Riigikogu

Riigikogu eelinfo 25. – 31. mai

Esmaspäev, 25. mai

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad ettevõtlusminister Urve Palo majutusteenuste käibemaksumäära tõstmise kohta ning maaeluminister Urmas Kruuse piimatootjate olukorra kohta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: Euroopa Komisjoni riigipõhised soovitused, kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Hannes Rumm ja asepresident Andrus Ansipi kabineti liige Aare Järvan; Eesti seisukohad 28.-29. mail toimuval EL-i konkurentsivõime nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja taristuminister Kristen Michal ning haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi; Eesti seisukohad 31. maist 2. juunini toimuval mitteametlikul põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse; seisukoha andmine Energialiidu paketile, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning keskkonnaministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis - Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019 keskkonna- ja kalanduspoliitika planeerimine, kutsutud keskkonnaministeeriumi, Riigikantselei ja põllumajandusministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad Euroopa energialiidu paketi kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020 elluviimisest, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar;

maaelukomisjonis – Põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) tegevusest, kutsutud PRIA peadirektor Jaan Kallas;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti seisukohad Euroopa energialiidu paketi kohta, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Eesti Arengufondi nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta, kutsutud Riigikohtu esimees Priit Pikamäe; kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu; arvamuse andmine Riigikohtule kohtute seaduse § 132 p 1 ja Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse § 4 lg 4 kohta;

rahanduskomisjonis – investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE); Eesti Panga 2014. aasta aruanne; finantsinspektsiooni 2014. aasta aruanne; kindlustustegevuse seaduse eelnõu (8 SE);

riigikaitsekomisjonis – ülevaade 18. mail toimunud EL-i kaitseministrite kohtumisest, kutsutud kaitseminister Sven Mikser; kell 13.40: väljasõit Ämari lennubaasi;

sotsiaalkomisjonis – Eesti Keskerakonna esitatud kollektiivne pöördumine „1000 eurot miinimumpalgaks,“ kutsutud Eesti Keskerakonna, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Tööandjate Keskliidu, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni, Eesti Ametiühingute Keskliidu, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, sotsiaalministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, rahandusministeeriumi ja Riigikogu fraktsioonide esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne http://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840 (konverentsisaal);

väliskomisjonis - Eesti seisukohad EL-i välisasjade nõukogu arenguministrite 26. mai istungil, kutsutud välisministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse “Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (26 OE); Riigikogu otsuse “Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (27 OE); Riigikogu otsuse “Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (28 OE); Riigikogu otsuse “Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (29 OE); Riigikogu otsuse “Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (30 OE); informatsioon komisjoni liikmete tegevusest;

õiguskomisjonis – Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019, kutsutud siseministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad; MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liidu ettepanek erateede avaliku kasutamise täpsemaks reguleerimiseks, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine MTÜ Korruptsioonivaba Eesti esindajatega (ruum L332).

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade Riigikontrolli tegevusest ning Riigikontrolli 2015. aasta tööplaanist, kutsutud riigikontrolör Alar Karis (ruum L 263).

Sündmused

Kell 11.15 - Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab vastu Vabaerakonna algatatud kollektiivse pöördumise „Kütuseaktsiisi järsk tõus tuleb ära jätta!“

Kell 13 – Riigikogu juhatuse ja president Toomas Hendrik Ilvese kohtumine Kadriorus.

Kell 13.30 - väliskomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Tšehhi suursaadiku Richard Kadlčákiga.

Kell 14.30 - Riigikogu Saarte regiooni ja merekultuuri toetusrühma esimees Urve Tiidus avab Priit Kapsta fotonäituse „Hetked Ruhnus“ (Riigikogu hoone 2. korrusel). Näitus on avatud 19. juunini, Toompea lossi sissepääsuks on vaja isikut tõendavat dokumenti.

Teisipäev, 26. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Eesti Panga 2014. aasta aastaaruanne.
Ettekandja Eesti Panga president Ardo Hansson

Finantsinspektsiooni 2014. aasta aastaaruanne.
Ettekandja Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler

Esimene lugemine – 7 eelnõu: Riigikogu otsuse “Hasartmängumaksu Nõukogu moodustamine” eelnõu (19 OE); Riigikogu otsuse “Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (20 OE); Riigikogu otsuse “Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (25 OE); Riigikogu otsuse “Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (24 OE); Riigikogu otsuse “Riigikogu liikmetest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (17 OE); Riigikogu otsuse “Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (31 OE); veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (23 SE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: täiskasvanute koolituse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (12 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis - arutelu Liivi lahe piirkonna räimepüügist, kutsutud Riigikogu liige Mark Soosaar, Kihnu vallavanem Ingvar Saare ja ministeeriumide esindajad; keskkonnahariduse riiklik juhtimine ja rahastamine, kutsutud Säästva arengu komisjoni ja keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – ülevaade üldhariduse rahastamisest, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi, rahandusministeeriumi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Eesti Linnade Liidu esindajad (ruum L241);

maaelukomisjonis - Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019 kalanduse, toiduohutuse, veterinaaria, taimetervise, põllumajanduse ja maaelu valdkonnad, kutsutud põllumajandusministeeriumi ning keskkonnaministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) tegevuse ülevaade, kutsutud EAS-i juhatuse esimees Hanno Tomberg; Eesti Arengufondi liikmete nimetamise otsuse eelnõu; Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu kiri biomassi (puidu) põletamise toetamisest Narva Elektrijaamades;

põhiseaduskomisjonis – kell 13.15: Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, kutsutud riigihalduse minister Arto Aas; Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019 arutelu, kutsutud siseministeeriumi, justiitsministeeriumi ja Riigikantselei esindajad (ruum L333);

rahanduskomisjonis – väljasõiduistung: kohtumine Pangaliidu esindajatega (SEB hoone, Tornimäe 2);

riigikaitsekomisjonis – kell 9: Põhjamaade, Balti riikide ja Poola parlamentide riigikaitsekomisjonide julgeoleku- ja riigikaitsealane foorum (konverentsisaal);

sotsiaalkomisjonis - valitsuse esitatavad eelnõud;

väliskomisjonis - kandidaat Eesti suursaadiku ametikohale Rumeenias ja Moldovas, kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadikukandidaat; ülevaade Eesti kahepoolsetest suhetest Austraalia ja Uus-Meremaaga, kutsutud Eesti suursaadik Austraalias ja Uus-Meremaal Andres Unga; kohtumine EL-i Libeeria delegatsiooni juhi Tiina Intelmanniga;

õiguskomisjonis – kell 13: kohtumine Harju maakohtu esimehe Helve Särgavaga (Harju maakohus, Liivalaia 24).

Sündmused

Kell 8.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Harjumaalt valitud Riigikogu liikmete ümarlaual (Harju Elu toimetus).

Kell 10.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on moderaator rahvusvahelisel konverentsil, mis on pühendatud kohalike omavalitsuse süsteemi ning Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu taasloomise 25. aastapäevale (Tallinna Ülikool).

Kell 11.45 – Eesti-Saksamaa parlamendirühm kohtub Saksamaa Nordrhein-Westfaleni liidumaa parlamendi Roheliste partei fraktsiooni delegatsiooniga. Delegatsiooni eesmärk on tutvuda Eesti e-lahendustega era- ja avalikus sektoris.

Kell 12.15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Põhjamaade, Balti riikide ja Poola parlamentide kaitsekomisjonide esindajatega.

Kolmapäev, 27. mai

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 1 eelnõu: investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE).

Sündmused

Kell 8.45 – riigikaitsekomisjon kohtub Ameerika Ühendriikide Senati liikmete Deb Fischeri, John Cornyni, Jeff Sessionsi, John Barrasso, Kongressi liikme Mike Conaway ja suursaadiku Jeff Levinega.

Neljapäev, 28. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (3 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

keskkonnakomisjonis – 28. – 29. mai: väljasõiduistung Pärnumaale, tutvumine Euroopa kalandusfondi toel rajatud ettevõtetega, arutelu keskkonnaprobleemidest;

kultuurikomisjonis kell 11: ülevaade Eesti Vabariik 100 ettevalmistustest, kutsutud EV 100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa ja juhtrühma esimees Toomas Kiho; täiskasvanute koolituse täiendamise seaduse eelnõu (12 SE);

majanduskomisjonis – kell 11: Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse arutelu;

rahanduskomisjonis – kell 12: ülevaade sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduste eelnõudest; tulumaksuseaduse § 48 täiendamise seaduse eelnõu (2 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 13.30: informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

väliskomisjonis - kandidaat Eesti erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Taanis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadikukandidaat; Eesti alaline esindaja Euroopa Nõukogu juures, kutsutud suursaadik Katrin Kivi; Eesti alaline esindaja ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis, kutsutud suursaadik Andre Pung; informatsioon Indias Eesti laevakaitsjate kinnipidamisega seotud asjaoludest, kutsutud välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Marina Kaljurand;

Sündmused

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Prantsuse suursaadiku Michel Raineriga.

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Kivimäe põhikooli 9. klassi õpilastega.

Kell 14 - Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Saksa gümnaasiumi 9. klasside õpilastega.

Kell 16 - Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Harjumaa ja Tallinna ettevõtjate ning turismisektoris töötavate inimestega (Sokos Hotel Viru).

Välislähetused

26. – 29. mai
Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Kiievis julgeolekualasel foorumil „The 8th Kyiv Security Forum. No security beyond the values“ ning kohtumistel Ukraina parlamendis.

26. – 27. mai
Väliskomisjoni esimees Hannes Hanso osaleb Riigikogu esimehe Eiki Nestori töövisiidil Ukrainasse.

27. – 29. mai
Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi Alalise Komitee istungil Berliinis ja Stralsundis Saksamaal.

28. – 29. mai
Riigikogu liige Andre Sepp osaleb Brüsselis Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis (LIBE) parlamentidevahelisel kohtumisel demokraatliku järelevalve luureteenistuste tegevusest Euroopas.

31. mai – 2. juuni
Euroopa Liidu asjade komisjoni delegatsioon koosseisus Kalle Palling, Jaak Madison, Monika Haukanõmm, Juhan Parts, Rein Ratas ja Mihkel Raud osalevad rahvusparlamentide EL-i asjade komisjonide konverentsil (COSAC) Riias.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Kadri Simson: Valitsuse kavandatavad maksumuudatused toovad kaasa ööistungid ja peaministri umbusaldamise

„Maksutõusude arutu läbisurumine toob endaga kaasa ööistungid. Planeeritavatest maksumuudatustest polnud enne valimisi poolt sõnagi juttu, kuid nüüd tehakse need kiirkorras ära. Opositsioon ei saa nõustuda muudatustega, mis toovad kaasa üleüldise hinnatõusu ja inimeste heaolu halvenemise. Seetõttu kavatseme selle vastu võidelda kõikide meetmetega, mis opositsioonile antud on. Kindlasti esitame maksumuudatustele omapoolsed ettepanekud ning võib eeldada, et istungid venivad öösse,“ sõnas Kadri Simson.

Kadri Simson lisas, et äsja ametisse asunud valitsus ei küsinud valijatelt maksutõusudeks mandaati ning seega puudub neil ka õigus taolise sammu läbisurumiseks. Saadiku sõnul on võimalik, et Reformierakondlik poliitika, kus enne valimisi räägitakse ühte juttu, kuid peale valimisi käitutakse risti vastupidi, võib tuua kaasa ka peaministri umbusaldamise. Kui opositsiooni usalduse on peaminister Taavi Rõivas juba ammu kaotanud, siis üha enam tundub, et peaministrit ei usalda ka koalitsioonisaadikud.

“Kui valitsus on endas kindel, siis selleks, et opositsioonist üle sõita ja ööistungeid vältida, seotakse maksutõusud usaldushääletusega ning valitsuskoalitsiooni liikmed vajutavad justkui üks mees rohelist nuppu, öeldes, et nad usaldavad Taavi Rõivast. Sellega olekski opositsiooni käed seotud. Aga täna tundub, et valitsusel on raskusi nende 51 nime kokkusaamisega, kes oleks nõus Rõivast toetama.“

„Nagu Päevalehe uuringust näha, on Taavi Rõivase usaldusväärsus langenud isegi alla rahuldava taseme. Tegemist on teovõimetu valitsusjuhiga, kes ei ole võimeline Eestit majandusseisakust välja vedama. Peaminister, keda ei usalda rahvas, opositsioon ja ka valitsuserakondade saadikud, ei saa kaua valitsust juhtida. Tuleva nädala esmaspäeval koguneb Keskerakonna juhatus ning teen seal ettepaneku arutada peaministrile umbusaldamise algatamist,“ lõpetas Kadri Simson.

Lisainfo:
Jaan Männik
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni pressiesindaja
Tel 53 474 246

Mihkelson: Ukraina valmistub tõsiselt agressiooni tõrjumiseks

Desna väljaõppekeskuses tutvustati riigikaitsekomisjoni delegatsioonile äsja mobiliseeritute väljaõppe kava, näidati kasarmuid ja tankisimulaatorite õppekeskust. Samuti demonstreeriti polügoonil taktikaliste harjutuste läbiviimist ning tankilaskmisi ja snaiprite laskeharjutusi.

“Mobiliseeritute väljaõpe näitab ilmekalt, et Ukraina on reaalses sõjaolukorras ning riik valmistub tõsiselt agressiooni võimaliku laienemise tõrjumiseks,” ütles Mihkelson nähtut kokku võttes. “Meie visiit Desna õppekeskusse oli teatavas mõttes erakordne, sest komisjoni liige Ants Laaneots teenis samas kohas ohvitserina 1970ndatel aastatel,” lisas Mihkelson.

Lisaks tänasele väljaõppekeskuse külastusele pidas Mihkelson oluliseks kohtumist presidendi juures tegutseva rahvusliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Oleksandr Turtšõnoviga.

„Turtšõnov andis põhjaliku ülevaate julgeolekuolukorrast riigis ning tänas Eestit järjekindla toetuse eest Ukraina võitluses oma vabaduse ja territoriaalse terviklikkuse eest,“ ütles Mihkelson ning lisas, et Ukraina on valmis kõigiks võimalikeks arenguteks riigi idaosas. Turtšõnov ei välistanud, et Venemaa toetatud separatistid võivad iga hetk alustada uut piiratud ulatusega rünnakutegevust.

Riigikaitsekomisjoni liikmed Ukraina rahvusliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretäri Oleksandr Turtšõnoviga

Riigikaitsekomisjoni liikmed kohtumisel Ukraina rahvusliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretäri Oleksandr Turtšõnoviga.

Kohtumisel Ukraina julgeolekuteenistuse SBU asejuhi Viktor Jaguniga peatuti pikemalt kahe Vene sõjaväelase, GRU eriüksuse kapteni ja seersandi kinnivõtmisel Ida-Ukrainas. „Tegemist on esimese korraga, kui lahingoperatsioonis langesid ukrainlaste kätte vangi Venemaa regulaararmee sõdurid,“ ütles Mihkelson. Juhtunu on tema sõnul veelkordseks ja ümberlükkamatuks tõendiks selle kohta, et Ida-Ukrainas võitlevad Venemaa regulaarüksused. „Kahjuks pole see kaugeltki esimene kord, mil Venemaa oma kodumaale vande andnud sõjaväelased reedab ja nii salatakse maha ka sajad Ida-Ukrainas hukkunud,“ ütles Mihkelson.

Kohtumisel Ukraina asekaitseminister Petro Mehediga arutati peamiselt kaitsekoostööalaseid küsimusi. Eestil ja Ukrainal on mitmeid kahepoolseid kaitsekoostööalaseid projekte, näiteks sõjaväemeditsiini ja küberkaitse valdkonnas. “Ida-Ukraina lahingukogemus on aga hindamatu väärtusega meie kaitseväe väljaõppes,” rõhutas Mihkelson.

Ülemraada väliskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni liikmetega arutati parlamentidevahelise koostöö laiendamist. Ukraina saadikutele pakub suurt huvi Eesti Kaitseliidu loomise ja tegevuse kogemus. Riigikaitsekomisjoni delegatsioon kohtus Kiievis ka Ukraina asesiseministri Tihran Avakjani ning OSCE vaatlusmissiooni asejuhi Alexander Hugiga.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356; 51 53 903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Konservatiivide fraktsioon ei tolereeri ei sundkvoote ega ka „vabatahtlikkuse“ meetodit

 

EKRE fraktsiooni aseesimees Henn Põlluaas ütles, et Euroopa Liit peaks ühiste jõupingutustega tegelema põgenike ja pagulaste probleemidega kohapeal, mitte eksportima neid Euroopa Liitu. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on lõpuni vastu nii sundkvootidele kui ka vabatahtlikule massimmigratsioonile kolmandast maailmast ja takistab seda kõikide meetmetega.

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon arutas neljapäeval Euroopa rände tegevuskava arutelu Eesti seisukoha kujundamiseks. Istungil tegi ettekande siseminister Hanno Pevkur  ning sellel osalesid Riigikogu õiguskomisjoni, põhiseaduskomisjoni ja väliskomisjoni liikmed. Ettekande tegi ka Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Hannes Rumm. EKRE poolt osalesid komisjoni töös ELAKi aseesimees Jaak Madison ja Väliskomisjoni liige Henn Põlluaas.

Euroopa Komisjoni poolt esitatud Euroopa rände tegevuskava eesmärk on stabiliseerida olukord Vahemerel ja tagada kaitset vajavate inimeste võrdne jaotus EL-i liikmesriikide vahel. 13. mail avalikustas Euroopa Komisjon teatise Euroopa rände tegevuskavaga. 27.mail esitab komisjon EL-i õigusakti eelnõu Euroopa rändepoliitika uuendustega.

Siseminister Hanno Pevkur ütles, et praegu ei toeta Eesti valitsus sundkvootide kehtestamist, kuid vabatahtliku vastuvõtu osas kujuneb seisukoht alles siis Eesti Valitsus tuleb vastava plaaniga Riigikogu ja tema komisjonide ette. Hiljemalt 16.juunil peaks Hanno Pevkur minema Euroopa Liidu Nõukogu istungile, kus asja arutavad siseministrid, 25-26.juunil kohtuvad vastaval teemal Euroopa Ülemkogul peaministrid. Kui kvootide vastu on 35% Euroopa riikidest, ei lähe asi menetlusse ning siis ei saa ta  omada seaduse jõudu ja kohustuslikku iseloomu liikmesriikidele. Küll aga jääb õhku vabatahtliku vastuvõtu küsimus.

Pevkur tunnistas, et kvootide arvestamisel ja määramisel on tehtud vigu. Eestile määratud kvoodid on 8 korda suuremad kui Eesti SKP ja rahvastiku osakaal Euroopa Liidus, mis pidi olema kvoodikokkuleppete aluseks.

Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) kuuluvad Monika Haukanõmm(VE), Johannes Kert (RE) , Maris Lauri (RE), Jaak Madison (EKRE), Marko Mihkelson(IRL), Marianne Mikko (SDE), Andrei Novikov (KE), Kalle Palling (RE), Juhan Parts (IRL), Rein Ratas (KE), Mihkel Raud (SDE), Martin Repinski (KE), Andre Sepp (RE), Aivar Sõerd (RE) ja Toomas Vitsut (KE)

Sotsiaaldemokraatide esimene maakonnavisiit viib saadikud Võrumaale

Pressiteade
21. mai

Sotsiaaldemokraatide esimene maakonnavisiit viib saadikud Võrumaale
Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liikmed on neljapäeval ja reedel ringsõidul Võrumaal, et kohtuda maakonna omavalitsusjuhtide, haridus-, kultuuri- ja sotsiaaltöötajatega ning ettevõtjatega.

Lisaks Võru linnale väisavad sotsiaaldemokraadid ka Sõmerpalu ja Rõuge valda. „Mul on hea meel, et riigikogu uue koosseisu esimene maakonnavisiit toob meie saadikud kevadiselt kaunisse Võrumaale. Oleme silmast silma kontakte ja otsesuhtlust alati au sees hoidnud ja teeme seda ka edaspidi. Ilma selleta on ülimalt keeruline kohalikke probleeme ja muresid riigi tasandil lahendada,“ ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Kalvi Kõva.

Ühistel aruteludel on kavas Kõva sõnul keskenduda peamiselt haridusprobleemidele, ettevõtlusele ja sotsiaalküsimustele. Kokkusaamisel Võru linnapea Anti Allase ja abilinnapea Sixten Sillaga tuleb vaatluse alla näiteks see, kas ja kuidas muuta seadusi, et omavalitsused saaksid suurema sõnaõiguse avaliku korra tagamise osas.
Muuseas külastavad saadikud Umbsaare jäätmejaama, osaühingut Osula Graanul, elluastuvate puuetega noortega tegelevat organisatsiooni Meiela ja Võro Instituuti.
Täna õhtul võtavad sotsiaaldemokraatidest riigikogu liikmed osa Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Võrumaa piirkonna koosolekust, kuhu saabuvad ka riigikogu esimees Eiki Nestor ja kultuuriminister Indrek Saar.

Väljasõidu Võrumaale teevad kaasa Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Andres Anvelt, Ivari Padar, Jevgeni Ossinovski, Rainer Vakra ja Hardi Volmer.

Täiendav info:
Kalvi Kõva
5216732

Euroopa Liidu asjade komisjon alustab rändepoliitika arutelu

Euroopa Komisjoni esitatud Euroopa rände tegevuskava eesmärk on stabiliseerida olukord Vahemerel ja tagada kaitset vajavate inimeste võrdne jaotus EL-i liikmesriikide vahel.

„Euroopa Liidu asjade komisjon kujundab Eesti seisukoha Euroopa rändepoliitika uuenduste kohta, kui Euroopa Komisjon on esitanud vastava EL-i õigusakti eelnõu ja valitsus on kinnitanud seisukohad eelnõu suhtes. Alustame diskussiooni aegsasti, et olla valmis vajalikke õigusakte menetlema,“ ütles Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling.

Palling lisas, et kuna Eesti seadusandlus ei näe ette pagulaste ümberasustamist, on vaja arutada, kuidas vastav protseduur Eestis kujundada. Samuti sõltub Eesti seadusandluse kohandamise vajadus Euroopa Komisjoni pakutavatest meetmetest.

Istungile on kutsutud siseminister Hanno Pevkur, sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ning Riigikogu õiguskomisjoni, põhiseaduskomisjoni ja väliskomisjoni liikmed.

Ettekande teevad Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Hannes Rumm ja poliitikaosakonna juhataja Paavo Palk.

13. mail avalikustas Euroopa Komisjon teatise Euroopa rände tegevuskavaga. Maikuu lõpus esitab komisjon EL-i õigusakti eelnõu Euroopa rändepoliitika uuendustega.

Lugupeetud ajakirjanikud! Intervjuusid on võimalik teha pärast istungit orienteeruvalt kell 11.15 Riigikogu konverentsisaalis.

 

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Martin Helme töövisiit Euroopa Konservatiivide aastakoosolekule 20-23.05.2015

EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme viibib 20-23.05.2015 töövisiidil Ühendkuningriigis, Winchesteris, kus ta osaleb AECR (Allience of European Conservatives and Reformists) aastakoosolekul viimase kutsel. AECR tegutseb Europarlamendi egiidi all.

Martin Helme on ka Riigikogu Eesti-Suurbritannia sõprusrühma liige.

Õiguskantsler jättis kasutamata võimaluse saada piirilepingule Riigikohtu hinnang

PRESSITEADE

18.05.2015

Õiguskantsler jättis kasutamata võimaluse saada piirilepingule Riigikohtu hinnang

Eesti Konservatiivse Erakonna fraktsioon Riigikogus avaldab sügavat kahetsust, et õiguskantsler ei pidanud vajalikuks Riigikohtu arvamuse saamiseks niivõrd olulises küsimuses nagu piirileping, mille puhul on õigusteadlaste hulgas palju erinevaid arvamusi. Praegune olukord, kus Riigikohtus ei viida läbi põhiseaduspärasuse kontrolli, kahandab valijate hulgas piirilepingu legitiimsust. EKRE avaldab lootust, et Tartu rahulepingu järgse piiri alale jäänud varade õigusjärgsed omanikud esitavad Riigikohtule kaebused, nõudes kõrgemalt kohtult kaitset omandiõiguse riive vastu ning piirilepingu põhiseadusele vastavuse kontrolli.

EKRE leiab, et Eestis on Riigikohtusse pöördumise võimalus väga kitsendatud, mis takistab kõrgemal kohtul seisukoha võtmist paljudes riigiõiguslikes võtmeküsimustes. EKRE leiab, et Riigikohtusse pöördumise võimalusi  tuleb laiendada ning toetab Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe poolt 2014 aastal Riigikogule tehtud ettepanekut, et põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetlust algatama õigustatud isikute ringi lisataks  parlamendi fraktsioonid.

EKRE fraktsioon esitas 30. aprillil käesoleval aastal avalduse Õiguskantslerile seoses planeeritava Vene- Eesti piirilepingu mittevastavusega Eesti Põhiseadusele ja sai järgmised vastused. Õiguskantsler Ülle Madise arvates on piirileping põhiseadusega kooskõlas. Tema meelest annab Põhiseaduse § 122 lõige 1 võimaluse sõlmida teisi riikidevahelisi piirilepinguid, mis võivad muuta Tartu rahulepinguga määratud riigipiiri. Õiguskantsler märkis samuti, et põhiseaduse järgi ei vaja riigipiiri muutev leping rahvahääletust, vaid lepingu jõustumiseks piisab Riigikogu koosseisu kahe kolmandiku liikmete häälteenamusest. Õiguskantsleri arvates ei kahjusta riigipiiri muutmine ka riiklikku järjepidevust, vaid muudab Tartu rahulepingut üksnes riigipiiri määratlevas osas. Omandiõiguse rikkumisega tekitatud ülekohtu heastamist reguleerib Ülle Madise meelest õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude püsimise seadus koostoimes EV omandireformi aluste seaduse ja maareformi seadusega.

Riigikaitsekomisjoni visiit Ukrainasse

Riigikaitsekomisjoni delegatsioon koosseisus Marko Mihkelson, Ants Laaneots ja Johannes Kert on 18.- 21.05.15 visiidil Ukrainas

Dmitri Dmitrijev: Majutusasutuste käibemaks tuleb langetada viiele protsendile

„Aasta esimese kahe kuuga kahanes Ida-Virumaal ööbinud turistide arv eelmise aasta sama ajaga võrreldes 22 protsenti. Oluliseks sihtrühmaks olid Vene turistid, kelle arv kahanes koguni 46 protsenti,“ ütles Dmitrijev. „Turistide arvu languse taustal ei ole plaanitav käibemaksutõus mõistlik ja kui me räägime turismisektori arendamisest, tuleks majutusasutustele kehtivat käibemaksu pigem alandada.“

„Meie ettepanek on kehtestada majutusasutustele 5-protsendiline käibemaks ja vajadusel loobuda 1-protsendilisest sotsiaalmaksu alandamisest, sest viimase positiivne mõju ettevõtetele on tühine võrreldes käibemaksu tõusust tekkivate kuludega,“ lausus Dmitrijev.

Kavandatav majutusasutuste käibemaksu tõus toob kaasa majutusteenuste hindade tõusu, mis muudab Eestis puhkamise senisest veelgi kallimaks. Ida-Virumaa peamisteks sihtgruppideks on nii siseturist kui ka Vene turist, keda hinnatõus valusalt lööb ja kes suure tõenäosusega loobuvad senisest kergemini mõttest Eestis puhata.

„Enamikus Euroopa Liidu riikides on turismisektorile kehtestatud alandatud käibemaksumäär. Naaberriigis Lätis on see 12 protsenti, Leedus 9 protsenti ja Soomes 10 protsenti,“ ütles Dmitrijev. „Kui Eesti kavatseb käibemaksu kergitada, on selge, et me hakkame kliente kaotama riikidele, kus majutusasutused suudavad pakkuda konkurentsivõimelisemat hinda.“

Ida-Viru Ettevõtluskeskuse hinnangul toob plaanitav käibemaksumuudatus kaasa töökohtade kadumise ja majutusasutuste tegevuse ja teenuste kokkutõmbumise. Töökaotus ohustab kõige enam naisi, kes üle Eesti moodustavad majutusasutuste personalist umbes 80 protsenti. Eriti probleemne on olukord äärealadel, kus juba praegu on surve palkadele suur ja töötajatele tuleb maksta piisavalt kõrget tasu, et nad ei lahkuks tööle teistesse piirkondadesse.

Riigikogu Ida-Virumaa toetusrühm teeb 19. mail visiidi Ida-Virumaale, kus kohtub maavanema Andres Noormägiga ja Ida-Virumaa omavalistuste liidu juhatuse esimehe Veikko Luhalaidiga. Muu hulgas tuleb arutluse alla olukord Ida-Virumaa turismisektoris.

Lisainfo:
Jaan Männik
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni pressiesindaja
Jaan.Mannik@riigikogu.ee