Riigikogu

NATO Parlamentaarsel Assambleel Norras on tähelepanu alla Venemaa ja Lähis-Ida

Eesti delegatsiooni juhi Ants Laaneotsa sõnul kinnitab Venemaa sõjaline sekkumine Süüria konflikti, et Venemaa on ettearvamatu käitumisega ning selle pärast on mures Kesk- ja Ida Euroopa liikmesriigid, kes soovivad paluda teistelt liitlasriikidelt suuremat toetust.

Laaneots soovib panna liitlasriikidele südamele, et tänases julgeolekuolukorras peaksid kõik tõstma oma riigi kaitsekulutuste taset kahele protsendile SKPst. „See on vajalik selleks, et kasvatada oluliselt NATO võimekust ohtudele vastuseisuks,“ ütles ta.

NATO Parlamentaarsel Assambleel on kavas teha ühiseid jõupingutusi, et võidelda Vene propagandaga, avaldada jätkuvat toetust Ukraina valitsusele ja säilitada majanduslikud sanktsioonid Venemaa vastu, kuni viimane täielikult järgib endale võetud rahvusvahelisi kohustusi.

Laupäeval ja pühapäeval toimuvatel komiteede istungitel leiavad tähtsamate teemadena käsitlemist Vene vägede moderniseerimine ja suhted Venemaaga, relvajõudude toomine Süüriasse ja Türgi õhuruumi rikkumine. Arutluse all on kriis Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas, põgenike temaatika, suurenenud terrorismioht ja probleemid Arktika regioonis.

Plenaaristungil esinevad sõnavõttudega NATO peasekretär Jens Stoltenberg, Norra peaminister Erna Solberg ja Norra Pagulaste Nõukogu peasekretär Jan Egeland.

Norra välis- ja kaitseminister annavad ülevaate riigi rollist NATOs ja Norra prioriteetidest kaitse- ja välispoliitikas. Parlamentaarse Assamblee teadus- ja tehnoloogiakomitee külastab ka Lõuna-Norra päästekoordineerimise keskust.

NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juhib Stavangeris toimuval istungil Ants Laaneots, osalevad liikmed Kadri Simson ja Marko Mihkelson ning asendusliige Sven Mikser.

Kohtumine toob Stavangerisse kokku ligi 250 delegaati 28 NATO liitlasriigist ning 23 assotsieerunud ja vaatlejariigist.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo 12. – 18. oktoober

Esmaspäev, 12. oktoober

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitanud 11 arupärimisele vastavad peaminister Taavi Rõivas valitsuse esitatud kobareelnõude, pagulaste vastuvõtmise, Eesti välispoliitika väljakutsete ja valitsuse infopoliitika kohta; tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski gluteenivaba toidu ja töövõimereformi kohta; majandus- ja taristuminister Kristen Michal taastuvenergia mikrotootjate olukorra kohta ning olukorra kohta Eesti põhimaanteedel; keskkonnaminister Marko Pomerants maareformi kohta, keskkonnamõjude kompenseerimise kohta Ida-Virumaa elanikkonnale ning katkusigade matmise kohta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 13.30: Eesti seisukohad 15. – 16. oktoobril toimuval ELi Ülemkogu kohtumisel, kutsutud peaminister Taavi Rõivas; jätkub ELi asjade komisjoni istung: seisukoha andmine Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia kohta, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE) keskkonnaministeeriumi valitsusala; arutelu Riigimetsa Majandamise Keskuse õigusliku vormi teemal, keskkonnaminister Marko Pomerants, keskkonnaministeeriumi kantsler Andres Talijärv, Riigimetsa Majandamise Keskuse ja rahandusministeeriumi esindajad; kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu (72 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Eesti Keemiatööstuse Liidu esindajad;

kultuurikomisjonis – 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE) haridus- ja teadusministeeriumi osa; Riigikontrolli auditi “”Üldhariduskoolide finantseerimisest lastevanemate rahast” esitamine (ruum L241);

maaelukomisjonis – kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (101 SE), kutsutud maaeluministeeriumi esindaja; veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE), kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants ja maaeluministeeriumi esindaja;

majanduskomisjonis – kell 11.10: raamatupidamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (65 SE); tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (22 SE); lennundusseaduse ning lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE); muud küsimused;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: avaliku teabe seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (71 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindaja; Riigikogu otsuse „Peeter Roosma Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (105 OE), kutsutud Riigikohtu esimees Priit Pikamäe ja Riigikohtu liikme kandidaat Peeter Roosma; Riigikogu otsuse „Riigikohtu liikme Tõnu Antoni kohtunikuametist vabastamine“ eelnõu (104 OE);

rahanduskomisjonis – riigilõivu seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE); 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE), kutsutud siseminister Hanno Pevkur, ettevõtlusminister Liisa Oviir ja keskkonnaminister Marko Pomerants;

riigikaitsekomisjonis – küberjulgeolek, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja; Kaitseliidu arengusuunad, kutsutud Kaitseliidu esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: eakate poliitika komisjoni liikmete esitamine; Eesti Keskerakonna kollektiivne pöördumine „1000 eurot miinimumpalgaks“; sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu (93 SE); sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu (98 SE);

väliskomisjonis – Ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide majanduspartnerluslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (62 SE), kutsutud välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE), kutsutud algataja esindaja Riigikogu liige Dmitri Dmitrijev ning justiitsministeeriumi esindajad; kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, millega laiendatakse kannatanute õigusi kriminaalmenetluses (80 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: informatsioon kaitseminister Hannes Hansolt; ülevaade rahvusvahelisest olukorrast, kutsutud Kaitseväe peastaabi ja teabeameti esindajad; Tallinna linna korruptsioonijuhtum, kutsutud kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: riigi osalusega äriühingute majandamine ja õigusloome läbipaistvus, kutsutud riigikontrolör Alar Karis (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli kontrolliaruande „LEADER-programmi toetuste jagamine“ arutelu, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne http://www.riigikogu.ee/infoallikad/multimeedia/otseulekanded/#/video=2 (ruum L 333).

Sündmused

Kell 12.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling kohtub Hispaania suursaadiku Fernando García Casasega seoses Hispaania rahvuspühaga.

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Hispaania rahvuspäeva vastuvõtul (Lillepaviljon).

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna 21. Kooli 3. klassi õpilastega.

Teisipäev, 13. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Eesti migratsioonipoliitika” arutelu
Ettekandjad Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling, siseminister Hanno Pevkur, sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ja MTÜ Eesti Pagulasabi juhatuse esimees Eero Janson.

Esimene lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (47 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – pakendiaruandluse ja –auditi teemaline arutelu, kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants ning Audiitorkogu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja A-Tolliagentuur OÜ esindajad; keskkonnaseire seaduse eelnõu (100 SE);

kultuurikomisjonis – 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE);

maaelukomisjonis – 2016. aasta riigieelarve (103 SE) maaeluministeeriumi valitsemisala, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse;

majanduskomisjonis – elektroonilise side seaduse ning elektroonilise side seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (51 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kristen Michal; GEM ettevõtlikkuse uuringu tutvustus, kutsutud Arengufondi esindaja;

põhiseaduskomisjonis – Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seaduse eelnõu (58 SE), kutsutud algataja esindaja Eesti Vabaerakonna fraktsioonist; Riigikohtule arvamuse andmine täitemenetluse seadustiku §-s 179 sätestatud täitemenetluse korra lapsega suhtlemise võimaldamise asjades põhiseaduspärasuse kohta; arutelu Riigikohtu 23. septembri 2015. aasta otsuse üle, millega Riigikohus tunnistas karistusseadustiku § 141 lg 2 sanktsiooni põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks osas, milles see näeb noorema kui kümneaastase lapse suhtes sugulise iseloomuga teo vägivallata toimepanemise eest karistuse alammäärana ette vangistuse 6 aastat;

rahanduskomisjonis – 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE), kutsutud kultuuriminister Indrek Saar, majandus- ja taristuminister Kristen Michal, kaitseminister Hannes Hanso ning haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi;

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni väljasõiduistung – informatsioon Eesti kaitseväe üksuste osalemisest rahvusvahelistel missioonidel (Kaitseväe Peastaap).

sotsiaalkomisjonis – töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (84 SE), kutsutud huvigruppide ja sotsiaalministeeriumi esindajad, istung on avalik (konverentsisaal);

õiguskomisjonis – väljasõiduistung siseministeeriumisse.

Sündmused

Kell 19.30 – Riigikogu korvpallimeeskond mängib sõprusmängu Rakke meeskonnaga (Rakke koolimajas).

Kolmapäev, 14. oktoober

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – 2 eelnõu: tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (22 SE); lennundusseaduse ning lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE); Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (57 SE); välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (81 SE).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub ajakirjanikega Mongooliast.

Neljapäev, 15. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 1 eelnõu: lennundusseaduse ning lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (32 SE); erakonnaseaduse täiendamise seaduse eelnõu (33 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

rahanduskomisjonis – 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE), kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse; sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE); osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (68 SE); väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (67 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (66 SE); 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu;

sotsiaalkomisjonis – 10 minutit pärast täiskogu istungit: töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (84 SE); kell 12: väljasõit Tartusse – Tartu Ülikooli geenivaramu, Elite Kliiniku, SA Maarja Päikesekodu ja Tähtvere Naistekeskuse külastamine;

väliskomisjonis – kohtumine Vabariigi Presidendiga Kadriorus;

riigieelarve kontrolli erikomisjoni väljasõiduistung – kell 8: Vireen AS külastus Väike-Maarjas, Riigikontrolli kontrolliaruannete arutelu loomsete jäätmete käitlemise korralduse teemal spetsialistide ja omavalitsuste esindajatega Veski külalistemajas Tormas, Mustvee külastus.

Sündmused

Kell 10 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb avakõnega konverentsil „Eesti julgeolek 2015: minu panus“ (konverentsisaal).

Kell 13.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Euroopa vaesuse ja tõrjumise vastu võitlemise päeva raames Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse esindajatega, kes toovad Riigikogu liikmetele kingituseks omavalmistatud 101 paberist kinkekotti (Valge saal).

Kell 13.45 – riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad Soome parlamendi Eduskunta kaitsekomisjoniga (ruum L241).

Reede, 16. oktoober

Sotsiaalkomisjonis – kell 9: asendusemadusest Eestis, kutsutud MTÜ Viljatusravi Tugikeskus, Eesti Bioeetika Nõukogu, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituudi, Eesti Naistearstide Seltsi ning sotsiaalministeeriumi esindajad (hotell London, Tartu); kell 13.15: ekskursioon TÜ Kliinikumis.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder on töövisiidil Ida-Virumaal, kus ta kohtub Ida-Virumaa omavalitsusliiduga Jõhvis; kell 12.30 külastab Seeder Narva Kolledžit ja kohtub Ida-Viru maavanema Andres Noormägiga ning kell 14.30 külastab Narva Kreenholmi kvartalit.

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb pidulikul koosviibimisel Vanurite Eneseabi- ja Nõustamiseühingu 20. aastapäeva puhul.

Välislähetused

8. – 12. oktoober
Riigikogu liige Mati Raidma osaleb Valgevene presidendi valimiste vaatlemisel Minskis.

9. – 12. oktoober
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Ants Laaneots, delegatsiooni liikmed Kadri Simson ja Marko Mihkelson (10.-11.10) ning väliskomisjoni esimees Sven Mikser osalevad NATO Parlamentaarse Assamblee aastaistungil Stavangeris, Norras.

12. – 13. oktoober
Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel Stockholmis.

13. oktoober
Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Läti põllumajandusministri Janis Duklavsiga Riias.

14. – 17. oktoober
Õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof osaleb õigusalasel konverentsil 17th International Summit on Transnational Crime and Homeland and Global Security Forum Šveitsis.

15. oktoober
Euroopa Liidu asjade komisjoni delegatsioon, koosseisus Kalle Palling, Monika Haukanõmm, Marianne Mikko, Juhan Parts, Aivar Sõerd ja Toomas Vitsut, kohtub Helsingis Soome parlamendi Eduskunta suure komisjoni kolleegidega rände küsimustes. Samuti toimub kohtumine majandusministeeriumi esindajatega Läänemere regiooni energeetika-alase koostöö, LNG terminali ja Balticconnectori teemadel.

15. – 17. oktoober
Kultuurikomisjoni esimees Laine Randjärv osaleb Frankfurdi raamatumessil Eesti messistendi avamisel.

18. – 19. oktoober
Sotsiaalkomisjoni esimees Aivar Kokk osaleb sotsiaalkomisjoni esimeeste kohtumisel Luksemburgis.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Seeder: mulgi märk tuleb rohkem siduda tänapäeva eluga

Seedri sõnul on mulgi märk ja kuvand väga tihedalt seotud mulgi kultuuri ja ajalooga. „Täna tuleks teha jõupingutusi, et mulgi märki siduda rohkem ettevõtluse, kaubanduse, turismi, tänapäeva elu ja tulevikuga. Peaksime muutma mulgi märgi kuvandit praktilisemaks ja seadma eesmärgiks, et see toetaks kultuuri kõrval senisest enam majanduse ja teiste valdkondade arengut,“ ütles Seeder.

X Mulgi konverentsil “Inimesed. Juured. Maastikud” arutletakse veel Mulgimaa kirjanduse, taluehituse, linakasvatuse ja muudel teemadel. Kavas on Mulgimaa Uhkuse ja mulkide vanema väljakuulutamine. Konverents toimub Abja kultuurimajas.

Konverentsi ajakava

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni liikmed kohtusid Rootsi Riksdagi delegatsiooniga

IMG_3919IMG_3926IMG_3917IMG_3915

Riigikogu eelinfo neljapäevaks, 8. oktoobriks

Kell 13 – Väliskomisjoni istungil on arutelu all Eesti seisukohad 12. oktoobril toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Marina Kaljurand. Teise punktina on päevakorras ülevaade Eesti tegevustest ÜRO 70. peaassamblee kõrgetasemelisel avanädalal.

Sündmused

Kell 10 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Eesti Diplomaatide Kooli lühikursusel osalevate Palestiina diplomaatide grupiga (ruum L251).

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Rootsi parlamendi Riksdag Balti võrgustiku delegatsiooniga.

Kell 11.30 – välis- ja riigikaitsekomisjoni esindajad kohtuvad Rootsi parlamendi Riksdag Balti võrgustiku delegatsiooniga (ruum L241).

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee istungil.

Kell 14.30 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser ja komisjoni liikmed kohtuvad Kuveidi parlamendi delegatsiooniga (ruum L241).

Kell 15.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Kuveidi parlamendi delegatsiooniga.

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Eesti Käsipalliliidu juhatuse koosolekul.

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb pidulikul ettevõtluskonkursi auhinnagalal, kus tunnustatakse parimaid ettevõtteid ning kuulutatakse välja Aasta Ettevõte 2015 (Noblessneri valukoda).

Välislähetused

3. – 9. oktoober
Kultuurikomisjoni aseesimees Aadu Must tutvub Peterburi Eesti Jaani koguduse töö ja kultuuriprogrammidega Peterburis.

8. – 12. oktoober
Riigikogu liige Mati Raidma osaleb Valgevene presidendi valimiste vaatlemisel Minskis.

9. – 10. oktoober
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling kohtub Suurbritannia parlamendi ja valitsuse esindajatega Londonis.

9. – 12. oktoober
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Ants Laaneots, delegatsiooni liikmed Kadri Simson ja Marko Mihkelson (10.-11.10) ning väliskomisjoni esimees Sven Mikser osalevad NATO Parlamentaarse Assamblee aastaistungil Stavangeris, Norras.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Nestor arutas Ungari presidendi ja parlamendi spiikriga Euroopa rändekriisi

Eiki Nestor kinnitas Ungari presidendile ja parlamendi spiikrile, et tugeva rändesurve alla jäänud riikide mured on meile mõistetavad ning lisas, et Eesti on valmis neid riike aitama. Mõne aasta eest saabus Ungarisse paartuhat põgenikku, möödunud aastal ligi 40 000, käesoleval aastal on Ungarisse jõudnud juba üle 320 000 põgeniku.

Samuti tõdes Riigikogu esimees kohtumistel, et rahvusvaheline avalikkus peab jätkuvalt hoidma luubi all Ukrainas toimuvat sõda, sest see mõjutab kogu Euroopa julgeolekut. Mõlemad pooled kinnitasid NATO ja kollektiivkaitse tähtsuse kasvu uues julgeolekuolukorras. Riigikogu esimees tänas Ungarit Balti õhuturbesse panustamise eest.

„Olukord Euroopas on palju tõsisem kui me tahaks,“ lausus Nestor. „Oluline on teineteise probleeme mõista ja üksteist aidata.“

Samuti arutas Nestor Ungari presidendi ja parlamendi spiikriga kahe riigi saatkondade taasavamist Budapestis ja Tallinnas.

Nestor kohtus eile alanud kahepäevase visiidi käigus ka Ungari parlamendi väliskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoniga liikmetega ning külastas Eesti Instituudi Budapesti esindust.

Riigikogu esimeest saadavad Ungari visiidil Riigikogu liikmed Mailis Reps ja Kalle Laanet.

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
urmas.seaver@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Märt Sults taotleb lasteaedade õpetajate töö senisest suuremat väärtustamist

„Olen antud petitsiooni edastanud kõikidesse lasteaedadesse üle Eesti. Alus- ja huviharidust pakkuvaid asutusi on meil kokku ligi 4000 ning kõik on tänaseks antud pöördumise ka saanud. Toetusallkirjadega petitsioonilehti ootan digitaalselt allkirjastatuna tagasi 15. oktoobriks. Sellisel juhul jõuan vormistada petitsioonis olevad muudatusettepanekud ka 2016. aasta riigieelarvesse. Loodan siiralt, et õpetajad annavad allkirja petitsioonile ning võitlevad koos minuga enda õiguste eest,“ sõnas Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Märt Sults.

Saadiku hinnangul on absurdne, et lasteaednikele pole senini kehtestatud riiklikku palga alammäära. Seetõttu kõiguvad õpetajate palgad üle Eesti väga suurel määral.

„Lasteaiaõpetajate palk on omavalitsuseti väga erinev ja tegelikult pole omavalitsustel tihtipeale võimekust neid palku tõsta. Siinkohal peab tulema appi riik. Ei oma tähtsust, kus maakonnas või vallas õpetaja oma tööd teeb – laste harimise eest peab saama õiglast tasu kõikjal! Tänavuse aasta juunikuus andsid lasteaednikud parlamendile üle ligi 30 tuhat allkirja, kus nõuti sisuliselt sama, mida meie tänases petitsioonis. Kahjuks üleandmisest see algatus kaugemale ei jõudnudki. Nüüd oleme allkirjade kogumise ja üleandmise metoodikat muutnud ning seekordset algatust peavad meie valitsusjuhid kuulda võtma ja arvestavad meie muudatusettepanekud juba tuleva aasta riigieelarves ning lasteaednikud saavad lõpuks riiklikult kehtestatud palga alammäära,“ lõpetas Märt Sults.

Lisainfo:
Märt Sults
Tel 511 62 63

Teate edastas:
Jaan Männik
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni pressiesindaja
Tel 53 474 246
Jaan.mannik@riigikogu.ee

Riigikogu arutab tuleva aasta riigieelarvet

Valitsus on eelarve koostamisel aluseks võtnud järgmiseks neljaks aastaks kavandatud sihid, milleks on majanduse edendamine, Eesti julgeoleku tugevdamine, lastega perede toimetuleku parandamine ja laste sündi soodustava keskkonna loomine ning madalapalgaliste toimetuleku suurendamine. Samuti nähakse ette riigi ja kohaliku halduse reformimine ning ääremaastumise leevendamine.

Peaminister Taavi Rõivas nimetas eelarvet vastutustundlikuks eelarveks. Rahandusminister Sven Sester on seda nimetanud ka jätkusuutlikuks ja konservatiivseks eelarveks.

Järgmise aasta riigieelarve kulude kasv 358 miljonit eurot ehk 4 protsendiline kasv sisaldab võrreldes käesoleva aastaga terve rida muutusi. Riikliku pensioni kasv on 88,9 miljonit eurot, ravikindlustusel 51,8 miljonit eurot, kaitsekuludel 37,1 miljonit eurot. See sisaldab 11 miljonit eurot liitlaste toetuseks vajaliku taristu rajamiseks. Teede ehituseks on 30 miljonit eurot, idapiiri kindlustamiseks 20 miljoni eurot, peretoetusteks 16,1 miljonit eurot ja vanemahüvitisteks 10,5 miljonit eurot. Seoses Eesti Euroopa Liidu eesistumise ja Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise ettevalmistamisega on eelarves ettenähtud ligikaudu 10 miljonit eurot.

Olulisemad investeeringud tehakse kinnisvarasse. Haridus- ja teadusministeeriumi haldusalas on selleks Rahvusarhiivi uue arhiivihoone ehitus. Siseministeeriumi haldusalas on kavas Piusa kordoni, Pärnu politsei ja päästeameti ühishoone ning Vändra ja Vastseliina komandode rajamine. Justiitsministeeriumi haldusalas nähakse ette uue Tallinna vangla ja Tallinna uue kohtumaja ehitus. Kultuuriministeeriumi haldusalas investeeritakse Eesti Rahva muuseumi uue hoone, Nukuteatri hoovimaja ning Lennusadama administratiivhoone, tee ja kommunikatsioonide rajamisse. Sotsiaalministeeriumi haldusalas on terviseameti uue büroo ja laborikompleksi ehitus. Riigikontrollile nähakse ette uus büroohoone Toompeal.

Rahanduskomisjoni esimees Remo Holsmer tõi esile eelarves rida märkimisväärseid muudatusi ja eraldisi. „Eelarve näeb järgmisel aastal ette maksuvaba tulu tõstmise 170 euroni, lastetoetuste tõstmise 50 euroni ning kolmanda ja enama lapsega perele 100 euroni. Teede investeeringuteks suunatakse täiendavalt 30 miljonit eurot. Näiteks alustatakse oluliste liiklussõlmede Haabersti ja Russalka ristmiku ehitusega. Samuti jätkatakse Tallinna ringtee ehitusega,“ selgitas Holsmer. „Eelarve näeb ette ka 4,6 miljonit eurot lisatoetust kõige teravamas kriisis olevatele piima ja sealiha sektoritele. Sellele lisandub veel 3 miljonit eurot käesoleval aasta,“ ütles ta.

Rahanduskomisjoni istungil andis tuleva aasta riigieelarvest ülevaate rahandusminister Sven Sester. Ta selgitas, et eelarve näeb ette tõsta õpetajate, kultuuri- ja sotsiaaltöötajate, politseinike ning teiste siseturvalisuse töötajate palgafondi 4 protsenti. Võrreldes tänavusega tõusevad pensionid ja panustatakse rohkem tervishoiule.

Eelarve tugineb tervele reale maksumuudatustele. Lisaks maksuvaba tulu tõstmisele 170-le eurole kuus tõstetakse ka pensionide maksuvaba tulu 225 eurole kuus. Päevarahade maksuvabastuse piirmäära tõstetakse erasektoris 32 eurolt 50 eurole kuus. Ette on nähtud ka koolituskulude mahaarvamise piiramine, füüsilise isiku tulumaksu mahaarvatava ülempiiri vähendamine 1920 eurolt 1200 eurole ja üüritulu maksustamine 80 protsendi ulatusest tulust. Need muudatused hakkavad kehtima alates 1. jaanuarist 2016. Alkoholiaktsiisi tõstmist on kavas teha 15 protsenti alates 1. veebruarist 2016. Samast kuupäevast on kavas tõsta kütuseaktsiisi 14 protsenti diislikütusel ja 10 protsenti bensiinil. Tubakaaktsiisi tõstmine 8 protsenti on kavas alates 1. juunist 2016.

Tuleva aasta eelarve aluseks on võetud 2,6 protsendiline majanduskasv. Inflatsioon taastub ja tõuseb 2 protsendini. Riigieelarve tulude kasvuna nähakse 3 protsenti, mille hulgas on maksutulude kasv 5 protsenti. Riigieelarve kulude kasv on 4,2 protsenti. Maksukoormus on stabiilne, milleks on 33,4 protsenti SKP-st. See sisaldab ka tööjõumaksete osakaalu langemise 0,3 protsenti. Keskmise palga tõusuks on ette nähtud 4,5 protsenti kuni 1096 euroni. Selgituseks niipalju, et valitsussektori üldine palgafondi kasv on 0 protsenti, kuid prioriteetsetel sektoritel on see 4 protsenti. Keskmise pensioni tõusuks on ettenähtud 5,7 protsenti, milleks on ligikaudu 395 eurot.

Tuleva aasta riigieelarve on tasakaalulähedane, milleks on – 0,1 protsenti SKP-st. Struktuurne positsioon püsib aga ülejäägis, milleks on 0,6 protsenti SKP-st.

Rahanduskomisjoni esimees Remo Holsmer märkis, et enne esimest lugemist on kavas kutsuda komisjoni istungitele kõikide valdkondade ministrid, et nendega arutada eelarve läbi detailselt.

Rahanduskomisjon kavandab eelarve esimest lugemist täiskogu istungil 20. oktoobril.

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837

gunnar.paal@riigikogu.ee

 

 

 

Mailis Reps: Eesti õpetajad väärivad paremat kohtlemist!

„Õpetajate päev on loodud selleks, et me oskaks väärtustada õpetaja ametit ning rõhutaksime nende tähtsust meie ühiskonnas. Paraku ei piisa õpetajate tunnustamisel vaid headest sõnadest, mida nad kuulevad mõnel korral aastas. Ei ole saladus, et meie õpetajaskond on vananemas ning kui me soovime, et ka edaspidi õpetaks meie noori särasilmsed ja kvaliteetsed õpetajad, peame ennekõike kasvatama õpetajate töötasu – seda nii koolides kui ka lasteaedades,“ sõnas Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Mailis Reps.

Saadiku sõnul peab ta Eesti õpetajaid väga kõrgel tasemel olevateks. Nende hea töö peab aga kiirelt saama väljendatud ka kõrgemas palgas.

„Koalitsioonipartnerid on kokku leppinud, et aastaks 2020 peab õpetajate palk olema 120% Eesti keskmisest palgast. Sisuliselt on tegemist summaga, millest on rääkinud ka Keskerakond, ehk õpetajate ja tugispetsialistide palgad peavad kasvama 1500 euroni. Samal ajal ei tohi unustada, et palga kasvamiseks peab suurenema ka palgafond. Sisemiste ressursside arvelt tulev tõus on ennast selgelt ammendanud ning enam õhemaks kooli lihvida ei anna. Kui me soovime õpetajate palka tegelikult kasvatada, peame selleks omavalitsustele ka rohkem raha andma,“ lõpetas Mailis Reps.

Teate edastas:
Jaan Männik
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni pressiesindaja
Tel 53 474 2446
Jaan.Mannik@riigikogu.ee

Nestor kohtub Ungari presidendi ja parlamendi spiikriga

Eiki Nestori kohtumised Ungari presidendi ja parlamendi esimehega toimuvad homme. Kahe parlamendi spiikritel on kavas arutada Euroopa Liidu ja julgeolekuküsimusi ning rääkida Eesti ja Ungari koostööst.

Nestor kohtub visiidi käigus ka Ungari parlamendi väliskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoniga liikmetega ning külastab Eesti Instituudi Budapesti esindust.

Riigikogu esimeest saadavad Ungari visiidil Riigikogu liikmed Mailis Reps ja Kalle Laanet.

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
urmas.seaver@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee