Riigikogu

Riigikogu eelinfo 1. – 7. juuni

Esmaspäev, 1. juuni

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Kaitseminister Sven Mikser vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele Kaitseliidu ebapiisava rahastamise, ebamõistliku riigihanke ja lisajõu kasutamise reeglite kohta avaliku korra tagamises ning Šveitsi poolt pakutavate tankide vastuvõtmise kohta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Eesti seisukohad põllumajanduse, metsanduse ja maakasutuse sektori integreerimist EL-i kliima- ja energiapoliitika raamistikku aastani 2030 käsitleva avaliku konsultatsioonidokumendi kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja; märgukiri 04.05.2015; veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (23 SE); Riigikogu otsuse „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (45 OE); Riigikogu otsuse „Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine“ eelnõu (44 OE);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülevaade hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorraldusest ja toimetuleku toetamisest (ruum L241);

maaelukomisjonis – kohtumine keskkonnaminister Marko Pomerantsiga; Eesti seisukohad põllumajanduse, metsanduse ja maakasutuse sektori integreerimisest EL-i kliima- ja energiapoliitika raamistikku aastani 2030 käsitleva avaliku konsultatsioonidokumendi kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile, kutsutud keskkonnaministeeriumi ja põllumajandusministeeriumi esindajad; pöördumine Suure-Jaani vallavalitsuselt; kiri taimekasvatusest; kutse Ruhnu valda;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse „Eesti Arengufondi nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu esitamine ja kandidaatide valimine; Eesti EL-i poliitika aastateks 2015-2019, siseturu ja konkurentsiküsimuste planeerimine, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, justiitsministeeriumi, kultuuriministeeriumi ja Riigikantselei esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Riigikohtu liikme Jüri Ilvesti kohtunikuametist vabastamine“ eelnõu (34 OE), kutsutud Riigikohtu esimees Priit Pikamäe; Riigikogu otsuse „Paavo Randma Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (35 OE), kutsutud Riigikohtu liikme kandidaat Paavo Randma; pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 täiendamise seaduse eelnõu (4 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – ülevaade Eesti EL-i poliitika kavandamisest, seisukohad rahandus- ja eelarvepoliitika osas;

riigikaitsekomisjonis – psühholoogiline kaitse, kutsutud valitsuse kommunikatsioonibüroo nõunik Ilmar Raag;

sotsiaalkomisjonis kell 11.10: ravimiameti tööst, kutsutud ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp;

väliskomisjonis – Euroopa rände välismõõde, kutsutud Euroopa Parlamendi liikmed Urmas Paet ja Indrek Tarand, välisministeeriumi, siseministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti ning MTÜ Pagulasabi esindajad; informatsioon komisjoni liikmete tegevusest;

õiguskomisjonis – kell 11.30: kohtumine riigi peaprokuröri Lavly Perlinguga ning tutvumine riigiprokuratuuriga (Wismari 7).

korruptsioonivastases erikomisjoni väljasõiduistung – kell 13.10: kohtumine keskkriminaalpolitsei juhtkonnaga, ülevaade keskkriminaalpolitsei rollist korruptsioonikuritegude ennetamisel ja tõkestamisel;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli auditiaruande „Riigi tegevus põlevkivi kaevandamis- ja töötlemisjäätmete käitlemise korraldamisel“ arutelu, kutsutud keskkonnaministeeriumi kantsler Andres Talijärv, keskkonnaameti, keskkonnainspektsiooni keskkonnaagentuuri, Eesti Energia ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab tervituskõne kodakondsustseremoonial (Valge saal).

Kell 14 – väliskomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Euroopa Komisjoni vanemametnikega (konverentsisaal).

Kell 14.45 – riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad BALTDEFCOL (vanemohvitseride kõrgem juhtimiskursus) õppuritega (ruum L241).

Kell 15.30 – Eesti-Georgia parlamendirühma liige Maris Lauri kohtub Idapartnerluskeskuse kutsel Eestis viibivate Georgia põllumajanduse ekspertide delegatsiooniga.

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Eestimaa talupidajate keskliidu ja Eesti põllumeeste keskliidu esindajatega.

Kell 18 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Gruusia suursaadiku Tea Akhvlediani vastuvõtul (Swissotel).

Teisipäev, 2. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: täiskasvanute koolituse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (12 SE).

Esimene lugemine – 8 eelnõu: Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (36 SE); tulumaksuseaduse § 48 täiendamise seaduse eelnõu (2 SE); Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga ühinemise ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (39 SE); Riigikogu otsuse “Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (26 OE); Riigikogu otsuse “Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (27 OE); Riigikogu otsuse “Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (28 OE); Riigikogu otsuse “Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (29 OE); Riigikogu otsuse “Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (30 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – töökorralduslikud küsimused;

maaelukomisjoni ja keskkonnakomisjoni avalik ühisistung: kollektiivne pöördumine karusloomakasvanduste keelustamise kohta Eestis, kutsutud põllumajandusministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, veterinaar- ja toiduameti, MTÜ loomade eestkoste organisatsiooni Loomus, Eesti loomakaitse seltsi, Eesti karusloomakasvatajate aretusühingu, Eesti karusnahaliidu, Eesti karusnahatootjate liidu, karusloomakasvatajate ja Eestimaa loomakaitse liidu esindajad, toimub veebiülekanne (konverentsisaal);

majanduskomisjonis – tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (22 SE), kutsutud rahandusminister Sven Sester; maaelukomisjoni kirja arutelu; Eesti Arengufondi nõukogu liikmete nimetamise otsuse eelnõu menetluslikud otsused; Eesti EL-i poliitika aastateks 2015-2019, energia- ja transpordiküsimuste planeerimine, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.30: väljasõiduistung Riigikohtusse Tartus.

rahanduskomisjonis – kohtumine eelarvenõukogu esimehe Raul Eametsaga; ülevaade perioodi 2014-2020 struktuurivahendite olulisematest rahastamisprioriteetidest ja rakendamisest;

riigikaitsekomisjonis – kell 13.05: avalik arvamus riigikaitsest, kutsutud kaitseministeeriumi ja Turu-uuringute AS-i esindajad; MTÜ Ida-Viru noorte akadeemia läbiviidava projekti „Sinu riigi kaitse“ tutvustamine, kutsutud projekti esindajad;

sotsiaalkomisjonis – Eesti meremeeste sotsiaalsetest garantiidest ja Eesti merendussektori konkurentsivõime hetkeolukorrast, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; pagulaskeskuse tegevusest, kutsutud AS Hoolekandeteenused juhatuse esimees Maarjo Mändmaa;

väliskomisjonis – kohtumine ettevõtlusministri Urve Palo ja Ettevõtluse arendamise sihtasutuse juhatuse esimehe Hanno Tombergiga; ülevaade Eesti ja Aserbaidžaani kahepoolsetest suhetest, kutsutud välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kohtumine Eesti kohtuekspertiisi instituudi direktori Üllar Lannoga (Tervise 30).

Sündmused

Kell 9 – väliskomisjoni esimees Hannes Hanso, riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ning Riigikogu liikmed Maris Lauri ja Andrei Novikov kohtuvad Euroopa Komisjoni asepresidendi Jyrki Kataineniga (ruum L251).

Kolmapäev, 3. juuni

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu: kindlustustegevuse seaduse eelnõu (8 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (41 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (40 SE); riiklike peretoetuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (38 SE).

Sündmused

Kell 9.30 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Eesti maaomavalitsuste liidu ja Eesti linnade liidu esindajatega.

Kell 10 – keskkonnakomisjoni ja Eesti metsa- ja puidutööstuse liidu konverents „Kestlik tulevikumajandus – fookus metsa ja puidutööstusel“ (konverentsisaal).

Kell 13.15 – riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad Eestis paikneva Ameerika Ühendriikide maaväe üksuste juhtkonnaga (ruum L241).

Neljapäev, 4. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta.
Ettekandja Riigikohtu esimees Priit Pikamäe

Kell 14 – komisjonides istungid

rahanduskomisjonis – investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE); kindlustustegevuse seaduse eelnõu (8 SE); sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõust (41 SE); ülevaade Euroopa Komisjoni riigipõhistest soovitustest ja ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse otsustest;

riigikaitsekomisjonis – riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Kaitseväe peastaapi, kohtumine Kaitseväe juhatajaga, kaitseväe suurõppuse “Siil 2015″ kokkuvõtete tegemine ja aktuaalsed küsimused;

väliskomisjonis – kell 13: ülevaade arengutest Ukrainas ning Ukraina ja Eesti kahepoolsetes suhetes, kutsutud Eesti suursaadik Ukrainas Sulev Kannike (videokonverents).

Sündmused

Kell 7 – pidulik lipuheiskamise tseremoonia lipupäeva tähistamiseks Toompeal Kuberneri aias, kõne peab Riigikogu esimees Eiki Nestor, osalevad Riigikogu aseesimehed Helir-Valdor Seeder ja Jüri Ratas, Eesti lipu seltsi ja isamaaliste organisatsioonide esindajad, naislaulu seltsi koorid, Kaitseväe orkester jt. Kell 11 – 16 on soovijatel võimalus käia Pika Hermanni tornis.

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas peab avakõne Põhja- ja Baltimaade kardioloogia kongressil (Swissotel).

Kell 12 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Tallinnas õppereisil oleva 10-liikmelise Afganistani diplomaatide grupiga (ruum L243).

Kell 13 – Riigikogu juhatus kohtub Riigikohtu esimehe ja kohtu kolleegiumite esimeestega.

Kell 17.30 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb rahvusvaheliste Hansapäevade avamise sündmusel Viljandis (Pärimusmuusika ait).

Kell 10.30 – väliskomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Ameerika Ühendriikide suursaadiku Jeffrey D. Levinega (ruum L253).

Reede, 5. juuni

Sündmused

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab tervituskõne Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu 20. aastapäeva juubelikonverentsil (Tallinna loomaaed).

Kell 12 – Euroopa Komisjoni võrdleva rände- ja lõimumispoliitikate uuringu „MIPEX 2015“ tulemuste esitlus, ettekande teevad Migration Policy Group esindaja Thomas Huddleston ja Kristina Kallas Balti uuringute instituudist Eesti lõimumispoliitika näitajatest rahvusvahelises võrdluses (konverentsisaal).

Välislähetused

31. mai – 2. juuni
Euroopa Liidu asjade komisjoni delegatsioon koosseisus Kalle Palling, Jaak Madison, Monika Haukanõmm, Juhan Parts, Rein Ratas ja Mihkel Raud osalevad rahvusparlamentide EL-i asjade komisjonide konverentsil (COSAC) Riias.

7. – 8. juuni
Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Balti Assamblee istungil Riias.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Keskerakond: Valitsuse esitatud kobareelnõu on ebapraktiline ja halvendab seaduste kvaliteeti

„Esmaspäeval menetlusse antud maksupakett on lähemal uurimisel tõeline segapundar. Kobareelnõusse on kokku pandud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus, sotsiaalmaksuseadus, tulumaksuseadus, Eesti Haigekassaseaduse muutmine ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmine. Sisuliselt võib öelda, et ühe eelnõuna on vaja menetleda õlleaktsiisi tõstmist ja haigekassa vahendite tagamist. Valitsuse eelnõude infosüsteemist on võimalik tuvastada, et 8. mail 2015 saadeti ministeeriumite kooskõlastusringile kolm eraldiseisvat eelnõud. Jääb arusaamatuks, mis põhjusel otsustas valitsus ise arutada maksumuudatusi korrektselt kolme erineva seadusena, aga Riigikogule edastada eelnõud liidetuna üheks kobareelnõuks,“ sõnas Kadri Simson.

Simson jätkas: „Taolise kobareelnõu vastu on võidelnud varasemalt näiteks endine Riigikogu esimees Ene Ergma, president Toomas Hendrik Ilves aga ka tänane spiiker Eiki Nestor, kes on sõnanud, et kobareelnõud on tihti arusaamatult ja ebapraktiliselt koostatud ning toovad kaasa segadust ja ebapädeva menetluse komisjonides. Oleks huvitav kuulda, mida ütleb Nestor tänase kobareelnõu kohta, millega tahetakse lihtsalt opositsioonist üle sõita.“

„Opositsioonilt võetakse ju kokku pandud eelnõuga sisuliselt ära võimalus hääletada näiteks tulumaksuvaba miinimumi tõstmise poolt, sest selle poolt hääle andmine tähendaks automaatselt ka kütuseaktsiisi tõusu poolt olemist. Riigikogu kodukord näeb ette, et kui seadus läbib esimese lugemise, siis on riigikogu liikmetel ja fraktsioonidel õigus kümne tööpäeva jooksul esitada omapoolseid muudatusettepanekuid. Seekord aga otsustati kümne päeva asemel anda ainult kolm,“ nentis saadik pettumusega.

„Ma mõistan, et tänase segaduse ja kiirustamise on tinginud valitsuse vajadus maksumuudatused enne esimest juulit läbi suruda, kuid taoline kiirkorras tegemine on praagi tootmine, mille käigus lihtsalt sõidetakse opositsioonist üle,“ lõpetas Kadri Simson.

Lisainfo:
Jaan Männik
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni pressiesindaja
Tel 53 474 246
Jaan.Mannik@riigikogu.ee

Jaanus Karilaid: Poliitiline mäng maavanematega on ohuks Eesti julgeolekule

„Poliitmängude suurepärane näide on Läänemaa maavanema koht, mis on juba üle poole aasta määramata, kuigi tugevaid kandidaate oleks omavalitsusjuhtide seast valida piisavalt. Kahetsusväärsel kombel kemplevad aga võimuliidu erakondade keskkontorid omavahel ning lähtuvad liialt palju oma erakonna huvidest. Maavanem peaks olema kõrgemal erakondlikest mängudest, kuid paraku pole see nii,“ sõnas Jaanus Karilaid.

Saadik tõi välja, et julgeolekupoliitika alustes, mis kinnitati Riigikogus konsensuslikult 2010. aastal, seisab must-valgelt järgmine tekst – Ühtlase regionaalse arengu ja asustatuse tagamiseks korraldab riik vajaliku infrastruktuuri väljaarendamise, toetab kohalike omavalitsuste suutlikkuse tõstmist, tagab turvalisuse, hariduse, tervishoiu ja muude avalike teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse ning regionaalpoliitika tervikliku juhtimise.

„Seega on meil täna kaks võimalust. Esiteks, kas keskvalitsus hakkab rakendama alusdokumentides lubatut või teeb valitsus ettepaneku muuta julgeolekupoliitika aluste dokumenti ja antud lausung sealt välja võtta. Maavanemate politiseerimine ja alusdokumentides sätestatu eiramine süvendab väljarännet maapiirkondadest ning jõutud maakonnad on kriisi hetkel ohuks meie julgeolekule. Leian, et maavanemate paika määramise mureküsimust aitaks lahendada see, kui valitsuse asemel määraks maavanemad ametisse hoopis erinevad omavalitsusliidud,“ lõpetas Jaanus Karilaid.

Lisainfo:
Jaanus Karilaid
Jaanus.karilaid@riigikogu.ee
Tel. 53428029

Keskerakond on kütuseaktsiisi tõstmise vastu kogunud juba üle 7000 allkirja

“Meie kampaania on väga hästi vastu võetud, sest kütuseaktsiisi tõus puudutab meid kõiki, mitte ainult automanikke. Inimesed mõistavad väga hästi, et kütuse kallinemine toob kaasa üleüldise hinnatõusu,” ütles Keskerakonna peasekretär.

Allkirju kollektiivsele pöördumisele saab anda kõigis Eesti Keskerakonna piirkondlikes büroodes üle Eesti ning Keskerakonna veebilehel aadressil http://keskerakond.ee/hinnad/ kuni 5. juunini. Kogutud allkirjad plaanib Keskerakond Riigikogule üle anda 8. juunil.

Riigikogul on töös peretoetuste tõstmise seaduseelnõu

Lapsetoetuse suurus alates kolmandast lapsest peres ei muutu ning seda makstakse endiselt 100 eurot lapse kohta.

Samas kolme- ja enamalapselistele peredele luuakse uus peretoetus – lasterikka pere toetus.
Kolme kuni kuut last kasvatavale perele on see 200 eurot, seitset ja enamat last kasvatavale perele 370 eurot. Senine seitsme ja enamalapselise pere vanema toetus eraldi liigina kaotatakse.

Peretoetuste arutelu sotsiaalkomisjonisRiigikogu sotsiaalkomisjon toetas 28. mai istungil (fotol) peretoetuste tõstmist ning otsustas vastava seaduseelnõu saata Riigikogu täiskokku esimesele lugemisele 3. juunil.

„Seaduse eesmärk on vähendada laste vaesust ja toetada peresid. Lasterikkad pered alates kolmandast lapsest on ühiskonnale olulised ning parema toetussüsteemiga riik julgustab peresid kolmandat ja enamat last saama,“ ütles sotsiaalkomisjoni esimees Aivar Kokk.

„On heameel, et peredel tekib kindlustunne läbi selle eelnõu. Riik toetab rohkem laste kasvatamist ja ka lasterikka pere toimetulek paraneb läbi uue lasterikka pere toetuse,“ ütles sotsiaalkomisjoni eelnõu ettekandja Helmen Kütt.

Valitsuse algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (38 SE) tutvustas sotsiaalkomisjonile sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna.

Fotod istungilt:

Loe lisaks:

Riigikogus moodustati kaks parlamendirühma ja kaks toetusrühma

Parlamendirühmad aitavad Riigikogu liikmetel suhelda teiste riikide parlamentidega, viia ellu välispoliitikat ja tutvustada meie riiki mujal maailmas. Ühenduste kaudu saavad Riigikogu üksikliikmed ja fraktsioonid tõmmata tähelepanu konkreetsele teemale ning toetada ja kaitsta kitsama eluvaldkonna huve.

Eesti-Maroko parlamendirühma esimees on Andre Sepp ning aseesimees Mailis Reps. Parlamendirühma kuuluvad Kristjan Kõljalg ja Imre Sooäär.

Eesti-Tšehhi parlamendirühma esimees on Mailis Reps ning liikmed Raivo Aeg, Aadu Must, Kersti Sarapuu, Andre Sepp, Märt Sults ja Tarmo Tamm.

Inimõiguste toetusrühma esimees on Mart Nutt ning aseesimees Mailis Reps. Toetusrühma liikmed on Jüri Adams, Yoko Alender, Andres Anvelt, Hannes Hanso, Monika Haukanõmm, Andres Herkel, Külliki Kübarsepp, Jaanus Marrandi, Kalle Muuli, Mati Raidma ja Helir-Valdor Seeder.

Võrdse kohtlemise toetusrühma esimees on Yoko Alender ning toetusrühma 36 liiget on Andres Anvelt, Krista Aru, Maire Aunaste, Ivi Eenmaa, Hannes Hanso, Monika Haukanõmm, Jüri Jaanson, Kalvi Kõva, Liina Kersna, Mihhail Korb, Eerik-Niiles Kross, Helmen Kütt, Martin Kukk, Kristjan Kõljalg, Maris Lauri, Lauri Luik, Marianne Mikko, Eiki Nestor, Mart Nutt, Jevgeni Ossinovski, Kalle Palling, Heljo Pikhof, Heidy Purga, Laine Randjärv, Valdo Randpere, Jüri Ratas, Mihkel Raud, Mailis Reps, Vilja Savisaar-Toomast, Andre Sepp, Kadri Simson, Mark Soosaar, Imre Sooäär, Anne Sulling, Priit Toobal ja Toomas Vitsut.

XIII Riigikogu on moodustanud kokku 42 parlamendirühma ja 38 ühendust.

Parlamendirühmade nimekiri

Ühenduste nimekiri

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Menetlusse võeti kollektiivne pöördumine kütuseaktsiisi tõusu ärajätmiseks

Kollektiivsele pöördumisele allakirjutanud ei pea õigeks kütuseaktsiisi ootamatut ja suuremääralist tõstmist, sest see tõstab kohe ja järsult elukalIidust, sealhulgas transpordi, kütte, toidu ja teisi hindu.

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837

gunnar.paal@riigikogu.ee

 

 

 

 

 

Osalemine Eesti Reservohvitseride Kogu Juristide Sektsiooni konverentsil

Riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert osaleb Tartus Kaitseväe Ühendatud õppeasutustes toimuval Eesti Reservohvitseride Kogu Juristide Sektsiooni VI konverentsil, kus käsitletakse sõjaaegset kohtukorraldust ja rahvusvahelist sõjaõigust

Nestor Kiievi julgeolekufoorumil: suurim vastasseis on avatud ja suletud maailmanägemuste vahel

„Juba mõnda aega on suurim vastasseis avatud ja suletud maailmanägemuste vahel. Avatud maailm on demokraatlik, inimest ja vabadusi austav, salliv, võite ja kaotusi tunnistav,“ märkis Nestor. „Suletud maailmas on ainult võidud, mille abil loodetakse hoida inimesi uskumuses, et need teistsugused, on kindlasti vaenlased. Ja selle vale abil hoida end võimul.“

Nestori sõnul pole seetõttu vaja imestada, kui autoritaarsed režiimid, euroskeptikud, marurahvuslased, homo – ja ksenofoobid leiavad ja toetavad teineteist. „Neil on üks vaenlane ja see on avatud ja salliv maailm,“ lisas ta.

Nestor tõdes, et avatud ühiskonna mudel ei välista eksimuste tegemist. „Ent mida avatum on ühiskond, seda kiiremini eksimused selguvad ja need saab ka varakult parandada,“ ütles Riigikogu esimees. „Demokraatiavastaste valitsemirežiimide puhul teadupoolest eksimusi ei esine.“

Neljapäevase Ukraina visiidi raames kohtus Nestor eile Ukraina parlamendi spiikri Volodõmõr Groismaniga ning täna Ukraina välisministri Pavlo Klimkiniga ja Ukraina peaministri Arseni Jatsenjukiga.

Fotod visiidist

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
urmas.seaver@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Hanso: Eesti laevakaitsjate vabastamisele aitab kaasa rahvusvaheline tähelepanu

„Väliskomisjoni soov on hoida teemat jätkuvalt avalikkuse ja rahvusvahelise tähelepanu all, et saavutada võimalikult kiiresti meie kodanikke kaitset puudutavas küsimuses positiivne lahendus,“ ütles väliskomisjoni esimees Hannes Hanso.

Hanso sõnul on ülimalt oluline, et Eesti riik ei jäta oma kodanike kaitseks kasutamata ühtegi võimalust.

Hanso sõnul on Eesti riigi töö oma kodanike kaitsel kasvava tähtsusega, sest meie kodanikud liiguvad maailmas palju ringi ja paraku tuleb ette ka olukordi, kus nad riigi tuge vajavad.

Indias Eesti laevakaitsjate kinnipidamisega seotud asjaoludest andis väliskomisjonile ülevaate välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Marina Kaljurand.

India ülemkohus arutas Eesti laevakaitsjate kaasust aprilli lõpus ja mai alguses, kuid läks otsust tegemata suvepuhkusele. Kaljuranna sõnul on India ülemkohult oodata otsust 14 Eestist pärit laevakaitsja suhtes pärast juunis lõppevat puhkust. Eesti laevakaitsjad peeti Indias kinni 2013. aasta 18. oktoobril. Hetkel puudub neil luba riigist lahkumiseks.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356; 51 53 903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee