Praktika Riigikogu Kantseleis

Praktikale Riigikogu Kantseleisse võib üldjuhul kandideerida üliõpilane, kes omandab kõrgharidust ja on läbinud õppeaineid vähemalt kahe õppeaasta ainepunktide ulatuses, valdab vabalt eesti keelt ja tunneb huvi Riigikogu ja Riigikogu Kantselei tegevuse vastu.

Taotlusele palume lisada CV, praktikajuhend, akadeemiline õiend või väljavõte õpinguraamatust ning motivatsioonikiri. Praktika ei ole tasustatud.

 
 2014 II poolaasta praktikakohad avaldatakse jooksvalt vastavalt võimalustele.
  
   
  

Lisainfo irina dot kova at riigikogu dot ee (Irina Kõva, personaliosakonna nõunik)
 

Praktika taotluse vorm

Nimi:
Õppeasutus:
Eriala ja kursus:
Praktika soovitav algus ja lõpp:
Millisesse struktuuriüksusesse soovite praktikale tulla:
Teie kontaktandmed:
Lisa fail:
 
 
 
 

 

 

14.10.2014
14.10.2014