Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eesti võtab Maltalt üle EL Nõukogu parlamentaarse tasandi eesistumise teatepulga

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut tunnustas Maltat sisuka ja eduka eesistumise läbiviimise eest. „Malta pani päevakorda kõige olulisemad küsimused, mis Euroopa Liidu ees tänasel keerulisel ajal seisavad,“ ütles Vitsut. „Kuna kõiki küsimusi ei õnnestu kuuekuulise perioodi jooksul täielikult lahendada, jätkab Eesti järgmise eesistujana ühtse turu ja rändeteemadega, kuid teeme rõhuasetusi ka uutele teemadele.“

Maltale olid eesistumise kontekstis olulised teemad ränne, ühtne (digitaalne) turg, julgeolek, sotsiaalne ühtekuuluvus, naabruspoliitika ja merendus. Viimasel parlamentidevahelisel kohtumisel tulevad arutlusele Euroopa Liidu merenduspoliitika, rände ja Brexitiga seotud küsimused ning rahvusparlamentide roll Euroopa Liidus. Toomas Vitsut on üks peakõneleja merenduspoliitika paneelis.

Eesti delegatsiooni kuuluvad lisaks Toomas Vitsutile aseesimees Jaak Madison ja komisjoni liikmed Marianne Mikko, Monika Haukanõmm, Tiina Kangro ning Kalle Palling.

Malta 71 liikmeline parlament korraldas kuus eesistumise üritust. 430 000 elanikuga Malta esimene Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine lõppeb 31. juunil ja seejärel võtab teatepulga üle Eesti. Riigikogu korraldab Eesti eesistumisega seoses seitse konverentsi, kaasates nii liikmesriikide parlamente kui ka Euroopa Parlamenti. Esimene rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste istung toimub Tallinnas 9. ja 10. juulil. See valmistab ette 26.-28. novembril Tallinnas toimuvat rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide täiskogu istungit.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee 
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo 29. maist – 4. juunini

Esmaspäev, 29. mai

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sotsiaalkindlustuse kriisi kohta (nr 349); rahandusminister Sven Sester maksude ja tervisekäitumise kohta (nr 348), raske kütteõli aktsiisi kohta (nr 354) ning laulu- ja tantsupeo rahastamise kohta (nr 364).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – kell 11.10: spordiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (423 SE), kutsutud kultuuriministeeriumi esindaja; spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE), kutsutud kultuuriministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – ülevaade riigireformi käigust;

majanduskomisjonis – kell 11.10: liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (406 SE); lõhkematerjaliseaduse eelnõu (418 SE), kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

majanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni ühisistung – kell 12.30: Riigikontrolli ülevaate „Ülevaade Eesti, Leedu ja Läti valitsuse Rail Balticu raudteeühenduse arendamise kokkuleppe kohta“ arutelu, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, rahandusministeeriumi, välisministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (471 SE); maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenev Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (432 SE), kutsutud rahandusministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (380 SE); Riigikogu otsuse „Hasartmängumaksu Nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu (469 SE); kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE); Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (428 SE);

riigikaitsekomisjonis – naissoost Eesti kodanike kaitseväeteenistus, kutsutud kaitseminister Margus Tsahkna; Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (430 SE); käibemaksuseaduse ja riigikaitseseaduse muutmise seadus (Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe rakendamine) (431 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (417 SE), kutsutud Eesti Puuetega Inimeste Koja ja sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – kohtumised Eesti suursaadikutega, kutsutud suursaadik Kagu-Aasia Maade Assotsiatsooni (ASEAN) juures Andres Unga, alaline esindaja Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) juures Kaili Terras, alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) juures Ingrid Amer, Madalmaade ja Luksemburgi suursaadikukandidaat, Fidži Vabariigi suursaadikukandidaat, Kreeka, Küprose ja Albaania suursaadikukandidaat ning välisministeeriumi kantsler Rainer Saks;

õiguskomisjonis kell 11.15: tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, rakendamine ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokollist nr 16 tuleneva menetluse loomine) eelnõu (404 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine“ eelnõu algatamise otsustamine; välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise eelnõu algatamine;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: olukorrast rahvusvahelistes pingekolletes, kutsutud teabeameti peadirektor Mikk Marran ja Kaitseväe luurekeskuse juht Kaupo Rosin;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Riigikogu liikmetele suunatud soovituste ja näidiskaasuste projektist (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 14: riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE) muudatusettepanekute arutelu (ruum L333);

rahvastikukriisi probleemkomisjonis – kell 13.30: Eesti Inimarengu aruande tutvustamine, kutsutud Eesti Inimarengu aruande peatoimetaja ja Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor Tiit Tammaru (ruum R407);

riigireformi probleemkomisjonis – kell 13.15: kohtumine riigihalduse minister Mihhail Korbiga: rahandusministeeriumi ülevaade eelarve muudatustest seoses maavalitsuste reformiga ja kavandatavatest muudatustest riigieelarvestrateegias seoses kohalike omavalitsuste rahastamisega (ruum R406).

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu vanematekogu.

Kell 13.30 – väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus kohtub Euroopa Komisjoni vanemametnikega (ruum L241).

Riigikogu hoone II korrusel on avatud põhiseaduse 25. aastapäevale pühendatud näitus. Näitus jääb avatuks 29. juunini. Näitust saab külastada tööpäeviti kella 9-16ni. Toompea lossi pääsemiseks on vaja esitada isikut tõendav dokument.

Teisipäev, 30. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 6 eelnõu: Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (401 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (421 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse, millega tugevdatakse parlamentaarset kontrolli, eelnõu (402 SE); töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (468 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (414 SE); kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, millega keelatakse peibutuspardid, eelnõu (413 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – ülevaade Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu tegevusest;

maaelukomisjonis – kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE), kutsutud maaeluministeeriumi esindaja;

majanduskomisjonis – maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE); kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (264 SE); riigihangete seaduse eelnõu (450 SE); Eurocontroli lennuliikluse ohutuse alast koostööd käsitlevate protokollide ratifitseerimise seaduse eelnõu (448 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson;

põhiseaduskomisjonis – kell 13.15: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste haldusreformi elluviimisega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (433 SE), kutsutud rahandusministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse ja Vabariigi Presidendi töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE);

rahanduskomisjonis – rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (459 SE); riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE); rahandusministeeriumi ülevaade kavandatavatest muudatustest: ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse eelnõu (454 SE), magustatud joogi maksu seaduse eelnõu (457 SE), tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE) ja pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (460 SE);

riigikaitsekomisjonis – Aasia, sh Põhja-Korea mõju Euroopa julgeolekule, kutsutud kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (360 SE), kutsutud sotsiaalkindlustusameti ja sotsiaalministeeriumi esindajad; töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (468 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu (407 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad; ELi sotsiaalvaldkonna teemalehed, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – karistusseadustiku ja välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (385 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad; kriminaalmenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse (Euroopa uurimismääruse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (442 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab laste õiguste ja heaolu teemalise konverentsi (konverentsisaal).

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab vastu kollektiivse pöördumise „Narkosõltlaste süstlavahetuspunkti mitteavamiseks Põhja-Tallinna linnaosas“.

Kell 13.45 – Riigikogu esimees Eiki Nestor, aseesimees Enn Eesmaa ja fraktsioonide esindajad kohtuvad Euroopa Parlamendi presidendi Antonio Tajani ja Euroopa Parlamendi poliitiliste gruppide esindajatega, et anda ülevaade Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistustest ja prioriteetidest (konverentsisaal).

Kell 15.30 – riigikaitsekomisjoni aseesimees Mart Helme ja liikmed Johannes Kert, Tiit Terik ning väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus kohtuvad Suurbritannia Kuningliku Kaitsekolledži kõrgematest ohvitseridest ja vanemohvitseridest kursuslastega (ruum L262).

Kolmapäev, 31. mai

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 3 eelnõu: tolliseaduse eelnõu (374 SE); riigikaitseseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu (438 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (380 SE).

