Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu korraldab koroonaviiruse leviku tõkestamiseks töö ümber

Riigikogu juhatus otsustas nõupidamisel fraktsioonide esindajatega, et Riigikogu lahendab 1. maini vaid ajakriitilisi küsimusi.  

Vanematekogu teeb Riigikogule ettepaneku muuta kuni eriolukorra lõpuni igal esmaspäevasel istungil täiskogu töö ajagraafikut selliselt, et täiskogu istung toimub üksnes esmaspäeviti ja infotund kolmapäeviti. Avalikkus ja meedia saavad istungeid jälgida veebiülekandena.

Riigikogu komisjonid kogunevad ainult esmaspäeviti, vältimatu vajaduse korral sagedamini. Komisjonide istungitele kutsutakse külalisi vastavalt vajadusele ning eelistatud on külaliste osalemine videosilla vahendusel.

Riigikogu liikmete kõik välislähetused on tühistatud, lähetuse vältimatu vajaduse otsustab Riigikogu juhatus. Riigikogu liikmetel on tungivalt soovitatud mitte reisida välismaale ning siseriiklike kohtumiste puhul püüda vältida kokkusaamisi Toompea lossis.

Ajutiselt on piiranud nende inimeste sissepääs Toompea lossikompleksi, kelle külastused ei ole otseselt seotud Riigikogu tööga. Toompea lossi külastamine ekskursioonideks, näituste külastamiseks ja istungite jälgimiseks on keelatud.

Palume kõigil ajakirjanikel Riigikogu töö kajastamisel eelistada kaugtöö võimalusi ning Riigikogu liikmetelt kommentaaride saamiseks eelistada telefoniintervjuud. Fotode ja videomaterjali saamiseks palume pöörduda Riigikogu Kantselei avalike suhete osakonna poole.

Lisaks tegi vanematekogu põhiseaduskomisjonile ülesandeks töötada välja regulatsioon, mis võimaldaks eriolukorras komisjonide istungite korraldamist elektrooniliste sidevahendite vahendusel.

Tegemist on ajutiste piirangutega. Jälgime olukorra arengut ja informeerime teid uutest otsustest.

Olukorra hindamiseks ja edasiste tegevuste arutamiseks koguneb vanematekogu regulaarselt eeldatavalt kolmapäeviti kell 9.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee 
Päringud: press@riigikogu.ee

Sotsiaalkomisjon käsitleb avalikul istungil muudatusi vaktsiinitarnetes

Sotsiaalkomisjoni esimehe Tõnis Mölderi sõnul tõi eelmine nädal uudise, et ravimitootjad plaanivad vaktsiinitarneid ajutiselt kahandada. „Soovime teada saada, kuivõrd see mõjutab Eesti esialgset vaktsineerimiskava ja milliste võimalike probleemide ennetamisega meil seetõttu tegeleda tuleks. Samuti kuulame tänasel jätkuarutelul eri ära huvigrupid, kelle ettekanneteni me eelmisel nädalal ajanappusel paraku ei jõudnud,“ rääkis Mölder.

Sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt lisas, et ravimitootjate teated tarnete vähendamisest tulevad kõige ebasobivamal ajal ning riigil tuleb teha kõik mis võimalik, et vältida võimalikke fataalseid tagajärgi. „Isegi kui meile lubatakse hiljem suuremaid koguseid, võib paljude inimeste jaoks see liiga hilja olla. Eriti suur vajadus vaktsineerimiseks on eakatekodudes töötavatel ja elavatel inimestel, sest selge on see, et eakatel on haiguse kulg raskem ja nende sattumine ka haiglaravile tõenäolisem,“ ütles Kütt.

Istungile on kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Õdede Liidu, Eesti Haiglate Liidu, Ravimiameti, Eesti Arstide Liidu, Eesti Haigekassa, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Eesti Apteekrite Liidu, Eesti Hambaarstide Liidu ja Eesti Patsientide Liidu esindajad.

Sotsiaalkomisjoni istung avalik osa algab kell 14 ja seda saab jälgida veebist.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Väliskomisjonide juhid mõistavad hukka Aleksei Navalnõi kinnipidamise

„Meie, Eesti, Läti ja Leedu parlamendi väliskomisjonide esimehed, mõistame hukka Aleksei Navalnõi kinnipidamise Venemaa ametivõimude poolt pärast tema naasmist Venemaale kui Venemaa ametivõimude ilmselge järjekordse katse vaigistada opositsiooni ja kriitilisi hääli. Venemaa ametivõimud peavad hr Navalnõi viivitamatult ja tingimusteta vabastama ning tagama tema turvalisuse.

Venemaa on rahvusvaheliste kohustuste alusel kohustatud järgima õigusriigi põhimõtteid ja kaitsma kodanikuõigusi ning poliitiliste vastaste kinnipidamine on vastuolus rahvusvaheliste kohustustega, mille Venemaa on endale võtnud, sealhulgas Euroopa Nõukogu kaudu. Hr Aleksei Navalnõi langes Venemaa territooriumil põlastusväärse kuriteo – mürgitamiskatse – ohvriks, milleks kasutati Venemaal välja töötatud sõjaväelise kvaliteediga Novitšoki rühma kuuluvat närvimürki; seda on kinnitanud ka Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioon. Nimetatud kuritegude uurimise asemel on Venemaa ametivõimud järjekordselt otsustanud võtta Aleksei Navalnõilt võimaluse kasutada oma inimõigust sõnavabadusele.

Kordame uuesti üleskutset Venemaa ametivõimudele avada Navalnõi mürgitamise kriminaaluurimine ja tagada, et kõik, kes selle eest vastutavad, tuuakse kohtu ette ja nende üle mõistetakse õiglaselt kohut. Kutsume Venemaa ametivõime üles viivitamatult vabastama Aleksei Navalnõi ning lõpetama oma poliitilise tagakiusamise ja hirmutamise kampaania režiimi kriitikute vastu.

Tehes nendest tõsiasjadest vajalikud järeldused, kutsume oma Euroopa partnereid ja parlamentaarseid ühendusi (sealhulgas ENPAt) Venemaa ebademokraatlikke tegutsemisviise kiiresti ja jõuliselt hukka mõistma ning kaaluma täiendavaid sanktsioone nende vastu, kes vastutavad hr Navalnõi ebaseadusliku kinnipidamise eest.“

Riigikogu väliskomisjoni esimehe Enn Eesmaa, Leedu Seimi väliskomisjoni esimehe Žygimantas Pavilionise ning Läti Seimi väliskomisjoni esimehe Rihards Kolsi avalduse täistekst.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post liisajohanna.lukk@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Riigikogus läbisid teise lugemise kohtute seaduse muudatused

Kehtiva seaduse järgi toimub kohtunike täiskogu ilma ühegi erandita iga aasta veebruari teisel reedel.

Põhiseaduskomisjoni algatatud kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõuga (298 SE) muudetakse kohtute seadust selliselt, et kohtunike täiskogul võivad hääletamine ja valimised toimuda hääletamissedeliga, elektrooniliselt, kirjalikult või muul kohtunike täiskogu kodukorras sätestatud viisil.

Samuti nähakse ette kohtunike täiskogu valitud omavalitsusorganite kohtunikest liikmete ametiaja pikenemine nii kauaks, kuni järgmine täiskogu määrab nende asemele uued liikmed.

Põhiseaduskomisjoni ettepanekul toimub eelnõu lõpphääletus 20. jaanuaril.

Valdkondlike komisjonide ettepanekul otsustati tänase päevakorra kavast välja jätta üks ning kolmapäevase istungi päevakorra kavast kuus päevakorra punkti. Riigikogu kinnitas seejärel töönädala päevakorra.

Riigikogu juhatuse otsusel toimuvad käesoleva töönädala (18.-21. jaanuar) täiskogu istungid kaugosalusega. Riigikogu liikmel on kaugosalusega istungil võimalik osaleda nii Riigikogu saalist, oma Riigikogus olevast kabinetist kui ka kodunt.

Istungi stenogramm.

Videosalvestist istungist saab hiljem vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil.
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee   
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo teisipäevaks, 19. jaanuariks

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – kollektiivsest metsapöördumisest, kutsutud pöördumise algataja, Eesti Erametsaliidu, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse liidu, Eestimaa Looduse Fondi, Tartu Ülikooli ning Eesti Maaülikooli ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne; metsandusalastest kirjadest;

kultuurikomisjoni videoistungil – Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (283 SE), kutsutud kultuuriminister Tõnis Lukas ning eelnõu algataja Riigikogu liige Kalle Grünthal; kultuuri- ja spordivaldkonna seisust ja toetusmeetmetest koroonaleviku tõkestamise meetmete rakendamise olukorras, kutsutud kultuuriminister Tõnis Lukas; arvamuse andmine rahanduskomisjonile riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ (262 OE) kohta;

maaelukomisjoni videoistungil – toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – Arenguseire Keskuse 2020. aasta tegevusaruandest ja tegevuskavast, kutsutud Arenguseire nõukoja ja keskuse esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – EL mitmeaastasest finantsraamistikust 2021–2027, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; kell 15 – kohtumine Pangaliidu esindajatega;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – Prantsusmaa kaitsekoostöö suunast keskpikas perspektiivis, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – jätkuarutelu COVID-19 immuniseerimiskava täitmisest Eestis, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Õdede Liidu, Eesti Haiglate Liidu, Ravimiameti, Eesti Arstide Liidu, Eesti Haigekassa, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Eesti Apteekrite Liidu, Eesti Hambaarstide Liidu ja Eesti Patsientide Liidu esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne; psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (303 SE), psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE), kutsutud Õiguskantsleri Kantselei ja Sotsiaalministeeriumi esindajad.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post liisajohanna.lukk@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Erikomisjon saab ülevaate COVID-19 toetusmeetmete kasutamisest

Komisjoni esimees Jürgen Ligi ütles, et majanduse toetamine pole olnud optimaalne. „Toetusmeetmed pole olnud vastavuses kriisikahju suurusele. Samuti jätab soovida nende ajastatus,“ ütles Ligi. „Kõike varjutavad aga Porto Francoga seotud otsused ning ettevõtete ebavõrdne kohtlemine.“

Istungile on kutsutud maaeluminister Arvo Aller, Maaeluministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad.

Avalik istung algab kell 13.15 ja seda on võimalik jälgida veebiülekandes.

Videosalvestist istungist saab hiljem vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil.
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo esmaspäevaks, 18. jaanuariks

Kell 15 – Riigikogu kaugosalusega istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Teine lugemine – üks eelnõu:

Põhiseaduskomisjoni algatatud kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõuga (298 SE) muudetakse kohtute seadust selliselt, et kohtunike täiskogu oleks võimalik mõjuval põhjusel edasi lükata ja korraldada osaliselt või täielikult elektrooniliselt. Kehtiva seaduse järgi toimub kohtunike täiskogu ilma ühegi erandita iga aasta veebruari teisel reedel.

Samuti nähakse ette kohtunike täiskogu valitud omavalitsusorganite kohtunikest liikmete ametiaja pikenemine nii kauaks, kuni järgmine täiskogu määrab nende asemele uued liikmed.

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE).

Eelnõu näeb ette tagada hooldekodukoht igale hädasolijale sõltumata tema enda ja ta perekonna rahalistest võimalustest.

Selgituse kohaselt näeb lahendus ette, et hooldekodu muutub seda vajavatele eakatele pensioni eest kättesaadavaks. Hooldekodu hinnavahe on eelnõu järgi riigi ja omavalitsuse kanda. Täpse rahastusmudeli väljatöötamine jääb aga valitsuse ülesandeks.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (296 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; rohevõrgustike planeerimisest, kutsutud Eesti Maaülikooli, Eestimaa Looduse Fondi, Keskkonnaagentuuri, Harku valla volikogu ning Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Riigikontrolli aruandest hariduse tugiteenuste kättesaadavuse kohta, kutsutud Riigikontrolli esindajad; Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukavast 2021–2035 ja haridusvaldkonna arengukavast 2021–2035 (Riigikogu konverentsisaal);

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (227 SE), Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE), põllumajandussektorile eraldatud lisatoetusest, kutsutud maaeluminister Arvo Aller;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: ettevõtluse toetuseks suunatud kriisimeetmete seisust, AS-ist Eesti Post (Omniva), kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (239 SE); krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (312 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (297 SE) (A. Rei nõupidamisruum ja videosild);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: kollektiivse pöördumise „Koroonameetmed ei ole põhjendatud. On aeg naasta tavaelu juurde!“, kutsutud pöördumise esitajate, Riigikantselei, Terviseameti, Sotsiaalministeeriumi, Justiitsministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad; perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE);

väliskomisjoni videoistungil – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni tegevusest; Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni tegevusest; Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (RKK) Eesti Välispoliitika Instituudi raportist „Koroonakriis ja väljakutsed Eesti välispoliitikale”, kutsutud RKK Eesti Välispoliitika Instituudi esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: majanduse olukorrast ning COVID-19 toetusmeetmete kasutamisest, kutsutud maaeluminister Arvo Aller, Sotsiaalministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: komisjoni tööst;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: 2021. aasta rahva- ja eluruumide loenduse plaanist.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post liisajohanna.lukk@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo 18. – 24. jaanuarini

Head ajakirjanikud!

Riigikogu Kantselei on seoses viirushaiguse COVID-19 puhanguga võtnud kasutusele vajalikud ettevaatusabinõud. Palume ajakirjanikel Toompea lossis olles kanda maske ja hoida võimalusel intervjueeritavaga distantsi.

Täname mõistva suhtumise eest!

Esmaspäev, 18. jaanuar

Kell 15 – Riigikogu kaugosalusega istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Teine lugemine – üks eelnõu: kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE).

Esimene lugemine – üks eelnõu: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (296 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; rohevõrgustike planeerimisest, kutsutud Eesti Maaülikooli, Eestimaa Looduse Fondi, Keskkonnaagentuuri, Harku valla volikogu ning Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: Riigikontrolli 25.11.2020 aruandest hariduse tugiteenuste kättesaadavuse kohta, kutsutud Riigikontrolli esindajad; Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukavast 2021–2035 ja haridusvaldkonna arengukavast 2021–2035 (Riigikogu konverentsisaal);

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (227 SE), Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE), põllumajandussektorile eraldatud lisatoetusest, kutsutud maaeluminister Arvo Aller;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: ettevõtluse toetuseks suunatud kriisimeetmete seisust, AS-ist Eesti Post (Omniva), kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu ( 239 SE); krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (312 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (297 SE) (A. Rei nõupidamisruum ja videosild);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: kollektiivse pöördumise „Koroonameetmed ei ole põhjendatud. On aeg naasta tavaelu juurde!“, kutsutud pöördumise esitajate, Riigikantselei, Terviseameti, Sotsiaalministeeriumi, Justiitsministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad; perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE);

väliskomisjoni videoistungil – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni tegevusest; Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni tegevusest; Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (RKK) Eesti Välispoliitika Instituudi raportist „Koroonakriis ja väljakutsed Eesti välispoliitikale”, kutsutud RKK Eesti Välispoliitika Instituudi esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: majanduse olukorrast ning COVID-19 toetusmeetmete kasutamisest, kutsutud maaeluminister Arvo Aller, Sotsiaalministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: komisjoni tööst;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: 2021. aasta rahva- ja eluruumide loenduse plaanist.

Teisipäev, 19. jaanuar

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Eelnõude menetlemist ei ole kavandatud.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – kollektiivsest metsapöördumisest, kutsutud pöördumise algataja, Eesti Erametsaliidu, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse liidu, Eestimaa Looduse Fondi, Tartu Ülikooli ning Eesti Maaülikooli ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne; metsandusalastest kirjadest;

kultuurikomisjoni videoistungil – Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (283 SE), kultuuri- ja spordivaldkonna seisust ja toetusmeetmetest koroonaleviku tõkestamise meetmete rakendamise olukorras, kutsutud kultuuriminister Tõnis Lukas; arvamuse andmine rahanduskomisjonile riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ (262 OE) kohta;

maaelukomisjoni videoistungiltoiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – Arenguseire Keskuse 2020. aasta tegevusaruandest ja tegevuskavast, kutsutud Arenguseire nõukoja ja keskuse esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – EL mitmeaastasest finantsraamistikust 2021–2027, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; kell 15 – kohtumine Pangaliidu esindajatega (A. Rei nõupidamisruum ja videosild);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – Prantsusmaa kaitsekoostöö suunast keskpikas perspektiivis, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – jätkuarutelu COVID-19 immuniseerimiskava täitmisest Eestis, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Õdede Liidu, Eesti Haiglate Liidu, Ravimiameti, Eesti Arstide Liidu, Eesti Haigekassa, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Eesti Apteekrite Liidu, Eesti Hambaarstide Liidu ja Eesti Patsientide Liidu esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne; psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (303 SE), psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE), kutsutud Õiguskantsleri Kantselei ja Sotsiaalministeeriumi esindajad.

Kolmapäev, 20. jaanuar

Kell 12 – infotund

Kell 14 – Riigikogu kaugosalusega istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – üks eelnõu: kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE).

Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035. Ettekande teeb haridus- ja teadusminister Jaak Aab.

Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035. Ettekande teeb haridus- ja teadusminister Jaak Aab.

Teine lugemine – üks eelnõu: käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (239 SE).

Esimene lugemine – neli eelnõu: perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE), liiklusseaduse ning autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE), keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE), 1996. aasta rahvusvahelise konventsiooni vastutusest ja kahju hüvitamisest ohtlike ja kahjulike ainete mereveol (HNS-konventsiooni) 2010. aasta protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (302 SE).

Neljapäev, 21. jaanuar

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Eelnõude menetlemist ei ole kavandatud.

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.15: Eesti seisukohad 21. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlikul videokohtumisel, kutsutud peaminister Jüri Ratas; Eesti seisukohad 21.–22. jaanuaril toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu kohtumisel (EYCS), kutsutud haridus- ja teadusminister Jaak Aab;

väliskomisjoni videoistungil – kell 13: OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest; NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest; Balti Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest; Eesti seisukohad 25. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu.

Sündmus

Kell 17 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub koos Läti ja Leedu kolleegidega videosilla vahendusel USA Esindajatekoja väliskomisjoni esimehe Gregory Meeksiga.

Reede, 22. jaanuar

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 11: Eesti seisukohad 25. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Arvo Aller ja keskkonnaminister Rain Epler; Eesti seisukohad 25. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu välisministrite istungil, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Tegevuskava, et viia tolliliit järgmisele tasemele“, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni Euroopa Liidu digirahanduse strateegiale ning Euroopa Liidu jaemaksete strateegiale ja seotud õigusaktide paketile, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv piisava miinimumpalga kohta Euroopa Liidus, kutsutud Euroopa Komisjoni esindus Eestis, Eesti Ametiühingute Keskliidu, Tööandjate Keskliidu ja Sotsiaalministeeriumi esindajad.

Sündmus

Kell 11 Eesti-Georgia parlamendirühm kohtub videosilla vahendusel Georgia suursaadiku Archil Karaulashviliga.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post merilin.kruuse@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Menetlusse võeti eelnõu perekonnaseaduse ja teiste seaduste muutmiseks

Riigikogu liikmete Andrei Korobeiniku, Oudekki Loone, Maria Jufereva-Skuratovski, Martin Repinski, Kaido Höövelsoni, Imre Sooääre, Helmen Küti, Natalia Malleuse, Enn Eesmaa, Jaanus Karilaiu, Aadu Musta, Eduard Odinetsi, Riina Sikkuti, Kalvi Kõva, Ivari Padari, Jaak Juske, Heljo Pikhofi, Indrek Saare ja Jevgeni Ossinovski  13. jaanuaril algatatud perekonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (314 SE).

Eelnõuga viiakse 9. oktoobril 2014 vastuvõetud kooseluseadusega reguleeritud kooseluleping perekonnaseadusesse (PKS) ja kooseluseadus tunnistatakse seetõttu kehtetuks.

Seletuskirjas märgitakse, et kooseluseadus jõustus 1. jaanuaril 2016, kuid ei ole tegelikult tänaseni saavutanud oma algselt plaanitud mõju – endiselt on vastu võtmata erinevate seaduste muudatused, mis tagaksid kooselulepingu sõlminud isikutele sarnased õigused omavahel abielus olevate isikutega (seda küll teatud erisustega nt lapsendamise teatud aspektid) ja isikud peavad oma õiguste kaitsmiseks pöörduma kohtusse. See aga on isikutele äärmiselt koormav. Eelnõust tulenevalt on edaspidi kooselulepingu sõlminud isikutel samad õigused, mis abielus olevatel isikutel, kui seaduses ei ole tehtud erisust. Eelnõu kohaselt ei kinnita vaimulikud kooselulepingu sõlmimist. Juhtivkomisjoniks  määrati õiguskomisjon.

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Erakonna Eestimaa Rohelised 15. detsembril 2020 algatatud kollektiivne pöördumine „Petitsioon referendumi korraldamiseks: kas lageraied peaksid Eestis olema keelatud?“ ja edastati see menetlemiseks keskkonnakomisjonile.

Allakirjutanud soovivad, et Riigikogu ja valitsus viiksid 17.oktoobril 2021 koos kohalike omavalitsuste volikogude valimistega läbi rahvahääletuse küsimuses “Kas lageraied peaksid Eestis olema keelatud?” Põhjendusena tuuakse, et Eesti praegune metsade majandamine on juba aastaid Eesti ühiskonda lõhestanud, lõhe eri osapoolte vahel on ajaga üha kasvanud.

Märgitakse, et keskkonnaministeerium pole suutnud tänaseni vastu võtta metsanduse arengukava (MAK) aastateks 2021 – 2030. Leitakse, et metsandusvaldkond vajab rahvalt sisulist sisendit suunavaliku osas. Kas liikuda edasi nagu praegu, valdavalt lageraietega toorme varumise suunas või püsimetsandusega sotsiaalsete, kultuuriliste ja ökoloogiliste väärtuste suurendamise suunas?

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837

Riigikogu eelinfo reedeks, 15. jaanuariks

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 10: Eesti seisukohad 18. jaanuaril toimuval eurorühma kohtumisel ja 19. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu mitteametlikul videokohtumisel (ECOFIN), kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 18. jaanuaril toimuval Euroopa ministrite mitteametlikul kohtumisel, kutsutud Välisministeeriumi esindajad.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 6316456, 53310789
e-post liisajohanna.lukk@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Reformierakond alustab koalitsioonikõnelusi Keskerakonnaga

“Eilse päeva jooksul peetud vestlused viisid selleni, et toimiv valitsus on võimalik kokku panna Reformierakonna ja Keskerakonna vahel. Mul on hea meel, et kaks riigikogu suurimat erakonda on otsustanud valitsuse moodustada,” ütles Reformierakonna juht Kaja Kallas.

“Uus valitsus peab ametisse astuma väga raskel ajal. Oleme koroonakriisi keskel ja meil vaja kiiresti edasi liikuda, et säästa Eesti inimeste elu ja tervist ning hoida käigus meie majandust. Eesti ei saa endale praegu lubada poliitilist ummikseisu. Ma tunnen poliitilist vastutust, et viimaste aegade ühiskondlik pinge saaks maha võetud ja saaksime keskenduda sellele, mis on Eesti jaoks oluline,” märkis Kallas.

Koalitsioonikõnelused algavad täna kell 13.00 Riigikogus ruumis L241.