Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees ja Horvaatia president pidasid tähtsaks ühiseid väärtusi

 

„Kahe riigi suhted on väga head,“ ütles Põlluaas. „Me pole küll naabrid, kuid meil on palju ühist ajaloos ja sarnased väärtused, mida jagame.“  

Kohtumisel räägiti Euroopa Liidu tulevikust, kevadel valitud Euroopa Parlamendi tööst ning uue Euroopa Komisjoni moodustamisest. Samuti Balkani riikide omavahelistest suhetest.

Põlluaas märkis kohtumisel, et Eesti ja Horvaatia suhtluses on oluline osa turismil. „Juba praegu on Horvaatia Eesti turistidele tuttav sihtriik ja hea meelega võõrustaksime ka Eestis rohkem Horvaatia turiste,“ ütles Põlluaas.

Põlluaas tänas Horvaatiat toetuse eest ÜRO Julgeolekunõukogu hääletusel ning kiitis kahe riigi head koostööd nii Euroopa Liidus kui NATOs. Ta avaldas lootust, et Horvaatia liitub Eestis asuva NATO küberkaitsekeskusega loodetavasti enne selle aasta lõppu.

Horvaatia president andis kohtumisel ülevaate riigi plaanidest Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal, mis leiab aset 2020. aasta esimesel poolel ja avaldas soovi õppida Eesti kogemusest. Horvaatia prioriteetide hulgas on majanduse areng ja haridusele esitatavad väljakutsed, aga ka Euroopa Liidu julgeolek.  

Kohtumisel osales ka väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa. Ta tõi välja, et Eesti toetab Euroopa Liidu edasist laienemist ja avatud uste poliitikat. Tema sõnul ei saa Euroopa Liit valmis enne kui kõik liituda soovivad Balkani riigid kuuluvad ühendusse.   

Kohtumise fotod.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee 
Päringud: press@riigikogu.ee

Põlluaas ja Haavisto peavad tähtsaks Eesti ja Soome vahelist koostööd

Põlluaas tutvustas Eesti parlamendi tööd esimeste kuude jooksul ja tõi esile vastuvõetud otsused, nende seas ka seaduse alkoholiaktsiisi langetamise kohta, mis mõjutab Eesti majandust nii põhja kui ka lõuna suunal.

Haavisto hindas kõrgelt Eesti valimist ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks ja nimetas seda saavutuseks. Kohtumisel tõdeti, et see annab Eestile võimaluse riigil ennast tuntuks teha maailma eri paigus. „See annab meile võimaluse olla osaline tähtsate rahvusvaheliste probleemide lahendamisel,“ märkis Põlluaas.

Kohtumisel toodi esile Euroopa Liiduga seotud aktuaalsed probleemid, mis on seotud Brexiti ja mõne riigi erimeelsustega mitmes sõlmküsimuses. Samas tõdeti, et vaatamata lahkarvamustele Euroopa Liit toimib ja püüab probleeme lahendada läbirääkimiste kaudu. Kohtumisel oli kõne alla ka äsja valitud Euroopa Parlamendi uus koosseis ja uued Euroopa Komisjoni voliniku kandidaadid nii Eestist kui ka Soomest. Euroopa Liiduga seotud teema käsitlus oli asjakohane seoses Soome eesseisva eesistumisega Euroopa Liidu Nõukogus.

Kohtumisel osalenud väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa tõstis esile häid suhteid kahe riigi parlamentide vahel. Sellest annavad tunnistust regulaarsed kohtumised nii komisjonide kui ka parlamendirühmade vahel.

Fotod kohtumiselt:

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

 

Menetlusse võeti kollektiivne pöördumine kodanikupalga kohta

Pöördumise esitajad taotlevad uuringu läbiviimist, mis selgitaks välja kodanikupalga võimalikkuse Eestis ning sisaldaks testi, soovitavalt tervikuna mõnes maakonnas. 

Pöördumise esitajad selgitavad, et tingimusteta põhisissetulek kujutab endast riigi poolt igale seaduslikule elanikule või vähemalt selle riigi kodakondsusega isikule regulaarselt makstavat tasu, mis katab inimese põhivajadused ja võimaldab tal olla aktiivne ühiskonnaliige. Põhisissetulekut makstaks ilma majanduslike eeltingimusteta – ei põhisissetuleku maksmine ega ka selle suurus ei sõltuks inimese palga- või ettevõtlustulude olemasolust või puudumisest ega nende tulude suurusest.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

 

 

 

ELAK ootab rahandusministri selgitusi Riigikogu mandaadiga vastuollu mineku kohta

„Euroopa Liidu asjade komisjon on siiani lähtunud valitsuse kinnitatud seisukohast, et ESMi otsuseid tehakse nagu kehtivas leppes kirjas on – üldprintsiibina ühehäälselt. Aga erandjuhtudel, kui on ohus terve euroala stabiilsus ja otsus on aegkriitiline, hääletatakse kvalifitseeritud häälteenamuse põhimõttel,“ ütles komisjoni esimees Anneli Ott. Ta lisas, et kriisiolukorra hinnang põhineb Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga analüüsidele.

Aseesimees Riina Sikkut märkis, et möödunud nädalal toimunud rahandusministrite kohtumisel ei olnud kõne all ühehäälsuse nõudest loobumine. „Küsimuse all oli pangandusliidu kriisihaldusmehhanismi kaitsemeede, mis luuakse ja mille limiidid määratakse ühehäälselt. Sealt tehakse häälteenamusega väljamakseid vaid kriisiolukorras, kus otsustamise kiirus on määrav. Need otsused saab teha vaid selles raamis, mis varem ühehäälselt paika pannakse,“ ütles Sikkut.

ELAKi 10. juuni istungil toetas komisjon ESMi reformi küsimuses seisukohti, milles lepiti kokku valitsuse 22. novembri 2018. aasta istungil. Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorraseaduse paragrahvile 1524 on ELAKil õigus võtta Riigikogu nimel seisukoht ja valitsus on kohustatud sellest kinni pidama. Kui seda ei tehta, tuleb sellist otsust esimesel võimalusel ELAKile põhjendada.

ELAK arutas täna seoses Eesti seisukohtadega eelseisval euroala tippkohtumisel taas Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) reformi. Peaminister Jüri Ratas andis komisjonile ülevaate Eesti seisukohtadest ja ütles, et Eesti on toetanud ESMi laenude otsustusprotsessis tasakaalustatud lahenduse leidmist. Kriisilahendusfondile laenuandmise otsuseid peaks peaministri sõnul saama erandjuhtudel suure kriisi puhul teha piisavalt kiiresti, kuid arvestades ka liikmesriikide põhiseadustest tulenevaid pädevusi. Komisjon toetas valitsuse seisukohti.

Riigikogu pressiteenistus
Kristi Sobak
tel 631 6592, 51 906 975
e-post kristi.sobak@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni juhib Stalnuhhin

Komisjon valis esimeheks Mihhail Stalnuhhini ja aseesimeheks Eerik-Niiles Krossi. Lisaks neile kuulvad komisjoni Urmas Espenberg, Helmen Kütt ja Priit Sibul.

Eesti keele õppe arengu probleemkomisjon uurib eesti keelega seotud riiklike poliitikate põhialuste, valdkonna arengukavade ja programmide hetkeseisu ning teeb ettepanekuid kvaliteetse eesti keele õppe tagamiseks ning õppevahendite, õppekavade, metoodikate ja õpetajate ettevalmistamiseks.

Komisjon plaanib vaadata eesti keele õpetamist terviklikult ning laiapõhjaliselt ja anda ideid seadusandluse täiendamiseks.

Fotod probleemkomisjoni erakorralisest istungist.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Riigikogu põhiseaduskomisjon valis aseesimeheks Lauri Läänemetsa

Komisjoni kuuluvad veel Kalle Grünthal, Siim Kiisler, Andrei Korobeinik, Oudekki Loone, Hanno Pevkur, Taavi Rõivas ja Vilja Toomast.

Põhiseaduskomisjon on Riigikogu alatine komisjon, mille töövaldkond on piiritletud põhiseaduslike aspektidega. Komisjon menetleb muu hulgas põhiseaduse muutmise seaduse eelnõusid ning Riigikogu, presidendi, valitsuse, Riigikontrolli, kohtute ja õiguskantsleri tegevust reguleerivaid eelnõusid, samuti kodakondsust, välismaalasi ja valimisi käsitlevaid eelnõusid.

Fotod komisjoni istungilt (laekuvad viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Kristi Sobak
tel 631 6592, 51 906 975
e-post kristi.sobak@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo esmaspäevaks, 17. juuniks

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 20. – 21. juunil toimuval Euroopa Ülemkogu istungil, kutsutud peaminister Jüri Ratas; seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi eelnõule, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi ja aktsiisi üldist korda, seoses liidu raamistikus elluviidava kaitsetegevusega, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine;

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 11: erakorraline istung seoses aseesimehe tagasiastumise ning komisjoni uue esimehe ja aseesimehe valimisega.

Sündmus

Kell 13 – Eesti-Egiptuse parlamendirühma ning Eesti Tööstus- ja Kaubanduskoja liikmed kohtuvad Egiptuse äridelegatsiooniga.

Välislähetused

16. – 17. juuni
OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Heljo Pikhof osaleb Põhjamaade ja Balti riikide delegatsioonide (NB8) kohtumisel Riias Lätis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu esimees juuniküüditamise aastapäeval: me ei lase ajalool korduda

 

Riigikogu esimees ütles mälestustseremoonial, et täna me langetame pea, mõeldes neile, kes hukkusid kommunistlikes repressioonides või langesid võitluses meie riigi, rahva ja Eesti tuleviku nimel. Ta mälestas oma kõnes kõiki ohvreid. „Vanaemasid, vanaisasid, emasid, isasid, lapsi ja lapselapsi. Me ei unusta neid iial! Kui neid kuritegusid aga õigustatakse, neid ei kahetseta, siis pole ka andestamine võimalik,“ ütles Põlluaas.

„Kuid me jäime püsima ja taastasime oma riigi. Meie kohustus on rääkida toimunust järeltulevatele põlvedele ja ka tervele maailmale ning teha kõik, et need koledused ei korduks,“ ütles Põlluaas.

„Väike, miljonilise rahvaarvuga Eesti kaotas pea iga viienda inimese, mitte ükski pere ei jäänud vägivallast puutumata,“ kõneles Põlluaas. Ta meenutas, et ka tema pere küüditati 1945. aastal. „Ema ja tema õed olid alles lapsed. Vanaisa hukati 1946. aastal Patarei vanglas kui riigireetur. Sest mida muud üks kirikuõpetaja ja olude sunnil võõras mundris Eesti vabaduse eest võidelnud eesti mees siis okupantide silmis oli.“

Ööl vastu 14. juunit 1941. aastal toimus Eestis massiküüditamine, mille käigus viisid Nõukogude Liidu repressiivorganid Siberisse hinnanguliselt 10 000 inimest. Nälja ja kurnatuse tagajärjel hukkus või tapeti umbes 6000 last, naist ja meest. Leinapäeval mälestatakse kõiki repressioonide ohvreid.

Riigikogu esimehe kõne.

Juuniküüditamise mälestustseremoonia fotod.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee 
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo 17. – 23. juunini

Esmaspäev, 17. juuni

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 20. – 21. juunil toimuval Euroopa Ülemkogu istungil, kutsutud peaminister Jüri Ratas; seisukoha andmine Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi eelnõule, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi ja aktsiisi üldist korda, seoses liidu raamistikus elluviidava kaitsetegevusega, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine;

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 11: erakorraline istung seoses aseesimehe tagasiastumise ning komisjoni uue esimehe ja aseesimehe valimisega.

Sündmus

Kell 13 – Eesti-Egiptuse parlamendirühma ning Eesti Tööstus- ja Kaubanduskoja liikmed kohtuvad Egiptuse äridelegatsiooniga.

Teisipäev, 18. juuni

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas ja väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtuvad Soome välisministri Pekka Haavistoga.

Kell 15 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas ja väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtuvad Horvaatia presidendi Kolinda Grabar-Kitarovićiga.

Kolmapäev, 19. juuni

Sündmused

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Liibanoni suursaadiku Reina Charbeliga.

Kell 10 – Eesti-Tuneesia parlamendirühma liikmed kohtuvad Tuneesia suursaadiku Sarra Chaouani Abidiga (ruum O. Strandman).

Kell 11.30 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ja komisjoni liige Raivo Tamm kohtuvad Rahvusvahelise Punase Risti komitee doonorlus- ja valitsussuhete juhi Marek Resichiga.

Kell 13 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub ametist lahkuva Saksamaa suursaadiku Christoph Eichhorniga.

Reede, 21. juuni

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohtadest 25. juunil toimuval üldasjade (ühtekuuluvuspoliitika) nõukogu istungil, kutsutud rahandusminister Martin Helme, riigihaldusminister Jaak Aab; Eesti seisukohtadest 25. juunil Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; Eesti seisukohtadest 26. juunil toimuval Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Rene Kokk.

Sündmused

Kell 9 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Rumeenia väliskomisjoni esinaise Rozália Biróga.

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Türgi suursaadiku Hayriye Kumaşcıoğluga.

Laupäev, 22. juuni

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas ja riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsaoja osalevad Toris toimuval tänujumalateenistusel ja asetavad pärja Vabadussõja mälestussamba jalamile.

Kell 18 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas on koos abikaasaga Tartu laulupeo peakontserdil tähistamaks Tartu laulupeo 150. sünnipäeva.

Pühapäev, 23. juuni

Sündmused

Kell 8.30 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb Tartus võidupüha pärgade asetamisel Vabadussõja mälestusmärgi jalamile.

Kell 09.30 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb jumalateenistusel EELK Tartu Jaani kirikus.

Kell 11 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas ja riigikaitsekomisjoni liikmed on Kaitseliidu võidupüha paraadil Tartus Vabaduse puiesteel.

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb Tartu linnapea Urmas Klaasi korraldataval vastuvõtul.

Välislähetused

16. – 17. juuni
OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Heljo Pikhof osaleb Põhjamaade ja Balti riikide delegatsioonide (NB8) kohtumisel Riias Lätis.

18. – 19. juuni
Riigikogu liige Keit Pentus-Rosimannus osaleb Auschwitz-Birkenau Foundationi rahvusvahelise komisjoni kohtumisel Oświęcimis Poolas.

19. – 21. juuni
Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Alar Laneman osaleb 14. parlamentaarsel julgeolekufoorumil Pariisis Prantsusmaal.

20. – 21. juuni
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni juht Aadu Must osaleb BA haridus-, teadus- ja kultuurikomisjoni töökohtumisel Palangas Leedus.

23. – 25. juuni
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott, aseesimees Riina Sikkut ning komisjoni liikmed Tarmo Kruusimäe, Anti Poolamets ja Urve Tiidus osalevad Rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide täiskogu (COSAC) istungil Bukarestis Rumeenias.

23. – 27. juuni
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liikmed Eerik-Niiles Kross, Indrek Saar ja Raivo Tamm osalevad ENPA täiskogu osaistungil Strasbourgis Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Euroopa Liidu asjade komisjon valis uueks aseesimeheks Riina Sikkuti

Komisjoni liikmed on veel Kalle Grünthal, Heiki Hepner, Kalev Kallo, Tarmo Kruusimäe, Oudekki Loone, Lauri Läänemets, Tõnis Mölder, Kalle Palling, Keit Pentus-Rosimannus, Anti Poolamets, Taavi Rõivas, Aivar Sõerd, Urve Tiidus ja Jaak Valge. Kokku kuulub komisjoni 16 liiget.

Euroopa Liidu asjade komisjon (ELAK) on alatine komisjon, millel on Euroopa Liidu küsimustes otsustav ja koordineeriv roll. Komisjon annab mandaadi valitsuse seisukohtadele Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude kohta ning Eesti seisukohtadele Euroopa Liidu ministrite nõukogu ja Euroopa Ülemkogu kohtumisteks. ELAKi seisukohad on valitsusele kohustuslikud ja valitsus lähtub nendest Euroopas peetavates aruteludes.

Fotod komisjoni istungilt (laekuvad viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Kristi Sobak
tel 631 6592, 51 906 975
e-post kristi.sobak@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee