Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu eelinfo 24. veebruarist 1. märtsini

Esmaspäev, 24. veebruar

Eesti Vabariigi aastapäev

Kell 7.34 – pidulik riigilipu heiskamise tseremoonia Toompeal Kuberneri aias.

Tseremoonial peab kõne Riigikogu esimees Henn Põlluaas. Õnnistussõnad ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Eesti Vabariigi iseseisvusmanifesti loeb ette Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 29. lennu üliõpilane, Voldemar Panso preemia laureaat Maarja Johanna Mägi.

Lipuheiskamise tseremooniale on kutsutud Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, president Toomas Hendrik Ilves, president Arnold Rüütel, Riigikogu ja valitsuse liikmed, põhiseaduslike institutsioonide ja diplomaatilise korpuse esindajad ning Eesti Lipu Selts.

Kuberneri aeda on üles rivistatud Kaitseliidu, naiskodukaitse, noorkotkaste, kodutütarde, skautide, gaidide, akadeemiliste organisatsioonide, seltside, ühingute ja koolide liputoimkonnad.

Eesti Meestelaulu Seltsi meeskooride ning Politsei- ja Piirivalveorkestri esituses kõlavad Enn Võrgu „Eesti Lipp“ Martin Lipu sõnadele, Juhan Aaviku „Hoia, Jumal, Eestit“ Aleksander Leopold Raudkepi sõnadele, Viktor Konstantin Oxfordi „Jää vabaks, Eesti meri“ ja Raimund Kulli „Kodumaa“ Mihkel Veske sõnadele.

Tseremoonia lõpeb orienteerivalt kell 8.05.

Piduliku lipuheiskamise täpsem kava.

Kell 9 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb pärgade asetamisel Vabadussõja võidusamba jalamile Vabaduse väljakul.

Kell 10 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb jumalateenistusel Kaarli kirikus.

Kell 12 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb Kaitseväe paraadil Vabaduse väljakul.

Kell 17.30 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas ning aseesimehed Helir-Valdor Seeder ja Siim Kallas osalevad Eesti Vabariigi 102. aastapäeva pidulikul kontserdil ja vastuvõtul Viljandis.

Teisipäev, 25. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – üks eelnõu: ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (139 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – OÜ Steelman tegevusest Kose vallas Karla külas (ruum L241);

kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE); strateegia „Eesti 2035“ tööversiooni tutvustus;

maaelukomisjonis – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) sisendist 2021-2024 turismiprogrammi maaelu võtmes, kutsutud EASi esindajad;

majanduskomisjonis – vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE); kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (kohustusliku kogumispensioni reform) (108 UA); kollektiivne pöördumine „Jagame Eesti Euroopa Liidu toetuste taotlemisel ja rakendamisel kaheks piirkonnaks“;

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung – kell 13.30: kohtumine president Kersti Kaljulaidiga;

sotsiaalkomisjonis – tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE); Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seadusandlike muudatuste väljatöötamiseks pikaajalise hoolduskoormuse probleemi lahendamiseks” eelnõu (149 OE), kutsutud eelnõu algataja ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – kell 13.30: strateegiast „Eesti 2035“, kutsutud Riigikantselei ja Rahandusministeeriumi esindajad; komisjoni liikmete tegevusest;

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 16.15: ettepanekutest „Eesti keelevaldkonna arengukavale 2021-2035“.

Sündmus

Kell 15.30 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Saudi Araabia suursaadiku Faisal Ghulamiga.

Kolmapäev, 26. veebruar

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – kaks eelnõu: Nairobi rahvusvahelise laevavrakkide eemaldamise 2007. aasta konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (123 SE); äriseadustiku muutmise seadus (osa võõrandamine) (148 SE).

Esimene lugemine – kuus eelnõu: välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (135 SE); Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Balti õhuseirevõrgu ja juhtimissüsteemi paigutuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (137 SE); kogumispensionide seaduse, tulumaksuseaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (119 SE); sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riigilõivuseaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE); ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (127 SE); ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (141 SE).

Komisjoni istung

riigikaitsekomisjonis – kell 11.30: „Eesti 2035“ strateegia, kutsutud Riigikantselei esindaja.

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Ukraina spiikri Dmõtro Razumkov. Kohtumisel osaleb ka väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa.

Kell 11.50 – Eesti-Ukraina parlamendirühma liikmed kohtuvad Ukraina spiikri Dmõtro Razumkovi ja teda saatva delegatsiooniga.

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Palestiina Missiooni esindaja Taïssir Al Adjouriga.

Neljapäev, 27. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – kaks eelnõu: tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE); maareformi seaduse, maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE).

Komisjonide istungid

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – 10 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: Riigikontrolli kontrolliaruandest, kutsutud Riigikontrolli esindajad;

väliskomisjonis – kell 13: Eesti seisukohtadest 4.-5. märtsil Zagrebis toimuval Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel, kutsutud kaitseminister Jüri Luik; 12.-13. veebruaril Brüsselis toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest, kutsutud: kaitseminister Jüri Luik; Eesti seisukohtadest 5.-6. märtsil Zagrebis toimuval Euroopa Liidu välisministrite mitteametlikul kohtumisel (Gymnich), kutsutud välisminister Urmas Reinsalu.

Sündmused

Kell 11.30 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Euroopa Parlamendi saadiku Bernard Guettaga.

Kell 13 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub uue Türgi suursaadiku Süleyman İnan Özyıldıziga.

Välislähetused

23.–27. veebruar
Riigikogu liige Kalev Kallo osaleb Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) Üleilmse Parlamentaarse Võrgustiku kohtumisel Pariisis Prantsusmaal.

27. veebruar – 2. märts
Riigikogu aseesimees Siim Kallas kohtub Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi liikmetega Brüsselis Belgias.

28. veebruar
Riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert külastab NATO Mitmerahvuselise Põhja diviisi staapi Adažis Lätis.

29.veebruar – 5. märts
Riigikogu liige Erkki Keldo osaleb USA demokraatliku partei kutsel õppevisiidil ja kohtumistel Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

1.–3. märts
Balti Assamblee (BA) delegatsiooni esimees Aadu Must ja delegatsiooni liige Erki Savisaar osalevad Läänemere Parlamentaarse Konverentsi alalise komitee ja BA presiidiumi istungitel Brüsselis Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post liisajohanna.lukk@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Ametiühingute toetusrühm arutas minister Tanel Kiigega töötajate õiguste paremat kaitset

“Hea ja efektiivse töökeskkonna saavutamiseks ning reaalselt uue väärtuse loomise eeltingimus on see, et töötajate õigused oleksid kaitstud,” lausus ametiühingute toetusrühma esimees Oudekki Loone. “See tähendab, et ka töötajate usaldusisikutele peab olema tagatud kaitse vallandamise eest ja neil oleks piisavalt vaba aega töötajatega suhelda. Ja loomulikult peab põhiseaduslik streigiõigus olema sisukam, et võimaldada nii solidaarsusstreike kui ka näiteks parema töölepinguseaduse nõudmist. Sada aastat tagasi kirjutati Eesti esimesse põhiseadusse: “Majandusliku elu korraldamine Eestis peab vastama õigluse põhimõtteile, mille sihiks on inimeseväärilise ülespidamise kindlustamine sellekohaste seaduste läbi.” Seda põhimõtet tuleks järgida ka täna ning riigi oluline ülesanne on tagada, et iga töö tagaks selle tegijale väärika elu.”

Sotsiaalminister Tanel Kiik rõhutas koostöö olulisust ametiühingute, tööandjate ja riigi vahel. “Riigikogu ametiühingute toetusrühm annab olulise panuse vastastikuse infovahetuse ja kaasamise tõhustamiseks. Kindlasti aitab see suurendada ametiühingute rolli töötajate heaolu ja õiguste eest seismisel. Tööturgu ja -korraldust puudutavate pikaajaliste otsuste tegemisel tuleb alati arvesse võtta ka töötajate esindusorganisatsioonide argumente ja seisukohti,” rääkis Kiik.

Toetusrühma liige Helmen Kütt tunneb headmeelt, et minister Kiige eestvedamisel jõuavad ametiühingutega seotud teemad ka valitsuse töölauale. “Ametiühingute toetusrühm on erakondadeülene esindus, mille eesmärk on ametiühingute liikumise toetamine ja Eesti töötajate huvide kaitsmine seadusandlikus töös,” lisas Kütt.

Eesti sünnipäev algab piduliku lipuheiskamisega

Tähistame koos Eesti sünnipäeva!

Tseremoonial peab kõne Riigikogu esimees Henn Põlluaas. Õnnistussõnad ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Eesti Vabariigi iseseisvusmanifesti loeb ette Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 29. lennu üliõpilane, Voldemar Panso preemia laureaat Maarja Johanna Mägi.

Lipuheiskamise tseremooniale on kutsutud Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, president Toomas Hendrik Ilves, president Arnold Rüütel, Riigikogu ja valitsuse liikmed, põhiseaduslike institutsioonide ja diplomaatilise korpuse esindajad ning Eesti Lipu Selts.

Kuberneri aeda on üles rivistatud Kaitseliidu, naiskodukaitse, noorkotkaste, kodutütarde, skautide, gaidide, akadeemiliste organisatsioonide, seltside, ühingute ja koolide liputoimkonnad.

Eesti Meestelaulu Seltsi meeskooride ning Politsei- ja Piirivalveorkestri esituses kõlavad Enn Võrgu „Eesti Lipp“ Martin Lipu sõnadele, Juhan Aaviku „Hoia, Jumal, Eestit“ Aleksander Leopold Raudkepi sõnadele, Viktor Konstantin Oxfordi „Jää vabaks, Eesti meri“ ja Raimund Kulli „Kodumaa“ Mihkel Veske sõnadele.

Eesti Meestelaulu Seltsi meeskooride seas esinevad Kuusalu Meeskoor, Inseneride Meeskoor, Türnpu Meeskoor, Tallinna Ülikooli Meeskoor, Tehnikaülikooli Akadeemia Meeskoor, EMLS Tallinna Meeskoor, Eesti Teaduste Akadeemia Meeskoor ning Eesti Õpetajate Meeskoor.

Tseremoonia lõpeb orienteerivalt kell 8.05.

Vabariigi aastapäeva lipuheiskamise tseremoonia kava.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post liisajohanna.lukk@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Pikksilm: Kvantrevolutsioon ehk kvantarvutite reaalne kasutuselevõtt

Praegu on maailmas käimas kolmas kvantrevolutsioon ehk kvantarvutite reaalne kasutuselevõtt, kirjutab Andres Udal. Maailma suurriigid on algatanud hiigelprogrammid ja juhtivad tehnoloogiafirmad raporteerivad lausa igakuiselt uutest rekordtulemustest tehnoloogiliste takistuste ületamise teel.

Kõigele lisaks muudab IT-valdkonna arengu topeltmurranguliseks see, et paralleelselt on toimumas plahvatuslik hüpe tehisintellekti vallas. Kui need kaks revolutsiooni liituvad, on oodata ühiskonda ja majandust ümberkorraldavaid suuri muutusi. Seejuures ei ole välistatud tehnoloogilise raskuskeskme nihkumine Aasia riikidesse, kes panustavad praegu tohutult nii tehisintellekti kui ka kvanttehnoloogiate arendamisse. Kui tõdeda, et Eesti panus tehnoloogiateadustesse ja tehnoloogiaõppesse on võtnud kursi langusele, võib täheldada märgatavaid ohumärke.

Pikksilmas ilmunud artiklitega saab tutvuda meie kodulehel siin!

Head lugemist!

Eesti delegatsioon osaleb OSCE Parlamentaarse Assamblee istungjärgul Viinis

Delegatsiooni esimees Sven Sester peab oluliseks assamblee talvisel istungil pöörata tähelepanu tähtsamates küsimustes ühtsete seisukohtade väljatöötamisele Balti riikide ja Põhjamaadega, mis tagab julgeoleku regioonis tervikuna. „Eesti on väike riik ning seega on oluline ka assamblee töös teha koostööd ja leida ühisosa NB8 formaadi riikidega,“ lisas ta.

Delegatsiooni liige Heljo Pikhof märkis, et istungjärgu fookusteemadeks on muu hulgas antisemitismi, diskrimineerimise ja sallimatuse vastu võitlemine ning koostöö inimõiguste vallas. „Kindlasti jagame riikide vahelisi kogemusi selle osas, kuidas vähendada vihkamist ning arutame lahenduste üle, mis võiksid toetada inimõiguste rikkumise vastu võitlemist,“ rääkis Pikhof.

Riigikogu liikmed osalevad OSCE Parlamentaarse Assamblee poliitika- ja julgeolekukomitee, demokraatia-, inimõiguste ja humanitaarküsimuste komitee ning majandus-, teadus-, tehnoloogia- ja keskkonnakomitee töös.

Assamblee 19. talvisel istungjärgul käsitletakse muu hulgas OSCE vahendite tõhusat kasutamist pikaajaliste konfliktide lahendamiseks ning parlamendi liikmete rolli suurendamist. Valimiste vaatlusmissioonide juhid tutvustavad kolmele komiteele oma raporteid hiljutiste Ukraina, Valgevene, Usbekistani ja Aserbaidžaani valmiste kohta.

Samuti tutvustatakse komiteede istungitel ideid ja resolutsioonide kavandeid juulis Vancouveris toimuvaks istungjärguks ning toimuvad kahepoolsed kohtumised, temaatilised kõrvalüritused ja arutelud.

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee eesmärk on rohkem kaasata liikmesriike Euroopa poliitika- ja julgeolekuküsimuste lahendamisse, et tõhustada tsiviilkontrolli sõjaliste küsimuste üle ning suurendada parlamendisaadikute vastutust ja mõjujõudu.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post liisajohanna.lukk@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Menetlusse võeti eelnõu taastuvenergia tasu tõusu ära hoidmiseks

Eelnõuga soovitakse ära hoida lõpptarbija taastuvenergia tasu rohkem kui 20 protsenti, mis kaasneks juhul kui Eesti Energial tekib õigus saada elektrituruseaduse § 59 alusel Tootsi tuulepargis taastuvenergia toetust. Samuti luua tingimused järgnevatel aastatel taastuvenergia tasude vähenemiseks lõpptarbija jaoks. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfost reedest pühapäevani, 21.–23. veebruarini

Reede, 21. veebruar

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohtadest 25. veebruaril toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; Eesti seisukohad Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tulevikusuhete läbirääkimiste mandaadiks, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohtadest 27.–28. veebruaril toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; Eesti seisukohtadest Euroopa Liidu ja Gröönimaa uue kalanduspartnerluslepingu ja protokolli läbirääkimiste osas, kutsutud Eesti Euroopa Liidu alalise esinduse esindaja.

Sündmus

Kell 12 – Euroopa Liidu asjade komisjoni külastavad Tartu Ülikooli Euroopa õpingute magistritudengid.

Pühapäev, 23. veebruar

Kell 13 –  Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb riigi teaduspreemiate, F.J. Wiedemanni keeleauhinna ning kultuuri- ja spordipreemiate kätteandmisel (Eesti Teaduste Akadeemia).

Välislähetused

19.–22. veebruar
OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Sven Sester ning delegatsiooni liige Heljo Pikhof osalevad assamblee talveistungil Viinis Austrias.

23.–27. veebruar
Riigikogu liige Kalev Kallo osaleb Global Parlamentary Networkil Pariisis Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post liisajohanna.lukk@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Põhiseaduskomisjon toetas kogumispensioni seaduse muutmata kujul vastuvõtmist

„Minu arvates on president juriidilise veto raamidesse peitnud oma poliitilise tahte,“ ütles põhiseaduskomisjoni esimees Paul Puustusmaa.

