Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu korraldab koroonaviiruse leviku tõkestamiseks töö ümber

Riigikogu juhatus otsustas nõupidamisel fraktsioonide esindajatega, et Riigikogu lahendab 1. maini vaid ajakriitilisi küsimusi.  

Vanematekogu teeb Riigikogule ettepaneku muuta kuni eriolukorra lõpuni igal esmaspäevasel istungil täiskogu töö ajagraafikut selliselt, et täiskogu istung toimub üksnes esmaspäeviti ja infotund kolmapäeviti. Avalikkus ja meedia saavad istungeid jälgida veebiülekandena.

Riigikogu komisjonid kogunevad ainult esmaspäeviti, vältimatu vajaduse korral sagedamini. Komisjonide istungitele kutsutakse külalisi vastavalt vajadusele ning eelistatud on külaliste osalemine videosilla vahendusel.

Riigikogu liikmete kõik välislähetused on tühistatud, lähetuse vältimatu vajaduse otsustab Riigikogu juhatus. Riigikogu liikmetel on tungivalt soovitatud mitte reisida välismaale ning siseriiklike kohtumiste puhul püüda vältida kokkusaamisi Toompea lossis.

Ajutiselt on piiranud nende inimeste sissepääs Toompea lossikompleksi, kelle külastused ei ole otseselt seotud Riigikogu tööga. Toompea lossi külastamine ekskursioonideks, näituste külastamiseks ja istungite jälgimiseks on keelatud.

Palume kõigil ajakirjanikel Riigikogu töö kajastamisel eelistada kaugtöö võimalusi ning Riigikogu liikmetelt kommentaaride saamiseks eelistada telefoniintervjuud. Fotode ja videomaterjali saamiseks palume pöörduda Riigikogu Kantselei avalike suhete osakonna poole.

Lisaks tegi vanematekogu põhiseaduskomisjonile ülesandeks töötada välja regulatsioon, mis võimaldaks eriolukorras komisjonide istungite korraldamist elektrooniliste sidevahendite vahendusel.

Tegemist on ajutiste piirangutega. Jälgime olukorra arengut ja informeerime teid uutest otsustest.

Olukorra hindamiseks ja edasiste tegevuste arutamiseks koguneb vanematekogu regulaarselt eeldatavalt kolmapäeviti kell 9.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee 
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo 17.–23. augustini

Esmaspäev, 17. august

riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni erakorralisel ühisistungil – kell 13: rahandusministri sõlmitud lepingust advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan, kutsutud rahandusministri nõunikud Kristel Menning ja Kersti Kracht, justiitsminister Raivo Aeg ning välisminister Urmas Reinsalu (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Teisipäev, 18. august

Komisjoni istung

väliskomisjonis – kell 14: Eesti Vabariigi erakorralisest ja täievolilisest suursaadikust, alalisest esindajast Euroopa Liidu juures, asukohaga Brüsselis, kutsutud välisministeeriumi esindaja ja suursaadik Aivo Orav; kandidaadist Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Iraagi Vabariigis, asukohaga Tallinnas, kutsutud välisministeeriumi esindaja ja suursaadikukandidaat; olukorrast Valgevenes pärast 9. augusti presidendivalimisi, kutsutud välisministeeriumi esindaja; Eesti tegevusest ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena, kutsutud Eesti alalise esinduse ÜRO juures asejuht Gert Auväärt.

Neljapäev, 20. august

Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise aastapäeva tähistamine

Kell 11 – Lillede asetamise tseremoonia 20. augusti mälestuskivi jalamile Toompea nõlval.

Kell 12 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas esineb sõnavõtuga 20. Augusti Klubi üldkoosolekul Toompea lossi Valges saalis.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post liisajohanna.lukk@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Väliskomisjon: Valgevenes väljakuulutatud valimistulemust ei saa pidada legitiimseks

„Kaalukad tõendid osutavad, et Valgevene presidendivalimiste tulemusi on jämedalt võltsitud. Seetõttu ei saa Eesti Vabariigi Riigikogu väliskomisjon pidada ametlikult väljakuulutatud valimistulemust legitiimseks,“ märgitakse avalduses.

Komisjon jätkab teema käsitlemisega teisipäeval, 18. augustil.

Enne avalduse vastuvõtmist kuulas komisjon Eesti Valgevene saatkonna diplomaadi Kalvi Noormägi ülevaadet olukorrast Valgevenes. Samuti andis välisminister Urmas Reinsalu komisjonile ülevaate Eesti seisukohtadest 14. augustil toimuval Euroopa Liidu välisministrite mitteametlikul videokohtumisel, kus kesksete teemadena käsitletakse Valgevene presidendivalimisi ning olukorda Vahemere idaosas.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post liisajohanna.lukk@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Väliskomisjonide juhid kutsuvad Valgevene ametivõime üles jõu kasutamine ja tagakiusamine viivitamatult lõpetama

„Jälgime kahetsusega sündmusi Valgevenes ning presidendivalimiste ajal sealsete kodanike ja meedia vastu suunatud repressioone,“ rääkis Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa. „Võttes kodanikelt õiguse vabadele valimistele, eiratakse demokraatia üldtavasid ning inimõigusi. Taunime kolleegidega sellist tegevust ning märgime, et oleme jätkuvalt valmis toetama Valgevene ühiskonna heaolu ja Valgevene riigi suveräänsust,“ sõnas Eesmaa.

Väliskomisjonide esimeeste avalduses kirjutatakse, et õigus vabadele valimistele on demokraatia põhiväärtus ning sõnavabadus ja kogunemisvabadus kuuluvad põhiliste inimõiguste hulka. „Tegevus, mille tunnistajaks me oleme, ei vasta demokraatia nõuetele,“ tõdetakse.

„Oleme veendunud, et dialoogi ja reformide tee järgimine aitab kaasa Valgevene arengule, süvendades heanaaberlikke suhteid Valgevene ja meie piirkonna teiste riikide vahel ning viljakate suhete taaselustamist Euroopa Liiduga. Oleme valmis toetama neid jõupingutusi, otsides konstruktiivseid lahendusi meie ühise tuleviku jaoks,“ ütlevad allakirjutanud.

Väliskomisjonide esimeeste avalduse täistekst.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post liisajohanna.lukk@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Rahanduskomisjon kõneles rahapesuvastasest tegevusest

„Olulist rolli rahapesuvastases tegevuses mängib kindlasti juunikuus Riigikogus vastu võetud seadus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks. Tänasel istungil keskendus arutelu aga sellele, kuidas sõlmiti leping advokaadibürooga, kes asub esindama Eesti huvisid rahvusvahelistes rahapesuga seotud uurimistes,“ ütles rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk. „Saime ministrilt teada, et valitud advokaadibüroo on andnud kinnituse, et tal ei ole Eesti esindamisel huvide konflikti. Kui aga peaks selguma, et siiski on, on edaspidine koostöö jätkamine küsimärgi all,“ rääkis ta.

Samuti kinnitas komisjoni esimehe sõnul minister, et kuigi Louis Freeh on välja astunud valitud büroo partnerite seast, jätkab ta konsultandina tegevust Eesti kaitsmisel ka edaspidi.

„Rahandusminister keeldub mõistmast probleeme, mida partneri leidmise ja lepingu sõlmimise protsess sisaldab. Ta leiab, et tegemist on poliitilise teemaga ja näeb võimalust oma poliitiliste oponentide ründamiseks, saamata aru, et sellise tegevusega ta kahjustab Eesti riigi huve,“ rääkis komisjoni aseesimees Maris Lauri.

Samuti andsid Rahandusministeeriumi esindajad komisjonile ülevaate Eesti majanduse hetkeseisust, maksude laekumisest, eelarvest ja lisaeelarve majandusmeetmetest ning rääkisid Euroopa Liidu majanduse taaskäivitamise kavast ja pikaajalisest eelarvest.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post liisajohanna.lukk@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Erikomisjonid jätkavad arutelu advokaadibüroo palkamise teemal

Istungile on kutsutud peaminister Jüri Ratas, Riigiprokuratuuri süüdistusosakonna juhtiv riigiprokurör Taavi Pern ning Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

„Loodame sel korral teada saada, millised takistused Eesti ning Ameerika Ühendriikide õiguskoostöös ja valitsuse sees on tinginud, et rahandusminister on võtnud oma ametile mitteomase rolli ning toimetab üksi, Eesti riigiametitest lahus ning USA vahendaja toel,“ rääkis riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Jürgen Ligi. Tema sõnul loodetakse samuti rohkem kuulda vahendaja isikust ning tema palkamisest. „Praeguse seisuga on silmatorkav, et rahandusminister varjab informatsiooni ja väldib aru andmist, peaminister aga viitab valitsuse vastutuse asemel rahandusministri omale,“ lisas Ligi.

„Eesti riigi ja Ameerika Ühendriikide advokaadibüroo vahelise lepingu asjus tuleb jõuda selge pildini, seda nii võimaliku mõjuvõimu kasutamise, rahapesu tõkestamise, julgeoleku kui ka riigi raha kasutamise võtmes,“ sõnas korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Katri Raik. „Riigikogu ülesandeks on tegeleda parlamentaarse kontrolliga. Loodetavasti näitab käesolev protsess, kuidas valitsuse ja parlamendi komisjonide, sealhulgas opositsiooni juhitud komisjonide vaheline suhtlus tulevikus toimuma hakkab,“ lisas ta.

Erikomisjonide erakorraline ühisistung algab kell 13.30.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post liisajohanna.lukk@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo 10.–16. augustini

Esmaspäev, 10. august

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni erakorralisel ühisistungil – kell 13.30: rahandusministri sõlmitud lepingust advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan, kutsutud peaminister Jüri Ratas, Riigiprokuratuuri süüdistusosakonna juhtiv riigiprokurör Taavi Pern ning Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Teisipäev, 11. august

Komisjoni istung

rahanduskomisjoni erakorralisel istungil – kell 12: Eesti majanduse hetkeseisust, maksude laekumisest, eelarvest ja lisaeelarve majandusmeetmetest; ELi majanduse taaskäivitamise kavast ja ELi pikaajalisest eelarvekavast; rahapesuvastasest tegevusest. Kutsutud on rahandusminister Martin Helme (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Neljapäev, 13. august

Komisjoni istung

väliskomisjoni erakorralisel istungil – kell 13: olukorrast Valgevenes pärast 9. augusti presidendivalimisi, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu ja Eesti Valgevene saatkonna diplomaat Kalvi Noormägi; Eesti seisukohtadest 14. augustil toimuval Euroopa Liidu välisministrite mitteametlikul videokohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu.

Laupäev, 15. august

Kell 13 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb metsavendade mälestuskivi avamisel Luulupe külas Saaremaal ning asetab Riigikogu nimel pärja.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post liisajohanna.lukk@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Menetlusse võeti kollektiivne pöördumine välistudengite Eestis õppimise ja töötamise kohta

Pöördumisega soovitakse säilitada olemasoleval tasandil välistudengite ja -töötajate võimalust Eestis õppida ja töötada nende päritolust olenemata. Samuti soovitakse tagada nende lastele ja abikaasadele elamisloa saamine. Ettepanek puudutab nii koroonaviiruse tõttu tekkinud kui ka tavapärast välistudengite ja -töötajatega seotud olukorda.

Pöördumises leitakse, et juhul, kui koroonaviiruse tõttu kehtestatakse Eestisse liikumispiiranguid, peavad need lõppema koroonakriisi möödudes ning kehtima ainult kõrge koroonaviiruse riskifaktoriga riikidele, mitte kõigile riikidele väljaspool Euroopa Liitu ja Schengeni piire.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post liisajohanna.lukk@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Reformierakond: valitsus peab selgitama, kas riigilt laenu saavad ettevõtted on strateegiliselt olulised

“Meil on tekkinud tõsine kahtlus, et vähemalt mõned valitsuse finantsabi otsused ei vasta 2020. aasta lisaeelarve eelnõu seletuskirjas määratud tingimustele ning samuti pole võimalik Vabariigi Valitsuse otsustes näha ühtset joont, mille alusel on abiotsused tehtud,” ütles Reformierakonna fraktsiooni juht Kaja Kallas.

Seetõttu paluvad Kaja Kallas ja Riigikogu rahanduskomisjoni liige Andres Sutt anda ettevõtete kaupa ülevaate, kuidas finantsabi saajad vastavad KredExi strateegiliste ettevõtete toetusmeetme kasutamise tingimustele ning kas neil puudusid alternatiivsed rahastusvõimalused.

Samuti küsivad Riigikogu liikmed, millised on strateegilise ettevõtte tunnused, kellel on võimalik Vabariigi Valitsuse otsusega kvalifitseeruda KredExi abimeetmete kasusaajaks. Kuidas on tagatud ettevõtjate ühetaoline kohtlemine, kui palju laekus taotlusi Kredexi strateegilisele ettevõtlusele mõeldud meetmetele ja mis alustel valiti välja toetust saavad ettevõtted?

Lisaks peab peaminister selgitama, kuidas on tagatud, et riigipoolsete meetmete tulemusel ei moonutata konkurentsi ja ei anta ühele turuosalisele konkurentsieelist.

Kirjalikule küsimusele vastamiseks on peaministril aega kümme tööpäeva.

Riigikogu eelinfo 3. – 9. augustini

Esmaspäev, 3. august

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni erakorralisel ühisistungil – kell 14: rahandusministri sõlmitud lepingust advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan, kutsutud rahandusminister Martin Helme (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Teisipäev, 4. august

Sündmus

Kell 11 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Hollandi suursaadiku Karen van Stegereniga.

Reede, 7. august

Sündmus

Kell 15 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb Gruusia suursaadiku Archil Karaulashvili kutsel Gruusia filmi „Shindisi“ linastusel (kino Artis).

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Erikomisjonid kutsuvad rahandusministri erakorraliselt välja

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Jürgen Ligi sõnul soovivad komisjonid ministrilt näha advokaadibürooga sõlmitud lepingut, tahavad kuulda selle eesmärkidest ja sõlmimise asjaoludest. “Küsimusi selle lepingu kohta on kuhjunud palju ja Martin Helme avalikud kommentaarid nendele on sedavõrd väljakutsuvad, et Riigikogu ei saa enam oodata korraliste istungiteni ning peab ministri välja kutsuma erakorraliselt. Erikomisjonide sekkumist vajab ministri komme olla väga retooriline, kuid mitte sisuline ning eirata riigivalitsemise häid tavasid ja pädevat nõu,” rääkis Ligi.

Korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Katri Raik märkis, et läbipaistvus on hea poliitika lahutamatu osa. „Kuna rahandusministri tegevus on olnud läbipaistmatu, on erikomisjonid sunnitud tema sõlmitud lepingut ja sellega seotud asjaolusid kontrollima,” lisas ta.

Kahe erikomisjoni erakorraline ühisistung toimub esmaspäeval, 3. augustil kell 14.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee