Riigikogu

Siret Kotka: Maaeluminister ei ole kriisiolukorraga adekvaatselt hakkama saanud

„On reaalne oht, et seakatk levib peagi üle kogu Eesti. Juba möödunud sügisel lahvatanud probleemile on olnud valitsusel piisavalt aega, et adekvaatselt reageerida ning rakendada vastavaid meetmeid. Paraku pole seda suudetud siiani teha. Ka seakasvatajad on sõnanud, et valitsus on katkuvastaste meetmetega selgelt hiljaks jäänud. Tuleb nentida, et maaeluminister Urmas Kruuse ei ole oma tööga hakkama saanud,“ sõnas maaelukomisjoni aseesimees Siret Kotka.

Kotka jätkas: „Senine retoorika on olnud, et paanikaks pole põhjust, katk ju inimestele ei nakka. Kui aga seakatku tõttu kaob üle Eestimaa sadu töökohti, siis hakkab katk külge küll! Tegemist on spetsialiseerunud tööjõuga, kellel on raske leida uut tööd. Seakatk mõjutab neid inimesi väga suurel määral. Rääkimata ettevõtjatest, kellel võib tuulde kaduda kogu tehtud elutöö.“

„Viimastel päevadel on muutunud suhteliselt tavaliseks teated, et marjulised ja seenelised leiavad metsas käies metssea korjuseid. Eesti põllumajandus on tõsises ohus ning taoline olukord väärib valitsuse kriisikomisjoni kokkukutsumist. Kruusel ja Vabariigi Valitsusel laiemalt on aeg jalad kõhu alt välja võtta ja olukorra tõsisust mõista,“ lõpetas Siret Kotka.

Teate edastas:
Jaan Männik
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni pressiesindaja
Tel 53 474 246

Lisainfo:
Siret Kotka
Siret.kotka@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo 3. – 9. august

Reede, 7. august

Kell 10.00 – Väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa kohtub Toompeal Ameerika Ühendriikide Kongressi Esindajatekoja saadikutega (ruum L251).

Kell 14.45 – Riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad Toompeal Ameerika Ühendriikide Kongressi Esindajatekoja liikmete ning neid saatva delegatsiooniga.

Riigikogu esimees Eiki Nestor autasustab Kodukandi Aasta küla 2015 Eesti Külade XI Maapäeval Järvamaal, Säreveres.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu nelja komisjoni koosseisud muutusid

Riigikogu juhatuse otsusega kinnitati Keit Pentus-Rosimannus väliskomisjoni liikme kohale.

Samuti kinnitati Valdo Randpere lahkumine väliskomisjoni liikme kohalt ning asumine õiguskomisjoni liikme kohale.

Juhatus kinnitas ka Igor Gräzini lahkumise õiguskomisjoni liikme kohalt ning asumise maaelukomisjoni liikme kohale ja Meelis Mälbergi lahkumise maaelukomisjoni liikme kohalt ning asumise keskkonnakomisjoni liikme kohale.

Seoses Pentus-Rosimannuse vabastamisega valitsuse liikme kohustustest ning tema Riigikogu liikme volituste taastumisega 16. juulil lõppesid 15. juulil Riigikogu liikme Ivi Eenmaa volitused, kes kuulus varem keskkonnakomisjoni.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Komisjon arutas sigade Aafrika katkuga seonduvat  ja toorpiima märgistusnõuete kavandatavat muudatust

Tänasele komisjoni erakorralisele istungile olid kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse, veterinaar- ja toiduameti (VTA), põllumeeste ning jahimeeste esindajad, et saada ülevaade Aafrika seakatku puhangust Eestis ning sellega seonduvatest murekohtadest ja meetmetest. Kuulati ära erinevate poolte seisukohad ja ettepanekud, mida tuleks ja kavatsetakse praeguses olukorras ette võtta. Ministri sõnul kompenseeritakse otsesed taudikahjud kuni 100 protsendi ulatuses ning sealiha hinna languse korral tahetakse kompenseerida ka majanduskahju. Ühiselt leiti, et kindlasti on vajalik metssigade arvukuse vähendamine. Oluliseks peeti aktiivset teavitustööd katku leviku ja ohtude kohta ning bioohutusmeetmete ranget järgimist. Maaelukomisjon arutab teemat kindlasti veel.

Teise päevakorrapunktina arutleti uue kehtivat asendava ministri määruse „Toorpiima käitlemise hügieeninõuded“ eelnõu üle. Nimetatud määrusesse tahetakse lisada nõue, et toorpiima turustamisel peab piimatootja tarbijat või piima turustavat jaekaubandusettevõtjat teavitama, et toorpiima on soovitav tarbida kuumtöödeldult. Arutelul osalesid maaeluminister Urmas Kruuse, veterinaar- ja toiduameti (VTA) ja toorpiima tarbijatele turustatavate tootjate esindajad ning piimandusteadlane Tallinna Tehnikaülikoolist. Ministeeriumi esindajad märkisid, et mitmed teaduslikud uuringud viitavad, et toorpiim võib sisaldada inimesele kahjulikke patogeene. Ka Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) hinnangul on toorpiima kuumtöötlemine enne tarbimist parim viis tervisele kahjulike mikroorganismide hävitamiseks. Eesmärgiks ei ole toorpiima tarbimise keelustamine vaid eelkõige tarbija informeerimine toorpiimaga kaasnevatest riskidest ning võimalustest neid riske vähendada. Toorpiima tootjad ja ka mitmed komisjoniliikmed märkisid, et just töötlemata toorpiima tarbimine on väga kasulik ning toorpiimale soovitusliku sildi “Tarbida kuumtöödeldult“ lisamine tekitab tarbijas pigem segadust ja toote suhtes kahtlusi. Leiti, et paralleelselt ohtude uurimisega tuleks vaatluse alla võtta ka toorpiima kasulikkus. Kõik osalejad tõdesid, et Eesti piima kvaliteet on väga hea ning kontroll selle üle tõhus. Komisjoniliikmed olid seisukohal, et määruse eelnõu tuleks uuesti kõigi osapooltega läbi arutada ning kaaluda nii võimalikke positiivseid kui ka negatiivseid mõjusid.

Lisainfo:
Ivari Padar (tel 631 6500, Ivari.Padar@riigikogu.ee)

Riigikogu eelinfo 27. juuli – 2. august

Esmaspäev, 27. juuli

Kell 13 on maaelukomisjoni erakorraline istung, kus käsitletakse aafrika seakatku levikuga seotud küsimusi. Istungile on kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse,  Veterinaar- ja Toiduameti,  põllumeeste ning jahimeeste esindajad.

Kolmapäev, 29. juuli

Kohtumised

Kell 10.30 kohtuvad Toompeal Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees ja Eesti-Soome parlamendirühma esimees Kalle Palling ning ELAKi liikmed Maris Lauri ja Marianne Mikko Eesti aukonsulitega Soomes.

Kell 14.30 kohtub väliskomisjoni esimees Hannes Hanso Toompeal Jaapani suursaadiku Tetsuro Kaiga.

Lähetused

27. juuli

Väliskomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Helsingis Soome Eduskunna väliskomisjoni esimehe Antti Kaikkoneniga.

27.- 30. juuli

Riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert on visiidil Ukrainas, kus ta esineb kõnega E. Nüganeni filmi “1944” esitlusel ülemraada rahvasaadikutele ja külastab väeosi.

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837

gunnar.paal@riigikogu.ee

 

 

Osalemine Sumner Welles’i deklaratsiooni 75. aastapäeva sümpoosionil

Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb kell 10:00 välisministri ja Eesti Välispoliitika Instituudil korraldataval   mittetunnustamispoliitikat kinnitanud Sumner Welles’i deklaratsiooni 75. aastapäeva sümpoosionil Eesti Teaduste Akadeemia saalis ning sellele järgnevale mälestustahvli avamisel.

Maaelukomisjon hakkab arutama sigade Aafrika katkuga seonduvaid probleeme

Istungile on kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse ning Põllumajandusministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Põllumeeste Keskliidu, Eestimaa Talupidajate Keskliidu ja Eesti Jahimeeste Seltsi esindajad.

Lisainfo:
Ivari Padar (tel 631 6500, Ivari.Padar@riigikogu.ee),
Ülle Särgava (tel 631 6503, Ylle.Sargava@riigikogu.ee)

Siret Kotka: maaelukomisjon peab seakatku tõttu erakorraliselt kogunema

Siret Kotka on nõus kunagise põllumajandusministri Jaan Leetsariga, et Aafrika seakatk on juba aasta otsa Eestimaal oma hävitustööd teinud, kuid Vabariigi Valitsus eesotsas peaministri ja maaeluministriga ei ole siiani aru saanud olukorra tõsidusest, mistõttu pole riik ka midagi otsustavat ette võtnud, et tõkestada seakatku levikut.

„Riigivalitsuse tegevusetus antud küsimuses on vastutustundetu arvestades seakasvatajate niigi rasket majanduslikku olukorda, mida sigade massiline hävitamine seakatku tõttu raskendab veelgi,“ lausus Kotka.

Kotka jätkas: „Seega on hädavajalik kutsuda kokku Riigikogu maaelukomisjon, kuna seakatk ei paista hääbuvat, vaid jätkab pealetungi. Meil on vaja kiireid otsused ja konkreetset tegevuskava seoses uute juhtumitega Viljandi- ja Valgamaa seafarmides. Maaelukomisjoni erakorralisele istungile tuleks kindlasti kaasata nii põllumajandus- kui ka keskkonnaministeeriumi esindajad ja Eestimaa seakasvatajad.“

Kotka sõnul tuleb nakatunud farmides kõik sead loomulikult hävitada, lootuses, et katk ei levi edasi. Katkus farmidele tähendab see aga sisuliselt katastroofi ja tõenäolist pankrotti.

„Maaelukomisjoni erakorralisel istungil tuleb selgeks saada, kuidas kavatseb valitsus toetada neid seakasvatajaid, kes katku tõttu ränka kahju kandma peavad või on sunnitud oma tegevuse kogunisti lõpetama,“ lõpetas Kotka.

Veterinaar- ja Toiduamet on tuvastanud kahes Viljandimaa ja ühes Valgamaa seafarmis sigade Aafrika katku tekitaja. Inimestele sigade Aafrika katk ohtu ei kujuta, kuid võib põhjustada ulatuslikku majanduslikku kahju seakasvatussektorile.

Lisainfo:
Jaan Männik
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni pressiesindaja
Tel 53 474 246
Jaan.mannik@riigikogu.ee

Ivari Padar: seakasvatuses tuleb kehtestada taudi leviku tõkestamiseks range järelevalve

„Sigade aafrika katku ilming on tõsine ohusignaal seakasvatusele. Taudi levikut saab peatada ainult resoluutsete meetmete rakendamisega,“ rõhutas Padar. Ta lisas, et see tähendab nii haigestunud sigade hukkamist vastavalt taudi tõrje nõuetele kui ka hoonete põhjalikku puhastamist ja desinfitseerimist.

Padar paneb ka metsas käivatele ja marju ning seeni otsivatele inimestele südamele, et nad naastes väldiksid kokkupuutumist kodusigadega. Sellega saame vältida taudi võimalikku edasikandmist.

Padari sõnul on kõige efektiivsem vahend taudi tagajärgede likvideerimisel treileril asuva mobiilse seapõleti kasutamine, et vältida võimalikku nakkuse levikut korjuste matmise korral. Lisaks seafarmide kontrollile ja järelevalvele tuleb tõkestada metsloomade ja koduloomade juurdepääs farmidele.

Lisainfo: Ivari Padar: 513 1851

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837

gunnar.paal@riigikogu.ee

 

Remo Holsmer: maksuametile täiendavate kontrolliõiguste andmise eelnõu on toores

Maksukorralduse seaduse muutmisel järgitakse riigikogu rahanduskomisjoni esimehe sõnul põhimõtet, et maksuameti õiguste täiendamine peab olema väga selgelt põhjendatud.

„Suhtun maksuametile täiendavate õiguste andmisesse teatud ettevaatlikkusega, need peavad olema põhjalikult kaalutletud. Poliitilisel tasandil kokkulepet eelnõus plaanitavate muudatuste üle ei ole ja minu hinnangul on tegemist toore lahendusega. Ettevõtetele kuuluvate vallasasjade vaatlemise õigus on maksuametil teatud juhtudel juba praegu olemas. Küsimus on, kas täiendav regulatsioon on üldse vajalik,“ selgitas reformierakondlasest riigikogu liige.

„Eelnõu on esitatud valitsuse kooskõlastusringile. Pean oluliseks, et toimuksid täiendavad arutelud ministeeriumi ja ettevõtjate esindusorganisatsioonide vahel ning kõik üles kerkinud probleemid saaksid läbi räägitud. Enne pole võimalik selle eelnõuga edasi minna,“ lisas Holsmer.

Eelmisel nädalal saatis rahandusministeerium kooskõlastusringile maksukorralduse seaduse eelnõu, millega soovitakse täpsustada maksuameti volitusi maksualaste õigusrikkumiste ennetamiseks.

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees

Remo Holsmer
remo.holsmer@riigikogu.ee
+372 5033673