Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu eelinfo neljapäevaks, 16. maiks

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 3 eelnõu:

Põhiseaduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ eelnõu (11 OE) näeb ette moodustada riigieelarve kontrolli erikomisjon, kuhu kuulub igast fraktsioonist üks liige.

Komisjoni eesmärk on tagada koostöös Riigikontrolliga kontroll Vabariigi Valitsuse üle riigieelarve täitmise ning riigi vara ja riigieelarve vahendite säästliku, tõhusa, mõjusa ja õiguspärase kasutamise osas.

Põhiseaduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ eelnõu (12 OE) näeb ette moodustada Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon, mis teostab järelevalvet täidesaatva riigivõimu asutuste üle julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade tegevusega, sealhulgas põhiõiguste tagamisega ja julgeolekuasutuste ning jälitusametkondade töö tõhususega, samuti nende üle teostatava järelevalvega seonduvates küsimustes. Eelnõuga nähakse ette, et erikomisjoni koosseis kujundatakse pariteetsuse printiibist lähtudes nii, et igast fraktsioonist kuulub komisjoni üks liige. Komisjon esitab vähemalt üks kord aastas Riigikogule ülevaate komisjoni tegevusest ja tulemustest.

Põhiseaduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ eelnõu (13 OE) näeb ette moodustada korruptsioonivastane erikomisjon, kuhu kuulub igast fraktsioonist üks liige.

Komisjon täidab korruptsioonivastase seaduse §-s 9 sätestatud ülesandeid ja kasutab oma ülesannete täitmiseks korruptsioonivastasest seadusest ning Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest tulenevaid õigusi.

Finantsinspektsiooni 2018. aasta aastaaruanne, ettekandja Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungit: jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu;

väliskomisjonis – kell 12.30: kohtumine suursaadikute ja suursaadikukandidaatidega.

Sündmused

Kell 13.40 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas, väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ja Eesti-Gruusia parlamendirühma esimees Maria Jufereva-Skuratovski ning rühma liige Kalle Palling osalevad lõunasöögil Gruusia presidendi Salome Zourabichviliga (restoran Mon Repos).

Kell 19 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb Gruusia presidendi Salome Zourabichvili auks korraldatud õhtusöögil (Keila-Joa loss).

Välislähetused

12. – 17. mai
Väliskomisjoni liige Eerik-Niiles Kross osaleb ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu foorumil ning ÜRO julgeolekunõukogu sessioonidel ja kampaaniaüritustel New Yorgis USAs.

15. – 17. mai
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko osaleb ENPA monitooringukomitee kohtumisel Londonis Suurbritannias.

15. – 18. mai
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni aseesimees Johannes Kert osaleb Euroopa merenduspäeval Lissabonis Portugalis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
tel 631 6456; 58 213 309
e-post marie.kukk@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Simson kohtumisel õiguskantsleriga: inimesed on lähedase hooldamise tõttu pidanud loobuma oma isiklikust elust

„Ülle Madise on õiguskantsleri ametikohal olnud enam kui neli aastat ja selle aja jooksul teinud tänuväärset tööd ning andnud olulise panuse, et Eesti elu kulgeks õigel kursil. Tänase kokkusaamise eesmärgiks oli tema tööle meiepoolse sisendi andmine ning arutelu, kuidas saaksime omalt poolt kaasa aidata riigikogus,“ sõnas Keskfraktsiooni esimees Kadri Simson.

Poliitiku sõnul käsitleti mõttevahetuse käigus mitmeid aktuaalsed teemasid, mis ühiskonda suuremal või väiksemal määral puudutanud. „Näiteks rääkisime põhjalikult probleemidest omaste hoolduses ning kuidas vähendada ja leevendada nende inimeste koormust, kes oma argielu või perekonna arvelt toetavad ja abistavad lähedast,“ ütles Simson, kelle sõnul ei peaks keegi oma lähedase hooldamise tõttu loobuma oma isiklikust ja tööelust.

Lisaks arutati kohtumisel ka topelt kodakondsuse küsimust, räägiti perevägivallast, avalikkuse suure surve all olevast eutanaasia legaliseerimisest, ametnike streigiõigusest ning vahetati mõtteid riigi poolse õigusabi küsimuses, kus täna on probleem nii riigi õigusabi kvaliteedi kui ka kättesaadavusega. „Ma loodan, et õiguskantsler võtab oma edaspidises tegevuses meie mõtteid arvesse ja jätkab seda head tööd, mida ta on nende aastate jooksul vaieldamatult teinud,“ lõpetas Simson.

Riigikogu infotunnis kõneldi omastehooldajate olukorra parandamisest

Helme vastas, et valitsuse eesmärk on omastehooldajate koormust vähendada. Ta ütles, et hooldajatel võiks olla asendajad, kes annavad neile puhkepäevi ja võimaluse tööl käia. Samuti on ministri kinnitusel plaanis üle vaadata riigi ja omavalitsuste vaheliste kohustuste ja võimaluste tasakaal. Helme sõnul arutatakse neid küsimusi riigi eelarvestrateegia koostamisel, kus pannakse konkreetsed numbrid ja suunad paika. Minister andis lootust, et sügava puudega inimeste hooldamise eest makstav hooldajatoetus võib tõusta miinimumpalgani järgmisest aastast juhul, kui jõutakse selleks vajalike kokkulepeteni kohalike omavalitsustega.

Tänases infotunnis olid saadikute küsimused suunatud siseminister Mart Helmele. Riigikogu liikmed soovisid saada vastuseid valitsuse positsioonide ja aktuaalsete poliitiliste sündmuste kohta seoses sellega, et siseminister osales infotunnis peaministri ülesannetes.

Helme vastas Jevgeni Ossinovski küsimusele valitsuse plaanide, Jürgen Ligi küsimusele uue siseministri, Riina Sikkuti küsimusele vabaduste, Hanno Pevkuri küsimusele õigusriigi toimimise, Taavi Rõivase küsimusele Euroopa Liidu, Katri Raigi küsimusele riigi eelarvestrateegia 2020–2023, Heidy Purga küsimusele Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanike survestamise, Heljo Pikhofi küsimusele demokraatia aluspõhimõtete, Yoko Alenderi küsimusele haldusalas toimuva, Sven Mikseri küsimusele valitsuse ühtse poliitilise liini, Maris Lauri küsimusele süvariigi, Aivar Sõerdi küsimusele aktsiisipoliitika ja Jaak Madisoni küsimusele passides märgitud sünnikoha kohta.

Infotunni stenogramm.

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu
(Salvestis jõuab veebi viivitusega)

Riigikogu pressiteenistus
Kristi Sobak
tel 631 6592, 51 906 975
e-post kristi.sobak@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Riigikogu liikmed moodustasid parlamendirühma pisiriikidega suhete arendamiseks

Parlamendirühma liikmed

Eesti-pisiriikide parlamendirühma esimees on Oudekki Loone ja aseesimees Mart Nutt. Parlamendirühma kuuluvad Helmen Kütt, Marika Tuus-Laul ja Üllar Saaremäe.

XIV Riigikogu on moodustanud 53 parlamendirühma ja 44 toetusrühma.

Riigikogus moodustatud parlamendirühmad aitavad Riigikogu liikmetel suhelda teiste riikide parlamentidega, viia ellu välispoliitikat ja tutvustada Eestit mujal maailmas.

Parlamendirühmade nimekiri

Toetusrühmade nimekiri

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Kohtumine riigikaitse kõrgeima juhi Vabariigi Presidendiga

Riigikaitsekomisjon kohtus 15. mail 2019 Kadriorus riigikaitse kõrgeima juhi Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidiga. 

Kohtumine Kaitseministeeriumi juhtkonnaga

Kell 10:00. Riigikaitsekomisjon külastab väljasõiduistungi raames Kaitseministeeriumi, kus kohtutakse Kaitseministeeriumi juhtkonnaga – kaitseminister, kantsler ja asekantslerid. 

Kaja Kallas ei saanud toetust valitsuse moodustamiseks

Kallas tõdes oma kõne alguses, et temast ei saa täna peaministrit. „Me kõik teame seda. Siinkohal võiksin ma panna punkti, õnnitleda koalitsiooni ning lahkuda oma kohale neljandas reas ja hoida oma suu edaspidi kinni. Aga ma ei tee seda. Mitte keegi meie erakonnast ja sotsiaaldemokraatidest ei tee seda,” ütles Kallas. Ta iseloomustas viimaste nädala sündmusi ja kohtumisi erinevate erakondade valijatega, kus mitmel pool valitsesid ärevad emotsioonid. Rahulikel ja asjalikel kohtumistel tunti aga huvi inimeste pärismurede lahendamise vastu.

Kallas ütles uue koalitsiooni kohta: „Te kardate muutusi. Te ei muuda midagi ja te isegi ei varja seda. Aga Eesti vajab reforme. Palgatõus, ettevõtluse arendamine, tööjõu puudus, konkurentsivõime kasvatamine, maailma majanduses toimuvate arengutega kaasas käimine, keskkond, targa majandusmudeli arendamine, kaasaegne haridussüsteem − need on vaid mõned väljakutsetest, millest on minuga kõnelenud ettevõtjad ja riigiametnikud, analüütikud ja tippjuhid. Need on probleemid, millele on vaja lahendust, kuid mida teie ei paku. Selle asemel kõnelete kulutamisest ja laenamisest ning seda olukorras, kus riigi rahanduslik seis on täbar − ja ma ei hakka isegi küsima, kuidas lähevad kokku teie ideed kõigist teistest täiesti sõltumatust Eestist ja laenuorjusest?“

Kallas jätkas: „Te olete lugenud meie väärtuste dokumenti, mis me nädalavahetusel avaldasime. Arusaadavalt, ei ole see koalitsioonileping, vaid väärtused ja põhimõtted, millele tuginedes meie valitsus tegutseks. Meie ja teie ülesanne selle riigi ja selle rahva ees ei ole mitte iga hinna eest uus koalitsioon, vaid parem tulevik. Meid kõiki ei ole siia valitud mitte selleks, et vajutaksime lihtsalt rohelist nuppu, vaid selleks, et me mõtleksime, kuulaksime ja võtaksime vastutuse. Oma valijate, oma laste, oma riigi ees.“

Kallas ütles: „Head valijad üle Eesti. Tahan kinnitada teile, et Eesti on endiselt demokraatlik riik. Uut koalitsiooni võib süüdistada sisutühjuses, aga ta on demokraatlik. Ja palun ärge süüdistage milleski uue koalitsiooni valijaid. Nende hääl peab kuulda olema, nende vajadused peavad saama kaetud, nende mured vastatud − ärge vaigistage ega sildistage neid. Meie riigis on veel väga palju teha ja kuigi uus koalitsioon on selle vajaduse suhtes ükskõikne, siis paljud inimesed tunnevad ennast kõrvalejäetuna. See on reaalne ja päris, ning nende muredega tegelemine peab olema samuti reaalne ja päris. Siis on meil lootust. Sest meil on lootust.“

Kallase sõnul ei olnud see kõne siin teade alistumisest ja hüvastijätust. „Mõne päeva pärast teatatakse siit puldist valitsemise algusest − mina teatasin just meie vastuseisu algusest. Ma olen endiselt valmis enamikega teist võrdsetel alustel Eestit valitsema, aga kuni seda ei juhtu, ei lase me Eestit hävitada. Me ei lase meie riiki vihkamisse ja seisakusse juhtida,“ ütles ta.

Kallas vastas oma kõne järel Riigikogu liikmete küsimustele.

Istungi stenogramm:

Fotod:

NB! Fotod laekuvad viivitusega.

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

 

Riigikogu liikmed moodustasid 4 parlamendi- ja 5 toetusrühma

Parlamendirühmade liikmed

Eesti–Hollandi parlamendirühma esimees on Aadu Must ja aseesimees Martin Repinski. Parlamendirühma kuuluvad Jüri Jaanson, Maria Jufereva-Skuratovski, Ruuben Kaalep ja Toomas Kivimägi.

Eesti–Araabia Ühendemiraatide parlamendirühma esimees on Martin Repinski ja aseesimees Marika Tuus-Laul. Parlamendirühma kuuluvad Toomas Kivimägi, Sven Sester ja Raivo Tamm.

Eesti–Sloveenia parlamendirühma esimees on Martin Repinski ja aseesimees Marika Tuus-Laul. Parlamendirühma kuuluvad ka Igor Kravtšenko ja Aadu Must.

Eesti–Iirimaa parlamendirühma esimees on Üllar Saaremäe ja aseesimees Madis Milling. Parlamendirühma kuuluvad Jüri Jaanson, Tarmo Kruusimäe, Madis Milling ja Urmas Reinsalu.

Toetusrühmade liikmed

Tartu piirkondliku arengu toetusrühma esimees on Aadu Must ja toetusrühma kuuluvad Anneli Ott, Marika Tuus-Laul, Kadri Simson, Katri Raik, Hele Everaus, Mihhail Lotman, Ants Laaneots ja Jaak Valge.

Suitsuvaba Eesti toetusrühma esimees on Tarmo Kruusimäe ja aseesimees Madis Milling. Toetusrühma kuuluvad Üllar Saaremäe ja Aadu Must.    

Eesti autorite toetusrühma esimees on Tarmo Kruusimäe ja aseesimees Üllar Saaremäe. Toetusrühma kuuluvad Urmas Reinsalu, Raivo Tamm ja Madis Milling.

Haapsalu raudtee taastamise toetusrühma esimees on Jaanus Karilaid ja aseesimees Helle-Moonika Helme. Toetusrühma kuuluvad Anneli Ott, Kalev Kallo, Igor Kravtšenko, Kaido Höövelson, Marek Jürgenson, Enn Eesmaa, Dmitri Dmitrijev, Erki Savisaar, Kersti Sarapuu, Marika Tuus-Laul, Martin Repinski, Jaak Aab, Jüri Ratas, Kadri Simson, Martin Helme, Heiki Kranich, Johannes Kert, Madis Milling, Kalle Laanet, Eerik-Niiles Kross, Kalle Palling, Ruuben Kaalep, Sven Sester, Jaak Valge, Henn Põlluaas, Jaak Madison, Mart Helme, Alar Laneman ja Leo Kunnas.

Täna moodustati ka rahvusriikide Euroopa Liidu toetusrühm.

XIV Riigikogu on moodustanud 41 parlamendirühma ja 27 toetusrühma.

Parlamendirühmade nimekiri

Toetusrühmade nimekiri

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo 18. – 24. märtsini

Esmaspäev, 18. märts

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 21. – 22. märtsil toimuval Euroopa Ülemkogu istungil, kutsutud peaminister Jüri Ratas; Eesti seisukohtadest 26. – 27. märtsil toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu transpordiministrite kohtumisel, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; Rumeenia Euroopa Liidu eesistumise COSAC-i küsimustiku vastuste kinnitamisest.

Sündmus

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Kalle Laanet avab näituse „Riigikogu 100“ (Haapsalu Linnavalitsuse esine).

Neljapäev, 21. märts

Sündmus

Kell 16.15 – Eesti-Saksamaa parlamendirühma esimees Kalle Palling kohtub Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa majandus- ja digiministri Christian Pegeli ja teda saatvat delegatsiooniga.

Välislähetused

16. – 24. märts
Riigikogu NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marko Mihkelson osaleb assamblee kaitse- ja julgeolekukomitee istungil Honolulus USAs.

22. – 23. märts
Riigikogu Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must osaleb Luksemburgis BA Presiidiumi istungil ja Beneluxi Parlamendi kevadistungil tööalase liikumise alasel teemadebatil ning teeb ettekande tasuta linnatranspordist.

24. – 26. märts
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni esimees Barbi Pilvre osaleb EISC rahvusvahelisel konverentsil Bremenis Saksamaal.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
tel 631 6456; 58 213 309
e-post marie.kukk@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo 18. – 24. veebruarini

Esmaspäev, 18. veebruar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: seisukoha andmine käibemaksusüsteemi muutmise eelnõude paketile, millega kehtestatakse teatavad nõuded makseteenuse pakkujatele (COM(2018) 812, 813) ja seisukoha andmine e-kaubanduse käibemaksu rakenduspaketile (COM(2018) 819, 821), kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise kohta (seisukohtade täiendamine) (COM(2017) 653), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb põhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirju, võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust (COM(2018) 893), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (785 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Maaeluministeeriumi esindajad; tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamiseks saadetud ühispöördumisele koostatud vastuskirjast;  karusloomafarmide keelustamiseks saadetud märgukirjale tehtud vastuskirjast;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE); kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE); Tallinna Ülikooli seaduse eelnõu (726 SE); Eesti Maaülikooli seaduse eelnõu (727 SE); Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu (728 SE); Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu (730 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohtadest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, mis käsitleb põhilise lennuühenduse tagamise ühiseeskirju, võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust (COM(2018) 893); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohtade täiendamisest keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise direktiivi eelnõu kohta (COM(2017) 653);

rahanduskomisjonis – kell 11.10: komisjoni tegevusest;

riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE); ülevaate saamine 13. – 14. veebruaril Brüsselis toimunud NATO liikmesriikide kaitseministrite kohtumisest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: eesti viipekeele tõlgi erialast, kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja; Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (790 SE); Riigikogu otsuse „Rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035“ eelnõu (779 OE);

väliskomisjonis – ülevaate saamine Arenguseire Keskuse tellitud uuringust „Eesti ettevõtete osalemine ja positsioon globaalsetes ja lokaalsetes väärtusahelates“, kutsutud Arenguseire Keskuse esindajad; Eesti seisukohtadest 21. – 22. veebruaril Bukarestis toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaubandusministrite mitteametlikul kohtumisel, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist ning Välisministeeriumi esindaja; rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele, et kehtestada sanktsioonid seoses Ukraina aluste ründamise ja hõivamisega Kertši väinas“ eelnõu (782 OE);

õiguskomisjonis kell 11.15: kollektiivsest pöördumisest „Kadunud inimeste otsingust“, kutsutud juhtiv riigiprokurör Dilaila Nahkur-Tammiksaar, SA Kadunud, MTÜ Iga Elu, Politsei- ja Piirivalveameti, Siseministeeriumi ning Justiitsministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohtadest Euroopa Komisjoni teatise kohta, millega tehakse ettepanek laiendada Euroopa Prokuratuuri pädevust (COM(2018) 641), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: erikomisjoni tegevusest;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: erikomisjoni tegevusest;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: komisjoni töö lõpparuandest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: ülevaade erakondade 2019. aasta valimisprogrammide analüüsist, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne; komisjoni istungjärgu töö aruandest (ruum L 333).

Sündmus

Kell 16 – riigieelarve kontrolli erikomisjon osaleb Riigikontrolli 100. aastapäeva tähistamisel (Kadrioru loss).

Teisipäev, 19. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorrapunktide täpset järjekorda näeb siit.

Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti maksusüsteemi tulevik“ arutelu, ettekande teevad Reformierakonna fraktsiooni esimees Jürgen Ligi, Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu liige Jaan Puusaag ja Ernst & Young Eesti partner Ranno Tingas.

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE).

Teine lugemine – 2 eelnõu: Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu (781 SE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) eelnõu (749 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikohtu liikme Jaak Luige kohtunikuametist vabastamine“ eelnõu (801 OE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele, et kehtestada sanktsioonid seoses Ukraina aluste ründamise ja hõivamisega Kertši väinas“ eelnõu (782 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE); ülevaate saamine julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

väliskomisjonis – ülevaade Riigikogu välislähetustest, kutsutud Riigikogu Kantselei direktor Peep Jahilo; komisjoni tööst pärast Riigikogu IX istungjärgu lõppu;

Kolmapäev, 20. veebruar

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 26 eelnõu: kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (776 SE); isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (778 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE); täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (elatise võlgnike survestamine) eelnõu (737 SE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (759 SE); karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (658 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (789 SE); kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (765 SE); liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE); riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (794 SE); raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (795 SE); kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (793 SE); sadamaseaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE); tööstusheite seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE); rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE); politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE); Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE); maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (788 SE); taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE); geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (681 SE); kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE); Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu (730 SE); Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu (728 SE); Eesti Maaülikooli seaduse eelnõu (727 SE); Tallinna Ülikooli seaduse eelnõu (726 SE); muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE).

Teine lugemine – 3 eelnõu: Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (790 SE); Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (791 SE); Riigikogu otsuse „Riigireformi ja hea halduse põhialused“ eelnõu (777 OE).

Justiitsminister Urmas Reinsalu poliitiline avaldus seoses põhiseaduse analüüsiga.

Sündmus

Kell 10.30 – Riigikogu liige Mart Nutt kohtub Liibanoni delegatsiooniga (ruum L 241).

Neljapäev, 21. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 3 eelnõu: tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) eelnõu (749 SE) (kui teine lugemine lõpetatakse); Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu (781 SE) (kui teine lugemine lõpetatakse), Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu otsuse „Rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035“ eelnõu (779 OE).

Sündmused

Pärast Riigikogu istungit annavad Riigikogu esimees Eiki Nestor ning aseesimehed Enn Eesmaa ja Kalle Laanet pressikonverentsi, kus juhatus teeb kokkuvõtte Riigikogu XIII koosseisu tööst (ruum L 240, Valge saali kõrval).

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab Hea Õigusloome Tava konkursi korraldajatelt vastu tunnistused parima ja halvima seaduse eest.

Kell 14 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut, väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants kohtuvad Euroopa Komisjoni ametnike delegatsiooniga, kes annavad ülevaate ettevalmistustest Ühendkuningriigi leppeta lahkumiseks (ruum L 251).

Reede, 22. veebruar

Sündmus

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Tallinna gümnasistide hariduspäeva „Vaba riigi väljakutsed“ osalejatega.

Pühapäev, 24. veebruar

Eesti Vabariigi aastapäev

Kell 7.34 – pidulik riigilipu heiskamise tseremoonia Toompeal Kuberneri aias.

Tseremoonial peab kõne Riigikogu esimees Eiki Nestor. Õnnistussõnad ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Eesti Vabariigi iseseisvusmanifesti loeb ette Tallinna Linnateatri näitleja Kaspar Velberg.

Lipuheiskamise tseremooniale on kutsutud Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, president Toomas Hendrik Ilves, president Arnold Rüütel, Riigikogu aseesimehed Enn Eesmaa ja Kalle Laanet, Riigikogu ja valitsuse liikmed, põhiseaduslike institutsioonide ja diplomaatilise korpuse esindajad ning Eesti Lipu Selts.

Kuberneri aeda on üles rivistatud Kaitseliidu, naiskodukaitse, noorkotkaste, kodutütarde, skautide, gaidide, akadeemiliste organisatsioonide, samuti seltside, ühingute ja koolide liputoimkonnad.

Eesti Meestelaulu Seltsi meeskooride ning Politsei- ja Piirivalveorkestri esituses kõlavad Enn Võrgu „Eesti Lipp“ Martin Lipu sõnadele, Juhan Aaviku „Hoia, Jumal, Eestit“ Aleksander Leopold Raudkepi sõnadele, Viktor Konstantin Oxfordi „Jää vabaks, Eesti meri“ ja Raimund Kulli „Kodumaa“ Mihkel Veske sõnadele.

Tseremoonia lõpeb orienteerivalt kell 8.05.

Lipuheiskamise tseremoonia täpsem kava

Välislähetused

17. – 20. veebruar
Riigikogu liige Hannes Hanso osaleb kohtumistel Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks kandideerimise kampaania raames Bagdadis Iraagis.

18. – 19. veebruar
Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Marianne Mikko osaleb Euroopa Parlamentaarse nädala raames toimuval Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise konverentsil Brüsselis Belgias.

20. – 21. veebruar
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Erki Savisaar osaleb assamblee presiidiumi ja Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi alalise komitee istungitel Brüsselis Belgias. 

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee