Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu eelinfo 23. – 29. juulini

Teisipäev, 24. juuli

Sündmus

Kell 9.30 – Majanduskomisjoni liige Erki Savisaar kohtub Jaapani parlamendi majandus- ja tööstuskomisjoni delegatsiooniga.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Väliskomisjon koostab raporti lääneriikide valimistesse sekkumise teemal

Raportööriks on Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus, kelle sõnul on katsed valimistesse sekkuda mitmekihilised ning järjest jultunumad ja selleks kasutatavad relvad ulatuvad infooperatsioonidest küberrünnakuteni.

“Eestiski tuleb lähenevate valimiste valguses valmis olla, et märgata võimalikku sekkumist ja teiste riikide kogemused võivad olla oluliseks toeks,“ ütles ta. „Väliste rünnakute eesmärk on enamasti selge – diskrediteerida demokraatlikku riigikorraldust, lõhestada, tekitada ühiskonnas ebastabiilsust ja umbusku ning pingeid lääneriikide sees ja vahel.“

Esmalt tuleb aga sekkumist märgata ja see tuvastada. Selleks koostabki komisjon raporti, mis käsitleb lääneriikide valimistesse sekkumiste varasemaid juhtumeid ja olukordi, kirjeldab meetodeid, tehnikaid ja kanaleid, mida selleks kasutatakse.

Raporti eesmärk on anda ülevaade lahendustest, kuidas valimistesse sekkumisele vastu astuda, milline on selleks vajalik seadusandlik baas, millised on erinevate riiklike asutuste roll ja ülesanded.

Raporti koostamisega seoses on komisjonil kavas korraldada mitmeid parlamentaarseid kuulamisi ning kohtumisi teiste riikide esindajatega. Nädala esimesel poolel osales komisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus koos USA senaatorite Mark Warneri, Marco Rubio ja Amy Klobuchariga Washingtonis toimunud ümarlaual, mis keskendus Kremli poolt valimistesse sekkumise vastu erinevates riikides kasutatavatele praktikatele.

Riigikogu väliskomisjon plaanib raportiga valmis jõuda selle aasta lõpuks.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee 
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Põhja- ja Baltimaade kolleegidega Islandil

Islandi iseseisvuse 100. aastapäeva tähistamiseks toimub täna Põhja- ja Baltimaade spiikrite osalusel pidulik istung UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvas ajaloolises Þingvelliri rahvuspargis, kus 930. aastal tuli kokku maailma esimene parlament Alþingi.

Island sai Taaniga personaalunioonis olnud iseseisvaks kuningriigiks 1. detsembril 1918, mil Taani tunnustas Islandi suveräänsust. 17. juunil 1944 kuulutati Þingvelliril välja Islandi Vabariik ja seda päeva peetakse tänaseni Islandi iseseisvumispäevaks.

Pidulikule istungile järgneb homme Reykjavíkis traditsiooniline Põhja- ja Baltimaade spiikrite (NB8) kohtumine, kus on kõne all parlamentide ühisalgatused ja piirkondlikud väljakutsed.

Riigikogu esimees Eiki Nestor teeb homsel konverentsil kokkuvõtte Põhja- ja Baltimaade parlamentide esimeeste Hiina ühisvisiidist, mis toimus selle aasta alguses. Taani Folketingi spiiker Pia Kærsgaard räägib parlamentide eelseisvatest ühistegevustest.

Soome Eduskunta esinaine Paula Risikko teeb sissejuhatava ettekande Arktika kliimamuutustest, keskkonnaküsimustest ja turvalisusest. Leedu Seimi esimees Viktoras Pranckietis käsitleb Läänemere julgeolekut ja suhteid Venemaaga. Läti Seimi esinaine Ināra Mūrniece räägib oma ettekandes idapartnerlusest, sealhulgas arengutest Ukrainas ja Gruusias.

Rootsi Riksdagi spiiker Urban Ahlin kõneleb parlamentidevahelisest koostööst ja teeb ülevaate Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) sõltumatu uurimiskomisjoni koostatud korruptsiooniaruandest.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee 
Päringud: press@riigikogu.ee

Ekspeaminister Taavi Rõivas on Soome menuka arutelufestivali üks esinejatest

 

Ekspeaminister Taavi Rõivas osaleb Arvamusfestivali kutsel 17.-18. juulil Soome populaarsel arutelufestivalil SuomiAreena.

Eesti osaleb SuomiAreenal esimest korda. Arutelufestivalile oodatakse nädala jooksul kuni 80 000 külastajat.

Taavi Rõivas osaleb Soome endise peaministri Anneli Jäätteenmäkiga paneeldiskussioonis. „Kas Eesti ja Soome on ühiselt suuremad? Eesti ja Soome globaliseeruvas maailmas“.

18. juulil esineb Rõivas Finnairi korraldataval majanduskeskkonna arutelul, kus annab ülevaate rahvusvahelisest äritegevusest, Eesti poliitilisest kliimast, Eesti edulugudest ja õppetundidest.

Taavi Rõivase sõnul on kõigi Soomes toimuvate arutelude peamine fookus Eesti ja Soome koostööl, eriti mõlema riigi tihedatel majandussuhetel, ühiselt arendataval e-riigil ja strateegilistel ühendustel (Rail Baltic, Talsinki tunnel).

„Pole kahtlust, et üheksoos taristut arendades ja teineteiselt õppides oleme riikidena tugevamad ja pakume maailma mastaabis tugevamat konkurentsi kui eraldi,“ lisas Rõivas.

Lisainfo
Taavi Rõivas
taavi.roivas@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo esmaspäevaks, 16. juuliks

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: seisukoha andmine: Euroopa Liidu tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamise ja nende täitmise tõhustamise kohta (COM(2018) 185), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Liidu elektrooniliste tõendite pakett (COM(2018) 225, 226), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Eesti uuendatud seisukohad aastate 2021–2027 Euroopa Liidu eelarveperioodi läbirääkimisteks Eestile strateegiliselt olulistel teemadel (COM(2018) 321), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu õigluse ja läbipaistvuse edendamine veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks (COM(2018) 238), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 19.–20. juulil toimuval mitteametlikul EL-i tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste ministrite kohtumisel, kutsutud: tervise- ja tööminister Riina Sikkut; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, millega kehtestatakse eeskirjad finants- ja muu teabe kasutamise hõlbustamiseks teatavate kuritegude tõkestamisel, avastamisel, uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel (COM(2018) 213), kutsutud Siseministeeriumi esindaja.

Välislähetus

15. – 18. juuli
Väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus osaleb Atlantic Councili korraldatud üritusel “Pulling at the Strings: The Kremlin’s Interference in Election” Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu komisjonid said ülevaate NATO tippkohtumise tulemustest

Riigikogu komisjonid said ülevaate NATO tippkohtumise tulemustest

Väliskomisjoni esimehe Marko Mihkesloni sõnul oli tippkohtumise kõige olulisem sõnum NATO ühtsus, mida liikmesriigid väljendasid oma ühiskommünikees ja milles tõsteti esile nii ohupildiga tegelemine kui alliansi võimekuste edasiarendamine.

Mihkelsoni sõnul on küsimus NATO võimekuste tekitamiseks vajalikust rahast olnud üleval juba ammu enne Brüsseli tippkohtumist. Tema hinnangul lahkusid liikmesriigid Brüsselist valmisolekuga panustad rohkem ja teadlikult kaitsevõime tugevdamisse. Küsimus on selles, millises tempos liikmesriigid oma kaitsekulutusi tõstavad.

Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi välja öeldud mõte kaitsekulutuste tõstmisest nelja protsendini ei ole Mihkelsoni sõnul siiski reaalne. „Ennekõike on vajalik realiseerida olemasolev konsensus kahe protsendi taseme saavutamiseks,“ ütles Mihkelson.

Mihkelson märkis, et Eesti puhul on kaks protsenti miinimum ja see on jagatud arusaam kõigi erakondade vahel. Pigem on tema sõnul küsimus, kas valimiskampaania käigus toob mõni erakond välja vajaduse tõsta kaitsekulutused 2,5 protsendi tasemele SKPst.

Ka väliskomisjoni aseesimehe Keit Pentus-Rosimannuse sõnul tuleb kõikidel liikmesriikidel oma lubadus täita. „Eesti ise on nende riikide hulgas, kes juba mõnda aega panustab kaitsesse rohkem kui kaks protsenti oma majandusest, aga tegelikult oleks vaja, et kõik liikmesriigid oma kohustusi täidaksid,“ ütles Pentus-Rosimannus.  

Riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert tõi NATO ühtsuse ja kaitsekulutuste koorma võrdsema jagamise kõrval esile NATO juhtimisstruktuuri muutused. Eesti seisukohast pidas ta oluliseks otsust luua diviisistaap, mis hakkab operatiivselt koordineerima kolme Balti riigi sõjalisi jõupingutusi.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee 
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo 16. – 22. juulini

Esmaspäev, 16. juuli

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: seisukoha andmine: Euroopa Liidu tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamise ja nende täitmise tõhustamise kohta (COM(2018) 185), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Liidu elektrooniliste tõendite pakett (COM(2018) 225, 226), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Eesti uuendatud seisukohad aastate 2021–2027 Euroopa Liidu eelarveperioodi läbirääkimisteks Eestile strateegiliselt olulistel teemadel (COM(2018) 321), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu õigluse ja läbipaistvuse edendamine veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks (COM(2018) 238), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 19.–20. juulil toimuval mitteametlikul EL-i tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste ministrite kohtumisel, kutsutud: tervise- ja tööminister Riina Sikkut; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu, millega kehtestatakse eeskirjad finants- ja muu teabe kasutamise hõlbustamiseks teatavate kuritegude tõkestamisel, avastamisel, uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel (COM(2018) 213), kutsutud Siseministeeriumi esindaja.

Neljapäev, 19. juuli

Sündmus

Kell 11 – Eesti-Kreeka parlamendirühma esimees Hanno Pevkur kohtub Kreeka suursaadiku Maria Karnoutsouga (suursaatkond).

Reede, 20. juuli

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb Carl Bulla majamuuseumi avamisel (Torgu).

Välislähetused

15. – 18. juuli
Väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus osaleb Atlantic Councili korraldatud üritusel “Pulling at the Strings: The Kremlin’s Interference in Election” Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

17. – 18. juuli
Riigikogu liige Taavi Rõivas osaleb Soome arutelufestivalil SuomiAreena Poris.

17. – 19. juuli
Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Põhjamaade ja Balti riikide (NB8) spiikrite konverentsil Reykjavíkis Islandil.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Ülevaade Brüsselis toimunud NATO tippkohtumisest

Kell 9:00. Riigikaitsekomisjoni liikmed osalevad väliskomisjoni istungil, kus peaminister Jüri Ratas ja välisminister Sven Mikser annavad ülevaate k.a  11. – 12. juulil Brüsselis toimunud NATO tippkohtumisest.

 

 

Riigikogu eelinfo reedeks, 13. juuliks

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistungkell 10: Eesti seisukohad 16. juulil toimuval EL-i välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Sven Mikser;

Euroopa Liidu asjade komisjoniskell 10.20: Eesti seisukohad 20. juulil toimuval EL-i üldasjade nõukogu istungil (artikkel 50 formaat), kutsutud välisministeeriumi EL-i küsimuste asekantsler Matti Maasikas; Eesti seisukohad 16. – 17. juulil toimuval mitteametlikul konkurentsivõime nõukogu kohtumisel, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 16. juulil toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu õigluse ja läbipaistvuse edendamine veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks (COM(2018) 238), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: ühinguõiguse pakett (COM(2018) 239, 241), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, mis käsitleb riigi võlakirjadega tagatud väärtpabereid (COM(2018) 339), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi eelnõu avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta (COM(2018) 234), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; ülevaade EL asjade komisjoni kevadistungjärgu tööst;

väliskomisjoniskell 9: ülevaade 11. – 12. juulil Brüsselis toimunud NATO tippkohtumisest, osalevad riigikaitsekomisjoni liikmed, kutsutud peaminister Jüri Ratas; kandidaadist Eesti erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale;

Sündmus

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb Prantsuse suursaadiku vastuvõtul (Vaba Lava).

Välislähetused

9. – 13. juuli
Eesti-Iisraeli parlamendirühma liige Liisa Oviir osaleb parlamendirühmade konverentsil Iisraelis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

NATO Parlamentaarse Assamblee saadikud kinnitasid tippkohtumise eel ühtsust

Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson pidas tippkohtumisele eelnenud kokkusaamist heaks võimaluseks mõtete vahetamiseks nii esinejate kui ka liitlasriikide kolleegidega.

„Täpset sündmuste kulgu seekordsel tippkohtumisel ei ole võimalik ette ennustada, kuid on oluline mõista, et toetus multilateraalsele maailmakorraldusele ja üldine usk NATOsse on jätkuvalt tugev,“ ütles Mihkelson. „NATO PA liikmete vahel valitsev üksteisemõistmine on üheks tõestuseks sellest.“

Mihkelsoni sõnul on NATO kahel viimasel tippkohtumisel Walesis ja Varssavis võtnud vastu mitmeid väga olulisi otsuseid, mis suurendavad kogu alliansi julgeolekut ja annavad hea aluse edukaks tippkohtumiseks.

Eile Brüsselis toimunud konverentsil rõhutas NATO asepeasekretär Rose Gottemoeller vägede valmisoleku tõstmise, militaarse mobiilsuse, võrdsema kulude jagamise ning Euroopa Liidu ja NATO vahelise koostöö olulisust. Asepeasekretär nentis, et NATO liikmesriikide parlamentide saadikutel on oluline roll alliansi toimimise ja põhimõtete tutvustamisel. 

Mihkelsoni sõnul sai NATO PA konverentsil palju tähelepanu atlandiüleste suhete hetkeseis. Ameerika Ühendriikide praeguse administratsiooni positsioone Euroopa ja Euraasia suunal tutvustanud asevälisministri kohusetäitja Michael Murphy kõnes jäid kõlama mitmed varasemalt Gottemoelleri poolt mainitud teemad. Lisaks rõhutas Murphy terrorismivastase võitluse jätkamise olulisust. Murphy nentis, et eriarvamusi USA ja Euroopas paiknevate NATO liitlaste vahel on ette tulnud ka varem. Ta avaldas arvamust, et alliansi ühtsus püsib ja mõnedes küsimustes hetkel esinevatest eriarvamustest saadakse üle.

Ühe esinejana võttis sõna ka Eesti välisminister, varasemalt pikka aega Eesti NATO PA delegatsiooni kuulunud Sven Mikser. Ta meenutas, et kaitsekuludeks vähemalt kahe protsendi SKP panustamine on päevakorras olnud alates üle-eelmise USA presidendi ametiajast. Mikser ütles, et NATO avatud uste poliitika peab saama usutavamaks ja selleks tuleb astuda konkreetseid samme.

NATO PA president Paolo Alli tutvustab täna pärastlõunal tippkohtumisel osalevatele riigipeadele ja valitsusjuhtidele assamblee seisukohti olulisemates allianssi puudutavates küsimustes.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee 
Päringud: press@riigikogu.ee