Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Väliskomisjon: Eesti sisuline töö ÜRO Julgeolekunõukogus alles algab

 

Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ütles, et diplomaadid on ära teinud väga suure töö, mis leidis ka tunnustust, kuid sisuline töö alles algab. Tema sõnul on komisjon parlamentaarsel tasandil huvitatud kaasamisest Eesti positsioonide väljatöötamisel ÜRO Julgeolekunõukogu töös osalemiseks. „Väliskomisjon teeb aktiivselt koostööd välisministeeriumi esindajatega,“ ütles Eesmaa. „Kasutame aktiivselt oma rolli, mis puudutab parlamentaarset kontrolli teemade käsitlemisel.“

Eesmaa sõnul jätkab komisjon sügisistungjärgul arutelu ÜRO Julgeolekunõukogu teemadel ja enne liikmelisust vaatab väliskomisjon Eesti seisukohad üle ka teemade kaupa. Eesti eesistumise ajal hakkavad toimuma aga regulaarsed arutelud vastavalt nõukogu päevakorrale.

Komisjoni aseesimehe Marko Mihkelsoni sõnul on selge, et Eesti diplomaatiline töö nõukogus lähtub järgmisel kahel aastal rahvusvahelise õiguse raamistikust ja Eesti välispoliitika pikaajalistest traditsioonidest.

Mihkelsoni sõnul annab mittealalise liikme staatus Eestile võimaluse oma tuntust maailmas kasvatada. „Silmas tuleb pidada, et suur osa teemadest puudutavad Aafrikat ja Lähis-Ida piirkondi, kus meil endal diplomaatiline esindatus kas puudub või on väga-väga väikene,“ ütles Mihkeslon. Ühe kriitilise teemana tõstatub tema sõnul Iraaniga seonduv.

ÜRO Julgeolekunõukogu peamiste teemadena leiavad käsitlemist ohud rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule, rahuvalve ja rahuehitus, relvastuskontroll ja maharelvastumine ning inimõigused Julgeolekunõukogus. Eesti soov on nõukogu töölauale tuua küberjulgeolekuga seonduv.

Komisjonile tutvustas ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme tööd aastatel 2020-2021 Välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler Paul Teesalu. Ta tänas Riigikogu liikmeid, kes kampaaniale kaasa aitasid ja Eesti seisukohti tutvustasid.

Teesalu sõnul roteerub ÜRO Julgeolekunõukogu eesistuja kuu kaupa tähestiku järgi, mis tähendab, et Eesti on 15-liikmelise nõukogu eesistuja mõlemal aastal.

ÜRO Julgeolekunõukogu põhiliseks väljundiks on erinevate arutelude kõrval resolutsioonid. 2018. aastal võttis Julgeolekunõukogu vastu 54 resolutsiooni ja tegi 21 eesistuja avaldust.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee 
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu juhatus kinnitas probleemkomisjonide koosseisu

Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni liikmed on Urmas Espenberg (EKRE), Eerik-Niiles Kross (R), Helmen Kütt (SDE), Mihhail Lotman (I) ja Mihhail Stalnuhhin (K).

Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni liikmed on Viktoria Ladõnskaja-Kubits (I), Siret Kotka-Repinski (K), Heljo Pikhof (SDE), Signe Riisalo (R) ja Jaak Valge (EKRE).

Riigikogu esimees Henn Põlluaas kutsus kokku eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni ja rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni esimese istungi 13. juunil kell 9. Nendel istungitel valitakse komisjonidele esimees ja aseesimees.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

 

 

 

Riigikogu eelinfo teisipäevaks, 11. juuniks

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikogu teisipäevase täiskogu istungi päevakorra täpse järjekorra leiab veebilehelt.

Riigikogu liikme Siim Kiisleri ametivanne, Riigikohtu liikme Kaupo Paali ametivanne ja Riigikohtu liikme Kai Kullerkupu ametivanne.

Õiguskantsleri ettepanek väärteomenetluse seadustiku Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks, ettekandja õiguskantsler Ülle Madise.

Teine lugemine – üks eelnõu:

Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõuga (30 SE) muudetakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust, et vähendada 25 protsenti õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiisimäärasid piirikaubanduse ohjamise eesmärgil. Seletuskirjas märgitakse, alkoholi aktsiisimäärade langetamise eesmärk on anda võimalus ettevõtjatele vähendada alkoholi hindasid aktsiisimäära vähendamise arvelt, et ohjata 2015. aastast hoogustunud alkoholi piirikaubandust Läti suunalt. Alkoholi odavnemise tulemusena võivad väheneda alkoholi Lätist soetamise kogused ja kasvada Eestist, sh põhjapiiril, ostetud alkoholi kogused.

Eelnõule ei ole koostatud väljatöötamiskavatsust, sest tegemist on riigieelarve tulude kiireloomulise küsimusega. Valitsuse 23. mail 2019 kinnitatud tegevusprogrammis aastateks 2019–2023 nähakse ette aktsiisimäärade vähendamine maksutulude Eestisse toomise eesmärgil.

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (32 OE) näeb ette nimetada Tagatisfondi nõukogu liikmeteks Dmitri Dmitrijev ja Aivar Sõerd. Tagatisfondi eesmärk on krediidiasutuse klientide, investeerimisasutuse klientide ja kohustusliku pensionifondi osakuomanike poolt paigutatud vahendite kaitse tagamine ning seeläbi finantssektori usaldusväärsuse ja stabiilsuse suurendamine.

Tagatisfondi kõrgeim juhtorgan on nõukogu, mille üheksast liikmest nimetab kaks rahanduskomisjoni ettepanekul Riigikogu.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – keskkonnatasude seaduse muutmisest, kutsutud Viru-Nigula vallavalitsuse, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu, Rahandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – jalgpallivõistluste ja teiste spordiürituste pealtvaatajate vägivalda ning muid korrarikkumisi käsitleva Euroopa konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (25 SE); Riigikogu Arenguseire Keskuse tegevuse tutvustamine, kutsutud Arenguseire Keskuse uuringute juht Meelis Kitsing;

maaelukomisjonis – ühistulise piimatööstuse projektist, kutsutud ASi E-Piim nõukogu esimees Sulev Mölder ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Tiina Saron; kohtumine Eesti Aiandusliidu esindajatega;

rahanduskomisjonis – kell 15: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: direktiivi eelnõust ühtse käibemaksusüsteemi ja aktsiisi üldise korra kohta (kaitsetegevuse valdkonnas); Euroopa Komisjoni majandusprognoosist ja riigipõhistest soovitustest; Euroopa Liidu järgmise perioodi eelarveraamistikust;

sotsiaalkomisjoni väljasõiduistung – kohtumine Sotsiaalkindlustusameti peadirektori Egon Veermäega, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – kohtumine suursaadikute ja suursaadikukandidaatidega; Eesti seisukohtadest Doha arengukava raames peetavate mõnepoolsete läbirääkimiste juhiste täiendamise kohta seoses e-kaubandusega (COM(2019) 165), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: Riigikogu otsuse „Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine“ eelnõu (35 OE).

Sündmused

Kell 13 – rahanduskomisjoni ja Eesti Maksumaksjate Liidu ümarlaud salaturust ja aktsiisipoliitikast (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 15 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub setode esindajatega.

Välislähetused

10. – 11. juuni
Riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja ja liige Johannes Kert osalevad Põhjamaade, Balti riikide ja Poola parlamentide kaitsekomisjonide julgeoleku ning riigikaitse foorumil Stockholmis Rootsis.

11. juuni
Riigikogu liige Kaja Kallas esineb kõnega Soome Kaubanduskoja (Finland Chamber of Commerce) aastakoosolekul Helsingis Soomes.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Sotsiaalkomisjon: tagasipöördujad peavad teadma, et on teretulnud

Rahvastikuminister Riina Solman selgitas sotsiaalkomisjonile, et võrreldes varasemate rahvastikuministritega on tema ülesanded muutunud – valdkond keskendub rahvastiku- ning perepoliitika kujundamisele ja arendamisele. Samuti väliseesti kogukondade kaasamist puudutava poliitika kavandamisele ja koordineerimisele ning kodanikuühiskonna edendamisele.

Sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder ütles, et rahvastikuministril saab olema oluline roll aitamaks Eestisse tagasipöördujatel oma elu siin võimalikult lihtsalt sisse seada. „Eestisse naasjaid on viimastel aastatel olnud rohkem kui siit lahkujaid. Tagasi tulijatele on oluline pakkuda täisväärtusliku lahendust ühest kindlast ametkonnast, et võimalik kodumaale tagasipöördumine oleks valutu. See puudutab nii haridus-, töö- kui ka tervishoiuküsimusi,“ rääkis Mölder.

Komisjoni esimees lisas, et teine uue ministri oluline töövaldkond saab olema eluasemepoliitika. „Analüüsimine küll alles käib, kuid lastega peredele riigi abil eluaseme saamine on uue meetmena koalitsioonis prioriteediks seatud.“

Sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt märkis, et teda teevad ettevaatlikuks uue ministri ametikohaga kaasnevad struktuurimuudatused. 2010. aastal loodud Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna töö on seni olnud jaotatud üldjoontes kolmeks: lapse õigused ja lastekaitse; laste hoolekanne ning perepoliitika. Koalitsiooni otsusega läheb siseministeeriumisse üle perepoliitika vastutus.

„See ei ole hea, kui üks hästi töötav osakond laiali jaotatakse. Siit tuleb ka minu soovitus ministrile väga tähelepanelikult jälgida, et ei läheks kaduma laste ja perede osakonna aastatega kogutud teadmistepagas ning et ei kaoks senine jõud ja sünergia, mida erinevate kompetentsidega töötajad osakonnas üksteisele annavad. Oleks kahetsusväärne, kui sellise laialijagamisega seatakse ohtu Eesti perepoliitika järjepidevus,“ ütles Kütt.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Riigikogu alustas kevadistungjärgu viimast korralist töönädalat

Teisipäeva istungil on Riigikogu liikme Siim Valmar Kiisleri, Riigikohtu liikme Kaupo Paali ja Riigikohtu liikme Kai Kullerkupu ametivanne.

Seejärel arutatakse õiguskantsleri ettepanekut väärteomenetluse seadustiku Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks, ettekandja õiguskantsler Ülle Madise.

Teisel lugemisel on alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) ja esimesel lugemisel on Riigikogu otsuse „Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (32 OE).

Kolmapäeva istungil on kolmandal lugemisel jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE). Teisel lugemisel on Põhja-Makedoonia Vabariigi ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu (26 SE). Esimesel lugemisel on neli eelnõu. Need on Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ eelnõu (34 OE); väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (28 SE); maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE), Eesti Vabariigi valitsuse ja Araabia Ühendemiraatide valitsuse vahelise lennuliiklust nende riikide territooriumide vahel ja väljaspool neid käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (27 SE).

Kavas on ka Euroopa Komisjoni liikme kandidaadi Kadri Simsoni ettekanne.

Neljapäeva istungile on kavandatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE) kolmas lugemine, kui teine lugemine lõpetatakse.

Teisel lugemisel on jalgpallivõistluste ja teiste spordiürituste pealtvaatajate vägivalda ning muid korrarikkumisi käsitleva Euroopa konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõu (25 SE).

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

 

Riigikogu põhiseaduskomisjon valis esimeheks Paul Puustusmaa

Põhiseaduskomisjon on Riigikogu alatine komisjon, mille töövaldkond on piiritletud põhiseaduslike aspektidega. Komisjon menetleb muu hulgas põhiseaduse muutmise seaduse eelnõusid ning Riigikogu, presidendi, valitsuse, Riigikontrolli, kohtute ja õiguskantsleri tegevust reguleerivaid eelnõusid, samuti kodakondsust, välismaalasi ja valimisi käsitlevaid eelnõusid.

Fotod komisjoni istungilt (laekuvad viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Kristi Sobak
tel 631 6592, 51 906 975
e-post kristi.sobak@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Põhiseaduskomisjon sai kokkuvõtte võrdsete võimaluste voliniku aastast

Pakosta sõnul põhineb projekti BREAK! raames valminud seriaali „Miks mitte?!“ stsenaarium paljuski volinikule päriselt tehtud pöördumistel ja teleseriaal on pälvinud tunnustust nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Lisaks õnnestus voliniku bürool koostöös Eesti ülikoolidega saada Euroopa Liidu raamprogrammist Horisont 2020 rahastus üheksa teadusuuringu läbiviimiseks. Olemasolevate andmebaaside põhjal valmivad uuringud Eesti palga-, pensioni- ja varade lõhe kohta. Uuringute põhjal on kavas luua veebirakendus, milles inimesed saavad võrrelda oma sotsiaalmajanduslikku tausta ametikoha palgatasemega ja võrrelda pensioniprognoose eri valikute korral.

Põhiseaduskomisjoni esimees Jaak Madison kiitis volinikku sisuka ülevaate eest. „Toimus elav arutelu Eesti naiste ja meeste haridustaseme vahe üle, mis on maailma suurim. Selle põhjused pole aga teada. Faktide nentimise asemel oleks vaja rohkem põhjuste ja tagajärgede analüüsi,“ ütles Madison. Ta lisas, et soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku eelarve tuleks üle vaadata, et volinik saaks täita talle seadusega pandud kohustusi.

Voliniku aastaülevaatega saab tutvuda siin (PDF, 8 MB).

Riigikogu pressiteenistus
Kristi Sobak
tel 631 6592, 51 906 975
e-post kristi.sobak@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Erikomisjon arutab riigi tegevust toidu ohutuse tagamisel

„Riigikontrolli hinnangul on Veterinaar- ja Toiduamet oma toiduohutuse kontrollides keskendunud kodumaise toidu kvaliteedi kinnitamisele, samas on tarbija suurem mure imporditud toidukauba ohutus,“ märkis erikomisjoni esimees Jürgen Ligi. „Erikomisjon püüab selgust saada, kas kontrollija eelistus on kooskõlas tarbija huvidega ja mil määral on põhjendus ekspordi tagamises,“ märkis esimees.

Riigikontrolli aruandes „Riigi tegevus toidu ohutuse tagamisel“ seisab, et auditi käigus analüüsiti, kas toiduga seotud riskid on välja selgitatud, toitu analüüsivad laborid on tasemel, toidutootjate üle tehakse järelevalvet ning tarbijaid teavitatakse toiduga seotud ohtudest. Auditi keskmes olid taimekaitsevahendite jääkidest tulenevad ohud taimses toidus. Audit täiendab 2009. aastal valminud Riigikontrolli auditit „Riigi tegevus taimse toidu ohutuse tagamisel“.

Aruandes on kirjas, et Riigikontrolli hinnangul ei tohiks Maaeluministeerium ning Veterinaar- ja Toiduamet väita, et kogu Eestis müüdav toit on ohutu, sest toidu-uuringute ja laborianalüüside hulk ei ole piisav ning järelevalves on puudusi. Aruandes on välja toodud, et samad asutused ei teavita inimesi piisavalt toidus sisalduvate taimekaitsevahendite jääkidega seotud riskidest. Riigikontrolli hinnangul jäetakse tarbijale ekslik mulje, et toit muutub järjest puhtamaks.

Istungile on kutsutud maaeluminister Mart Järvik, Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor Indrek Halliste, Põllumajandusameti peadirektor Egon Palts ning Riigikontrolli esindajad.

Avalik istung algab kell 13.15 ja seda on võimalik jälgida veebiülekandes.

Videosalvestist saab hiljem vaadata www.youtube.com/riigikogu.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo 13. – 19. maini

Esmaspäev, 13. mai

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – 3 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ eelnõu (11 OE); Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ eelnõu (12 OE); Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ eelnõu (13 OE).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 16. mail toimuval eurorühma kohtumisel ja 17. mail toimuval ELi majandus- ja rahandusnõukogu istungil (ECOFIN), kutsutud rahandusminister Martin Helme;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: kohtumine Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhtkonnaga; Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamisest; Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu liikmete nimetamisest;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Haridus- ja Teadusministeeriumi 2019. aasta II poolaasta tööplaanidest, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps; Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmetest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõust; Riigikogu otsuse „Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõust; Riigikogu otsuse „Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõust;

maaelukomisjonis – kell 11.10: kohtumine Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) esindajatega, kutsutud EPKK juhatuse esimees Roomet Sõrmus ja juhatuse liikmed;

majanduskomisjonis – kell 11.10: kohtumine AS-i Operail juhatuse esimehe Raul Toomsaluga; Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmete määramisest;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: õiguskantsleri ettepanekust anda nõusolek Riigikogu liikmelt Kalev Kallolt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema suhtes kohtumenetluse jätkamiseks, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: ülevaade Finantsinspektsiooni 2018. aasta aruandest, kutsutud Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler;

riigikaitsekomisjonis – komisjoni liikmete lähetamisest 10. – 11. juunil Stockholmis toimuvale iga-aastasele Põhjamaade, Balti riikide ja Poola parlamentide kaitsekomisjonide julgeoleku ja riigikaitse foorumile;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: kohtumine sotsiaalministriga; tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE), kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmete määramisest;

väliskomisjonis – Eesti seisukohtadest 14. mail toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaitseministrite istungil, kutsutud Kaitseministeeriumi ametnikud; Riigikogu välisdelegatsioonide moodustamisest;

õiguskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakonna tööst ja teenustest; Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmete määramisest.

Sündmused

Kell 11.30 – riigikaitsekomisjon kohtub Ühendkuningriigi Parlamendi Alamkoja riigikaitsekomisjoni delegatsiooniga (ruum A. Rei);

Kell 14 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Hiina suursaadiku Li Chaoga.

Kell 14 – Eesti-Iisraeli parlamendirühm kohtub Iisraeli suursaadiku Dov Segev-Steinbergiga (ruum O. Strandman).

Kell 16 – Eesti-Hispaania parlamendirühma esimees Raivo Tamm kohtub Hispaania suursaadiku Teresa Orjales Vidaliga.

Teisipäev, 14. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri ettepanek anda nõusolek Riigikogu liikmelt Kalev Kallolt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja tema suhtes kohtumenetluse jätkamiseks, ettekandja õiguskantsler Ülle Madise.

Esimene lugemine: Riigikogu otsuse „Kaupo Paali Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (6 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni väljasõiduistung – kell 13: kohtumine Riigimetsa Majandamise Keskuse juhtkonnaga ja metsa istutamine (Aegviidu).

kultuurikomisjonis – kultuuriministeeriumi 2019. aasta II poolaasta tööplaanidest, kutsutud kultuuriminister Tõnis Lukas;

maaelukomisjonis – kohtumine Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindajatega;

majanduskomisjoni väljasõiduistung – kell 12.30: väljasõiduistung e-Eesti Esitluskeskusesse, Rahvusvahelise maja külastus, kohtumine EASi juhtidega (Valukoja 8, Tallinn).

põhiseaduskomisjonis – kell 12: seisukoha andmine Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori ametisse nimetamise kohta, kutsutud justiitsminister Raivo Aeg ja Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori kandidaat; Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ eelnõu (11 OE); Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamine“ eelnõu (13 OE); Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ eelnõu (12 OE); Riigikohtule arvamuse andmine täitemenetluse seadustiku § 100 lõike 4 teise lause põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – kell 13: rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE); kohtumine Eelarvenõukogu esindajatega; kohtumine Maksu- ja Tolliameti esindajatega; Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõu (10 OE);

riigikaitsekomisjonis – presidendi poolt välja kuulutamata jäetud Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadus (783 UA), kutsutud Kaitsepolitseiameti ja Siseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – ülevaade Töötukassa tegevusest, kutsutud Töötukassa ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 13: Siseministeeriumi tööplaanidest, kutsutud siseminister Mart Helme.

Sündmused

Kell 11.30 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Ungari suursaadiku Kristóf Forraiga.

Kell 12 – riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja kohtub Ühendkuningriigi suursaadiku Theresa Bubbeariga.

Kell 15 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb Eesti Mälu Instituudi korraldatava endise Patarei vangla näituseala „Kommunism on vangla“ avamisel.

Kell 16 – Eesti-Suurbritannia parlamendirühm kohtub Suurbritannia suursaadiku Theresa Bubbeariga (ruum O. Strandman).

Kolmapäev, 15. mai

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Komisjoni istung

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung – kell 10: kohtumine ministeeriumi juhtkonnaga (Kaitseministeerium).

Sündmused

Kell 9.15 – Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühma esimees Sven Sester kohtub Aserbaidžaani suursaadiku Murad N. Najafbayliga (Aserbaidžaani saatkond).

Kell 12 – Eesti-Valgevene parlamendirühma esimees Igor Kravtšenko kohtub Valgevene suursaadiku Vyatšeslav Katšanoviga (ruum O. Strandman).

Kell 13.30 – riigikaitsekomisjon kohtub Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidiga (Kadriorg).

Neljapäev, 16. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine, kui esimene lõpetatakse – 3 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ eelnõu (11 OE); Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ eelnõu (12 OE); Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ eelnõu (13 OE).

Finantsinspektsiooni 2018. aasta aastaaruanne, ettekandja Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungit: jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu;

väliskomisjonis – kell 12.30: kohtumine suursaadikute ja suursaadikukandidaatidega.

Sündmused

Kell 13.40 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas, väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ja Eesti-Gruusia parlamendirühma esimees Maria Jufereva-Skuratovski ning rühma liige Kalle Palling osalevad lõunasöögil Gruusia presidendi Salome Zourabichviliga (restoran Mon Repos).

Kell 19 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb Gruusia presidendi Salome Zourabichvili auks korraldatud õhtusöögil (Keila-Joa loss).

Reede, 17. mai

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohtadest 20. – 21. mail toimuval mitteametlikul ELi keskkonnanõukogu kohtumisel, kutsutud keskkonnaminister Rene Kokk; Eesti seisukohtadest 21. mail toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil, kutsutud Välisministeeriumi asekantsler.

Sündmused

Kell 9 – riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad Ühendkuningriigi Kuningliku Kaitsekolledži kursuslastega (ruum A. Rei).

Kell 14 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad Põhja-Makedoonia Vabariigi välisministri Nikola Dimitroviga.

Laupäev, 18. mai

Sündmus

Kell 14 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas peab kõne rahvaalgatuse SA Terve Rahvas teemalisel konverentsil (Eesti Rahvusraamatukogu).

Välislähetused

12. – 17. mai
Väliskomisjoni liige Eerik-Niiles Kross osaleb ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu foorumil ning ÜRO julgeolekunõukogu sessioonidel ja kampaaniaüritustel New Yorgis USAs.

15. – 17. mai
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko osaleb ENPA monitooringukomitee kohtumisel Londonis Suurbritannias.

15. – 18. mai
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni aseesimees Johannes Kert osaleb Euroopa merenduspäeval Lissabonis Portugalis.

18. – 19. mai
Riigikogu liige Jaak Madison osaleb Euroopa tuleviku teemalisel arutelul Milanos Itaalias.

19. – 21. mai
Sotsiaalkomisjoni liige Hele Everaus osaleb konverentsil “The future of Social Europe post 2020” Brüsselis Belgias.

19. – 21. mai
Riigikogu liikmed Kadri Simson, Enn Eesmaa (19. – 20. mai) ja Mihhail Korb (19. – 20. mai) osalevad kohtumistel Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsiooni (ALDE) esindajatega Brüsselis Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Rahanduskomisjoni liikmete kohtumine Prantsuse senati liikmetega

Rahanduskomisjoni esindus aseesimees Maris Lauri juhtimisel kohtus 10.05.2019 Prantsusmaa senati liikmetega. Kohtumisel räägiti tehnoloogia arengust tulenevatest maksustamisega seotud väljakutsetest, keskkonnamaksudest ja uudsetest makseviisidest. Teemana oli arutelul ka E-kaubandus ning see, et platvormi vahendusel pakutav takso- ja majutusteenus on tekitanud turumoonutusi, mille osas oleks vaja riigi reaktsiooni. Rahanduskomisjoni esindus märkis, et Eesti toetab piiriülese maksustamisega seotud probleemide lahendamist EL-i raames ning Eestis on Maksu- ja Tolliamet arendanud koostööd internetis vahendusteenust pakkuvate ettevõtetega. Samuti on ettevõtlusega tegelevate füüsiliste isikute maksustamise lihtsustamiseks loodud ettevõtluskonto kasutamise võimalus. Tõdeti, et lihtsad ja automatiseeritud süsteemid soodustavad maksukuulekat käitumist.