Euroopa Liidu toimimise lepingu muudatuse ratifitseerimise seadus 237 SE

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud:28.05.2012
Juhtivkomisjon:Põhiseaduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Rait Maruste
Vastutav ametnik: Tim Kolk
 
Tekstid:II lugemine - Seletuskiri
Algtekst
Algtekst
Seletuskiri
Lõpptekst
Märksõnad:euroala, majanduslik stabiliseerumine, finantsabi, lepingu ratifitseerimine, Euroopa Liidu toimimise leping
Eelnõu menetluskäik
16.08.2012Avaldatud Riigi Teatajas
14.08.2012Välja kuulutatud
13.08.2012Saadetud Vabariigi Presidendile
08.08.2012Riigikogu erakorraline istungjärk 8.08.2012 11:00
Otsus: Vastuvõtmine
02.08.2012Komisjoni istung neljapäev, 2.08.2012 11:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
12.06.2012Täiskogu istung teisipäev, 12.06.2012 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
04.06.2012Komisjoni istung esmaspäev, 4.06.2012 11:15
Otsus: Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 12.06.2012
Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 26.06.2012 16:00
Määrata ettekandjaks
29.05.2012Menetlusse võetud
28.05.2012Algatatud