Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eesti II Omavalitsuspäev on homme Kalevi spordihallis

Toetusrühma esimehe Aivar Koka sõnul on järjekordne omavalitsuspäev ajal, mil toimuvad olulised muudatused kohalike omavalitsuste tegevuse korralduses. „Kõige tähtsam on see, et muudatuste käigus oleks järgitud kohaliku rahva huvisid, et kõik avaliku teenuse võimalused oleksid jätkuvalt saadaval ning nende kvaliteet parenenud,“ ütles Kokk. Ta lisas, et kõik need ja teised kohaliku omavalituse tegevust puudutavad sõlmküsimused on kavas üheskoos läbi arutada. Samuti on kõne all edasine omavaheline koostöö.

Ettekanded on Eesti kohalike omavalitsuste ja omavalitsusliitude kohta, mis on seotud nende rolliga avaliku halduse kujundamisel ja arendamisel, regionaalpoliitika ja arengud kohalike omavalitsuste valdkonnas. Ettekanded käsitlevad Eesti kohalike omavalitsuste ja omavalitsusliitude rolli avaliku halduse kujundamisel ja arendamisel, regionaalpoliitikat ja arenguid kohalike omavalitsuste valdkonnas. Kõne all on Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevus ning areng nii käesoleval ajal kui ka tulevikus.

Omavalitsuspäeval tunnustatakse teenekaid omavalitsusjuhte, kes on andnud suure panuse kohalike omavalitsuste juhtimisel ja arendamisel.

Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühm

Esimees Aivar Kokk, 503 0954

 

 

 

Riigikogus on alanud töönädalal 16 teema arutelu

Teisipäeva istungil on kolmandal lugemisel loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (445 SE). Esimesel lugemisel on neli eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (501 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks“ muutmine“ eelnõu (502 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks“ muutmine“ eelnõu (503 OE); koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (478 SE).

Kolmapäevasel istungil on teisel lugemisel ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ratifitseerimise seaduse eelnõu (466 SE). Seejärel on arutusel „Spordipoliitika põhialused aastani 2030“. 2016. aasta täitmise aruanne, ettekandja kultuuriminister Indrek Saar. Teisel lugemisel on ka sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (360 SE). Esimene lugemisel on seitse eelnõu: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (489 SE); rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (474 SE); relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE); halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (496 SE); haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (497 SE); sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE); makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (498 SE).

Neljapäevasel istungil on kavas olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsiooni rakendamine“ arutelu. Ettekandjad on kodanikuaktivist, EMSL nõukogu esimees Martin Noorkõiv, siseminister Andres Anvelt ja põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants.

Vabas mikrofonis võttis sõna Märt Sults.

Istungi stenogramm:

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega)

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

 

Riigikogu eelinfo teisipäevaks, 26. septembriks

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu:

Valitsuse algatatud loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (445 SE) kohaselt on loomade avalikul näitamisel lubatud kasutada looma, kelle liigiomased käitumisharjumused või eluviis seda võimaldavad ilma looma tervist kahjustamata. Nende looma- ja alamliikide loetelu, keda on lubatud loomanäitusel, -võistlusel, -laadal, -oksjonil või loomade kokkutoomisega seotud muul avalikul üritusel kasutada, kehtestab valdkonna eest vastutav minister. Tegevusloaga loomaaedadele see regulatsioon ei laiene. Lisaks loomade heaolu ja tervise kaitsmisele on eelnõu eesmärk ennetada avalikul üritusel loomadega seotud õnnetuste ohtu ning vältida inimestel, eriti lastel, tsirkuseetenduse käigus nähtud loomade mitte liigiomasest käitumisest tulenevaid võimalikke väärarusaamu, et loomad vabas looduses selliselt käituks.

Esimene lugemine – 4 eelnõu:

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (501 OE), mis näeb ette nimetada erikomisjoni liikmeks Kalle Muuli asemele Mart Nutt.

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks” muutmine” eelnõu (502 OE), mis näeb ette nimetada probleemkomisjoni liikmeks Helir-Valdor Seederi asemele Maire Aunaste.

