Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu korraldab koroonaviiruse leviku tõkestamiseks töö ümber

Riigikogu juhatus otsustas nõupidamisel fraktsioonide esindajatega, et Riigikogu lahendab 1. maini vaid ajakriitilisi küsimusi.  

Vanematekogu teeb Riigikogule ettepaneku muuta kuni eriolukorra lõpuni igal esmaspäevasel istungil täiskogu töö ajagraafikut selliselt, et täiskogu istung toimub üksnes esmaspäeviti ja infotund kolmapäeviti. Avalikkus ja meedia saavad istungeid jälgida veebiülekandena.

Riigikogu komisjonid kogunevad ainult esmaspäeviti, vältimatu vajaduse korral sagedamini. Komisjonide istungitele kutsutakse külalisi vastavalt vajadusele ning eelistatud on külaliste osalemine videosilla vahendusel.

Riigikogu liikmete kõik välislähetused on tühistatud, lähetuse vältimatu vajaduse otsustab Riigikogu juhatus. Riigikogu liikmetel on tungivalt soovitatud mitte reisida välismaale ning siseriiklike kohtumiste puhul püüda vältida kokkusaamisi Toompea lossis.

Ajutiselt on piiranud nende inimeste sissepääs Toompea lossikompleksi, kelle külastused ei ole otseselt seotud Riigikogu tööga. Toompea lossi külastamine ekskursioonideks, näituste külastamiseks ja istungite jälgimiseks on keelatud.

Palume kõigil ajakirjanikel Riigikogu töö kajastamisel eelistada kaugtöö võimalusi ning Riigikogu liikmetelt kommentaaride saamiseks eelistada telefoniintervjuud. Fotode ja videomaterjali saamiseks palume pöörduda Riigikogu Kantselei avalike suhete osakonna poole.

Lisaks tegi vanematekogu põhiseaduskomisjonile ülesandeks töötada välja regulatsioon, mis võimaldaks eriolukorras komisjonide istungite korraldamist elektrooniliste sidevahendite vahendusel.

Tegemist on ajutiste piirangutega. Jälgime olukorra arengut ja informeerime teid uutest otsustest.

Olukorra hindamiseks ja edasiste tegevuste arutamiseks koguneb vanematekogu regulaarselt eeldatavalt kolmapäeviti kell 9.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
[email protected] 
Päringud: [email protected]

Riigikogu eelinfo reedeks, 27. maiks

Komisjonide istungid

väliskomisjoni videoistungil – kell 10: Eesti seisukohad 3. juunil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaubandusministrite kohtumisel, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni kaitsepaketi kohta;

väliskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni ühisel videoistungil – kell 11: Eesti seisukohad 30.–31. mail toimuval erakorralisel Euroopa Ülemkogul, kutsutud peaminister Kaja Kallas.

Lähetused

20.–29. mai
Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur osaleb Rahvusvahelise Vabariikliku Instituudi (IRI) programmis Bagdadis Iraagis.

26.–29. mai
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee (OSCE PA) delegatsiooni esimees Mati Raidma osaleb OSCE PA korraldataval konverentsil „Combating Corruption, Defending Democracy: The Role of National Parliaments“ Nikosias Küprosel.

26.–30. mai
NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) delegatsiooni esimees Marko Šorin osaleb NATO PA kevadistungil ning Balti Assamblee haridus-, teadus- ja kultuurikomisjoni istungil Vilniuses Leedus.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
tel 631 6356, 520 0323
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Arenguseire aastakonverents: Eesti pikaajaline toimetulek muutuvas maailmakorras

„Sõda Ukrainas muudab maailma rohkem kui seda suutis koroonaviirus. Külma sõja järel üles ehitatud jõudude vahekord ja rahvusvahelised suhted on löögi all ning tõenäoliselt pöördumatult ümber kujunemas,“ ütles Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov. „Sõja vahetu mõju Eestile väljendub sõjapõgenike vastuvõtmises ja majanduse lahti sidumises Venemaa turust. See kõik avaldab pikaajalist mõju Eesti toimetulekule.“

Arenguseire Keskuse aastakonverents „Teismoodi tulevik“ keskendub tänavu lisaks Vene – Ukraina sõja mõjudele ka Eesti kõrgharidussüsteemi tulevikule ja andmemajandusele. „Kõrgharidussektoril on suur roll toimuvate muutuste mõtestamisel ja varase valmisoleku loomisel. Ja kui majanduse konkurentsivõime sõja tõttu kannatab, tuleb mõelda uute sammude astumise peale digiarengus,“ lisas Danilov.

Konverentsil teeb ettekande „Kuidas muudab maailma sõda Ukrainas?“ endine Soome peaminister ja praegune Euroopa Ülikool-Instituudi avaliku valitsemise kooli direktor professor Alexander Stubb, Arenguseire Keskuse ekspert dr Magnus Piirits tutvustab uuringut „Ukraina sõjapõgenike pikaajaline mõju Eesti rahvastikule, tööturule ja sotsiaalsüsteemile: stsenaariumid aastani 2100“ ja Luminor Eesti peaökonomist dr Lenno Uusküla räägib sõja mõjust toorme- ja muudele sisendhindadele Eesti majanduses.

Endine Suurbritannia haridus- ja siseminister, Cambridge’i ülikooli programmijuht Charles Clarke räägib konverentsil kõrghariduse väljakutsetest muutuvas maailmas, Arenguseire Keskuse ekspert Uku Varblane tutvustab Eesti kõrghariduse tulevikustsenaariume aastani 2035.

Kolmanda teemana käsitletakse konverentsil andmeühiskonna arenguvõimalusi, mida avab advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat ja partner Karmen Turk.

Päeva juhib Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov.

Konvrentsile saab registreeruda https://arenguseire.ee/uritused/konverents-teistmoodi-tulevik-2022/

Arenguseire Keskus on ühiskonna ja majanduse pikaajalisi arenguid analüüsiv mõttekoda Riigikogu Kantselei juures. Keskus viib läbi uurimisprojekte Eesti ühiskonna pikaajaliste arengute analüüsimiseks, uute trendide ja arengusuundade avastamiseks.

Eesti lipu päev 2022

Riigilipu heiskamise tseremoonia Kuberneri aias

Riigilipp heisatakse Pika Hermanni torni 4. juunil kell 7.

Kava

Eesti Vabariigi hümn (F. Pacius, J. V. Jannsen)

Riigikogu esimehe Jüri Ratase tervituskõne

Hoia, Jumal, Eestit (J. Aavik, A . Raudkepp)

EELK peapiiskopi Urmas Viilma õnnistussõnad

Eesti Lipu Seltsi esimehe Jüri Trei tervitus

Lippude kinkimine ja tublimate tänamine

Eesti lipp (E. Võrk, M. Lipp)

Esinevad Sõjaväeorkester, Eesti Naislaulu Seltsi ja Eesti Meestelaulu Seltsi koorid. Kuberneri aeda on üles rivistatud vahipataljoni, kaitseliidu, naiskodukaitse, noorkotkaste, kodutütarde, skautide, gaidide, koolide ning akadeemiliste ja isamaaliste ühenduste liputoimkonnad.

Pääs Pika Hermanni torni

Kell 11–17 saab külastada Pika Hermanni torni. Torni pääseb Kuberneri aiast. Selleks, et tornikülastused mööduksid sujuvalt, jagame huvilistele kellaajalisi tasuta pääsmeid.

Riigikaitsekomisjon arutas Helsingis Soome NATOga liitumise mõjusid

Riigikaitsekomisjoni esimehe Enn Eesmaa sõnul on Eesti ja Soome kaitsekomisjoni pikaajaline koostöö suurepärane ning Eestil on väga hea meel, et Soome on äsja esitanud taotluse NATOga liitumiseks. „Toetame tugevalt nii Soome kui ka Rootsi ühinemisotsuseid,“ ütles ta. „Käsitlesime Soome kolleegidega Eesti ja Soome täiendavaid investeeringuid kummagi riigi kaitsevõime tugevdamiseks ning Venemaa kuritegelikku sõjategevust Ukrainas. Lubasime põhjanaabritele, et Riigikogu ratifitseerib Soome NATOga liitumise protokollid kohe, kui need esitatakse parlamendile menetlemiseks.“

Komisjoni aseesimees Leo Kunnas lisas, et Soome reservarmeele üles ehitatud kaitsevägi on väga tugev ning Soome panus kollektiivkaitsesse ja meie regiooni julgeoleku tugevdamisse saab olema märkimisväärne.

Visiidi käigus pidas riigikaitsekomisjon ühise istungi Eduskunna kaitsekomisjoniga, mida juhib Petteri Orpo. Lisaks kohtusid komisjoni liikmed Soome kaitseväe juhataja, kindral Timo Kivineni, justiitsminister Anna-Maja Henrikssoni ja Soome hädaolukorra varude ameti esindajatega ning külastasid Soome rahvusvaheliste suhete instituuti (FIIA).

Lisaks riigikaitsekomisjoni esimehele ja aseesimehele osalesid visiidil komisjoni liikmed Heiki Hepner, Peeter Rahnel ja Mati Raidma.

Riigikaitsekomisjon on Eduskunna kaitsekomisjoniga regulaarset koostööd teinud ja iga-aastaseid töökohtumisi pidanud alates 1993. aastast.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
tel 631 6356, 520 0323
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Väliskomisjon arutas Tšehhi kolleegidega ELi ühtsuse hoidmist

Väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul peab Ukraina Venemaa alustatud sõja võitma, taastades igasuguste järeleandmisteta oma territoriaalse terviklikkuse. Selleks vajab Ukraina tema sõnul jätkuvat sõjalist ja majanduslikku toetust. „Peame olema valmis toetama Ukrainat kuid, võib-olla isegi aastaid,“ ütles ta.

Mihkelsoni sõnul tuleb samal ajal jätkata surve avaldamist Venemaale. „Peame jätkama tööd uute sanktsioonide kehtestamiseks, samuti liikuma selles suunas, et lõpetada Euroopa riikide energiasõltuvus Venemaast,“ lausus ta.

Mihkelson rõhutas, et olulise poliitilise signaalina vajab Ukraina esimesel võimalusel Euroopa Liidu kandidaatriigi staatust. Samuti tuleb tema sõnul teha kõik, et toetada Venemaa sõjakuritegude uurimist Ukrainas. „Sõjakurjategijad ei tohi jääda karistuseta, vaid peavad oma toime pandud kuritegude eest täiel määral vastutama,“ ütles ta.

Kohtumisel arutati ka kaitsevõime tugevdamist Euroopas. Mihkelsoni sõnul tuleb kindlustada, et Soome ja Rootsi NATOga liitumine kulgeks kiiresti ja sujuvalt. Samuti tuleb tema sõnul tugevdada alliansi kaitse- ja heidutushoiakut ning suurendada kohalolekut NATO idatiival.

Mihkelsoni sõnul on nii Ukraina edasisel toetamisel, Venemaa jätkuval survestamisel kui ka Euroopa kaitsevõime tugevdamisel ülioluline, et liikmesriigid oleksid ühtsed. Ta avaldas kohtumisel Tšehhi kolleegidega heameelt, et Tšehhi tähtsustab riikide ühtsuse hoidmist ja tugevdamist ka oma 1. juulil algaval Euroopa Liidu eesistumisel.

Riigikogu väliskomisjoniga kohtumisel osalesid Tšehhi parlamendi väliskomisjoni esimees Marek Ženíšek, aseesimees Jaroslava Pokorná-Jermanová ning liikmed Marek Benda ja Vladimír Balaš.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
tel 631 6356, 520 0323
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Riigikogu riigikaitsekomisjon sõidab töövisiidile Soome

Riigikaitsekomisjoni esimehe Enn Eesmaa sõnul on Eesti ja Soome kaitsekomisjoni pikaajaline hea koostöö seda olulisem, et Soome on äsja esitanud taotluse NATOga liitumiseks. „Toetame tugevalt nii Soome kui ka Rootsi ühinemisotsust. Sellel on väga suur mõju Eesti ja meie piirkonna julgeolekule laiemalt,“ ütles ta. „Visiidil arutame põhjanaabritega edasisi kaitsevõime tugevdamise plaane, parlamentide koostööd ning kinnitame Riigikogu valmisolekut ratifitseerida NATOga ühinemise protokollid kohe, kui need esitatakse parlamendile menetlemiseks.“

Visiidil kohtub riigikaitsekomisjoni delegatsioon Eduskunna kaitsekomisjoniga, mida juhib Petteri Orpo. Samuti kohtuvad komisjoni liikmed Soome kaitseväe juhataja, kindral Timo Kivineni, justiitsminister Anna-Maja Henrikssoni ja Soome hädaolukorra varude ameti esindajatega ning külastavad Soome rahvusvaheliste suhete instituuti (FIIA).

Lisaks riigikaitsekomisjoni esimehele osalevad visiidil komisjoni aseesimees Leo Kunnas ning liikmed Heiki Hepner, Peeter Rahnel ja Mati Raidma.

Riigikaitsekomisjon on Eduskunna kaitsekomisjoniga regulaarset koostööd teinud ja iga-aastaseid töökohtumisi pidanud alates 1993. aastast, olles seega kõige kauem kahepoolset koostööd teinud komisjon Riigikogus.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
tel 631 6356, 520 0323
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Riigikogu esimees alustab ametlikku visiiti Aserbaidžaanis

Ratas kohtub visiidil Aserbaidžaani presidendi Ilham Alijevi, parlamendi esimehe Sahiba Gafarova ja peaminister Ali Asadoviga. Samuti on Riigikogu esimehel plaanis kohtumised digitaalse arengu ja transpordi- ning välisministriga. Kohtumistel arutatakse Eesti ja Aserbaidžaani suhteid ning riikide edasist koostööd.

Visiidil osalevad ka Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühma esimees Sven Sester ning Riigikogu keskkonnakomisjoni juht Yoko Alender.

Eesti ja Aserbaidžaani diplomaatiliste suhete sõlmimisest möödus 20. aprillil 30 aastat.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
tel 631 6356, 520 0323
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Riigikogu eelinfo 23.–29. maini

Teisipäev, 24. mai

Sündmus

Kell 17 – Eesti-Suurbritannia parlamendirühm kohtub virtuaalselt Suurbritannia-Eesti parlamendirühmaga.

Kolmapäev, 25. mai

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu väliskomisjon kohtub Tšehhi parlamendi väliskomisjoni delegatsiooniga.

Kell 13 – Riigikogu väliskomisjoni liikmed osalevad ümarlaual Valgevene kogukonna liikmetega (A. Rei nõupidamisteruum).

Neljapäev, 26. mai

Sündmus

Kell 9.45 – Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Iiri välis- ja kaitseministri Simon Coveneyga.

Reede, 27. mai

Komisjonide istungid

väliskomisjoni videoistungil – kell 10: Eesti seisukohad 3. juunil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaubandusministrite kohtumisel, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni kaitsepaketi kohta;

väliskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni ühisel videoistungil – kell 11: Eesti seisukohad 30.–31. mail toimuval erakorralisel Euroopa Ülemkogul, kutsutud peaminister Kaja Kallas.

Lähetused

22.–26. mai
Riigikogu esimees Jüri Ratas on ametlikul visiidil Aserbaidžaanis. Visiidil osalevad ka Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühma esimees Sven Sester ning Riigikogu liige Yoko Alender.

22.–29. mai
Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur osaleb Rahvusvahelise Vabariikliku Instituudi (IRI) programmis Bagdadis Iraagis.

24.–25. mai
Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Enn Eesmaa, aseesimees Leo Kunnas ning liikmed Heiki Hepner, Peeter Rahnel ja Mati Raidma on Eduskunna kaitsekomisjoni kutsel viisidil Helsingis Soomes.

25. mai
Riigikogu liige Helir-Valdor Seeder osaleb kohtumistel Helsingis Soomes.

26.–29. mai
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee (OSCE PA) delegatsiooni esimees Mati Raidma osaleb OSCE PA korraldataval konverentsil „Combating Corruption, Defending Democracy: The Role of National Parliaments“ Nikosias Küprosel.

27.–30. mai
NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) delegatsiooni esimees Marko Šorin osaleb NATO PA kevadistungil ning Balti Assamblee haridus-, teadus- ja kultuurikomisjoni istungil Vilniuses Leedus.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
tel 631 6356, 520 0323
e-post [email protected]
päringud [email protected]

OSCE PA Balti- ja Põhjamaade esindajad kohtuvad Tallinnas

„Oleme kutsunud kolleegid OSCE Parlamentaarsest Assambleest Eestisse, et ühiselt arutada julgeolekuolukorda, mis on tekkinud Venemaa agressiooni tõttu Ukrainas ja valmistuda juulis Birminghamis toimuvaks OSCE PA aastaistungiks,“ lausus delegatsiooni esimees Mati Raidma. „Soovime koos Balti riikide ja Põhjamaade esindajatega nõu pidada nii Ukraina toetamise, sõjapõgenike, humanitaarabi kui ka koostöö teemal.“

OSCE PA Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Taani ja Islandi delegatsiooni esindajad kohtuvad julgeolekuolukorra arutamiseks Riigikogus. Kohtumisel osaleb ka OSCE PA president Margareta Cederfelt. NB8 delegatsioonide juhtidel on kavas videosilla vahendusel kohtuda ka OSCE PA Ukraina delegatsiooni juhi Mõkõta Poturajeviga.

Riigikogu esindavad kohtumisel OSCE PA Eesti delegatsiooni esimees Mati Raidma ja asendusliige Anti Poolamets.

Delegatsioon külastab ka Rahvusvahelist Kaitseuuringute Keskust, et koos ekspertidega arutada olukorda Ukrainas.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Kohaliku elu edendajad arutavad, mis teeb Eesti küla elujõuliseks

Kell 13 algaval avalikul arutelul esineb tervitussõnavõtuga Eesti Külaliikumine Kodukant juhatuse liige Tanel Talve. Riigikogu majanduskomisjoni liige Annely Akkermann räägib riigi sammudest tugeva ja elujõulise maaelu arendamiseks, Riigikogu sotsiaalkomisjoni juht Siret Kotka sotsiaalse kapitali suurendamisest maapiirkondades, eelmisele aasta küla konkursile vaatab tagasi konkursi programmijuht Krista Pegolainen-Saar ning aasta küla 2021 tiitli kandmisest räägib Viskla küla esindaja Kristel Kadapik. Konkursil osalenud külakogukondade esindajate ja Riigikogu liikmete arutelu modereerib Riigikogu maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm.

Ratase sõnul on Eesti külaelu elujõulisus väärtus, mille eest tuleb tugevalt seista. „Selleks, et maapiirkondades oleks jätkuvalt aktiivseid ja teotahtelisi inimesi ning noored sooviksid sinna jääda või naasta, on oluline roll ka riigil. Tänasel arutelul osalevad inimesed, kellele Eesti maaelu siiralt korda läheb. Usun, et leiame kohaliku elu arendamiseks palju sisukaid ja häid ideid, mida endaga kaasa võtta,” ütles ta.

Pegolainen-Saar pidas oluliseks, et külad saavad kokku ka pärast konkurssi. “Kandideerijad on maakondade esinduskülad, kelle kaudu on läbilõikena esindatud paljud maapiirkodade kogukonnad,“ lausus ta. „On ka tähenduslik, et kokkusaamine toimub Riigikogus. Just siin tehakse peamised strateegilised otsused, kuhu riik suundub ja kuidas see mõjutab maapiirkondade edasist arengut.“

Riigikogu konverentsisaalis kella 13–15 toimuv arutelu on avalik ja seda saab jälgida veebiülekandes.

Järgmine aasta küla konkurss toimub 2023. aastal eesmärgiga tõsta esile aktiivseid kogukondi ja propageerida maaelu.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
tel 631 6356, 520 0323
e-post [email protected]
päringud [email protected]