Avaliku teenistuse seadus 193 SE

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud:06.03.2012
Juhtivkomisjon:Põhiseaduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Väino Linde
Vastutav ametnik: Erle Enneveer
 
Tekstid:II lugemine - Seletuskiri
II lugemine - Muudatusettepanekute loetelu
II lugemine - Lugemise tekst
III lugemine - Lugemise tekst
Seletuskiri
Seletuskiri
Seletuskiri
Seletuskiri
Seletuskiri
Algtekst
Lõpptekst
Märksõnad:andmebaas, distsiplinaarmenetlus, riigiteenistuja, avalik teenistuja, ametnik, riigiteenistujate eeskirjad, töölt vabastamine, haldusvastutus, töö tasustamine, personalihaldus, tööaeg
Eelnõu menetluskäik
06.07.2012Avaldatud Riigi Teatajas
28.06.2012Välja kuulutatud
15.06.2012Saadetud Vabariigi Presidendile
13.06.2012Täiskogu istung kolmapäev, 13.06.2012 14:00
Otsus: Vastuvõtmine
06.06.2012Täiskogu istung kolmapäev, 06.06.2012 14:00
Otsus: Teine lugemine lõpetatud
31.05.2012Komisjoni istung neljapäev, 31.05.2012 kell 9:00
Otsus: Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 06.06.2012
Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Saata kolmandale lugemisele, kui teine lõpetatakse 13.06.2012
Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
30.05.2012Komisjoni istung kolmapäev, 30.05.2012 kell 19:20
Otsus: Võtta päevakorrast tagasi
11.05.2012Eesti Personalitöö Arendamise Ühing PARE Avaliku teenistuse seaduse kohta
07.05.2012Komisjoni istung esmaspäev, 7.05.2012 11:15
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
07.05.2012Tallinna Linnakantselei avaliku teenistuse seaduse eelnõust kohalike omavalitsusüksuste aspektist
25.04.2012JuM: Muudatusettepanekute esitamine avaliku teenistuse seaduse eelnõule
25.04.2012European Federation of Public Service Unions EPSU (Euroopa Föderatsiooni Avaliku Teenistuse Ametiühing) Avaliku teenistuse seaduse (193 SE) reformist Eestis
25.04.2012Riigi ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit (ROTAL) Arvamus avaliku teenistuse seaduse eelnõu (193 SE) kohta
25.04.2012Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts (EAÕS) Arvamus avaliku teenistuse seaduse eelnõu § 141 punktide 13 ja 22 kohta
25.04.2012Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL) Avaliku teenistuse seaduse eelnõu 193 SE muudatusettepanekud
25.04.2012Riigikohtu esimees: Avaliku teenistuse seaduse eelnõu (193 SE)
10.04.2012Komisjoni istung teisipäev, 10.04.2012 14:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
04.04.2012Täiskogu istung kolmapäev, 04.04.2012 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
04.04.2012Eesti Maaomavalitsuste Liidu (EMOL) ja Eesti Linnade Liidu (ELL) ettepanekud avaliku teenistuse seaduse eelnõule (193 SE)
12.03.2012Komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2012 11:15
Otsus: Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 04.04.2012
12.03.2012Komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2012 11:15
Otsus: Määrata ettekandjaks
Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 25.04.2012 18:00
08.03.2012Menetlusse võetud
06.03.2012Algatatud