Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Peaminister vastas arupärimisele haldusreformiga seotud probleemide kohta

rupärijad märkisid, et arupärimine on ajendatud ühelt poolt haldusreformi seadusest, mis juunikuus vastu võeti, ja teiselt poolt sellest, et ka Riigireformi Radari kolleegium oli septembri alguseks jõudnud järeldusele, et asjad ei lähe päris niimoodi, nagu nad minema peaksid. Nad panid riigireformi edenemisele hinde kaks, põhjendades seda peamiselt paigalseisuga ja raskustega haldusreformi seaduse rakendamisel.

Arupärijad soovisid teada, kas peaminister on analüüsinud neid hinnanguid ja millised on tehtud järeldused.

Rõivase sõnul hindab ta väga konstruktiivset kriitikat ja on loomulikult analüüsinud ka Riigireformi Radari kolleegiumi hinnanguid. Peaminister on seda meelt, et tegemist on selgete ja konkreetsete ettepanekutega, millest osa on juba ka täidetud.

Rõivas ütles, et 25. augustil toimunud kabinetinõupidamisel langetas valitsus hulgaliselt poliitilisi otsuseid. Näiteks kiideti põhimõtteliselt heaks mitmed otsused, millega antakse kohalikele omavalitsustele ülesandeks ettevõtluskeskkonna arendamine, maakondlik arendustegevus ja regionaalse ühistranspordi korraldamine koostöös Maanteeametiga. Peaminister selgitas, et vastavad eelnõud on valmis ja Rahandusministeeriumi sõnul kooskõlastusringile saatmiseks. Samuti on ministeeriumidelt oodata ettepanekuid, millised asutused oleks võimalik tõsta kokku või milliste asutuste maakondlikud esindused oleks võimalik viia kokku riigimajadesse ühtsele pinnale ning milliseid töökohti eri riigiasutustes saaks viia Tallinnast välja. Selle esitamise tähtaeg oli sügise hakul.

„Juba novembris on meil plaanis arutada valitsuskabineti nõupidamisel maavalitsuste ülesannete ümberkorraldamist, mille suhtes on ka põhimõtteline poliitiline valik langetatud. Maavalitsused haldusreformi järgselt sellisel kujule ei jätka. Me reorganiseerime maavalitsused, andes osa ülesannetest kohalikele omavalitsustele ja osa keskvalitsusele,“ selgitas Rõivas. Ta lisas, et on väga palju detaile, mida on vaja põhjalikult koos haldusaladega teemad läbi arutada. Selle teemaga tullakse põhjalikumalt valitsuse ette juba novembris.

Peaminister toonitas, et haldusreformi eesmärk on suuremad ja võimekamad omavalitsused üle kogu Eesti, et pakkuda Eesti inimestele igal pool võimalikult häid avalikke teenuseid. „Haldusterritoriaalne ümberkorraldus on haldusreformi lahutamatu alus, kõikide teiste võimalike uuenduste eeldus. Ilma suuremate omavalitsusteta ei ole võimalik täita ka lisaülesandeid, mida me soovime omavalitsustele anda,“ ütles Rõivas. „Kui meil on suuremad ja võimekamad omavalitsused, siis saab sellega kaasneda ka hulk uusi ülesandeid. Sellega koos loomulikult ka täiendav rahastus, nii nagu on kokku lepitud.“

Peaminister vastas veel arupärimisel Ida-Virumaale töökohtade loomise toetuse kohta (nr 248).

Riigihalduse minister Arto Aas vastas arupärimisele “Riigiülesannete analüüsi” kohta seoses seisukohtadega kultuuri ja kultuuriasutuste (eelkõige muuseumide) küsimuses (nr 241).

Siseminister Hanno Pevkur vastas arupärimisele nurjunud ID-kaardi hanke kohta (nr 246), arupärimisele Päästeameti alarahastatuse ja päästjate puuduse kohta (nr 254) ja arupärimisele illegaalsete immigrantide kohta Eesti Vabariigis (nr 262).

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna vastas arupärimisele Valkla Kodu töökorralduse ja kogukonna turvalisuse kohta (nr 245).

Rahandusminister Sven Sester vastas arupärimisele Haigekassa eelarve miinuse kohta (nr 242),arupärimisele kindlustusühistute seaduse ettevalmistamise kohta (nr 244), arupärimisele raske kütteõli aktsiisi kohta (nr 255) ja arupärimisele Eesti aktsiisipoliitika kohta võrreldes naaberriikidega (nr 265).

Välisminister Jürgen Ligi vastas arupärimisele Eesti Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks saamise kohta 2020. aastal (nr 235).

Istung lõppes kell 21.25.

Istungi stenogramm:

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
6316351, 51902837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

 

Riigikogu eelinfo teisipäevaks, 25. oktoobriks

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri ettepanek looduskaitseseaduse § 20 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks
Ettekandjad õiguskantsler Ülle Madise, põhiseaduskomisjoni liige Kalle Muuli ja keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra

Esimene lugemine – 4 eelnõu:

Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE) näeb ette kehtestada üksi elava pensionäri toetus. Üks kord aastas makstavat toetust hakkavad saama vanaduspensioniikka jõudnud inimesed, kes on enne toetuse väljamaksmist elanud kuus kuud üksi. Andmed võetakse rahvastikuregistrist perioodi 1. aprill kuni 30. september kohta. Toetus makstakse välja oktoobrikuus. Pensionär ei pea toetust ise taotlema, vaid selle määrab Sotsiaalkindlustusamet pärast andmete kontrollimist. Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et toetuse maksmisel ei arvestata, kas vanaduspensioniealine inimene töötab või ei tööta, samuti ei arvestata talle makstavaid muid sotsiaaltoetusi ja tulusid. Töine tulu jäetakse arvestamata selleks, et soodustada vanaduspensionieas töötamist, sealhulgas osalise koormusega. Pensionäritoetust ei maksustata tulumaksuga ja makstud toetust ei arvata toimetulekutoetuse arvestamisel sissetulekute hulka.

Vabaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõuga (271 OE) tehakse valitsusele ettepanek algatada kiiremas korras käesoleva aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus, millega otsustatakse maksta jooksval aastal kriisiabitoetusi summas 8,3 miljonit eurot tõsistesse raskustesse sattunud põllumajanduse piima- ja sealihasektorile.

Riigikogu liikmete Jüri Adamsi, Monika Haukanõmmi, Krista Aru, Andres Herkeli, Ain Lutsepa ja Külliki Kübarsepa algatatud haldusreformi seaduse § 9 täiendamise seaduse eelnõu (273 SE) eesmärk on luua võimalused Setumaa osade omavaheliseks ühinemiseks.

Riigikogu liikme Mark Soosaare algatatud haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (274 SE) näeb ette valitsusele suurema kaalutlusõiguse andmise omavalitsuste ühinemiskriteeriumide täitmisel.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – avalik arutelu Rail Balticu projekti teemal – 101 avaliku elu tegelase avalik kiri Riigikogule “Eesti rahva ja maa tuleviku nimel tuleb peatada Rail Balticu rajamine kavandatud kujul!”, kutsutud pöördumise esitajad, Siim Kallas, Tallinna Sadama, Rail Baltic, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning keskkonnaministeeriumi esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

kultuurikomisjonis – kõrgharidus- ja teadusorganisatsioonide tegevuse ümberkorraldamise kava, kutsutud haridus- ja teadusminister Maris Lauri, Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere ja Riigikantselei esindaja;

põhiseaduskomisjonis – riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (269 SE), kutsutud siseministeeriumi esindaja; riigikaitsekomisjoni ettepanek kaaluda Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 lõike 4 muutmise algatamist;

rahanduskomisjonis – kell 13.30: kohtumine eelarvenõukogu esindajatega; 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud välisminister Jürgen Ligi; 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud kaitseminister Hannes Hanso;

riigikaitsekomisjonis – õppuse “Kevadtorm 2016” ja “Läänetorm 2016” reservväelaste tagasiside küsitluse tulemuste tutvustamine, kutsutud Turu-uuringute AS uuringujuht Juhan Kivirähk ning Kaitseväe peastaabi esindajad; arutelu Eesti mereseirest;

sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamine esimeseks lugemiseks, kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna; Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 9.30 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Viljandi eakate konverentsil sõnavõtuga „Mina elutark eakas“ (Sakala Keskus, Viljandi).

Kell 10 – maaelukomisjoni esimees Ivari Padar avab konverentsi „Aasta Põllumees 2016“, mida korraldavad Eesti Põllumeeste Keskliit ja maaelukomisjon; kell 14.10 kuulutatakse välja aasta põllumees, konkurssi korraldavad Maaleht ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Tšehhi suursaadiku Richard Kadlčákiga.

Kell 12.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Euroopa suurima rakettide arendaja ja tootja MBDA asepresidendi Didier Philippega.

Kell 13 – Riigikogu Eesti-Jaapani parlamendirühma juht Anne Sulling kohtub Jaapani Matsushita Valitsemise ja Juhtimise Instituudi delegatsiooniga.

Välislähetused

21. – 27. oktoober
Riigikogu liikmed Helmen Kütt ja Toomas Kivimägi (21.-26.10) osalevad Rahvusvahelise Parlamentidevahelise Liidu (IPU) 135. assambleel ja sellega seotud kohtumistel Genfis, Šveitsis.

23. – 25. oktoober
Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb Põhja- ja Baltimaade (NB8) parlamentide väliskomisjoni esimeeste kohtumisel Reykjavikis, Islandil.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Nestor Poola spiikrile: oleme tihedad liitlased ja sarnase arusaamaga julgeolekuküsimustes

„Poola on meie jaoks väga oluline koostööpartner ja tihe liitlane, kellega me jagama samu väärtusi ning kellega meil on sarnased arusaamad julgeolekuküsimustes,“ lausus Eiki Nestor. Kohtumisel räägiti Euroopa Liidu (EL) tulevikust ja Brexiti mõjust sellele, samuti Euroopa julgeolekust ning suhetest Venemaa ja Ukrainaga.

Nestori sõnul tuleb kõigil EL liikmesriikidel pingutada selle nimel, et teha oma elanike jaoks EL arusaadavamaks ja avatumaks. Nestor tänas Stanisław Karczewskit Poola panuse eest Balti õhuturbe missiooni.

Kohtumisel osales ka Riigikogu Eesti-Poola parlamendirühma esimees Aadu Must.

Nestor ja Karczewski avasid Riigikogu kunstisaalis näituse „Visegrádist Visegrádini.  Ühine pärand. Ühine tulevik.“ Visegrádi grupp (V4) on nelja Kesk-Euroopa riigi – Tšehhi, Poola, Ungari ja Slovakkia – mitteformaalne ühendus. Näitusel kujutatakse suhteid Visegrádi riikide vahel alates 1335. aasta kuningate kohtumisest kuni ühisdeklaratsiooni allkirjastamiseni 1991. aastal.

Täna kohtusid Karczewskiga ka riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson, Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling, väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa ning väliskomisjoni liikmed Keit Pentus-Rosimannus, Andres Herkel, Eerik-Niiles Kross ja Henn Põlluaas.

Homme kohtub Karczewski president Kersti Kaljulaidi ning peaminister Taavi Rõivasega.

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
urmas.seaver@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Õiguskomisjon toetas hädaabiteadetele kiiremat reageerimist võimaldavat seadusemuudatust

„Seadusemuudatus on vajalik häirekeskuse reformi lõpule viimiseks, et inimesi abistavate päästeteenistuste väljasõidud oleksid koordineeritud ühest kohast ja õige abi jõuaks seeläbi kiiremini kohale,“ ütles õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof.

Eelnõu tuleb esimesele lugemisele 8. novembri Riigikogu istungil.

