Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu eelinfo esmaspäevaks, 12. detsembriks

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Rahandusminister Sven Sester vastab Riigikogu liikmete arupärimisele struktuurse eelarvetasakaalu kohta (nr 280).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 15.-16. detsembril toimuval Euroopa Ülemkogu istungil, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

keskkonnakomisjonis – arutelu Rail Balticu projekti hetkeolukorrast, kutsutud Rail Baltic OÜ ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu;

maaelukomisjonis – kollektiivse pöördumise „Karusloomakasvanduste keelustamine Eestis“ arutelu;

majanduskomisjonis – kell 11.10: ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE); Euroopa Komisjoni algatatud elektroonilise side ühtse turu paketi eelnõu, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; rahanduskomisjoni kiri tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (302 SE) kohta, arvamuse andmine rahanduskomisjonile; kohtumine ASi EVR Cargo esindajatega;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (348 OE); komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine;

rahanduskomisjonis – võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (321 SE); investeerimisfondide seaduse eelnõu (297 SE); tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (302 SE); 10 minutit peale Riigikogu täiskogu istungi lõppu: tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (302 SE), kutsutud huvigruppide esindajad;

riigikaitsekomisjonis – kaitseministeeriumi sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogiakomisjoni tegevusest, kutsutud terminoloogiakomisjoni esindajad; Kaitseväe lisaõppekogunemised, kutsutud kaitseministeeriumi ja Kaitseväe esindajad; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse liidu kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise, tehnilise abi ja transiidi kontrollimiseks, eelnõu kohta, kutsutud välisministeeriumi esindaja; Kaitseväeteenistuse seaduse, vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (346 SE), kutsutud kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (315 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (301 SE); arvamuse andmine rahanduskomisjonile tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (302 SE) kohta;

väliskomisjonis – ülevaade 4. detsembril toimunud Austria presidendivalimistest ning Austria ja Eesti kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eest suursaadik Austrias Rein Oidekivi (videokonverents) ja välisministeeriumi esindaja; ülevaade arengutest Itaalias ning Itaalia ja Eesti kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Itaalias Celia Kuningas-Saagpakk (videokonverents); ülevaade Balti riikide parlamentide väliskomisjonide delegatsioonide kohtumistest Ameerika Ühendriikide Kongressi liikmetega 6.-8. detsembril Washingtonis;

õiguskomisjonis kell 11.10: kohtumine riigi peaprokuröri Lavly Perlinguga;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Ühendkuningriigi suursaatkonna esindajatega Suurbritannia parlamendis vastuvõetud jälgimisseaduse teemal;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade avaliku arvamuse uuringust „Rahvas ja korruptsioon: Euroopa ja Kesk-Aasia. Üleilmne korruptsioonibaromeeter“, kutsutud MTÜ Korruptsioonivaba Eesti esindajad; 2016. aasta huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Toomas Paur asub Riigikogu liikmeks

Riigikogu juhatus otsustas, et seoses Riigikogu liikme Tarmo Tamme volituste peatumisega tema nimetamise tõttu Vabariigi Valitsuse liikmeks asub 10. detsembril Riigikogu liikmeks asendusliige Alar Nääme, kes aga astus tagasi ja seetõttu asub 11. detsembril Riigikogu liikmeks asendusliige Toomas Paur.

Riigikogu juhatus otsustas, et seoses Martin Repinski Vabariigi Valitsuse liikme kohustustest vabastamise ja tema Riigikogu liikme volituste taastumisega 10. detsembril lõpevad Riigikogu liikme Eevi Paasmäe volitused 9. detsembril.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6 316351, 51902837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo 12. – 18. detsembrini

Esmaspäev, 12. detsember

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Rahandusminister Sven Sester vastab Riigikogu liikmete arupärimisele struktuurse eelarvetasakaalu kohta (nr 280).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 15.-16. detsembril toimuval Euroopa Ülemkogu istungil, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

keskkonnakomisjonis – arutelu Rail Balticu projekti hetkeolukorrast, kutsutud Rail Baltic OÜ ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu;

maaelukomisjonis – kollektiivse pöördumise „Karusloomakasvanduste keelustamine Eestis“ arutelu;

majanduskomisjonis – kell 11.10: ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE); Euroopa Komisjoni algatatud elektroonilise side ühtse turu paketi eelnõu, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; rahanduskomisjoni kiri tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (302 SE) kohta, arvamuse andmine rahanduskomisjonile; kohtumine ASi EVR Cargo esindajatega;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (348 OE); komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine;

rahanduskomisjonis – võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (321 SE); investeerimisfondide seaduse eelnõu (297 SE); tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (302 SE); 10 minutit peale Riigikogu täiskogu istungi lõppu: tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (302 SE), kutsutud huvigruppide esindajad;

riigikaitsekomisjonis – kaitseministeeriumi sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogiakomisjoni tegevusest, kutsutud terminoloogiakomisjoni esindajad; Kaitseväe lisaõppekogunemised, kutsutud kaitseministeeriumi ja Kaitseväe esindajad; Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse liidu kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise, tehnilise abi ja transiidi kontrollimiseks, eelnõu kohta, kutsutud välisministeeriumi esindaja; Kaitseväeteenistuse seaduse, vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (346 SE), kutsutud kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (315 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (301 SE); arvamuse andmine rahanduskomisjonile tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (302 SE) kohta;

väliskomisjonis – ülevaade 4. detsembril toimunud Austria presidendivalimistest ning Austria ja Eesti kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eest suursaadik Austrias Rein Oidekivi (videokonverents) ja välisministeeriumi esindaja; ülevaade arengutest Itaalias ning Itaalia ja Eesti kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Itaalias Celia Kuningas-Saagpakk (videokonverents); ülevaade Balti riikide parlamentide väliskomisjonide delegatsioonide kohtumistest Ameerika Ühendriikide Kongressi liikmetega 6.-8. detsembril Washingtonis;

õiguskomisjonis kell 11.10: kohtumine riigi peaprokuröri Lavly Perlinguga;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Ühendkuningriigi suursaatkonna esindajatega Suurbritannia parlamendis vastuvõetud jälgimisseaduse teemal;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade avaliku arvamuse uuringust „Rahvas ja korruptsioon: Euroopa ja Kesk-Aasia. Üleilmne korruptsioonibaromeeter“, kutsutud MTÜ Korruptsioonivaba Eesti esindajad; 2016. aasta huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Teisipäev, 13. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE); veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (316 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” muutmine“ eelnõu (344 OE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” muutmine“ eelnõu (345 OE).

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Mida teha Rail Balticuga?” arutelu
Ettekandjad Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esimees Martin Helme, Astrohouse OÜ juhatuse liige Endel Oja, Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing MTÜ auliige Illimar Paul ja ARB MTÜ juhatuse liige Priit Humal

Teine lugemine – 1 eelnõu: raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kohtumine keskkonnaminister Marko Pomerantsiga, poolaasta kokkuvõtete tegemine;

kultuurikomisjonis – 2015. aasta PISA uuringu tulemuste tutvustamine, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps;

maaelukomisjonis – väärtusliku põllumajandusmaa kaitse, kutsutud maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – elektrituruseaduse, asjaõigusseaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (270 SE); riigihangete seaduse eelnõu (204 SE);

rahanduskomisjonis – tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (302 SE); 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 13.05: informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 13: Euroopa komisjoni teatis „Euroopa sotsiaalõiguste teemalise arutelu käivitamine“, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – arutelu Eesti välispoliitika aktuaalsetel teemadel, kutsutud välisminister Sven Mikser; ülevaade 6.-7. detsembril toimunud NATO välisministrite kohtumisest; ülevaade 8.-9. detsembril toimunud OSCE välisministrite kohtumisest; ülevaade 12. detsembril toimunud ELi välisasjade nõukogu istungist; Eesti seisukohad 15.-16. detsembril toimuval Euroopa Ülemkogul – ELi välismõõtme teemad, kutsutud peaminister Jüri Ratas; ülevaade peaministri välissuhtlusest;

õiguskomisjonis – kohtumine justiitsminister Urmas Reinsaluga.

Sündmused

Kell 14.40 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Benini Vabariigi riigipea Patrice Taloniga. Kohtumisel osaleb Eesti-Aafrika parlamendirühma esimees Mart Nutt.

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb Rootsi suursaadiku Anders Ljunggreni vastuvõtul.

Kell 19 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Türgi suursaadiku Hayriye Kumaşҫioğluga.

Kolmapäev, 14. detsember

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 5 eelnõu: välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (251 SE); välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (252 SE); võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (321 SE); investeerimisfondide seaduse eelnõu (297 SE); ravikindlustuse seaduse ja sotsiaalmaksu-seaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE).

Vabariigi Valitsuse ülevaade Euroopa stabiilsusmehhanismi antud stabiilsustoetustest ja Eesti Vabariigi osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis
Ettekandja rahandusminister Sven Sester

Teine lugemine – 4 eelnõu: Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise protokolli Balti Kaitsekolledži ja tema isikkoosseisu staatuse kohta muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (330 SE); riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (299 SE); karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise direktiivi ülevõtmine) eelnõu (308 SE); tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (302 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE).

Sündmused

Kell 8.30 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb XV Eesti palvushommikusöögil (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 9.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ungari suursaadiku Vince Szalay-Bobrovniczkyga (ruum L253).

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Horvaatia suursaadiku Krešimir Kopčićiga.

Kell 12 – Riigikogu Toimetised (RiTo) uue numbri esitlus, mis keskendub eesti kultuuri minevikule ja tulevikule (Toompea lossi näituste saal).

Neljapäev, 15. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 3 eelnõu: karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise direktiivi ülevõtmine) eelnõu (308 SE); riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (299 SE); raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (349 OE).

Kell 14 – komisjonides istungid

rahanduskomisjonis – 10 minutit pärast Riigikogu istungi lõppu: 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE).

Reede, 16. detsember

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 19. detsembril toimuval ELi keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele ja avalikule konsultatsioonile Euroopa sotsiaalõiguste teemalise arutelu käivitamise teemal, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni algatatud elektroonilise side ühtse turu paketi eelnõule, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimeheks sai Toomas Vitsut

Esimehe valimisel esitati kandidaatideks Toomas Vitsut ja Jaak Madison. Vitsuti poolt hääletas kaheksa ja Madisoni poolt neli komisjoni liiget. Seega valiti ELAKi esimeheks Vitsut ja aseesimeheks Madison.

ELAKis on kokku 15 liiget. Komisjoni kuuluvad Toomas Vitsut, Jaak Madison, Oudekki Loone, Andrei Novikov, Tiit Terik, Marianne Mikko, Liisa Oviir, Keit Pentus-Rosimannus, Kalle Palling, Taavi Rõivas, Aivar Sõerd, Johannes Kert, Juhan Parts, Marko Mihkelson ja Monika Haukanõmm.

Fotod.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Menetlusse võeti kaks kollektiivset pöördumist

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kultuurikomisjoni 7. detsembril esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (349 OE).

Eelnõu näeb ette nimetada Andres Anvelti asemel nõukogu liikmeks Kalvi Kõva, Enn Eesmaa asemel Marika Tuus-Laul ja Kalle Muuli asemel Viktoria Ladõnskaja. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Erakonna Eestimaa Rohelised 16. novembril algatatud kollektiivne pöördumine „Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha“ ja edastati menetlemiseks sotsiaalkomisjonile.

Pöördumises nõutakse raviks vajaliku kanepi tootmiseks, töötlemiseks ja patsientidele kättesaadavuse tagamiseks vajalike seaduseelnõude väljatöötamist hiljemalt 2017. aasta märtsiks ning nende vastuvõtmist Riigikogu poolt 2017. aasta suveks.

Menetlusse võeti ka Erakond Eestimaa Rohelised, Noored Rohelised ja Ökoriik Eesti 18. novembril algatatud kollektiivne pöördumine „Eestimaa kaitseks“ seoses Rail Balticu rajamisega ja edastati menetlemiseks majanduskomisjonile.

Petitsioonis kutsutakse üles loobuma Rail Baltic projektist praegusel kujul, kus rajatakse Eestimaad poolitav täiesti uus taristu. Pöördumises leitakse, et Eesti olemasoleva raudteevõrgu rekonstrueerimine võimaldab luua Euroopaga toimivad head rahvusvahelised ühendused ja Rail Balticu projekti saaks suunata Eestile kasulikumaks ja kasumlikumaks.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

 

 

Haukanõmm: vildakas rahvaloendus põhjustab poliitiliste otsuste praagi

Vabaerakonna esindajad kohtusid Statistikaameti esindajatega 2021. aastal toimuva rahvaloenduse teemal ja väljendasid murelikkust otsuse üle, et täpsust tagava “ukselt-uksele” loendusest loobutakse ja minnakse täielikult üle registripõhisele loendusel, mille tulemuseks halvimal juhul võib ülevaade Eesti rahvastikust selle pärast oluliselt kannatada.

Vabaerakonna aseesimehe Monika Haukanõmme sõnul tuleb rahvaloendus registripõhisele meetodile üle viia järkjärgult. Eelmisel rahvaloendusel kasutati samuti kombineeritud meetodit, kus klassikalise ukselt-uksele küsitlusele lisandus uudne e-rahvaloendus, viimasega püstitas Eesti isegi maailmarekordi. Ka seekord on otstarbekas kasutada kombineeritud varianti, st nii e-rahvaloendust ja registripõhist loendust.

„Ilmselt soovitakse jõuda EL väheste riikide hulka, kus rahvastikuloendus on puhtalt registripõhine, samas liiga rutakad otsused selles valdkonnad võivad tekitada vildaka pildi Eesti rahvastikust. Puudulikud andmed elanikkonna kohta takistaks vajalike poliitiliste otsuste langetamist ja eksitaks avalikkust. Kõik poliitilised jõud peavad arvestama rahvastikuprotsessiga ja pürgima konsensuse poole Eesti rahva kestmiseks vajalike otsuste osas, nagu on jõutud julgeolekukonsensuseni,“ ütles Haukanõmm.

„Praegu on osa Eesti registreid puudulikud – me ei saa registritest andmeid töökoha asukoha ja ameti kohta, ebapiisav on info elutingimuste, alalise elukoha ja haridustaseme kohta. See on tõsine probleem,“ tõi Haukanõmm välja.

Haukanõmm lisas, et rahapuudus ei tohi olla põhjendus rahvaloenduse läbiviimiseks säästurežiimis, st ebatäpsed ja tõenäoliselt kohati ebaõigedki loendustulemused ei võimalda seejärel terve järgmise kümnendi jooksul langetada Eesti elu edendamiseks adekvaatseid otsuseid.
„Ja teisalt, meil ei ole rahvaloendust vaja selleks, et registreid korrastada, vaja on koguda usaldusväärset ja Eesti elu kirjeldavat statistikat,“ nimetas ta.

Lisainfo
Monika Haukanõmm
Monika.Haukanõmm@riigikogu.ee
56966326

Riigikogu eelinfo reedest pühapäevani, 9.–11. detsembrini

Riigikogu eelinfo reedest pühapäevani, 9.11. detsembrini

Reede, 9. detsember

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: võimalik seisukoha andmine Nõukogu direktiivi ettepanekule äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi (CCTB) ja Nõukogu direktiivi ettepanekule äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi (CCCTB) kohta; Eesti seisukohad 12. detsembril toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Sven Mikser; Eesti seisukohad 13. detsembril toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil, kutsutud Eesti eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas; Eesti seisukohad 12.-13. detsembril toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Martin Repinski ja keskkonnaminister Marko Pomerants; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni algatatud autoriõiguse reformipaketile, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja.

Sündmus

Kell 16 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub 25 Soome ajakirjanikuga.

Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Anija valla visiidi käigus vallavanema Arvi Karotamme ning volikogu esimehe Jaanus Kaleviga.

Pühapäev, 11. detsember

Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osalebkoos EELK Tartu piiskopi Joel Luhametsaga Eestimaa jõulurahu väljakuulutamisel Jõgeval.

Välislähetused

3. – 9. detsember
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee transatlantilisel foorumil Washingtonis, kohtumistel Ameerika Ühendriikide Senati esindajatega ning Eesti Washingtoni saatkonna korraldataval USA presidendivalimiste järgse olukorra seminaril.

6. – 9. detsember
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja aseesimees Keit Pentus-Rosimannus osalevad kolme Balti riigi ühiskohtumistel Ameerika Ühendriikide Kongressi liikmetega Washingtonis, Ameerika Ühendriikides.

6. – 10. detsember
Riigikogu liige Ken-Marti Vaher osaleb 5. parlamentääride julgeolekufoorumil Washingtonis, Ameerika Ühendriikides.

7. – 8. detsember
Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas kohtub Tema Kuningliku Kõrguse Yorki hertsogi prints Andrewga Londonis, Suurbritannias ning osaleb Euroopa Liidu tuleviku teemalisel konverentsil Berliinis, Saksamaal.

7. – 9. detsember
Riigikogu liige Toomas Kivimägi kohtub Euroopa Parlamendi liikme Kaja Kallase ja Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipiga Brüsselis, Belgias.

7. – 10. detsember
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Ungari parlamendiliikmetega Budapestis, Ungaris.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Õiguskomisjon kutsub riigi peaprokuröri rääkima andmete lekkest ja õiglasest kohtupidamisest

„Taas on leidnud aset juhtum, kus kriminaalmenetluse raames kogutud andmed on lekkinud meediasse ning see tõstatab paratamatult küsimuse, kuidas on sellises olukorras tagatud aus ja õiglane kohtupidamine,“ ütles õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid.

Ta lisas, et komisjon tahab koos peaprokuröriga kaaluda, kas taoliste juhtumite ärahoidmiseks oleks vaja algatada seadusemuudatusi. „Samuti kaalub komisjon pöördumist justiitsministri poole küsimusega, kas oleks vaja hiljutise andmelekke osas algatada sisejuurdlus“, lausus Karilaid.

Õiguskomisjoni istung algab esmaspäeval, 12. detsembril kell 11.15.

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
urmas.seaver@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu täiendas välismaalasele sissesõidukeelu kehtestamise aluseid

Väliskomisjoni algatatud väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse (262 SE) eesmärgiks on täiendada ja täpsustada välismaalasele sissesõidukeelu kehtestamise õiguslikke aluseid niiviisi, et need vastaksid rahvusvahelisele julgeolekuolukorrale, arvestaksid julgeolekuasutuste ohuhinnanguid ning looksid reaalse ja otsese seose sissesõidukeeldude praktika ja ohuhinnangute vahel.

Ühtekokku tehti seadusesse seitse muudatust.

Ühe seadusemuudatuse tulemusena võidakse edaspidi välismaalase suhtes sissesõidukeeldu kohaldada, kui välismaalase Eestis viibimine võib ohustada Eesti Vabariigi, teise Euroopa Liidu liikmesriigi, Schengeni konventsiooni liikmesriigi või Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi julgeolekut, avalikku korda või teiste isikute tervist.

Samuti võidakse välismaalase suhtes sissesõidukeeldu kohaldada, kui on andmeid või põhjendatult alust arvata, et välismaalane on osalenud või aidanud kaasa välisriigis toimunud inimõiguste rikkumisele, mis on endaga kaasa toonud isiku surma, raske tervisekahjustuse, tema alusetu süüdimõistmise kuriteos poliitilistel motiividel või muu raske tagajärje.

Riigikogus läbis teise lugemise valitsuse algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (316 SE), mis ajakohastab põllumajanduse kohta käivad väetiste kasutamise sätted selliselt, et oleks tagatud Euroopa Komisjoni poolt Eesti suhtes algatatud nitraadidirektiivi rakendamise rikkumismenetluse raames esitatud vajakajäämiste likvideerimine.

Istungi stenogramm

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu (NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Visiit Ungarisse

Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso külastab 8-10. detsembril Ungarit, et tugevdada riikide kahepoolset koostööd. Visiidi käigus toimuvad kohtumised Ungari kaitseministri, poliitikadirektori, välisministeeriumi kaitse- ja rahvusvahelise koostöö kantsleri, riigikaitsekomisjoni esimehe ja väliskomisjoni esimehega. Ühtlasi külastatakse Ungari-Eesti seltsi, kus arutatakse aktuaalsetel teemadel julgeolekuolukorras ja Eesti päevapoliitikas. 9. detsembril peab Hannes Hanso National University of Public Service ülikoolis loengu ning külastab Papa sõjaväebaasi ja Tartu sõpruslinna Veszpremi.