Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Mart Võrklaev: pingutame eakatele väärika vanaduspõlve tagamise nimel

Nimelt läbis täna Riigikogus teise lugemise eelnõu, mis tõstab 2023. aasta 1. jaanuarist pensione erakorraliselt 20 euro võrra. Eelnõu tulemusel jõuab keskmine pension prognooside kohaselt järgmisel aastal 654 euroni.

“Meenutan, et 2019. aastal enne Riigikogu valimisi oli meil keskmine pension 448 eurot. See tähendab, et nelja aastaga kasvavad pensionid üle 200 euro ehk pea kolmandiku võrra. Loomulikult on see märk ka sellest, et hoolimata meid tabanud mitmetest kriisidest on Eesti inimesed ja ettevõtjad teinud tubli tööd ja majandus on kasvanud. Ent ka riigi panus erakorraliste pensionitõusude kaudu on selles tulemuses näha,” ütles Võrklaev.

Ühtlasi toob Võrklaev välja, et riigikogu on otsustanud vabastada 1. jaanuarist 2023 keskmise pensioni tulumaksust, mis tähendab keskmise pensioni saajatele 370 lisaeurot aastas. Samuti tõuseb Reformierakonna sisse seatud üksi elava pensionäri toetus seniselt 115 eurolt 200 eurole.

Riigikogu arutas pensioni baasosa suurendamist

Valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (466 SE) järgi oleks pärast 1. jaanuari 2023 baasosa suurendamist 44-aastase staažiga pensioni suurus ligi 611 eurot.

Alates 1. aprillist 2021 on sama pika staažiga pensioni suurus 552,38 eurot. Rahvapensioni määr on praegu 255,18 eurot. Rahvapension on mõeldud inimestele, kel ei ole vanaduspensionieas piisavalt pensionistaaži (15 aastat).

Pensioni baasosa suurus on praegu 235 eurot. See on kõikidel pensionäridel võrdne, baasosale lisandub staažiosa, kindlustusosa ja ühendosa, mis on igal inimesel erinev sõltuvalt tema tööstaažist ja sissetuleku suurusest.

Läbirääkimistel võtsid sõna Kersti Sarapuu (K), Helmen Kütt (SDE), Aivar Kokk (I), Peeter Ernits (EKRE) ja Urmas Reinsalu (I). Reformierakonna fraktsiooni nimel võttis sõna Mart Võrklaev.  

Riigikogus ei leidnud toetust Isamaa fraktsiooni muudatusettepanek, mille kohaselt oleks pensioni baasosa ja rahvapensioni suurendamine 20 euro võrra toimunud juba 1. jaanuarist 2022. Ettepaneku poolt oli 26 ja vastu oli 40 Riigikogu liiget.

Istungi stenogramm

Videosalvestist istungist saab hiljem vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil.
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
tel 6316356; 515 3903
e-post [email protected]   
päringud [email protected]

 

Balti Assamblee arutab julgeolekuküsimusi

Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Anti Poolamets märkis, et Lukašenka režiimi hübriidrünnakud Lätile, Leedule ja Poolale on Balti riikide julgeolekut silmas pidades praegu üks olulisemaid välispoliitilisi küsimusi. „Valgevene ja Euroopa Liidu piiridel toimuvale ei ole veel toimivaid lahendusi leitud. BA julgeoleku- ja kaitsekomitee kohtumisel arutatakse ühiseid lahendusi, mis tagaksid regioonis julgeoleku ja stabiilsuse,“ ütles Poolamets.

Ta lisas, et olulise teemana on kõne all ka Balti riikide koostöö võitlusel organiseeritud kuritegevusega. „Organiseeritud kuritegevust peetakse üheks peamiseks julgeolekuohuks inimestele euroliidus, pealegi kasvab piirkonnas tegutsevate organiseeritud kuritegevuse rühmituste arv. Arutame, kuidas koostööd tõhustades kuritegevusele piir panna,“ selgitas Poolamets.

Riigikaitsekomisjoni esimees Enn Eesmaa sõnas, et Riia kohtumistel on ühe teemana päevakorras plaani koostamine Balti riikide piirikontrolli tõhusaks läbiviimiseks kriisiolukordades, samuti arutatakse varajase hoiatamise korra kehtestamist Balti riikide piiride sulgemise kohta, mis vähendab koordineerimata tegevuse ohtu ja tagab piirialadel kodanike igapäevaelu jätkumise. „Samuti kuulame istungil valitsuste esindajate aruandeid BA soovituste täitmisel – teemadeks on julgeolekuohud, ühiskonna valmisolek reageerida kriisidele ja piiriülene koostöö Poolaga,“ rääkis Eesmaa.

Istungil osalevad ka riigikaitsekomisjoni aseesimees Leo Kunnas ja komisjoni liige Mati Raidma.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Riigikogu eelinfo reedeks, 21. jaanuariks

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 11: Eesti seisukohtadest 24. – 25 jaanuaril toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu mitteametlikul kohtumisel (teadus) ning Eesti seisukohtadest 26. – 27. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu mitteametlikul kohtumisel, kutsutud haridus- ja teadusminister Liina Kersna; Eesti seisukohtadest 25. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil ning Eesti seisukohtadest 24. jaanuaril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud Välisministeeriumi esindaja, seisukoha andmine Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepanekule, millega kehtestatakse piiril kohaldatav süsinikdioksiidi kohandusmehhanism, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja.

Sündmused

Riigikogu esimees Jüri Ratas on visiidil Sauel ja Maardus.

Euroopa liidu asjade komisjoni esimees Siim Kallas ning komisjoni liikmed Riina Sikkut, Oudekki Loone ja Anti Poolamets osalevad videosilla vahendusel Euroopa tuleviku konverentsi täiskogul.

Välislähetus

20. – 21. jaanuar 
Balti Assamblee (BA) Riigikogu delegatsiooni liige Anti Poolamets ning riigikaitsekomisjoni esimees Enn Eesmaa, aseesimees Leo Kunnas ja komisjoni liige Mati Raidma osalevad BA julgeoleku- ja kaitsekomisjoni istungil Riias Lätis.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
tel 6316356; 515 3903
e-post [email protected]   
päringud [email protected]

Keskkonnakomisjon arutab kollektiivset pöördumist Harjumaal Sõrve looduskaitseala kehtestamise kohta 

Keskkonnakomisjoni esimees Yoko Alender selgitas, et Tallinna lähiümbruses Harku ja Saue vallas asuv metsamassiiv on suure elurikkuse ja kõrge loodusväärtusega, mille kaitsmise nimel on seni tööd tehtud kohalikul tasandil. Juba 2006. aastal on omavalitsus algatanud ka riikliku kaitseala moodustamise.  

„Sõrve looduskaitseala moodustamisel on tehtud ära suur töö väärtuste kaardistamisel. Kaitseala moodustamine on läbinud avalikustamise protsessi, mille käigus on esile kerkinud ka mõned probleemid loodusväärtuste kaitse ja loodusressursi kasutamise tasakaalu leidmisel. Mõistetav on Eestimaa Rohelise Liikumise algatus kaitseala moodustamise toetuseks. Komisjon tutvub tänasel avalikul istungil looduskaitseala moodustamise protsessi ja seisuga, “ märkis Alender. 

Pöördumises kutsutakse üles valitsust kehtestama Sõrve riikliku looduskaitseala avalikustamise käigus kokku lepitud piirides ja tingimustel, et tagada elurikkuse riiklik kaitse viimasel pealinna vahetus läheduses säilinud terviklikul loodusalal.

Looduskaitseala loomine on läbi avalike koosolekute ja kaitse-eeskirja avalikustamise jõudmas kehtestamiseni, mille otsustab Vabariigi Valitsus.

Keskkonnakomisjonis toimuvale arutelule on kutsutud kollektiivse pöördumise algatajad, Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi esindajad. 

Kell 14 algavat arutelu on võimalik jälgida veebiülekande kaudu.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

Menetlusse võeti kaks kollektiivset pöördumist

 

Menetlusse võeti Alexandra Dzhikaeva algatatud kollektiivne pöördumine „Gümnasistide pöördumine“ ja edastati see menetlemiseks kultuurikomisjonile.

Pöördumises palutakse teha 12. klassi eksamite sooritamine vabatahtlikuks. Põhjendusena tuuakse esile, et distantsõppe tõttu on paljud tunnid jäänud ära, teemad jäid omandamata, õpilased ei saanud keskenduda õppele, sest olid haiged või tundsid puudust tehnilistest õppevahenditest. Paljud õpilased eelistavad distantsõpet, aga mõned ei pea seda tulemuslikuks. Distantsõppe ebapiisav õpetamise ja õppimise kogemus ei andnud neile võimalust õpitulemust täies mahus omandada. Pöördumises peetakse 2021-2022. õppeaasta riigieksamite ärajätmist õigeks sammuks.

Menetlusse võeti Aleksei Ivanovi algatatud kollektiivne pöördumine „Hinnad tõusevad, Eesti elanikud on sunnitud massiliselt seisma toetuste järjekordades, mis edasi?“ ja edastati see menetlemiseks majanduskomisjonile.

Pöördumises märgitakse, et energiahindade tõus on mõjutanud kõiki Eesti elanikke. Pöördumises tehakse mitmed konkreetsed ettepanekud meetmete rakendamiseks.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
[email protected]
päringud: [email protected]