Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu eelinfo 14. – 20. oktoobrini

Esmaspäev, 14. oktoober

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Teine lugemine – üks eelnõu: Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega seonduv liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatise „Puhas planeet kõigi jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse majanduseni“ kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; Eesti seisukohtadest 17.–18. oktoobril toimuval Euroopa Ülemkogu istungil (s.h artikkel 50 ülemkogu), kutsutud peaminister Jüri Ratas; Euroopa Liidu asjade menetlemisest Riigikogus: koostöö Euroopa Liidu institutsioonidega;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine õiguskomisjonile „Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ eelnõu (53 OE) kohta; kompostimise tehnoloogiatest;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: 2020. a riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) Kultuuriministeeriumi osast ning Kultuuriministeeriumi 2019. aasta II poolaasta eelnõudest ja teemadest, kutsutud kultuuriminister Tõnis Lukas;

maaelukomisjonis – kell 11.10: jätkusuutlikust arengust maapiirkondades, kutsutud MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant, Eesti Leader Liidu, Maaeluministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Maaelu Edendamise SA ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad; maareformi seaduse ja maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE); loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (90 SE) (ruum L 332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteemi OSKA tutvustus, kutsutud OSKA esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Kalev Saare Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (43 OE), kutsutud Riigikohtu esimees Villu Kõve ja Riigikohtu liikme kandidaat Kalev Saare; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (36 SE), kutsutud algataja esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg ja kultuuriminister Tõnis Lukas;

riigikaitsekomisjonis – riigikaitselistest sundkoormistest, kutsutud Kaitseressursside Ameti esindajad; ajateenistuse arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) sotsiaalvaldkonda puudutavast osast, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik ja rahvastikuminister Riina Solman; arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-19-42;

õiguskomisjonis kell 11.15: relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse (tulirelvadirektiivi ülevõtmine) eelnõu (62 SE), kutsutud siseminister Mart Helme;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: organiseeritud kuritegevusest Eestis, kutsutud Keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere ning Politsei- ja Piirivalveameti esindaja;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingoga; erikomisjoni eelmisel istungil tõstatatud teemadest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli ülevaatest „Ülevaade Hiiumaa ja Saaremaa parvlaevaühendusest“, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maanteeameti, TS Laevade juhatuse ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti keele elujõu, arengu ja õppe tugevdamiseks“ eelnõu (60 OE);

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: Eesti alkoholipoliitikast, kutsutud Tervise Arengu Instituudi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas avab hõimupäevade näituse „Kellele iseseisvus, kellele autonoomia. 100 aastat soome-ugri rahvaste iseolemist“ (Toompea lossi III korruse kunstisaal).

Riigikogu liikmed Signe Riisalo, Jaak Juske, Tiit Kala ja Riina Sikkut osalevad XLI Kõrgematel Riigikaitsekursustel Roostal (13.–18. oktoober).

Teisipäev, 15. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri ettepanek kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 6 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks, ettekandja õiguskantsler Ülle Madise.

Esimene lugemine – kaks eelnõu: riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (79 SE); riikliku pensionikindlustuse seaduse § 61 täiendamise seaduse eelnõu (31 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Neitsijärve korrastamisest ja tervendamisest; jäätmeseaduse § 66 täiendamise seaduse eelnõu;

kultuurikomisjonis – kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi, Eesti Matemaatika Seltsi ja Koolimatemaatika Ühenduse, Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu, Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi, Eesti Koolijuhtide Ühenduse, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Eesti Õpilasesinduste Liidu, Eesti Õpetajate Liidu ning Eesti Vabade Waldorfkoolide Ühenduse esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

maaelukomisjonis – 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE) Maaeluministeeriumi valitsemisala osa tutvustus ning loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (90 SE), kutsutud maaeluminister Mart Järvik; maareformi seaduse ja maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE);

majanduskomisjonis – kohtumine Maksu- ja Tolliameti juhtidega; 2020. aasta riigieelarve seaduse (82 SE) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala osa tutvustus ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusloome plaanide tutvustus, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo; energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE);

põhiseaduskomisjonis – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 „Euroopa kodanikualgatuse kohta” rakendamise seaduse eelnõu (74 SE), arvamuse andmine õiguskomisjonile Riigikogu otsuse „„Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (52 OE) kohta ja arvamuse andmine õiguskomisjonile Riigikogu otsuse „„Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (53 OE) kohta, kutsutud justiitsminister Raivo Aeg;

rahanduskomisjonis – 2020. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (82 SE), kutsutud rahvastikuminister Riina Solman;

riigikaitsekomisjonis – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – esmatasandi arstiabi korraldusest Eestis, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Õdede Liidu, Eesti Haigekassa ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad (ruum L 332);

väliskomisjonis – „Eesti välispoliitika arengukava 2030“, kutsutud Välisministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ning Eesti Teenusmajanduse Koja esindajad (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Sündmus

Kell 8.30 – riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad Balti Kaitsekolledži juhtimiskursuse ja kindralstaabi kursuse ohvitseridega (A. Rei nõupidamisruum).

Kolmapäev, 16. oktoober

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu: atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (54 SE).

Sündmus

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Siim Kallas peab TÜ Pärnu kolledži Väärikate ülikoolis loengu Euroopa Liidu transpordipoliitikast ja uue Euroopa Liidu Komisjoni tööst.

Riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja külastab koos peaminister Jüri Ratasega  välkõppust „Okas“, kus saadakse ülevaade õppusest Kaitseväe juhataja asetäitjalt kindralmajor Indrek Sirelilt ja kohtutakse reservväelastega.

Neljapäev, 17. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu: maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjoni ja sotsiaalkomisjoni väljasõiduistung – kell 13: tutvumine Kosejõe kooliga, kohtumine Kosejõe kooli, Kose vallavalitsuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi esindajatega;

rahanduskomisjonis – kell 9.30: Eesti Panga seaduse muutmise seaduse algatamisest;

majanduskomisjonis – kell 11: õiguskantsleri 2. oktoobri märgukirjast seoses laste turvalisusega bussis (A. Rei nõupidamisruum).

väliskomisjonis – Eesti välismajanduspoliitika ja väliskaubanduspoliitika lühi- ja pikemaajalistest prioriteetidest ning 2020. aasta riigieelarve väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri haldusala prioriteetidest, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo;

õiguskomisjonis – kell 13.15: äriseadustikus OÜ osa võõrandamise regulatsiooni muutmisvõimalustest, kutsutud Justiitsministeeriumi, Ellex Raidla Advokaadibüroo ja Advokaadibüroo Sorainen esindajad.

Sündmused

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Kuuba suursaadiku Eduardo Lazo Péreziga.

Kell 15 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Küprose suursaadiku Georgios Zodiatisega.

Reede, 18. oktoober

Sündmused

Kell 9.30 – Riigikogu aseesimees Siim Kallas annab Haapsalu Ühisgümnaasiumis ühiskonnaõpetuse tunni.

Kell 14 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb Ungari suursaatkonna vastuvõtul.

Välislähetused

11.–14. oktoober
NATO Parlamentaarse Assamblee (NATO PA) Riigikogu delegatsiooni liikmed Leo Kunnas, Ants Laaneots ja Sven Sester osalevad NATO PA aastaistungil Londonis Suurbritannias.

12.–16. oktoober
Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni esimees Aivar Kokk ning delegatsiooni liikmed Helle-Moonika Helme, Toomas Kivimägi (12.–17.10) ja Marika Tuus-Laul osalevad IPU 141. assambleel Belgradis Serbias.

13.–15. oktoober
Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa osaleb NB8 kohtumisel Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjonide esimeestega Stockholmis Rootsis.

14.–17. oktoober
Riigikogu väliskomisjoni liige Keit Pentus-Rosimannus peab ettekande Globaalse Julgeoleku foorumil Dohas Kataris.

14.–20. oktoober
Rahanduskomisjoni liige Andres Sutt osaleb Maailmapanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) aastakoosoleku raames toimuval parlamentaarsel seminaril Washingtonis USAs.

16.–24. oktoober
Riigikogu liige Katri Raik osaleb haridusjuhtide üritusel „2019 Estonian Principals` Tour to China“ Shanghais Hiinas.

17.–18. oktoober
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must, aseesimees Johannes Kert ning liikmed Urmas Espenberg, Signe Kivi, Erki Savisaar ja Sven Sester osalevad BA konsultatiivnõukogu, presiidiumi ja eelarvekomisjoni istungil Riias Lätis.

17.–20. oktoober
Riigikogu liige Jaak Valge osaleb kohtumistel Rootsi eestlastega ja peab avaliku loengu Eesti Majas Stockholmis Rootsis.

19.–23. oktoober
Väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson osaleb Türgi rahvusringhäälingu korraldatud üritusel “TRT World Forum” Istanbulis Türgis.

20.–23. oktoober
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi Eesti delegatsiooni liige Andrei Korobeinik osaleb 10. Rahvusvahelisel Astronautika konverentsil Washingtonis USAs.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Jufereva-Skuratovski: kiusamisvastaste programmide kasutuselevõtmist raskendab inimressursi puudus

Üle 90% küsitlusele vastanutest tunnistasid, et programmi kasutusele võtmine aitas vähendada koolikiusamisega seotud juhtumite arvu. Venekeelsed koolid on võrreldes eestikeelsete koolidega kasutanud vähem erinevad väärtuspõhiseid programme, sest venekeelsed materjalid on tulnud kasutusele hiljem. Vaatamata sellele on venekeelsed koolid näidanud kiusamisvastaste programmidega Kiva, Vepa, Vaikuseminutid, Sõber Karu programm ja Tore liitumise vastu üles suurt huvi.

“Koolijuhid toovad programmi kasutamisel peamise probleemina esile inimressursi puudumist. Sageli on õpetajad üle koormatud ning neil puudub motivatsioon võtta enda peale lisakohustusi. Samuti viitasid koolijuhid sellele, et kooli ja vanemate vaheline koostöö on puudulik,“ ütles Jufereva-Skuratovski, lisades, et rahalist aspekti välja ei toodud, kuna programmi maksumus on reeglina olnud koolidele jõukohane.

Haridus- ja teadusministeeriumi andmetel on 82% Eesti koolidest kasutusele võtnud vähemalt ühe kiusamisvastase programmi. 2019. aastal on haridus- ja teadusministeerium eraldanud vastavate programmide toetamiseks eraldanud ligi 550 000 eurot. Eesmärk on, et 2021. aastal kasutaks 85% päevase õppega koole ja 95% koolieelsetest lasteasutustest mõnda teadus- ja tõenduspõhist programmi kiusamise vähendamiseks.

Riigikogu eelinfo neljapäevaks, 12. septembriks

Komisjoni istung

rahanduskomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungit: väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE); lähetusest Soome parlamentidevahelisele SECG konverentsile.

Välislähetused

11. – 15. september
Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa esineb Molotovi-Ribbentropi pakti 80. aastapäevale pühendatud konverentsil Toronto ülikoolis Kanadas.

12. – 14. september
Väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson ja riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert osalevad Jalta Euroopa strateegiakonverentsil Kiievis Ukrainas.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu kiitis heaks Eesti ja Araabia Ühendemiraatide vahelise lennuliikluse kokkuleppe

Kokkulepe annab juriidilise aluse ja õiguse lendude alustamiseks kahe riigi vahel. Kokkulepe hõlmab vastastikuse juurdepääsu tagamist lennuliinidele, võrdsete võimaluste tagamist ettevõtjatele ning mittediskrimineerimist ELi aluslepingutes sätestatud põhimõtteid arvestades.

Lennuühenduse avamisega Dubaisse ja Dubai kaudu kolmandatesse riikidesse tekivad Eesti äri- ja turismisektorile olulised ja paremad võimalused lendamiseks Lähis-Idasse, Kagu-Aasiasse, Okeaaniasse ja Aafrikasse.

Kuivõrd kokkulepe reguleerib maksuküsimusi, siis tuli see Riigikogus ratifitseerida.

Praeguste plaanide kohaselt hakkab Tallinna ja Dubai vahelisel liinil 2019/2020 talvel lendama AÜE lennuettevõtja Flydubai, kes omab ka koodijagamiskokkulepet teise kohaliku vedajaga Emirates. Koodijagamiskokkulepe võimaldaks reisijatel Eestist lennata Dubaist edasi ühe piletiga Emiratesi liinivõrku.

Juba mõnda aega on AS Tallinna Lennujaam pidanud läbirääkimisi AÜE lennuettevõtjatega seoses lendude alustamisega kahe riigi vahel. Hetkel on lennuühenduse loomine Dubaiga üks Tallinna Lennujaama prioriteetidest. Tallinna Lennujaam on reisijate arvu Tallinn–Dubai liinile prognoosinud 25 000–30 000 reisijat aastas.

Eesti on sõlminud sarnaseid kokkuleppeid kümnekonna Euroopa Liidu välise riigiga, sealhulgas Türgi, Venemaa, Ukraina ja Hiinaga.

Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vahelise lennuliiklust nende riikide territooriumide vahel ja väljaspool neid käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse (27 SE) poolt hääletas 82 Riigikogu liiget.

Istungi stenogramm http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/201909111400.

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu (NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu liikmed moodustasid külaliikumise toetusrühma

„Leiame, et külaliikumise esindajaid tuleb senisest rohkem kaasata maaelu mõjutavate seaduste väljatöötamise protsessi,“ ütles toetusrühma esimees Merry Aart.

Toetusrühma liikmed on Tiit Kala, Alar Laneman, Paul Puustusmaa, Leo Kunnas, Urmas Espenberg, Anti Poolamets, Riho Breivel, Peeter Ernits, Kai Rimmel, Uno Kaskpeit, Tarmo Tamm, Annely Akkermann, Jüri Jaanson, Heiki Hepner ja Kalle Grünthal.

Toetusrühmade kaudu saavad Riigikogu liikmed ja fraktsioonid tõmmata tähelepanu konkreetsele teemale ning toetada ja kaitsta kitsama eluvaldkonna huve.

XIV Riigikogu on moodustanud kokku 54 parlamendirühma ja 55 toetusrühma.

Parlamendirühmade nimekiri

Toetusrühmade nimekiri

Lisainfo: Merry Aart, 509 3378

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu infotunnis oli teemaks Tallinna-Tartu maantee neljarealiseks ehitamine

Sõerd tahtis teada, kas järgmise aasta riigieelarvesse on planeeritud kolm miljonit eurot maantee järgmiste lõikude ehituse projekteerimiseks. Ta viitas, et 2022. aastal valmib neljarealine maanteelõik Mäoni ja sealt edasi ehitamiseks on vaja alustada projekteerimisega kohe.

Minister Aas vastas, et Tallinna-Tartu maanteel on projekteerimisel või ettevalmistamisel Mäeküla ümbersõit ja Põltsamaa ümbersõit. Praeguste plaanide kohaselt jätkub neljarealiste teelõikude ehitus aastatel 20232024. Aas ütles, et rahandusminister on teinud ettepaneku rajada need teelõigud avaliku ja erasektori koostöös, mida tasub kaaluda. Ministri sõnul oleks taristuobjektide ehitamiseks mõistlik laenu võtta, kuid kehtivad eelarvereeglid ei lubaks laenu kasutada. Ta lisas, et projekteerimine tuleks tõenäoliselt mõlemal juhul teha riigil ja kindlasti on riigi ülesanne ehituseks maade ostmine. Aasa sõnul on kolm miljonit eurot selleks otstarbeks olemas. „Nüüd eelarve koostamise protsess käib ja kinnitan teile, et omalt poolt teen küll kõik selleks, et see raha riigieelarvesse saaks, et me saaks minna edasi neljarealiste teede projekteerimisega ja sealt tulenevalt ka siis maade ostuga,“ ütles majandus- ja taristuminister. Aas lisas, et kavad täpsustuvad lähinädalatel.

Aas vastas veel Heidy Purga küsimusele ühistranspordi, Katri Raiki küsimusele Ida-Virumaa majandusolukorra ja Jaak Juske küsimusele raudtee elektrifitseerimise kohta.

Peaminister Jüri Ratas vastas Indrek Saare küsimustele regionaalpoliitika, Kaja Kallase küsimusele eestikeelse hariduse, Helmen Küti küsimusele omastehoolduse ja Kalle Laaneti küsimusele eelarve kohta.

Maaeluminister Mart Järvik vastas Kalvi Kõva küsimusele erimärgistatud põllumajandusliku diislikütuse tuleviku, Lauri Läänemetsa küsimusele Maaelu Edendamise Sihtasutusega seotud plaanide ja Urmas Kruuse küsimusele väikeettevõtluse kohta.

Infotunni stenogramm.

