Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seadus 254 SE

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud:26.07.2012
Juhtivkomisjon:Rahanduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Sven Sester
Vastutav ametnik: Andres Ando
 
Tekstid:I lugemine - Seletuskiri
I lugemine - Seletuskiri
II lugemine - Seletuskiri
II lugemine - Muudatusettepanekute loetelu
II lugemine - Lugemise tekst
III lugemine - Lugemise tekst
Algtekst
Algtekst
Seletuskiri
Seletuskiri
Lõpptekst
Märksõnad:majanduslik stabiliseerumine, finantsabi, euroala, osalus, lepingu ratifitseerimine, parlamendi pädevus, seadusandlik menetlus
Eelnõu menetluskäik
14.09.2012Välja kuulutatud
11.09.2012Välja kuulutatud
31.08.2012Saadetud Vabariigi Presidendile
30.08.2012Riigikogu erakorraline istungjärk, 30.08.2012 kaks tundi pärast kl 10 algava lõppu (kell 16:10)
Otsus: Vastuvõtmine
30.08.20122301 toetusallkirja EMS rahvahääletuse korraldamiseks
30.08.2012IRL arvamus 254 SE kohta
30.08.2012Riigikogu erakorraline istungjärk, 30.08.2012 kell 10.00
Otsus: Teine lugemine lõpetatud
28.08.2012Komisjoni istung teisipäev, 28.08.2012 11:30
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Saata kolmandale lugemisele, kui teine lõpetatakse 30.08.2012
22.08.2012ELAK arvamus 254 SE kohta
22.08.2012ÕAO arvamus 254 SE kohta
22.08.2012PÕSK arvamus 254 SE kohta
21.08.2012Ivar Raig, Endel Lippmaa, Andra Veidemann, Anto Raukas, Ülo Vooglaid, Jüri Martin, Heido Vitsur, Rainer Vakra, Viive Rosenberg, Igor Gräzin: arvamus Eesti Vabariigi liitumisest ESM- i lepinguga
21.08.2012Komisjoni istung teisipäev, 21.08.2012 10:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
08.08.2012Saadetud teisele lugemisele
08.08.2012Riigikogu erakorraline istungjärk 8.08.2012 11:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
02.08.2012Komisjoni istung neljapäev, 2.08.2012 11:00
Otsus: Võtta teadmiseks
Jätkata arutelu komisjonis
31.07.2012Komisjoni istung teisipäev, 31.07.2012 11:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 21.08.2012 10:00
Määrata ettekandjaks
27.07.2012Saadetud esimesele lugemisele
27.07.2012Menetlusse võetud
26.07.2012Algatatud