Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu eelinfo neljapäevaks, 11. juuliks

Komisjoni istung

maaelukomisjonis – kell 11: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohtadest Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni põllumajandus- ja metsandussektori ning maapiirkondade riigiabi eeskirjade muutmise kohta.

Välislähetused

6. – 13. juuli
Eesti-Venemaa parlamendirühma esimees Aadu Must kohtub Vene Föderatsiooni kultuuritegelastega ja Eesti konsulaadi esindajatega Peterburis Venemaal.

8. – 13. juuli
Väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson osaleb purjelaeva Admiral Bellingshauseni teelesaatmise tseremoonial ja külastab peakonsulaati Peterburis Venemaal.

9. – 11. juuli
Sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt osaleb Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) üritusel „Consultative meeting in preparation for the technical briefing for parliamentarians that will take place during the 69th session of the WHO Regional Committee for Europe“ Kopenhaagenis Taanis.

9. – 12. juuli
Riigikogu liige Kalle Palling osaleb rahalise kaasamise teemalisel kohtumisel Bellagios Itaalias.

9. – 13. juuli
Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa osaleb rahvusvahelisel julgeolekukonverentsil Batumis Gruusias.

10. – 13. juuli
Riigikogu liige Kadri Simson kohtub Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga Brüsselis Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Põlluaas ja Levits pidasid tähtsaks koostööd ühiste huvide kaitsmisel

Põlluaas õnnitles Levitsit Läti presidendiks valimise puhul ja tunnustas tema otsust teha esimene välisvisiit vahetult pärast ametisse asumist Eestisse.

Levitsi sõnul on tema esimese välisvisiidi eesmärgiks tugevdada heanaaberlikke suhteid kahe riigi vahel ja arendada regionaalset koostööd.

Kohtumisel tõdeti, et Eesti ja Lätil on ühised huvid ja arusaam paljudel aladel, mis on tähtsad kogu Balti regioonile. „Balti riikide koostöö on ajalooliselt välja kujunenud, hästi toimiv institutsionaalne võrgustik, mille peamine eesmärk on edendada regiooni arengut,“ ütles Põlluaas.

Põlluaas ja Levits pidasid oluliseks Eesti ja Läti koostöö tihendamist ühiste huvide kaitsmisel Euroopa Liidus ühiste seisukohtade väljatöötamisel ja nende kaitsmisel ELi otsustusprotsessis.

Kohtumisel käsitleti koostööd Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees seoses Venemaa tegevusega. Levitsi sõnul asub Läti parlament lähemal ajal arutama edasist tegutsemist ja konsulteerib teiste riikidega, kuidas reageerida Venemaa tegevusele.

Põlluaas ja Levits andsid lühiülevaate tööd alustanud parlamentide tegevusest. Põgusalt olid kõne all ka alkoholi aktsiisiga seotud küsimused, mis on olnud kuum kõneaine kahe riigi omavahelistes suhetes viimasel ajal. Tõdeti, et nii aktsiisidega seotud küsimustes, kui ka muudes huvipakkuvates küsimustes on vaja parandada informatsioonivahetust.

Pärastlõunal kohtus Levits ka Riigikogu aseesimehe Siim Kallase ning Riigikogu liikmete Kadri Simsoni ja Indrek Saarega.

Fotod:

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

Väliskomisjon: Eesti sisuline töö ÜRO Julgeolekunõukogus alles algab

 

Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ütles, et diplomaadid on ära teinud väga suure töö, mis leidis ka tunnustust, kuid sisuline töö alles algab. Tema sõnul on komisjon parlamentaarsel tasandil huvitatud kaasamisest Eesti positsioonide väljatöötamisel ÜRO Julgeolekunõukogu töös osalemiseks. „Väliskomisjon teeb aktiivselt koostööd välisministeeriumi esindajatega,“ ütles Eesmaa. „Kasutame aktiivselt oma rolli, mis puudutab parlamentaarset kontrolli teemade käsitlemisel.“

Eesmaa sõnul jätkab komisjon sügisistungjärgul arutelu ÜRO Julgeolekunõukogu teemadel ja enne liikmelisust vaatab väliskomisjon Eesti seisukohad üle ka teemade kaupa. Eesti eesistumise ajal hakkavad toimuma aga regulaarsed arutelud vastavalt nõukogu päevakorrale.

Komisjoni aseesimehe Marko Mihkelsoni sõnul on selge, et Eesti diplomaatiline töö nõukogus lähtub järgmisel kahel aastal rahvusvahelise õiguse raamistikust ja Eesti välispoliitika pikaajalistest traditsioonidest.

Mihkelsoni sõnul annab mittealalise liikme staatus Eestile võimaluse oma tuntust maailmas kasvatada. „Silmas tuleb pidada, et suur osa teemadest puudutavad Aafrikat ja Lähis-Ida piirkondi, kus meil endal diplomaatiline esindatus kas puudub või on väga-väga väikene,“ ütles Mihkeslon. Ühe kriitilise teemana tõstatub tema sõnul Iraaniga seonduv.

ÜRO Julgeolekunõukogu peamiste teemadena leiavad käsitlemist ohud rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule, rahuvalve ja rahuehitus, relvastuskontroll ja maharelvastumine ning inimõigused Julgeolekunõukogus. Eesti soov on nõukogu töölauale tuua küberjulgeolekuga seonduv.

Komisjonile tutvustas ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme tööd aastatel 2020-2021 Välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler Paul Teesalu. Ta tänas Riigikogu liikmeid, kes kampaaniale kaasa aitasid ja Eesti seisukohti tutvustasid.

Teesalu sõnul roteerub ÜRO Julgeolekunõukogu eesistuja kuu kaupa tähestiku järgi, mis tähendab, et Eesti on 15-liikmelise nõukogu eesistuja mõlemal aastal.

ÜRO Julgeolekunõukogu põhiliseks väljundiks on erinevate arutelude kõrval resolutsioonid. 2018. aastal võttis Julgeolekunõukogu vastu 54 resolutsiooni ja tegi 21 eesistuja avaldust.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee 
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu juhatus kinnitas probleemkomisjonide koosseisu

Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni liikmed on Urmas Espenberg (EKRE), Eerik-Niiles Kross (R), Helmen Kütt (SDE), Mihhail Lotman (I) ja Mihhail Stalnuhhin (K).

Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni liikmed on Viktoria Ladõnskaja-Kubits (I), Siret Kotka-Repinski (K), Heljo Pikhof (SDE), Signe Riisalo (R) ja Jaak Valge (EKRE).

Riigikogu esimees Henn Põlluaas kutsus kokku eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni ja rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni esimese istungi 13. juunil kell 9. Nendel istungitel valitakse komisjonidele esimees ja aseesimees.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

 

 

 

Riigikogu eelinfo teisipäevaks, 11. juuniks

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikogu teisipäevase täiskogu istungi päevakorra täpse järjekorra leiab veebilehelt.

Riigikogu liikme Siim Kiisleri ametivanne, Riigikohtu liikme Kaupo Paali ametivanne ja Riigikohtu liikme Kai Kullerkupu ametivanne.

Õiguskantsleri ettepanek väärteomenetluse seadustiku Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks, ettekandja õiguskantsler Ülle Madise.

Teine lugemine – üks eelnõu:

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõuga (30 SE) muudetakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust, et vähendada 25 protsenti õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiisimäärasid piirikaubanduse ohjamise eesmärgil. Seletuskirjas märgitakse, alkoholi aktsiisimäärade langetamise eesmärk on anda võimalus ettevõtjatele vähendada alkoholi hindasid aktsiisimäära vähendamise arvelt, et ohjata 2015. aastast hoogustunud alkoholi piirikaubandust Läti suunalt. Alkoholi odavnemise tulemusena võivad väheneda alkoholi Lätist soetamise kogused ja kasvada Eestist, sh põhjapiiril, ostetud alkoholi kogused.

Eelnõule ei ole koostatud väljatöötamiskavatsust, sest tegemist on riigieelarve tulude kiireloomulise küsimusega. Valitsuse 23. mail 2019 kinnitatud tegevusprogrammis aastateks 2019–2023 nähakse ette aktsiisimäärade vähendamine maksutulude Eestisse toomise eesmärgil.

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (32 OE) näeb ette nimetada Tagatisfondi nõukogu liikmeteks Dmitri Dmitrijev ja Aivar Sõerd. Tagatisfondi eesmärk on krediidiasutuse klientide, investeerimisasutuse klientide ja kohustusliku pensionifondi osakuomanike poolt paigutatud vahendite kaitse tagamine ning seeläbi finantssektori usaldusväärsuse ja stabiilsuse suurendamine.

Tagatisfondi kõrgeim juhtorgan on nõukogu, mille üheksast liikmest nimetab kaks rahanduskomisjoni ettepanekul Riigikogu.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse muutmisest, kutsutud Viru-Nigula vallavalitsuse, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu, Rahandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – jalgpallivõistluste ja teiste spordiürituste pealtvaatajate vägivalda ning muid korrarikkumisi käsitleva Euroopa konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (25 SE); Riigikogu Arenguseire Keskuse tegevuse tutvustamine, kutsutud Arenguseire Keskuse uuringute juht Meelis Kitsing;

maaelukomisjonis – ühistulise piimatööstuse projektist, kutsutud ASi E-Piim nõukogu esimees Sulev Mölder ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Tiina Saron; kohtumine Eesti Aiandusliidu esindajatega;

rahanduskomisjonis – kell 15: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: direktiivi eelnõust ühtse käibemaksusüsteemi ja aktsiisi üldise korra kohta (kaitsetegevuse valdkonnas); Euroopa Komisjoni majandusprognoosist ja riigipõhistest soovitustest; Euroopa Liidu järgmise perioodi eelarveraamistikust;

sotsiaalkomisjoni väljasõiduistung – kohtumine Sotsiaalkindlustusameti peadirektori Egon Veermäega, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – kohtumine suursaadikute ja suursaadikukandidaatidega; Eesti seisukohtadest Doha arengukava raames peetavate mõnepoolsete läbirääkimiste juhiste täiendamise kohta seoses e-kaubandusega (COM(2019) 165), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: Riigikogu otsuse „Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine“ eelnõu (35 OE).

Sündmused

Kell 13 – rahanduskomisjoni ja Eesti Maksumaksjate Liidu ümarlaud salaturust ja aktsiisipoliitikast (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 15 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub setode esindajatega.

Välislähetused

10. – 11. juuni
Riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja ja liige Johannes Kert osalevad Põhjamaade, Balti riikide ja Poola parlamentide kaitsekomisjonide julgeoleku ning riigikaitse foorumil Stockholmis Rootsis.

11. juuni
Riigikogu liige Kaja Kallas esineb kõnega Soome Kaubanduskoja (Finland Chamber of Commerce) aastakoosolekul Helsingis Soomes.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Sotsiaalkomisjon: tagasipöördujad peavad teadma, et on teretulnud

Rahvastikuminister Riina Solman selgitas sotsiaalkomisjonile, et võrreldes varasemate rahvastikuministritega on tema ülesanded muutunud – valdkond keskendub rahvastiku- ning perepoliitika kujundamisele ja arendamisele. Samuti väliseesti kogukondade kaasamist puudutava poliitika kavandamisele ja koordineerimisele ning kodanikuühiskonna edendamisele.

Sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder ütles, et rahvastikuministril saab olema oluline roll aitamaks Eestisse tagasipöördujatel oma elu siin võimalikult lihtsalt sisse seada. „Eestisse naasjaid on viimastel aastatel olnud rohkem kui siit lahkujaid. Tagasi tulijatele on oluline pakkuda täisväärtusliku lahendust ühest kindlast ametkonnast, et võimalik kodumaale tagasipöördumine oleks valutu. See puudutab nii haridus-, töö- kui ka tervishoiuküsimusi,“ rääkis Mölder.

Komisjoni esimees lisas, et teine uue ministri oluline töövaldkond saab olema eluasemepoliitika. „Analüüsimine küll alles käib, kuid lastega peredele riigi abil eluaseme saamine on uue meetmena koalitsioonis prioriteediks seatud.“

Sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt märkis, et teda teevad ettevaatlikuks uue ministri ametikohaga kaasnevad struktuurimuudatused. 2010. aastal loodud Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna töö on seni olnud jaotatud üldjoontes kolmeks: lapse õigused ja lastekaitse; laste hoolekanne ning perepoliitika. Koalitsiooni otsusega läheb siseministeeriumisse üle perepoliitika vastutus.

„See ei ole hea, kui üks hästi töötav osakond laiali jaotatakse. Siit tuleb ka minu soovitus ministrile väga tähelepanelikult jälgida, et ei läheks kaduma laste ja perede osakonna aastatega kogutud teadmistepagas ning et ei kaoks senine jõud ja sünergia, mida erinevate kompetentsidega töötajad osakonnas üksteisele annavad. Oleks kahetsusväärne, kui sellise laialijagamisega seatakse ohtu Eesti perepoliitika järjepidevus,“ ütles Kütt.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Riigikogu alustas kevadistungjärgu viimast korralist töönädalat

Teisipäeva istungil on Riigikogu liikme Siim Valmar Kiisleri, Riigikohtu liikme Kaupo Paali ja Riigikohtu liikme Kai Kullerkupu ametivanne.

Seejärel arutatakse õiguskantsleri ettepanekut väärteomenetluse seadustiku Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks, ettekandja õiguskantsler Ülle Madise.

Teisel lugemisel on alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) ja esimesel lugemisel on Riigikogu otsuse „Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (32 OE).

Kolmapäeva istungil on kolmandal lugemisel jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE). Teisel lugemisel on Põhja-Makedoonia Vabariigi ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (26 SE). Esimesel lugemisel on neli eelnõu. Need on Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ eelnõu (34 OE); väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE); maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE), Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vahelise lennuliiklust nende riikide territooriumide vahel ja väljaspool neid käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (27 SE).

Kavas on ka Euroopa Komisjoni liikme kandidaadi Kadri Simsoni ettekanne.

Neljapäeva istungile on kavandatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) kolmas lugemine, kui teine lugemine lõpetatakse.

Teisel lugemisel on jalgpallivõistluste ja teiste spordiürituste pealtvaatajate vägivalda ning muid korrarikkumisi käsitleva Euroopa konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (25 SE).

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

 

Riigikogu põhiseaduskomisjon valis esimeheks Paul Puustusmaa

Põhiseaduskomisjon on Riigikogu alatine komisjon, mille töövaldkond on piiritletud põhiseaduslike aspektidega. Komisjon menetleb muu hulgas põhiseaduse muutmise seaduse eelnõusid ning Riigikogu, presidendi, valitsuse, Riigikontrolli, kohtute ja õiguskantsleri tegevust reguleerivaid eelnõusid, samuti kodakondsust, välismaalasi ja valimisi käsitlevaid eelnõusid.

Fotod komisjoni istungilt (laekuvad viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Kristi Sobak
tel 631 6592, 51 906 975
e-post kristi.sobak@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Põhiseaduskomisjon sai kokkuvõtte võrdsete võimaluste voliniku aastast

Pakosta sõnul põhineb projekti BREAK! raames valminud seriaali „Miks mitte?!“ stsenaarium paljuski volinikule päriselt tehtud pöördumistel ja teleseriaal on pälvinud tunnustust nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Lisaks õnnestus voliniku bürool koostöös Eesti ülikoolidega saada Euroopa Liidu raamprogrammist Horisont 2020 rahastus üheksa teadusuuringu läbiviimiseks. Olemasolevate andmebaaside põhjal valmivad uuringud Eesti palga-, pensioni- ja varade lõhe kohta. Uuringute põhjal on kavas luua veebirakendus, milles inimesed saavad võrrelda oma sotsiaalmajanduslikku tausta ametikoha palgatasemega ja võrrelda pensioniprognoose eri valikute korral.

Põhiseaduskomisjoni esimees Jaak Madison kiitis volinikku sisuka ülevaate eest. „Toimus elav arutelu Eesti naiste ja meeste haridustaseme vahe üle, mis on maailma suurim. Selle põhjused pole aga teada. Faktide nentimise asemel oleks vaja rohkem põhjuste ja tagajärgede analüüsi,“ ütles Madison. Ta lisas, et soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku eelarve tuleks üle vaadata, et volinik saaks täita talle seadusega pandud kohustusi.

Voliniku aastaülevaatega saab tutvuda siin (PDF, 8 MB).

Riigikogu pressiteenistus
Kristi Sobak
tel 631 6592, 51 906 975
e-post kristi.sobak@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Erikomisjon arutab riigi tegevust toidu ohutuse tagamisel

„Riigikontrolli hinnangul on Veterinaar- ja Toiduamet oma toiduohutuse kontrollides keskendunud kodumaise toidu kvaliteedi kinnitamisele, samas on tarbija suurem mure imporditud toidukauba ohutus,“ märkis erikomisjoni esimees Jürgen Ligi. „Erikomisjon püüab selgust saada, kas kontrollija eelistus on kooskõlas tarbija huvidega ja mil määral on põhjendus ekspordi tagamises,“ märkis esimees.

Riigikontrolli aruandes „Riigi tegevus toidu ohutuse tagamisel“ seisab, et auditi käigus analüüsiti, kas toiduga seotud riskid on välja selgitatud, toitu analüüsivad laborid on tasemel, toidutootjate üle tehakse järelevalvet ning tarbijaid teavitatakse toiduga seotud ohtudest. Auditi keskmes olid taimekaitsevahendite jääkidest tulenevad ohud taimses toidus. Audit täiendab 2009. aastal valminud Riigikontrolli auditit „Riigi tegevus taimse toidu ohutuse tagamisel“.

Aruandes on kirjas, et Riigikontrolli hinnangul ei tohiks Maaeluministeerium ning Veterinaar- ja Toiduamet väita, et kogu Eestis müüdav toit on ohutu, sest toidu-uuringute ja laborianalüüside hulk ei ole piisav ning järelevalves on puudusi. Aruandes on välja toodud, et samad asutused ei teavita inimesi piisavalt toidus sisalduvate taimekaitsevahendite jääkidega seotud riskidest. Riigikontrolli hinnangul jäetakse tarbijale ekslik mulje, et toit muutub järjest puhtamaks.

Istungile on kutsutud maaeluminister Mart Järvik, Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor Indrek Halliste, Põllumajandusameti peadirektor Egon Palts ning Riigikontrolli esindajad.

Avalik istung algab kell 13.15 ja seda on võimalik jälgida veebiülekandes.

Videosalvestist saab hiljem vaadata www.youtube.com/riigikogu.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee