Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu liige Remo Holsmer suundub erasektorisse

“Olen otsustanud peale seitset aastat tööd Riigikogus suunduda erasektorisse. Tänan oma toetajaid Haaberstist, Kristiinest ja Põhja-Tallinnast, kes mind kahel korral Riigikokku valinud on,” ütles Remo Holsmer. “Seljataga on suurepärased aastad, valitsuse moodustamise ja parlamendi poolse valitsusevastutuse realiseerimise kogemus. Tänan kõiki töökaaslasi Riigikogust, Riigikogu kantseleist, valitsusest ja ministeeriumitest, kellega on olnud võimalus koos töötada.”

“Pööran oma tööalases elus uue peatüki ja jään pöialt hoidma, et Kaja Kallase meeskond ja Reformierakonna ideed võidaksid järgmised valimised,” lisas Holsmer.

“Väikese riigi puhul on oluline, et inimesed jagaksid oma töökogemusi laiapõhjaliselt kogu riigis. Me vajame poliitikute kogemust erasektoris ja erasektori kogemust poliitikas,” ütles Reformierakonna esinaine Kaja Kallas. “Mul on ühelt poolt hea meel, et Remo alustab sellisel vastutusrikkal ametikohal erasektoris, aga teisalt ka kurb, sest Riigikogust lahkub tugev meeskonnamängija. Soovin Remole edu seoses uue väljakutsega.”

“Riigieelarvete kõrval tooksin olulisima seadusena, mille juhtivmenetleja Riigikogus olin, välja maksupettuste vähendamiseks loodud käibemaksudeklaratsioonide esitamise nõude,” lisas Holsmer “See oli meeletult konfliktne ja väga paljusid osapooli puudutav reform. Vabariigi President ei kuulutanud seadust välja ning pidime seda protsessi kaks korda tegema. Aastad on näidanud, et tänu sellele reformile on maksukeskkond muutunud märksa ausamaks ning riigieelarvesse on laekunud sajad miljonid eurod rohkem raha.”

Remo Holsmer asub mai teisest poolest tööle Cramo Estonia AS-i juhatuse liikme, arendusdirektorina. Cramo Estonia on osa Cramo Grupist, mis on Euroopa viie suurima ehitusseadmete rendiettevõtte seas ning mille aktsiad on noteeritud Helsingi börsil. Cramo Grupis töötab ca 2500 inimest, Cramo Estonias on üle 160 töötaja ja 20 rendipunkti üle terve Eesti.

Remo Holsmer oli Riigikogu eelmises koosseisus Reformierakonna fraktsiooni aseesimees. 2015. Riigikogu valimiste järgselt oli ta rahanduskomisjoni esimees, hetkel on ta rahanduskomisjoni aseesimees. Alates 7. maist tuleb Holsmeri asemele Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni Peep Aru, kes on olnud varasemalt ka X, XI, XII ja XIII Riigikogu liige.

Lisainfo:
Remo Holsmer
Reformierakonna fraktsiooni saadik
Remo.holsmer@riigikogu.ee
5033673

Riigikogu liikmed rõhutasid Egiptuse visiidil vajadust tugevdada riikidevahelisi suhteid

„Hea meel oli näha, et Eesti ja Egiptuse suhted on taas tugevnemas,“ ütles Loone. Tema sõnul kinnitab sõprusrühma visiit, et Eesti ja Egiptus jätkavad ühist teed, tugevdamaks majandus- ja kaubandussuhteid keskkonnas, kus peetakse oluliseks demokraatiat ja vähemuste kaitset. „Hindame väga Egiptuse pingutusi võitluseks vaesusega ja võrdsete võimaluste tagamiseks ühiskonna nõrgematele liikmetele,“ ütles Loone. Loone lisas, et kohtumistel oli kõne all veel Egiptuse turismiviisa senisest kiirem vormistamine Eesti elanikele.

Aafrika parlamendirühma esimees Mart Nutt kinnitas, et Eestile on äärmiselt oluline  Egiptuse kui juhtiva regionaalse jõu toetus Eesti kandidatuurile ÜRO julgeolekunõukogusse. „Loodame, et see toetus on eeskujuks ka teistele piirkonna riikidele samasuguse valiku tegemisel,“ ütles Nutt. Nutt andis Egiptuse välisministeeriumile üle ka Eesti presidendi tänukirja toetuse eest Eesti kandidatuurile.

Eesti-Egiptuse parlamendirühma liikme Erki Savisaare sõnul on Egiptuse majandusreformid on märkimisväärsed. „Nägime kasvavat huvi ja valmidust hõlbustada riigi toimimist kasutades infotehnoloogia vahendeid,“ ütles Savisaar. „Eesti e-riik pakkus väga palju huvi ning loodame kasvavat koostööd selles valdkonnas.“ Savisaar lisas, et Egiptuses ollakse väga huvitatud koostööst Eestiga ka teistes valdkondades nagu näiteks puit ja jäätmekäitlus.

Parlamendirühmad aitavad Riigikogu liikmetel suhelda teiste riikide parlamentidega, viia ellu välispoliitikat ja tutvustada meie riiki mujal maailmas.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee 
Päringud: press@riigikogu.ee

Probleemkomisjon arutas avatud valitsemise väljakutseid

Kokkuvõtteks saab ainult nõustuda, et kodanikuühiskonna läbipaistev rahastamine, suurem poliitiliste otsuste läbipaistvus ning arutlev demokraatia on olulised nurgakivid vastastikuse usalduse ja osalusdemokraatia jõudmiseks praktikasse. 

Senisest oluliselt suuremat tähelepanu tuleb pöörata teenuse saajate ehk inimeste kaasamisse teenuste välja töötamisse ja arendamisse, olgu riigi või kohalikul tasandil. Samuti tuleb alla joonida tähelepanekut, et avalike teenuste hindamisse tuleks rohkem kaasata teenuse saajaid ehk inimesi, et muuta ametnike riik inimeste riigiks.

Protokoll (PDF, 355 kB)

Täiendav info

Kaja Kuivjõgi
Riigikogu riigireformi probleemkomisjoni nõunik
T: + 372 631 6928

Keskkonnakomisjoni eestvedamisel toimub täna seminar puhta energia paketi rakendamisest

Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul on Eesti energiasektori küsimused aktuaalsed seoses vajadusega suurendada taastuvenergia osakaalu meie energiasüsteemis.

„Edu saavutamiseks taastuvenergia kasutuselevõtmiseks on vaja arendada rahvusvahelist koostööd. Selleks peavad Euroopa riigid pingutama ja vaeva nägema üheskoos, et me suudaksime endale seatud kõrgeid taastuvenergia eesmärke täita ,“ ütles Vakra. Ta lisas, et taastuvenergia kasutusele võtmise kõrval peame otsustavalt vähendama õhku paisatava heitkoguse hulka.

Vakra nendib oma ettekandes, et hoolimata senistest märkimisväärsetest arengutest on ELi investeeringud taastuvenergia sektorisse võrreldes 2011. aastaga vähenenud poole võrra. „See võib kaasa tuua ELi juhtivpositsiooni taastuvenergia kasutuselevõtmisel maailma teistesse piirkondadesse, sealhulgas Hiinasse ja USAsse,“ märkis Vakra.

Riigikogus toimuva rahvusvahelise seminari peamine eesmärk on ennekõike julgustada energiavaldkonnas poliitiliste ja teaduslike vaadete jagamist parlamendi liikmete, teadlaste, tööstuse ja teiste huvigruppide vahel. Samuti on seminarile kutsutud Euroopa Komisjoni esindajad, et saada ülevaade Euroopa Komisjoni kavandatavatest tegevustest.

Seminaril teevad ettekanded veel EUFORES- juhid president Claude Turmes (video vahendusel), peasekretär Jan Geiss, Euroopa Komisjoni, Majandus- ja Kommunikatsiooni ministeeriumi ning Eesti Taastuvenergia Assotsiatsiooni esindajad.

Seminarist on veebiülekanne:

Lisainfo: Rainer Vakra 5800 2828

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

 

Osalemine julgeolekufoorumil

Riigikaitsekomisjoni delegatsioon koosseisus komisjoni esimees Hannes Hanso, liikmed Johannes Kert, Ants Laaneots ja Margus Tsahkna osalevad iga-aastasel Põhjamaade, Balti riikide ja Poola parlamentide kaitsekomisjonide julgeolekufoorumil, mis sellel aastal toimub  22. – 24. aprillil Poola Vabariigis, Szczecini linnas.

Rahvusparlamentide esimehed kutsusid üles panustama rohkem turvalisusesse

EL-i parlamentide spiikrite esimeeste konverentsi teine päev

Riigikogu esimehe Eiki Nestori sõnul on partnerlus Euroopa Liidu julgeolekupoliitika ja NATO vahel vajalik, kuid Euroopa Liidu sisene julgeolekukoostöö ei saa mingil juhul olla alternatiiv NATOle.  

Läti parlamendi spiiker Ināra Mūrniece rääkis oma kõnes Euroopa Liidu struktureeritud kaitsekoostööst (PESCO). Tema sõnul ei ole see ainult raamistik, vaid Euroopa Liidu koostöö protsess, mis võimaldab ära kasutada iga liikmesriigi tugevaid külgi. Ta tõi näiteks Balti riikide juhtrolli IT, digitaliseerumise ja küberturvalisuse uurimise vallas.

„Praeguses olukorras ei saa ükski riik üksi tegutseda, me vajame liitlasi,“ ütles Mūrniece. „Euroopa Liidu kaitseinitsiatiivid saavad NATOt tugevdada, sest nad tõstavad ühist kaitsevõimekust.“ Ta kutsus üles tugevdama Euroopa Liidu ja NATO koostööd eelkõige küberturvalisuse valdkonnas. Kaitse-eelarvest rääkides ütles Mūrniece, et kõigil liikmesriikidel on väga oluline hoida vähemalt kahe protsendi taset SKPst.  

Saksa Bundestagi esimees Wolfgang Schäuble sõnul ootavad kodanikud, et Euroopa Liit tegeleks rohkem julgeoleku ja kaitsega. Ta märkis, et julgeolekupoliitikas on endiselt suur lõhe vajaliku ja võimaliku vahel, mistõttu tuleb Euroopal võtta rohkem vastutust oma turvalisuse eest.

Schäuble tõi esile rahvusparlamentide rolli julgeoleku tagamisel, milleks on vaja tugevdada omavahelist koostööd ja kaasatust. „Me jagame arusaama, et tänases keerulises turvalisuse olukorras peame edasi liikuma ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga,“ rääkis ta. „Ühiste huvide, prioriteetide ja strateegiate leidmine võib olla meie jaoks kõige raskem väljakutse.“ Lahendusena pakkus ta, et üksmeele leidmise ainuke viis on kompromissivalmidus ja avatus teiste liikmesriikide ideedele.

Ka Austria Rahvusnõukogu esimehe Wolfgang Sobotka sõnul vajab Euroopa ühist välis-, kaitse- ja julgeolekupoliitikat. „Täna rohkem kui kunagi varem, peab Euroopa rääkima ühehäälselt julgeoleku ja kaitse teemadel,“ ütles Sobotka, kelle sõnul on turvalisus esmatähtis, et suurendada kodanike usaldust ühenduse vastu. Sarnaselt Schäublele leiab ta, et ühendus peab võtma enam vastutust oma turvalisuse tagamisel.

Sobotka rääkis oma kõnes veel võitlusest terrorismi ja küberrünnakute vastu, välispiiride kaitsest ja ebaseaduslikust migratsioonist, valeinformatsiooni levitamisest ja sotsiaalmeediast ning radikaliseerumisest ja turvalisuse tagamisest Euroopa Liidu naabruskonnas.  

Sobotka sõnul on suvel algava Austria Euroopa Liidu eesistumise üks prioriteet Lääne-Balkani riikide ühendusele lähendamine ja nad soovivad jõuda liitumisläbirääkimisteni Albaania ja Makedooniaga.

Rahvusparlamentide ja Euroopa Liidu Kohtumisel osalesid ka Euroopa Parlamendi, Albaania, Makedoonia, Montenegro, Serbia, Türgi, Norra, Islandi ja Šveitsi delegatsioonid. Konverentsi foto- ja videomaterjali ning järeldused leiate parleu2017.ee veebilehel.

Epp-Mare Kukemelk
kommunikatsioonikoordinaator
parlamentaarne mõõde
EL nõukogu eesistumine

Riigikogu Kantselei
+372 631 6356 +372 515 3903
Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, Eesti

PARLEU2017.EE lehelt leiab Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise parlamentaarse mõõtme info

Veebilehelt leiab kõik konverentse puudutavad infomaterjalid, uudised ja videolood eesti, inglise ja prantsuse keeles.

Kõiki parlamentide vahelisi konverentse saab järele vaadata Riigikogu Youtube kanalil.

Kõigi konverentside fotogaleriid leiate Flickr-i keskkonnast.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
Telefon: 631 6356, 515 3903
E-post: epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee 
Päringud: press@riigikogu.ee

Rahvusparlamentide esimehed rõhutasid kodanike edukama kaasamise vajadust

Video Summary of the Conference of Speakers of the European Union Parliaments, first day

Riigikogu esimehe Eiki Nestori sõnul saavad nii suured kui väikesed riigid kasvada, areneda ja uusi ideid ellu viia ainult tugevas ja stabiilses rahvusvahelises keskkonnas. „Euroopa Liit ei ole ainult umbisikuline organisatsioon, mis tegeleb vaid teatud probleemidega,“ rääkis Nestor. „See on osa sellest, kes me oleme eurooplastena ja sellepärast on ühenduse lähendamine kodanikele kriitilise tähtsusega. Oluline roll ja võimalus on siin rahvusparlamentidel, kes toovad kokku kohalikud kogukonnad.“

Euroopa Parlamendi presidendi Antonio Tajani sõnul kujundavad Euroopa tulevikku poliitika ja poliitikud. „Kodanikud soovivad demokraatlikumat ja efektiivsemat ühendust, mis oleks suunatud nende põhiliste murede – turvalisuse, migratsiooni ja parema tööhõive – lahendamisele,“ ütles Tajani oma kõnes ja kutsus poliitikuid üles tihedamale koostööle kodanikega. Tajani pidas oluliseks kodanike valimisaktiivsuse tõusu, mille eest vastutavad tema hinnangul eelkõige poliitikud.

Rääkides Euroopa Liidu majandusest ütles Tajani, et Euroopa Liidu turg on küll suur, kuid üksnes koos tegutsedes suudavad liikmesriigid olla tugevad. „Oleme rohkemat kui poliitiline ühendus, me oleme väärtuste kogukond,“ lausus Tajani.

Poola Seimi marssal Marek Kuchciński rääkis oma kõnes vajadusest suurendada Euroopa Liidu tasandil rahvusparlamentide rolli, kes on ühendavaks lüliks kodanike ja rahvusvaheliste esindajate vahel. „Selleks, et Euroopa Liidu tulevik oleks edukas, on vaja taastada kodanike usaldus,“ ütles Kuchciński.

Slovakkia Rahvusnõukogu spiiker Andrej Danko ja Prantsuse Rahvusassamblee president François de Rugy tõid oma ettekannetes välja Euroopa Liidu ühised probleemid, milleks on turvalisus, välispiiride kaitse, võitlus ebaseadusliku migratsiooniga ja riikidevahelise dialoogi süvendamine.

Homme jätkuv arutelu keskendub Euroopa julgeoleku- ja kaitseküsimustele. Ettekande teevad Läti parlamendi spiiker Ināra Mūrniece, Saksa Bundestagi esimees Wolfgang Schäuble ning Austria Rahvusnõukogu esimees Wolfgang Sobotka.

Kohtumisel osalevad ka Albaania, Makedoonia, Montenegro, Serbia, Türgi, Norra, Islandi ja Šveitsi delegatsioonid.

Hilton Park Hotellis toimuva konverentsi otseülekannet saab jälgida parleu2017.ee veebilehelt, kust leiab ka konverentsi programmi. Foto- ja/või videomaterjal tehakse esimesel võimalusel kättesaadavaks parleu2017.ee veebilehel ja Riigikogu Flickri kontol ning YouTube’is. Konverentsil osalejate mõtteid jagame sotsiaalmeedia vahendusel Facebookis ja Twitteri kontol.

Epp-Mare Kukemelk
kommunikatsioonikoordinaator
parlamentaarne mõõde
EL nõukogu eesistumine

Riigikogu Kantselei
+372 631 6356 +372 515 3903
Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, Eesti

 

Tallinnas kohtuvad rahvusparlamentide esimehed arutava Euroopa tuleviku üle

Konverentsi avakõnes märgib Nestor, et liikmesriikidel on Euroopa Liidu tuleviku asjus küll eriarvamusi, kuid tähtis on nende üle ausalt ja avatult arutada. Nestori sõnul on ühendus osa eurooplaseks olemisest ja seetõttu on ülioluline Euroopa Liit rahvale lähemale tuua. Tema hinnangul peaksid Euroopa Liidu suhtluse eest kodanikega seisma just rahvusparlamendid.

Euroopa tuleviku arutelule suunatud ettekande teeb Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani. Ettekannetega esinevad veel Poola Seimi marssal Marek Kuchciński, Slovakkia Rahvusnõukogu spiiker Andrej Danko ja Prantsuse Rahvusassamblee president François de Rugy.

Homme keskendutakse Euroopa julgeoleku- ja kaitseküsimustele. Ettekande teevad Läti parlamendi spiiker Ināra Mūrniece, Saksa Bundestagi esimees Wolfgang Schäuble ning Austria Rahvusnõukogu esimees Wolfgang Sobotka. Ettekannetele järgneb arutelu.

Hilton Park Hotellis toimuva konverentsi otseülekannet saab jälgida parleu2017.ee veebilehelt, kust leiab ka konverentsi programmi. Foto- ja/või videomaterjal tehakse esimesel võimalusel kättesaadavaks parleu2017.ee veebilehel ja Riigikogu Flickri kontol ning YouTube’is. Konverentsil osalejate mõtteid jagame sotsiaalmeedia vahendusel Facebookis ja Twitteri kontol.

Head ajakirjanikud!

Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani annavad lühikese pressibriifingu esmaspäeval, 23. aprillil kell 18 Hilton Park Hotelli pressialal.

Epp-Mare Kukemelk
kommunikatsioonikoordinaator
parlamentaarne mõõde
EL nõukogu eesistumine

Riigikogu Kantselei
+372 631 6356 +372 515 3903
Lossi plats 1a, 15165 Tallinn, Eesti

Laanet asetas Riigikogu nimel pärja sõjameeste mälestuseks

Teenistusel süüdati veteranide ja vabadusvõitlejate mälestuseks küünlad. „Jüriöö tuled on eestlasi südames saatnud läbi aastasadade. Meie esiisade süüdatud tuli innustas Eesti rahvast võitlema vabaduse ja oma riigi eest. Tänagi vaatame jüriöö tuld erilise austusega, sest see oli üheks teenäitajaks sada aastat tagasi loodud iseseisvale Eesti riigile,“ ütles Laanet.

Mälestusteenistusest võttis osa ka Poola Senati esimees Stanisław Karczewski. Teenistusel avati mälestustahvel 40-le Eesti Vabadusristi ordeni kavalerist poolakale. Laanet ja Karczewski avasid kiriku näituse- ja vastuvõtu osas väljapaneku „Józef Piłsudski – Poola ja Euroopa riigimees”. Laaneti sõnul on ajalugu näidanud, et Eesti ja Poola koostöö on olnud tugev ja edukas. Ta lisas, et koostööga jätkamine on meie julgeoleku ja turvalisuse võti.

Teenistusel esines sõnavõtuga kaitseminister Jüri Luik ja pärgade asetamisel Kaitseväe juhataja Riho Terras. Õnnistussõnad ütles EELK peapiiskop Urmas Viilma. Pärjad asetasid monumendi jalamile ka Vabariigi Valitsus, Kaitsevägi, Kaitseliit ja Poola Senat.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6353, 510 6179
e-post merilin.kruuse@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee