Riigikogu

Osalemine Välispoliitika Instituudi ümarlaual

Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Eesti Välispoliitika Instituudi korraldataval ümarlaual Välisministeeriumis teemal “Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alused 2010 – mis vajaks muutmist?”

Rahanduskomisjoni tööst 2015. aasta kevadistungjärgul

Eelnõud, otsused, arvamused ja kollektiivsed pöördumised
Toimus 16 korralist ja 1erakorraline rahanduskomisjoni istung – neist 2 väljasõiduistungit Eesti Panka ja Eesti Pangaliitu.
Riigikogu XIII koosseisu kevadistungjärgul 2015 (30.03.2015 – 18.06.2015) on rahanduskomisjoni menetluses 10 õigusakti. Selle hulgas on 5 otsuse eelnõud ja 5 seaduse eelnõud
1. 13 OE – Riigikogu otsus „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ (vastu võetud 12.05.2015)
2. 19 OE – Riigikogu otsuse „Hasartmängumaksu Nõukogu moodustamine“ ( vastu võetud 26.05.2015)
3. 20 OE – Riigikogu otsus „Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine“ (vastu võetud 26.05.2015)
4. 2 SE – Tulumaksuseaduse § 48 täiendamise seadus (esimene lugemine lõpetatud)
5. 6 SE – Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus (menetluses)
6. 8 SE – Kindlustustegevuse seadus (vastu võetud 10.06.2015)
7. 15 SE – Investeerimisfondide seaduse muutmise seadus (vastu võetud 15.06.2015)
8. 41 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 15.06.2015)
9. 47 OE – Riigikogu otsus “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” (menetluses)
10. 50 OE – Riigikogu otsus “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” (menetluses)
Rahanduskomisjon andis kolm arvamust: 1 väliskomisjonile ja 2 Euroopa Liidu asjade komisjonile
1. 28.04 Väliskomisjonile arvamuse andmine. Valitsuse seisukohad teatise kohta, mis käsitleb globaalset partnerlust vaesuse väljajuurimiseks ja jätkusuutlikuks arenguks COM(2015) 44
2. 05.05.Euroopa Liidu asjade komisjonile (ELAK) arvamuse andmine. Eesti seisukohad nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas, eelnõu suhtes COM(2015)135
3. 05.05 Euroopa Liidu asjade komisjonile (ELAK) arvamuse andmine. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni koostatud kapitaliturgude liidu rohelise raamatu konsultatsioonile vastamiseks COM(2015) 63
Komisjon sai Eesti Vabaerakonna kollektiivse pöördumise teemal: „Kütuseaktsiisi järsk tõus tuleb ära jätta!“
Kohtumised
Toimusid kohtumised Rahandusministeeriumi, Eesti Panga, Finantsinspektsiooni, Eesti Pangaliidu, eelarvenõukogu ja Euroopa komisjoni Eesti esinduse esindajatega
Komisjoni välistegevus
15. juunil toimus komisjoni kohtumine Euroopa Komisjoni Majanduse- ja Rahanduse Peadirektoraadi poolt ametisse määratud direktor, hr Carlos Martinez Mongay ja Eesti eest vastutava üksuse juhi, DG ECFIN Heinz Janseniga.

Mihkelson: Eesti peab keskenduma liitlasvägede kohaloleku suurendamisele

“Pingeline rahvusvaheline olukord ja Venemaa jätkuvalt agressiivne käitumine nõuavad kõikidelt NATO liikmesriikidelt kollektiivse heidutusvõime tõstmist. Seepärast on eriti oluline liitlasvägede kohaloleku suurendamine Balti regioonis,“ ütles riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson. Ta lisas, et Eesti peab samaaegselt laiendama vastuvõtuvõimekust ning astuma koos teiste alliansi partneritega vajalikud sammud vägede kohaloleku suurendamiseks.

Mihkelsoni sõnul on NATO kaitseministrite tippkohtumisel võetud suund kiirreageerimisjõudude tugevdamisele ja otsuskiiruse tõstmisele eriti tähtis.

NATO planeeritud võimekuste ja tegutsemisvõime tõstmise kava elluviimise plaan vaadatakse läbi tuleva aasta NATO Varssavi tippkohtumisel. Nimetatud suund on seotud Walesi tippkohtumisel kinnitatud NATO valmiduse tegevuskava (Readiness Action Plan, RAP) elluviimisega. Kavandatavad plaanid sisaldavad väga kiire valmidusega sihtüksuse ja reas liikmesriikides asuvate staabielementide loomist, et ohu korral tegutseda operatiivselt.

Fotod komisjoni istungilt: /

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837

gunnar.paal@riigikogu.ee

 

 

Euroopa Liidu asjade komisjon hindas rände tegevuskava läbirääkimisi edukaks

„Euroopa kolleegid otsustasid toetada Eesti lähenemist, mille kohaselt liikmesriigid peaksid panustama põgenikekriisi lahendamisesse vastavalt oma suurusele ja võimekusele. Eesti jaoks on positiivne, et Euroopa Komisjoni pakutud 1064 põgeniku kvoot ei leidnud toetust,“ ütles Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling. „Fakt on aga see, et peame muutma Eesti pagulaspoliitika avatumaks ja panustama rohkem rändesurve leevendamisse, suurendades oma võimekust järk-järgult.“

Ülemkogu otsustas 40 000 rahvusvahelist kaitset vajava inimese ümberpaigutamise Itaaliast ja Kreekast teistesse liikmesriikidesse kahe aasta jooksul. Et EL-i Nõukogu saaks otsuse kiiresti vastu võtta, lepivad kõik liikmesriigid konsensuse alusel juuli lõpuks kokku kõnealuste inimeste jaotamises, arvestades iga liikmesriigi eriomast olukorda. Lisaks otsustas Ülemkogu 20 000 rahvusvahelist kaitse vajava põgeniku ümberasustamises, kajastades iga liikmesriigi eriomast olukorda. Samuti nähti ette rahalise abi andmist kriisi leevendamiseks.

25. – 26. juunil toimunud Euroopa Ülemkogul esindas Eesti seisukohti peaminister Taavi Rõivas. Euroopa Liidu asjade komisjon arutab rände temaatikat taas 6. juulil siseminister Hanno Pevkuriga, kes esindab Eesti seisukohti EL-i siseküsimuste nõukogu istungil 10. juulil.

Fotod istungilt 

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Riigikogu eelinfo 29. juuni – 3. juuli

Esmaspäev, 29. juuni

Euroopa Liidu asjade komisjoni istung – kell 13: ülevaade Kreeka finantsabiprogrammi menetlemisest eurorühma kohtumistel 22. – 27. juunil ning võimalik seisukoha kujundamine programmi kohta, kutsutud rahandusminister Sven Sester.

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor külastab Aasta Küla valimise raames Kinksi küla Läänemaal.

Kell 15.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor külastab Aasta Küla valimise raames Leedri küla Saaremaal.

Teisipäev, 30. juuni

Riigikaitsekomisjoni istung – kell 9: ülevaade 24. – 25. juunil toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest, kutsutud kaitseminister Sven Mikser.

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor külastab Aasta Küla valimise raames Kassari saare külasid Hiiumaal.

Kell 13.45 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling ning Riigikogu liikmed Raivo Aeg ja Martin Kukk kohtuvad Hesseni liidumaa parlamendi peakomisjoni delegatsiooniga.

Neljapäev, 2. juuli

Kell 14 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Eesti Välispoliitika Instituudi korraldataval ümarlaual “Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alused 2010 – mis vajaks muutmist?” (välisministeerium).

Lähetused

28. juuni – 1. juuli
Riigikogu liige Ants Laaneots osaleb Brüsselis NATO Parlamentaarse Assamblee koolitusprogrammis uutele liikmetele.

5. – 9. juuli
Riigikogu liikmed Külliki Kübarsepp, Mart Nutt ja Mati Raidma osalevad OSCE Parlamentaarse Assamblee 24. istungjärgu töös Helsingis.

5. – 10. juuli
Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee kaitse- ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Herkel rändeküsimusest: kvoodid õhutavad ekstremismi

Herkel märkis, et Eesti mõistab Lõuna-Euroopa riikide muret ning on ka FRONTEXi ja muude instrumentide kaudu probleemi lahendusse panustanud. Seda asjaolu rõhutades kritiseeris Herkel Euroopa Komisjoni poolt pakutud kvoote, mis ei arvesta Eesti väiksust ega majanduslikke võimalusi. „Selline poliitika õhutab äärmuslikke meeleolusid ja lõhestab meie ühiskonda,“ ütles Herkel.

Eesti esindaja rõhutas, et tingimata tuleb teha vahet majandusimmigrantidel ja pagulastel. „Kaitsta tuleb ikkagi neid, kes on reaalsed pagulased,“ ütles Herkel. Ta lisas, et tegeleda tuleb pigem probleemi juurtega kui tagajärgedega ja osutas vajadusele panna piir kriminaalsele inimkaubandusele.

Herkel tõi oma sõnavõtus välja, et ehkki Eesti pole pagulaste seas praegu populaarne sihtkoht, on meil rändeküsimuses kibedaid ajalookogemusi, mis on seotud küüditamise, paadipõgenike ning nõukogude ajast massilise sisserändega.

Riigikogu ENPA delegatsioon kaitseb Eesti huve Euroopa Nõukogus. ENPA suvisel istungjärgul osalesid Hannes Hanso, Mailis Reps ja Andres Herkel.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Sergei Metlev: umbkeelsust vähendab tasuta ja kättesaadav keeleõpe

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni nõunik Sergei Metlev peab eurosaadik Yana Toomi süüditust, et Eestis kehtivad keelenõuded on Euroopa õigusega vastuolus, kummastavaks ning kutsub üles pöörama tähelepanu hoopis kättesaadava ja tasuta eesti keele õppe tagamisele kõigile soovijatele.

„Valitsuse keelenõudeid käsitlevas määruses on kirjas, et nõuete määramisel lähtutakse töö iseloomust ja keelekasutusolukordadest, mis on Euroopa Liidus aktsepteeritud lähenemine. Toom viitab, et lasteaiaõpetajatele kehtivad keelenõuded on absurdsed, mis omakorda kõlab täiesti absurdselt,“ ütles Metlev.

„Meie muukeelsetes lasteaedades on aina rohkem eesti keelt ja sel põhjusel on lasteaednike keelenõuded  täiesti õigustatud. Keeruline on ette kujutada, kuidas me suudame tagada vene päritolu lastele väärika elu Eestis, kui eraldame neid juba lasteaias eesti keele – ja kultuuriruumist,“ lisas ta.

Metlevi sõnul võiks eurosaadik juriidilise võimlemise asemel arutada, kuidas parandada eesti keele oskust. Üks võimalus on tagada kõigile soovijatele tasuta ja pikaaegne keeleõpe. „Kurb fakt on see, et ligi pooled venekeelsed eestimaalased ei oska eesti keelt. Lisaks on meil palju tublisid inimesi, kellel on nii haridust kui motivatsiooni oma keelebaasi arendada, kuid kehv majanduslik olukord, hirmud või info nappus takistavad seda. Eesti riigi huvides on tagada kõigile soovijatele tasuta eesti keele kursused, mis võimaldaksid jõuda kõrgtasemeni. Praegune olukord, kus igal aastal on vaid mõnisada tasuta õppekohta ei ole üldse rahuldav. Juba tekkinud sotsiaalsete pingete vähendamiseks on tarvis muuta keeleõpet kättesaadavaks ja tegeleda vene koolis toimuva eestikeelse õppe kvaliteedi tõstmisega,“ lõpetas Metlev.

ENPA otsustas jätkata Venemaa vastaste sanktsioonidega

Jaanuaris 2015 otsustas ENPA võtta Venemaa delegatsioonilt hääleõiguse ja õiguse osaleda vaatlejatena valimistel ning Euroopa Nõukogu  juhtorganite töös.

Eesti delegatsiooni juht Hannes Hanso tõdes, et ENPA lähenemine Venemaaga seonduvale probleemide rägastikule peab olema tugevalt väärtuste põhine ka tulevikus. „Dialoogiks peab uks avatuks jääma, kuid tavapärase käitumise jätkamine oleks ääretult lühinägelik,“ sõnas Hanso.

Ukraina raportöör Mailis Reps rõhutas, et olukord Ida-Ukrainas on halvenenud ja viimastel nädalatel on sõjategevus uuesti eskaleerumas.

Eesti delegatsiooni liige Andres Herkel lisas, et kutse parlamentaarsele dialoogile, mida paljud saadikud rõhutasid, on küll õige, kuid dialoog eeldab kahte poolt ning eeldab ka Venemaa poolt toimivat demokraatiat. „Venemaa puhul algas dialoogipuudus tegelikult sellest, et Venemaa delegatsioon ENPA-s oli juba aastaid enne Ukraina sündmusi sisuliselt ühe arvamuse delegatsioon. Mõne aasta eest kompenseerimise seda sellega, et kutsusime komitee koosolekule parlamendivälise opositsiooni esindajana Boris Nemtsovi, kes on nüüdseks tapetud. Sellises olukorras on mõistlikule dialoogile keeruline loota ja õigem on jääda juba kinnitatud sanktsioonide juurde,“ rääkis Herkel.

Lisaks kutsus ENPA Venemaa võime üles täitma Minski kokkuleppeid, vabastama naislendur Nadežda Savtšenkot ning andma ta üle Ukraina võimudele. Istungil vastuvõetud resolutsioonis rõhutati, et tuleb lõpetada nende kodanikeühenduste liikmete ja ajakirjanike tagakiusamine Venemaal, kes on julgenud kriitiliselt kajastada Venemaa tegevust Ukrainas.

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee suvisel osaistungil arutati muudest teemadest veel inimõiguste olukorda Aserbaidžaanis ja Ungaris ning teadmata kadunud isikute olukorda Ukrainas. Päevakajalise arutelu all toimus debatt, kuidas Euroopa saaks ühtselt reageerida migratsiooni väljakutsetele.

Eesti delegatsiooni kuulusid Hannes Hanso, Mailis Reps ja Andres Herkel. Riigikogu ENPA delegatsioon esindab Eesti riiki  ja kaitseb Eesti huve Euroopa Nõukogus.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Hanso: Gruusia on viisavabaduseks Euroopa Liiduga lähiajal valmis

„Batumi konverentsil oli viisavabaduse küsimus tähtsal kohal ja mulle isiklikult tundub, et Gruusia on selleks võrdlemisi lühikese perioodi jooksul valmis,“ ütles Hanso.

Hanso sõnul toetab Eesti Gruusia integratsiooni püüdeid Euro-Atlandi suunal. „Kõikide keeruliste ja põletavate päevateemade kõrval tahame näha, et Euroopa Liit liiguks lähemale idapartnerluse riikidele eeskätt Gruusiale, Moldovale ja Ukrainale,“ rääkis Hanso. „Meile on see selgelt prioriteet, aga me peame selles suutma veenda ka teisi liikmesriike.“

Hanso sõnul peab Eesti ühelt poolt näitama oma toetust, aga ka idapartnerluse riigid ise peavad pingutama. Aidata saab ennekõike neid, kes ise ennast aidata soovivad, sõnas Hanso.

Hanso sõnul leidis Batumi konverentsil kinnitust, et Gruusia aktiivne liikumine Euroopa Liidu ja NATO suunal jätkub. „Nii Gruusia opositsioonis kui koalitsioonis on konsensus selles osas olemas ning see on välismaailma jaoks väga oluline signaal,“ märkis Hanso. „Tähtis on riigi kui terviku integratsioon Euroopa suunas.“

Eesti poliitika jaoks on Hanso sõnul oluline õppetund, et välispoliitikat ei saa üles ehitada üksikutele isikutele ja indiviididele, vaid toetama peab riiki.

Hanso osales 12. rahvusvahelisel konverentsil “Gruusia Euroopa tee”, mis toimus Batumis 18. ja 19. juunil. Visiidi raames toimusid väliskomisjoni juhi kahepoolsed kohtumised Gruusia välisministriga, kaitseministriga, Euro-Atlandi integratsiooni ministriga ning parlamendi väliskomisjoni juhiga.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Riigikogu eelinfo 22. – 28. juuni

Esmaspäev, 22. juuni

Komisjonides

Riigikaitsekomisjonis – kell 12: kohtumenetluse erisused erakorralise- ja sõjaseisukorra ajal, kutsutud kaitseministeeriumi, justiitsministeeriumi ja Eesti Reservohvitseride Kogu esindajad.

Euroopa Liidu asjade komisjoni, riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 13: Eesti seisukohad 25. ja 26. juunil toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel, kutsutud peaminister Taavi Rõivas (konverentsisaal).

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Võidupühale pühendatud jumalateenistusel Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toril ja sellele järgneval pärgade asetamisel Vabadussõja mälestussamba jalamile Toril.

Kell 12.30 – väliskomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Hiina Rahvavabariigi suursaadiku Qu Zhega (ruum L253).

Teisipäev, 23. juuni

Kell 9.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb võidupüha ja maakaitsepäeva tähistamisel Kärdlas: mälestustseremoonial Teises maailmasõjas hukkunud hiidlaste monumendi juures, võidupüha jumalateenistusel Kärdla kirikus, Kaitseliidu paraadil Kärdla keskväljakul ning Hiiu maavanema Riho Paluoja ja Hiiu vallavanema Georg Linkovi vastuvõtul.

Lähetused

20. – 26. juuni
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsioon koosseisus Hannes Hanso (22. – 26.06), Mailis Reps ja Andres Herkel (21.-25.06) osalevad ENPA täiskogu 2015. aasta III osaistungil Strasbourgis, Prantsusmaal.

24. – 26. juuni
Kultuurikomisjoni aseesimees Aadu Must osaleb Balti Assamblee, Põhjamaade Nõukogu ning GUAM (Gruusia, Ukraina, Armeenia ja Moldova) Parlamentaarse Assamblee ümarlauakohtumisel teravnenud julgeoleku küsimustes Kiievis.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee