „Riigikaitseõigus ja rahvusvaheline sõjaõigus“ (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 12 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso osaleb Narva 1993. aasta referendumi ümarlaual (Rootsi suursaatkond).

1. – 3. juuni – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso osalevad Lennart Meri konverentsil (Radisson Blu Sky).

Laupäev, 2. juuni

Sündmus

Kell 13.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ameerika Ühendriikide Kongressi ametnike delegatsiooniga.

Välislähetused

25. – 28. mai
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marko Mihkelson (25. – 27. mai) ning liikmed Hannes Hanso, Ants Laaneots ja Oudekki Loone osalevad NATO PA kevadistungil Varssavis Poolas.

27. – 31. mai
Väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus osaleb Mashavi 30. rahvusvahelisel kestliku arengu konverentsil Tel Avivis Iisraelis.

27. – 28. mai
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee esimees Mart Nutt ning liige Külliki Kübarsepp osalevad OSCE PA Põhja- ja Baltimaade delegatsioonide kohtumisel Rootsis.

28. mai
Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) esimees Toomas Vitsut osaleb Euroopa Komisjoni subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse rakkerühma viiendal kohtumisel Brüsselis Belgias.

29. – 31. mai
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko osaleb ENPA Türgi raportöörina Türgi valimiste eelvaatlusmissioonil Ankaras.

31. mai – 1. juuni
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Põhja- ja Baltimaade (NB8) parlamentide väliskomisjoni esimeeste kohtumisel Riias Lätis.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
merilin.kruuse@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu korvpallimeeskonna edu jätkus BA turniiril

Riigikogu korvpallimeeskond jätkas oma võitudeseeriat täna Leedus, Šiauliais toimunud Balti riikide parlamentide vahelisel korvpalliturniiril, kus kõigepealt alistati Leedu tulemusega 33:26 ja seejärel Läti 32:23. Lõunanaabrite omavahelises duellis jäid peale lätlased võiduga Leedu üle 33:31.

Riigikogu korvpallimeeskond on võitnud jäädavalt juba kolm Balti Assamblee karikat. Nagu ikka on selle alaliselt koju toomiseks vaja olnud kolm turniirivõitu järjest. Riigikogu meeskonnas mängisid Kalvi Kõva, Dmitri Dmitrijev, Toomas Jürgenstein, Kalle Laanet, Hanno Pevkur, Rainer Vakra ja Janek Solodin.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

Probleemkomisjon arutas avatud valitsemise väljakutseid

Kokkuvõtteks saab ainult nõustuda, et kodanikuühiskonna läbipaistev rahastamine, suurem poliitiliste otsuste läbipaistvus ning arutlev demokraatia on olulised nurgakivid vastastikuse usalduse ja osalusdemokraatia jõudmiseks praktikasse. 

Senisest oluliselt suuremat tähelepanu tuleb pöörata teenuse saajate ehk inimeste kaasamisse teenuste välja töötamisse ja arendamisse, olgu riigi või kohalikul tasandil. Samuti tuleb alla joonida tähelepanekut, et avalike teenuste hindamisse tuleks rohkem kaasata teenuse saajaid ehk inimesi, et muuta ametnike riik inimeste riigiks.

Protokoll (PDF, 355 kB)

Täiendav info

Kaja Kuivjõgi
Riigikogu riigireformi probleemkomisjoni nõunik
T: + 372 631 6928

Keskkonnakomisjoni eestvedamisel toimub täna seminar puhta energia paketi rakendamisest

Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul on Eesti energiasektori küsimused aktuaalsed seoses vajadusega suurendada taastuvenergia osakaalu meie energiasüsteemis.

„Edu saavutamiseks taastuvenergia kasutuselevõtmiseks on vaja arendada rahvusvahelist koostööd. Selleks peavad Euroopa riigid pingutama ja vaeva nägema üheskoos, et me suudaksime endale seatud kõrgeid taastuvenergia eesmärke täita ,“ ütles Vakra. Ta lisas, et taastuvenergia kasutusele võtmise kõrval peame otsustavalt vähendama õhku paisatava heitkoguse hulka.

Vakra nendib oma ettekandes, et hoolimata senistest märkimisväärsetest arengutest on ELi investeeringud taastuvenergia sektorisse võrreldes 2011. aastaga vähenenud poole võrra. „See võib kaasa tuua ELi juhtivpositsiooni taastuvenergia kasutuselevõtmisel maailma teistesse piirkondadesse, sealhulgas Hiinasse ja USAsse,“ märkis Vakra.

Riigikogus toimuva rahvusvahelise seminari peamine eesmärk on ennekõike julgustada energiavaldkonnas poliitiliste ja teaduslike vaadete jagamist parlamendi liikmete, teadlaste, tööstuse ja teiste huvigruppide vahel. Samuti on seminarile kutsutud Euroopa Komisjoni esindajad, et saada ülevaade Euroopa Komisjoni kavandatavatest tegevustest.

Seminaril teevad ettekanded veel EUFORES- juhid president Claude Turmes (video vahendusel), peasekretär Jan Geiss, Euroopa Komisjoni, Majandus- ja Kommunikatsiooni ministeeriumi ning Eesti Taastuvenergia Assotsiatsiooni esindajad.

Seminarist on veebiülekanne:

Lisainfo: Rainer Vakra 5800 2828

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

 

Osalemine Georgia seminaril

Riigikaitsekomisojoni esimees Hannes Hanso osaleb  2018. aasta 25.-27. märtsil George C. Marshalli Keskuse korraldataval seminaril Georgia vanemjuhtidele ning teeb ettekande parlamendi rollist julgeoleku väljakutsetes.