Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu eelinfo esmaspäevaks, 23. jaanuariks

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Kaitseminister Margus Tsahkna vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele suure koguse salakauba leidmise kohta miinijahtijalt Sakala (nr 282).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Riigikogu otsuse „Kliimapoliitika põhialused aastani 2050“ heakskiitmise eelnõu (362 OE), kutsutud keskkonnaministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad; kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad; looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seaduse eelnõu (373 SE);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (351 SE);

maaelukomisjonis – kohtumine riigihalduse ministri Mihhail Korbiga;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti, Läti ja Leedu vahelise kokkuleppe tutvustus Rail Baltic raudteeühenduse arendamiseks, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; kollektiivse pöördumise „Eestimaa kaitseks“ menetlust ettevalmistav arutelu, Rail Baltic kohta komisjonile saadetud kirjad; Eesti Üürnike Liidu algatatud kollektiivne pöördumine omandireformi küsimuses, kutsutud riigihalduse minister Mihhail Korb;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: hädaolukorra seaduse eelnõu (205 SE), kutsutud siseministeeriumi esindajad;

riigikaitsekomisjonis – hetkeseis direktiivi eelnõuga, millega muudetakse ELi direktiivi relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta; siseministeeriumis ja kaitseministeeriumis ettevalmistamisel olevad relvaseaduse muudatused, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad; Kaitseliidu küberkaitseüksuse tutvustus, kutsutud Kaitseliidu, Küberkaitseüksuse ja kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Eesti Seksuaaltervise Liidu pöördumine seoses noorte nõustamiskeskuste võrgustiku reorganiseerimisega, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (292 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE);

väliskomisjonis – ülevaade Eesti tegevusest soome-ugri hõimurahvaste toetamisel, kutsutud soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee liikmed, Fenno-Ugria Asutuse, kultuuriministeeriumi, välisministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi ning siseministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Riigikogu otsus ˮEuroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmise eelnõu (372 OE);

õiguskomisjonis kell 11.15: äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) eelnõu (347 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad, Tööandjate Keskliidu, Kaubandus-Tööstuskoja, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja, Notarite Koja, Eesti Advokatuuri, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, Riigikohtu ja Pangaliidu esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade plaanitavatest muudatustest riigi osalusega äriühingute ja sihtasutuste juhtimises, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi ja kohalike omavalitsuste tegevus olmejäätmete kogumisel ja taaskasutusse suunamisel“ arutelu, kutsutud keskkonnaministeeriumi, Jäätmekäitlejate Liidu, MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskuse ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 15.10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Ukraina presidendi Petro Porošenko ja teda saatva delegatsiooniga. Kohtumisel osalevad riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja Eesti-Ukraina parlamendirühma esimees Johannes Kert.

Kell 16.45 – Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas kohtub Smart Dubai kõrgetasemelise IT-delegatsiooniga (e-Eesti Showroom, Lõõtsa 2A).

Välislähetused

18. – 25. jaanuar
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee kaitse-ja julgeolekukomitee istungil Washingtonis, Ameerika Ühendriikides.

22. – 23. jaanuar
Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Jaak Madison osaleb rahvusparlamentide ELi asjade komisjonide esimeeste kohtumisel (COSAC) Maltal.

22. – 24. jaanuar
Balti Assamblee delegatsiooni aseesimees Aadu Must osaleb Balti Assamblee presiidiumi töös, Läänemeremaade Parlamentaarse Konverentsi alalise komitee istungil ja töörühma töös Brüsselis, Belgias.

22. – 27. jaanuar
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko ning delegatsiooni liikmed Raivo Aeg (22.-25.01), Jaak Madison (23.-27.01), Eerik-Niiles Kross (22.-26.01) ja Andrei Novikov (22.-26.01) osalevad ENPA 2017. aasta esimesel osaistungil Strasbourgis, Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Jaak Madison kohtub Euroopa Liidu rahvusparlamentide kolleegidega Maltal

Tegemist on Malta eesistumise parlamentaarse mõõtme traditsioonilise esimese kohtumisega, mille käigus tutvustatakse Malta eesistumise eesmärke. Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermans annab ülevaate komisjoni 2017. aasta tööprogrammist.

“Malta eesistumise prioriteedid on otseselt seotud ka Eestiga, sest kahtlemata on meie huvides nii Euroopa julgeolekuküsimused, migratsiooni kriisi ohjamine kui ka ühtse digitaalse turu areng,“ ütles Madison.

Madison märkis, et üheks prioriteediks teiste seas on samuti merenduspoliitika, mis kindlasti peaks olema suuremas fookuses ka Eestis. „Arvestades kõikide teemade aktuaalsust, kanduvad need suuresti üle Eesti eesistumisele ja on fookuses teisel ka poolaastal.”

Malta eesistumise programmi keskmes on Euroopa Liidu kodanik ning programmi läbivaks mõtteks soov taasühendada inimesed Euroopa Liiduga (rEUnion).

Malta eesistumise kesksete teemade hulka kuuluvad migratsioonipoliitika edukam rakendamine, ühisturu barjääride kõrvaldamine, terrorismivastase võitluse jätkamine ning sotsiaalse võrdõiguslikkuse tagamine. Malta on esile toonud ka stabiilsuse kindlustamist Euroopa Liidus ja selle naabruses.

Rahvusparlamentide EL asjade komisjoni juhtide kohtumine valmistab ette mai lõpus Maltal toimuvat täiskogu istungit, kus osalevad liikmesriikide EL asjade komisjonide delegatsioonid.

Jaanuaris Slovakkialt üle võetud eesistuja roll on Malta jaoks esmakordne. Juulis annab Malta eestkõneleja roll edasi Eestile. Eesti eesistujana võõrustab EL asjade komisjonide juhte juulis ja täiskogu koguneb Tallinnas novembris.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Euroopa Liidu asjade komisjon toetas Eesti seisukohti kosmosestrateegia osas

Komisjoni aseesimehe Jaak Madisoni sõnul toetab Eesti Euroopa kosmosestrateegia eesmärke ning leiab, et lisaks riiklikule poolele on oluline kaasata ka eraettevõtlust. „Kosmosevaldkonnas on suur potentsiaal, mille ärakasutamine võiks palju kasu tuua nii Eesti ettevõtetele kui majandusele tervikuna,“ ütles Madison. „See on suurepärane võimalus Eesti tarkvaratööstusele arendada uusi rakendusi.“

Madison märkis, et Euroopa kosmosestrateegias on oluline roll idufirmadel. Samuti on rõhku pööratud platvormide jagamisele. Madison leidis, et tuleb luua keskkond, kus rohkem idufirmasid saaks selles valdkonnas tegutseda ning avalik sektor peaks innovatsiooni toetama ja hankima oma teenuseid just nendelt idufirmadelt.

„Eesmärk on jõuda teenuste ja rakendusteni, millel on ekspordipotentsiaal, samuti panna välisettevõtted vaatama Eesti poole, et nad oleksid valmis oma arendusi siia tooma,“ ütles Madison.

Eesti hinnangul on kosmosetehnoloogia arendamise puhul väga olulised tihedad seosed hariduse ja innovatsiooni vahel ning jätkata tuleb Euroopa kosmosesüsteemide rakendamist teadusvaldkondades.

Ühtlasi peab Eesti oluliseks pöörata tähelepanu kosmosevaldkonna julgeoleku- ja tööstuspoliitilisele mõõtmele, sest kaitsetööstus ja kosmosetööstus on omavahel tihedalt seotud ning toetavad üksteist. Eesti seisukohad on heaks kiitnud ka Riigikogu majanduskomisjon.

Euroopa Liit omab maa seiret teostavat kosmosesüsteemi Copernicus ning satelliitnavigatsiooni ja geopositsioneerimisega tegelevaid EGNOS ja Galileo.

Komisjoni liikme Oudekki Loone sõnul on väga oluline pidada Galileo programmi täieliku funktsionaalsuse saavutamist prioriteediks, et edasi arendada lõpptarbijale suunatud teenuseid, mis on vajalikud näiteks mobiiltelefonide ja autode navigatsiooniseadmete kasutamiseks või satelliittelevisiooni vaatamiseks.

Komisjoni liige Liisa Oviir märkis, et palju kasutusvaldkondi on kaugseirel. Ta tõi näiteks, et on võimalik kontrollida põldude seisu ja saada teada, kas riigitoetuseid on sihtotstarbeliselt kasutatud. Selliselt info kogumisega on võimalik kokku hoida tööaega inimestel, kes praegu koguvad andmeid maa pealt, kuid kosmosest saaks ühe hetkega teavet kogu riigi kohta.

Eesti iga-aastane rahaline panus Euroopa Kosmoseagentuuri (EAS) on kokku 2,5 miljonit eurot aastas, millest 900 000 eurot on kohustuslik ESA liikmemaks, 600 000 eurot on iga-aastane tasu kaugseire valikprogrammis osalemise eest ja umbes miljon eurot kulub tehnoloogia arendamiseks.

Euroopa Liit investeerib aastatel 2014-2020 kosmosevaldkonda üle 12 miljardi euro. Euroopa kosmosetööstuses töötab üle 230 000 spetsialisti ja luuakse hinnanguliselt 46–54 miljardi euro ulatuses lisaväärtust. Euroopas toodetakse ka kolmandik maailma satelliitidest.

Komisjonile jagas selgitusi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna ekspert Paul Liias.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Riigikogu eelinfo 23. – 29. jaanuarini

Riigikogu eelinfo 23. – 29. jaanuarini

Riigikogu V istungjärgu 3. töönädal 23. – 26. jaanuarini

Esmaspäev, 23. jaanuar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Kaitseminister Margus Tsahkna vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele suure koguse salakauba leidmise kohta miinijahtijalt Sakala (nr 282).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Riigikogu otsuse „Kliimapoliitika põhialused aastani 2050“ heakskiitmise eelnõu (362 OE), kutsutud keskkonnaministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad; kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad; looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seaduse eelnõu (373 SE);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (351 SE);

maaelukomisjonis – kohtumine riigihalduse minister Mihhail Korbiga;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti, Läti ja Leedu vahelise kokkuleppe tutvustus Rail Baltic raudteeühenduse arendamiseks, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; kollektiivse pöördumise „Eestimaa kaitseks“ menetlust ettevalmistav arutelu, Rail Baltic kohta komisjonile saadetud kirjad; Eesti Üürnike Liidu algatatud kollektiivne pöördumine omandireformi küsimuses, kutsutud riigihalduse minister Mihhail Korb;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: hädaolukorra seaduse eelnõu (205 SE), kutsutud siseministeeriumi esindajad;

riigikaitsekomisjonis – hetkeseis direktiivi eelnõuga, millega muudetakse ELi direktiivi relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta; siseministeeriumis ja kaitseministeeriumis ettevalmistamisel olevad relvaseaduse muudatused, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad; Kaitseliidu küberkaitseüksuse tutvustus, kutsutud Kaitseliidu, Küberkaitseüksuse ja kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Eesti Seksuaaltervise Liidu pöördumine seoses noorte nõustamiskeskuste võrgustiku reorganiseerimisega, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (292 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE);

väliskomisjonis – ülevaade Eesti tegevusest soome-ugri hõimurahvaste toetamisel, kutsutud soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee liikmed, Fenno-Ugria Asutuse, kultuuriministeeriumi, välisministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi ning siseministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Riigikogu otsus ˮEuroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmise eelnõu (372 OE);

õiguskomisjonis kell 11.15: äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) eelnõu (347 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad, Tööandjate Keskliidu, Kaubandus-Tööstuskoja, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja, Notarite Koja, Eesti Advokatuuri, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, Riigikohtu ja Pangaliidu esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade plaanitavatest muudatustest riigi osalusega äriühingute ja sihtasutuste juhtimises, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi ja kohalike omavalitsuste tegevus olmejäätmete kogumisel ja taaskasutusse suunamisel“ arutelu, kutsutud keskkonnaministeeriumi, Jäätmekäitlejate Liidu, MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskuse ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 15.10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Ukraina presidendi Petro Porošenko ja teda saatva delegatsiooniga. Kohtumisel osalevad riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja Eesti-Ukraina parlamendirühma esimees Johannes Kert.

Kell 16.45 – Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas kohtub Smart Dubai kõrgetasemelise IT-delegatsiooniga (e-Eesti Showroom, Lõõtsa 2A).

Teisipäev, 24. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Riigikogu otsuse “Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks” eelnõu (368 OE); erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (325 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (351 SE), kutsutud eelnõu algatajad ja kultuuriministeeriumi esindajad; Eesti Rahvusringhäälingu ettepanekute arutamine;

maaelukomisjonis – Eesti seisukohad ELi määruse eelnõu kohta, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel ning piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset, kutsutud maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (361 SE) arutelu esimesele lugemisele saatmiseks, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson;

põhiseaduskomisjonis – kell 13.15: ülevaade ja arutelu riigi osalusega äriühingute juhtimisreformist, millega lahendatakse senine põhiseaduslik riive seoses Riigikogu liikmete nimetamisega riigi osalusega äriühingute nõukogudesse, kutsutud rahandusminister Sven Sester; arvamuse andmine ELi asjade komisjonile Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta, mis käsitleb institutsioonidevahelist kokkulepet kohustusliku läbipaistvusregistri loomise kohta, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; Riigikohtule arvamuse andmine maksukorralduse seaduse § 117 lg 1 osas, milles kehtestatakse maksudeklaratsiooni alusel tekkinud maksuvõla tasumisega viivitamise korral tasumisele kuuluva intressi määraks rohkem kui 0,03% päevas põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – väärtpaberituru seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE), kutsutud rahandusminister Sven Sester; rahandusministeeriumi ülevaade mitmeaastasest eelarvelisest finantsraamistikust (MFF) ja ELi omavahendite süsteemist, kutsutud rahandusministeeriumi esindajad;

riigikaitsekomisjonis – informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 13: tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; Eesti seisukohad Ühendkuningriigi EList lahkumise mõjude kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; Eesti Lastekaitse Liidu pöördumine seoses töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõuga (356 SE), kutsutud Lastekaitse Liidu, tööinspektsiooni ja sotsiaalministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „ Eesti Haigekassa nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu algatamine;

õiguskomisjonis – kell 13: töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (356 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, Eesti Noorteühenduste Liidu, Lennuliiklusteeninduse AS-i, Ametiühingute Keskliidu, Lastekaitse Liidu, Kaubandus-Tööstuskoja, Tallinna Lennujaama, Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu, Eesti Advokatuuri, TALO ja Õpilasesinduste Liidu esindajad.

Sündmused

Kell 16.30 – Eesti-Aafrika parlamendirühma korraldatud seminar „Kas tunnustada Somaalimaad?“, kus teema üle arutlevad Eesti-Aafrika parlamendirühma esimees Mart Nutt ja parlamendirühma liige Oudekki Loone (ruum L262).

Kolmapäev, 25. jaanuar

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – 4 eelnõu: kindlustustegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (275 SE); hädaolukorra seaduse eelnõu (205 SE); töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (292 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE).

Sündmused

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Namiibia ajakirjanikega.

Neljapäev, 26. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 4 eelnõu: Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse ˮEesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine” eelnõu (369 OE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse ˮPõhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine” eelnõu (370 OE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse ˮEuroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine” eelnõu (371 OE); Riigikogu otsuse “Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks” eelnõu (367 OE).

Kell 14 – komisjonides istungid

riigikaitsekomisjonis – 15 minutit pärast Riigikogu istungi lõppu: kaitseväeteenistuse seaduse, vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (346 SE);

väliskomisjonis – kell 13: väliskomisjoni Türgi Vabariigi töövisiidi ettevalmistamine, kutsutud välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.30: meretöö seaduse ja töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (329 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi, Ametiühingute Keskliidu, Eesti Laevaomanike Liidu, Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu ja Meremeeste Ametiühingu esindajad; korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (312 SE), kutsutud eelnõu algataja ja justiitsministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab kõne ja tänab aasta tegijaid kodanikuühiskonna tunnustusüritusel (Valge saal).

Kell 18.30 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Eesti Riigiametnike Klubiga (Jõhvi kontserdimaja).

Reede, 27. jaanuar

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Hea Eeskuju laureaatidega.

Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa on väljasõidul Harjumaal, kus ta kohtub Loksa linnapea Värner Lootsmanniga, Raasiku vallavanema Raivo Uukkiviga ja külastab Saidafarmi.

Välislähetused

18. – 25. jaanuar
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee kaitse-ja julgeolekukomitee istungil Washingtonis, Ameerika Ühendriikides.

22. – 23. jaanuar
Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Jaak Madison osaleb rahvusparlamentide ELi asjade komisjonide esimeeste kohtumisel (COSAC) Maltal.

22. – 24. jaanuar
Balti Assamblee delegatsiooni aseesimees Aadu Must osaleb Balti Assamblee presiidiumi töös, Läänemeremaade Parlamentaarse Konverentsi alalise komitee istungil ja töörühma töös Brüsselis, Belgias.

22. – 27. jaanuar
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko ning delegatsiooni liikmed Raivo Aeg (22.-25.01), Jaak Madison (23.-27.01), Eerik-Niiles Kross (22.-26.01) ja Andrei Novikov (22.-26.01) osalevad ENPA 2017. aasta esimesel osaistungil Strasbourgis, Prantsusmaal.

26. jaanuar
Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas on töövisiidil Soome Vabariigis.

29. jaanuar – 2. veebruar
Riigikogu liikmed Jürgen Ligi ja Aivar Sõerd osalevad Euroopa Parlamendi ja Malta Parlamendi korraldataval parlamentaarsel nädalal Brüsselis, Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Riigikogu Kantselei kavandab ideekonkurssi monumendi rajamiseks Kuberneri aeda

„Töörühm oli selgelt seda meelt, et monument peab olema pühendatud omariiklusele,“ lausus kantselei direktor Maria Alajõe. „Samuti leidis töörühm, et ei ole õige täpsemat lahendust ette anda ehk konkursil osalejad saavad ise valida, kas kujutada mõnda isikut, isikute gruppi või muud motiivi.“

Põhitingimuste kohaselt peab monument olema esinduslik, kaasaegne ja sobima Toompea lossi kompleksi kuuluvasse Kuberneri aeda ning kõnetama Eestis elavaid inimesi ja olema arusaadav ka välismaalastele. Ideekonkurss on kavas läbi viia 2017. aasta jooksul.

Riigikogu Kantseleil on lähiaastatel plaanis kogu Kuberneri aia uuendamine ning selle tarbeks valminud projektis on ette nähtud ka koht võimaliku monumendi jaoks.

Kantseleid nõustanud töörühma koosolekul osalesid Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm, Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie, ajakirja Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho, ajaloolane Jaak Valge, maastikuarhitekt Kersti Lootus, arhitektuuriteadlane Ingrid Ruudi, Tallinna Kommunaalameti juhataja Ain Valdmann, kunstiteadlane Heie Treier, kunstiajaloolane Juta Kivimäe ja Eesti Kujurite Ühenduse juhatuse esimees Gea Sibola Hansen.

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
urmas.seaver@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Menetlusse võeti eelnõu looduskaitseseaduse täiendamiseks

Keskkonnakomisjoni 19. jaanuaril algatatud looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seaduse eelnõu (373 SE).

Eelnõuga viiakse looduskaitseseaduse § 20 põhiseadusega kooskõlla, et leevendada nende maaomanike olukorda, kes on riigilt oma maa järelmaksuga erastanud ning riik on hiljem nendele maadele seadnud intensiivsed looduskaitselised piirangud. Eelnõu toetab õiguskantsleri ettepanekut looduskaitseseaduse § 20 põhiseadusega kooskõlla viimise kohta. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Väliskomisjoni 18. jaanuaril esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmine” eelnõu (372 OE).

Eelnõu näeb ette arvata delegatsiooni koosseisust välja Mati Raidma ja nimetada tema asemele delegatsiooni liikmeks Toomas Vitsut ning delegatsiooni asendusliikmeks Urve Tiidus. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

 

Riigikogu eelinfo reedest pühapäevani, 20.–22. jaanuarini

Reede, 20. jaanuar

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 23. jaanuaril toimuval eurorühma istungil ja 24. jaanuaril toimuval ELi majandus- ja rahandusnõukogu (ECOFIN) istungil, kutsutud rahandusminister Sven Sester; Eesti seisukohad 23. jaanuaril toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm; Eesti seisukohad 23.-24. jaanuaril toimuval mitteametlikul ELi üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisministeeriumi esindaja; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele “Euroopa kosmosestrateegia“, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; seisukoha andmine ELi otsuse eelnõule, milles käsitletakse oskuste ja kvalifikatsioonidega seotud paremate teenuste pakkumise ühist raamistikku (Europass), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 26.-27. jaanuaril toimuval mitteametlikul ELi justiits- ja siseasjade nõukogu istungil, kutsutud justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb USA suursaadiku James D. Melville korraldatud USA uue presidendi inauguratsiooni ühisvaatamisel.

Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa on väljasõidul Ida-Virumaal.

Välislähetused

18. – 21. jaanuar
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja komisjoni liige Johannes Kert ning väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus ja komisjoni liige Marko Šorin osalevad George C. Marshalli keskuse seminaril „Regionaalne julgeolek: jagatud väljakutsed ja võimalused“ Saksamaal.

18. – 25. jaanuar
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee kaitse-ja julgeolekukomitee istungil Washingtonis, Ameerika Ühendriikides.

19. – 20. jaanuar
Maaelukomisjoni liige Martin Repinski osaleb rahvusvahelisel põllumajandus-, toiduainete- ja aiandusmessil Internationale Grüne Woche 2017 ning ülemaailmsel toidu- ja põllumajandusfoorumil Berliinis, Saksamaal.

22. – 23. jaanuar
Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Jaak Madison osaleb rahvusparlamentide ELi asjade komisjonide esimeeste kohtumisel (COSAC) Maltal.

22. – 24. jaanuar
Balti Assamblee delegatsiooni aseesimees Aadu Must osaleb Balti Assamblee presiidiumi töös, LMPK Alalise Komitee istungil ja töörühma töös Brüsselis, Belgias.

22. – 27. jaanuar
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko ning delegatsiooni liikmed Raivo Aeg (22.-25.01), Jaak Madison (23.-27.01), Eerik-Niiles Kross (22.-26.01) ja Andrei Novikov (22.-26.01) osalevad ENPA 2017. aasta esimesel osaistungil Strasbourgis, Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Andres Ammas: Miks ei ole riigi kinnisvara korrashoidmine RKAS-i toel muutunud säästlikumaks?

Riigikontroll andis auditiga „Riigi tegevus riigi kinnisvara haldamise tsentraliseerimisel“ karmi hinnangu: riigi kinnisvarareform on arenenud koordineerimatult, 15 aastaga ei ole reformi lõpule viidud ega selle eesmärke soovitud määral saavutatud ning jätkuvalt pole teada, kui palju ning millist kinnisvara riik oma ülesannete täitmiseks vajab.

Vabaerakonna saadikud esitasid täna riigihalduse ministrile arupärimise riigi kinnisvarakulude kasvamise kohta, sest kinnisvara korrashoiu keskne korraldamine RKAS-i poolt pole toonud riigiasutustele oodatud kulude kokkuhoidu; RKAS-ile makstavast rahast ei piisa hoonete hea seisukorra säilitamiseks, riigi kinnisvara vajab remonti hinnanguliselt 500 miljoni euro eest. Järgmise viie aastaga rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt riigi kinnisvarakulud kahekordistuvad.

Vabaerakonna saadikud küsivad ministrilt millal esitatakse Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks riigi kinnisvara strateegia ja millistele eesmärkidele see peaks keskenduma. Saadikud soovivad teada ka millal on selge, kui palju kinnisvara riik oma ülesannete täitmiseks 10 aasta perspektiivis vajab? Kuidas ja millises ajalises perspektiivis rahuldatakse 500 miljoni euro suurune remondivajadus?

Riigikontrolli auditile põhinedes saab öelda, et riigil puudub selge ja ühtne kinnisvarapoliitika. Vabaerakonna saadikud küsivad ka, kas RKAS-i äriühingu vorm on ennast õigustanud või on pigem takistuseks riigi kinnisvaraküsimuste lahendamisel ning kas ja kui palju vähenevad riigi kinnisvarakulud riigireformi raames?

19-01-17_arup-korb-rkas

Lisainfo:
Andres Ammas
5056318
Andres.Ammas@riigikogu.ee

 

Konservatiivne Rahvaerakond tõstatas okupatsioonikahjude kompenseerimise teema

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon esitas justiitsminister Urmas Reinsalule arupärimise, et uurida, millisel seisukohal on eelmise aasta lõpus ametisse astunud valitsus Venemaalt okupatsioonikahjude väljanõudmise küsimuses.

„Uude valitsusse on jõudnud erakond, kellel on koostööprotokoll Venemaa peaministrierakonnaga Ühtne Venemaa. Soovime teada, kas valitsus kavatseb kahjunõuete teemaga edasi minna ning kuidas võib seda protsessi mõjutada Keskerakonna seotus Vene võimuserakonnaga,“ selgitas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimees Jaak Madison.

Madison tuletab meelde, et Riigikogu andis 2004. aasta 9. juunil valitsusele ülesande esitada Riigikogule oma seisukoht okupatsioonide jooksul tekitatud kahjudest tulenevate kahjutasunõuete kohta hiljemalt 1. jaanuariks 2005.

14. jaanuaril 2005 saatis valitsus Riigikogule seisukoha, et justiitsministeeriumile ja välisministeeriumiga tehti ülesandeks tegeleda võimaliku kahjutasunõude ettevalmistamisega

Rohkem infot,

Jaak Madison, EKRE fraktsiooni liige Riigikogus

Mobiil   58-171-349

Reformierakonna fraktsioon kinnitas aseesimeheks Lauri Luige

„Olen pühendunud, et teha oma tööd nii hästi kui suudan, panustades aastatega saadud kogemustega. Pean väga tähtsaks seda, et Reformierakond suudaks ka opositsioonis olles seista jõuliselt liberaalsete väärtuste eest,“ lausus riigikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Lauri Luik.

Reformierakonna fraktsiooni esimehe Hanno Pevkuri sõnul on tal hea meel, et fraktsioon üksmeelselt Lauri Luike toetas.

„Lauri on 17 aastat panustanud Reformierakonna edusse ja viimased kümme aastat olnud riigikogu liige. Ta tunneb hästi nii erakonnakaaslasi kui parlamendi toimimist ja saab fraktsiooni aseesimehe tööga kindlasti edukalt hakkama,“ lausus Pevkur.

Fraktsiooni esimees lisas, et Reformierakond keskendub edaspidi kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks valmistumisele ja riigikogus valitsuse konstruktiivsele kritiseerimisele ning rumalate otsuste ärahoidmisele.

„Reformierakonnas toimuv on olnud juba mõnda aega avalikkuse kõrgendatud tähelepanu all. Kahjuks ei ole mitmed erakonnakaaslased jäänud üksteise suhtes alati hea maitse piiridesse ning emotsioonid on löönud üle pea. Erakonna esimehena on mul selle pärast kahju. Ma usun, et nüüdsest jätkub meeskonnatöö ning keskendume Eesti elu edasiviivatele tegevustele,“ märkis Pevkur.

30-liikmeline Reformierakonna fraktsioon on riigikogu suurim saadikurühm.

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees

Lauri Luik
Lauri.Luik@riigikogu.ee
+372 56659599