Komisjoni liikme Vilja Toomasti sõnul toetas opositsioon presidendi poolt välja öeldud seisukohta, et seadus ei ole kooskõlas põhiseadusega ega toetanud seaduse muutmata kujul vastuvõtmist.

Riigikogu võttis kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) vastu 29. jaanuaril. President jättis seaduse välja kuulutamata, kuna see ei ole vastavuses Eesti Vabariigi põhiseadusega. Seoses sellega arutab Riigikogu seadust uuesti (108 UA).  

Põhiseaduskomisjonile andsid täna selgitusi Vabariigi Presidendi Kantselei esindajad ja advokaat Madis Päts.

Rahanduskomisjon arutas täna samuti sama seadust, kuid kujundab oma seisukoha järgmisel nädalal.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

 

Riigikogu liikmed moodustasid Kaitseliidu toetusrühma

Toetusrühma esimehe Henn Põlluaasa sõnul aitab rühma loomine edaspidi tõhusamalt ja koordineeritumalt panustada Kaitseliitu puudutavate, sealhulgas ka seadusandlike küsimuste lahendamisele. „Kaitseliidul on ülioluline roll meie kaitsevõime ja sõjalise võimekuse tagamisel. Lisaks ka isamaalise kasvatuse ja militaarväljaõppe andmisel kõigile, kes peavad oluliseks meie iseseisvuse ja omariikluse kestmist ning, mis kõige olulisem, on valmis ka ise sellesse panustama,“ rääkis ta.

Toetusrühma liikmed

Kaitseliidu toetusrühma aseesimees on Lauri Läänemets ning liikmed Tarmo Kruusimäe, Siim Pohlak, Raivo Tamm, Üllar Saaremäe, Johannes Kert, Riho Breivel, Uno Kaskpeit, Urmas Reitelmann, Leo Kunnas, Tiit Kala ja Helmen Kütt.

Riigikogus moodustatud parlamendirühmad aitavad Riigikogu liikmetel suhelda teiste riikide parlamentidega, viia ellu välispoliitikat ja tutvustada Eestit mujal maailmas. Toetusrühmade kaudu saavad Riigikogu liikmed ja fraktsioonid tõmmata tähelepanu konkreetsele teemale ning toetada ja kaitsta kitsama eluvaldkonna huve.

XIV Riigikogu on moodustanud kokku 66 parlamendirühma ja 70 toetusrühma.

Parlamendirühmade nimekiri

Toetusrühmade nimekiri

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post liisajohanna.lukk@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Siret Kotka: puutumatu mets peaks olema Eesti turismiartikkel

„Loodusturism on muutumas üha populaarsemaks ning Eesti on selleks suurepärane sihtkoht. Maailmas ei ole palju selliseid riike, kus territoorium oleks nii ulatuslikult looduslikult puhta metsaga kaetud,“ ütles Kotka, leides, et siinsed matkarajad ja puhkekohad on Eesti eelis ning peaksime neid rohkem ära kasutama.

Keskerakonda kuuluva poliitiku sõnul peaks riigi metsapoliitika eesmärgiks olema see, et metsamehed ja keskkonnakaitsjad mõistaksid järjest enam teineteist. „Metsamaa pindala on Eestis viimastel aegadel pigem suurenenud kui kahanenud. Mõistagi tekitab järjekordse metsatuka mahavõtmine emotsioone, kuid õigeaegne hooldamine ja uued istikud tagavad metsale paremad väljavaated tulevikuks,“ lausus Kotka.

„Kõik meie sammud peavad olema suunatud selleks, et Eesti mets oleks väärtuslikum, senisest liigirikkam ja ökoloogiline tasakaal veelgi paremini esindatud. Selleks tuleb aga säilitada tasakaal metsade majandamise ja kaitsmise vahel,“ ütles Kotka.

Keskkonnakomisjoni poolt algatatud arutelul pidasid ettekanded Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar, Keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhataja Taivo Denks, Eesti Maaülikooli metsapatoloogia dotsent Rein Drenkhan ning Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna ökoloogia ja maateaduste instituudi botaanika vanemteadur Aveliina Helm.