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu
(Salvestis jõuab veebi viivitusega)

Riigikogu pressiteenistus
Kristi Sobak
tel 631 6592, 51 906 975
e-post kristi.sobak@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo reedest laupäevani, 12. – 13. juulini

Reede, 12. juuli

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohtadest 15.–16. juulil toimuval Euroopa Liidu põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Mart Järvik; Eesti seisukohtadest 15. juulil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; Eesti seisukohtadest 18. juulil toimuval üldasjade nõukogu istungil, kutsutud Euroopa küsimuste asekantsler Matti Maasikas; Eesti seisukohtadest 18.–19. juulil toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud justiitsminister Raivo Aeg ja siseminister Mart Helme; seisukoha andmine: Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa energiaharta lepingu kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: üleeuroopalise transpordivõrgustiku arengusuunised, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: avalik konsultatsioon põllumajandus-, metsandussektori ja maapiirkondade riigiabi reeglite eeskirjade muutmise kohta, kutsutud Maaeluministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjonis – kell 9.30: Oudekki Loone 8. – 9. septembri lähetusest Helsingisse.

Välislähetused

6. – 13. juuli
Eesti-Venemaa parlamendirühma esimees Aadu Must kohtub Vene Föderatsiooni kultuuritegelastega ja Eesti konsulaadi esindajatega Peterburis Venemaal.

8. – 13. juuli
Väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson osaleb purjelaeva Admiral Bellingshauseni teelesaatmise tseremoonial ja külastab peakonsulaati Peterburis Venemaal.

9. – 12. juuli
Riigikogu liige Kalle Palling osaleb rahalise kaasamise teemalisel kohtumisel Bellagios Itaalias.

9. – 13. juuli
Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa osaleb rahvusvahelisel julgeolekukonverentsil Batumis Gruusias.

10. – 13. juuli
Riigikogu liige Kadri Simson kohtub Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga Brüsselis Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Platvormitöö on saanud Eesti inimeste jaoks oluliseks lisasissetuleku allikaks

Üha rohkem inimesi saab oma sissetuleku erinevatest juhusliku iseloomuga tööotstest, selgub üle-Euroopalisest platvormitöö uuringust. Eestis teeb platvormitööd iganädalaselt 8% tööealisest elanikkonnast, mida on rohkem kui Saksamaal ja Rootsis, kuid vähem kui Itaalias ja Hollandis.

Digiplatvormide levik on soodustanud uute töövormide tekkimist ning kuigi Eestis on peamiselt levinud traditsiooniline töövorm ehk täistööajaga töölepinguline töökoht ühe tööandja juures, kasvab jõudsalt ka platvormitöö osakaal.

“Platvormitöö all mõistame tööd, mida hallatakse digiplatvormil ja mida tehakse virtuaalselt või füüsilises keskkonnas. Tööd vahendavad platvormid on Eestis kiirelt levinud – Eestis on oma kindla koha leidnud sõidujagajad ja kullerteenused, kuid platvormitöö levib ka näiteks tõlke- ja kujundusteenuste, lapsehoiu ja majapidamistööde vahendamisel,” sõnas Arenguseire Keskuse ekspert ja tööturu tuleviku uurimissuuna projektijuht Johanna Vallistu.

Eesti inimeste jaoks ei ole platvormitöö enamjaolt nende põhitöö ning Eestis teeb platvormitööd vähemalt kord nädalas 8% vastanutest. Kokku on platvormitööd kunagi teinud 20% tööealisest elanikkonnast. Kõige tuntumad platvormid Eestis on Bolt, Uber, Wolt ja GoWorkaBit.

Ainus sissetulekuallikas on platvormitöö 4%-le Eesti platvormitöö tegijatele, 24% teenivad sel viisil poole oma sissetulekust või enam ning 76% platvormitöötajatest teenib platvormi vahendusel vähem kui poole oma sissetulekust.

Rahvusvahelisest uuringust selgub, et platvormitöö on sagedasem Kesk- ja Ida-Euroopa riikides ning Lõuna-Euroopas. Eesti on platvormitöö leviku poolest 13 küsitletud riigi seas viiendal kohal. “Platvormitöö levik tähendab, et töötajate sotsiaalkaitse võib olla ebaühtlane ning inimesed võtavad üha sagedamini ise riski oma tööaja, sissetulekute ja töötingimuste eest. Tihtipeale tähendab see ka inimeste töötundide arvu olulist suurenemist,” tõi Vallistu välja.

Kinnitust ei ole leidnud eeldus, et platvormitööst saab oluline traditsioonilise tööelu asendus.  Ligi pool ehk 49% Eesti platvormitöötajatest ütles, et neil on olemas täiskoormusega põhitöökoht ning 7% on osaajaga tööl, 9% Eesti platvormitöötajatest tegutseb iseendale tööandjana, 3% on pensioniealised ja 15% üliõpilased.

“Pigem tuuakse välja, et platvormitöö on lisasissetulekuallikas põhitöö kõrvalt või lihtsalt hobitegevus. Samas näitavad uuringu tulemused, et teatud grupp inimesi töötab väga pikki tunde, et oma rahalisi vajadusi katta. Sellel on negatiivsed tagajärjed nende töö- ja pereelu tasakaalule ning tekivad ka märkimisväärsed tööohutusriskid,” kommenteeris Vallistu.

Eestis on igas vanusegrupis platvormitöötajaid, kuid neid on rohkem nooremates vanusgruppides. 39% platvormitöötajatest on vanuses 18-24 ja 38% vanuses 25-34. Vaid 5% iganädalastest platvormitöötajatest on vanuses 45-54 ja 6% vanuses 55-65.

Platvormitöö küsitlusuuringu viisid 2018. aasta lõpus Arenguseire Keskusega koostöös läbi FEPS, Hertdfordshire’i ülikool, Uni Europa ja Ipsos Mori. Küsitlus on osa üle-Euroopalisest võrdlusest, selle raames uuriti platvormitöö levikut ja olemust Eestis, Hollandis, Saksamaal, Rootsis, Šveitsis, Itaalias, Soomes, Hispaanias, Sloveenias, Tšehhis, Prantsusmaal ja Suurbritannias. Esindusliku valimiga uuringus osales Eestist 2000 inimest vanuses 18-65.

Eesti küsitluse tulemused on leitavad uuringu ingliskeelsest aruandest ja eestikeelsest kokkuvõttest, mis on avaldatud Arenguseire Keskuse kodulehel: https://www.riigikogu.ee/arenguseire/tooturu-uurimisprojekt/

 

Riigikogu eelinfo kolmapäevaks, 12. juuniks

Kell 12 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele on vastamas peaminister Jüri Ratas, välisminister Urmas Reinsalu ja justiitsminister Raivo Aeg.

Peaminister Jüri Ratas vastab küsimustele innovatsiooni kohta eelarvepoliitikas, valitsuse kohta, Ida-Virumaa kohta, EKRE retoorika kohta, riikliku julgeoleku kohta, Eesti rahva tervise kohta, siseministri usaldusväärsuse kohta ning Euroopa Liidu tuleviku kohta.

Välisminister Urmas Reinsalu vastab küsimustele valitsuse välispoliitilise kursi, valitsuse tööjaotuse ning Eesti maine kohta.

Justiitsminister Raivo Aeg vastab küsimustele perekonnaõiguse ning kohtutäiturite kohta.

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (15 SE) viiakse jäätmeseadus kooskõlla Euroopa Liidu õigusega.

Eelnõuga täiendatakse seadust tulenevalt Euroopa Liidu vastavast direktiivist elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta. Direktiivi alusel täiendatakse jäätmeseadust terminiga „elektroonikaromu“ ning täpsustatakse termineid „meditsiiniseade“ ning „in vitro diagnostikameditsiiniseade“.

Eelnõuga täiendatakse jäätmeseaduse sätteid teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes. Samuti nende turule laskmist käsitlevaid sätteid, mis on seotud seadmetes kasutatavate ohtlike ainetega.

Euroopa Majanduspiirkonnas on keelatud turule lasta elektri- ja elektroonikaseadmeid ja nende osi, mis sisaldavad pliid, elavhõbedat, kuuevalentset kroomi, kaadmiumi ning alates 22. juulist 2019 ka teatud ftalaate.

Eelnõuga täpsustatakse elektri-ja elektroonikaseadmete osade määratlust, mis hõlmab ka kaableid ja seadmete remondiks, korduskasutuseks, funktsioonide ajakohastamiseks või võimsuse suurendamiseks mõeldud varuosasid.

Teine lugemine – üks eelnõu:

Valitsuse algatatud Põhja-Makedoonia Vabariigi ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (26 SE) eesmärk on kiita heaks Põhja-Makedoonia Vabariigi NATOga ühinemist käsitleva lepingu protokoll.

Põhja-Makedoonia ühinemine NATOga tugevdab organisatsiooni, selle liikmesriikide julgeolekut ja välispoliitilist olukorda, sest sellega kasvab julgeolek ja stabiilsus Euroopas. Lisaks kinnitatakse sellega, et avatud uste poliitika kui üks NATO suurimaid edulugusid on jätkuvalt elujõuline ja täidab oma peamist ülesannet, milleks on demokraatia ja õigusriigi põhimõttele toetuva julgeoleku ja stabiilsuse vööndi laiendamine Euroopas.

Seletuskirjas tuuakse välja, et Põhja-Atlandi lepingu artikli 5 järgi käsitatakse relvastatud rünnakut selle lepingu osalisriigi vastu relvastatud rünnakuna kõigi osalisriikide, ka Eesti vastu, millele tuleb vastata kollektiivkaitsega. Protokolli jõustades võtab Eesti seega kohustuse kaitsta Põhja-Makedooniat ja Põhja-Makedoonia Eestit.

Põhja-Makedooniast saab NATO 30. liige pärast seda, kui protokolli on oma riigisisese õiguse kohaselt heaks kiitnud kõik praegused liikmesriigid. Senist praktikat arvestades võib heakskiitmisprotsess kesta kuni poolteist aastat.

Esimene lugemine – neli eelnõu:

Väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ eelnõu (34 OE) näeb ette moodustada Eesti delegatsioon, mille koosseisu kuuluvad järgmised Riigikogu liikmed: delegatsiooni juht Aadu Must, delegatsiooni juhi asetäitja Johannes Kert, liikmed Urmas Espenberg, Helle-Moonika Helme, Marek Jürgenson, Signe Kivi, Kalvi Kõva, Helmen Kütt, Üllar Saaremäe, Erki Savisaar, Sven Sester ja Urve Tiidus.

Balti Assamblee moodustati kui konsultatiivne ja koordineeriv institutsioon ühist huvi pakkuvate küsimuste ja projektide arutamiseks.

Balti Assamblee seisukohad esitatakse Balti riikide parlamentidele ja valitsustele ning rahvusvahelistele ja regionaalsetele organisatsioonidele pöördumiste, ettepanekute ja soovituste näol.

Balti Assamblee tööorganid on istungjärk, presiidium, komisjonid ja sekretariaat.

Balti Assamblee on moodustanud viis komisjoni: majandus-, energeetika- ja innovatsioonikomisjon, haridus-, teadus- ja kultuurikomisjon; loodusvarade- ja keskkonnakomisjon, õigus- ja julgeolekukomisjon ning heaolukomisjon.

Valitsuse algatatud väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (28 SE) võetakse Eesti õigusse üle Euroopa Liidu aktsionäride õiguste vastav direktiiv, mille eesmärk on edendada börsiettevõtete ja aktsionäride vahelist suhtlemist. Direktiiv puudutab ainult neid ettevõtteid, kelle aktsiatega kaubeldakse börsil.

Eelnõuga suurendatakse aktsionäride võimalusi kujundada börsiettevõtte juhatuse ja nõukogu liikmete tasustamispoliitikat. Tasustamise põhimõtete olulised muudatused tuleb esitada üldkoosolekule hääletamiseks vähemalt iga nelja aasta tagant. Lisaks peab ettevõte igal aastal avaldama oma veebilehel juhtide tasustamisaruande, kus on nimelised andmed juhtide tasu kohta.

Muudatustega paranevad börsiettevõtete võimalused tuvastada oma aktsionäre, eeskätt suuremaid aktsionäre, kellel on üle 0,5 protsendi ettevõtte aktsiatest ning kes hoiavad oma aktsiaid esindajakontol. Esindajakonto on konto, mille vahendusel hoitakse aktsiaid teise isiku jaoks – näiteks võib pank hoida kliendi aktsiaid oma kontol.

Fondivalitsejatel tuleb muudatuste jõustudes hakata avalikustama veebilehel ka kaasamispoliitikat ja kord aastas ülevaadet selle elluviimisest. Kaasamispoliitika kirjeldab, kuidas nende investeerimisstrateegia on kooskõlas äriühingutesse investeerimisel aktsionäriõiguste rakendamisega. Tuleb välja tuua, kuidas jälgitakse äriühingu strateegiat, finantsilist tulemuslikkust, riske, juhtimist ja teisi olulisi küsimusi. Eelnõu puudutab ka Euroopa Liidu prospektimäärust, mis reguleerib väärtpaberite avaliku pakkumise prospekti nõudeid. Prospekti järgi saab investor otsustada, kas pakutavatesse väärtpaberitesse investeerida.

Eelnõu kohaselt võiks edaspidi prospekti koostada rahandusministri määruse nõuete kohaselt, kui väärtpaberite avaliku pakkumise maht on alla 8 miljoni euro. Praegu kehtiv künnis on 5 miljonit eurot. Künnisest suurema pakkumise prospekt tuleb koostada Euroopa Liidu prospektimääruse rangemate nõuete järgi. Alla 2,5 miljoni euro suuruse väärtpaberite avaliku pakkumise korral ei pea ettevõte prospekti koostama.

Valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (29 SE) võetakse üle Euroopa Liidu nõukogu direktiiv liikmesriikide vahel tulu või kapitali topeltmaksustamist kõrvaldavate välislepingute kohaldamisel tekkinud vaidluste lahendamise kohta, mis kohaldub maksulepinguga hõlmatud tulu- ja kapitalimaksudele.

Kavandatud muudatused annavad detailsemad ning tõhusamad menetlusreeglid piiriüleste maksuvaidluste lahendamiseks võrreldes olemasolevate võimalustega tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimisel. Samuti annavad muudatused kindlama ajaraamistiku vaidluste lahendamiseks ning tugevdavad protsessis maksumaksja õigusi. Maksuvaidluse lahendamise lõplik otsus on maksuhalduritele siduv ning see viiakse täide, kui maksumaksja sellega nõustub.

Seletuskirjas märgitakse, et aastas esitatakse maksu- ja tolliametile maksulepingute alusel kümmekond topeltmaksustamise kõrvaldamise taotlust. Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) statistika kohaselt on Eesti lahendanud maksulepingu alusel esitatud topeltmaksustamise kõrvaldamise taotlused kuue kuu jooksul.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettepanekul on kavas maksu- ja tolliametile anda õigus maksusaladust sisaldavaid andmeid riigisiseste toetusprogrammide elluviijatele toetuse vastavuse ja sihipärase kasutamise kontrollimiseks. Vedelkütuse seaduses on kavas kütuse käitlemise andmekogust andmete saajate hulka lisada majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, keskkonnaamet, keskkonnaagentuur ning keskkonnaministeerium.

Seadus on kavandatud jõustuma 30. juunil 2019. Muudatusi kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018 või hiljem alanud maksuperioodi puudutava vaidlusaluste küsimuste lahendamisel.

Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vahelise lennuliiklust nende riikide territooriumide vahel ja väljaspool neid käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (27 SE).

Kokkulepe loob võimaluse rahvusvahelise regulaarliini pidamiseks kahe riigi vahel. Näiteks võimaldab kokkulepe tunnustada lennukõlblikkuse sertifikaate, pädevustunnistusi ja litsentse ning reguleerib lennugraafikute kinnitamise protseduure. Praeguste plaanide kohaselt hakkab Tallinn-Dubai liini 2019/2020 talvel opereerima Dubai Aviation Corporation, Flydubai nime all, ning see oleks esimene lennuliin Eestist väljapoole Euroopat. Lennuliini avamine loob paremad võimalused lendamiseks Lähis-Idasse, Kagu-Aasiasse, Okeaaniasse ja Aafrikasse.

Valitsus kiitis kokkuleppe eelnõu heaks 15. oktoobril 2015 ning välisministrid kirjutasid sellele alla 28. septembril 2018. aastal New Yorgis.

Eesti on sõlminud sarnaseid kokkuleppeid kümnekonna Euroopa Liidu välise riigiga, sealhulgas Türgi, Venemaa, Ukraina ja Hiinaga.

Kokkulepe reguleerib ka maksuküsimusi (pardavarude ja lisavarustuse maksuvabastused lennuettevõtjale), mis on vajalik põhiseaduse kohaselt sätestada seadusega. Seetõttu on kokkulepe vajalik Riigikogus ratifitseerida.

Kokkulepe jõustub peale riigisisese menetluse lõpetamise kohta diplomaatiliste nootide vahetamist.

Euroopa Komisjoni liikme kandidaadi ettekanne, ettekandja Kadri Simson.

Välislähetused

11. – 13. juuni
Riigikogu liikmed Marina Kaljurand ja Sven Mikser (11. – 12. juuni) osalevad Brüsselis Euroopa Parlamendis kohtumistel Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooniga.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Kiisler asub korruptsioonivastase erikomisjoni liikmeks

Riigikogu juhatus registreeris Siim Kiisleri Isamaa fraktsiooni liikmeks ning kinnitas tema asumise põhiseaduskomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni liikme kohale.