Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Lauri Luik: Hasartmängumaksu nõukogu kaotamine on vana kaevu täis ajamine enne uue valmimist

„Hasartmängumaksu Nõukogu soovitakse kaotada põhjusel, et muuta riigieelarve raha jagamist nö läbipaistvamaks ja eesmärgipärasemaks. Kultuurivaldkonnas hakkavat raha jaotama Rahvakultuuri Keskus, spordivaldkonnas pidavat see toimuma koostöös Eesti Olümpiakomiteega. Samuti pidavat raha jagama Sotsiaalministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium. Kes nendes MTÜ-des ja ministeeriumites hakkab aga täpsemalt rahade jagamise üle otsustama? Seda me seadusest ega seletuskirjast välja lugeda ei saa,“ tõstatab Luik murekoha.

„Nõukogu on siiani olnud üks efektiivsemaid ja läbipaistvamaid fonde, kuna projektid läbivad mitu sõela- nii ministeeriumi kui ka riigikogu poolt. Esimeses voorus vaadatakse projektid läbi valdkonnaministeeriumide poolt, seejärel saadetakse nõuetele vastavad projektid riigikogusse Hasartmängumaksu Nõukogule, kus kõigi parlamendierakondade esindajatest ja valdkonnaministeeriumide kantsleritest koosnev nõukogu projektid uuesti läbi vaatab ja oma otsuse teeb. Kes hakkab uue korra järgi otsuseid tegema ja kuidas saab see olla läbipaistvam ning eesmärgipärasem kui spetsialistide sõela ja kogu poliitilise spektri läbinud otsustusprotsess?,“ soovib Luik selgust saada.

„Olen saanud palju negatiivset tagasisidet Nõukogu kaotamise plaanile. Ollakse mures, milline saab olema tulevik ning mida see väljapakutav alternatiiv endast ikkagi kujutab. Olen igati nõus, et riigi asjaajamine peab olema efektiivne ja läbipaistev, aga ei aktsepteeri riigikogule esitatud eelnõud, mis lammutab toimiva süsteemi, pakkumata välja uut toimivat alternatiivi. Liiga palju küsimusi on vastuseta ning puudulik eelnõu tekitab sadades taotlejates vaid täiendavat segadust ja ebakindlust. Poolikut lahendust kiirustades vastu võttes on tulemus ette teada, ometigi pole meil kuskile kiiret. Soovitan hoo maha võtta, valmistada ette korralik alternatiivplaan ning tulla sellega riigikogu ette peale järgmise aasta märtsikuud,“ võttis Luik oma seisukoha kokku.

Video Lauri Luige sõnavõtust Riigikogu suures saalis SIIN

Lisainfo
Lauri Luik
Reformierakonna fraktsiooni aseesimees
56659599
lauri.luik@riigikogu.ee

Brüsselis toimuv kosmosekonverents keskendub kosmose suurandmete töötlemisele

„Ettevõtjad erinevatest sektoritest näevad üha enam uusi ettevõtlusvõimalusi nii kosmoses kui ka Maal,“ ütles EISC Eesti delegatsiooni esimees Barbi Pilvre. „Samas on belglaste hinnangul puudujääke seadustes, mis puudutavad kosmose suurandmete töötlemist,“ lisas Pilvre. „Ettevõtjatel on tarvis õiguskindlust ja selget raamistikku, mil määral ja kuidas neid andmeid kasutada ning nendele probleemidele tänavusel plenaaristungil lahendusi otsitaksegi,“ märkis Eesti delegatsiooni esimees.

Belgia on sel aastal EISC eesistujariik. Pilvre tõi välja, et Belgia on eesistujariigina viidanud oma Kosmosekonverentsi istungi teema valiku puhul Eesti eesistumise ajal vastuvõetud resolutsioonile. Sel aastal arutatakse eesistumise ajal kosmosega seotud suurandmete töötlemise, küberruumi ja seaduste üle.

Eesti oli EISC eesistujariik möödunud aastal ning see tõi Eestisse kaks rahvusvahelist üritust. Eestisse tulid kokku parlamendiliikmed, kosmoseeksperdid ning maailmaruumiga seotud ettevõtjad üle Euroopa, et arutada seadusandluse, e-ühiskonna ning kosmosepoliitika jätkusuutlikkuse üle. Eesistumise plenaaristungil võeti vastu otsus Euroopa kosmoseseaduste kaasaajastamiseks.

Euroopa Parlamentidevaheline Kosmosekonverents (European Inteparliamentary Space Conference (EISC)) asutati 1999. aastal. Selle täisliikmeks võivad olla Euroopa Liidu ja Euroopa Kosmoseagentuuri liikmesriikide rahvusparlamendid, kes on loonud kosmose küsimustega tegelemiseks vastava parlamendiorgani. Hetkel on organisatsioonis 12 täisliiget ning üks assotsieerunud liige.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Hannes Hanso osaleb NATO parlamentaarse assamblee väljasõiduistungil

Hanso sõnul on teadus- ja tehnoloogiakomitee väljasõiduistungi programm muljetavaldav ja näitab selgelt, kui oluline roll on teadusel ja tehnoloogia arengul julgeoleku tagamisel.

„Ka Eesti kaitsetööstus on kiire arengu faasis ja meil on kindlasti palju õppida,“ ütles Hanso. „NATO liikmena soovime anda oma panuse liitlaste kaitsevõime tõstmiseks ja pakkuda ka oma tooteid ja teenuseid alliansi liikmetele.“

Visiidi alguses külastab komitee kaitsetööstusettevõtte General Atomics peakorterit. San Diegos asuv ettevõte on spetsialiseerunud tuumafüüsika arendamisele ning droonidega kaugseirele. Veel tutvutakse Ameerika kaitetööstusliidu The Armed Forces Communications and Electronics Association (AFCEA) tegevusega.

Komitee liikmed külastavad ka San Diegos asuvat mereväebaasi, mis on Vaikse ookeani laevastiku peamine kodusadam. Kavas on tutvuda sotsiaalmeedia hiidude Facebook ja Google ning andmeanalüüsi ettevõtte Palantir tegevusega Silicon Valleys.

Komitee väljasõiduistungil on arutluse all ka desarmeerimine ja relvade leviku tõkestamine, samuti võitlus ekstremismi vastu. Kõneldakse veel tehisintellektist, küberkaitsest ja –turvalisusest, suurandmete analüütikast, aga ka mereväe ja mehitamata tehnoloogiast.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee 
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Peaminister vastas arupärimisele piirikaubanduse mõju kohta

Arupärijad viitasid asjaolule, et selle aasta maksulaekumised on planeerituga võrreldes oluliselt kehvemad ja laekumised riigieelarvesse jäävad kavandatust väiksemaks. Arupärijad soovisid teada, kui suur on Eesti maksutulu kaotus seoses kasvanud aktsiiside ja piirikaubandusega.

Ratase sõnul on olnud pigem tavapärane, et alkoholiaktsiisi määrad on Eestis kõrgemad kui Lätis. „Hetkel on õlleaktsiis Eestis 149 protsenti kõrgem Läti aktsiisist, kuid rõhutan, et õlleaktsiis on läbi aastate olnud Eestis kõrgem kui Lätis,“ ütles Ratas. Ta lisas, et kange alkoholi aktsiis Eestis on 50 protsenti kõrgem Läti aktsiisist. Ratas selgitas, et valitsus on 26. septembri istungil ühehäälselt vastu võtnud ning Riigikogus algatanud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse, millega jäetakse ära 2019. ja 2020. aastaks planeeritud alkoholiaktsiisimäärade tõus. Muudatuste jõustumisel väheneb 2020. aastal aktsiisimäärade erinevus 109 protsendile, kusjuures kange alkoholi aktsiisierinevus võib väheneda 24 protsendile, kui Läti tõstab plaanipäraselt ja Eesti ei tõsta kange alkoholi aktsiisi kahel järgneval aastal.

 Ratas märkis, et piirikaubanduse tõttu saamata jäänud maksulaekumise arvestus on teoreetiline ning lähtub eeldusest, et aktsiisikaup, mis osteti mujalt, oleks sellisel juhul ostetud Eestist. Samas on Lätist ostetud kogused suured just eelkõige madala hinna tõttu ning need kogused oleksid väiksemad kõrgema hinna korral. Alkoholi puhul hõlmab piirikaubandus lõuna- ja põhjapiiril toimuvat. Lõunapiiril toimuv piirikaubandus on kasvanud ning põhjapiiril väheneb, seega Eesti maksutulu kahaneb mõlemal piiril toimuva tõttu. Põhja piirikaubanduse moodustavad peamiselt soomlaste ostud, mis on kahanenud käesoleval aastal umbes 23 protsenti võrreldes eelmise aastaga. Läti piirikaubandus moodustab 24,7 protsenti Eestis legaalselt müüdud liitritest koos eestlaste ostudega. Ratase hinnangul sisaldab Läti piirimüük ka soomlaste oste ja tõenäoliselt suur osa põhjapiirilt vähenenud ostudest on tehtud Lätis. „Läti piirimüügi koguseid aluseks võttes hindame käesoleva aasta piirikaubandusest tulenevat saamata aktsiisi ca 66 miljonile eurole, koos käibemaksuga 89 miljonit eurot,“ ütles Ratas.

Tubakatoodete hinna erinevus Lätiga ei ole suur, mistõttu on piirikaubanduse maht üsna tagasihoidlik. „Käesoleval aastal hindame tubaka piirikaubandusest tulenevat saamata aktsiisi 5,4 miljonile eurole, mis koos käibemaksuga on 6,8 miljonit,“ ütles Ratas. „Hüppeline piirikaubanduse kasv kütusesektoris toimus alates 2016. aastast. Kütuse tankimine Leedust, Lätist suurenes oluliselt ning selle tulemusena jääb riigile 2018. aastal saamata aktsiisitulu summas 33,3 miljonit,“ selgitas peaminister.

Ratas nentis, et ambitsioon ja ootused osutusid liiga kõrgeks. Ta  tunnistas, et aktsiisimäärade võimaliku tõusu analüüs ja selle alusel tehtud prognoos ei olnud täielik. Selle tulemusena näeme, et reaalsed mõjud on turusituatsioonis olnud natukene teistsugused. „Valitsuskoalitsioon on tühistanud varasemalt seadustatud alkoholiaktsiisi tõusud. Rahandusministeerium on korrigeerinud ka eelarvelaekumiste prognoose ja teadupärast vähendas valitsus ka selle aasta alguses kavandatud kange alkoholi ja õlleaktsiisimäära tõusu poole võrra,“ ütles peaminister.

Ratas vastas veel arupärimisele idapiiri väljaehitamise alternatiivsete lahenduste kohta (nr 444).          

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps vastas arupärimisele viipekeeletõlkide väljaõppe lõpetamise kohta (nr 445) ja arupärimisele Riigikogu poolt 15. jaanuaril vastu võetud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste muudetud seaduste rakendamise kohta (nr 447).

Istung lõppes kell 18.58.         

Istungi stenogramm:

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega)

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

 

 

Riigikogu eelinfo teisipäevaks, 16. oktoobriks

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu:

Valitsuse algatatud sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõuga (685 SE) luuakse kohalikele omavalitsustele paindlikumad võimalused jäätmemajanduse ja sotsiaalteenuste korraldamiseks, kaotades vastavad toetused ning suurendades omavalitsuste tulubaasi. Kohalikele omavalitsustele kehtestatud nõuded jäätmete liigiti kogumisele ning sotsiaalteenuse pakkumisele jäävad samaks.

Teine lugemine – 1 eelnõu:

Valitsuse algatatud rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmise protokollide ratifitseerimise seaduse eelnõu (622 SE) näeb ette ratifitseerida rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni 2016. aasta muudatused, millega suurendatakse konventsiooniga loodud Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) nõukogu ja lennuliikluskomisjoni liikmete arvu, kuna viimase 25 aasta jooksul on osalisriikide arv suurenenud.

Rahvusvaheline tsiviillennunduse konventsioon, mis sündis 7. detsembril 1944. aastal eesmärgiga suunata tehnilist arengut lennuliikluse üldise turvalisuse eesmärgil. Eesti ühines konventsiooniga Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1992. aasta otsusega. ICAO nõukogu on konventsiooni alaline organ ning selle liikmed valitakse kolmeks saastaks liikmesriikide hulgast. Nõukogu ülesandeks on konventsiooni ülesannete ja assamblee juhiste täitmine, finantsvahendite haldamine, samuti ICAO lennuliikluskomisjoni moodustamine. ICAO lennuliikluskomisjon kaalub ja esitab nõukogule ettepanekuid soovituslike tavade ja lennuliiklusreeglite vastuvõtmiseks. Seaduse rakendamisega ei kaasne riigieelarvelisi kulutusi. Protokollid jõustuvad need ratifitseerinud riikide suhtes pärast nende ratifitseerimist 128 riigi poolt.

Esimene lugemine – 2 eelnõu:

Isamaa fraktsiooni algatatud ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõuga (664 SE) tahetakse piirkondlikele ühistranspordikeskustele bussiliikluse korraldamisel täiendav otsustusõigus anda.

Eelnõu järgi on keskustel lubatud kasutada riigi toetust avaliku teenindamise lepingute alusel bussiliikluse korraldamiseks, ühistranspordi bussiliikluse taristu haldamiseks ning arendamiseks ja uuringuteks. Kaks korda aastas makstava toetuse kasutamise õiguspärasuse üle teostab eelnõu järgi haldusjärelevalvet Maanteeamet.

Riigikogu liikmete Andres Metsoja, Tanel Talve, Erki Savisaare, Urve Palo, Toomas Pauri, Märt Sultsi, Dmitri Dmitrijevi, Toomas Väinaste, Barbi Pilvre, Hardi Volmeri, Hannes Hanso, Jaanus Marrandi, Heljo Pikhofi, Toomas Jürgensteini, Valeri Korbi, Peeter Ernitsa, Tarmo Kruusimäe, Krista Aru, Külliki Kübarsepa, Marko Pomerantsi ja Raivo Aegi algatatud ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (703 SE) eesmärgiks on lairibateenuse kättesaadavuse kiirendamine menetlustehingute dubleerimise ning menetlusnõuete täitmise kulude vähendamise kaudu. Eelnõu laiendab seaduse eriregulatsiooni Siseministeeriumi valitsemisala valduses oleva riigipiiri taristule, sealhulgas piiririba väljaehitamiseks riigikaitsemaale. Riigipiiri taristu on Siseministeeriumi valitsemisala valduses olev taristu, mis on ette nähtud riigipiiri valvamiseks ning mille hulka kuuluvad piiririba elemendid ja selle teenindusrajatised. Eelnõuga luuakse seaduse kohaldamise erisused riigipiiri taristu ehitamiseks. Kui seaduse reguleeritava ehitamise kohta käiv teave on üldiselt avalik, siis riigipiiri taristu puhul ei saa ehitist ja ehitamist käsitlev kogu teave olla avalik. Piiririba väljaehitust välispiiri maismaaosa ulatuses korraldab Politsei- ja Piirivalveamet ning väljaehituse projektdokumentatsioon ja tehniline teostus sisaldab salastatud teavet, millest tuleks ehitamisega seotud andmete esitamisel ja lubade taotlemisel lähtuda.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – veeseaduse eelnõu (643 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis autoriõiguse seaduse muutmise seadus (Marrakechi direktiivi ülevõtmine) (686 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ perioodi 2021–2027 eelnõude kohta COM(2018) 435, COM(2018) 436, COM(2018) 437, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja;

majanduskomisjonis tööandjate manifest 2018, kutsutud Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar;

põhiseaduskomisjonis – isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE), isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE), kutsutud Riigikohtu, Eesti Ajalehtede Liidu, Eesti inimõiguste Keskuse ja Justiitsministeeriumi esindajad; Riigikohtule arvamuse andmine välismaalaste seaduse põhiseaduspärasuse kohta osas, milles see ei näe ette õiguslikku alust tähtajalise elamisloa andmiseks Eesti Vabariigi kodaniku samasoolisele registreeritud kooselupartnerile Eestis perekonnaelu elamiseks (PSJV 5-18-5);

rahanduskomisjonis – maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (675 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse reformide tugiprogramm, eelnõu kohta COM (2018) 391; 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; 2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (695 SE);

riigikaitsekomisjonis – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

väliskomisjonis riigi strateegilistest arengudokumentidest, kutsutud Riigikantselei esindaja; arvamuse andmised ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III), eelnõu (COM(2018) 465) kohta, Eesti seisukohad nõukogu otsuse, mis käsitleb ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimist, sh ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelisi suhteid, eelnõu (COM(2018) 461) kohta, kutsutud Välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (625 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse integreeritud piirihalduse fond ja sisejulgeolekufond, eelnõu kohta COM(2018) 472, COM(2018) 473, COM(2018) 474, kutsutud Siseministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond, eelnõu kohta – COM(2018) 471, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad piiriülese tsiviiljustiitskoostöö moderniseerimist käsitlevate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste eelnõude kohta SWD(2018) 284, SWD(2018) 285, SWD(2018) 286, SWD(2018) 287, COM(2018) 378, COM(2018) 379, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; Õiguskantsleri kiri tulundusühistu reservkapitali piiramatu kogumise kohustusest, kutsutud Õiguskantsleri Kantselei ja Justiitsministeeriumi esindajad.

Sündmus

Riigikogu liikmed Monika Haukanõmm ja Aivar Surva osalevad 14. – 19. oktoobrini XXXIX Kõrgematel Riigikaitsekursustel (Roosta).

Välislähetused

12. – 21. oktoober
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Hannes Hanso osaleb NATO PA teadus- ja tehnoloogiakomitee väljasõiduistungil San Diegos ja Palo Altos Ameerika Ühendriikides.

13. – 17. oktoober
Parlamentidevahelise Liidu Eesti delegatsiooni esimees Helmen Kütt (13. – 16. oktoober) ning liikmed Aivar Kokk (13. – 16. oktoober) ja Toomas Kivimägi osalevad 139. IPU assambleel Genfis Šveitsis.

15. – 16. oktoober
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni esimees Barbi Pilvre osaleb EISC 2018 plenaaristungil Brüsselis Belgias.

16. oktoober
Riigikogu liikmed Arto Aas, Kalle Palling ja Taavi Rõivas osalevad ärifoorumil „Rethinking business: Estonia, Finland and Sweden in the age of Artificial Intelligence“ Hanasaaris Soomes.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Erki Savisaar: piirikaubandusele andis hoogu Reformierakonna valitsus

Savisaare sõnul on alkoholi aktsiisimäärad tavapäraselt Eestis kõrgemad kui Lätis. „Näiteks 2009. aastal oli õlleaktsiisi määr kõrgem 141%, 2014. aastal 103%, 2015. aastal 133% ja 2016 aastal 98%,“ ütles Savisaar.

Savisaare sõnul on valitsuskoalitsioon tühistanud varasemad Reformierakonna eestvedamisel seadustatud alkoholiaktsiisi tõusud. „Valitsus on Riigikogus algatanud eelnõu, millega jäetakse ära 2019. ja 2020. aastateks planeeritud alkoholi aktsiisimäärade tõus,“ ütles Savisaar. „Eelnõu esimene lugemine on lõpetatud. Muudatuste jõustumisel väheneb 2020. aastal aktsiisimäärade erinevus 109%-le, kusjuures kange alkoholi aktsiisierinevus võib väheneda 24%-le, kui Läti tõstab plaanipäraselt ja Eesti ei tõsta kange alkoholi aktsiisi kahel järgneval aastal.“

Savisaare sõnul ei tekita hinnavahesid ainult aktsiisimäärade erinevus. „Piirikaubandust mõjutavad lisaks maksumäärade erinevusele ka näiteks müüjate marginaalid, palga- ja muud püsikulud, elanike ostujõud, ostuharjumused ning muud odavamad tooted, mida piiri tagant ostetakse. Alkoholi hindade ühtlustumiseks Lätiga ei piisa aktsiisimäärade langetamisest, sest ka maksudeta on alkoholi hinnad Eestis kõrgemad kui Lätis.“

Savisaar tuletas ka meelde, et praegune valitsuskoalitsioon tühistas majandusarengut silmas pidades eelmise valitsuse kehtestatud diislikütuse aktsiisi 10%-lise tõusu ning diislikütuse ja bensiini aktsiisimäär tuleval aastal ei muutu.

Õiguskomisjon tahab soodustada välisinvesteeringuid Eestisse

Eelnõuga tahetakse anda võimalus kasutada osaühingu loomiseks ükskõik millises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis asutatud pangas või makseasutuses loodud kontot. Kehtiva seaduse järgi on osaühingu asutamise eelduseks Eestis avatud äriühingu pangakonto.

Õiguskomisjoni esimehe Jaanus Karilaiu sõnul parandaks seadusmuudatus meie ettevõtluskeskkonda. „Praegu loobuvad välisinvestorid Eestisse raha paigutamisest ja loovad oma äriühingu mujal, sest neil ei õnnestu eemal olles siin pangakontot avada. Eelnõu liberaliseerib majanduskeskkonda ning toob välisinvestorid ja e-residendid Eestisse tagasi.“

Komisjoni liige Külliki Kübarsepp leidis, et eelnõu vajaks paremat kooskõlastust finantsjärelevalve asutustega. „Rahapesu andmebüroo ja Finantsinspektsiooni seisukohad ei ühti kõiges rahandusministeeriumi omadega. Arvestades Danske Banki juhtumit on eriti oluline, et me ettevõtlust soodustades ei jätaks tähelepanuta võimalikke riske.“

Eelnõuga tahetakse vabastada riigilõivust ettevõtja e-posti aadressi äriregistrisse kandmine ja muutmine. Kehtiva korra järgi on vaja kande muutmisel tasuda 18 eurot riigilõivu. Eelnõu ei muuda aktsiaseltsi asutamiskorda, milleks on jätkuvalt vaja avada ka väärtpaberikonto Eesti pangas.

Vabariigi Valitsuse algatatud äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (712 SE) esimene lugemine on kavandatud täiskogu istungile 24. oktoobril.

Riigikogu pressiteenistus
Kristi Sobak
tel 631 6592, 5190 6975
e-post kristi.sobak@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Majanduskomisjon: platvormipõhise taksoveo seadustamine on teenuseosutajate arvu aastaga kahekordistanud

Majanduskomisjoni esimees Sven Sester ütles, et seadusemuudatuse tulemusel on teenuseosutajate hulk aastaga kahekordistunud, tänu millele on taksode kättesaadavus ja ka hind paranenud. Järelevalve käigus on selgunud, et mitmetel kokkuleppeveoks kasutatavatel sõidukitel on puudu sõidukikaart ja õiget liiki kindlustus. „Teenuse usaldusväärsuse tõstmiseks on kavas teha seadusemuudatus, millega tekib kohustus näidata rakenduses ka sõidukikaardi andmeid,“ lausus Sester. „Platvormipõhiste teenuste regulatsiooni eesmärk peab olema ühelt poolt konkurentsi suurendamine ja sealt tulenevad paremad hinnad ja teenused ning teiselt poolt usaldusväärne ja ühtsete nõuetega teenus.“

Istungil toodi välja, et praegu on väljastatud umbes 8000 teenindajakaarti ja ligi 5000 sõidukikaarti. Märgiti, et Tallinna munitsipaalpolitsei on tänavu teinud üle 7000 kontrolli ja algatanud umbes 500 menetlust.

Istungil andsid olukorrast ülevaate Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siseturu asekantsler Kristi Talving ning teede- ja raudteeosakonna nõunik Hindrek Allvee.

Riigikogu võttis 26 Riigikogu liikme algatatud ja majanduskomisjonis pikalt arutatud ühistranspordiseaduse, liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (188 SE) vastu möödunud aasta 14. juunil, see jõustus mullu 1. novembril.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6353, 510 6179
e-post merilin.kruuse@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo esmaspäevaks, 15. oktoobriks

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Jüri Ratas valitsuse tahtmatuse kohta tegeleda piirikaubandusega (nr 441) ja idapiiri väljaehitamise alternatiivsete lahenduste kohta (nr 444) ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps viipekeeletõlkide väljaõppe lõpetamise (nr 445) ja Riigikogus 15. jaanuaril vastu võetud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste muudetud seaduste rakendamise kohta (nr 447).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet (COM(2018) 447), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: nõukogu direktiivi eelnõu, millega sätestatakse aktsiisiga maksustamise üldised põhimõtted (COM(2018) 346), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: direktiivi eelnõu alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisi struktuuri ühtlustamise direktiivi muutmise kohta (COM(2018) 334), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise konventsiooni 1996. aasta protokolli 2009. ja 2013. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (711 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (645 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (676 SE); piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (677 SE);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Tea Varrak; keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (666 SE), kutsutud eelnõu algatajate, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Justiitsministeeriumi esindajad ja Keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk;

majanduskomisjonis – kell 11.10: ülevaade taksoteenuse arengutest kokkuleppevedude regulatsiooni sätestava seaduse jõustumisest aasta hiljem;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (662 SE), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (647 SE), kutsutud algataja esindaja; Riigikohtule arvamuse andmine planeerimisseaduse (PlanS) § 4 lg 21 põhiseaduspärasuse kohta osas, milles see lubab riigi eriplaneeringu koostamise korraldajal sõlmida lepingu riigi eriplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga riigi eriplaneeringu tellimise ja planeerimisseaduse § 4 lg 2 p-s 5 nimetatud mõjude hindamise kulude katmiseks ning PlanS § 27 lg-te 1, 2 ja 3, § 28 lg 2 p 3 ja § 29 lg 1 p 3 kohta (PSJV 5-18-4);

rahanduskomisjonis – kell 11.10: hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (632 SE); 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud kultuuriminister Indrek Saar; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa investeeringute stabiliseerimise viiside ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahend, eelnõu kohta COM(2018) 387; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse InvestEU programm, eelnõu kohta COM(2018) 439; 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud kaitseminister Jüri Luik;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kohta eelnõu suhtes COM(2018) 380, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse esindajad; narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (640 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja huvigruppide esindajad; arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise eelnõu (683 SE) kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis ülevaade 3. – 4. oktoobril toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest, ülevaade 8. – 11. oktoobril toimunud kaitseministri töövisiidist Afganistani, kutsutud kaitseminister Jüri Luik; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa Kaitsefond, eelnõu (COM(2018) 476) kohta, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; ülevaade Eesti Välispoliitika Instituudi tegevusest ja uurimissuundadest, kutsutud Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raik; „Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu“ muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (672 SE);

õiguskomisjonis – kell 11.15: äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (maksekontod) eelnõu (712 SE), vangistusseaduse muutmise seaduse (kinnipeetavate ligipääs internetile) eelnõu (680 SE), karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (ohtlikud kalduvuskurjategijad, välismaalastest kurjategijad) eelnõu (658 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; arvamuse andmine majanduskomisjonile ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu (678 SE) kohta, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: järelevalve jälitus- ja julgeolekuasutuste üle, kutsutud Õiguskantsleri Kantselei esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine riigikontrolör Janar Holmiga;

rahvastikukriisi lahendamise ja riigireformi arengusuundade väljatöötamise probleemkomisjonide ühisistung – kell 13.30: ruumiloome ekspertrühma raportist, kutsutud Riigikantselei ruumiloome ekspertrühma juht Jaak-Adam Looveer, kaaskoostaja Kaidi Põldoja ja Kultuuriministeeriumi esindaja (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise järelaudit“, kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 9.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub endiste Gruusia suursaadikute delegatsiooniga.

Kell 14 – Riigi Infosüsteemide Ameti (RIA) peadirektori asetäitja Uku Särekanno peab küberturvalisuse kuu puhul toimuvatel kübertalgutel loengu küberturbe soovitustest (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 15.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Iirimaa suursaadiku Frances Kiernaniga.

Riigikogu liikmed Monika Haukanõmm ja Aivar Surva osalevad 14. – 19. oktoobrini XXXIX Kõrgematel Riigikaitsekursustel (Roosta).

Välislähetused

12. – 21. oktoober
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Hannes Hanso osaleb NATO PA teadus- ja tehnoloogiakomitee väljasõiduistungil San Diegos ja Palo Altos Ameerika Ühendriikides.

13. – 17. oktoober
Parlamentidevahelise Liidu Eesti delegatsiooni esimees Helmen Kütt (13. – 16. oktoober) ning liikmed Aivar Kokk (13. – 16. oktoober) ja Toomas Kivimägi osalevad 139. IPU assambleel Genfis Šveitsis.

15. – 16. oktoober
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni esimees Barbi Pilvre osaleb EISC 2018 plenaaristungil Brüsselis Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo 15. – 21. oktoobrini

Esmaspäev, 15. oktoober

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Jüri Ratas valitsuse tahtmatuse kohta tegeleda piirikaubandusega (nr 441) ja idapiiri väljaehitamise alternatiivsete lahenduste kohta (nr 444) ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps viipekeeletõlkide väljaõppe lõpetamise (nr 445) ja Riigikogus 15. jaanuaril vastu võetud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste muudetud seaduste rakendamise kohta (nr 447).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet (COM(2018) 447), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: nõukogu direktiivi eelnõu, millega sätestatakse aktsiisiga maksustamise üldised põhimõtted (COM(2018) 346), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: direktiivi eelnõu alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisi struktuuri ühtlustamise direktiivi muutmise kohta (COM(2018) 334), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise konventsiooni 1996. aasta protokolli 2009. ja 2013. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (711 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (645 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (676 SE); piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (677 SE);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Tea Varrak; keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (666 SE), kutsutud eelnõu algatajate, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Justiitsministeeriumi esindajad ja Keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk;

majanduskomisjonis – kell 11.10: ülevaade taksoteenuse arengutest kokkuleppevedude regulatsiooni sätestava seaduse jõustumisest aasta hiljem;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (662 SE), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (647 SE), kutsutud algataja esindaja; Riigikohtule arvamuse andmine planeerimisseaduse (PlanS) § 4 lg 21 põhiseaduspärasuse kohta osas, milles see lubab riigi eriplaneeringu koostamise korraldajal sõlmida lepingu riigi eriplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga riigi eriplaneeringu tellimise ja planeerimisseaduse § 4 lg 2 p-s 5 nimetatud mõjude hindamise kulude katmiseks ning PlanS § 27 lg-te 1, 2 ja 3, § 28 lg 2 p 3 ja § 29 lg 1 p 3 kohta (PSJV 5-18-4);

rahanduskomisjonis – kell 11.10: hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (632 SE); 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud kultuuriminister Indrek Saar; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa investeeringute stabiliseerimise viiside ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahend, eelnõu kohta COM(2018) 387; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse InvestEU programm, eelnõu kohta COM(2018) 439; 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud kaitseminister Jüri Luik;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kohta eelnõu suhtes COM(2018) 380, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse esindajad; narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (640 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja huvigruppide esindajad; arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise eelnõu (683 SE) kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis ülevaade 3. – 4. oktoobril toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest, ülevaade 8. – 11. oktoobril toimunud kaitseministri töövisiidist Afganistani, kutsutud kaitseminister Jüri Luik; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa Kaitsefond, eelnõu (COM(2018) 476) kohta, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; ülevaade Eesti Välispoliitika Instituudi tegevusest ja uurimissuundadest, kutsutud Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raik; „Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu“ muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (672 SE);

õiguskomisjonis – kell 11.15: äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (maksekontod) eelnõu (712 SE), vangistusseaduse muutmise seaduse (kinnipeetavate ligipääs internetile) eelnõu (680 SE), karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (ohtlikud kalduvuskurjategijad, välismaalastest kurjategijad) eelnõu (658 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; arvamuse andmine majanduskomisjonile ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu (678 SE) kohta, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: järelevalve jälitus- ja julgeolekuasutuste üle, kutsutud Õiguskantsleri Kantselei esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine riigikontrolör Janar Holmiga;

rahvastikukriisi lahendamise ja riigireformi arengusuundade väljatöötamise probleemkomisjonide ühisistung – kell 13.30: ruumiloome ekspertrühma raportist, kutsutud Riigikantselei ruumiloome ekspertrühma juht Jaak-Adam Looveer, kaaskoostaja Kaidi Põldoja ja Kultuuriministeeriumi esindaja (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise järelaudit“, kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 9.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub endiste Gruusia suursaadikute delegatsiooniga.

Kell 14 – Riigi Infosüsteemide Ameti (RIA) peadirektori asetäitja Uku Särekanno peab küberturvalisuse kuu puhul toimuvatel kübertalgutel loengu küberturbe soovitustest (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 15.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Iirimaa suursaadiku Frances Kiernaniga.

Riigikogu liikmed Monika Haukanõmm ja Aivar Surva osalevad 14. – 19. oktoobrini XXXIX Kõrgematel Riigikaitsekursustel (Roosta).

Teisipäev, 16. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (685 SE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmise protokollide ratifitseerimise seaduse eelnõu (622 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (664 SE); ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (703 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – veeseaduse eelnõu (643 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis autoriõiguse seaduse muutmise seadus (Marrakechi direktiivi ülevõtmine) (686 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ perioodi 2021–2027 eelnõude kohta COM(2018) 435, COM(2018) 436, COM(2018) 437, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja;

majanduskomisjonis tööandjate manifest 2018, kutsutud Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar;

põhiseaduskomisjonis – isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE), isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE), kutsutud Riigikohtu, Eesti Ajalehtede Liidu, Eesti inimõiguste Keskuse ja Justiitsministeeriumi esindajad; Riigikohtule arvamuse andmine välismaalaste seaduse põhiseaduspärasuse kohta osas, milles see ei näe ette õiguslikku alust tähtajalise elamisloa andmiseks Eesti Vabariigi kodaniku samasoolisele registreeritud kooselupartnerile Eestis perekonnaelu elamiseks (PSJV 5-18-5);

rahanduskomisjonis – maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (675 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse reformide tugiprogramm, eelnõu kohta COM (2018) 391; 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; 2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (695 SE);

riigikaitsekomisjonis – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

väliskomisjonis riigi strateegilistest arengudokumentidest, kutsutud Riigikantselei esindaja; arvamuse andmised ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III), eelnõu (COM(2018) 465) kohta, Eesti seisukohad nõukogu otsuse, mis käsitleb ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimist, sh ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelisi suhteid, eelnõu (COM(2018) 461) kohta, kutsutud Välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (625 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse integreeritud piirihalduse fond ja sisejulgeolekufond, eelnõu kohta COM(2018) 472, COM(2018) 473, COM(2018) 474, kutsutud Siseministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond, eelnõu kohta – COM(2018) 471, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad piiriülese tsiviiljustiitskoostöö moderniseerimist käsitlevate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste eelnõude kohta SWD(2018) 284, SWD(2018) 285, SWD(2018) 286, SWD(2018) 287, COM(2018) 378, COM(2018) 379, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; Õiguskantsleri kiri tulundusühistu reservkapitali piiramatu kogumise kohustusest, kutsutud Õiguskantsleri Kantselei ja Justiitsministeeriumi esindajad.

Sündmus

Riigikogu liikmed Monika Haukanõmm ja Aivar Surva osalevad 14. – 19. oktoobrini XXXIX Kõrgematel Riigikaitsekursustel (Roosta).

Kolmapäev, 17. oktoober

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (652 SE); hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (632 SE).

Teine lugemine – 4 eelnõu: bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (644 SE); tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (661 SE); Riigi Teataja seaduse muutmise seaduse eelnõu (659 SE); avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (671 SE).

Esimene lugemine – 6 eelnõu: 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (705 SE); investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (717 SE); kutseõppeasutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (704 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (698 SE); ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE).

Komisjoni istung

maaelukomisjonis – kell 9: põllumajandusloomade aretuse seaduse eelnõu (715 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi ning Veterinaar- ja Toiduameti esindajad; maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu, kutsutud Maaeluministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 11.30 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad Albaania asevälisministri Etjen Xhafaj’ga.

Kell 12 – riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Sõjakooli kadettidega (ruum L243).

Riigikogu liikmed Monika Haukanõmm ja Aivar Surva osalevad 14. – 19. oktoobrini XXXIX Kõrgematel Riigikaitsekursustel (Roosta).

Neljapäev, 18. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele algatada käibemaksuseaduse muutmine“ eelnõu (653 OE).

Sündmused

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Rootsi suursaadiku Mikael Erikssoniga.

Kell 14 Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut kohtub Iirimaa suursaadiku Frances Kiernaniga.

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Austria rahvuspüha vastuvõtul (Põhja pst 7, Tallinn).

Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa on 18. – 19. oktoobril visiidil Tartu- ja Võrumaal, kus kohtub erinevate ettevõtete ja asutuste esindajatega.

Riigikogu liikmed Monika Haukanõmm ja Aivar Surva osalevad 14. – 19. oktoobrini XXXIX Kõrgematel Riigikaitsekursustel (Roosta).

Reede, 19. oktoober

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kohta (COM(2018) 380), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse nõukogu määrust ravimite täiendava kaitse tunnistuse kohta (COM(2018) 317), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: piiriülese tsiviilkoostöö moderniseerimise pakett (SWD(2018) 284-287; COM(2018) 378, 379), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse Euroopa Kaitsefond (COM(2018) 476)), kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ perioodi 2021–2027 eelnõud (COM(2018) 435-437), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 17 Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Eesti Õpilasesinduste Liidu 20. sünnipäeva tähistamisel (Tamsalu Gümnaasium).

Riigikogu liikmed Monika Haukanõmm ja Aivar Surva osalevad 14. – 19. oktoobrini XXXIX Kõrgematel Riigikaitsekursustel (Roosta).

Välislähetused

12. – 21. oktoober
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Hannes Hanso osaleb NATO PA teadus- ja tehnoloogiakomitee väljasõiduistungil San Diegos ja Palo Altos Ameerika Ühendriikides.

13. – 17. oktoober
Parlamentidevahelise Liidu Eesti delegatsiooni esimees Helmen Kütt (13. – 16. oktoober) ning liikmed Aivar Kokk (13. – 16. oktoober) ja Toomas Kivimägi osalevad 139. IPU assambleel Genfis Šveitsis.

15. – 16. oktoober
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni esimees Barbi Pilvre osaleb EISC 2018 plenaaristungil Brüsselis Belgias.

16. oktoober
Riigikogu liikmed Arto Aas ja Taavi Rõivas osalevad ärifoorumil „Rethinking business: Estonia, Finland and Sweden in the age of Artificial Intelligence“ Hanasaaris Soomes.

17. – 22. oktoober
Riigikogu liige Toomas Kivimägi osaleb Euroopa mereliste äärealade konverentsi (CRPM) peaassamblee koosolekul Madeiral Portugalis.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
merilin.kruuse@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee