Praktika Riigikogu Kantseleis

Praktikale Riigikogu Kantseleisse võib üldjuhul kandideerida üliõpilane, kes omandab kõrgharidust ja on läbinud õppeaineid vähemalt kahe õppeaasta ainepunktide ulatuses, valdab vabalt eesti keelt ja tunneb huvi Riigikogu ja Riigikogu Kantselei tegevuse vastu.

Taotlusele palume lisada CV, praktikajuhend, akadeemiline õiend või väljavõte õpinguraamatust ning motivatsioonikiri. Praktika ei ole tasustatud.

Lisainfo irina dot kova at riigikogu dot ee (Irina Kõva, personaliosakonna nõunik)

 
 UUS!
 
2014.aasta detsembrist kuni 2015.aasta 13.veebruarini on võimalus sooritada praktika Riigikogu majanduskomisjonis. Praktikale on oodatud õigusteaduse bakalaureuse viimase aasta või magistriõpe üliõpilased, praktika sisuks on eelnõude menetlemine komisjonis ja täiskogus (menetlusetapid, muudatusettepanekud, tekstid ja seletuskirjad), parlamentaarsed kuulamised (komisjoni istung, avalik istung), asjaajamine.
  
   
  

 
 

Praktika taotluse vorm

Nimi:
Õppeasutus:
Eriala ja kursus:
Praktika soovitav algus ja lõpp:
Millisesse struktuuriüksusesse soovite praktikale tulla:
Teie kontaktandmed:
Lisa fail:
 
 
 
 

 

 

03.12.2014
03.12.2014