Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu korraldab koroonaviiruse leviku tõkestamiseks töö ümber

Riigikogu juhatus otsustas nõupidamisel fraktsioonide esindajatega, et Riigikogu lahendab 1. maini vaid ajakriitilisi küsimusi.  

Vanematekogu teeb Riigikogule ettepaneku muuta kuni eriolukorra lõpuni igal esmaspäevasel istungil täiskogu töö ajagraafikut selliselt, et täiskogu istung toimub üksnes esmaspäeviti ja infotund kolmapäeviti. Avalikkus ja meedia saavad istungeid jälgida veebiülekandena.

Riigikogu komisjonid kogunevad ainult esmaspäeviti, vältimatu vajaduse korral sagedamini. Komisjonide istungitele kutsutakse külalisi vastavalt vajadusele ning eelistatud on külaliste osalemine videosilla vahendusel.

Riigikogu liikmete kõik välislähetused on tühistatud, lähetuse vältimatu vajaduse otsustab Riigikogu juhatus. Riigikogu liikmetel on tungivalt soovitatud mitte reisida välismaale ning siseriiklike kohtumiste puhul püüda vältida kokkusaamisi Toompea lossis.

Ajutiselt on piiranud nende inimeste sissepääs Toompea lossikompleksi, kelle külastused ei ole otseselt seotud Riigikogu tööga. Toompea lossi külastamine ekskursioonideks, näituste külastamiseks ja istungite jälgimiseks on keelatud.

Palume kõigil ajakirjanikel Riigikogu töö kajastamisel eelistada kaugtöö võimalusi ning Riigikogu liikmetelt kommentaaride saamiseks eelistada telefoniintervjuud. Fotode ja videomaterjali saamiseks palume pöörduda Riigikogu Kantselei avalike suhete osakonna poole.

Lisaks tegi vanematekogu põhiseaduskomisjonile ülesandeks töötada välja regulatsioon, mis võimaldaks eriolukorras komisjonide istungite korraldamist elektrooniliste sidevahendite vahendusel.

Tegemist on ajutiste piirangutega. Jälgime olukorra arengut ja informeerime teid uutest otsustest.

Olukorra hindamiseks ja edasiste tegevuste arutamiseks koguneb vanematekogu regulaarselt eeldatavalt kolmapäeviti kell 9.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee 
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo 10.–16. augustini

Esmaspäev, 10. august

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni erakorralisel ühisistungil – kell 13.30: rahandusministri sõlmitud lepingust advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan, kutsutud peaminister Jüri Ratas, Riigiprokuratuuri süüdistusosakonna juhtiv riigiprokurör Taavi Pern ning Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Teisipäev, 11. august

Komisjoni istung

rahanduskomisjoni erakorralisel istungil – kell 12: Eesti majanduse hetkeseisust, maksude laekumisest, eelarvest ja lisaeelarve majandusmeetmetest; ELi majanduse taaskäivitamise kavast ja ELi pikaajalisest eelarvekavast; rahapesuvastasest tegevusest. Kutsutud on rahandusminister Martin Helme (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Laupäev, 15. august

Kell 13 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb metsavendade mälestuskivi avamisel Luulupe külas Saaremaal ning asetab Riigikogu nimel pärja.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post liisajohanna.lukk@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Menetlusse võeti kollektiivne pöördumine välistudengite Eestis õppimise ja töötamise kohta

Pöördumisega soovitakse säilitada olemasoleval tasandil välistudengite ja -töötajate võimalust Eestis õppida ja töötada nende päritolust olenemata. Samuti soovitakse tagada nende lastele ja abikaasadele elamisloa saamine. Ettepanek puudutab nii koroonaviiruse tõttu tekkinud kui ka tavapärast välistudengite ja -töötajatega seotud olukorda.

Pöördumises leitakse, et juhul, kui koroonaviiruse tõttu kehtestatakse Eestisse liikumispiiranguid, peavad need lõppema koroonakriisi möödudes ning kehtima ainult kõrge koroonaviiruse riskifaktoriga riikidele, mitte kõigile riikidele väljaspool Euroopa Liitu ja Schengeni piire.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post liisajohanna.lukk@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Reformierakond: valitsus peab selgitama, kas riigilt laenu saavad ettevõtted on strateegiliselt olulised

“Meil on tekkinud tõsine kahtlus, et vähemalt mõned valitsuse finantsabi otsused ei vasta 2020. aasta lisaeelarve eelnõu seletuskirjas määratud tingimustele ning samuti pole võimalik Vabariigi Valitsuse otsustes näha ühtset joont, mille alusel on abiotsused tehtud,” ütles Reformierakonna fraktsiooni juht Kaja Kallas.

Seetõttu paluvad Kaja Kallas ja Riigikogu rahanduskomisjoni liige Andres Sutt anda ettevõtete kaupa ülevaate, kuidas finantsabi saajad vastavad KredExi strateegiliste ettevõtete toetusmeetme kasutamise tingimustele ning kas neil puudusid alternatiivsed rahastusvõimalused.

Samuti küsivad Riigikogu liikmed, millised on strateegilise ettevõtte tunnused, kellel on võimalik Vabariigi Valitsuse otsusega kvalifitseeruda KredExi abimeetmete kasusaajaks. Kuidas on tagatud ettevõtjate ühetaoline kohtlemine, kui palju laekus taotlusi Kredexi strateegilisele ettevõtlusele mõeldud meetmetele ja mis alustel valiti välja toetust saavad ettevõtted?

Lisaks peab peaminister selgitama, kuidas on tagatud, et riigipoolsete meetmete tulemusel ei moonutata konkurentsi ja ei anta ühele turuosalisele konkurentsieelist.

Kirjalikule küsimusele vastamiseks on peaministril aega kümme tööpäeva.

Riigikogu eelinfo 3. – 9. augustini

Esmaspäev, 3. august

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni erakorralisel ühisistungil – kell 14: rahandusministri sõlmitud lepingust advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan, kutsutud rahandusminister Martin Helme (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Teisipäev, 4. august

Sündmus

Kell 11 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Hollandi suursaadiku Karen van Stegereniga.

Reede, 7. august

Sündmus

Kell 15 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb Gruusia suursaadiku Archil Karaulashvili kutsel Gruusia filmi „Shindisi“ linastusel (kino Artis).

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Erikomisjonid kutsuvad rahandusministri erakorraliselt välja

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Jürgen Ligi sõnul soovivad komisjonid ministrilt näha advokaadibürooga sõlmitud lepingut, tahavad kuulda selle eesmärkidest ja sõlmimise asjaoludest. “Küsimusi selle lepingu kohta on kuhjunud palju ja Martin Helme avalikud kommentaarid nendele on sedavõrd väljakutsuvad, et Riigikogu ei saa enam oodata korraliste istungiteni ning peab ministri välja kutsuma erakorraliselt. Erikomisjonide sekkumist vajab ministri komme olla väga retooriline, kuid mitte sisuline ning eirata riigivalitsemise häid tavasid ja pädevat nõu,” rääkis Ligi.

Korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Katri Raik märkis, et läbipaistvus on hea poliitika lahutamatu osa. „Kuna rahandusministri tegevus on olnud läbipaistmatu, on erikomisjonid sunnitud tema sõlmitud lepingut ja sellega seotud asjaolusid kontrollima,” lisas ta.

Kahe erikomisjoni erakorraline ühisistung toimub esmaspäeval, 3. augustil kell 14.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Toomas Kivimägi: USA advokaadibürooga sõlmitud leping on nii juriidiliselt kui sisuliselt küsitav

“Rahandusminister Martin Helme on sõlminud nii sisult kui juriidiliselt küsitava, Eesti mainet ja usaldusväärsust kahjustava lepingu. Ministrite sõnavõttudest on tekkinud tõsised kahtlused, et eelpoolnimetatud lepinguga pole tutvunud teised valitsuse liikmed, peale Martin Helme,” märkis Kivimägi.

Ta küsib Aegilt, kas justiitsministeerium on pidanud vajalikuks sõlmitud lepinguga tutvuda. Samuti soovib Kivimägi teada, kas rahandusministri keeldumine lepingut avalikustada on õiguslikult ja sisuliselt põhjendatud ning kas Riigikogu liikmetel on õigus tutvuda rahandusministri poolt sõlmitud lepingutega?

Kivimägi küsib, millised lüngad on justiitsministeeriumi hinnangul praegu USA ja Eesti rahapesu uurimise alases koostöös, mida USA advokaadibürooga sõlmitud lepinguga soovitakse lahendada?

Samuti palub ta hinnangut, kas justiitsministeerium ja valitsuse liikmed olid teadlikud võimalikust huvide konfliktist enne kui USA advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan leping sõlmiti ning kui on tegemist huvide konfliktiga, kas sel juhul on olemas õiguslikud alused sõlmitud lepingu lõpetamiseks.

Veel soovib Kivimägi teada, kas Justiitsministeeriumil on ülevaade, mis laadi informatsiooni Eestis käivate rahapesu uurivate kriminaalmenetluste kohta jagab rahandusminister ja rahandusministeerium USA advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan ning kas justiitsminister peab põhjendatuks, et Eesti jagab kriminaalmenetluste käigus kogutud informatsiooni rahandusministeeriumi nimetatud lepingupartneriga.

Viimaseks palub Kivimägi kirjeldada, milline on olnud Justiitsministeeriumi roll nimetatud õigusabilepingu sõlmimise protsessis. Kas rahandusministeerium on enne lepingu sõlmimist küsinud justiitsministeeriumi seisukohta, analüüsi või kooskõlastust. Kui jah, siis millised olid teie juhitava ministeeriumi seisukohad ja kas nendega on arvestatud?

Randpere küsib Reinsalult välisministeeriumi tehtud taustauuringut USA advokaadibüroo kohta

Randpere soovib veel teada, kas sellele hoiatusele tuli valitsusest või rahandusministrilt mingi vastus.

Lisaks küsib Randpere, kas vastab tõele, et välisministeerium teostas õigusabi pakkumisel osalenud kolmele advokaadibüroole taustakontrolli ning kas võimalik huvide konflikt ilmnes ka mõne teise advokaadibüroo kohta.

18. juuli Eesti Päevaleht kirjutas valituks osutunud advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivan LLP võimalikust huvide konfliktist seoses büroo teiste klientidega ning et huvide konflikti eest on hoiatanud rahandusministrit ka välisministeerium. Praeguseks on nii Eesti kui ka rahvusvahelises ajakirjanduses ilmunud mitmeid uurivaid artikleid samal teemal ja küsimus valituks osutunud advokaadibüroo sobivusest antud kaasuses Eestit esindama on muutunud veelgi tõsisemaks, märgib Randpere kirjalikus küsimuses.

Koroonaviirus ja Riigikogu

Riigikogu töötab tavapärase graafiku alusel ning kõiki täiskogu istungeid saab Riigikogu veebilehel jälgida. 

Avalikud üritused Riigikogus

Toompea lossikompleksi ruumides ei toimu konverentse, seminare ja teisi avalikke üritusi (sh 20. augusti puhul Pika Hermanni torni külastus).

Ajutiselt on piiratud nende inimeste sissepääs majja, kelle külastus ei ole otseselt seotud Riigikogu tööga. Toompea loss ei ole ekskursioonideks ja näituste külastamiseks avatud. Riigikogu istungeid ootame jälgima veebiülekandes. 

Parlamendi pood

Parlamendi pood on avatud E–L 9.00–17.00. 

Hügieen

Toompea lossikompleksi on paigaldatud käte desinfitseerimise vahendid. Koristajad desinfitseerivad mitu korda päevas ukselinke, lüliteid jm kontaktpindu.

Täname mõistva suhtumise eest!

Lisainfo

Merje Meisalu
avalike suhete osakonna infonõunik
631 6300
merje.meisalu@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo esmaspäevaks, 27. juuliks

Komisjoni istung

rahanduskomisjoni erakorralisel videoistungil – kell 11: riigieelarve erimeetmete seisust ja majanduse olukorrast, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Väliskomisjonide juhid kutsuvad Hiinat üles pidama kinni oma kohustustest Hongkongi rahva ees

Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ütles, et kuna seaduse võttis vastu Peking, mitte Hongkong, on tegemist ÜRO juures hoitava Hiina-Briti 1984. aasta ühisdeklaratsiooni otsese rikkumisega. „See deklaratsioon sätestas, et Hongkong säilitab oma täidesaatva, seadusandliku ja kohtuvõimu autonoomia vähemalt kuni 2047. aastani. Hiina äsjane samm aga kokkulepitut enam ei arvestanud ja sellise rikkumisega ei saa mina ja mu kolleegid teistest parlamentidest kuidagi nõus olla. Otse vastupidi – me taunime seda,“ sõnas Eesmaa.

Väliskomisjonide juhid märgivad, et seadus tekitab tõsist muret selle pärast, et sellega õõnestatakse kohtulikku sõltumatust, andes riikliku julgeolekuga seotud juhtumite arutamisel õiguse kohtunikke määrata mitte Hongkongi ülemkohtunikule, vaid selle liidrile. See ohustab allakirjutanute teatel tsiviilõigusi ja äristabiilsust.

„Lisaks rikutakse Hiina jurisdiktsiooni lubamisega nii ühisdeklaratsiooni kui ka Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti. Samuti on see õigusakt vastuolus Hiina enda kehtestatud Hongkongi põhiseadusega, mis sätestab, et Hongkong peab esitama omaenda riikliku julgeoleku alased õigusaktid,“ seisab avalduses.

Veel kirjutatakse, et Hongkongi autonoomia ja sõltumatu kohtuvõim on aastakümneid taganud selle elanike isikuõigused ja -vabadused ning on teinud selle territooriumist rahvusvahelise kaubandussüsteemi olulise osalise. „Hongkongi õigusi ja tähtsust arvestades ei saa selle seaduse kehtestamist vaadelda pelgalt riigisisese asjana. Õiguslikult siduvat lepingut rikkudes ja õigusriiki õõnestades õõnestab see ühtlasi hea usu põhimõtet rahvusvahelisi lepinguid sõlmivate riikide hulgas.“

Artikkel 38 tekitab väliskomisjonide esimeeste sõnul täiendavat muret, kuna sellega püütakse rikkuda teiste riikide suveräänsust. „Eksterritoriaalset jurisdiktsiooni nõudes rikub see sõnavabadust ka meie riikides, kus tsiviilõigusi kõrgelt väärtustatakse. Raske on mõista, kuidas saaks sõlmida väljaandmislepingu Hongkongi või Hiinaga, kui Pekingi nõudmised rikuvad nii otseselt põhilisi inimõigusi meie riikides,“ tõdetakse.

„Kutsume Hiina Rahvavabariiki üles mõtlema ümber otsust see seadus kehtestada ning pidama kinni oma lubadustest Hongkongi elanikele ja rahvusvahelisele kogukonnale,“ ütlevad allakirjutanud ühisdeklaratsiooni lõpetuseks.

Ühisavaldusele on alla kirjutanud Belgia, Eesti, Euroopa Parlamendi, Hollandi, Luksemburgi,  Läti, Norra, Saksamaa, Taani ja Ühendkuningriigi parlamentide väliskomisjonide esimehed.

Loe avaldust (inglise keeles)

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee