Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
302 Tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus 05.12.2016
316 Veeseaduse muutmise seadus 05.12.2016
303 2017. aasta riigieelarve seadus 05.12.2016
340 Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadus 05.12.2016
297 Investeerimisfondide seadus 05.12.2016
321 Võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 05.12.2016
319 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus 05.12.2016
250 Ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus 05.12.2016
258 Abieluvararegistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (abieluvararegistri pidamise ja kannete tegemise üleandmine) 05.12.2016
309 Päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus 05.12.2016
295 Ülikooliseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 05.12.2016
317 Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 05.12.2016
308 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise direktiivi ülevõtmine) 05.12.2016
299 Riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 05.12.2016
339 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" 05.12.2016
338 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" 05.12.2016
337 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine ja tegevväelaste arvu suurendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia" 05.12.2016
336 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" 05.12.2016
335 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" 05.12.2016
334 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" 05.12.2016
333 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos" 05.12.2016
331 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" 05.12.2016
332 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus" 05.12.2016
291 Looduskaitseseaduse muutmise seadus 05.12.2016
345 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine 05.12.2016

Teine lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
302 Tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus 05.12.2016
316 Veeseaduse muutmise seadus 05.12.2016
297 Investeerimisfondide seadus 05.12.2016
321 Võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 05.12.2016
319 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus 05.12.2016
308 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise direktiivi ülevõtmine) 05.12.2016
299 Riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 05.12.2016
339 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis" 05.12.2016
338 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" 05.12.2016
337 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine ja tegevväelaste arvu suurendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia" 05.12.2016
336 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias" 05.12.2016
335 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel" 05.12.2016
334 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis" 05.12.2016
333 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos" 05.12.2016
331 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis" 05.12.2016
332 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus" 05.12.2016
108 Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seadus 05.12.2016
205 Hädaolukorra seadus 02.12.2016
288 Sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 02.12.2016
259 Raamatupidamise seaduse muutmise seadus 02.12.2016
204 Riigihangete seadus 02.12.2016
188 Ühistranspordiseaduse muutmise seadus 02.12.2016
294 Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seadus 02.12.2016
254 Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmise seadus 29.11.2016
330 Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise protokolli Balti Kaitsekolledži ja tema isikkoosseisu staatuse kohta muutmise protokolli ratifitseerimise seadus 23.11.2016

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
256 Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 05.12.2016
267 Korrakaitseseaduse muutmise seadus 02.12.2016
298 Riigikogu otsus "Riigi 2015. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" 01.12.2016
326 Riigikogu otsus "Umbusalduse avaldamine peaminister Taavi Rõivasele" 01.12.2016
286 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine" 01.12.2016
263 Riigikogu otsus "Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine" 01.12.2016
244 Riigikogu otsus "Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" 01.12.2016
260 Hasartmänguseaduse muutmise seadus 01.12.2016
300 Sotsiaalhoolekande seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 01.12.2016
296 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus 30.11.2016
733 Äriseadustiku muutmise seadus 29.11.2016
249 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus 25.11.2016
257 Jäätmeseaduse muutmise seadus 25.11.2016
284 Horvaatia Vabariigi Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ratifitseerimise seadus 24.11.2016
282 Mahepõllumajanduse seaduse muutmise seadus 24.11.2016
213 Maapõueseadus 21.11.2016
628 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ning korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse muutmise seadus 11.11.2016
276 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 08.11.2016
241 Välisteenistuse seaduse muutmise seadus 08.11.2016
236 Ohvriabi seaduse muutmise seadus 04.11.2016
202 Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seadus 04.11.2016
242 Eesti Vabariigi ja Gruusia vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu ning selle muutmise protokolli ratifitseerimise seadus 04.11.2016
277 Eesti Vabariigi valitsuse ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus 04.11.2016
283 Montenegro ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seadus 04.11.2016
279 Laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadus 04.11.2016
Tagasiside