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks” muutmine” eelnõu (503 OE), mis näeb ette nimetada probleemkomisjoni asendusliikmeks Siim Valmar Kiisleri asemele Marko Pomerants.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (478 SE) näeb ette alandada lasteaia kohamaksu, millega soovitakse ühtlustada ja parendada olukorda Eesti erinevate piirkondade vahel. Seletuskirjas märgitakse, et seoses mitmekordsete vahedega lasteaia kohamaksudes ja alampalga määra tõusuga on vajalik piirata kohatasude ülempiiri.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE), kutsutud Kultuuriministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindaja (ruum L333); ülevaade EV100 ettevalmistamise seisust, kutsutud EV100 juhtrühma esimees Toomas Kiho ning korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa, Vabariigi Presidendi Kantselei direktor Tiit Riisalo ning riigisekretär Heiki Loot;

majanduskomisjonis – kohtumine ASi Tallinna Sadam juhtkonnaga, kutsutud juhatuse esimees Valdo Kalm;

põhiseaduskomisjonis – õiguskantsleri 13. septembri pöördumise korruptsiooni ohjeldamisest kohalikus omavalitsuses arutelu, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise; ülestõusmispühade teise püha riigipühaks muutmise ettepaneku arutelu jätkamine;

rahanduskomisjonis – 2017. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõu; rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (459 SE);

riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Ida-Tallinna Keskhaigla Taastusravikliinikusse, tsiviil-militaarkoostööst;

sotsiaalkomisjonis – kollektiivne pöördumine „Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega“, kutsutud pöördujate, Tubakavaba Eesti ja Sotsiaalministeeriumi esindaja; ülevaade Sotsiaalministeeriumi ettevalmistustest ravimiseaduse muudatuste rakendamiseks 2020. aastal, kutsutud Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse;

väliskomisjonis – kuulamised Eesti välismajanduspoliitikast: Eesti ekspordivõimalused Ida-Aasias, kutsutud ettevõtja Raul Allikivi (videokonverents); ülevaade Riigikogu välislähetustest, kutsutud Riigikogu Kantselei direktor Peep Jahilo;

õiguskomisjonis – alaealiste vastu suunatud seksuaalkuritegude karistusmäärad ja mõjutusvahendid süüdimõistetule pärast karistuse kandmist, kutsutud riigi peaprokurör Lavly Perling, Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ning Lääne-Tallinna Keskhaigla psühhiaatriakeskuse esindajad.

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Kasahstani suursaadiku Murat Nurtleoviga.

Kell 13.40 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab tervituskõne Omavalitsuspäeva konverentsil. Osalevad aseesimees Enn Eesmaa ja Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees Aivar Kokk (Kalevi Spordihall).

Välislähetused

17. – 28. september
Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas on visiidil Singapuris ja Malaisias, kus kohtub Singapuri parlamendi asespiikri ja peaministriga, astub üles rahvusvahelisel tehnoloogiakonverentsil Slush Singapore ning on üks peaesinejaid e-valitsemise ja digitaalse ühiskonna teemasid käsitleval konverentsil Innovation Labs World.

21. – 29. september
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni esinaine Liisa Oviir osaleb rahvusvahelise astronautika kongressi parlamendiliikmetele suunatud programmis Adelaide’is Austraalias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Martin Helme: täna oli must päev Eesti demokraatia ja parlamentarismi ajaloos

Sotsialistid ja reformierakondlased – Valdo Randpere, Heljo Pikhof, Hardi Volmer ja Meelis Mälberg hakkasid esmaspäeval, 25. septembril õiguskomisjonis õigustama seaduserikkumist. Neid toetas vabaerakondlane Külliki Kübarsepp. Komisjon peab vastavalt kodukorra seadusele saatma kooseluseaduse tühistamise eelnõu suurde saali esimesele lugemisele mitte hiljem, kui sügisistungjärgu 4. nädalal ehk kuupäevadel 10.-12. oktoobril. Oravad ja sotsialistid hääletasid kõikide kuupäevade vastu, vabaerakondlane Kübarsepp jäi erapoolikuks. Seega tekkis viik 5:5 ja ükski välja pakutud kuupäev ei leidnud toetust. 

“Eriti piinlik oli kuulata komisjoni aseesimehe, endise siseministri Hanno Pevkuri põhjendusi, miks ta pooldab seaduserikkumist. Tegemist on järjekordse musta päevaga Eesti demokraatia ja parlamentarismi ajaloos, mil kooseluseaduse elus hoidmiseks ei põrkuta tagasi ühestki võttest. Kübarsepp põhjendas seaduserikkumist sellega, et konservatiivid ei toeta nende paarkonna seadust,” kirjeldab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna riigikogu fraktsiooni juht Martin Helme õiguskomisjonis toimunud farssi. Eelnõu arutelu jäi esmaspäeval pooleli.

“Neljapäeval on võimalus veelkord teha ettepanek riigikogu juhatusele suure saali kuupäeva arutelu osas nii, et ei rikutaks seadust ega tehtaks opositsioonile seda, mida me näeme igapäevaselt Venezuelas, Valgevenes, Venemaal. Külliki ja Hanno, kas soovite selles jätkuvalt osaleda?” pärib Helme retooriliselt.

Rohkem infot, 

EKRE fraktsiooni esimees Mart Helme, mobiil 533-00002

Rahanduskomisjon ei toeta magustatud joogi maksu seaduse vastuvõtmist muutmata kujul

Rahanduskomisjoni esimehe Mihhail Stalnuhhini sõnul peeti otsuse langetamisel ühelt poolt silmas põhiseaduskomisjoni poolt möödunud nädalal kujundatud otsust, mille järgi  seadus ei ole vastuolus põhiseadusega. Seda veendumust jagas ka rahanduskomisjoni enamus. Ometi mööndi, et seadus tuleks muutmiseks uuesti avada. Kasvõi juba seetõttu, et  muutmata kujul vastuvõtmise puhul ei jääks regulatsiooni vastuvõtmise ning jõustumise vahele piisavalt aega. Ühtlasi annab see võimaluse kõrvaldada võimalikud rakenduslikud probleemid, millele Vabariigi President samuti oma otsuses osundas. Komisjoni istungil osalenud rahandusminister selgitas, et kõnealuse maksuga järgmise aasta riigieelarve ei  arvesta.

„Tulenevalt sellest otsustas rahanduskomisjon mitte toetada seaduse muutmata kujul vastuvõtmist,“ ütles Stalnuhhin. Ta lisas, et magustatud joogi maksu alates 2018. aasta 1. jaanuaris ei tule. Edasiste arengute osas saabub selgus ilmselt kevadel, eelarvestrateegia kokkupanemise käigus.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

 

Maaelukomisjon: mesilastega seotud probleemid tuleb kiiresti lahendada

Maaelukomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul on mure jätkuvalt tõsine. „ Peame tõdema, et mõne vastutustundetu põllumehe käitumise tagajärjel, kes kasutasid mõtlematult mürgiseid taimekaitsevahendeid oma saagi huvides, tegid sellega korvamatult kahju mitte ainult mesindusele vaid ka looduslikule tasakaalule ja ausatele põllumeestele,“ ütles Kokk. Ta märkis, et Eesti mesinike ühispöördumine on põhjendatud ja sellele tuleb reageerida otsustavalt.

Kokk selgitas, et suve jooksul  on ta mitmel korral kohtunud põllumeestega, teadlastega ja põllutehnika müüjatega, et ühiselt leida  esile kerkinud probleemidele lahendusi.

Koka arvates on üheks võimalikuks  lahenduseks töötava teavitussüsteemi loomine, mis näitab ära taimekaitsevahendite ja väetiste kasutamise põldudel.

Mesilasperede kaitsmiseks on vaja läbi viia nende asukoha täpne kaardistamine. See on eelduseks koordineeritud koostööle põllumeeste ja mesinike vahel, et teada, kus asub mesila, et seda arvestada taimekaitsevahendite kasutamisel.

Maaelukomisjonis toimuval arutelul on kõne all mesindusega seotud erinevad aspektid, nagu taimekaitse, tootmise tasuvus, meeturg ja mee kvaliteet ning nendega seotud probleemid. Aga ka mesinikele toetuste eraldamise küsimus.

Komisjoni istungil osalevad Maaeluministeeriumi, Põllumajandus-Kaubanduskoja, põllumeeste, teadlaste, põllutehnika müüjate ning mitme asjaomase asutuse ja organisatsiooni  ning mesinike esindajad.

Lisainfo: Aivar Kokk, 503 0954

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo esmaspäevaks, 25. septembriks

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: kohtumine Euroopa Parlamendi saadiku Tunne Kelamiga; ülevaade 29. septembril toimuvast digitaalvaldkonna tippkohtumisest Tallinnas, kutsutud peaminister Jüri Ratas; rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverentsi (COSAC) ettevalmistus;

keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE); Riigikogu otsuse „Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine“ eelnõu (506 OE);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülevaade Kultuuriministeeriumi II poolaasta tööplaanidest ning „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar;

maaelukomisjonis – Eesti mesindusorganisatsioonide ühispöördumine, kutsutud asjaomaste ettevõtete ja organisatsioonide esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: väljasõiduistung Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi: ministeeriumi õigusloome plaanide tutvustus, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo; autoveoseaduse eelnõu (488 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; ülevaade LNG regionaalse terminali rajamise hetkeseisust, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: püsiasustusega väikesaarte seaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE), kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab; rahvastikuregistri seaduse eelnõu (382 SE), kutsutud Siseministeeriumi, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja, Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad; Riigikohtule arvamuse andmine töövõimetoetuse seaduse § 40 p 4 põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE); Vabariigi Presidendi välja kuulutamata jäetud magustatud joogi maksu seaduse eelnõu arutamine;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (490 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (360 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – ülevaade arengutest Hispaanias ja Kataloonias, kutsutud Eesti suursaadik Hispaanias Rasmus Lumi (videokonverents) ja Välisministeeriumi esindajad; „Laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahel” ratifitseerimise seaduse eelnõu (466 SE);

õiguskomisjonis – kell 11.15: relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE); kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (461 SE), kutsutud algataja esindaja; töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE), kutsutud algataja esindaja ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade küberjulgeolekust, kutsutud Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor Taimar Peterkop;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: korruptsioonivastasest strateegiast aastateks 2013 – 2020 ning Ernst&Youngi koostatud strateegia mõjuanalüüsist, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad (ruum L332); kohalike omavalitsuste korruptsiooniriskide hindamisest, maandamisest ja sisekontrolli tugevdamisest, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; Vabariigi Valitsuse liikmete laenudest;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: migratsiooni ja tööjõu liikumise uuringute ja ettepanekute tutvustamine, kutsutud Euroopa rändevõrgustiku (ERV) Eesti kontaktpunkti ja Välistööjõu Ümarlaua esindajad;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13: väljasõiduistung ühendministeeriumi hoonesse, kohtumine Rahandusministeeriumi kantsleri Veiko Taliga;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Avalike e-teenuste kasutatavus“ kordusarutelu, kutsutud Rahandusministeeriumi asekantsler Raigo Uukkivi, Statistikaameti peadirektor Mart Mägi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Justiitsministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Välislähetused

17. – 28. september
Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas on visiidil Singapuris ja Malaisias, kus kohtub Singapuri parlamendi asespiikri ja peaministriga, astub üles rahvusvahelisel tehnoloogiakonverentsil Slush Singapore ning on üks peaesinejaid e-valitsemise ja digitaalse ühiskonna teemasid käsitleval konverentsil Innovation Labs World.

21. – 29. september
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni esinaine Liisa Oviir osaleb rahvusvahelise astronautika kongressi parlamendiliikmetele suunatud programmis Adelaide’is Austraalias.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Oviir: Astronautika Kongressil arutavad kosmoseeksperdid üle maailma ilmaruumiga seotud olulistel teemadel

Oviiri sõnul avab kosmosetehnoloogiate kiire areng uusi võimalusi ka väikeriikidele ja eraettevõtlusele ning kongress on siin oluline koostöövorm. „See annab parlamendiliikmetele ja kosmoseekspertidele võimaluse üle maailma arutada praeguste ja tuleviku kosmosetehnoloogiate, nende rakendamise ja seadusandliku raamistiku üle,“ ütles Oviir.

„Sarnaselt novembris Eestis toimuvale kosmosekonverentsi üritusele on ka kongressil ühe põhiteemana arutelu all, kuidas kosmose ettevõtlust ja kosmosetehnoloogiaid igapäeva elus senisest rohkem kasutusele võtta,“ märkis Oviir.

Igal aastal peetav Rahvusvaheline Astronautika Kongress (IAC) on Rahvusvahelise Austronautika Föderatsiooni (IAF) korraldatav üritus. Tänavu toimub see 68. korda. Föderatsioon koondab kosmosevaldkonnaga seotud eksperte ja ettevõtteid üle maailma. Liidu eesmärk on luua platvorm, mis annab võimaluse ekspertidele, parlamendiliikmetele ja ettevõtjatele teha koostööd ning jagada teadmisi ja kogemusi.

Eesti on tänavu EISC eesistujariik ning see toob Eestisse kaks rahvusvahelist üritust. 6.-7. novembril toimub Tallinnas EISCi plenaaristung, kus on arutelu all seadusandluse, e-ühiskonna ning kosmosepoliitika jätkusuutlikkus. EISC Eesti eesistumise esimene üritus toimus mais Tartu Observatooriumis.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Rahvusparlamentide poliitikud arutasid transpordi tulevikku

Riigikogu esimees Eiki Nestor ütles konverentsi avades, et transport peab jääma Euroopa Liidu prioriteediks, sest see majanduskasvu mootor aitab tõsta ka Euroopa konkurentsivõimet.

Euroopa Komisjoni transpordivolinik Violeta Bulci sõnul on tulevikutranspordi märksõnad jagamine, ühendamine ja puhtus, mis tähendab süsinikku sisaldavate kütuste kasutamise olulist vähendamist.

Bulc tõi transpordi negatiivse aspektina välja, et iga päev kaotab Euroopa liikluses elu 70 inimest ja vigastada saab ligi 350 inimest, kelle rehabilitatsiooniks kulub üle 100 miljardi euro aastas. Infrastruktuuri parandamine aitab neid numbrid langetada, samuti vähendada mürataset ja õhusaastet, mis on kahjulik inimeste tervisele.

Konverentsi juhatanud majanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri sõnul eelneb innovaatiliste transpordivahendite, olgu selleks täna tutvustatud vesinikrongid, täisautomaatikaga isesõitvad ookeanilaevad või Hyperloop One, kasutuselevõtule palju uurimistööd ja seaduste muutmine.

Euroopa Parlamendi transpordi-ja turismikomisjoni esimees Karima Delli möönis, et seadusandlikult vajavad Euroopa Liidu tasemel täna reguleerimist nii isesõitvate autodega kui droonidega seotud küsimused. Näiteks, kes vastutab siis kui juhtub õnnetus. Samas ei tohi tema sõnul uudsete lahenduste kõrval unarusse jätta olemasoleva taristu uuendamist.

Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei tõi Euroopa ühendamise peamiste aspektidena välja turvalisuse tagamise, puuduvate ühenduste loomise, mis peab käima käsikäes heitgaaside vähendamise ja digitaliseerimisega.

Veel räägiti tänasel lennuühenduste paremast planeerimisest Euroopa siseselt. Lennuühenduste paremaks planeerimiseks on välja töötatud ühenduvusindeks, mis peaks  aitama kaasa poliitikate kujundamisel, investeeringute ja rahastamise optimeerimisel.

Hololei sõnul on lendamine muutunud odavamaks, turvalisemaks ja keskkonnasõbralikumaks. Ta märkis, et Euroopa lennundusturg on olnud juba 25 aastat avatud ja lennureisijate arv kogu aeg kasvanud, jõudes tänavu miljardi inimeseni aastas.

Sester tõi võrdluseks, et ühendused muutuvad ajas järjest kiiremaks. Kui 300 aastat tagasi kulus Tallinnast Lissaboni sõiduks nädalaid, 30 aastat tagasi polnud see poliitilistel põhjustel üldse võimalik, täna võtab lend aega mõni tund, siis tulevikus võib-olla vaid mõni minut.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee 
Päringud: press@riigikogu.ee

 

 

 

 

 

 

Riigikogu eelinfo 25. septembrist – 1. oktoobrini

Esmaspäev, 25. september

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: kohtumine Euroopa Parlamendi saadiku Tunne Kelamiga; ülevaade 29. septembril toimuvast digitaalvaldkonna tippkohtumisest Tallinnas, kutsutud peaminister Jüri Ratas; rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverentsi (COSAC) ettevalmistus;

keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE); Riigikogu otsuse “Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine” eelnõu (506 OE);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülevaade Kultuuriministeeriumi II poolaasta tööplaanidest ning „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar;

maaelukomisjonis Eesti mesindusorganisatsioonide ühispöördumine, kutsutud asjaomaste ettevõtete ja organisatsioonide esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: väljasõiduistung Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi: ministeeriumi õigusloome plaanide tutvustus, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo; autoveoseaduse eelnõu (488 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; ülevaade LNG regionaalse terminali rajamise hetkeseisust, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: püsiasustusega väikesaarte seaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE), kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab; rahvastikuregistri seaduse eelnõu (382 SE), kutsutud Siseministeeriumi, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja, Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad; Riigikohtule arvamuse andmine töövõimetoetuse seaduse § 40 p 4 põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE); Vabariigi Presidendi välja kuulutamata jäetud magustatud joogi maksu seaduse eelnõu arutamine;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (490 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (360 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – ülevaade arengutest Hispaanias ja Kataloonias, kutsutud Eesti suursaadik Hispaanias Rasmus Lumi (videokonverents) ja Välisministeeriumi esindajad; „Laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahel” ratifitseerimise seaduse eelnõu (466 SE);

õiguskomisjonis kell 11.15: relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE); kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (461 SE), kutsutud algataja esindaja; töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE), kutsutud algataja esindaja ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade küberjulgeolekust, kutsutud Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor Taimar Peterkop;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: korruptsioonivastasest strateegiast aastateks 2013 – 2020 ning Ernst&Youngi koostatud strateegia mõjuanalüüsist, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad (ruum L332); kohalike omavalitsuste korruptsiooniriskide hindamisest, maandamisest ja sisekontrolli tugevdamisest, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; Vabariigi Valitsuse liikmete laenudest;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: migratsiooni ja tööjõu liikumise uuringute ja ettepanekute tutvustamine, kutsutud Euroopa rändevõrgustiku (ERV) Eesti kontaktpunkti ja Välistööjõu Ümarlaua esindajad;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13: väljasõiduistung ühendministeeriumi hoonesse, kohtumine Rahandusministeeriumi kantsleri Veiko Taliga;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Avalike e-teenuste kasutatavus“ kordusarutelu, kutsutud Rahandusministeeriumi asekantsler Raigo Uukkivi, Statistikaameti peadirektor Mart Mägi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Justiitsministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Teisipäev, 26. september

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (445 SE).

Esimene lugemine – 4 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (501 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks“ muutmine“ eelnõu (502 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks“ muutmine“ eelnõu (503 OE); koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (478 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE), kutsutud Kultuuriministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindaja (ruum L333); ülevaade EV100 ettevalmistamise seisust, kutsutud EV100 juhtrühma esimees Toomas Kiho ning korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa, Vabariigi Presidendi Kantselei direktor Tiit Riisalo ning riigisekretär Heiki Loot;

majanduskomisjonis kohtumine ASi Tallinna Sadam juhtkonnaga, kutsutud juhatuse esimees Valdo Kalm;

põhiseaduskomisjonis õiguskantsleri 13. septembri pöördumise korruptsiooni ohjeldamisest kohalikus omavalitsuses arutelu, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise; ülestõusmispühade teise püha riigipühaks muutmise ettepaneku arutelu jätkamine;

rahanduskomisjonis 2017. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõu; rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (459 SE);

riigikaitsekomisjonis väljasõiduistung Ida-Tallinna Keskhaigla Taastusravikliinikusse, tsiviil-militaarkoostööst;

sotsiaalkomisjonis kollektiivne pöördumine „Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega“, kutsutud pöördujate, Tubakavaba Eesti ja Sotsiaalministeeriumi esindaja; ülevaade Sotsiaalministeeriumi ettevalmistustest ravimiseaduse muudatuste rakendamiseks 2020. aastal, kutsutud Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse;

väliskomisjonis kuulamised Eesti välismajanduspoliitikast: Eesti ekspordivõimalused Ida-Aasias, kutsutud ettevõtja Raul Allikivi (videokonverents); ülevaade Riigikogu välislähetustest, kutsutud Riigikogu Kantselei direktor Peep Jahilo;

õiguskomisjonis alaealiste vastu suunatud seksuaalkuritegude karistusmäärad ja mõjutusvahendid süüdimõistetule pärast karistuse kandmist, kutsutud riigi peaprokurör Lavly Perling, Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ning Lääne-Tallinna Keskhaigla psühhiaatriakeskuse esindajad.

Sündmused

Kell 11 Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Kasahstani suursaadiku Murat Nurtleoviga.

Kell 13.40 Riigikogu esimees Eiki Nestor peab tervituskõne Omavalitsuspäeva konverentsil. Osalevad aseesimees Enn Eesmaa ja Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees Aivar Kokk (Kalevi Spordihall).

Kolmapäev, 27. september

Kell 13 infotund

Kell 14 täiskogu istung

„Spordipoliitika põhialused aastani 2030“. 2016. aasta täitmise aruanne, ettekandja kultuuriminister Indrek Saar.

Teine lugemine 2 eelnõu: ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ratifitseerimise seaduse eelnõu (466 SE); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (360 SE).

Esimene lugemine 7 eelnõu: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (489 SE); rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (474 SE); relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE); halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (496 SE); haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (497 SE); sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE); makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (498 SE).

Sündmused

Kell 10 riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osalevad Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse korraldataval seminaril arengutest Korea poolsaarel (Kaitseuuringute Keskus).

Kell 12 riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja liikmed Johannes Kert, Ants Laaneots, Marianne Mikko ja Oudekki Loone kohtuvad Ameerika Ühendriikide suursaatkonna juhtivdiplomaatidega.

Kell 15.30 riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja liikmed Johannes Kert, Ants Laaneots ja Ain Lutsepp kohtuvad Valgevene diplomaatide delegatsiooniga.

Neljapäev, 28. september

Kell 10 täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsiooni rakendamine“ arutelu, ettekandjad kodanikuaktivist, EMSL nõukogu esimees Martin Noorkõiv, siseminister Andres Anvelt ja põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants.

Kell 13 komisjonide istungid

rahanduskomisjonis: 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu;

riigikaitsekomisjonis: ülevaade Kaitseministeeriumis ettevalmistatavatest riigikaitsealastest seaduseelnõudest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE); ülevaade riigikaitseõiguse revisjoni töörühma tegevuse hetkeseisust;

õiguskomisjonis: 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu – kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (461 SE) arutelu jätkamine.

Sündmused

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb Armeenia iseseisvuspäevale ja Armeenia-Eesti diplomaatilistele suhetele pühendatud kontserdil (EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus).

Reede, 29. september

Sündmused

Kell 9 Balti Assamblee presiidiumi, eelarvekomisjoni ja Balti Ministrite Nõukogu kohtumised (ruum L241).

Kell 9 – Euroopa Taastuvenergiaallikate Foorumi (EUFORES) ja keskkonnakomisjoni koostöös toimub 17. parlamentidevaheline konverents, mille teemaks on taastuvenergia ja energiatõhusus, ürituse kava (PDF, 160 kB); istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab XIII Rahvusvahelise Merenduskonverentsi (Tallink SPA & Conference Hotel).

Kell 11 Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Saksa Bundestagi asepresidendi Johannes Singhammeriga (KUMU).

Kell 11.30 Riigikogu esimees ja ürituse patroon Eiki Nestor peab tervituskõne „Jugend debattiert International“ väitluskonkursil (KUMU).

Välislähetused

17. – 28. september
Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas on visiidil Singapuris ja Malaisias, kus kohtub Singapuri parlamendi asespiikri ja peaministriga, astub üles rahvusvahelisel tehnoloogiakonverentsil Slush Singapore ning on üks peaesinejaid e-valitsemise ja digitaalse ühiskonna teemasid käsitleval konverentsil Innovation Labs World.

21. – 29. september
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni esinaine Liisa Oviir osaleb rahvusvahelise astronautika kongressi parlamendiliikmetele suunatud programmis Adelaide’is Austraalias.

29. september – 8. oktoober
Väliskomisjoni liige Eerik-Niiles Kross osaleb ÜRO Peaassamblee 1. komitee istungitel New Yorgis Ameerika Ühendriikides.

1. – 2. oktoober
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut osaleb Eesti, Läti, Leedu ja Poola parlamentide EL asjade komisjonide poolaasta kohtumisel Vilniuses Leedus.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6353, 510 6179
e-post merilin.kruuse@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee