Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
289 Riigikogu otsus "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" 27.09.2016
236 Ohvriabi seaduse muutmise seadus 27.09.2016
240 Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisest tulenev avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus 27.09.2016
296 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus 27.09.2016
253 Sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus 27.09.2016
245 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 27.09.2016
202 Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seadus 27.09.2016
205 Hädaolukorra seadus 27.09.2016
294 Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seadus 27.09.2016
228 Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus rahvaalgatuse võimaldamiseks 27.09.2016
262 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seadus 27.09.2016
237 E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus 27.09.2016
295 Ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 27.09.2016
298 Riigikogu otsus "Riigi 2015. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" 27.09.2016
297 Investeerimisfondide seadus 27.09.2016
264 Kaugkütteseaduse muutmise seadus 27.09.2016
292 Töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 27.09.2016
204 Riigihangete seadus 27.09.2016
266 Kriminaalmenetluse seadustiku ja riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seadus 26.09.2016
282 Mahepõllumajanduse seaduse muutmise seadus 26.09.2016
241 Välisteenistuse seaduse muutmise seadus 26.09.2016
283 Montenegro ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seadus 26.09.2016
242 Eesti Vabariigi ja Gruusia vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu ning selle muutmise protokolli ratifitseerimise seadus 26.09.2016
213 Maapõueseadus 26.09.2016
277 Eesti Vabariigi valitsuse ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus 26.09.2016

Esimene lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
296 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus 27.09.2016
253 Sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus 27.09.2016
245 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 27.09.2016
228 Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus rahvaalgatuse võimaldamiseks 27.09.2016
282 Mahepõllumajanduse seaduse muutmise seadus 26.09.2016
241 Välisteenistuse seaduse muutmise seadus 26.09.2016
283 Montenegro ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seadus 26.09.2016
242 Eesti Vabariigi ja Gruusia vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu ning selle muutmise protokolli ratifitseerimise seadus 26.09.2016
277 Eesti Vabariigi valitsuse ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus 26.09.2016
276 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 26.09.2016
279 Laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadus 26.09.2016
278 Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus 26.09.2016
259 Raamatupidamise seaduse muutmise seadus 26.09.2016
260 Hasartmänguseaduse § 100 muutmise seadus 26.09.2016
249 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus 20.09.2016
257 Jäätmeseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 15.09.2016

Teine lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
236 Ohvriabi seaduse muutmise seadus 27.09.2016
202 Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seadus 27.09.2016
205 Hädaolukorra seadus 27.09.2016
237 E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus 27.09.2016
204 Riigihangete seadus 27.09.2016
213 Maapõueseadus 26.09.2016
251 Välismaalaste seaduse, Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus 23.09.2016
267 Korrakaitseseaduse muutmise seadus 22.09.2016
256 Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seadus 22.09.2016
252 Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.09.2016
258 Abieluvararegistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (abieluvararegistri pidamise ja kannete tegemise üleandmine) 14.09.2016
230 Eesti lipu seaduse muutmise seadus 15.06.2016
189 Võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus 09.06.2016
188 Ühistranspordiseaduse muutmise seadus 02.06.2016
208 Erakonnaseaduse täiendamise seadus 31.05.2016
196 Võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus 24.05.2016
207 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus 19.05.2016
122 Riigikogu otsus "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Eesti narkopoliitika ja HIV ennetustegevuse analüüsimiseks ning ennetustegevuse tõhustamiseks" 14.04.2016
172 Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 12.04.2016
151 Paarkonna seadus 07.04.2016
108 Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seadus 04.04.2016
114 Kooseluseaduse rakendamise seadus 16.02.2016
56 Jahiseaduse §-ga 10¹ täiendamise ja püsiasustusega väikesaarte seaduse § 5 lõike 1 täiendamise seadus 02.02.2016
58 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seadus 19.01.2016
121 Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 19.01.2016

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
286 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine" 27.09.2016
109 Riigikogu otsus "Eesti Arengufondi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" 20.09.2016
206 Riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus 25.08.2016
175 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 25.08.2016
283 Meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus 19.08.2016
55 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus 19.08.2016
82 Veeseaduse muutmise seadus 19.08.2016
8 Kindlustustegevuse seadus 19.08.2016
88 Riigikogu otsus "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aktsiaseltsi Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud võimaliku korruptsiooni ja tulevikus sellelaadsete juhtumite vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks" 19.08.2016
568 Pakendiseaduse muutmise seadus 19.08.2016
513 Riigieelarve seadus 19.08.2016
470 Vanemahüvitise seaduse muutmise seadus 19.08.2016
216 Hasartmänguseadus 19.08.2016
172 Kaitseväeteenistuse seadus 19.08.2016
166 Maagaasiseaduse muutmise seadus 19.08.2016
352 Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 16.08.2016
257 Liiklusseaduse, rahvatervise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seadus 16.08.2016
256 Kaitseväe korralduse seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus 16.08.2016
462 Korteriomandi- ja korteriühistuseadus 16.08.2016
217 Perehüvitiste seadus 18.07.2016
225 Riigikogu otsus "Põhjendatud arvamus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile ning Euroopa Liidu Nõukogu eesistujale Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega, mittevastavuse kohta subsidiaarsuse põhimõttele" 11.07.2016
223 Riigikogu otsus "Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2016.–2018. aasta tegevuse kontrollimiseks" 11.07.2016
199 Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 11.07.2016
157 Säilituseksemplari seadus 07.07.2016
231 Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadus 07.07.2016
Tagasiside