Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

VIDEO: ELAK rõhutas Rumeenias selgeid kaubandusreegleid ja ühist haridusruumi

ELAK-i esimehe Anneli Oti sõnul võtab 61. COSAC kokku Rumeenia eesistumise. Oma sõnavõtus rõhutas komisjoni esimees, et Eestile kui väikeriigile on selgelt reguleeritud kaubandussuhted olulised. Ta lisas, et nii Euroopa ühisturul kui ka väljaspool seda on ettevõtjatel vaja arusaadavaid kauplemistingimusi.

ELAK-i aseesimees Riina Sikkut ütles, et Euroopa ühises haridusruumis on tähtis, kuidas liikmesriigid vastastikku kvalifikatsioone ja diplomeid tunnustavad. Ta märkis, et Eesti kui digiriik seisab selle eest, et diplomid oleksid ka elektroonilised ja nende vastastikune tunnustamine praktiliselt automaatne.

COSACi päevakorras on Rumeenia eesistumise saavutused, ühenduse rahvusvaheliste kaubandussuhete väljavaated ja tulevikusuhe Ühendkuningriigiga, Euroopa haridusruum ühisturu edendajana ning innovatsioonil põhinev majandus ja rahvusparlamentide roll „uue majanduse“ toetamisel.

Rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide täiskogu istung Bukarestis toimub 24.-25. juuni. Eestist osalevad veel Tarmo Kruusimäe, Anti Poolamets ja Urve Tiidus.

Riigikogu pressiteenistus
Kristi Sobak
tel 631 6592, 5190 6975
e-post kristi.sobak@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

ELAK arutab Rumeenias kolleegidega väliskaubanduse ja innovatsiooni küsimusi

ELAK-i esimehe Anneli Oti sõnul on Eesti jaoks oluline, et Euroopa Liidu ja USA kaubandussuhted püsiksid pingevabad ja tugevad kaubanduspartnerid teeksid head koostööd Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) reformimisel. „Eesti kui väikeriigi jaoks on selged üleilmsed kaubandusreeglid olulised. Organisatsiooni e-kaubanduse reeglid vajavad hädasti kaasajastamist ja meie digiriik toetab igati hõlpsamat netikaubandust, et ka väikeettevõtjatel oleks võimalik oma toodetega maailmas läbi lüüa,“ ütles Ott.

ELAK-i aseesimees Riina Sikkut tõi esile Euroopa Komisjoni ettepaneku suurendada uuel eelarveperioodil teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Euroopa Horisont 100  miljardi euroni. Ta märkis, et siiani on Eesti teadlased olnud üliedukad Horisondi raamprogrammis osalejad. „Meie teadlastele on innukas rahvusvaheline teaduskoostöö üheks püsimajäämise tagatiseks. See tõstab meie teadusasutuste taset ja nähtavust ning riikideülene koostöö sünnitab uusi ideid ja parandab infovahetust uurimisvaldkondades,“ lisas Sikkut.

COSACi päevakorras on ühenduse rahvusvaheliste kaubandussuhete väljavaated ja tulevikusuhe Ühendkuningriigiga, Euroopa haridusruum ühisturu edendajana ning innovatsioonil põhinev majandus ja rahvusparlamentide roll „uue majanduse“ toetamisel. Rumeenia peaminister annab ülevaate riigi Euroopa eesistumisel saavutatust.

Rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide täiskogu istung Bukarestis toimub 24.-25. juuni. Eestist osalevad veel Tarmo Kruusimäe, Anti Poolamets ja Urve Tiidus.

Riigikogu pressiteenistus
Kristi Sobak
tel 631 6592, 5190 6975
e-post kristi.sobak@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Riigikogu liikmed arutavad ENPA täiskogul Venemaa küsimust

Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross sõnas, et ENPA keskendub oma suve osaistungil assamblee otsustusprotsesside võimalikule muutmisele seoses liikmesriikide delegatsioonide volituste ja hääletuste küsimusega. „Olulisima küsimusena on tegelikult päevakorras Venemaale hääleõiguse tagasiandmine. Sündmuste taoline areng, mis kaotaks üldse võimaluse delegatsioonide hääleõigust piirata, nõrgendaks oluliselt ENPA autoriteeti, annaks äärmiselt negatiivse signaali inimõiguste kaitsjatele üle maailma ja premeeriks täiesti absurdselt Venemaad,“ ütles Kross.

Täiskogu teemadeks on ka Daphne Caruana Galizia mõrv ja õigusriigi olukord Maltal, naistevastase vägivalla lõpetamise ja soolise võrdõiguslikkuse saavutamine, laste vastu suunatud vägivalla lõpetamine ning ÜRO eriraportööri avaldus laste müügi ja seksuaalse ekspluateerimise kohta.

Kõne all on ka olukord Süürias, järelevalvealane dialoog Bulgaariaga, Boriss Nemtsovi mõrv ja ENPA eelarve.

Lisaks valib ENPA omale uue peasekretäri.

ENPA on Euroopa vanim rahvusvaheline parlamentaarne assamblee, mille esimene istung toimus 1949. aasta 10. augustil. Euroopa Nõukogu roll on kaitsta liikmesriikide põhiväärtusi: inimõigusi, õigusriigi printsiipe ja demokraatiat.

Lisainfo:

Eerik-Niiles Kross: 50 46 509

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Riigikogu esimehe Henn Põlluaasa kõne Võidupüha mälestusteenistusel Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris

Täna, jaanipäeva eel, süütame siin tule, mis kandub üle Eesti igasse külasse, igasse linna ja iga inimese südamesse. See on meie vabaduse ja võidutuli. Me meenutame ja mälestame ka kõiki Eesti eest võidelnuid ja langenuid, meie kangelasi.

Meil on põhjust olla uhke oma rahva saavutuste üle, sest läbi ajaloo ei ole mitte ükski Euroopa suurriik suutnud võita Venemaad. Napoleon löödi Moskva alt tagasi ja Hitleri Saksamaa purustati. Meie aga võitsime Vabadussõja suure Venemaaga ja panime aluse oma riigile. See on pannud imestama paljusid riike.

Kuidas oli see võimalik? Kuidas me võitsime, kui vastamisi seisid sõjaliselt nii ebavõrdsed jõud? Vastus on lihtne. Lahinguid ei võideta vaid relvade ja militaaroskustega. Tähtis on tahe – vabaduse tahe, isamaa kaitsmise tahe, tahe olla ja jääda peremeheks omaenda kodumaal.

Võideldes ükskõik kui osava või ülekaaluka vaenlasega, jääb lõpuks alati peale see, kes tõstab kõrgele moraali põhimõtted, kaitseb oma peret, maad ja rahvast. See pädeb ka mitterelvastatud vastupanuvõitluse puhul – meie rahvuslik kogemus on seda korduvalt tõestanud. Meenutagem kasvõi taasiseseisvumist nõukogude terrorirežiimi alt. Võitsid need, kelle aated tuginesid tõelistele väärtustele ja kelle moraal oli kõrgem.

Kui vaja haarame uuesti relvad ja me võidame. Nii-kui-nii! Kuulgu seda kõik meie vaenlased. Ja me ei ole üksi. Meiega on meie sõbrad ja liitlased. Oleme NATO liige.

Me oleme läbinud keerulise ja vastuolulise ajaloo-teekonna. Seda rännakut peab tundma ja selle õppetunde peab edasi andma meie noortele. Kui noored ei tunne ajalugu, neil puudub rahvuslik iseteadlikkus ja uhkus, siis muutuvad nad juuretuteks. Ja juurteta puu hukkub. Oma riigi algusaastaid ja võitlusi ei saa unustada, sest minevikuta ei ole meil tulevikku.

Suveräänse riigina peame me olema enesekindlad, käima sirge seljaga ja mitte kellegi ees küürutama. Samas peame me mõistma, et Eesti ei ole suurriik. Eestlased ei ole suurrahvas. Meid on vähe. Seetõttu peame me kokku hoidma ja olema ühisel meelel. Eriti praeguse aja keerulistel hetkedel kui meie edasikestmist eestlastena, suveräänset iseotsustamisõigust ja rahvusriiklust seatakse kahtluse alla. Rünnatakse just neid rahvuslikke aadeteid ja eesmärke, mille eest meie esivanemad võitlesid ja verd valasid ning mille eest ka meie oleks laulvas revolutsioonis olnud valmis lõpuni minema.

Kuid ma olen kindel, et me saame kõikidest raskustest üle, sest eestlaseks olemise ja suveräänsuse tahe ning demokraatlikud hoiakud ei ole meie rahva südametest mitte kuskile kadunud. See mis tõi meid siia, viib meid ka edasi.

Meie ülesanne on hoida ja kaitsta seda imeilusat maad ja anda see edasi veelgi paremana ja veelgi ilusamana. Et ka meie lastel ja lastelastel ja kõigil järeltulevatel põlvedel lõõmaksid vabaduse pirrud lausa kahel otsal. Et õnn oleks meie õuel.

Tervitan teid kõiki ja soovin head Võidupüha! Elagu Eesti!

Riigikaitsekomisjoni esimees osaleb Võidupühale pühendatud tänujumalateenistusel Toris

Riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja võtab 22. juunil osa Võidupühale pühendatud tänujumalateenistusest, mälestustule süütamisest ja kangelaste mälestamisest Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris. 

 

Riigikogu eelinfo 24. – 30. juunini

Teisipäev, 25. juuni

Sündmused

Riigikogu esimees Henn Põlluaas külastab aasta küla konkursi hindamiskomisjoni esimehena kell 10 Suursood, kell 14 Käsmut ja kell 18 Kiiklat.

Kell 16 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Moldova suursaadiku Inga Ionesiiga.

Neljapäev, 27. juuni

Sündmused

Riigikogu esimees Henn Põlluaas külastab aasta küla konkursi hindamiskomisjoni esimehena kell 10 Jõesuud, kell 14 Holstret ja kell 17.30 Vidriket.

Reede, 28.juuni

Kell 13 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Moldova suursaadiku Inga Ionesiiga.

Laupäev, 29. juuni

Sündmus

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb Kärdlas toimuval Eesti Vabadusvõitlejate Liidu kokkutulekul.

Pühapäev, 30. juuni

Sündmus

Kell 12 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb metsavenna Endel Redlichi mälestusüritusel Urevere külas Märjamaa vallas.

Välislähetused

20. juuni – 9. juuli
Riigikogu liige Oudekki Loonetutvub California osariigi seadusandlusega ja praktikaga otsedemokraatia vallas San Franciscos Ameerika Ühendriikides.

23. – 25. juuni
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott, aseesimees Riina Sikkutning komisjoni liikmed Tarmo KruusimäeAnti Poolametsja Urve Tiidus osalevad Rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide täiskogu (COSAC) istungil Bukarestis Rumeenias.

23. – 27. juuni
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liikmed Eerik-Niiles KrossIndrek Saarja Raivo Tamm (23. – 28. juuni) osalevad ENPA täiskogu osaistungil Strasbourgis Prantsusmaal.

24. juuni – 28. juuni
Riigikogu liige Maris Lauri osaleb naispoliitikute tippkohtumisel (The Women Political Leaders Summit) Tokyos Jaapanis.

29. juuni – 1. juuli
Riigikogu Eesti-Poola parlamendirühma esimees Aadu Must osaleb Lublini Liidu 450. aastapäeva tähistamisel Varssavis ja Lublinis Poolas.

30. juuni – 2. juuli
NATO Parlamentaarse Assamblee (NATO PA) Eesti delegatsiooni liige Sven Sester osaleb NATO PA uute delegatsiooni liikmete koolitusel Brüsselis Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo reedest pühapäevani, 21. – 23. juunini

Reede, 21. juuni

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohast Euroopa Stabiilsusmehhanismi reformi suhtes 13. juunil toimunud eurorühma kohtumisel ja 14. juunil toimunud Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu istungil (ECOFIN), kutsutud rahandusminister Martin Helme; Eesti seisukohtadest 25. juunil toimuval üldasjade (ühtekuuluvuspoliitika) nõukogu istungil, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohtadest 25. juunil toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; Eesti seisukohtadest 26. juunil toimuval Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Rene Kokk.

Sündmused

Kell 9 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Rumeenia väliskomisjoni esinaise Rozália Biróga.

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Türgi suursaadiku Hayriye Kumaşcıoğluga.

Laupäev, 22. juuni

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas ja riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsaoja osalevad Toris toimuval tänujumalateenistusel ja asetavad pärja Vabadussõja mälestussamba jalamile.

Kell 18 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas on koos abikaasaga Tartu laulupeo peakontserdil tähistamaks Tartu laulupeo 150. sünnipäeva.

Pühapäev, 23. juuni

Sündmused

Kell 8.30 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb Tartus võidupüha pärgade asetamisel Vabadussõja mälestusmärgi jalamile.

Kell 9.30 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb jumalateenistusel EELK Tartu Jaani kirikus.

Kell 11 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas ja riigikaitsekomisjoni liikmed on Kaitseliidu võidupüha paraadil Tartus Vabaduse puiesteel.

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb Tartu linnapea Urmas Klaasi korraldataval vastuvõtul.

Välislähetused

19. – 21. juuni
Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Alar Laneman osaleb 14. Parlamentaarsel Julgeoleku Foorumil Pariisis Prantsusmaal.

20. – 21. juuni
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni juht Aadu Must osaleb BA haridus-, teadus- ja kultuurikomisjoni töökohtumisel Palangas Leedus.

20. – 21. juuni
Riigikogu liige Mihhail Lotman osaleb Saksa-Balti ümarlaua arutelus teemal „Valgus ja varjud Läänemere regioonis: 15 aastat ühinemisest Euroopa Liiduga“ Vilniuses Leedus.

20. juuni – 9. juuli
Riigikogu liige Oudekki Loone tutvub California osariigi seadusandlusega ja praktikaga otsedemokraatia vallas San Franciscos Ameerika Ühendriikides.

23. – 25. juuni
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott, aseesimees Riina Sikkut ning komisjoni liikmed Tarmo Kruusimäe, Anti Poolamets ja Urve Tiidus osalevad Rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide täiskogu (COSAC) istungil Bukarestis Rumeenias.

23. – 27. juuni
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liikmed Eerik-Niiles Kross, Indrek Saar ja Raivo Tamm (23. – 28. juuni) osalevad ENPA täiskogu osaistungil Strasbourgis Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Laneman osaleb terrorismivastase võitluse teemalisel julgeolekufoorumil

Erikomisjoni esimehe Alar Lanemani sõnul võetakse foorumil tähelepanu alla olukord terrorismivastases võitluses. „Arutame, milline on praegune seis terrorismi vastu võitlemisel maailmas ja kuidas riike toetada terrorismiga võitlemisel,“ märkis esimees.

Laneman ütles, et parlamentide liikmed keskenduvad ka rahvusvahelisele terrorismivastasele strateegiale. „On oluline, et riigid jagaksid omavahel kogemusi ning teeksid senisest enam koostööd terrorismi tõkestamise ja ennetamise vallas,“ ütles ta.

Parlamentaarne Julgeoleku Foorum toimub 14. korda. Foorumi eesmärk on suurendada teadlikkust terrorismivastasest võitlusest. Foorum annab parlamendiliikmetele üle maailma võimaluse õppida riikide kogemustest võitluses terrorismi ja selle rahastamisega ning arutada laiemalt olulisi julgeolekualaseid küsimusi.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu esimees ja Horvaatia president pidasid tähtsaks ühiseid väärtusi

 

„Kahe riigi suhted on väga head,“ ütles Põlluaas. „Me pole küll naabrid, kuid meil on palju ühist ajaloos ja sarnased väärtused, mida jagame.“  

Kohtumisel räägiti Euroopa Liidu tulevikust, kevadel valitud Euroopa Parlamendi tööst ning uue Euroopa Komisjoni moodustamisest. Samuti Balkani riikide omavahelistest suhetest.

Põlluaas märkis kohtumisel, et Eesti ja Horvaatia suhtluses on oluline osa turismil. „Juba praegu on Horvaatia Eesti turistidele tuttav sihtriik ja hea meelega võõrustaksime ka Eestis rohkem Horvaatia turiste,“ ütles Põlluaas.

Põlluaas tänas Horvaatiat toetuse eest ÜRO Julgeolekunõukogu hääletusel ning kiitis kahe riigi head koostööd nii Euroopa Liidus kui NATOs. Ta avaldas lootust, et Horvaatia liitub Eestis asuva NATO küberkaitsekeskusega loodetavasti enne selle aasta lõppu.

Horvaatia president andis kohtumisel ülevaate riigi plaanidest Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal, mis leiab aset 2020. aasta esimesel poolel ja avaldas soovi õppida Eesti kogemusest. Horvaatia prioriteetide hulgas on majanduse areng ja haridusele esitatavad väljakutsed, aga ka Euroopa Liidu julgeolek.  

Kohtumisel osales ka väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa. Ta tõi välja, et Eesti toetab Euroopa Liidu edasist laienemist ja avatud uste poliitikat. Tema sõnul ei saa Euroopa Liit valmis enne kui kõik liituda soovivad Balkani riigid kuuluvad ühendusse.   

Kohtumise fotod.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee 
Päringud: press@riigikogu.ee

Põlluaas ja Haavisto peavad tähtsaks Eesti ja Soome vahelist koostööd

Põlluaas tutvustas Eesti parlamendi tööd esimeste kuude jooksul ja tõi esile vastuvõetud otsused, nende seas ka seaduse alkoholiaktsiisi langetamise kohta, mis mõjutab Eesti majandust nii põhja kui ka lõuna suunal.

Haavisto hindas kõrgelt Eesti valimist ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks ja nimetas seda saavutuseks. Kohtumisel tõdeti, et see annab Eestile võimaluse riigil ennast tuntuks teha maailma eri paigus. „See annab meile võimaluse olla osaline tähtsate rahvusvaheliste probleemide lahendamisel,“ märkis Põlluaas.

Kohtumisel toodi esile Euroopa Liiduga seotud aktuaalsed probleemid, mis on seotud Brexiti ja mõne riigi erimeelsustega mitmes sõlmküsimuses. Samas tõdeti, et vaatamata lahkarvamustele Euroopa Liit toimib ja püüab probleeme lahendada läbirääkimiste kaudu. Kohtumisel oli kõne alla ka äsja valitud Euroopa Parlamendi uus koosseis ja uued Euroopa Komisjoni voliniku kandidaadid nii Eestist kui ka Soomest. Euroopa Liiduga seotud teema käsitlus oli asjakohane seoses Soome eesseisva eesistumisega Euroopa Liidu Nõukogus.

Kohtumisel osalenud väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa tõstis esile häid suhteid kahe riigi parlamentide vahel. Sellest annavad tunnistust regulaarsed kohtumised nii komisjonide kui ka parlamendirühmade vahel.

Fotod kohtumiselt:

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee