Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

NATO PA Eesti delegatsioon osaleb aastaistungil Londonis

Delegatsiooni liige Ants Laaneots ütles, et kavatseb Londonis NATO peasekretärilt Jens Stoltenbergilt pärida, milline saab olema NATO vastus USA ja Venemaa otsusele lahkuda keskmaa tuumajõudude leppest. „Tahan teada, mida kavatsevad NATO ja Euroopa Liit enesekaitseks Venemaa keskmaarakettide eest ette võtta, kuna Euroopa Liidul endal keskmaaraketid puuduvad,“ märkis Laaneots.

Delegatsiooni liikme Sven Sesteri sõnul on NATO PA peamisi ülesandeid liikmesriikide vaheline koostöö kaitse- ja julgeolekuküsimustes. „Selleks, et viia efektiivselt ellu alliansile püstitatud eesmärke, tuleb liitlasriikide valitsustel viia oma kaitsekulud kokkulepitud kahe protsendi tasemele sisemajanduse kogutoodangust. NATO suurendab iga liikmesriigi kindlustunnet ning Eesti toetab jätkuvalt kulude õiglasemat ja ühtlasemat jaotamist operatsioonide toetamisel ja alliansi kohalolekut,“ ütles Sester.

Assamblee komiteed vaatavad üle ja annavad hinnangu erinevatele raportitele.

Julgeoleku tsiviilmõõtme komitees tulevad arutelu alla piiride turvalisus ning põgenikkriisi lahendamine. Veel kõneldakse korruptsioonist ja inimõiguste olukorrast Venemaal ning Ukrainas.

Kaitse- ja julgeolekukomitee arutab Venemaa väljakutsele reageerimist ning tuumaheidutuse ja relvastuskontrolliga seotud küsimusi. Teemaks on atlandiülene kaitse- ja julgeolekualane koostöö ning strateegia uuendamine Iraani suhtes. Samuti vaadatakse üle liitlasvägede ja nende rahvusvaheliste partnerite jõupingutuste toetamine Afganistanis.

Majanduskomitees räägitakse Suurbritannia kaubanduspoliitikast pärast Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust, sealhulgas kaubandussuhetest Euroopa Liidu, USA ja Kanadaga. Komitee raportid puudutavad ka digitaalturge ja küberturvalisust ning Põhja-Makedoonia arengut NATOga liitumisel. Samuti on kõne all rahvusvaheliste sanktsioonide tõhusus seoses Venemaaga.

Poliitikakomitee teemade ring puudutab alliansi 70. aasta pikkust tegevust ja atlandiüleste suhete olukorda. Esitletavate raportite seas on NATO väljakutsete ja võimaluste analüüs turvalisuse ja stabiilsuse tagamiseks Aafrikas ning julgeoleku dünaamika Pärsia lahe rannikul.

Teadus- ja tehnoloogiakomitee alustab tehnoloogia trendide ja tehisintellektist julgeolekus. Põhiliseks aruteluteemaks on NATO tänapäevases kübermaailmas ning see, kuidas julgeolekut ja kaitset tugevdada.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Marko Šorin asub Riigikogu liikmeks

Riigikogu juhatus otsustas, et seoses Kadri Simsoni tagasiastumisega asub 13. septembril Riigikogu liikmeks asendusliige Marko Šorin.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo reedest pühapäevani, 13. – 15. septembrini

Reede, 13. september

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohtadest 16. septembril toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil; Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise hetkeseisust, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; Eesti seisukohtadest Euroopa Liidu riigiabi valdkonnas toimuvatel läbirääkimistel, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja.

Sündmus

Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni heaolukomisjoni liikmed Urmas Espenberg ja Helmen Kütt osalevad Balti Assamblee heaolukomisjoni istungil.

Välislähetused

11. – 15. september
Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa esineb Molotovi-Ribbentropi pakti 80. aastapäevale pühendatud konverentsil Toronto ülikoolis Kanadas.

12. – 14. september
Väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson ja riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert osalevad Jalta Euroopa strateegiakonverentsil Kiievis Ukrainas.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Kultuurikomisjon kohtus Eesti teaduse ja innovatsiooni rahvusvahelise hindamise ekspertidega

Hindamise eesmärk on anda sõltumatu arvamus Eesti teaduse, arenduse ja innovatsioonisüsteemi kohta ning pakkuda praktilisi soovitusi, kui nendes valdkondades on tarvis tõhusust ja mõjukust tõsta.

Kultuurikomisjon kohtus Eesti teaduse ja innovatsiooni rahvusvahelise hindamise ekspertidega

Kultuurikomisjon kohtus kõrgkoolide juhtidega

Komisjoni istungist võtsid osa Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen, Tallinna Ülikooli õppeprorektor Priit Reiska, Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo, Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Ivari Ilja, Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm ning Rektorite Nõukogu tegevsekretär Hanna Kanep.

Fotod.

EKRE saadikute eestvedamisel asutati Riigikogus külaliikumise toetusrühm

Riigikogus moodustati Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni saadikute eestvedamisel külaliikumise toetusrühm.

Toetusrühma esimehe Merry Aarti sõnul on eesmärk parandada koostööd külaliikumiste ja seadusandjate vahel.

„Leiame, et külaliikumise esindajaid tuleb senisest rohkem kaasata maaelu mõjutavate seaduste väljatöötamise protsessi,“ ütles Aart.

Toetusrühma kuuluvad Merry Aart, Tiit Kala, Alar Laneman, Paul Puustusmaa, Leo Kunnas, Urmas Espenberg, Anti Poolamets, Riho Breivel, Peeter Ernits, Kai Rimmel, Uno Kaskpeit, Kalle Grünthal, Tarmo Tamm, Annely Akkermann, Jüri Jaanson ja Heiki Hepner.

Sotsiaaldemokraadid küsivad: millega tegeleb minister Kingo?

„Oleme harjunud sellega, et ministrite ametialane tegevus on Eesti Vabariigis avalik. Ajakirjandus vahendab üsna detailselt erinevate ministrite tegevust,” ütles arupärimise üle andnud Jevgeni Ossinovski.

“Minister Kingo tegevusest on meil aga äärmiselt vähe informatsiooni. Teame, et välismaal käib ta ainult äärmistel juhtudel, ent millega täidab ta oma tööpäevi kodumaal, on siiani varjule jäänud.”

Sotsiaaldemokraadid ootavad, et minister selgitaks, milliseid samme on ta võtnud ette investeeringute kaasamiseks Eesti majandusse ja meie ettevõtjate ekspordi toetamiseks. Samuti tahavad nad teada,
millal väliskaubandus-ja infotehnoloogiaminister on esindanud Eesti riiki Euroopa Liidu välisasjade, konkurentsivõime ning telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogudes ning milliseid Eestile olulisi teemasid seal tõstatanud.

Täiendav info: Jevgeni Ossinovski, 554 5420

Riigikogu juhatus võttis menetlusse välispoliitika arengukava eelnõu

Arengukava on koostatud esimest korda ja see hõlmab riigi välispoliitilist tegevust aastani 2030. Seletuskirjas märgitakse, et arengukavaga määratakse kindlaks strateegilised välispoliitilised eesmärgid ja tegevused nende elluviimiseks.

Arengukava koosneb neljast osast: julgeoleku kindlustamine, rahvusvaheliste suhete stabiilsus ning kestlik areng; välismajanduspoliitika tugevdamine; eestlaskonna kaasamine võõrsil ja tõhusad konsulaarteenused; tugev välisteenistus. Lisaks on arengukavas esitatud ülevaade valdkonna tulevikusuundumustest ning välispoliitika seostest teiste valdkondadega.

Eelnõu juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus
Kristi Sobak
tel 631 6592, 51 906 975
e-post kristi.sobak@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee

Eesti taasiseseisvuspäeval saab külastada Pika Hermanni torni ja kuulata kontserti

Taasiseseisvuspäeva tähistamine Toompeal

Kell 11– mälestustseremoonia 20. augusti kivi juures Toompea tänava ja Falgi tee nurgal. Kivi jalamile asetatakse lilled, kõneleb 20. Augusti Klubi president Ants Veetõusme.

Kell 11–18 huvilistele on avatud Pika Hermanni torn. Ladusama sissepääsu korraldamiseks jagatakse külastajatele tasuta pääsmeid, kuhu on märgitud torni pääsu kellaaeg. Pääsmeid on piiratud arv ja neid jagatakse kohapeal seni kuni neid jätkub.

Kell 17–18 Iseseisvuse taastamise aastapäeva kontsert Toompea lossi rõdul – esinevad Ott Lepland ja Rein Rannap.
Avasõnad ütleb Riigikogu esimees Henn Põlluaas, kohaletulnuid tervitab 20. Augusti Klubi president Ants Veetõusme.

Ott Lepland ja Rein Rannap. Foto Maris Savik

Keskpäeval peab Toompea lossi Valges saalis traditsioonilise piduliku koosoleku 20. Augusti Klubi. Sõnavõtuga esineb Riigikogu esimees Henn Põlluaas. Ettekande „Valikud siis ja praegu“ peab klubi liige ja Põhiseaduse Assamblee liige Liia Hänni.

20. Augusti Klubile esitlevad raamatut “Asitõendid 1939-1941. Nõukogude okupatsiooniga Eesti sõjajõududele tekitatud inimkaotused ja materiaalsed kahjud” kolonelleitnant erus Jaak Haud ja Eesti Eruohvitseride Kogu esimees, 20. Augusti Klubi liige Enn Tupp.

1994. aastal asutatud 20. Augusti Klubi ühendab inimesi, kes kuulusid 1990. aastal valitud Eesti Vabariigi Ülemnõukokku ja hääletasid Eesti iseseisvuse taastamise poolt. 28 aastat tagasi, 20. augustil 1991 kell 23.03 võttis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 69 poolthäälega vastu otsuse taastada Eesti riiklik iseseisvus.

Lisainfo

Merje Meisalu
Tеl.: +372 631 6300

Riigikogu eelinfo 15. – 21. juulini

Esmaspäev, 15. juuli

Komisjoni istung

väliskomisjonis – kell 9: Eesti seisukohtadest 15. juulil toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogul, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; kohtumine Välisministeeriumi kantsleri, suursaadikute ja suursaadikukandidaadiga; Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) töös osaleva Eesti delegatsiooni moodustamisest; kell 10: 24. – 28. juunil Strasbourgis toimunud Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee istungjärgust, kutsutud Eesti alaline esindaja Euroopa Nõukogu juures (videokonverents) ning Välisministeeriumi ja välissuhete osakonna esindaja.

Sündmused

Kell 12 – väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson kohtub Hiina Rahvavabariigi Riigikontrolli esindajatega.

Kell 14 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Ameerika Ühendriikide saatkonna poliitilise nõuniku Brian Timm-Brockiga.

Neljapäev, 18. juuli

Riigikogu esimees Henn Põlluaas viibib Aasta küla 2019 konkursi raames Üdrumal Läänemaal, Kõljalas Saaremaal ja Sõruotsal Hiiumaal. 

Välislähetused

16. – 18. juuli
Riigikogu liige Keit Pentus-Rosimannus osaleb SuomiAreena arvamusfestivalil Poris Soomes.

16. juuli  – 7. august
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb The MIT Benjamin Franklin Project. MIT Society, Engineering and Ethics (SEE) korraldataval ümarlaual New Yorgis ja Lääneranniku Eesti päevade korraldataval diskussioonil Portlandis Ameerika Ühendriikides

21. – 22. juuli
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott osaleb EL rahvusparlamentide EL asjade komisjonide esimeeste kohtumisel Helsingis Soomes.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post veiko.pesur@riigikogu.ee
päringud press@riigikogu.ee