Vabariigi valitsuse algatatud päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (309 SE) kohaselt luuakse häirekeskuse juurde infosüsteem, kus töödeldakse nii kiirabi-, pääste- kui politsei hädaabiteateid ning ühtses infosüsteemis hallatakse kõiki reageerimise ressursse. See tagab elutähtsa abi kiirema kohale jõudmise hädasolijani. Alates 1. novembrist 2014 võtab häirekeskus numbril 112 vastu kõik kiirabi-, pääste- ja politsei hädaabiteated, kuid neid menetletakse erinevates infosüsteemides. Pääste- ja kiirabi hädaabiteadetega seotud teabe sisestab häirekeskus päästeinfosüsteemi, politsei teadetega seotud teabe politseiinfosüsteemi.

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
urmas.seaver@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Kohtumine Poola Senati marssaliga

Kell 14:00 Riigikaitse- ja väliskomisjoni liikmed kohtuvad Poola Senati marssali T. E. hr Stanislaw Karczewski ja teda saatva delegatsiooniga. Kohtumine toimub Riigikogu konverentsisaalis.

Riigikogu eelinfo esmaspäevaks, 24. oktoobriks

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud 12 arupärimisele vastavad peaminister Taavi Rõivas haldusreformi seaduse rakendamise raskuste kohta (nr 240) ja Ida-Virumaale töökohtade loomise toetuse kohta (nr 248); riigihalduse minister Arto Aas “Riigiülesannete analüüsi” kohta seoses seisukohtadega kultuuri ja kultuuriasutuste (eelkõige muuseumide) küsimuses (nr 241); siseminister Hanno Pevkur nurjunud ID-kaardi hanke kohta (nr 246), Päästeameti alarahastatuse ja päästjate puuduse kohta (nr 254) ja illegaalsete immigrantide kohta Eesti Vabariigis (nr 262); sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna Valkla Kodu töökorralduse ja kogukonna turvalisuse kohta (nr 245); rahandusminister Sven Sester Haigekassa eelarve miinuse kohta (nr 242), kindlustusühistute seaduse ettevalmistamise kohta (nr 244) ja raske kütteõli aktsiisi kohta (nr 255), Eesti aktsiisipoliitika kohta võrreldes naaberriikidega (nr 265); välisminister Jürgen Ligi Eesti Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks saamise kohta 2020. aastal (nr 235).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Kontrollikoja energiatõhususe audit, kutsutud Euroopa Kontrollikoja esindaja Erki Must; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Euroopa kübervastupidavusvõime süsteemi tugevdamine ning konkurentsivõimelise ja uuendusliku küberjulgeolekutööstuse soodustamine”, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), keskkonnaministeeriumi valitsemisala tutvustus; jäätmeseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE); veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (316 SE); atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise eelnõu algatamine;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülevaade EV 100 ettevalmistamise seisust, kutsutud riigisekretär Heiki Loot ja EV100 korraldustoimkonna liikmed; ülevaade haridusprojektist HundrED Estonia;

maaelukomisjonis – autonoomsed elektrisüsteemid ja elektriga varustatus maapiirkonnas, kutsutud Elektrilevi OÜ juhatuse esimees Tarmo Mere;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (289 OE); kohtumine AS Eesti Raudtee esindajatega;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: menetlustingimuste määruse, kvalifikatsioonitingimuste määruse, vastuvõtutingimuste direktiivi muutmise ja ELi ülese ümberasustamise määruse eelnõud, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE); 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna; 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE);

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – ülevaade arengutest Poolas ning Eesti ja Poola kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Poolas Harri Tiido; Eesti seisukohad 26.-27. oktoobril toimuval NATO kaitseministrite kohtumisel, kutsutud kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Miko Haljas (ruum L241);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), sotsiaalministeeriumi valitsemisala, kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski;

õiguskomisjonis kell 11.15: korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE); päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (309 SE), kutsutud siseministeeriumi esindajad; arvamus ja vastused küsimusetele Europoli parlamentaarse ühiskontrolli töörühma korraldust ja töökorda puudutava küsimustiku kohta;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Teabeameti 2016. aasta eelarve täitmine ning 2017. aasta eelarve põhinäitajad, ameti vajadused ja prioriteedid, kutsutud kaitseministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ja teabeameti peadirektor Mikk Marran; Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 lõike 4 muutmise arutelu;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine kultuuriministeeriumi kantsleri Paavo Nõgenega; 2016. aasta huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ arutelu, kutsutud rahandusministeeriumi, Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 12.45 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Poola Senati esimehe Stanisław Karczewskiga.

Kell 13.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Poola Senati esimees Stanisław Karczewski avavad Poola suursaatkonna korraldatud näituse „Visegrádist Visegrádini. Ühine pärand. Ühine tulevik.“

Kell 14.10 – väliskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni kohtumine Poola Senati esimehe Stanisław Karczewskiga (konverentsisaal).

Kell 15.15 – Euroopa Liidu asjade komisjon kohtub Poola Senati esimehe Stanisław Karczewskiga.

Välislähetused

21. – 27. oktoober
Riigikogu liikmed Helmen Kütt ja Toomas Kivimägi (21.-26.10) osalevad Rahvusvahelise Parlamentidevahelise Liidu (IPU) 135. assambleel ja sellega seotud kohtumistel Genfis, Šveitsis.

23. – 25. oktoober
Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb Põhja- ja Baltimaade (NB8) parlamentide väliskomisjoni esimeeste kohtumisel Reykjavikis, Islandil.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Kohtumine Kõrgemate Riigikaitsekursuste kursuslastega

Kell 20:00  Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Läänemaal,  Roostal XXXV Kõrgemate Riigikaitsekursuste kursuslastega. Kursustest võtab osa riigikaitsekomisjoni liige Oudekki Loone. Kursuse kestuseks on  k.a 23.-28. oktoober.

Jüri Ratas: kosmeetilised maksumuudatused ei vii Eesti elu edasi

 

Keskerakonna esimehe kandidaat Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtus täna Võru kultuurimajas Kannel erakonnaliikmete ja toetajatega. Ratas keskendus oma sõnavõtus muuhulgas küsimustele, mida ta soovib muuta Eesti regionaalpoliitikas ning maksunduses.

„Viimased valitsuskoalitsioonid on jätnud lubamatult tahaplaanile regionaalpoliitika ning Eesti tasakaalustatud arengu tagamise. Olen tugevalt vastu tegevusetust õigustavale suhtumisele nagu oleks maapiirkondade ääremaastumine paratamatu ja pidurdamatu nähtus. Riigijuhid ei tohi elanike arvu vähenemist pea kõigis maakondades lihtsalt kõrvalt vaadata ning riigistruktuuri järkjärgult kokku tõmmates veelgi kiirendada,“ sõnas Jüri Ratas. „Tegemist on põhimõttelise küsimusega, mille lahendamisse tuleb valitsuskoalitsioonil läbimõeldult ning järjepidevalt panustada.“

„Eesti piirkondliku arengu tasakaalustamiseks tuleb teha täiendavaid investeeringuid ning elavdada uute töökohtade loomist ka väiksemates asulates. Selleks tuleb muuhulgas kehtestada regionaalseid ja sektoriaalseid erisusi maksupoliitikas ning rakendada riiklikke eriprogramme. Eesti inimesed vajavad väärika palgaga töökohti, korras teid, toimivat ühistransporti, lasteaedu, koole, postkontoreid ja kõiki teisi eluks vajalikke teenuseid sõltumata elukohast,“ toonitas Riigikogu aseesimees Jüri Ratas.

„Kosmeetilised maksumuudatused ei vii Eesti elu edasi. Valitsuskoalitsiooni otsus langetada alates 2017. aastast sotsiaalmaksu 0,5 protsendipunkti võrra on ettevõtluskeskkonna seisukohalt marginaalne, kuid võtab kümneid miljoneid vajalikke eurosid riigieelarvest. Sama raha saab ja tuleb märksa mõjusamalt kasutada, keskendudes piirkondadele ja sektoritele, mis reaalselt toetust vajavad. Maksu- ja majanduspoliitikas tuleb näha laiemat pilti ning käsitleda iga muudatust koos selle otseste ja kaudsete mõjude ning võimalike alternatiividega,“ selgitas Ratas.

Riigikogu eelinfo 24. – 30. oktoobrini

Esmaspäev, 24. oktoober

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud 12 arupärimisele vastavad peaminister Taavi Rõivas haldusreformi seaduse rakendamise raskuste kohta (nr 240) ja Ida-Virumaale töökohtade loomise toetuse kohta (nr 248); riigihalduse minister Arto Aas “Riigiülesannete analüüsi” kohta seoses seisukohtadega kultuuri ja kultuuriasutuste (eelkõige muuseumide) küsimuses (nr 241); siseminister Hanno Pevkur nurjunud ID-kaardi hanke kohta (nr 246), Päästeameti alarahastatuse ja päästjate puuduse kohta (nr 254) ja illegaalsete immigrantide kohta Eesti Vabariigis (nr 262); sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna Valkla Kodu töökorralduse ja kogukonna turvalisuse kohta (nr 245); rahandusminister Sven Sester Haigekassa eelarve miinuse kohta (nr 242), kindlustusühistute seaduse ettevalmistamise kohta (nr 244) ja raske kütteõli aktsiisi kohta (nr 255), Eesti aktsiisipoliitika kohta võrreldes naaberriikidega (nr 265); välisminister Jürgen Ligi Eesti Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks saamise kohta 2020. aastal (nr 235).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Kontrollikoja energiatõhususe audit, kutsutud Euroopa Kontrollikoja esindaja Erki Must; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Euroopa kübervastupidavusvõime süsteemi tugevdamine ning konkurentsivõimelise ja uuendusliku küberjulgeolekutööstuse soodustamine”, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), keskkonnaministeeriumi valitsemisala tutvustus; jäätmeseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE); veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (316 SE); atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise eelnõu algatamine;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülevaade EV 100 ettevalmistamise seisust, kutsutud riigisekretär Heiki Loot ja EV100 korraldustoimkonna liikmed; ülevaade haridusprojektist HundrED Estonia;

maaelukomisjonis – autonoomsed elektrisüsteemid ja elektriga varustatus maapiirkonnas, kutsutud Elektrilevi OÜ juhatuse esimees Tarmo Mere;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (289 OE); kohtumine AS Eesti Raudtee esindajatega;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: menetlustingimuste määruse, kvalifikatsioonitingimuste määruse, vastuvõtutingimuste direktiivi muutmise ja ELi ülese ümberasustamise määruse eelnõud, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE); 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna; 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE);

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – ülevaade arengutest Poolas ning Eesti ja Poola kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Poolas Harri Tiido; Eesti seisukohad 26.-27. oktoobril toimuval NATO kaitseministrite kohtumisel, kutsutud kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Miko Haljas (ruum L241);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), sotsiaalministeeriumi valitsemisala, kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski;

õiguskomisjonis kell 11.15: korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE); päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (309 SE), kutsutud siseministeeriumi esindajad; arvamus ja vastused küsimusetele Europoli parlamentaarse ühiskontrolli töörühma korraldust ja töökorda puudutava küsimustiku kohta;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Teabeameti 2016. aasta eelarve täitmine ning 2017. aasta eelarve põhinäitajad, ameti vajadused ja prioriteedid, kutsutud kaitseministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ja teabeameti peadirektor Mikk Marran; Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 lõike 4 muutmise arutelu;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine kultuuriministeeriumi kantsleri Paavo Nõgenega; 2016. aasta huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ arutelu, kutsutud rahandusministeeriumi, Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 12.45 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Poola Senati esimehe Stanisław Karczewskiga.

Kell 13.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Poola Senati esimees Stanisław Karczewski avavad Poola suursaatkonna korraldatud näituse „Visegrádist Visegrádini. Ühine pärand. Ühine tulevik.“

Kell 14.10 – väliskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni kohtumine Poola Senati esimehe Stanisław Karczewskiga (konverentsisaal).

Kell 15.15 – Euroopa Liidu asjade komisjon kohtub Poola Senati esimehe Stanisław Karczewskiga.

Teisipäev, 25. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri ettepanek looduskaitseseaduse § 20 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks
Ettekandjad õiguskantsler Ülle Madise, põhiseaduskomisjoni liige Kalle Muuli ja keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra

Esimene lugemine – 4 eelnõu: sotsiaalhoolekande seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE); Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (271 OE); haldusreformi seaduse § 9 täiendamise seaduse eelnõu (273 SE); haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (274 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – avalik arutelu Rail Balticu projekti teemal – 101 avaliku elu tegelase avalik kiri Riigikogule “Eesti rahva ja maa tuleviku nimel tuleb peatada Rail Balticu rajamine kavandatud kujul!”, kutsutud pöördumise esitajad, Siim Kallas, Tallinna Sadama, Rail Baltic, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning keskkonnaministeeriumi esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

kultuurikomisjonis – kõrgharidus- ja teadusorganisatsioonide tegevuse ümberkorraldamise kava, kutsutud haridus- ja teadusminister Maris Lauri, Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere ja Riigikantselei esindaja;

põhiseaduskomisjonis – riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (269 SE), kutsutud siseministeeriumi esindaja; riigikaitsekomisjoni ettepanek kaaluda Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 lõike 4 muutmise algatamist;

rahanduskomisjonis – kell 13.30: kohtumine eelarvenõukogu esindajatega; 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud välisminister Jürgen Ligi; 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud kaitseminister Hannes Hanso;

riigikaitsekomisjonis – õppuse “Kevadtorm 2016” ja “Läänetorm 2016” reservväelaste tagasiside küsitluse tulemuste tutvustamine, kutsutud Turu-uuringute AS uuringujuht Juhan Kivirähk ning Kaitseväe peastaabi esindajad; arutelu Eesti mereseirest;

sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamine esimeseks lugemiseks, kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna; Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 9.30 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Viljandi eakate konverentsil sõnavõtuga „Mina elutark eakas“ (Sakala Keskus, Viljandi).

Kell 10 – maaelukomisjoni esimees Ivari Padar avab konverentsi „Aasta Põllumees 2016“, mida korraldavad Eesti Põllumeeste Keskliit ja maaelukomisjon; kell 14.10 kuulutatakse välja aasta põllumees, konkurssi korraldavad Maaleht ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Tšehhi suursaadiku Richard Kadlčákiga.

Kell 12.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Euroopa suurima rakettide arendaja ja tootja MBDA asepresidendi Didier Philippega.

Kell 13 – Riigikogu Eesti-Jaapani parlamendirühma juht Anne Sulling kohtub Jaapani Matsushita Valitsemise ja Juhtimise Instituudi delegatsiooniga.

Kolmapäev, 26. oktoober

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE); välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE).

Teine lugemine – 4 eelnõu: Pariisi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (310 SE); Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (249 SE); mahepõllumajanduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE); 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE); investeerimisfondide seaduse eelnõu (297 SE).

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: elektrituruseaduse, asjaõigusseaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (270 SE).

Sündmused

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab kunstnik Saskia Järve näituse „Mälu kaob“ (Toompea lossi kunstisaal).

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Tadžikistani ajakirjanikega.

Kell 14.15 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ameerika Ühendriikide välisministeeriumi analüütiku Kathy Guiducci-Ferryga.

Kell 15.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling ja riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtuvad Euroopa Komisjoni julgeolekuvoliniku Julian Kingiga.

Neljapäev, 27. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: maapõueseaduse eelnõu (213 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (272 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

riigikaitsekomisjonis – kell 12: ülevaade Ameerika Ühendriikide presidendi valimistest, kutsutud kaitseministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov;

rahanduskomisjonis – kell 13: 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Maris Lauri; 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud kultuuriminister Indrek Saar; 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE);

väliskomisjonis – kell 13: ülevaade arengutest Venemaal ning Eesti ja Vene kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Venemaal Arti Hilpus; Eesti seisukohad menetlustingimuste määruse, kvalifikatsioonitingimuste määruse, vastuvõtutingimuste direktiivi muutmise ja ELi ülese ümberasustamise määruse eelnõude kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ning Riigikantselei esindajad.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab kõne sotsiaalministeeriumi korraldatud kõrgema sotsiaalkaitse kursustel (Vihula mõis).

Kell 15 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Türgi välisminister Mevlüt Çavuşoğluga.

Reede, 28. oktoober

Sündmused

Kell 10 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Saksamaa põllumajandusministri Christian Schmidtiga Ämaris.

Välislähetused

21. – 27. oktoober
Riigikogu liikmed Helmen Kütt ja Toomas Kivimägi (21.-26.10) osalevad Rahvusvahelise Parlamentidevahelise Liidu (IPU) 135. assambleel ja sellega seotud kohtumistel Genfis, Šveitsis.

23. – 25. oktoober
Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb Põhja- ja Baltimaade (NB8) parlamentide väliskomisjoni esimeeste kohtumisel Reykjavikis, Islandil.

27. – 28. oktoober
Riigikogu esimees Eiki Nestor, aseesimees Helir-Valdor Seeder, majanduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi (27.-29.10) ja õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof osalevad Balti Assamblee aastaistungil Riias.

28.-30. oktoober
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling (28.-29.10) ja riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osalevad julgeoleku konverentsil The Riga Conference 2016 Riias.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Riigikogu viib Eesti eesistumise ajal läbi seitse kõrgetasemelist konverentsi

„Kavandame Riigikogus Eesti eesistumise ajaks töise ja tõsise programmi, et anda tulemuslik panus Euroopa küsimuste käsitlemisel,“ ütles Riigikogu esimees Eiki Nestor. „Esmakordselt eesistuja kohuseid täites tuleb meil tegeleda teemadega, mis on Euroopa Liidus sisuliselt uued ja keerulised.“

Samuti kinnitas Riigikogu juhatus eesistumise sündmuste ajakava ning määras vastutavad komisjonid. Parlamentaarsete sündmuste koordineerivaks komisjoniks kinnitas juhatus Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK).

„Eestil on üks eesistumine ja valitsus ning parlament peaksid siin teineteise tööd täiendama ja toetama,“ ütles ELAKi esimees Kalle Palling. „Meie jaoks on eesistumine suur väljakutse ja võimalus. Kindlasti keskendume teemade valikul muu hulgas Eesti tugevustele nagu seda on ühendused, andmete vaba liikumine ja jagamismajandus.“

Eesti eesistumise parlamentaarsed sündmused saavad alguse 2017. aasta suvel toimuva Euroopa parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide (COSAC) esimeeste istungiga. Sündmuse sisuline ettevalmistus ja juhtimine toimub ELAKi eestvedamisel. Samuti on ELAKi korraldada COSACi täiskogu istungi toimumine 2017. aasta hilissügisel.   

Parlamentidevaheline ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika konverents toimub Tallinnas 2017. aasta sügisel ning selle sisu ja korralduse eest vastutavad Riigikogu välis- ja riigikaitsekomisjon.

Sügisel toimuvad ka majanduskomisjonide esimeeste konverents Euroopa transpordiühenduste teemal, mille eest vastutab Riigikogu majanduskomisjon ning rahanduskomisjoni eestvedamisel parlamentidevaheline Euroopa Liidu stabiilsuse, majanduse koordineerimise ja juhtimise konverents.

Kuna Eesti eesistumisperiood on teisel poolaastal, siis korraldab Eesti 2018. aasta esimesel poolel Euroopa Liidu parlamentide spiikrite konverentsi ning peasekretäride istungi.

Eesti võtab eesistumise teatepulga üle 2017. aasta juulis Maltalt ja annab pool aastat hiljem edasi Bulgaariale. Riigikogu teeb eesistumise parlamentaarsete sündmuste ettevalmistamisel koostööd trio liikmete Bulgaaria (2018. aasta I poolaasta eesistuja) ja Austriaga (2018. aasta II poolaasta eesistuja).

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee