Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu korraldab koroonaviiruse leviku tõkestamiseks töö ümber

Riigikogu juhatus otsustas nõupidamisel fraktsioonide esindajatega, et Riigikogu lahendab 1. maini vaid ajakriitilisi küsimusi.  

Vanematekogu teeb Riigikogule ettepaneku muuta kuni eriolukorra lõpuni igal esmaspäevasel istungil täiskogu töö ajagraafikut selliselt, et täiskogu istung toimub üksnes esmaspäeviti ja infotund kolmapäeviti. Avalikkus ja meedia saavad istungeid jälgida veebiülekandena.

Riigikogu komisjonid kogunevad ainult esmaspäeviti, vältimatu vajaduse korral sagedamini. Komisjonide istungitele kutsutakse külalisi vastavalt vajadusele ning eelistatud on külaliste osalemine videosilla vahendusel.

Riigikogu liikmete kõik välislähetused on tühistatud, lähetuse vältimatu vajaduse otsustab Riigikogu juhatus. Riigikogu liikmetel on tungivalt soovitatud mitte reisida välismaale ning siseriiklike kohtumiste puhul püüda vältida kokkusaamisi Toompea lossis.

Ajutiselt on piiranud nende inimeste sissepääs Toompea lossikompleksi, kelle külastused ei ole otseselt seotud Riigikogu tööga. Toompea lossi külastamine ekskursioonideks, näituste külastamiseks ja istungite jälgimiseks on keelatud.

Palume kõigil ajakirjanikel Riigikogu töö kajastamisel eelistada kaugtöö võimalusi ning Riigikogu liikmetelt kommentaaride saamiseks eelistada telefoniintervjuud. Fotode ja videomaterjali saamiseks palume pöörduda Riigikogu Kantselei avalike suhete osakonna poole.

Lisaks tegi vanematekogu põhiseaduskomisjonile ülesandeks töötada välja regulatsioon, mis võimaldaks eriolukorras komisjonide istungite korraldamist elektrooniliste sidevahendite vahendusel.

Tegemist on ajutiste piirangutega. Jälgime olukorra arengut ja informeerime teid uutest otsustest.

Olukorra hindamiseks ja edasiste tegevuste arutamiseks koguneb vanematekogu regulaarselt eeldatavalt kolmapäeviti kell 9.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
[email protected] 
Päringud: [email protected]

Keskkonnakomisjon arutas erakorralisel istungil Umbusi jõe ulatuslikku reostust

Keskkonnakomisjoni esimees Andres Metsoja selgitas, et komisjonis toimunud arutelu käigus analüüsisime, kuidas sai selline olukord Umbusi jõel tekkida ja missugused sammud on astutud reostuse likvideerimiseks. „Ulatuslik keskkonnakahju ning selle põhjustanud olukord on äärmiselt kahetsusväärne. Kujunenud olukord andis tugeva signaali, mis nõuab otsustavat tegutsemist, et edaspidi selliseid olukordi vältida,“ ütles Metsoja.

Metsoja rõhutas, et kujunenud olukorras on vaja tähelepanelikult jälgida edaspidi ümbruskonnas nii veekogude kui ka põhjavee olukorda, et vältida reostuse kahjulikku mõju keskkonnale.

Keskkonnaameti kinnituste kohaselt ei ohusta reostus kohalike elanike kaevu- ja kraanivett.  Samas hoiatatakse, et jõkke ja paisjärve ujuma ei ole soovitatav minna enne, kui ametiasutused on andnud kinnituse, et jõe vesi on ujumiseks täiesti ohutu. Jõevee seisundit jälgib Keskkonnaamet koostöös kohaliku omavalitsuse ja Terviseametiga pidevalt.

Ulatuslikust reostusest andis märku vees hukkunud kaladele enneolematult suur arv, mis sundis reostuse põhjusi kiiresti välja selgitama.

Keskkonnaameti uurimise käigus selgitati välja, et AS Pajusi ABF farmi silohoidlatest lekkis silomahl sadeveekanalisatsiooni, kuna hoidla kogumisrennid olid ummistunud. Kanalisatsiooni kaudu jõudis silomahl mööda kraavi Umbusi jõkke. Reostusallikas sai lokaliseeritud ja reostuse levik lõpetatud 31. juuli õhtuks.

Keskkonnaameti teabe kohaselt on praeguse seisuga reostus jões juba taandumas. Kuni Lustivere paisjärveni on vesi jões juba lõhnatu ja läbipaistev, samuti ei ole reostust tuvastatud Umbusi külast allavoolu. Küll aga ei ole reostuse mõju jõeveele kadunud. 

Reostuse mõju on praegu kõige suurem Lustivere paisjärves ja selle taga olevates tiikides, kus läbivool on väga aeglane. Kindlasti on reostuse tõttu kahjustunud Lustivere paisjärve põhjaloomastik, mõistagi on oluliselt kahjustatud jõe kalastikku.

Keskkonnaamet selgitas, et tekkinud keskkonnakahju täpsustatakse väärteomenetluse käigus, mis on reostuse põhjustanud ettevõtte suhtes juba alustatud. Jätkatakse reostuse põhjustanud juhtumi uurimist ning võetakse kasutusele abinõud edasise reostuse välistamiseks.

Keskkonnameti sõnul vaadatakse põhjalikult üle reostuse põhjustanud ettevõtte silohoidlate kogumiskaevud ja sadeveesüsteem, et selgitada välja, kuidas selline olukord üldse juhtuda sai. Keskkonnaamet määrab reostuse põhjustanud AS Pajusi ABF-ile karistuse pärast seda, kui kõik asjaolud on välja selgitatud ehk pärast väärteomenetluse lõppu.

Metsoja sõnul on vaja põhjalikult analüüsida tekkinud olukorda ja teha järeldused, kas probleem on õigusruumis, järelevalve tõhustamises või koguni milleski muus, näiteks on seotud ettevõtte lohakusega. Teema jääb päevakorda.

Keskkonnakomisjoni istungil andis selgitusi Keskkonnaameti peadirektori asetäitja Olav Avarsalu.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

Kohtumine Saksamaa Liidupäeva kaitsekomisjoni liikme hr Kevin Leiseriga

Riigikaitsekomisjoni esimees Raimond Kaljulaid kohtub Saksamaa Liidupäeva kaitsekomisjoni liikme hr Kevin Leiseriga ja Saksamaa Suursaatkonna ajutise asjuri hr Mario Sven Sauderiga

Riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab valitsuse plaanitavaid maksumuudatusi

Erikomisjoni esimehe Tõnis Möldri sõnul ootab komisjon ministritelt ülevaadet uue valitsuse plaanidest. „Kuigi koalitsioonilepingus maksutõuse ei lubata, on avalikkuses kõlanud ettepanekuid maksusüsteemi muuta ja makse tõsta. Maksudebatis on oluline uutest otsustest aegsasti rääkida, et anda ettevõtjatele ja inimestele suurem selgus ja stabiilsus,“ ütles ta.

Muu hulgas soovib komisjon Möldri sõnul teada, kas ja kuidas plaanitakse suurendada töötuskindlustuse maksemäära. „Lisaks soovime saada ülevaate tulumaksuvaba miinimumi tõstmisest ja sellest, milliseid muudatusi kavandatakse aktsiisides. Samuti huvitab meid muudatuste prognoositav mõju majandusele. Need on olulised küsimused ka käimasolevatel riigieelarve ja riigi eelarvestrateegia kõnelustel,“ lausus ta.

Erikomisjoni erakorralisele istungile on kutsutud majandus- ja taristuminister Riina Sikkut, tervise- ja tööminister Peep Peterson, Rahandusministeeriumi finants- ja maksupoliitika asekantsler Evelyn Liivamägi, Eesti Panga rahapoliitika ja majandusuuringute osakonna juhataja Martti Randveer, Maksu- ja Tolliameti teabeosakonna juhataja Janek Leis ning riigikontrolör Janar Holm.

Erikomisjoni avalik videoistung algab kell 11 ja seda saab jälgida veebiülekandes.

Videosalvestisi istungitest saab vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil. (NB! Salvestised jõuavad veebi viivitusega.)

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
tel 631 6356, 520 0323
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Eesti taasiseseisvumispäeval on Pika Hermanni torn külalistele avatud

Pika Hermanni torn on külalistele avatud kell 11–17. Ladusama sissepääsu korraldamiseks jagatakse külastajatele tasuta pääsmeid, kuhu on märgitud torni pääsu kellaaeg. Sissepääs on Kuberneri aiast.

Taasiseseisvumispäeval peab Toompea lossi Valges saalis oma traditsioonilise piduliku koosoleku 20. Augusti Klubi. Tervitussõnad ütleb Riigikogu esimees Jüri Ratas

Taasiseseisvumispäeva tähistamine Toompeal

Kell 11 – lillede asetamise tseremoonia 20. augusti mälestuskivi jalamile Toompea nõlval. 

Kell 12 – 20. Augusti Klubi pidulik aastakoosolek Toompea lossi Valges saalis. 

Kell 11–17 on soovijaile avatud Pika Hermanni torn. Torni pääseb Kuberneri aiast.

1994. aastal asutatud 20. Augusti Klubi ühendab inimesi, kes kuulusid 1990. aastal valitud Eesti Vabariigi Ülemnõukokku ja hääletasid Eesti iseseisvuse taastamise poolt. 

Lisainfo

Merje Meisalu
[email protected]
+372 631 6300

Riigikogu eelinfo teisipäevaks, 16. augustiks

Komisjoni istung

väliskomisjoni erakorralisel videoistungil – kell 12: aktuaalsed välispoliitilised küsimused, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Riigikogu eelinfo esmaspäevaks, 15. augustiks

Komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni erakorralisel videoistungil – kell 10: reostusest Põltsamaa vallas Umbusi jõel, kutsutud Keskkonnaameti esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjoni erakorralisel istungil – kell 11: planeeritavatest maksutõusudest ja maksumuudatustest, kutsutud majandus- ja taristuminister Riina Sikkut, tervise- ja tööminister Peep Peterson, riigikontrolör Janar Holm, Rahandusministeeriumi, Eesti Panga ning Maksu- ja Tolliameti esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmus

Kell 16 – riigikaitsekomisjoni esimees Raimond Kaljulaid kohtub Saksamaa Liidupäeva kaitsekomisjoni liikme Kevin Leiseri ja Saksamaa suursaatkonna ajutise asjuri Mario Sven Sauderiga.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Riigikogu eelinfo 15.–21. augustini

Esmaspäev, 15. august

Komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni erakorralisel videoistungil – kell 10: reostusest Põltsamaa vallas Umbusi jõel, kutsutud Keskkonnaameti esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjoni erakorralisel istungil – kell 11: planeeritavatest maksutõusudest ja maksumuudatustest, kutsutud majandus- ja taristuminister Riina Sikkut, tervise- ja tööminister Peep Peterson, riigikontrolör Janar Holm, Rahandusministeeriumi, Eesti Panga ning Maksu- ja Tolliameti esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmus

Kell 16 – riigikaitsekomisjoni esimees Raimond Kaljulaid kohtub Saksamaa Liidupäeva kaitsekomisjoni liikme Kevin Leiseri ja Saksamaa suursaatkonna ajutise asjuri Mario Sven Sauderiga.

Teisipäev, 16. august

Komisjoni istung

väliskomisjoni erakorralisel videoistungil – kell 12: aktuaalsed välispoliitilised küsimused, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu.

Kolmapäev, 17. august

Komisjoni istung

riigikaitsekomisjonis – kell 11: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad.

Sündmus

Kell 10 – Riigikogu esimees Jüri Ratas osaleb investeerimiskonverentsil „Teistmoodi Paldiski 2022“ Paldiskis.

Reede, 19. august

Kell 12 – Riigikogu esimees Jüri Ratas osaleb Eesti Vabariigi seniste peaministrite lõunal Stenbocki majas.

Laupäev, 20. august

Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise aastapäev

Kell 11 – Riigikogu esimees Jüri Ratas osaleb lillede asetamise tseremoonial 20. augusti mälestuskivi juures Toompea nõlval.

Kell 11–17 on huvilistele avatud Pika Hermanni torn. Torni pääseb Kuberneri aiast.

Kell 12 – Riigikogu esimees Jüri Ratas esineb sõnavõtuga 20. Augusti Klubi pidulikul aastakoosolekul Toompea lossi valges saalis.

Kell 18 – Riigikogu esimees Jüri Ratas ja aseesimees Martin Helme osalevad Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise aastapäeva puhul Vabariigi Presidendi vastuvõtul presidendi kantselei roosiaias.

Pühapäev, 21. august

Kell 18 – Riigikogu esimees Jüri Ratas tervitab Balti keti aastapäeva puhul toimuva Vilnius-Tallinn teatejooksu osalejaid Toompea lossi esisel platsil.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Põhiseaduskomisjon arutas kaht tagasiastumist nõudnud kollektiivset pöördumist

Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas täna kaht Riigikogule esitatud kollektiivset pöördumist, millest ühe esitajad soovisid Riigikogu liikme Mart Helme ja teise esitajad peaminister Kaja Kallase tagasiastumist.

Komisjon märkis oma otsuses, et kollektiivse pöördumise „Mart Helme Riigikogust välja!“ lahendamine ei ole põhiseaduskomisjoni pädevuses. Lisaks põhiseadusele reguleerib Riigikogu liikme volituste lõppemise aluseid ja tagasiastumist Riigikogu liikme staatuse seadus, kuid tagandamist läbi kollektiivse pöördumise seadus ette ei näe. Samuti ei näe seadus ette, et Riigikogu või Riigikogu komisjon saaks vastu võtta otsuse Riigikogu liikme tagasiastumise kohta. Põhiseaduskomisjon otsustas, et kuna pöördumine on suunatud Helme tagasiastumisele ja selle üle on pädev otsustama Helme ise, suunatakse pöördumine talle.

Samas taunis põhiseaduskomisjon Mart Helme kohatuid väljaütlemisi Ukraina sõjapõgenikest naiste suhtes Riigikogu 13. aprilli täiskogu istungil, kus toimus välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu esimese lugemise arutelu.

Teise kollektiivse pöördumise, kus sooviti peaminister Kaja Kallase tagasiastumist, otsustas komisjon tagasi lükata. Riigikogu kodu- ja töökorra seadus annab võimaluse jätta pöördumine sisulise aruteluta läbi vaatamata ja lükata see tagasi, kui see langeb sisult kokku pöördumisega, mille menetlemisest on möödas vähem kui kaks aastat. Samasisulist kollektiivset pöördumist „Kaja Kallase valitsus peab astuma tagasi” arutas põhiseaduskomisjon eelmise aasta suve hakul.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
tel 631 6356, 520 0323
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Riigikogu eelinfo neljapäevaks, 11. augustiks

Komisjoni istung

põhiseaduskomisjonis – kell 10: kollektiivne pöördumine „Mart Helme Riigikogust välja!“, kutsutud esitajate esindaja Gete Kauge; kollektiivne pöördumine „Kaja Kallas astu tagasi!“; kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (626 SE).

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
tel 631 6356, 520 0323
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Riigikogu juhatus võttis menetlusse kaks kollektiivset pöördumist

Juhatuse otsusega võeti menetlusse Airon Roosalu algatatud ja 2662 allkirja kogunud kollektiivne pöördumine „Haigekassa hüvitised peale vanemahüvitist korda!“, kus tehakse ettepanek, et kui lapsevanem või tema väike laps jääb pärast vanemahüvitise lõppemist haigeks, arvestataks vanema haigus- või hooldushüvitist miinimumpalga asemel vanemahüvitise järgi.

Samuti võeti menetlusse Eesti Ametiühingute Keskliidu algatatud ja 5000 allkirja kogunud kollektiivne pöördumine „Tõstame miinimumpalga erakorraliselt 700-le eurole!“, millega tehakse ettepanek tõsta nii miinimumpalk kui ka tulumaksuvaba miinimum 700 eurole.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
tel 631 6356, 520 0323
e-post [email protected]
päringud [email protected]