Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Otsi eelnõusid

Sisesta eelnõu pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Eelnõu laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
272 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seadus 20.10.2016
256 Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seadus 20.10.2016
292 Töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus 20.10.2016
310 Pariisi kokkuleppe ratifitseerimise seadus 20.10.2016
291 Looduskaitseseaduse muutmise seadus 20.10.2016
275 Kindlustustegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 20.10.2016
302 Tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus 20.10.2016
278 Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus 20.10.2016
316 Veeseaduse muutmise seadus 20.10.2016
257 Jäätmeseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 20.10.2016
303 2017. aasta riigieelarve seadus 20.10.2016
300 Sotsiaalhoolekande seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus 20.10.2016
265 Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus 20.10.2016
245 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 20.10.2016
315 Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus 20.10.2016
284 Horvaatia Vabariigi Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ratifitseerimise seadus 20.10.2016
268 Avaliku teenistuse seaduse, kohtute seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 20.10.2016
297 Investeerimisfondide seadus 20.10.2016
301 Ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 19.10.2016
250 Ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus 19.10.2016
276 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 19.10.2016
213 Maapõueseadus 19.10.2016
241 Välisteenistuse seaduse muutmise seadus 19.10.2016
290 Elektrituruseaduse muutmise seadus 19.10.2016
254 Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmise seadus 19.10.2016

Teine lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
256 Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seadus 20.10.2016
310 Pariisi kokkuleppe ratifitseerimise seadus 20.10.2016
275 Kindlustustegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 20.10.2016
302 Tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seadus 20.10.2016
278 Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus 20.10.2016
257 Jäätmeseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 20.10.2016
245 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus 20.10.2016
284 Horvaatia Vabariigi Euroopa Majanduspiirkonnas osalemise lepingu ratifitseerimise seadus 20.10.2016
301 Ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 19.10.2016
250 Ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadus 19.10.2016
254 Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmise seadus 19.10.2016
299 Riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 19.10.2016
270 Elektrituruseaduse, asjaõigusseaduse ja ehitusseadustiku muutmise seadus 19.10.2016
205 Hädaolukorra seadus 19.10.2016
295 Ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 19.10.2016
249 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadus 19.10.2016
296 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus 19.10.2016
282 Mahepõllumajanduse seaduse muutmise seadus 19.10.2016
204 Riigihangete seadus 18.10.2016
188 Ühistranspordiseaduse muutmise seadus 17.10.2016
258 Abieluvararegistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (abieluvararegistri pidamise ja kannete tegemise üleandmine) 17.10.2016
259 Raamatupidamise seaduse muutmise seadus 12.10.2016
260 Hasartmänguseaduse § 100 muutmise seadus 12.10.2016
262 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seadus 28.09.2016
251 Välismaalaste seaduse, Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus 23.09.2016

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
277 Eesti Vabariigi valitsuse ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus 20.10.2016
202 Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seadus 20.10.2016
236 Ohvriabi seaduse muutmise seadus 19.10.2016
279 Laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadus 19.10.2016
242 Eesti Vabariigi ja Gruusia vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu ning selle muutmise protokolli ratifitseerimise seadus 19.10.2016
283 Montenegro ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seadus 19.10.2016
237 E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus 18.10.2016
286 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine" 12.10.2016
240 Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisest tulenev avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus 12.10.2016
217 Perehüvitiste seadus 10.10.2016
130 Elektroonilise side seaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadus 10.10.2016
81 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 10.10.2016
103 2016. aasta riigieelarve seadus 10.10.2016
109 Riigikogu otsus "Eesti Arengufondi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" 20.09.2016
206 Riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus 25.08.2016
175 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 25.08.2016
283 Meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus 19.08.2016
55 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus 19.08.2016
82 Veeseaduse muutmise seadus 19.08.2016
8 Kindlustustegevuse seadus 19.08.2016
88 Riigikogu otsus "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aktsiaseltsi Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud võimaliku korruptsiooni ja tulevikus sellelaadsete juhtumite vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks" 19.08.2016
568 Pakendiseaduse muutmise seadus 19.08.2016
513 Riigieelarve seadus 19.08.2016
470 Vanemahüvitise seaduse muutmise seadus 19.08.2016
216 Hasartmänguseadus 19.08.2016
Tagasiside