Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu eelinfo esmaspäevaks, 26. veebruariks

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 28. veebruaril toimuval mitteametlikul ELi kultuuriministrite kohtumisel (sh 1. – 2. märtsil toimuv ASEMi kultuuriministrite kohtumine), kutsutud Kultuuriministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Eesti seisukohad liikuvuse paketi teemaksusamba eelnõude kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Rahandusministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta eelnõu suhtes, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 5. märtsil toimuval ELi keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Siim Kiisler.

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur kõneleb Tallinna Majanduskooli Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud pidulikul aktusel.

Kell 16 – Riigikogu Toimetiste (RiTo) Eesti julgeolekuolukorrale keskenduva numbri tutvustus Eesti Rahvusraamatukogus. Vestlusringis osalevad julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Raivo Aeg, riigikaitse ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Johannes Kert ning Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor Sven Sakkov, arutelu juhib RiTo peatoimetaja Mart Raudsaar (Eesti Rahvusraamatukogu, Milleri salong).

Välislähetused

26. veebruar – 2. märts
Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni esimees Helmen Kütt ning liikmed Marika Tuus-Laul ja Aivar Kokk ning Eesti-Suurbritannia parlamendirühma liikmed Monika Haukanõmm (26. veebruar – 1. märts) ja Kalle Palling on visiidil Londonis Suurbritannias.

26. veebruar – 2. märts
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb ÜRO Peaassamblee koosolekutel New Yorgis Ameerika Ühendriikides.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

ENPA raport toob välja Eesti saavutused e-valitsemise ja küberkaitse vallas

Intervjuu Marianne Mikkoga ENPAs, 25.01.2018

Eesti delegatsiooni esimehe ja ENPA asepresidendi Marianne Mikko sõnul jõuti Eesti raportis järeldusele, et demokraatlikud institutsioonid Eestis toimivad Euroopa Nõukogu reeglite järgi ja Eesti täidab oma kohustusi liikmesriigina. „Rõõm on näha, et Eesti saavutusi e-valitsemise ja küberkaitse vallas on märgatud ja raportis esile tõstetud,“ lausus Mikko.

Raportis kirjutatakse ka Eesti ja Venemaa suhetest, vene vähemuse olukorrast ja kodakondsuse küsimustest. „Eestil soovitatakse tegeleda rohkem etniliste vähemuste töötuse ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamisega. Samuti vähendada kodakondsuseta isikute arvu ja muuta kodakondsuse saamine pikaajalistele elanikele lihtsamaks,“ rääkis Mikko.

Raportis soovitatakse Eestil liituda ka Euroopa Nõukogu regionaal- ja vähemuskeelte hartaga. Delegatsiooni liige Raivo Aeg ütles, et Eesti pole seda teinud, sest vene keel pole Eestis vähemus- ega ohustatud keel. „Eesti seadusandlus tagab vene keelele laiema kasutusvõimaluse, kui seda näeb ette harta,“ märkis Aeg. Ta lisas, et Eestil on vaja hoopis lahendada küsimus, kuidas suurem osa vene keelt kõnelevast kogukonnast omandaks riigikeele ja integreeruks paremini Eesti ühiskonda.

ENPA sel nädalal toimuval osaistungil on kõne all veel vähemuskeelte kaitse, kodanikupalk, Ukraina sõja humanitaarsed tagajärjed, Türgi sõjaline sekkumine Süürias ning Euroopa Nõukogu roll Iisraeli ja Palestiina rahuprotsessis.

Esmaspäeval valis ENPA uueks presidendiks itaallase Michele Nicoletti (SOC). Samuti valiti asepresidendid, kellena jätkab ka Marianne Mikko (SOC). Mikko valiti ka monitooringukomitee esimeseks aseesimeheks. Eile valiti Euroopa Nõukogu uueks inimõiguste volinikuks Bosnia ja Hertsegoviina kandidaat Dunja Mijatović.

Eesti delegatsiooni kuuluvad Marianne Mikko, Raivo Aeg, Andres Herkel, Eerik-Niiles Kross, Jaak Madison ja Tiit Terik.

Videointervjuu Marianne Mikkoga Eesti raportist

ENPA istungist on veebiülekanne (Eesti raport tuleb arutelu alla alates kella 17.30)

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6353, 510 6179
e-post merilin.kruuse@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo reedest pühapäevani, 26. – 28. jaanuarini

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 29. jaanuaril toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm; Eesti seisukohad 29. jaanuaril toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil (artikkel 50), kutsutud Välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Matti Maasikas.

Sündmused

Kell 9.30 – sotsiaalkomisjon kohtub töötajate lähetamise direktiivi EP raportööri Agnes Jongeriusega.

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab holokausti mälestuseks korraldatava ettekandepäeva.

Välislähetused

21. – 26. jaanuar
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esinaine Marianne Mikko (23. – 26. jaanuar) ning delegatsiooni liikmed Raivo Aeg (21. – 26. jaanuar), Andres Herkel (21. – 23. jaanuar), Eerik-Niiles Kross (21. – 23. jaanuar), Jaak Madison (22. – 23. jaanuar) ja Tiit Terik (21. – 25. jaanuar) osalevad ENPA 2018. aasta I osaistungil Strasbourgis Prantsusmaal.

21. – 26. jaanuar
Väliskomisjoni liige Anne Sulling on töövisiidil Tel Avivis, et tutvuda Iisraeli innovatsioonipoliitika ja selle institutsionaalsete tugistruktuuridega.

25. – 26. jaanuar
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni liige Helmen Kütt osaleb sotsiaalkomisjoni istungi töös Riias Lätis.

26. – 27. jaanuar
Riigikogu liige Marianne Mikko kohtub Göteborgis Rootsis endise kaitseministri Hain Rebasega, et arutada tendentse ja võimalusi Eesti, Rootsi ja Läänemere julgeoleku- ja riigikaitsepoliitikas.

26. jaanuar – 1. veebruar
Riigikogu liige Yoko Alender osaleb EV100 raames toimuvatel üritustel ja kohtub Briti kolleegidega Londonis Suurbritannias.

27. jaanuar
Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur osaleb Põhja-Euroopa partnerluse teemalisel kohtumisel Kopenhaagenis Taanis.

28. – 30. jaanuar
Riigikogu liige Monika Haukanõmm osaleb autismi-teemalisel konverentsil Madridis Hispaanias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Vabaerakonna avatud nimekirjade eelnõu läbis Riigikogus esimese lugemise

Täna oli Riigikogus esimesel lugemisel eelnõu, mille jõustumisel saaksid Riigikokku ja Tallinna volikokku need kandidaadid, kelle isiklike häälte osakaal on kõige kõrgem, mitte need, kes on pandud kõrgemale kohale erakonna poolt koostatud nimekirjas. Teiste sõnadega osutub valituks see, kellel on rohkem valijaid.

„Ettepaneku sisu on muuta üleriigiline valimisnimekiri kohaliku omavalitsuse volikogu ja Riigikogu valimistel avatuks ning see tähendaks erakonna valimisnimekirja kantud isikute järjestumist vastavalt saadud häälte arvule ning arvestades valimisringkonna suurust,“ ütles Vabaerakonna saadik Andres Herkel.

„Lihtsamalt öeldes- me pakume välja sellise avatud süsteemi, kus täpselt valija häälte osakaalust sõltukski Riigikogu ning volikogu koosseis,“ lisas Herkel ning ütles, et sellega astume me väga olulise sammu ühiskonnas parema usalduse ja parema poliitika arusaadavuse suunas.

Praegu kehtiv nn kinniste valimisnimekirjade süsteem võimaldab erakondadel järjestada kandidaadid üldnimekirjas nii, et valituks osutuvad vähe hääli saavad isikud, samal ajal kui valija suurema usalduse pälvivad kandidaadid ei osutu valituks. Eelnõu muudab valija tahtega arvestamise täpsemaks. „Avatud nimekiri tagab, et kompensatsioonimandaadiga valitakse rahvaesindusse kandidaadid, kes on kogunud rohkem hääli,“ ütles Herkel.

Demokraatlikku ühiskonna hea toimimise seisukohalt on oluline riigi- ja kohaliku võimu vaieldamatu legitiimsus. See saavutatakse põhiseaduse nõuetele vastava hääletamisprotseduuri tagamisega ning  sama oluline on, et rakendatav valimisõigus tagaks valija poolt väljendatud tahte otsese kajastamise valitud kandidaatide näol.

Vabaerakonna eelnõu esimene lugemine lõpetati. Herkeli sõnul ei anna see veel tagatist, et eelnõu tõesti ka seaduseks saab, kuid seda võib tõlgendada hea märgina senisest parema ja valijaile mõistetava lahenduse suunas.

Taustaks:

1.aprillil 2015 algatas Vabaerakonna fraktsioon sarnase seadusemuudatuse Riigikogu valimiste osas, mille esimene lugemine lõpetati 28. mail 2015. 12. jaanuaril 2016 algatas Vabaerakonna fraktsiooni seadusmuudatuse kohalike valimiste osas (see puudutab Tallinna), mis lükati tagasi esimesel lugemisel 15. märtsil 2016. Samuti on vastavaid algatusi tehtud Riigikogu varasemates koosseisudes ja vähemalt sõnades on enamus erakondi seda põhimõtet toetanud. Paraku pole ükski neist algatustest seaduseks saanud. Avatud nimekirja põhimõttel on ühiskonnas endiselt lai toetus.

 

 

Riigikogus olid kõne all valimisnimekirjade koostamisega seotud aspektid

Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (550 SE)  näeb ette erakonna valimisnimekirja kantud isikute järjestumise vastavalt saadud häälte arvule ning arvestades valimisringkonna suurust.

Ettekande teinud Andres Herkel märkis, et eelnõuga on soov kaotada võimalus, et Riigikogusse või Tallinna volikogusse pääseb kandidaat üksnes tänu oma paigutusele üleriigilises nimekirjas, samas kui nimekirjas temast tagapool oleva kandidaadi häälte osakaal on suurem vastava ringkonna lihtkvoodist.

Põhiseaduskomisjoni esindaja Helmut Hallemaa sõnul kaaluti komisjonis põhjalikult eelnõuga seotud erinevaid aspekte, mida võrreldi kasutusel oleva süsteemiga. Ta lisas, et tema arvates peaks valimissüsteemi puudutavaid küsimusi käsitlema terviklikult.

Läbirääkimistel sõna võtnud fraktsioonide esindajad tõid välja oma argumendid valimissüsteemi korralduse kohta. Arto Aas (RE) märkis, et muudatus mõjutaks ligikaudu kümmet protsenti Riigikogu liikmetest. Tegemist on üsna marginaalse muudatusega. Aas ütles, et ka kinnistel valimisnimekirjadel on oma väärtus, seda näiteks erakonnasisese organisatsiooni ülesehitamise ja kaasamise seisukohast. Ta pidas olemasolevat süsteemi mõistlikuks. Jüri Adamsi (EVA) arvates aitab eelnõu vähendada kasutusel oleva süsteemi kitsaskohti. Helmut Hallemaa (KE) hinnangul on pakutud süsteem keeruline. Ta pidas vajalikuks eelnõu edasisel menetlemisel laiapõhjalise arutelu korraldamist.

Põhiseaduskomisjoni ettepanekul lõpetati eelnõu esimene lugemine. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 8. veebruar.

Istungi stenogramm:

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega)

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

 

Riigikogu eelinfo neljapäevaks, 26. oktoobriks

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu:

Valitsuse algatatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (459 SE) on varasema seaduse uus redaktsioon. Uute rahvusvaheliste rahapesu ja terrorismi rahastamise standardite kehtestamisega ja nende ülevõtmisega Euroopa Liidu õigusesse. Nähakse ette muudatused äriregistri teenuste ringis. Tulevikus saavad juriidilised isikud oma tegelike kasusaajate andmeid hoida ja teised isikuid neid andmeid vaadata elektrooniliselt äriregistri kaudu. Lisaks reguleeritakse panga- ja maksekontode kohta info edastamine pädevatele asutustele.

Valitsuse algatatud kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (429 SE) võetakse üle ELi direktiiv, mis reguleerib kindlustuse turustamise nõudeid. Direktiivi eesmärk on kindlustuse turustamise nõuete ühtlustamine erinevates kindlustuse müügikanalites, et tagada klientide kaitse.

Eelnõuga kohustatakse esmakordselt kindlustusandjat kirja panema kindlustustoote väljatöötamise ja kindlustusturule toomise etapid. Eelnõu täiendatakse müüginõuete regulatsiooni juhuks, kui kindlustust pakutakse koos teise toodete või teenustega. Eelnõu täiendab kliendile kindlustuse kohta esitatava teabe sisule esitatavaid nõudeid.

Esimene lugemine – 2 eelnõu:

Väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmine” eelnõu (526 OE).

Eelnõu näeb ette arvata delegatsiooni koosseisust välja Olga Ivanova ja Aivar Kokk ning nimetada delegatsiooni liikmeteks Urve Tiidus ja Sven Sester.

Sotsiaalkomisjoni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (479 SE) sätestab äriühingu juhi töötuna arvelevõtmise tingimused. Eelnõu eesmärk on kõrvaldada äriühingu juhi töötuna arvelevõtmise ja töötuskindlustushüvitise saamise tingimustest vastuolu põhiseaduse vastavate paragrahvidega. Eelnõu sätestab äriühingu juhi, kes on põhitöö kaotanud, töötuna arvelevõtmise tingimuste erisused, et võimaldada tal saada abi uue töö leidmisel ja töö otsimise ajal töötuskindlustushüvitist või töötutoetust. Töö kaotanud ja äriühinguga seotud isikute võrdse kohtlemise eesmärgil muudetakse eelnõuga ka FIE ja tema ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa töötuna arvelevõtmise tingimusi.

Kell 14 – komisjonide istungid

sotsiaalkomisjonis – Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (512 SE), kutsutud huvigruppide ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; õiguskantsleri ettepanek sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lõike 3 põhiseadusega kooskõlla viimiseks, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise ja Sotsiaalministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 11 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut kohtub Moldova parlamendi liikme, Euronesti parlamentaarse assamblee aseesimehe Marian Lupuga (ruum P280).

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor, väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus ning põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt kohtuvad Bosnia ja Hertsegoviina presidentuuri juhi Dragan Čovići ja teda saatva delegatsiooniga.

Kell 13.45 – väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus kohtub Ukraina Ülemraada väliskomisjoni esimehe Hanna Hopkoga (ruum L251).

Välislähetused

19. – 28. oktoober
Väliskomisjoni liige Maire Aunaste osaleb MTÜ Mondo projekti Media4Development raames korraldataval õppereisil Accras Ghanas.

24. oktoober – 14. november
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb kohtumistel Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames Botswanas, Sambias, Lesothos ja Lõuna-Aafrika Vabariigis.

26. – 27. oktoober
Sotsiaalkomisjoni aseesimees Monika Haukanõmm osaleb Euroopa Nõukogu parlamentaarsel tööhõivealasel seminaril „Employment, training and equal opportunities: how to ensure fair treatment and inclusion for all“ Pariisis Prantsusmaal.

26. – 31. oktoober
Riigikogu liige Hanno Pevkur osaleb ALDE koosolekul Johannesburgis, Lõuna-Aafrika Vabariigis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu sai ülevaate õiguspoliitika arengusuundadest

Urmas Reinsalu märkis, et Eestis kehtis 1. jaanuari seisuga 379 seadust ja sellest ajast peale on muudetud kokku 237 seadust. „Seadusmuudatuste arv ei anna aga teavet muudatuste sisu ega vajalikkuse kohta. Seepärast ongi Vabariigi Valitsus Justiitsministeeriumi eestvedamisel keskendunud sellele, et seadusloome varases ehk väljatöötamiskavatsuse etapis toimuks avalik arutelu ja analüüsitaks kerkinud probleemide lahendusviise ning küsitaks, kas probleemi on võimalik lahendada ka seadust muutmata,“ ütles minister.

Minister rääkis, et õiguspoliitika arengusuundade järgi peab kavandatav seadus olema mõjus ja selleks tuleb mõjusid hinnata. „Justiitsministeerium on valitsuse õigusloomeprotsessi ja eelnõude kvaliteedi eest vastutava asutusena aastaid arendanud mõjude hindamise süsteemi – nii kontrolli kui ka koolitamise ja rahvusvahelise koostöö abil,“ märkis Reinsalu.

Samuti tähtsustas ta tegevust Euroopa Liidu suunal. „Pool sellest õigusloome mahust, suures plaanis, mis siia parlamenti jõuab, on tegelikult Euroopa Liidu õiguse ülevõtmine. Ja see teema, millised on Euroopa Liidu õiguspoliitilised valikud õigusloome kvaliteedi vallas, on ka meie jaoks Justiitsministeeriumi vallas eesistumisel oluliseks nurgakiviks,“ ütles Reinsalu. Minister tõi välja, et Eesti üks prioriteete eesistumise raames on olnud hea õigusloome ja selle rakendamine digiühiskonnas.

Reinsalu peatus oma kõnes ka eelnõudega seotud keeleküsimustel ja tähtsustas head õiguskeele kasutust.

Minister avaldas lootust, et uued õigusloome arengusuunad sünnivad heas koostöös ja kaasamises, nii Eesti avalikkusega, kõigi poliitiliste saadikurühmadega kui ka Riigikogu valdkonnakomisjonidega.

Läbirääkimistel võtsid sõna ja esitasid oma seisukohad Jaanus Karilaid Keskerakonna fraktsioonist, Raivo Aeg Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioonist, Liisa Oviir Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonist, Hanno Pevkur Reformierakonna fraktsioonist ning Külliki Kübarsepp Vabaerakonna fraktsioonist.

Fraktsioonide esindajad tõid välja oma seisukohad õigusloome protsesside ja kvaliteedi kohta.

Riigikogu võttis vastu neli seadust:

Valitsuse algatatud rahvastikuregistri seadus (382 SE) sisaldab uut terviklikku kaasajastatud regulatsiooni. Seadus sätestab rahvastikuregistri andmete koosseisu ja rahvastikuregistri pidamise, elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise, isikukoodi andmise, andmete töötlemise, andmetele juurdepääsu tagamise ning nende tegevuste üle järelevalve teostamise korra.

Olulise muudatusena antakse rahvastikuregistrisse kantud andmetele õiguslik tähendus. Õiguslikku tähendust ei ole kontaktandmetel (e-posti aadressil ja telefoninumbril) ning ütluspõhistel perekonnaseisuandmetel, mille puhul puuduvad registris alusdokumentide andmed.

Seadus lühendab elukoha aadressi esitamise tähtaegu. Kehtiva seaduse kohaselt peab inimene esitama uue elukoha andmed 30 päeva jooksul pärast uude elukohta kolimist, edaspidi on see 14 päeva. Uuendusena teavitatakse ruumi omanikku e-posti aadressi eesti.ee kaudu tema ruumidega seotud andmete muutmisest.

Seadusega tehakse ka mitmeid muudatusi registri pidamise osas. Juurdepääsude võimaldamisel on loobutud kehtivas seaduses sätestatud mitmepoolsete lepingute sõlmimisest. Juurdepääsu saamiseks esitatavate taotluste ja juurdepääsuõiguste menetlemiseks luuakse uus juurdepääsude menetlemise töökeskkond.

Seaduse poolt hääletas 85 saadikut.

Sotsiaalkomisjoni algatatud ravimiseaduse § 76 täiendamise seadus (481 SE) näeb ette meetme, et kindlustada ravimite järjepidev kättesaadavus Eesti patsientidele. Seadus mõjutab ja motiveerib tegelikkuses ravimi müügiloa hoidjaid oma müügiloaga ravimeid Eestis turustama.

Seaduse poolt hääletas 83 saadikut ja erapooletuid saadikuid oli 1.

Valitsuse algatatud toiduseaduse ja söödaseaduse muutmise seadus (487 SE) viib seadusesse viited uuele ELi vastavale määrusele uuendtoidu valdkonnas. Peamine muudatus on seotud uuendtoidu kasutuselevõtmise loamenetlusega. Senine liikmesriigi tasandi loamenetlus muudetakse ELi-üleseks keskseks loamenetluseks. Seaduse jõustumisel pole enam vaja uuendtoidukomisjoni, kuna nimetatud toidu turule lubamise otsuse teeb edaspidi Euroopa Komisjon, mis küsib ohutushinnangut Euroopa Toiduohutusametilt. Seletuskirjas märgitakse, et uuendtoit on toit, mida enne 1997. aastat ei ole ELis olulisel määral toiduna kasutatud.

Seaduse poolt hääletas 77 saadikut ja vastu oli 7 saadikut.

Valitsuse algatatud kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seadusega (465 SE) täpsustatakse kalamajandusliku riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmise korraldamise ja andmete avalikustamise reegleid. Euroopa Komisjoni määruse rakendamiseks kehtestatakse abi andmist läbipaistvamaks muutev menetlusprotseduur, mille kohaselt peab abi andja maaeluministeeriumi kaudu avalikustama 30 000 eurot ületavad kalamajandusliku riigiabi andmised Euroopa Komisjoni asjaomasel veebilehel.

Samuti kohustatakse abi andjaid (PRIA, Maaeluministeerium, sihtasutused, sh Keskkonnainvesteeringute Keskus, Maaelu Edendamise Sihtasutus jt) esitama  kalamajandusliku vähese tähtsusega abi andmed konkurentsiseaduse alusel peetavale riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrile. See lihtsustab erinevate piirmäärade jälgimist.

Seaduse poolt hääletas 83 saadikut.

Istungi stenogramm http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/201710251400.

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu (NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Haukanõmm: rohkem raha Haigekassale ei muuda eriarstiabi kättesaadavamaks

Vabaerakonna fraktsioon esitas täna arupärimise tervise– ja tööminister Jevgeni Ossinovskile. Saadikud küsivad arstiabi parema kättesaadavuse ja tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse kohta ning soovivad teada, kas ainuüksi eriarstiabi täiendav rahastamine on piisav praeguse süsteemi efektiivsemaks muutmiseks.

„Eriarstiabi rahastamise osakaal Haigekassa eelarves järjest suureneb, kuid olenemata sellest ei ole eriarstiabi endiselt paljudele kättesaadav ning ravijärjekorrad pikenevad. Järgnevatel aastatel suunatakse Haigekassa eelarvesse 200 miljonit eurot lisaraha ravijärjekordade lühendamiseks ja kättesaadavuse parandamiseks, kuid lõputult ühte potti raha juurde panemine ei ole meie hinnangul piisav süsteemi efektiivsemaks muutmiseks,“ ütles Vabaerakonna saadik Monika Haukanõmm.

Vabaerakonna saadikud on seisukohal, et tervishoiu rahastamise mudel vajab muutmist, kuna suuresti tööjõumaksudele tuginev süsteem ei ole jätkusuutlik ning ei vasta praegustele vajadustele.

Vabaerakonna fraktsioon soovib arupärimises tervise– ja tööminister Jevgeni Ossinovskilt vastust, millise eesmärgini soovitakse lisaraha abil jõuda ning milliste erialade ravijärjekordi on plaanis esmajärjekorras lühendada. Kas eriarstide hulga suurendamine saja spetsialisti võrra on lahendus ning kuidas on nende vastuvõtmiseks ette valmistatud haiglad? Veel huvitab saadikuid, kas minister peab eriarstide arvu suurendamist efektiivseks sammuks ravijärjekordade lühendamisel ning kui eriarstide arvu suurendamine ei vii Haigekassa süsteemi ravijärjekordade kaotamisele, siis millised meetodid selleni viivad.

Vaatamata sellele, et Haigekassa eelarve tulud aasta aastalt kasvavad, lõppes 2016. aasta Haigekassale 33 ja 2017. aasta esimene poolaasta 18,9 miljoni euro suuruse puudujäägiga.

 

Lisainfo:
Monika Haukanõmm
Vabaerakonna saadik
5696 6326
monika.haukanomm@riigikogu.ee

 
Maria Murakas
Vabaerakonna kommunikatsiooninõunik
5219572, 631 6544
Maria.Murakas@riigikogu.ee

Mart Helme: peaminister ei julge ega taha avaldada Eesti seisukohta pagulaskvootide osas

EKRE esimees Mart Helme päris 25.10.17 riigikogu infotunnis peaminister Jüri Rataselt aru Euroopa Komisjoni laual oleva Dublini regulatsiooni ja kvoodipagulaste keskse sundümberjaotamise mehhanismi kohta.

Helme küsis, kas valitsusel on kava Läti eeskuju järgida ning Brüsselile teatada, et meie võimekus ei luba vastu võtta enamat pagulaste hulka.

Peaminister Ratas rääkis küsimusele vastates temale omaselt aia asemel aiaaugust, mainides, et Eesti ei ole mingisuguseid kvoote suurendanud ja vastav arutelu tuleb kabinetiistungil arutlusele alles novembris või detsembris.

Mart Helme leiab, et taoline hämamine on kohatu. “Vastav eelnõu on Euroopa Komisjonis arutelu all juba pikemat aega ja just praegu on viimane aeg avaldada riikide selget seisukohta antud küsimuses, sest kvootidest keeldujaid on ähvardatud ka sanktsioonidega,” ütles Helme.

“Teatavasti on ka meie lõunanaaber Läti teatanud Euroopa Komisjonile, et Läti rohkem kvoodipagulasi vastu ei võta kui need, kes on juba eelnevalt kokku lepitud. Pagulaste vastuvõtmise vastu on ka Visegradi riigid ja Austria.”

Rohkem infot,

EKRE fraktsiooni liige, Mart Helme

mobiil 528 – 2588

Kübarsepp: Palo käitumine pole usaldusväärne ja ta peab võtma vastutuse

Vabaerakonna fraktsioon esitab täna ettevõtlus- ja tehnoloogiaminister Urve Palole arupärimise, milles soovib teada saada, miks otsustati kohalikelt omavalitsustelt ära võtta toetus ülikiire internetiühenduse rajamiseks maapiirkondadesse. Ministri käitumine pole usaldusväärne, see seab maapiirkonnad taas vaeslapse rolli ning mõjutab dialoogi ja usaldussuhet valitsuse ning omavalitsuste vahel veelgi.

„Oleme aru saanud, et omavalitsuste täiendav toetamise idee seisnes selles, et arendada internetiühenduse võrku seal, kus suured telekomid seda ei tee majandusliku ebaotstarbekuse tõttu. Meie huvi on teada saada, miks otsust muudeti ning mis on selle tagamaad ning kas minister võtab vastutuse,“ võttis kokku Vabaerakonna saadik Külliki Kübarsepp.

Vabaerakonna fraktsioon soovib ministrilt teada, miks on esialgsest plaanist loobutud ning võetud maapiirkonna elanikelt võimalus internetiga liituda, mis on ministri meelemuutuse põhjuseks ning kes vastutab. Saadikud soovivad teada, miks pole siiani tehtud turgu valitsevatele ettevõtetele sellise võrgu rajamist kohustuseks ning miks premeeritakse nende tegemata tööd nüüd 20 miljoni euroga. „Omavalitsustelt 20 miljonilise toetuse äravõtmise ühe põhjusena viitab Palo, et tõenäoliselt on Euroopa Komisjoni arvates tegemist keelatud riigiabiga, mille taotlemine on aja- ja töömahukas tegevus,“ ütles Kübarsepp.

Seetõttu soovivad saadikud ministrilt teada, miks ei olnud ministeeriumil aasta alguses, kui elektrituruseaduse muudatus vastu võeti, selge, kas see läheb keelatud riigiabi alla või mitte, millal alustati Euroopa Komisjoniga eelläbirääkimisi ning millal selgus, et esialgne rahastamisskeem ei ole korrektne. Kübarsepp lisab, et ministeeriumid peavad endale selgeks tegema, mida riigiabi taotlemine üldse tähendab ja milline rahastamise mudel taotlemisega kaasas käib ning millised on rahalised riskid. „Näib, et praegusel puhul on riigiabi kunstlik ettekääne, miks plaani realiseerida ei saa,“ lisas Kübarsepp.

Samuti huvitab Vabaerakonna saadikuid, miks anti kohalikele omavalitsustele väga selge lootus ja lubadus, et nemad on kõnealuste tööde teostajad. Kui suured on omavalitsuste poolt ettevalmistavate tegevuste kulud aasta algusest kuni oktoobrini ning kas valitsus katab eksitava lubaduse tõttu tekitatud kahjud omavalitsustele. Lisaks tahavad saadikud teada, mille alusel otsustatakse edasine tööde teostamine ja millised on kriteeriumid töid teostavale ettevõttele. Ja mis kõige olulisem, millal saavad need 50 000 majapidamist kiire internetiühenduse?

 

Taustaks:

Käesoleva aasta alguses võttis Riigikogu vastu elektrituruseaduse muudatused, et kiire internetiühendus jõuaks lõpuks ka maaelanikeni. Kohalikud omavalitsused asusid tegema vastavaid projekte ning kaardistama huvitatud majapidamisi. Kokku koguti 50 000 sooviavaldust üle Eesti ning plaani realiseerimiseks panid omavalitsused seljad kokku ning lõid koostööprogrammid. Näiteks Rapla- ja Läänemaa omavalitsused lõid projekti nimega Digikond, Pärnumaa vallad lõid Digitee, Harjumaal sündis Digimaa.

Sotsiaaldemokraadid lubasid valitsuse poolt toetada neid omavalitsusi, kes osalevad projektis 40 miljoni euroga lisaks veel 20 miljoni euroga.

 

Lisainfo:

Külliki Kübarsepp
Vabaerakonna saadik
516 6467
kylliki.kybarsepp@riigikogu.ee

 
Maria Murakas
Vabaerakonna kommunikatsiooninõunik
5219572, 631 6544
Maria.Murakas@riigikogu.ee