Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu eelinfo esmaspäevaks, 19. märtsiks

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 20. märtsil toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil (sh artikkel 50 formaat); seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni teatis Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik (COM(2017) 713); Eesti seisukohad 19. märtsil toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil; COSACi küsimustiku vastuste kinnitamine; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust (COM(2017) 489), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis reguleerib kaupade müügilepingutega seonduvaid teatavaid aspekte (COM(2017) 637), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 14: 22. – 23. märtsil toimuvast Euroopa Ülemkogu istungist, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

keskkonnakomisjonis Väikese väina tammil kulgevatest õhuliinidest, kutsutud Eesti Ornitoloogiaühingu, Saaremaa, Hiiumaa ja Muhumaa vallavalitsuse, ASi Elering, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi esindajad; kollektiivne pöördumine GMOde keelustamisest, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Maaeluministeeriumi esindajad (ruum L333);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: keelevaldkonna arengukavast, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning Eesti keelenõukogu ja Eesti Keele Instituudi esindajad (ruum L241);

maaelukomisjonis – kell 11.10: ülevaade Rail Balticu projekti hetkeseisust ja käesoleva aasta tegevustest, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, OÜ Rail Baltic Estonia ja Avalikult Rail Balticust esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

majanduskomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine riigikaitsekomisjonile valitsuse algatatud küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE) kohta; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mille eesmärk on anda liikmesriikide konkurentsiasutustele volitused konkurentsieeskirjade täitmise tagamise tõhustamiseks ja tagada siseturu nõuetekohane toimimine, eelnõu kohta COM(2017) 142;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse (digitaalse isikutunnistuse kehtivusaeg) eelnõu (569 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmiseks esitatud ettepanekute arutelu jätkamine, kutsutud Riigikogu Kantselei esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: Euroopa Komisjoni talvisest majandusaruandest; ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad investeerimisühingute usaldatavusnõuete muutmist käsitlevate Euroopa Parlamendi ja nõukogu õigusaktide eelnõude kohta COM(2017) 790, COM(2017) 791;

riigikaitsekomisjonis riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE); ülevaade 6. märtsil Brüsselis toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisest, sh struktureeritud kaitsekoostöö (PESCO), julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine ELAKile: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse eelnõu algatamise arutelu, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski;

väliskomisjonis Eesti ekspordipoliitikast ja äridiplomaatia reformist, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelistest läbirääkimistest kaubandusküsimuste osas, Ameerika Ühendriikide poolt kehtestatavate imporditollide võimalikust mõjust Euroopa Liidu kaubanduspoliitikale, kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.15: Päästeameti peadirektori kandidaadi suhtes seisukoha andmine, kutsutud siseminister Andres Anvelt ja peadirektori kandidaat Kuno Tammearu; pankrotiseaduse, krediidiasutuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse (pankrotihalduri tasu) eelnõu (575 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: Rootsi nullvisiooni initsiatiivist ja idee rakendamisest Eestis;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: ülevaade ja kokkuvõtted 15. märtsil toimunud Riigireformi mõttetalgutest, edasistest tegevustest seoses riigireformi lähtealuste dokumendiga;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: fiskaalpoliitika-teemaline arutelu, kutsutud eelarvenõukogu ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmus

Kell 15 – e-Eesti toetusrühma aseesimees Kalle Palling kohtub Šveitsi Valais’ kantoni parlamendi delegatsiooniga (ruum L240).

Välislähetused

13. – 20. märts
Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames ÜRO Naiste Staatuse Komisjoni kohtumisel New Yorgis Ameerika Ühendriikides.

14. – 19. märts
Riigikogu liige Olga Ivanova osaleb vaatlejana Venemaa presidendivalimistel Moskvas.

15. – 19. märts
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Jaanus Marrandi osaleb OSCE PA delegatsiooni koosseisus vaatlejana Venemaa presidendi valimistel.

16. – 19. märts
Riigikogu liige Mart Nutt osaleb ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames kohtumistel Kuveidi parlamendis ja välisministeeriumis.

18. – 19. märts
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Urve Tiidus osaleb Läänemere maade parlamentaarse konverentsi migratsioonitöörühma istungil Stockholmis Rootsis.

18. – 20. märts
Europoli tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma Eesti delegatsiooni juht Raivo Aeg ja liige Kalle Laanet osalevad töörühma kohtumisel Sofias Bulgaarias.

18. – 21. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb ENPA monitooringukomitee Ukraina raportöörina infokogumismissioonil Kiievis Ukrainas.

18. – 21. märts
Väliskomisjoni liige Anne Sulling osaleb Balti riikide 100. aastapäeva konverentsil ja külastab innovatsiooni valdkonnaga seotud asutusi Kopenhaagenis Taanis.

19. – 20. märts
Põhiseaduskomisjoni liige Arto Aas teeb ettekande üritusel „Baltic Symposium 2018: The Baltic States in a Changing Europe“ Londonis Suurbritannias.

19. – 21. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Jaak Madison osaleb ENPA sotsiaalkomitee istungil ja Eesti-Prantsusmaa parlamendirühma liikmena Balti 100 seminaril Prantsusmaa Senatis Pariisis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Keskkonnakomisjon: Väikest väina läbivad rändlinnud vajavad kaitset

Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul on teema käsitlus jätkuks komisjonis 2016. aasta oktoobris toimunud arutelule. Keskkonnakomisjon pöördus pärast 2016. aastal toimunud istungit Eleringi ja Keskkonnaameti poole ettepanekuga, et on vaja likvideerida nimetatud kõrgepingeliinid. Elering on langetanud tänaseks otsuse, et aastaks 2020 valmib merekaabel, millega likvideeritakse üks kõrgepingeliin. „Tunnustan, et asjad liiguvad paremuse suunas ja nüüd vajab veel lahendamist teise õhuliini küsimus, mille likvideerimise võimalusi me koostöös osapooltega otsime,“ ütles Vakra.

Ta toonitas, et tammil kulgeva kõrgepinge õhuliiniga seotud probleemi tuleb suhtuda täie tõsidusega. „See on suureks ohuks väinas peatuvatele ja pesitsevatele veelindudele. Eriline mõju on sellest suurtele rändlindudele,“ märkis Vakra. Tema hinnangul peame me igati kaitsma meelispeatuskohta paljudele linnuliikidele, kelle hulgas on ka väikeluiged ja laululuiged. Eesti Ornitoloogiaühingu hinnangul sureb Väikese väina tammil aastas 500-2500 lindu liini sisse lendamise tõttu.

Vakra märkis, et vaja on kiirendada merekaabli rajamist. Võimalikke lahendusi saab pakkuda vaid valla, võrguettevõtte ja keskkonnakaitse asutuste ning riigi koostöö, et esmalt planeerida mõistlikud ja kõige ratsionaalsemad alternatiivid. Komisjoni istungil soovitakse teada saada, missugused sammud on astutud ühises pöördumises tõstatatud probleemide lahendamiseks.

Keskkonnakomisjoni istungile on kutsutud ornitoloogiaühingu, kohalike omavalitsuste, Eleringi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaameti esindajad.

Lisainfo: Rainer Vakra: 5800 2828

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo 19. – 25. märtsini

Esmaspäev, 19. märts

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 20. märtsil toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil (sh artikkel 50 formaat); seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni teatis Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik (COM(2017) 713); Eesti seisukohad 19. märtsil toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil; COSACi küsimustiku vastuste kinnitamine; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis käsitleb mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust (COM(2017) 489), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mis reguleerib kaupade müügilepingutega seonduvaid teatavaid aspekte (COM(2017) 637), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 14: 22. – 23. märtsil toimuvast Euroopa Ülemkogu istungist, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

keskkonnakomisjonis Väikese väina tammil kulgevatest õhuliinidest, kutsutud Eesti Ornitoloogiaühingu, Saaremaa, Hiiumaa ja Muhumaa vallavalitsuse, ASi Elering, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi esindajad; kollektiivne pöördumine GMOde keelustamisest, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Maaeluministeeriumi esindajad (ruum L333);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: keelevaldkonna arengukavast, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning Eesti keelenõukogu ja Eesti Keele Instituudi esindajad (ruum L241);

maaelukomisjonis – kell 11.10: ülevaade Rail Balticu projekti hetkeseisust ja käesoleva aasta tegevustest, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, OÜ Rail Baltic Estonia ja Avalikult Rail Balticust esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

majanduskomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine riigikaitsekomisjonile valitsuse algatatud küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE) kohta; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mille eesmärk on anda liikmesriikide konkurentsiasutustele volitused konkurentsieeskirjade täitmise tagamise tõhustamiseks ja tagada siseturu nõuetekohane toimimine, eelnõu kohta COM(2017) 142;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse (digitaalse isikutunnistuse kehtivusaeg) eelnõu (569 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmiseks esitatud ettepanekute arutelu jätkamine, kutsutud Riigikogu Kantselei esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: Euroopa Komisjoni talvisest majandusaruandest; ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad investeerimisühingute usaldatavusnõuete muutmist käsitlevate Euroopa Parlamendi ja nõukogu õigusaktide eelnõude kohta COM(2017) 790, COM(2017) 791;

riigikaitsekomisjonis riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE); ülevaade 6. märtsil Brüsselis toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisest, sh struktureeritud kaitsekoostöö (PESCO), julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine ELAKile: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse eelnõu algatamise arutelu, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski;

väliskomisjonis Eesti ekspordipoliitikast ja äridiplomaatia reformist, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelistest läbirääkimistest kaubandusküsimuste osas, Ameerika Ühendriikide poolt kehtestatavate imporditollide võimalikust mõjust Euroopa Liidu kaubanduspoliitikale, kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.15: Päästeameti peadirektori kandidaadi suhtes seisukoha andmine, kutsutud siseminister Andres Anvelt ja peadirektori kandidaat Kuno Tammearu; pankrotiseaduse, krediidiasutuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse (pankrotihalduri tasu) eelnõu (575 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: Rootsi nullvisiooni initsiatiivist ja idee rakendamisest Eestis;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: ülevaade ja kokkuvõtted 15. märtsil toimunud Riigireformi mõttetalgutest, edasistest tegevustest seoses riigireformi lähtealuste dokumendiga;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: fiskaalpoliitika-teemaline arutelu, kutsutud eelarvenõukogu ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmus

Kell 15 – e-Eesti toetusrühma aseesimees Kalle Palling kohtub Šveitsi Valais’ kantoni parlamendi delegatsiooniga (ruum L240).

Teisipäev, 20. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 1 eelnõu: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis  Otepää valla Uus-Juusa katastriüksuse detailplaneeringust, kutsutud Keskkonnaameti, Otepää Vallavalitsuse, OÜ AB Artes Terrae ja avalduse esindajad (ruum L241);

maaelukomisjonis – valmisolekust hirvlaste kroonilise kurtumushaiguse levikuks Eestisse, kutsutud Veterinaar- ja Toiduameti esindaja; mahepõllumajanduse toetustest 2018. aastal ja mahevilja ekspordil avastatud pettuse võimalikust kahjust Eesti mahepõllumajandusele, kutsutud Maaeluministeeriumi, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA), Põllumajandusameti, Veterinaar- ja Toiduameti ning AS Baltic Agro esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis Eesti Tööandjate Keskliidu pöördumisest tööjõuturu teemal, kutsutud Eesti Tööandjate Keskliidu esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 13.45: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses tulumaksu osalise suunamisega vabaühendustele maksumaksja poolt“ eelnõu (589 OE); ELAKile arvamuste andmised: Eesti seisukohad nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) käibemaksumäärade osas, eelnõu kohta COM(2018) 20, Eesti seisukohad käibemaksualase halduskoostöö määruse muutmist käsitleva nõukogu määruse eelnõu kohta COM(2017) 706;

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung – Kaitseväe tegevuskavad aastaks 2018, kutsutud Kaitseväe juhtkond (Kaitseväe peastaap);

sotsiaalkomisjonis – töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (581 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Tööinspektsiooni ja huvigruppide esindajad (ruum L333);

väliskomisjonis – Eesti eesmärgid Ameerika Ühendriikidega suhete arendamisel 2018. aastal, aktuaalsetest välispoliitilistest teemadest, kutsutud välisminister Sven Mikser; konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE); Riigikogu otsuse „Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu (601 OE).

Sündmused

Kell 9 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Omaani Sultanaadi Kaitsekolledži kõrgematest ja vanemohvitseridest koosneva delegatsiooniga, kelle hulgas on suursaadik Moosa Hamdan Moosa ja delegatsiooni juht kindralmajor Salim bin Musallam bin Ali Qattan (ruum L241).

Kell 10.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Islandi suursaadiku Árni Þór Sigurðssoniga (ruum L253).

Kell 12 – riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Aivar Sõerd kohtub Tšehhi suursaadiku Gabriela Tománkovága.

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Islandi suursaadiku Árni Þór Sigurðssoniga.

Kell 15 – Eesti-Islandi parlamendirühm kohtub Islandi suursaadiku Árni Þór Sigurðssoniga (ruum L240).

Kell 15.45 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb ekspordikonverentsi „Made in Estonia“ paneelarutelul „Eesti eksport 2028 – kuidas kahekordistada 10 aastaga Eesti eksporti?ˮ.

Kolmapäev, 21. märts

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE); riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (570 SE).

Teine lugemine – 4 eelnõu: Eesti Vabariigi ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi vahelise andmete ja infosüsteemide majutamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (563 SE); liiklusseaduse paragrahvi 34¹ täiendamise seaduse eelnõu (480 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (556 SE); isikut tõendavate dokumentide seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse (Euroopa tagasisaatmise reisidokument) eelnõu (585 SE).

Esimene lugemine – 4 eelnõu: töölepingu seaduse ning perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE); küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE); kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (594 SE); karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (561 SE).

Komisjonide istungid

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: riigi eelarvestrateegia dokumendis sisalduva info täiendamiseks ettepanekute tegemise arutelu;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 9.30: komisjonile laekunud pöördumine.

Sündmused

Kell 10.30 – riigikaitsekomisjoni ja kaitsetööstusettevõtete arutelu, modereerib riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 12.30 – riigikaitsekomisjoni liige Margus Tsahkna avab Kaitsetööstuse Liidu ettevõtete toodangu väljapaneku (Riigikogu vestibüül).

Neljapäev, 22. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikogu juhatuse valimised.

Sündmused

Pärast täiskogu istungi lõppu – Riigikogu juhatuse pressikonverents (ruum L240).

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Postimehe korraldataval Eesti arvamusliidrite lõunal.

Kell 13.30 – väliskomisjon kohtub Soome parlamendi väliskomisjoni delegatsiooniga.

Reede, 23. märts

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 12: seisukoha andmine: Euroopa Liidu sisejulgeoleku ja piirihalduse infosüsteemide koostalitlusvõime pakett (COM(2017) 793, 794), kutsutud Siseministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, milles käsitletakse sadama vastuvõtuseadmeid ja -rajatisi laevajäätmete üleandmiseks (COM(2018) 33), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, milles käsitletakse investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2013/36/EL ja 2014/65/EL ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, mis käsitleb investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 575/2013, (EL) nr 600/2014 ja (EL) nr 1093/2010 (COM(2017) 790, 791), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) käibemaksumäärade osas (COM(2018) 20), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, mille eesmärk on anda liikmesriikide konkurentsiasutustele volitused konkurentsieeskirjade täitmise tagamise tõhustamiseks ja tagada siseturu nõuetekohane toimimine (COM(2017) 142), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: väikeettevõtete käibemaksu erikorda käsitleva nõukogu direktiivi eelnõu (COM(2018) 21), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Nõukogu määruse eelnõu, millega muudetakse määrust (EL) nr 904/2010 seoses meetmetega, millega tõhustatakse halduskoostööd käibemaksu valdkonnas (COM(2017) 706), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik (COM(2017) 487), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – kell 10: arengutest Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioonis ja NATO 11. – 12. juulil Brüsselis toimuva tippkohtumise ettevalmistamisest, kutsutud Eesti suursaadik NATO juures Kyllike Sillaste-Elling.

Laupäev, 24. märts

Sündmus

Kell 20 – Riigikogu esimees Eiki Nestor annab Eesti filmi- ja teleauhindade galal üle preemia parima mängufilmi auhinna laureaadile (Nordea kontserdimaja, Estonia puiestee 9).

Välislähetused

13. – 20. märts
Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames ÜRO Naiste Staatuse Komisjoni kohtumisel New Yorgis Ameerika Ühendriikides.

14. – 19. märts
Riigikogu liige Olga Ivanova osaleb vaatlejana Venemaa presidendivalimistel Moskvas.

15. – 19. märts
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Jaanus Marrandi osaleb OSCE PA delegatsiooni koosseisus vaatlejana Venemaa presidendi valimistel.

16. – 19. märts
Riigikogu liige Mart Nutt osaleb ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames kohtumistel Kuveidi parlamendis ja välisministeeriumis.

18. – 19. märts
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Urve Tiidus osaleb Läänemere maade parlamentaarse konverentsi migratsioonitöörühma istungil Stockholmis Rootsis.

18. – 20. märts
Europoli tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma Eesti delegatsiooni juht Raivo Aeg ja liige Kalle Laanet osalevad töörühma kohtumisel Sofias Bulgaarias.

18. – 21. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb ENPA monitooringukomitee Ukraina raportöörina infokogumismissioonil Kiievis Ukrainas.

18. – 21. märts
Väliskomisjoni liige Anne Sulling osaleb Balti riikide 100. aastapäeva konverentsil ja külastab innovatsiooni valdkonnaga seotud asutusi Kopenhaagenis Taanis.

19. – 20. märts
Põhiseaduskomisjoni liige Arto Aas teeb ettekande üritusel „Baltic Symposium 2018: The Baltic States in a Changing Europe“ Londonis Suurbritannias.

19. – 21. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Jaak Madison osaleb ENPA sotsiaalkomitee istungil ja Eesti-Prantsusmaa parlamendirühma liikmena Balti 100 seminaril Prantsusmaa Senatis Pariisis.

20. – 21. märts
Riigikogu liige Igor Gräzin esineb ja osaleb kohtumistel Suurbritannia parlamendi alamkojas Londonis.

21. – 29. märts
Tiibeti toetusrühma esimees Yoko Alender osaleb seitsmendal parlamendiliikmete Tiibeti-teemalisel kokkutulekul „World Parliamentarians’ Convention on Tibet“ New Delhis ja kohtumisel Tiibeti parlamendi spiikriga eksiilis Dharamsalas Indias.

22. – 24. märts
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja liikmed Johannes Kert, Ants Laaneots ja Margus Tsahkna osalevad iga-aastasel NB8 ja Poola parlamentide kaitsekomisjonide julgeolekufoorumil Szczecinis Poolas.

22. – 25. märts
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must ja liige Rainer Vakra (22. – 24. märts) osalevad BA, Põhjamaade Nõukogu ja Beneluxi Parlamentidevahelise Konsultatiivnõukogu kolmepoolsel ringmajanduseteemalisel konverentsil ning BA presiidiumi istungil Haagis Hollandis.

23. – 24. märts
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO PA alalise komitee istungil Vilniuses Leedus.

23. – 28. märts
Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni esimees Helmen Kütt ja liige Toomas Kivimägi osalevad 138. IPU assambleel Genfis Šveitsis.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
merilin.kruuse@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

Konverents „Muutuv töö ja muutuv tööturg. Otsustuskohad poliitikakujundusesˮ

Paolo Falco (OECD) käsitleb oma ettekandes tehnoloogia arengu ja globaliseerumise mõju tööturule. Jens Riis Andersen (McKinsey) esitleb McKinsey uuringut „Shaping the future of work in Europe’s digital frontrunnersˮ, mis uurib töökohtade arvu ja kvaliteeti digitaliseerumise erinevate stsenaariumide korral Eestis.

Arenguseire Keskuse tellitud uuringute põhjal räägivad Kaire Holts (Hertfordshire’i ülikool) ja Ave Lauren (Euroopa rändevõrgustik) virtuaaltööst ja töörändest ning Märt Masso (Praxis) ja Janno Järve (CentAr) analüüsivad riikide võimalusi tagada tööturu muutumise taustal oma elanikele sotsiaalkaitse.

Ettekannetele järgnevas paneeldiskussioonis arutavad Johanna Vallistu (Arenguseire Keskus), Thea Treier (Sotsiaalministeerium), Kristjan Vanaselja (GoWorkaBit) ja Kalle Palling (Riigikogu) millele peaks tähelepanu pöörama, et tööturu kiire arengu taustal oleksid rahul nii töötajad, ettevõtjad kui ka riik. 

Konverents toimub 11. aprillil Riigikogu Komandandi maja suures saalis (Toompea 1) kell 8.4515.00. Töökeelteks on nii inglise kui ka eesti keel. 

Registreerimine

 

 

Riigikogu eelinfo reedest pühapäevani, 16. – 18. märtsini

Reede, 16. märts

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 19. märtsil toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Sven Mikser; seisukoha andmine: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik“ kohta, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 19. märtsil toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 20. märtsil toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil (sh artikkel 50 formaat); kutsutud Välisministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, millega luuakse Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu kohta, milles käsitletakse sadama vastuvõtuseadmeid ja -rajatisi laevajäätmete üleandmiseks, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Eesti seisukohad väikeettevõtete käibemaksu erikorda käsitleva nõukogu direktiivi eelnõu kohta, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor külastab Võru Pensionäride Päevakeskust (Lembitu 2, Võru).

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor külastab Võru Gümnaasiumi (Seminari 1, Võru).

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja aseesimees Enn Eesmaa osalevad Võrus toimuval valitsusliikmete tööseminaril.

Välislähetused

9. – 16. märts
Riigikogu liige Marko Mihkelson on Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames visiidil Omaanis, Araabia Ühendemiraatides ja Bahreinis.

12. – 16. märts
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Oudekki Loone osaleb NATO PA julgeoleku tsiviilmõõtme komitee väljasõiduistungil Dohas Katari Riigis.

13. – 20. märts
Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames ÜRO Naiste Staatuse Komisjoni kohtumisel New Yorgis Ameerika Ühendriikides.

14. – 19. märts
Riigikogu liige Olga Ivanova osaleb vaatlejana Venemaa presidendivalimistel Moskvas.

15. – 19. märts
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Jaanus Marrandi osaleb OSCE PA delegatsiooni koosseisus vaatlejana Venemaa presidendivalimistel.

16. – 19. märts
Riigikogu liige Mart Nutt osaleb ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames kohtumistel Kuveidi parlamendis ja välisministeeriumis.

18. – 20. märts
Europoli tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma Eesti delegatsiooni juht Raivo Aeg ja liige Kalle Laanet osalevad töörühma kohtumisel Sofias Bulgaarias.

18. – 19. märts
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni liige Urve Tiidus osaleb Läänemere maade parlamentaarse konverentsi migratsioonitöörühma istungil Stockholmis Rootsis.

18. – 21. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb ENPA monitooringukomitee Ukraina raportöörina infokogumismissioonil Kiievis Ukrainas.

18. – 21. märts
Väliskomisjoni liige Anne Sulling osaleb ettekandega Balti riikide 100. aastapäeva konverentsil ja külastab innovatsiooni valdkonnaga seotud asutusi Kopenhaagenis Taanis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Märt Sults: eesti keele kadumine on rahvusriigile strateegiliseks ohuks

Keskerakondlasest Riigikogu liikme Märt Sultsi sõnul on teema kindlasti oluline, kuid tema sõnul alustatakse valest otsast. „Eesti keel on meie riigikeel, kuid selle püsimajäämise arutelu peaksime alustama rohujuuretasandilt, ehk inimestega, kes keele õpetamisega igapäevaselt tegelevad, näiteks õpetajatega, sest nemad näevad probleeme selgemalt. Seejärel kogutud informatsiooniga püstitama arutelu Riigikogus, kuidas oma riigikeelt hoida ning milliseid seadusi rakendada,“ sõnas Märt Sults. Ta lisas, et keele püsimisele pannakse siiski alus juba lasteaias, kus oma keelt lastele edasi anname.

Riigikogu liikme sõnul peaksime oma riigikeelt rohkem väärtustama, kuid vähem oluliseks ei saa pidada ka selle õpetamist. „Eesti keel on meie identiteet ning me ei tohi seda mugavdada teiste riigikeeltega, seetõttu peavad olema ka meie õppematerjalid laenusõnadest vabad. Leian, et see on üks võimalus, kuidas järgmised põlvkonnad saaksid selle sama tugevana, nagu meie oma esivanemate käest. Samuti on oluline, et eestikeelsetel õppekavad oleksid võimalusel doteeritavad, ja nendel õppekavadel õppivad tudengid oleksid suunatud Eesti tööturule ning annaksid oma lisandväärtuse just kodumaale,“ sõnas Märt Sults.

Pikaajalise koolijuhi sõnul näitab emakeelega tegelemise vajalikkust ka eilne e-etteütlus, mis selle teemaga otseselt haakub. „Emakeelepäeval etteütluse tegemine on muutunud aasta-aastalt populaarsemaks, kuid 6300-st saadetud etteütlusest oli vaid 37 ilma vigadeta. Tulemus näitab, et inimeste õigekeelsus oskus on pigem puudulik ning peame sellega rohkem tegelema, sest muidu ongi meil tulevikus inimesed, kes oskavad vaid allkirja ning saja sõna piires kirjutada,“ lisas Sults lõpetuseks.

Riigikogus oli riikliku tähtsusega küsimusena arutelu all eesti keele olukord

Eesti Vabaerakonna fraktsiooni liige Krista Aru tõi oma ettekandes välja, et eesti keele kasutamine on eesti keele ja kultuuri loomine, misläbi on kõik eesti keeles kõnelejad eesti keele hoidjad. Aru osutas, et keel vajabki kõige enam seda, et tal oleks kasutajaid.

„Kui mõtleme keelele kui võimalusele, kui vahendile, kui struktuurile, mis loob meie elu iga päev, siis saame väga hästi aru, et eesti keel riigikeelena on meie riigi tugisammas. On see tugisammas, mis hoiab toimimas asutused, mis hoiab toimimas meie parlamendi, mis hoiab koos meie koolivõrgu ja mis viib kogu seda elu siin kindlasti edasi,“ kõneles Aru.

Selgitades, mida tähendab eesti keel kui riiklik taristu, ütles Aru, et sellel on oma institutsioonid ja asutused, nagu koolid, kõrgkoolid, Eesti Keele Instituut ja Keeleinspektsioon, aga ka hulk funktsioone, näiteks keelekorraldus, keele ökoloogia, keeleõpe, keele uurimine ja keele arendamine tervikuna. Taristu vajab Aru sõnul hooldust, arendamist, korrastamist ja ehk ka muutmist, milleks on Eestis riiklik keelearengukava.

Krista Aru. Foto: Riigikogu Kantselei / Erik Peinar

Eesti Kirjanike Liidu esimees Tiit Aleksejev käsitles oma ettekandes eesti keelt läbi eesti kirjanduse. Ta toonitas, et hoides emakeeleõpet, omakeelset kõrgharidust ja omakeelset kirjandust, hoiame oma vaimset identiteeti. „Nii hoiame seda, mis meid teiste rahvaste seas eriliseks muudab, ja milles ehk Eesti riigi mõte ongi,“ rääkis ta.

„Eesti autorid soovivad luua tipptasemel kirjandust,“ lausus Aleksejev. „See on nende panus eesti keele püsimisse ja edasiarenemisse ja selle läbi ühiskonda laiemalt, sest kirjandus on midagi enamat kui lihtsalt üks loomevaldkond. Kirjandus on mälu, kultuuri elujõud ja läbi selle ka kultuuri tulevik – ilma keele ja kultuurita ei ole riigil kestvust. Aga säärane autorite üritus kaotab mõtte, kui puuduvad lugejad või kui lugejate arv pidevalt langeb.“

Aleksejevi sõnul võiks laiemalt ette võtta kirjaniku, kirjandusteadlase või tõlkija kooli esinema kutsumise projekti, sest lugejaid tuleb hoida ja kasvatada. „Lugevatest lastest saavad kord kodanikud, kellelt on oodata analüüsivõimet ja vastutustunnet, kellega ei ole võimalik manipuleerida,“ rõhutas Aleksejev. „Kui tahame, et omakeelne kirjandus säiliks ja areneks, tuleks toetada ka Eesti autoreid,“ lisas ta ja nimetas kaks meedet: kirjanikupalga projekti laienemine ja laenuhüvitise tõstmine.

Kõrgharidusest rääkides toonitas Aleksejev, et ülikoolide ülesanne on omakeelset haritlaskonda kujundada. „Tuleb vältida mis tahes eriala täielikku võõrkeelestumist,“ ütles Aleksejev. „Maailm muutub ja meil ei õnnestu ingliskeelset teadust ukse taga hoida, ja selles ei olegi vajadust, aga ülikoolil on vastutus omakeelse haritlaskonna kujundamisel.“

Tiit Aleksejev. Foto: Riigikogu Kantselei / Erik Peinar

Tartu Ülikooli emakeeleõpetuse professor Martin Ehala kõneles oma ettekandes eesti keele olukorrast alus- ja üldhariduses. Üks suurim probleem Eesti koolides on tema sõnul keelelõhe.

Professor märkis, et keeleliselt eraldatud koolisüsteemil on rohkem miinuseid kui plusse: emakeeles õppimine on stressivabam ja toetab etnilist identiteeti, kuid vene koolide õpitulemused on nõrgemad, eesti keele õppimine on seal vaevalisem ja keeleliselt eraldatud kool taastoodab keeleliselt eraldatud ühiskonda. „See on minu arvates üks tõsisemaid Eesti julgeolekuohte keskpikas perspektiivis,“ lausus Ehala.

Sidusa ühiskonna poole jõudmise seadusandlikest lahendustest rääkides ütles professor, et rändetaustaga lapsed peaksid saama valida õppimiseks eesti õppekeelega munitsipaalkooli või erakooli. Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse õppekeelt puudutavat paragrahvi tuleks Ehala sõnul muuta nii, et see välistaks ingliskeelse õppe võimaluse munitsipaal- ja riigikoolides.

Ehala toonitas, et Eesti üldhariduse keelelõhe tuleb ületada, kusjuures lahendus peab olema paindlik, kultuuriliselt pehme ja üles ehitatud pigem lastevanemate motiveerimisele, mitte sunnile. „Üleminek peaks algama väikselt ning kasvama kogemuse ja ressursside lisandudes,“ lausus Ehala. „Vaja on põhimõttelist otsust: see keelelõhe tuleks ületada.“

Martin Ehala. Foto: Riigikogu Kantselei / Erik Peinar

Tartu Ülikooli rakenduslingvistika osakonna juhataja professor Birute Klaas-Lang rääkis eesti keelest kõrghariduses.

Professori sõnul on ülikoolide ja Eesti kõrghariduse ülesanne ühelt poolt rahvusvaheline teadustegevus ja läbi teaduse õpe, aga ülikooli üks põhifunktsioon on ka maailma ja Eesti paremaks muutmine läbi tippintelligentsi kasvatamise. „Ülikoolid kasvatavad spetsialiste, kelleta Eesti riik ei saaks sellisena eksisteerida, nagu ta on eksisteerinud,“ sõnas ta.

Klaas-Lang avaldas muret selle üle, et eesti keele roll kõrghariduses ei leia viimastes haridusdokumentides mainimist ning neis on tähelepanu pööratud vaid kõrgkoolide rahvusvahelistumisele. Ta lisas, et kõrgkoolide rahvusvahelistumise seisukohast on viimase kümne aasta jooksul toimunud ingliskeelse õppe osakaalu suurenemine kõrghariduses positiivne nähtus, kuid kõrghariduse ingliskeelestumine mõjutab ühiskonda palju laiemalt.

Mõnest kasutusvaldkonnast, näiteks kõrgharidusest või eesti keelest teaduse keelena kõrvale jäämine võib professori sõnul eesti keelt ohustada. „See, mis keeles me ülikoolis õpetame, jõuab koolipinki, aga jõuab ka kogu meie ellu,“ rõhutas Klaas-Lang.

Birute Klaas-Lang. Foto: Riigikogu Kantselei / Erik Peinar

Eesti keele arutelu läbirääkimistel võtsid sõna haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning Riigikogu liikmed Jürgen Ligi (RE), Barbi Pilvre (SDE), Viktoria Ladõnskaja-Kubits (IRL), Märt Sults (KE), Krista Aru (VA), Mart Helme (EKRE), Tarmo Kruusimäe (IRL), Andres Herkel (VA), Peeter Ernits (KE) ja Artur Talvik (VA).

Riigikogus läbis esimese lugemise üks eelnõu:

Valitsuse algatatud Kaitseliidu seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (593 SE) viiakse sisse muudatused, mis puudutavad muu hulgas liikmeks astumise lihtsustamist, Kaitseliidu liikmete üle arvestuse pidamist, tervisekontrolli, noortejuhtide sotsiaalsete tagatiste laiendamist ja esmaabi osutamist Kaitseliidus.

Kaitseliidu noorteorganisatsiooni liikmeks astumisel vabastatakse tervisekontrollist lapseealised poisid ja tüdrukud. Samuti ei pea edaspidi Kaitseliiduga liitumisel tervisekontrolli kordama inimesed, kellel on kehtiv relvaluba või kellele on tehtud tervisekontroll tegevväelase, politseiametniku, vanglateenistuse ametniku või abipolitseinikuna ja kellel on seetõttu õigus kanda sõjaväe- või tulirelva.

Kaitseliidu liikmete üle hakatakse arvestust pidama andmekogus, mis liidestub X-teega ja saab andmeid riiklikest registritest. See parandab kogutavate andmete kvaliteeti. Kehtiva õiguse järgi peetakse liikmete arvestust Kaitseliidu ülema asutatud asutuse andmekogus, mille andmevahetus riiklike registritega on piiratud ja toimub üksikpäringute kaudu.

Seaduses sätestatakse ka Kaitseliidu liikme kohustus teavitada organisatsiooni oma terviseseisundi halvenemisest, kui see ei pruugi enam vastata ettenähtud nõuetele.

Samuti nähakse ette, et ravikulude hüvitamisele on õigus ka Kaitseliidu liikmel, kes on saanud vigastada teenistuskohustuse täitmisel, kaasatuna Kaitseliidu koosseisus päästesündmuse või hädaolukorra lahendamisse, politseitegevusse, riigikaitseobjekti vastase ründe või riigipiiri ebaseadusliku ületamise tõkestamisse. Kehtiva õiguse kohaselt kaetakse ravikulud vaid Kaitseliidu tegevliikmel, kes on saanud vigastada sõjaväelise väljaõppe ajal.

Istungi stenogramm.

Fotod istungist.

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata: https://www.youtube.com/riigikogu
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6353, 510 6179
e-post merilin.kruuse@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

OSCE PA Eesti delegatsiooni liige Jaanus Marrandi vaatleb Venemaal valimisi

„Valimiste vaatlemine on üheks oluliseks mooduseks, et parlamendisaadikud saaksid jagada oma kogemusi ja teadmisi selleks, et toetada ühes või teises riigis demokraatlikke arenguid,“ märkis Marrandi. „Ootan huviga Venemaale minekut, et anda vaatlejana oma panus ning jälgida Venemaa siseriiklike demokraatlike protsesside arengut.“

„Parlamendiliikmed jälgivad kuivõrd valimised on õiglased ja läbipaistvad. Samuti kas need vastavad vabadele valimistele esitatud nõuetele nagu on sätestatud 1990. aasta Kopenhaageni dokumendis,“ selgitas Marrandi.

Marrandi töötab ühes meeskonnas koos Norra parlamendisaadikutega ja nad vaatlevad valimisi Moskva lähiümbruses. Enne vaatlejate jagunemist kahe- ja kolmeliikmelisteks meeskondadeks toimuvad põhjalikud briifingud, kohtumised poliitiliste kandidaatide, valitsusväliste organisatsioonide ning rahvusvaheliste ekspertidega.

OSCE PA on vaadelnud Venemaal alates 1993. aastast kokku kümnel korral. Sel korral tulevad 90 OSCE PA vaatlejat 30 riigist. Nende tegevust koordineerib OSCE PA asepresident Marietta Tidei Itaaliast. See on osa 420 liikmelisest rahvusvahelisest missioonist.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee 
Päringud: press@riigikogu.ee

Probleemkomisjon kaasab riigireformi lähtealuste väljatöötamisse huvigrupid

Probleemkomisjoni esimehe Tanel Talve sõnul on lähtealuste väljatöötamine oluline, et kõik saaksid ühtemoodi aru, mida riigireformi all silmas peetakse. „Täna mõistetakse riigireformi väga erinevalt, seetõttu koondame ideed ja kinnitame põhilised suunad, et tõsta rahva heaolu muutuvas maailmas,“ lisas Talve.

„Riigireformi seisukohalt on oluline ühtlustada arusaamu peamistest lähtealustest ning leida olulisemad kriteeriumid ja väärtused,“ ütles Talve. „Selleks toimuvadki täna mõttetalgud, kuhu oleme kutsunud eksperdid erinevatest valdkondadest üle Eesti.“

Arutelulaudu modereerivad Eesti Koostöö Kogu juhataja Teele Pehk, Arenguseire Keskuse uuringute juht Meelis Kitsing, Õiguskantsleri Kantselei õiguskorra kaitse osakonna juhataja Külli Taro ja majandusekspert Ott Pärna.

Arutelulaudade teemadeks on inimesed ja kogukonnad, valitsemine ja valitsemismudelid (sh uued tehnoloogilised lahendused), poliitikate kujundamine (sh avalikud teenused) ning konkurentsivõimeline riik.

Mõttetalgud toimuvad nn maailmakohviku meetodil. Osalejad saavad poole tunni jooksul esitada oma seisukohad ja ettepanekud. Lauajuhid teevad seejärel kokkuvõtte arutelude käikudest ja tulemustest.

Mõttetalgud algavad kell 12.30 Riigikogu konverentsisaalis. Päevakava ja aruteluteemadega saab tutvuda siin.

Head ajakirjanikud! Olete oodatud kell 16 kuulama arutelulaudade kokkuvõtteid.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogus läbis esimese lugemise karistust sissetulekuga siduv seaduseelnõu

Eelnõu tutvustanud justiitsminister Urmas Reinsalu ütles, et ettepanek on kitsa grupi raskemate liiklusrikkumiste puhul näha ette sarnaselt kuriteosanktsioonidega sissetuleku põhine trahv. Nende rikkumistena loetles ta liiklusõnnetuse sündmuskohalt põgenemine või liiklusõnnetuses kannatada saanud abitus seisundis oleva inimese abita jätmine, sõidukijuhi poolt kohustusliku peatumise märguande tahtlik eiramine. Samuti mootorsõidukijuhi poolt üle 41 km tunnis kiiruse ületamine, samuti liiklusõnnetuses osalenud juhi poolt vahetult pärast liiklusõnnetust alkoholi või narkootikumi tarvitamine.

Valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad rahatrahvid) eelnõuga (586 SE) luuakse ka võimalus Euroopa Liidu õiguses sätestatud haldustrahvide kohaldamiseks.

Kiirmenetluse kohaldamise eelduseks on inimese nõusolek ja tema loobumine vastulause esitamise võimalusest.  Eelnõuga võimaldatakse liiklusrikkujaid karistada tingimisi juhtimisõiguse äravõtmisega. Kehtivas õiguses on liiklusväärteo toimepanijat võimalik karistada juhtimisõiguse äravõtmisega, kuid sellist karistust ei saa kohaldada tingimuslikult. Tingimisi karistuse puhul määratakse inimesele ka üheaastane katseaeg, mille jooksul on inimesel võimalus oma käitumist parandada ja asuda seadusekuulekale teele.

Majanduslikult vähekindlustatud inimestel tekib võimalus maksta trahv osamaksetena. Samuti pikendatakse rahatrahvi tasumise tähtaega praeguselt 15 päevalt 45 päevani.

Läbirääkimistel võtsid sõna Valdo Randpere Reformierakonna fraktsioonist ja Mart Helme Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist.

 Riigikogu võttis vastu neli seadust:

Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega (558 SE) võimaldatakse kohalikel omavalitsustel pakkuda 16–26-aastastele noortele proaktiivset tuge haridustee jätkamiseks või tööturule naasmiseks. Seaduse eesmärk on aidata noori, kes ei õpi, tööta, otsi tööd ega viibi muul mõjuval põhjusel tööturult eemal ning vajavad riigi aktiivset tuge olukorra parandamiseks.

Seadus näeb ette, et välja töötatakse noorte aitamiseks IT-lahendus, mille abil kuvatakse kohaliku omavalitsuse juhtumikorraldajale nimekiri potentsiaalselt tuge vajavatest noortest koos kontaktandmetega. Nii saab omavalitsus tuvastada oma piirkonnas elava 16–26-aastase noore abivajaduse ja pakkuda talle tuge haridusellu või tööturule naasmiseks. Noorel on õigus abist keelduda ja tema isikuandmete töötlemine lõpetatakse.

Lisaks sotsiaalhoolekande seaduse muudetakse ka maksukorralduse seadust, käibemaksu seadust ja täitemenetluse seadustikku. Käibemaksu seadust muudetakse seoses isikliku abistaja teenuse käibemaksuga. Täitemenetluse seadustikku muudetakse nii, et edaspidi ei saa täitemenetluses sissenõuet pöörata hüvitisele, mida makstakse kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse alusel, ega represseeritu toetusele, mida makstakse okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse alusel.

Läbirääkimistel võtsid sõna Monika Haukanõmm Vabaerakonna fraktsioonist ja Kalvi Kõva Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonist.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 66 ja erapooletuks jäi 12 Riigikogu liiget.

Valitsuse algatatud vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (536 SE) eesmärk on vähendada maksupettusi, suurendada maksulaekumisi, parandada konkurentsitingimusi kütusesektoris, edendada elektroonilist asjaajamist ning vähendada ebakvaliteetse kütuse kättesaadavust.

Seadusega parandatakse elektroonilist asjaajamist Maksu- ja Tolliameti, kütuse müüjate ning laopidajate vahel. Seadusega luuakse õiguslik alus kütuse käitlemise süsteemi asutamiseks. Selline süsteem võimaldab tarbimisse lubatud vedelkütuse müügitehingute andmeid hallata reaalajas ja koondada järelevalve kütuse käitlemise üle e-keskkonda. Nii tagatakse ülevaade kütuse liikumisest erinevate kütuse ostu-müügiahelate kaudu ja kütuse müüjatel pole enam vaja Maksu- ja Tolliametile vedelkütuse aruannet esitada.

Ühtlasi luuakse ka õiguslik alus laoarvestuse ja aruandluse andmekogu asutamiseks. Andmekogu eesmärk on muuta kütuse laotoimingute andmed Maksu- ja Tolliametile reaalajas kättesaadavaks. See võimaldab ametil teha operatiivsemat ja tõhusamat järelevalvet kauba liikumise üle nii üksikus laos kui ka ladudeüleselt.

Seadusega sätestatakse piirang, mille kohaselt võib kütust müüa koguses, mis on tagatisega kaetud. See välistab olukorra, kus kütuse müüja saaks riigile piiramatult käibemaksukahju tekitada. Kütuse müüjale jääb õigus taotleda esitatud tagatise vähendamist kuni 90 protsenti tagatise summast, kui ta on kütuse müügi tegevusloa alusel tegutsenud vähemalt pool aastat ning tal ega tema juhtimis- ja kontrollorgani liikmel pole maksuvõlga.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 73 ja vastu oli kuus Riigikogu liiget.

Valitsuse algatatud piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni raskemetallide protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse (568 SE) eesmärk on vähendada inimtegevuse tagajärjel tekkinud raskmetallide heitkoguseid, mis levivad üle riigipiiride ning omavad kahjulikku mõju inimese tervisele kui keskkonnale tervikuna.

Piiriülese õhusaaste vähendamine on oluline rahvusvaheline eesmärk, mida aitavad saavutada piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsioon ja selle protokollid. Protokolli muudatustel on oluline roll rahvusvahelise keskkonnakaitse tõhustamisel ning protokolli muudatuste heakskiitmine tõstab Eesti usaldusväärsust rahvusvahelisel areenil.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 66 ja vastu oli seitse Riigikogu liiget.

Valitsuse algatatud Euroopa Metsainstituudi konventsiooniga ühinemise seaduse (567 SE) eesmärk on edendada Euroopa metsade kaitset ja säästvat majandamist. Konventsiooniga ühinemine toetab teadmistepõhist metsanduspoliitika kujundamist. Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 65 Riigikogu liiget.

Riigikogus läbis teise lugemise üks eelnõu:

Valitsuse algatatud riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (570 SE) on seotud AS Tallinna Sadama ja AS Enefit Greeni aktsiate börsil noteerimise ettevalmistamisega. Selleks, et riigil ei oleks aktsionärina teiste aktsionäride ees eelist, peab riik taandama end teiste aktsionäridega samasse inforuumi. Eelnõuga tagatakse riigi osalusega börsil noteeritud äriühingute tegevuse kooskõla börsireeglitega ning kõigi aktsionäride võrdne kohtlemine.

Eelnõuga sätestatakse, et riigi osalusega äriühingu puhul, mille väärtpaberid on noteeritud börsil või mille noteerimiseks on esitatud avaldus, ei kohaldata neid riigivaraseaduse sätteid, mis on vastuolus väärtpaberiturul kehtivate äriühingu juhtimise, teabe avalikustamise ja erikontrolli tegemise nõuetega. Kehtiv seadus ei ole piisav, et tagada riigi osalusega börsil oleva äriühingu juhtimine väärtpaberituru reeglite järgi ning kõigi aktsionäride võrdne kohtlemine.

Eelnõu kohaselt ei saa valitsus edaspidi küsida äriühinguga seotud otsuste tegemiseks äriühingu mitme aasta strateegiat ja finantsplaane. Samuti ei ole hea tava, et börsil oleva äriühingu iga-aastased dividendid otsustatakse valitsuse tasandil. Edaspidi ei ole riigil õigust äriühingu erikontrolli läbiviimiseks kasutada oma struktuuriüksust ega ministril õigust saada nõukogu koosolekute protokolle ja materjale, mida käsitletakse siseinfona. Kohaldada ei saa ka nõuet, et riigi osalusega äriühingute osalemine teistes äriühingutes peab olema otsustatud üldkoosoleku poolt. Seletuskirjas märgitakse, et riigil on 2017. aasta detsembri seisuga osalus 29 jätkuvalt tegutsevas äriühingus.

Riigikogus läbis esimese lugemise veel viis eelnõu:

Valitsuse algatatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE) võtab välismaalaste seadusega üle Euroopa Liidu õpi- ja teadusrände direktiivi, mis lihtsustab kolmandatest riikidest pärit teadlaste ja üliõpilaste liikumist Euroopa Liidus. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg on 23. mai 2018.

Kolmandest riikidest pärit teadlased ja üliõpilased saavad hakata liikuma EL liikmesriikides, ilma et nad peaksid taotlema vastuvõtva liikmesriigi elamisluba. Kehtiva seaduse kohaselt võib teisest Schengeni riigist saadud elamisloa või viisaga Eestis viibida kuni 90 päeva 180 päeva jooksul. Edaspidi võivad teadustöö tegijad Eestis viibida teiselt liikmesriigilt saadud viisa või elamisloa kehtivusaja lõpuni ning üliõpilased võivad selle loa alusel õppida Eesti kõrgkoolis kuni 360 päeva. Samuti tehakse muudatus, mis lubab teadlastel, üliõpilastel ja õppejõududel pärast elamisloa kehtivusaja lõppu viibida Eestis senise 183 päeva asemel 270 päeva, et siin töötada või asutada ettevõte.

Direktiivist tulenevalt sätestatakse kolmandest riikidest pärit lapsehoidja-koduabilise Eestisse lubamise ja elamise tingimused. Muudatuste kohaselt võimaldatakse registreerida Eestis lühiajaline töötamine kuni üheksaks kuuks või taotleda tähtajalist elamisluba töötamiseks kuni üheks aastaks lapsehoidja-koduabilisena välismaalasel, kes soovib tulla Eestisse keeleoskuse parandamiseks ja eesti kultuuriga tutvumiseks. Lapsehoidja-koduabilise tööde maht ei tohi ületada 25 tundi nädalas ning üks päev nädalas peab olema töökohustusest vaba.

Läbirääkimistel võttis sõna Jaak Madison Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist ja Tarmo Kruusimäe Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioonist.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni ettepanek eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata ei leidnud toetust. Eelnõu tagasilükkamise poolt oli seitse, vastu 44 liiget ja kuus Riigikogu saadikut jäi erapoolikuks. Eelnõu läbis esimese lugemise.

Valitsuse algatatud konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (584 SE) võtab üle Euroopa Liidu direktiivi, millega soodustatakse liidu esindamata kodanike konsulaarkaitset kolmandates riikides. Direktiivi eesmärk on täpsustada, millal ja kuidas on väljaspool ELi asuvas riigis hättasattunud ELi kodanikel õigus saada abi teiste ELi liikmesriikide saatkondadest või konsulaatidest. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg on 1. mai 2018.

Eelnõus täpsustatakse, et EL liikmesriigi esindamata kodanikud saavad edaspidi Eesti välisesindusest konsulaarabi Eesti kodanikega samadel tingimustel. Eelnõus määratletakse, kes on esindamata kodanik. Samuti sätestatakse, et hädasolev esindamata kodanik võib esitada konsulaarabi palve Eesti välisesindusele otse, ilma kodakondsusjärgse liikmesriigi taotluseta.

Samuti nähakse ette finantsmehhanism rahalise kohustuse hüvitamiseks teisele ELi liikmesriigile Eesti kodanikuga seotud konsulaarabi juhtumi korral. Juhul, kui ELi liikmesriik annab tagatiseta rahalist abi kolmandas riigis viibivale hädasolevale Eesti kodanikule, peab hädasolija tagatiseta saadud rahalise abi Eesti riigile tagasi maksma 90 päeva jooksul tagasimaksmise nõude saamise kuupäevast.

Lisaks direktiivist tulenevatele nõuetele täiendatakse konsulaarseadust kahe uue konsulaarteenusega, mida konsulaarametnikud hakkavad välisesindustes osutama isikutele, kellel on vaja taastada isikutunnistuse, elamisloakaardi või digitaalse isikutunnistuse sertifikaatide kehtivus või kellele on vaja väljastada uued PIN-koodid.

Kuna eelnõu kohaselt kehtestatakse digitaalset tuvastamist ja digitaalset allkirjastamist võimaldavate sertifikaatidega seotud toimingud, mida tehakse isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel, muudetakse ka isikut tõendavate dokumentide seadust.

Valitsuse algatatud mõõteseaduse eelnõu (566 SE) käsitleb nõudeid mõõtevahenditele, nende kasutamisele ja vastavushindamisele, tagamaks mõõtetulemuse usaldusväärsus ja jälgitavus. Eelnõuga uuendatakse terviklikult praegu kehtivat mõõteseadust, et kõrvaldada praktikas esinevad kitsaskohad ja tõlgendamisprobleemid ning ebamõistlikud piirangud.

Valitsuse algatatud elektrituruseaduse ja energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (576 SE) leevendatakse elektrijaama ja tarbija vahel otseliini rajamise kriteeriume. Muudatused loovad paindlikuma võimaluse rajada kuni kuue kilomeetri pikkune otseliin, mis soodustab investeeringuid energiamahukatesse tootmistesse. Seni saab otseliini rajada vaid tootjaga samale või sellega piirnevale kinnistule. Otseliini abil elektri tarbimine võib olla majanduslikult soodsam, kui kehtiv võrguteenuse hind.

Juhul, kui kõik tehnilisi eelduseid omavad suurtarbijad kasutaksid loodavat võimalust, ei too muudatus kaasa olulist mõju olemasolevate tarbijate elektri lõpphinnale ja muutus jääks alla ühe protsendi.

Eelnõuga sätestatakse senisest täpsemad võrgutasude metoodika koostamise alused. See tagab võrguettevõtjate investorite ja tarbijate makstavate võrgutasude suuruse õiguskindluse ja õigusselguse. Seaduses puuduvad seni detailsed kriteeriumid näiteks põhivara kulumi arvestusele, samuti võrguteenuse osutamisega mitteseotud kulude (nt trahvid ja viivised, sponsorlus, kingitused, annetused) võrguteenuse hinda lülitamise keeld. Muudatuse eeskujuks on varem maagaasisektoris tehtud muudatus.

Riigi üldise energiatõhususkohustuse täitmisel võimaldatakse edaspidi arvesse võtta ka juriidiliste isikute, milles riigil on enamusotsustusõigus, poolt tehtud energiatõhususega seonduvaid tegevusi. Energiatõhususe direktiivi nõuete järgimiseks peab Eesti määrama aastateks 2014-2020 energiatõhususe eesmärgi, mis seisneb tarbijate poolt kokkuhoitud energias.

Seletuskirjas märgitakse, et olemasolevate poliitikameetmetega on võimalik täita Eesti üldisest energiatõhususkohustusest 97 protsenti. Muudatuse tulemusel on näiteks võrguettevõtjatel võimalik teha lõpptarbijate juures energiasäästu saavutamisega seonduvaid kulutusi ning investeeringuid kuni ühe protsendi ulatuses viimase kolme aasta keskmisest müügitulust. Muudatusel on tõenäoliselt mõju võrguteenuse hinnale, kuid see mõju on marginaalne ehk vähem kui üks protsent.

Loobutakse mitmest tegevusloa (nt elektrimüügi tegevusluba, kuni 200 kW nimivõimsusega seadmega elektritootmine) nõudest, mis vähendavad ettevõtete halduskoormust ja sellega seoses ka riigieelarvesse riigilõivudest laekuvaid tulusid umbes 50 000 eurot aastas. Selleks, et soodustada elektri väiketootmist 100 kW kuni 200 kW nimivõimsusega tootmisseadmetega, leevenevad väiketootjatele esitatavaid nõuded. Näiteks puudub neil edaspidi aktsia- või osakapitalinõue 31 950 eurot, mis võimaldab piiratud võimsusega seadmetega elektrit toota ka näiteks korteriühistutel.

Valitsuse algatatud advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (583 SE) näeb ette vähendada justiitsministeeriumi ülesannete mahtu seoses vabade õiguselukutsetega nagu notarid, advokaadid, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, patendivolinikud ja vandetõlgid. Kutsetegevuse korraldamisega seotud ülesanded nagu eksamite korraldamine, ameti- või kutsetegevuse peatamine ja taastamine, asendamine, atesteerimine, välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamine ning kantselei iseloomuga ülesanded antakse üle avalik-õiguslikele kutseühendustele. Eelnõu näeb ette Patendivolinike Koja ja Vandetõlkide Koja asutamise avalik-õigusliku juriidilise isikuna.

Kohtute seaduses muudetakse paindlikumaks kohtunikuameti ühildamine õppetegevusega, võimaldades kohtunikel töötada avalik-õiguslikus ülikoolis õppejõuna. Samuti võimaldatakse kohtunikku üle viia riigiteenistusse ning  kohtunikul on võimalus töötada rahvusvahelistes kohtuinstitutsioonides.

Läbirääkimistel võttis sõna Valdo Randpere Reformierakonna fraktsioonist ja Tarmo Kruusimäe Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioonist.

Istung lõppes kell 17.57.

Istungi stenogramm.

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata: https://www.youtube.com/riigikogu
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Triinu Põdramägi, 631 6592
triinu.podramagi@riigikogu.ee
päringud:press@riigikogu.ee