Teine lugemine – 7 eelnõu: Riigikogu otsuse „Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050“ eelnõu (410 OE); Riigikogu otsuse „“Eesti julgeolekupoliitika alused“ heakskiitmine“ eelnõu (395 OE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, rakendamine ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokollist nr 16 tuleneva menetluse loomine) eelnõu (404 SE); liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (406 SE); lõhkematerjaliseaduse eelnõu (418 SE); kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE); Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (428 SE).

Esimene lugemine – 6 eelnõu: loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (445 SE); ühtset patendikohut käsitleva lepingu ja ühtse patendikohtu Põhjamaade ja Balti riikide piirkondliku talituse asutamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (441 SE); Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (440 SE); atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (462 SE); atmosfääriõhu kaitse seaduse ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (464 SE); kiirgusseaduse muutmise seaduse eelnõu (463 SE).

Komisjonides

majanduskomisjonis – kell 9: liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (399 SE); liiklusseaduse, autoveoseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE).

Sündmused

Kell 10.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed kohtuvad Iiri riigiministri Dara Murphyga (ruum P280).

Kell 13 – õiguskomisjoni liikmed kohtuvad Saksamaa Saksi-Anhalti liidumaa parlamendi õigus-, põhiseadus- ja võrdõiguslikkuse komisjoni delegatsiooniga (ruum L241).

Kell 13 – Eesti-Mongoolia parlamendirühm kohtub Mongoolia rahandusministeeriumi ja Mongoolia Keskpanga esindajatega (ruum L332).

Kell 18.30 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Ameerika Ühendriikide suursaadiku James D.Melville Jr.-ga.

Neljapäev, 1. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Eesti Inimarengu Aruanne 2016/2017” arutelu
Ettekandjad Eesti Inimarengu Aruanne 2016/2017 peatoimetaja, Tartu Ülikooli professor Tiit Tammaru, Eesti Inimarengu Aruanne 2016/2017 artikli autor, Tallinna Ülikooli professor Ellu Saar ja põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt.

Kell 14 – komisjonides istungid

majanduskomisjonis – kell 9: audiitortegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (409 SE);

rahanduskomisjonis – ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse eelnõu (454 SE); magustatud joogi maksu seaduse eelnõu (457 SE); tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE); pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (460 SE); kohtumine Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Maksumaksjate Liidu ja MTÜ IFA-Eesti esindajatega;

riigikaitsekomisjonis – kell 13.30: ülevaade riigikaitseõiguse revisjoni töörühma tegevuse hetkeseisust, kutsutud justiitsministeeriumi ja kaitseministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – kell 13: ülevaade ELi välisasjade nõukogu valdkondlikust programmist, kutsutud välisminister Sven Mikser; ülevaade Eesti ELi Nõukogu eesistumise välisasjade nõukogu kohtumiste teemalehtedest, kutsutud välisminister Sven Mikser; ülevaade 20.-25. mail toimunud väliskomisjoni töövisiidist Hiina Rahvavabariiki.

Sündmused

Kell 13.15 – pressikonverents Eesti Inimarengu Aruande 2016/2017 teemal (Komandandi maja Riigikogu vastas).

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Põltsamaa Gümnaasiumi õpilastega.

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor annab üle Aasta Ema 2017 tänukirjad (Loomaaia keskkonnahariduskeskus).

Reede, 2. juuni

Sündmused

Kell 8.30 – Eesti-Aafrika parlamendirühm kohtub Keenia äridelegatsiooniga (ruum L240).

Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni liikmed kohtuvad Brexiti kõneluste Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnieriga (ruum L251).

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab korvpalliturniiri Balti Assamblee karikale Pärnus.

Kell 17.40 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub USA Kongressi esindajatekoja vanemametnike delegatsiooniga (ruum L251).

Välislähetused

25. – 30. mai
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (26. – 30.05) ning riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja komisjoni liikmed Ants Laaneots ja Oudekki Loone osalevad NATO Parlamentaarse Assamblee kevadistungil Tbilisis, Gruusias.

27. mai – 4. juuni
Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra osaleb õppereisil Filipiinidel, mille raames tutvutakse arengukoostööprojektidega ning kohtutakse kohalike ja rahvusvaheliste ekspertide ja ametnikega.

28. – 30. mai
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut (27. – 30.05), aseesimees Jaak Madison ning komisjoni liikmed Kalle Palling, Marianne Mikko, Monika Haukanõmm ja Tiina Kangro osalevad rahvusparlamentide EL-i asjade komisjonide konverentsil (COSAC) Maltal.

28. – 31. mai
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Future of Freedom foorumil Harkivis, Ukrainas, kus arutatakse Ida-Euroopa kaitsepoliitika üle.

28. mai – 3. juuni
Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas osaleb ettekandega Future of Freedom konverentsil Harkivis, Ukrainas; osaleb Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsiooni (ALDE) kongressil ja büroo koosolekul Ljubljanas, Sloveenias; kohtub sõjaväelastega Slovianskis, Ukrainas; kohtub saatkonna ja parlamendiliikmetega Londonis, Suurbritannias.

29. – 30. mai
Riigikogu liige Heljo Pikhof osaleb rahvusvahelisel konverentsil “Single accreditation of joint programmes” Vilniuses, Leedus.

30. – 31. mai
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso on töövisiidil Jerevanis, Armeenias.

2. – 3. juuni
Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa on ALDE fraktsiooni volikogu kohtumisel Ljubljanas, Sloveenias.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Riigikogus on Balti transpordiühenduste ja taristu konverents

Balti Assamblee presidendi Aadu Musta sõnul on Baltimaadel vaja tugevaid transpordi- ja taristuühendusi, et edendada majandust, luua uusi töökohti, parandada piirkonna julgeolekut ja stabiilsust. „Balti Assamblee liikmed usuvad, et ühised transpordi- ja taristuprojektid, nagu Rail Baltic, on värav Euroopasse. Projektide õnnestumiseks peame ületama füüsilised ja tehnilised barjäärid ning ühendama koostöös puuduvad lülid,“ ütles Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht ja kultuurikomisjoni esimees Must.

Konverentsil arutatakse veel Balti riikide meretranspordi, piiriüleste taristu- ja mobiilsusprojektide ning intelligentsete transpordisüsteemide arendamist.

Konverentsi avavad Balti Assamblee president Aadu Must ning majandus- ja taristuminister Kadri Simson. Rail Balticu teemalist paneeli juhib majanduskomisjoni aseesimees Toomas Kivimägi.

Konverentsil osalevad Balti Assamblee, Balti Ministrite Nõukogu, Euroopa Komisjoni, GUAM (Gruusia, Ukraina, Aserbaidžaan ja Moldova) Parlamentaarse Assamblee ja Poola Senati esindajad ning eksperdid.

Konverents on ingliskeelne ning selle veebiülekanne on reaalajas jälgitav kell 9 – 16. Videosalvestist saab hiljem vaadata https://www.youtube.com/riigikogu.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Riigikogu delegatsioon osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee kevadistungil Gruusias

NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson ütles, et NATO parlamentaarse assamblee kevadistungjärgu korraldamine Gruusias on märgilise tähendusega. „Teatavasti pole Gruusia NATO liige. Samas on ta tugeva partnerina oma kohustusi ja pürgimusi tõsiselt võttev riik,“ ütles Mihkelson. „Seetõttu on igati õiglane, et alliansi assamblee koguneb Gruusia toetuseks just Tbilisis.”

Delegatsiooni liikme Hannes Hanso sõnul tahab Gruusia saada NATO liikmeks ning jätkab vajalike reformide teostamisega. Ta märkis, et Eesti toetab Gruusia püüdlusi.

Hanso sõnul ei jää ühelgi alliansi kohtumisel käsitlemata liikmesriikide kaitsekulutuste tase. Ta tõi välja, et ainult viis liikmesriiki – USA, Kreeka, Ühendkuningriik, Eesti ja Poola – panustavad kaks protsenti SKTst kaitsekulutusteks ja lisas, et kuigi teised seda nõuet veel ei täida, pingutatakse eesmärgi saavutamise nimel. „Samal ajal on Eestis alanud arutelu, kas kahe protsendi tase on tänases muutunud julgeolekukeskkonnas enam piisav ja võib-olla tuleks seda suurendada,“ ütles Hanso ja märkis, et Eesti panustab praegu riigikaitsele 2,18 protsenti SKTst.

Gruusia on NATO partnerriigi staatuses, kuid täidab juba praegu kahe protsendi nõuet, panustades kaitsekuludeks 2,2 protsenti SKTst. Tbilisis toimuval istungil arutatakse NATO PA komiteedes ka Gruusiaga seotud küsimusi. Majandus ja jugeoleku komitee annab hinnangu Gruusia majandusreformidele, poliitikakomitee käsitleb Gruusia välis- ja julgeolekupoliitika prioriteete. Julgeoleku tsiviilmõõtme komitees räägitakse Gruusia kogemusest okupeeritud aladel, demokraatia ja õigusriigi arengust ning stabiilsuse tagamisest Musta mere piirkonnas.  

Muude teemadena on Tbilisis luubi all veel ballistiliste rakettide kasutamine sõjatandril, NATO ja Euroopa Liidu koostöö, NATO liikmesriikide kaitsetööstuse tugevdamise võimalused. Samuti räägitakse Euroopa kaitsealase teadus- ja arendustegevuse tulevikust, NATO partnerluse rollist muutunud julgeolekukeskkonnas, probleemide lahendamisest lõunas, atlandiülestest suhetest, sotsiaalmeedia revolutsioonist ja relvastusest ning kliimamuutuste mõjust inimeste toidu ja veega kindlustamisel.

Kõne all on ka asjade internet, mida peab üha enam arvesse võtma küberturbe tegevuste planeerimisel. Eraldi ettekanded käsitlevad Venemaad, Vene sõjaväe moderniseerimimist Musta mere piirkonnas, Süüria ja Iraagi sõja humanitaaraspekte ning sotsiaalmeediat.

Esmaspäevasel plenaaristungil võtavad sõna NATO Parlamentaarse Assamblee president Paolo Alli, Gruusia president Giorgi Margvelašvili, Gruusia peaminister Giorgi Kvirikašvili, Gruusia parlamendi spiiker Irakli Kobakhidze ning NATO asepeasekretär Rose Gottemoeller.

Eesti delegatsiooni kuuluvad lisaks Marko Mihkelsonile ja Hannes Hansole Oudekki Loone ja Ants Laaneots.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee 
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo reedest pühapäevani, 26. – 28. maini

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 29.-30. mail toimuval ELi konkurentsivõime nõukogu (teadusuuringud) istungil, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps; Eesti riigipõhised soovitused (Euroopa Semester), kutsutud Euroopa Komisjoni esindaja; seisukoha andmine Schengeni infosüsteemi (SIS) muudatuseelnõude paketile, kutsutud politsei- ja piirivalveameti ning siseministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Prokuratuuri tõhustatud koostöö vormis asutamine ning Eesti Euroopa Prokuratuuri tõhustatud koostöös osalemine, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 9 – Balti Assamblee president Aadu Must ning majandus- ja taristuminister Kadri Simson avavad Balti Assamblee ja Balti Ministrite Nõukogu transpordiühenduste ja infrastruktuuri teemalise konverentsi “Developing transport connections and infrastructure in the Region: A Gateway to Europe.” Majanduskomisjoni aseesimees Toomas Kivimägi juhib konverentsil Rail Balticu teemalist paneeli (konverentsisaal).

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas kohtub Saksamaa liidumaa Mecklenburg-Vorpommerni Saksamaa Kristlik-Demokraatliku Liidu Majandusnõukogu delegatsiooniga (ruum L262).

Kell 14 – väliskomisjon kohtub Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni peasekretäri William Lacy Swingiga (ruum L251).

Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa on ringsõidul Pärnumaal.

Pühapäev, 28. mai

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab avakõne Anija mõisapargi avamisel (Anija).

Välislähetused

23. – 26. mai
Riigikogu liikmed Mart Helme, Tiina Kangro (24. – 26.05) ja Liisa Oviir (24. – 26.05) on kohtumistel erinevate parlamendierakondade esindajatega Kataloonias, Hispaanias.

25. – 30. mai
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (26. – 30.05) ning riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja komisjoni liikmed Ants Laaneots ja Oudekki Loone osalevad NATO Parlamentaarse Assamblee kevadistungil Tbilisis, Gruusias.

27. mai – 4. juuni
Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra osaleb õppereisil Filipiinidel, mille raames tutvutakse arengukoostööprojektidega ning kohtutakse kohalike ja rahvusvaheliste ekspertide ja ametnikega.

28. – 30. mai
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut (27. – 30.05), aseesimees Jaak Madison ning komisjoni liikmed Kalle Palling, Marianne Mikko, Monika Haukanõmm ja Tiina Kangro osalevad rahvusparlamentide EL-i asjade komisjonide konverentsil (COSAC) Maltal.

28. – 31. mai
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Future of Freedom foorumil Harkivis, Ukrainas, kus arutatakse Ida-Euroopa kaitsepoliitika üle.

28. mai – 3. juuni
Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas osaleb ettekandega Future of Freedom konverentsil Harkivis, Ukrainas ning Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsiooni (ALDE) kongressil ja büroo koosolekul Ljubljanas, Sloveenias ning kohtub sõjaväelastega Slovianskis, Ukrainas ning saatkonna ja parlamendiliikmetega Londonis, Suurbritannias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Talvik: Jüri Ratase tegevusetus kahtlustatav Sarapuu puhul on tagasiastumist väärt

Vabaerakonna esimehe ja korruptsioonivastase erikomisjoni juhi Artur Talviku sõnul on Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuule esitatud kahtlustus seoses pealinna prügiäri skeemidega Eesti õiguskaitsesüsteemi tugevuse tunnus, kuid muretsema paneb Jüri Ratase soovimatus probleemidega ennetavalt tegeleda.

„Kui Tallinna prügiäri probleeme Riigikogu korruptsioonivastases komisjonis käsitlesime, oli tunda, et abilinnapea Sarapuu käsi on kasvanud liiga pikaks. Sel põhjusel pöördusimegi prokuratuuri poole palvega selgitada, kas asjaga tegeletakse. Loodan, et kapo ja prokuratuur teevad head tööd ja toovad kohtu ette kõik isikud, kes oma ärihuvides tegutsedes on viinud Tallinna prügimajanduse kollapsi äärele ja soodustanud pealinna korruptiivset juhtimist,“ ütles Talvik.

Artur Talviku sõnul on Sarapuu kinnipidamine märk Eesti õiguskaitsesüsteemi tugevusest, kuid Keskerakonna esimehe soovimatus tegelda oma erakonna juhtliikmete mahhinatsiooniga paneb tõsiselt muretsema. „Vabaerakonna saadikud on korduvalt peaministrile öelnud, et kui ta üdini korrumpeerunud keskerakondlaste pesa Tallinna linnas laiali ei aja, siis läheb suureks jamaks,“ nimetas Talvik. Nüüd avalikuks tulnu kinnitab tema sõnul, et Ratas kas ei saanud korruptsiooni ulatusest aru või ei ole tal jõudu sellega võidelda.

„Jüri Ratas käib ja kustutab tulekahjusid. Aga ei piisa sellest, et pärast pauku ütled, et see inimene enam ei jätka oma ametis. Usun, et Keskerakonna esimees ei ole nii väikeste kogemustega, et oma erakonnas toimuvat mitte teada. Kui Ratas oma suhtumist ei muuda, milleks tal on veel pisut võimalusi, siis alanud korruptsioonivastane liikumine muutub veelgi tugevamaks,“ sõnas ta.

„Korraldame 31. mail Tallinna korruptsioonikonverentsi, kus soovisime käsitleda ka prügiäri seni tundmatuid nurki, kuid pärast Sarapuu kinnipidamist viime fookuse uutele kuumadele teemadele,“ lõpetas ta.

Lisainfo:

Artur Talvik 5021989

Herkel: minister, kes ei toeta Eesti kuulumist NATO-sse, ei saa kuuluda valitsusse

Riigihalduse minister ei saa panna kahtluse alla meie kaitsepoliitilisi suundumusi. Minister Mihhail Korb on seda Haapsalus valijatega kohtumisel teinud, mis kinnitab tema ebapädevust ja valitsusse sobimatust.
Vabaerakond on seni teravalt kritiseerinud riigihalduse ministrit Mihhail Korbi, lähtudes sellest, et ta on olnud jäik 5000 elaniku nõudes, pole arvestanud kohanimenõukogu soovitustega ning on välja pakkunud lahendusi, mis peavad silmas Keskerakonna huve kohalikel valimistel.

Meile on jäänud mulje, et Korb on saadetud haldusreformi tööle kui tankist, kes süüdimatult lihtsalt ei tunne Eesti ajalugu ja geograafiat, ei tea ega oska haldusreformi läbi viies arvestada kunagisi kihelkonnapiire.
Täna meediasse jõudnud avaldus kinnitab, aga et tegemist ei ole mitte lihtsalt ebapädeva ministriga, vaid Vabariigi Valitsuse liikmega, kelle avaldused panevad kahtluse alla kogu Eesti riigikaitse ja julgeolekupoliitika alused. Korbi ütles Haapsalus valijatele, et „mina pole NATO liikmelisuse poolt“ ning seadis kahtluse alla riigikaitseliste kulutuste otstarbekuse. Selliste seisukohtadega inimene ei peaks kuuluma valitsusse.

Vabaerakond on riigihalduse ministrile muuhulgas esitanud arupärimise, kus küsitakse elanikkonnakaitse valdkonna kohta seoses haldusreformiga. Meie mure on see, et see valdkond on jäänud haldusreformi puhul täielikult kahe silma vahele. Kavatseme esitada praegu menetluses olevale kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele muudatusettepaneku, mille sisuks on omavalitsuse kriisireguleerimisega seotud ülesanded, sealhulgas olukorras, kus on vajalik kõrgendatud kaitsevalmidus.

Meile teadaolevalt on minister Korb kõik sellised ettepanekud seni tagasi lükanud. Haapsalu avaldus selgitab meile sellise suhtumise tagamaid. Ministrile ei lähe Eesti riigikaitse vajadused lihtsalt korda ning tema suhtumine Atlandi-ülesesse koostöösse on negatiivne. Minister Korb peab tagasi astuma.

Lisainfo:
Andres Herkel
5056540

 

Jaak Madison: peaminister peaks Mihhail Korbi ametist tagasi kutsuma

PRESSITEADE
 
24. mai 2017
 
Jaak Madison: peaminister peaks Mihhail Korbi ametist tagasi kutsuma
 
Peaminister Jüri Ratas peaks Eesti julgeolekupoliitika aluseid õõnestava riigihalduse ministri Mihhail Korbi ametist tagasi kutsuma, leiab Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Jaak Madison.
 
„Keskerakonna julgeolekupoliitilised seisukohad on nende venemeelse poliitika tõttu olnud küsimärgiks varemgi. Nüüd ütles minister Korb selgelt välja, et tema on NATO liikmesuse vastu. Kui Eesti julgeolekupoliitika ühe nurgakivi suhtes avaldab kahtlust valitsuse liige, siis on see märk sellest, et Eesti tulevik on löögi all,“ ütles Madison.
 
„Peaminister Ratas on varem väitnud, et Eesti positsioon NATO liikmelisuse osas pole muutunud. Homme peaks Ratas Brüsselis kohtuma Donald Trumpiga. Huvitav, mis juttu ta temale räägib. Ei maksa arvata, et meie NATO liitlastel jääb Korbi seisukoht tähele panemata.“
 
Madison leiab, et oma tõsiseltvõetavuse säilitamiseks peaks peaminister Ratas minister Korbi ametist tagasi kutsuma. „Ühtlasi peaksid Korbi väljaütlemise suhtes seisukoha võtma ka sotsid ja eriti uue esimehe saanud IRL. Kas nad ikka on nõus olema kaasvastutajad venemeelses valitsuses?“
 
Lisainfo:
 
Jaak Madison
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees
Tel 5817 1349

Palling Küprose kolleegidele: Küprose taasühendamine on kogu Euroopa Liidu huvi

Eesti-Küprose parlamendirühma esimehe Kalle Pallingu sõnul oli kohtumiste põhiküsimus saareriigi taasühendamine. „Juba 43 aastat kestnud konfliktile lahenduse leidmine oleks nii Küprose kui Euroopa Liidu edulugu,“ ütles Palling.

“Me ei soovi, et 21. sajandi Euroopas oleks ikka veel riike poolitavaid müüre,” ütles Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas: “Küprose taasühendamine on oluline mitte ainult riigi enda, vaid kogu Euroopa Liidu jaoks. Eesti peab eesistujana andma endast parima, et Küprose probleemi lahendada.”

Parlamendirühma visiidi eesmärk oli kahepoolsete suhete tihendamine parlamendiliikmete vahel. „Euroopa Liidus toimuvate muutuste ajal on parlamentaarne dialoog samu põhimõtteid ja väärtusi järgivate liikmesriikide vahel väga oluline,“ ütles Palling.

“Euroopa väikeriikidele on oluline üksteise hääli võimendada, et ka meie kodanike huvid ei jääks rahvusvahelises suhtluses tahaplaanile,” ütles delegatsiooni liige Oudekki Loone. Tema sõnu näitab keset väikest saart Euroopa Liidus olev „roheline joon“, mida patrullib ÜRO ja mille ümber asuvad tondilinnad, ilmekalt, kuidas Küprose probleem on tegelikult tavaliste inimeste võimalus elada rahulikult oma elu ja ehitada koos naabritega üles ühist eluruumi.

Visiidi raames kohtusid parlamendirühma liikmed Küprose välisministriga, parlamendi Euroopa asjade komisjoni esimehega, majandus- ja rahanduskomisjoni liikmetega. Samuti toimusid kohtumised Nikosia ja Famagusta linnapeaga.

Delegatsiooni kuulusid veel parlamendirühma liikmed Meelis Mälberg ja Toomas Kivimägi.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee 
Päringud: press@riigikogu.ee

VIDEOUUDIS: Kosmosekonverentsil arutati Eesti kosmoseseaduse loomise vajaduse üle

Parlamentidevaheline kosmosekonverents, 22. mai 2017

EISC Eesti eesistumise esinaise Liisa Oviiri sõnul oli konverentsi eesmärk populariseerida parlamendiliikmete seas kosmose temaatikat ja panna seaduseandjad mõtlema selle peale, kas Eestil on vajadus kosmoseseaduse järele.

EISC Eesti delegatsiooni liige Arto Aas julgustas ettevõtjaid senisest aktiivsemalt kasutama võimalusi, mida pakub Euroopa Kosmoseagentuur. Tema hinnangul saaks kosmoseagentuuri satelliitidega kogutud info põhjal luua palju uusi teenuseid.  

Mobiiliarendaja Mooncascade, Garage48 Foundation ja MobileMonday Estonia ettevõtete kaasasutaja Priit Salumaa sõnul võiks Eestil olla paindlik kosmoseseadus, mis meelitaks ligi kosmosevaldkonna ettevõtteid välismaalt.

Eesti tudengisatelliidi programmi ESTCube-1 ehitamise algataja ja juhendaja Mart Noorma hinnangul seadused hetkel kosmoseteaduse ja -tehnoloogia arendamist ei sega. Tema peab Eesti jaoks kõige olulisemaks liitumist Euroopa Kosmoseagentuuriga.

Eesti on tänavu EISC eesistujariik ning see toob Eestisse kaks rahvusvahelist üritust. 6.-7. novembril toimub Tallinnas ka EISCi plenaaristung, kus arutatakse seadusandluse, e-ühiskonna ning kosmosepoliitika jätkusuutlikkuse teemadel.

1999. aastal asutatud Euroopa Parlamentidevaheline Kosmosekonverentsi (European Inteparliamentary Space Conference (EISC)) liikmeteks on Euroopa Liidu ja Euroopa Kosmoseagentuuri liikmesriikide rahvusparlamendid. Hetkel on organisatsioonis 12 täisliiget ning üks assotsieerunud liige.

Riigikogu pressiteenistus
Eva Vahur
631 6592, 53300619
eva.vahur@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee