Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu eelinfo 26. märts – 1. aprill

Esmaspäev, 26. märts

Sündmused

Kell 9 – Eesti-Gruusia parlamendirühma esimees Eerik-Niiles Kross kohtub Gruusia suursaadiku Tea Akhvledianiga.

Kell 13.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Tsirguliina Keskkooli õpilastega.

Teisipäev, 27. märts

Sündmus

Kell 18 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa viibib rahvakohtumisel Pärnumaal, kus teemadeks on Riigikogu töö ning välis- ja julgeolekupoliitika (Nooruse Maja).

Kolmapäev, 28. märts

Sündmus

Kell 14 – Eesti-Kasahstani parlamendirühma esimees ja majanduskomisjoni liige Deniss Boroditš ning majanduskomisjoni liikmed kohtuvad Kasahstani asepeaministri Askar Zhumagaliyeviga (ruum L241).

Välislähetused

21. – 29. märts
Tiibeti toetusrühma esimees Yoko Alender osaleb seitsmendal parlamendiliikmete Tiibeti-teemalisel kokkutulekul „World Parliamentarians’ Convention on Tibet“ New Delhis ja kohtumisel Tiibeti parlamendi spiikriga eksiilis Dharamsalas Indias.

23. – 28. märts
Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni esimees Helmen Kütt ja liige Toomas Kivimägi osalevad 138. IPU assambleel Genfis Šveitsis.

24. – 27. märts
Riigikogu liige Toomas Jürgenstein kohtub Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku esindajatega Londonis Suurbritannias.

25. – 27. märts
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso osaleb Georgia vanemjuhtide julgeolekuteemalisel seminaril Garmisch-Partenkirchenis Saksamaal.

26. märts
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut ja aseesimees Jaak Madison osalevad rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide istungi (COSAC) töögrupi kohtumisel seoses Euroopa Komisjoni rakkerühma tööga.

26. – 27. märts
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ungari välisministri Péter Szijjártó ja Ungari parlamendi väliskomisjoni esimehe Zsolt Némethiga Budapestis.

27. – 30. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko osaleb ENPA monitooringukomitee Türgi raportöörina infokogumismissioonil Istanbulis ja Ankaras Türgis.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
merilin.kruuse@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

Ebatüüpilise töö levik vajab mõõtmist

Euroopas ja Eestis on veel peamiselt levinud traditsiooniline töövorm ehk täistööajaga töölepinguline töökoht ühe tööandja juures. Samas leiavad mitmete uuringute autorid, et ebatraditsioonilised töövormid, lühiajaline töö ja töö nõudmisel on saamas uueks tööturu normiks.

Arenguseire Keskus viib sel aastal läbi tööturu tuleviku uurimisprojekti, mille raames sai valmis virtuaaltöö leviku ja mõjude analüüs. Keskuse eksperdi Johanna Vallistu sõnul eristatakse täna kolme olulisemat virtuaaltöö liiki, milleks on kaugtöö, platvormitöö ja tekkivad virtuaalsed ametid.

Viimastel aastatel on kõige kiiremini kasvanud platvormitöö ehk töö, mida tehakse veebipõhisel platvormil üle interneti või füüsilises keskkonnas. Seitsmes Euroopa riigis läbiviidud uuringu põhjal on platvormitööd teinud 9%-22% elanikkonnast. Iganädalaselt teeb platvormitööd kuni 10% tööealisest elanikkonnast ja kuni 5% teenib sellega vähemalt poole oma sissetulekust. Eestis ei ole platvormitöö levikut seni veel mõõdetud, kuid see on kindlasti üha olulisem töövorm.

„Tööd vahendavad platvormid on Eestis kiirelt levinud ning platvormitööd võib pidada paindlikuks töövõimaluseks, mis on osade inimeste jaoks elustiilivalik, kuid teiste jaoks vajadus. Uuringud on leidnud, et platvormitöö on eriti levinud nende inimeste seas, kelle sissetulek põhitöökohas ei ole piisav,“ selgitas Vallistu. Kõige tuntumad platvormid Eestis on Taxify, Uber, Wolt ja GoWorkaBit.

