Praktika Riigikogu Kantseleis

Praktikale Riigikogu Kantseleisse võib üldjuhul kandideerida üliõpilane, kes omandab kõrgharidust ja on läbinud õppeaineid vähemalt kahe õppeaasta ainepunktide ulatuses, valdab vabalt eesti keelt ja tunneb huvi Riigikogu ja Riigikogu Kantselei tegevuse vastu.

Taotlusele palume lisada CV, praktikajuhend, akadeemiline õiend või väljavõte õpinguraamatust ning motivatsioonikiri. Praktika ei ole tasustatud.

Vabad praktikakohad.

Praktika koht: Riigikogu õiguskomisjon
Praktika aeg: 12.05-19.06
Õpitav eriala: õigusteadus
Praktika lühisisu: komisjoni istungite ettevalmistamine ja protokollimine, eelnõude menetlemine, arvamuste ja muude dokumentide koostamine.
 
Praktikakoht: Riigikogu kultuurikomisjon
Praktika aeg: ajavahemikus 1.09-28.11
Õpitav eriala: õigusteaduse magistriõpe
Praktika lühisisu: eelnõude menetlemine komisjonis ja täiskogus (menetlusetapid, muudatusettepanekud, tekstid ja seletuskirjad), parlamentaarsed kuulamised (komisjoni istung, avalik istung, oluliselt tähtsa riikliku küsimuse arutamine), asjaajamine.
 
Praktikakoht: Riigikogu sotsiaalkomisjon
Praktika aeg: ajavahemikus 1.09-28.11
Õpitav eriala: õigusteadus või sotsiaaltöö
Praktika lühisisu: eelnõude menetlemine komisjonis ja täiskogus, komisjoni istungite ettevalmistamine, info kogumine ja ülevaadete koostamine komisjonis arutatavate teemade kohta, asjaajamine.
 
  

Täiendavad praktikakohad avaldame jooksvalt.

Lisainfo irina dot kova at riigikogu dot ee (Irina Kõva, personaliosakonna nõunik)
 

Praktika taotluse vorm

Nimi:
Õppeasutus:
Eriala ja kursus:
Praktika soovitav algus ja lõpp:
Millisesse struktuuriüksusesse soovite praktikale tulla:
Teie kontaktandmed:
Lisa fail:
 
 
 
 

 

 

08.05.2014
11.07.2014