Uueks trendiks tööturul on uute virtuaalsete ametite tekkimine, näiteks veebimodereerimine, rahaga kauplemine veebimängudes ja professionaalne veebipõhine hasartmängurlus. Uute virtuaalsete ametite üle alles hakatakse arutlema ning nende olemust uurima. Vallistu rõhutas, et virtuaaltöö ja tavatöö eristamine on muutunud raskemaks, sest valdav enamik ametikohtadest eeldab töö tegemiseks IKT kasutamist. Teiseks on kadumas selged piirid töö ja mittetöö ehk töö ja mängu ja hobi vahel.

“Virtuaaltöö puhul ei saa inimesed tihti planeerida tööaega ega sissetuleku suurust. Samuti vastutavad töötegijad üha sagedamini oma töötingimuste, -tervishoiu ja -ohutuse eest. Kui varem pidi tööks vajalikud vahendid võimaldama tööandja, siis nüüd hangivad iseendale tööandjad need ise. Võimendub ka töötervishoiurisk, sest virtuaaltöö on seotud mitmete terviseriskidega, näiteks vale istumisasendi, tööruumi valgusega jne,“ tõi Vallistu välja ebatraditsiooniliste töövormide levikuga seotud peamisi riske. Uuring näitab vajadust hakata ka Eestis platvormitöö leviku kohta statistikat koguma, nii nagu oleme nüüdseks jõudnud kaugtöö regulaarse jälgimiseni.

Arenguseire Keskus viib sel aastal läbi tööturu tuleviku uurimisprojekti, mille eesmärk on eeluuringute ja stsenaariumide loomise abil paremini mõista tööturu arenguid Eestis ning nende mõjutegureid. Uurimisprojekti raames tellitud virtuaaltöö uuringu viis läbi Hertfordshire’i ülikooli teadur Kaire Holts. Tööturu tuleviku uurimisprojekt valmib selle aasta lõpus.

Fakte virtuaaltöö olemuse ja leviku kohta.

Riigikogu eelinfo reedest pühapäevani, 23. – 25. märtsini

Reede, 23. märts

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 12: seisukoha andmine: Euroopa Liidu sisejulgeoleku ja piirihalduse infosüsteemide koostalitlusvõime pakett (COM(2017) 793, 794), kutsutud Siseministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, milles käsitletakse sadama vastuvõtuseadmeid ja -rajatisi laevajäätmete üleandmiseks (COM(2018) 33), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, milles käsitletakse investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2013/36/EL ja 2014/65/EL ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, mis käsitleb investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 575/2013, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 1093/2010 (COM(2017) 790, 791), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) käibemaksumäärade osas (COM(2018) 20), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mille eesmärk on anda liikmesriikide konkurentsiasutustele volitused konkurentsieeskirjade täitmise tagamise tõhustamiseks ja tagada siseturu nõuetekohane toimimine (COM(2017) 142), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: väikeettevõtete käibemaksu erikorda käsitleva nõukogu direktiivi eelnõu (COM(2018) 21), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EL) nr 904/2010 seoses meetmetega, millega tõhustatakse halduskoostööd käibemaksu valdkonnas (COM(2017) 706), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik (COM(2017) 487), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – kell 10: arengutest Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioonis ja NATO 11. – 12. juulil Brüsselis toimuva tippkohtumise ettevalmistamisest, kutsutud Eesti suursaadik NATO juures Kyllike Sillaste-Elling.

Laupäev, 24. märts

Sündmus

Kell 20 – Riigikogu esimees Eiki Nestor annab Eesti filmi- ja teleauhindade galal üle preemia parima mängufilmi auhinna laureaadile (Nordea kontserdimaja, Estonia puiestee 9).

Pühapäev, 25. märts

Sündmus

Kell 17 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb märtsiküüditamise mälestustseremoonial ja asetab pärja Eesti rahvalt (Vabadussõja võidusammas).

Välislähetused

21. – 23. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Andres Herkel osaleb ENPA kultuuri-, teadus-, haridus- ja meediakomitee istungil Prantsusmaal Pariisis.

21. – 29. märts
Tiibeti toetusrühma esimees Yoko Alender osaleb seitsmendal parlamendiliikmete Tiibeti-teemalisel kokkutulekul „World Parliamentarians’ Convention on Tibet“ New Delhis ja kohtumisel Tiibeti parlamendi spiikriga eksiilis Dharamsalas Indias.

22. – 24. märts
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja liikmed Johannes Kert, Ants Laaneots ja Margus Tsahkna osalevad iga-aastasel NB8 ja Poola parlamentide kaitsekomisjonide julgeolekufoorumil Szczecinis Poolas.

22. – 25. märts
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must ja liige Rainer Vakra (22. – 24. märts) osalevad BA, Põhjamaade Nõukogu ja Beneluxi Parlamentidevahelise Konsultatiivnõukogu kolmepoolsel ringmajanduseteemalisel konverentsil ning BA presiidiumi istungil Haagis Hollandis.

23. märts
Riigikogu liige Taavi Rõivas esineb kliimateemalisel konverentsil „Expert Forum on ​Climate Policies – Realistic Solutions to Achieve Climate Goals“ Stockholmis Rootsis.

23. – 24. märts
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO PA alalise komitee istungil Vilniuses Leedus.

23. – 28. märts
Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni esimees Helmen Kütt ja liige Toomas Kivimägi osalevad 138. IPU assambleel Genfis Šveitsis.

24. – 27. märts
Riigikogu liige Toomas Jürgenstein kohtub Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku esindajatega Londonis Suurbritannias.

25. – 27. märts
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso osaleb Georgia vanemjuhtide julgeolekuteemalisel seminaril Garmisch-Partenkirchenis Saksamaal.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Talvik: EKRE sõlmis järjekordse küünilise kokkuleppe Reformierakonnaga

Vabaerakonna esimehe Artur Talviku sõnul näitasid Riigikogu juhatuse valimised, et EKRE on teinud Reformierakonnaga poliittehnoloogilise kokkuleppe.

Talviku sõnul ei ole selle sisu teada, ent parlamendi juhatuse valimistel oli hästi näha, kuidas EKRE toetas Reformierakonna kandidaati ja Reformierakond toetas omakorda EKRE kandidaati. „See ei ole esimene kord, mil Reformierakond ja EKRE kauplevad küüniliselt häälte pärast. Nad on teinud seda mitmeid kordi varem ja kindlasti teevad seda ka tulevikus. Mida EKRE oravate toetamise eest vastu saab, pole teada, aga igal juhul ei erine EKRE käitumine mingil moel keskerakondlikust või reformierakondlikust kartelliparteilisusest,“ rääkis Talvik.

Ta lisas, et reformierakondlase Kalle Laaneti kõigest 30 häält näitasid väga selgelt, et Reformierakonna sisetüli köeb intensiivselt ja katkematult. „Laanet kaotas peaaegu kümne oma kodufraktsiooni liikme toetuse. Tahaksin väga näha, kas Kaja Kallas suudab vaenulikud leerid enne järgmist kevadet taas ühendada ja veritsevad haavad kokku kasvatada. Kui ta seda ei suuda, siis läheb Reformierakonnal valimistel raskemaks kui eales varem,“ märkis Talvik.

Ühtlasi juhtis Vabaerakonna Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Andres Herkel tähelepanu EKRE jultunud valele. „EKRE eksib. Krista Aru ei kandideerinud aasta tagasi Riigikogu esimehe valimistel. Tollal oli vaid üks kandidaat: Eiki Nestor. Üheksa hääle lugu oli ikka siis, kui EKRE Vabaerakonda alt vedas ja Reformierakonnaga eelmise kokkuleppe tegi, et mullu 23. oktoobril aidata Riigikogu aseesimeheks Hanno Pevkur ja saada vastu rida teeneid,“ meenutas Herkel.

Krista Aru kandideeris Riigikogu esimeheks 2016. aastal, ta sai 38 häält Eiki Nestori 53 vastu.

 „Kui norida, siis võiks öelda, et käesoleva Riigikogu koosseisu jooksul ei ole ükski esimehekandidaat saanud nii nõrka tulemust, kui sai EKRE aseesimees Henn Põlluaas täna,“ lisas Herkel.

VEB Fondist saab Riigikogus riiklikult tähtis küsimus

Riigikogu õiguskomisjon otsustas, et 17. mail toimub parlamendis oluliselt tähtsa riikliku küsimuse arutelu “Riikliku vastutuse probleem VEB Fondi juhtumi põhjal”. Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Artur Talvik ütles, et lähiajal täpsustatakse üle, kes esinevad riiklikult olulise tähtsusega küsimuse arutelul.

“Tavaliselt kujuneb riiklikult tähtsa küsimusega aruteludest leebe jututuba, aga loodame, et seekord jõuame ka sisulisema tulemuseni, mil moel sertifikaadiomanikele kahju hüvitada,” märkis õiguskomisjoni istungil osalenud ja VEB Fondi küsimuse riigikogu suurde saali toomise poolt hääletanud Talvik.

Viis Riigikogu saadikut – Artur Talvik, Jaak Madison, Jaanus Karilaid, Toomas Paur, Martin Helme – on algatanud eelnõu otsuse, millega makstaks 90-ndate alguses VEB fondi loomisega ettevõtetele tekitatud kahju kopsaka hüvitisega kinni. Kui parlamendis peaks toetust leidma VEB Fondi kahjude hüvitamiseks koostatud eelnõu, võetakse hinnanguliselt kuni 15 miljoni euro suurune summa Eesti Panga kasumieraldistest.

Eelnõu ettepanek on, et parlament teeb ettevaatava otsuse, millega suunataks riigieelarvesse laekunud keskpanga iga-aastastest kasumieraldisest sertifikaadiomanikele 50 protsenti kuni kogu hüvitise lõpliku tasumiseni.

2004. aastal esitasid Akke AS, AS Tartu Lihakombinaat, AS A. O. Imbi, AS Saare Kalur ja AS Pärnu Kalur Holding halduskohtule taotluse, et riiki kohustataks kompenseerima VEB Fondi seni hüvituseta sertifikaadid.

Kuna VEB Fond ei suutnud 2010. aasta jõustunud kohtuotsuse järel kompensatsiooni pakkuda, kohustati Eest vabariiki üheksa kuu jooksul uuesti otsustama VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamise küsimus.

Riik kohtuotsusega määratud tähtaja jooksul oma kohustusi ei täitnud ja Tallinna tingkonnakohus määras riigile 3200 euro suuruse trahvi.

 

 

Vabaerakond tahab peaministrilt teada, miks töötab valitsus salaja suurärimeeste huvides

Vabaerakonna riigikogu fraktsioon nõuab peaminister Jüri Rataselt aru Tartu lähistele tselluloositehase kavandamisega tegeleva OÜ Est-Fori ja valitsuse varjatud suhete kohta. Selleks andsid saadikud Riigikogus peaministrile üle samasisulise arupärimise.

21.märtsil avalikustas rahvusringhäälingu telemagasin “Pealtnägija” järjekordsed faktid valitsuse ja OÜ Est-For Investi pikaajalise koostöö kohta. Kohtumine, kirjavahetus ja kokkulepped toimusid mullu veebruaris. Loost selgus, et tehingutes osalesid kõikide koalitsioonipartnerite ministrid: Urve Palo (SDE), Marko Pomerants (IRL), Mihhail Korb ja Kadri Simson (mõlemad KE). Valitsuse tegevus oli koalitsiooniülene ja koordineeritud.

“Vabaerakonna fraktsiooni saadikud on pärinud aru Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) ja OÜ Est-For Investi kokkulepete kohta keskkonnaministrilt. Pealtnägija saate valguses saame öelda, et vastustes ei oldud parlamendisaadikutega ausad,” ütles arupärimise üle andnud Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liige Külliki Kübarsepp.

Vabaerakonna fraktsioon soovib peaminister Jüri Rataselt saada vastuseid, milline on tema suhtumine ja teadmine seoses nelja ministri kohtumisega Est-For Investi esindajatega 2017. aasta veebruaris ning miks polnud kohtumisel peaministrit. Saadikud soovivad teada, kuidas valitsus seal fikseeritud soove on täitnud ning millised tegevusplaanid on seatud, millised eelarvevahendeid on selle koostööleppega seonduvalt kulutatud ja kui palju on veel plaanis kulutada. Veel huvitab saadikuid, miks ei ole selle kohtumise fakti ja seal sündinud kavatsusi siiani avalikustatud ning milline on peaministri hinnang, et nii Keskkonnaministeerium kui ka tselluloositehase investorid kasutavad samaaegselt sama objekti heaks sama advokaadibürood.  Lisaks tahavad saadikud teada, millised on olnud peaministri soovitused keskkonnaministrile peale selle fakti teatavaks tulekut käesoleva aasta veebruaris.

Lisaks muudeti investorite soovide kohaselt RMK kestvuslepingute poliitikat märkimisväärselt. Sellest tulenevalt küsisid saadikud, kas sellisest tegevusest teavitati ka peaministrit ning kas ja milline oli arutelu valitsuskabinetis. Investorid on välja toonud, et analoogseid kokkuleppeid ja riigipoolseid investeeringuid on investorite kasuks tehtud varemgi. Saadikud soovivad peaministril välja tuua, milliste objektide puhul on tehtud analoogseid leppeid, kui palju need on riigile maksma läinud ning millised on peaministri järeldused ja tegevusplaanid selle juhtumi valguses.

 

 

Henn Põlluaas tegi Riigikogu esimehe valimistel tubli esituse

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon

PRESSITEADE  22.03.18

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon seadis Riigikogu esimehe valimistel üles Henn Põlluaasa kandidatuuri, kes sai praeguse Riigikogu koosseisu ajal opositsiooni poolt esitatud Riigikogu esimehe kandidaatidest seni parima tulemuse.

97 hääletanud saadikust 35 andsid hääle Põlluaasale, Nestor sai 54 ja 8 valimissedelit loeti rikutuks.

Kuigi Põlluaas tegi väga tubli tulemuse, takistas enamat ühtsuse puudumine opositsioonis. Henn Põlluaasa sõnul häiris teda eeskätt Vabaerakonna suutmatus või tahtmatus konkreetset seisukohta võtta ning opositsiooni ühtsuses ja koostöömeeles EKRE fraktsiooni kandidaati toetada. Põlluaasa tulemus oli märkimisväärselt hea, arvestades et Vabaerakonna kandidaat, Krista Aru, sai eelmistel Riigikogu esimehe valimisel vaid üheksa häält.

Riigikogu esimeheks sai seega taas sotsiaaldemokraat Eiki Nestor. “Eiki Nestor on olnud juba liialt kaua sellel positsioonil ja oleks olnud aeg anda talle võimaluse istuda ka tavalise riigikogulase toolil,” kommenteeris Henn Põlluaas. “Soovin talle edu ja loodan, et valimisteni jäänud aja jooksul kuritarvita ta enda positsiooni Sotsiaaldemokraatliku Erakonna langeva toetuse reanimeerimiseks.”

Esimeseks aseesimeheks valiti tagasi Enn Eesmaa 56 ja teiseks sai uue inimesena Kalle Laanet 30 häälega.

Rohkem infot,

Urmas Espenberg, EKRE fraktsiooni poliitikanõunik

mobiil 58-141-650 (Henn Põlluaasa mobiil 58-541-447

Riigikogu juhatuses on Eiki Nestor, Enn Eesmaa ja Kalle Laanet

Riigikogu esimehe salajasel hääletamisel valiti Riigikogu esimeheks uuesti Eiki Nestor, kelle poolt hääletas 54 Riigikogu liiget, Henn Põlluaasa poolt hääletas 35 Riigikogu liiget.

Esimehe valimisest võttis osa 97 Riigikogu liiget. 8 hääletussedelit tunnistati kehtetuks.

Eiki Nestori kandidatuuri seadis üles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Kalvi Kõva.

Henn Põlluaasa kandidatuuri esitas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel Martin Helme.

Aseesimeeste valimistel esitas Eesti Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu aseesimehe kandidaadiks Enn Eesmaa. Eesti Reformierakonna fraktsiooni esimees Jürgen Ligi esitas Riigikogu aseesimehe kandidaadiks Kalle Laaneti.

Aseesimeeste salajasest hääletamisest võttis osa 96 Riigikogu liiget.  Enn Eesmaa poolt hääletas 56 Riigikogu liiget ja Kalle Laaneti poolt hääletas 30 Riigikogu liiget. Kehtetuid hääletussedeleid oli 10. Vastavalt saadud häälte arvule valiti Riigikogu esimeseks aseesimeheks Enn Eesmaa ja teiseks aseesimeheks Kalle Laanet.

Fotod:

NB! Fotod laekuvad viivitusega.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
gunnar.paal@riigikogu.ee

päringud: press@riigikogu.ee

Väliskomisjoni kohtumisel Soome kolleegidega keskenduti uutele transpordiühendustele

Komisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul Eesti-Soome kahepoolsed suhted väga head. „Hindame kõrgelt Soome panust partnerina nii Põhja-Balti koostöös ja Euroopa Liidus kui ka teistes rahvusvahelistes organisatsioonides. Maailmas pole teist nii erilist suhet, kui see on Eesti ja Soome vahel,“ ütles Mihkelson.

Rääkides transpordiühendustest ütles Mihkelson, et Põhja-Balti regioon võib kujuneda kogu Aasiale huvitavaks ühendusteeks nii kaubandust kui ka näiteks turismi silmas pidades.

„Põhja-Jäämeri muutub üha enam laevatatavaks ja see võimaldab luua oluliselt lühema kaubatee Aasiast Euroopasse. Võimalik raudteevõrgustik Kirkenesist läbi Soome lõunasse asetab idee Helsingi-Tallinna tunnelist ja vaidlused Rail Baltica teemadel täiesti uude valgusesse,“ ütles Mihkelson.

Eduskunta väliskomisjoni esimees Matti Vanhanen tõi välja, et Põhja-Jäämereni ulatuv raudtee parandaks Soome logistilist positsiooni ja ligipääsetavust ning pakuks Soome kaubaveole alternatiivset marsruuti. Tema sõnul tuleb ka Helsingi-Tallinna tunnelit vaadata palju laiemalt kui ainult kahe linna vahelist projekti.

Komisjonide kohtumisel räägiti, et Soome on koostöös Norraga tegemas tasuvusuuringuid Kirkenesi ühendamiseks rahvusvahelise raudteevõrgustikuga. Selleks kavatseb Soome ehitada umbes 500 kilomeetri pikkuse raudteelõigu Kirkenesi ja Rovaniemi vahele, mis omakorda võimaldaks luua läbi kavandatava Helsingi-Tallinna tunneli ja Rail Baltica ühenduse Aasial Euroopaga.

Kohtumisel räägiti ka laiemalt majanduskoostööst ja väliskaubandusest ning Euroopa Liidule erandite taotlemist kaubavahetuses USAga. Samuti puudutati Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust, sellega kaasnevaid mõjusid ja piirküsimust Põhja-Iirimaaga. Kohtumisel käsitleti ka presidendivalimisi Venemaal ja edasisi suhteid ühise naabriga.

Kohtumisest võtsid osa väliskomisjoni liikmed Barbi Pilvre, Maire Aunaste, Oudekki Loone ja Henn Põlluaas.

Kohtumise fotod.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee 
Päringud: press@riigikogu.ee

Pevkur sai põhiseaduskomisjoni liikmeks

Riigikogu juhatus kinnitas Hanno Pevkuri asumise põhiseaduskomisjoni liikme kohale.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
gunnar.paal@riigikogu.ee

päringud: press@riigikogu.ee