Riigikogu

Seeder arutas Läti põllumajandusministriga maaelu arengut

Samuti võrreldi Eesti ja Läti põllumajandustoetuste ja -sektori rahastamise küsimusi ning käsitleti olukorda piimandussektoris ja seakasvatuses.

„Kui seakasvatussektoris on kriis nii Eestis kui Lätis ning olukorrad on enam-vähem võrreldavad, siis piimandussektoris on situatsioon erinev. Eestis on piimakari ja piima kogutoodang oluliselt vähenenud viimase aasta jooksul, Lätis on aga loomade arv säilinud ja kogutoodang isegi kasvanud,“ ütles Seeder.

Täna õhtul kohtub Seeder veel Läti peaministri Laimdota Straujumaga.

Foto kohtumiselt

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Põhiseaduskomisjon kaalub korruptsioonijuhtumeid uurima hakkava erikomisjoni ülesannete täiendamist

Kui eelnõu algtekst räägib riigifirmas Tallinna Sadam toimunud korruptsiooni ja sellelaadsete juhtumite analüüsimisest, siis komisjon kaalus võimalust sõnastada uurimiskomisjoni eesmärgiks võimalike korruptsiooniriskide väljaselgitamine Eesti Energia, Eesti Raudtee, ja Tallinna Sadama ning muude riigi osalusega äriühingute ja riigi asutatud sihtasutuste juhtimisel ning Tallinna linna juhtimisel.

„Algne eelnõu sõnastus, et Tallinna Sadamas on toimunud korruptsioon ei ole kõige korrektsem ja õnnestunum, sest kohus ei ole selles küsimuses veel oma otsust langetanud,“ märkis põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet vajaduse kohta hakata eelnõu pealkirja muutma.

Ta lisas, et kuna niikuinii ei olnud komisjoni eesmärgiks keskenduda pelgalt Tallinna Sadamale vaid korruptsiooniriskidele laiemalt, siis kaalus komisjon võimalust lisada juba eelnõu pealkirja ka teised riigifirmad ja sihtasutused. „Samuti oleks komisjonil mõistlik tegeleda ka Tallinna linna juhtimisega, sest avalikkusesse on jõudnud ridamisi pealinna korruptsioonijuhtumeid,“ ütles Laanet.

Põhiseaduskomisjon täna eelnõu muutmise üle ei hääletanud. Komisjon jätkab eelnõu  arutamist esmaspäeval, 19. oktoobril.

52 Riigikogu liikme algatatud Riigikogu otsuse ” Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine AS Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud korruptsiooni ja sellelaadsete juhtumite tulevikus vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks” eelnõu (88 OE) näeb ette, et moodustatav komisjon analüüsiks riigifirmas juhtunut ning sõnastaks järeldused selle põhjuste ning seda soodustanud asjaolude kohta. Komisjon peaks eelnõu kohaselt esitama oma uurimistöö lõpparuande Riigikogule ja avalikkusele hiljemalt 1. maiks 2016.

Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele on uurimiskomisjonil õigus kutsuda komisjoni ette isikuid ning nõuda oma ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid ja dokumente. Kutsutu on kohustatud ilmuma, andma selgitusi ning vastama küsimustele. Seejuures on võimalik isikut mõjuva põhjuseta ilmumata jätmise, andmete või dokumentide esitamata jätmise või selgituste andmisest või küsimustele vastamisest keeldumise eest karistada rahatrahviga.

Augusti lõpus pidasid kaitsepolitseiameti töötajad altkäemaksu võtmises kahtlustatavatena kinni AS Tallinna Sadam juhatuse toonase esimehe Ain Kaljuranna ja toonase juhatuse liikme Allan Kiili. Mõlemat meest kahtlustatakse suures ulatuses altkäemaksu võtmises pikema aja jooksul.

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
urmas.seaver@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

 

Õiguskomisjon: siseturvalisus vajab riigikaitsega sarnast kindlust

„Siseturvalisuse eelarve on viimastel aastatel küll kasvanud, aga selle valdkonna osakaal riigieelarvest on langenud, jäädes tänaseks alla 4%,“ ütles õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof. „Selleks, et tagada Eesti julgeolek, ehitada välja piir ning tulla toime kasvava rändesurvega, on tarvis jätkusuutlikke eelarvevahendeid, mis sarnaselt riigikaitsega võiksid moodustada 2% SKP-st.”

Pikhofi sõnul on oluline säilitada ka inimeste piisavus siseturvalisuses. “Siseministeeriumi valitsemisalast on viimastel aastatel kõige rohkem inimesi vähemaks jäänud, mistõttu ei paista enam väga kohti, kust siseturvalisuses inimesi vähemaks võiks jääda. Peame mõistma, et piisavat turvalisust saab tagada vaid inimeste olemasolul,” märkis Pikhof.

Siseministeeriumi tegemisi tutvustanud siseminister Hanno Pevkur kinnitas komisjonile, et siseturvalisuse tuleva aasta prioriteet on piiriturvalisuse tagamine ja sisejulgeoleku kindlustamine. Suurim investeering on järgmisel aastal ette nähtud piiri väljaehitamiseks – 20 miljonit eurot.

„Jätkame kontrolljoone puhastamist ja uute piiripostide paigaldamist, samuti valmivad Piusa kordon ja Narva-2 piiripunkt,“ rääkis siseminister Hanno Pevkur.

Teine oluline suund on ministri sõnul siseturvalisuse töötajate motiveerimine ning sel aastal on operatiivteenistujatele riigieelarvest ette nähtud 4% palgatõusu. “Palju ja kellel palgad täpselt tõusevad, selgub lähemal ajal, kui oleme selle läbi arutanud ka asutuste juhtidega,“ ütles Pevkur.

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
urmas.seaver@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Mikser: Venemaa agressioon Ukrainas tõestab vajadust liitlaste suurema kohaloleku järele Balti riikides

Mikser rõhutas kohtumisel, et Venemaa agressioon Ukrainas tõestab vajadust liitlaste suurema kohaloleku järele Balti riikides. „Vladimir Putin näib uskuvat, et Venemaa naudib Läänemere regioonis regionaalset sõjalist ülekaalu. Seetõttu on olemas oht, et Putini strateegiline valearvestus võib vallandada konflikti, mida keegi ei soovi,“ sõnas Mikser.

Mikser rõhutas, et parim vahend sellise olukorra ennetamiseks on Euroopa Liidu ja NATO riikide poliitiline ühtsus ja tugev sõjaline heidutushoiak regioonis.

Rääkides olukorrast Süürias väljendasid väliskomisjonide juhid muret, et Venemaa sõjaline sekkumine Bashar al-Assadi režiimi toetuseks Süürias võib konflikti täiendavalt eskaleerida ja põgenikekriisi süvendada.

Põhjamaade ja Balti riikide väliskomisjonide esimehed vahetasid ka mõtteid Euroopat tabanud rändekriisi edasiste arengute üle.

Kohtumisel sõnavõtuga esinenud Rootsi välisminister Margot Wallström tõi välja, et Euroopa solidaarsus on praegusel hetkel, kui maailmas on nii palju ebamäärasust, olulisem kui kunagi varem.

Järgmine Balti ja Põhjamaade parlamentide väliskomisjoni esimeeste kohtumine toimub 2016. aasta esimesel poolaastal Eestis.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Keskkonnakomisjon peab vajalikuks pakendiaruandluse auditeerimise muutmist

Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul lülitati teema istungi päevakorda seoses praktikas üleskerkinud probleemidega. Ettevõtjad tõid esile, et seaduses on aruandluse auditeerimise nõue väiksema koguse puhul ebaotstarbeks ja liigselt koormav.

„Pakendiandmete audiitorkontrolli käigus ilmnesid probleemid auditeeritavatel väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel, mis kvalifitseerusid pakendiettevõtjaks. Nimetatud pakendiettevõtjate turule lastud pakendatud kauba pakendi kogus osutus sageli väikeseks, ületades vaid veidi piirmäära, millest väiksema turule lastud pakendi koguse korral andmeid pakendiregistrisse ei ole vaja esitada ja ei ole ka audiitorkontrolli kohustust. Nõuetekohane pakendiandmete audiitorkontrolli maksumus osutus võrreldes turule lastud pakendi kogusega ebaproportsionaalselt suureks ja üle jõu käivaks,“ selgitas Vakra. Tema sõnul tuleb tunnistada, et tegu on läbimõtlemata ja ilma vajaliku analüüsita seadusesse sisseviidud nõudega, mida tuleks muuta.

„Meil on vaja vähendada ebamõistlikku halduskoormust, kuid samas peame säilitama ka kontrolli pakendiringluse üle,“ rõhutas Vakra. Ta pidas vajalikuks teema käsitlemist järgmistel keskkonnakomisjoni istungitel, et leida probleemile tasakaalustatud lahendus.

Pakendiseadus sätestab pakendiettevõtjale kohustuse teha eelmise kalendriaasta kohta pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontroll enne andmete esitamist. See on üldine kohustus eranditult kõigile pakendiregistrisse andmete esitajatele. Kõnealuse sätte lisamisega pakendiseadusesse reguleeriti audiitorkontrolli tegevust ja 2015. aastal kontrolliti andmeid esimest korda uue sätte kohaselt.

Komisjon arutas tänasel istungil keskkonnaministeeriumi algatatud pakendiseaduse muutmist, et lahendada pakendiettevõtjate probleemid seoses pakendi audiitorkontrolliga. Kavandatava seadusemuudatusega soovitakse seada kohustuslikule audiitorkontrollile künnisarv viis tonni, millest suuremate turule lastud pakendi koguse korral tuleb audiitorkontroll teha.

Komisjoni istungil osalesid keskkonnaminister Marko Pomerants, Audiitorkogu, A-Tolliagentuuri ja Kaubandus-Tööstuskoja esindajad.

Lisainfo: Rainer Vakra 5800 2828

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837

gunnar.paal@riigikogu.ee

päringud: press@riigikogu.ee

 

Reformierakond on asunud Tallinna Sadama uurimiskomisjoni moodustamist takistama

„On selge, et komisjonile ette antud aja jooksul ei ole võimalik kõiki riigiettevõtteid ja kohalikke omavalitsusi uurida ja tulemusteni jõuda. Nimelt on komisjoni tegevus planeeritud tuleva aasta esimese maini, mille järel tema volitused lõppevad. Tegemist on ilmselgelt Reformierakonna taktikaga, et loodavat uurimiskomisjoni niipea ei moodustataks ja komisjon ei saaks oma töös keskenduda Tallinna Sadama juhtumile. Reformierakonna samm muudaks algatajate ettepaneku ja uurimiskomisjoni töö farsiks,“ sõnas Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Priit Toobal.

Saadiku sõnul oli algatajate seisukoht komisjoni luues selge – Tallinna Sadama juhtumit tuleb põhjalikumalt uurida ja selle baasilt saab teha ettepanekuid ka teiste riigiettevõtete töö korrastamiseks ning nõukogu ja ka poliitilise vastutuse küsimustes.

Toobal jätkas: „Täna reformierakondlaste poolt esitatud muudatusettepanekud jätavad mulle veel tugevama mulje, et Reformierakonnal on midagi Tallinna Sadama juhtumi uurimises karta. Miks muidu tegelevad nad nii aktiivselt komisjoni moodustamise ja töö takistamisega?“

Lisainfo:
Priit Toobal
priit@keskerakond.ee

Teate edastas:
Jaan Männik
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni pressiesindaja
Tel 53 474 246

Menetlusse võeti Eesti-Vene riigipiiri lepingu ratifitseerimise eelnõu

 

Valitsuse 13. oktoobril algatatud Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (108 SE).

Lepingutega määratakse kindlaks Eesti ja Venemaa vaheline riigipiir ning piiritletakse nende riikide vahelised Narva jõe ja Soome lahe merealad.

Kokkulepitav riigipiir erineb käesoleval ajal reaalselt valvatavast ajutisest kontrolljoonest minimaalselt. Võrreldes praeguse kontrolljoonega toimub mõlemal pool mõningate maade üleandmine teisele poolele; nii järvedel kui maismaal toimuvad lepingu kohaselt muudatused mõlemale poole kontrolljoont võrdsel määral.

Valitsus algatas lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu 7. märtsil 2014. aastal. Eelnõu läbis Riigikogus esimese lugemise 16. aprillil 2014. Teise lugemiseni ei jõutud Riigikogu koosseisu lõppemise tõttu, millest tulenevalt langes eelnõu Riigikogu menetlusest välja ning valitsus pidi eelnõu uuesti algatama.

Seadus jõustub üldises korras. Lepingud jõustuvad 30 päeva möödumisel ratifitseerimiskirjade vahetamise päevast. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 12. oktoobril algatatud võlaõigusseaduse § 403¹ täiendamise seaduse eelnõu (106 SE).

Eelnõu näeb ette luua tarbijale võimalus negatiivses majanduslikus olukorras anda krediidiandjale või krediidivahendajale üle tagatisena märgitud vara selliselt, et üleantav vara kataks võetud krediidiga seotud olemasolevad ja tekkida võivad kulutused. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

53 Riigikogu liikme 13. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine soolise võrdõiguslikkuse probleemide läbitöötamiseks“ eelnõu (107 OE).

Eelnõu näeb ette moodustada probleemkomisjon Eesti ühiskonnas levinud soolise võrdõiguslikkuse probleemide läbitöötamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837

gunnar.paal@riigikogu.ee

 

EKRE farktsiooni arupärimine migratsiooni ja pagulaste küsimuses

Riigikogus 12.oktoobril tuli Riigikogu täiskogu istungil käsitlemisele EKRE fraktsiooni arupärimine peaminister Taavi Rõivasele seoses pagulaspoliitika ja migratsiooniküsimustega. Henn Põlluaas tuletas lühidalt meelde arupärimise sisu, kuna vahepeal oli möödunud juba kolm kuud.

Henn Põlluaas päris kas Vabariigi valitsus kavandab vastupidi oma kinnitustele ja talle antud volitustele tuua 2017. aastaks vabatahtlikult Eestisse 2550 immigranti, mis on enam kui kaks korda rohkem, kui Euroopa Komisjon on välja käinud? “Mis põhjusel lähtutakse just sellistest numbritest? Kui vastuvõetavate immigrantide arv on valitsusel otsustanud, siis miks on valitsus eksitanud ja petnud nii avalikkust kui Riigikogu, rääkides 15–20 korda väiksemast arvust? Miks on valitsuse poolt kevadel tellitud mõjuanalüüs, kus erinevad ametkonnad ja ministeeriumid tõid esile selle negatiivsed tagajärjed kõikidele eluvaldkondadele, salastatud ja kuulutatud asutusesiseseks kasutamiseks? On ju selge, et kõikidest immigratsiooniga kaasnevatest aspektidest tuleb avalikkust informeerida ausalt, mitte esitada kallutatud ja moonutatud infot vaid selle positiivsete külgede kohta. Viimane küsimus: kas valitsusel on seoses eeltoodud avalikkuse ja Riigikogu eksitamise ja petmisega kavas esitada tagasiastumispalve? Loomulikult seda vastust me teame kõik, aga siinjuures tasuks meenutada, et massimigratsiooni ja emigrantide kvoodipõhisele jagamisele Euroopa Liidus on vastu üle 80% inimestest.”

Taavi Rõivas vastas, et talle jääb arusaamatuks, millisest allikast Põlluaasal selline number pärineb. “Me oleme praeguse seisuga, mis on tõepoolest mitu kuud hilisem kui see arupärimise esitamise aeg, andnud nõusoleku teie nimetatust umbes viis korda väiksema suurusjärgu rahvusvahelist kaitset vajavate inimeste vastuvõtmiseks.” Valitsus ei ole Taavi Rõivase sõnul rahvast migratsiooniküsimustes petnud. “Me tõepoolest eelistame vabatahtlikkuse põhimõttel toimivat vastastikust Euroopa riikide omavahelist abistamist. Riigikantselei, Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös on koondatud sõjapõgenikke puudutav info veebilehele www.valitsus.ee/pagulased, kus on olemas infot nii tegevuste ajakava, Eesti seisukohtade, korduma kippuvate küsimuste kui ka päritoluriikide kohta. Samuti on sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna, siseminister Hanno Pevkur ja ametnikud kohtunud kohalike omavalitsuste esindajatega, et sõjapõgenikega seotud tegevusi kogukondadele selgitada ja küsimustele vastata.”

Mart Helme:” Ei ole kindlasti saladus ega uudis, et meie erakond on algatanud masspetitsiooni levitamist Eestis. 530 000 postkasti pluss käest levitatud petitsioonid peaks andma tagasiside ja väga selge fikseeritud arvamuse rahva poolt selle poliitika suhtes, mida teie immigrantide osas ajate. Te räägite endiselt, nii nagu juunikuus, pagulastest. Me kõik teame täna, et tegemist ei ole valdavalt pagulastega, vaid tegemist on enamasti lihtsalt immigrantidega, kellest suur osa on mugavama ja parema elu otsijad. Minu küsimus on aga järgmine: miks te ei teeni Eesti rahvast, miks te teenite Euroopa Komisjoni?”

Rõivas vastas, et ta eeldab, et see küsimus on retooriline, sest iga siin saalis viibija mõistab, et peaministrina on tema roll just nimelt Eesti rahvast teenida, mitte kedagi teist. “Mis puudutab seda teie 530 000 välja saadetud kirja, millest üks jõudis ka minu koju, siis ma ei anna sellele hinnangut. Jäägu see kiri teie südametunnistusele, aga eks siis tagasiside pealt ole näha.”

Uno Kaskpeit ütles, et jälgides olukorra arengut, siis kõigepealt lubati vastu võtta 150, nüüd aga on muutunud see arv 500-ks. “Kui vaadata, kuidas Lõuna-Euroopas see asi arenes, siis algul olid need pagulased Itaalias, Kreekas, nüüd on nad jõudnud Saksamaale. Midagi hirmsat toimub Soome piiri peal, kus ründavad üle piiri. Siit küsimus. Kas valitsus on mõelnud ka meil kriisiolukorra väljakuulutamisele, mõelnud nendele ressurssidele, millega panna piir kinni, kui midagi peaks jõudma ikkagi ülespoole? Ma olen kindel, et jõuab ülespoole. Kas valitsus on ka valis välja kuulutama erakorralist seisukorda.”

Rõivas vastas, et erakorraline seisukord on midagi sellist, mida igaks juhuks välja ei kuulutata, kuid valmisolek peab riigil alati olema. “Ma rääkisin ka sellest, kui palju maksab piiri ajutine sulgemine. Täna selleks vajadust ei ole. Me piiri ajutiselt sulgedes oluliselt vähendaksime võimalust turistidel siia tulla ja eestlastel ja Eesti inimestel laiemalt teistesse riikidesse liikuda. Nii et see ei ole praegu aktuaalne küsimus ja ei paista ka kuskilt neid suuri inimhulki, kes just nimelt Eesti kaudu otsustaks Euroopa Liitu siseneda. Kui me vaatame korraks gloobusele või maakaardile, siis me saame väga hästi aru, miks see nii on. Eesti asub Euroopa teises servas, rändekriisi algpõhjused on ikkagi Euroopast lõuna poolt.”

Henn Põlluaas ei jäänud peaministri vastustega rahule. “Mind paneb imestama see, milline on peaministri ettevalmistamatus siia Riigikogu ette tulekul ja arupärimistele vastamisel. Täiesti konkreetne küsimus, kust on valitsus võtnud konkreetse arvu, immigrantide arvu, see on meie arupärimises ka ära toodud, kas siis nõunikud või peaminister ei viitsi ilmselt lugedagi arupärimisi. Ma loen ette siis selle, kust võttis Konservatiivne Rahvaerakond numbri 2550 immigranti: “Siseministeerium on korraldanud rahvusvahelise riigihanke 2050 uussisserändajate koolitamiseks 2017. aasta lõpuks summas 1 396 000 eurot (See on riigihangete registris välja toodud. – H. P.), ning sõlmis 09.06.2015 vastava lepingu hankekonkursi võitja Expat Relocation Estonia OÜ-ga. Vastavalt kokkuleppele võib koolituste mahtu täiendavalt suurendada veel 500 koolitatava võrra, seega räägitakse hanke raames kokku 2550 immigrandist.” See on konkreetne valitsuse plaan koolitada välja siia saabuvaid immigrante.
Kui peaminister ei tea numbreid, siis on see väga kurb, kui ministeeriumid tegutsevad peaministri selja aga ilma kontrollita, on see veelgi kurvem. Aga tegelikult ma ei imesta, et peaminister numbreid ei tea, sest algul räägiti meile ju, et absoluutselt mitte mingisugust immigratsiooni Eestisse ei tule, Eesti ei nõustu mingisuguse immigrantide ümberjagamise ega kvootidega. Täna me teame, kuidas see arv on kogu aeg kasvanud, Eesti on nõustunud kvootidega. Mida muud siis on see, kui et me võtame vabatahtlikult, vastavalt meie elanike arvule ja SKT-le neid vastu. Nagu peaminister just siitsamast pukist ütles, mingit ülempiiri, mingit maksimumi ei seata. See on kvootide süsteem.
Mis puutub immigrantide Eestisse võtmisse, siis kui eelmises raamdokumendis 2010–2015 oli sõnaselgelt kirjas, et Eesti ei nõustu kvootidega, siis see lause on sealt tänaseks kadunud. See on asendatud lausega, et Eesti on nõus vabatahtliku vastuvõtmisega ja just sellesama püsimehhanismi alusel, mis ma siin enne ka välja tõin. Nii et kui eile jagati 40 000 pagulast, täna jagatakse 120 000 pagulast, homme jagatakse võib-olla 500 000, ülehomme 2 miljonit ja siis 10 miljonit, siis Eestil ülempiiri ei ole ja Eesti valitsus, omamata mingisuguseidki volitusi ei Riigikogult ega Riigikogu komisjonidelt, on nõustunud kvootidega.”

Eesti rändepoliitika vajab erakondadeülest koostööd

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Kalle Pallingu sõnul ei jää Eesti konfliktidest Lähis-Idas ja Aafrikas puutumata. „Peame suutma riigina erakondadeüleselt selle kriisi lahendamisesse ülejäänud Euroopaga solidaarselt panustada. Tegemist peaks olema väärtuspõhiste seisukohtadega, mitte parteipoliitiliste punktivõitudega,“ ütles Palling.

Palling rõhutas Eesti seisukohta, mille järgi kriisi lahendamisel peavad osalema kõik Euroopa Liidu liikmesriigid proportsionaalselt, vastavalt oma võimetele.

Pallingu sõnul on oluline keskenduda peamiste põgenikesurve all olevate Aafrika riikide abistamisele. Ta kutsus üles toetama miljoneid pagulasi vastu võtnud Süüria lähiriike nagu Jordaania, Liibanon ja Türgi. „Pikemas plaanis on oluline lisaks humanitaarabile edendada ka sealset majandust ja luua töökohti,“ ütles Palling. Ta lisas, et Eesti on toetanud Süüria pagulaste humanitaarolukorra leevendamist 1,8 miljoni euroga.

Siseminister Hanno Pevkuri sõnul on ümberasustamiseks ja –paigutamiseks koostatud asjaomaste ministeeriumide osalusel tegevuskava, mis sisaldab vajalikke tegevusi ning nende läbiviimise eest vastutajaid. „Oleme otsustuse paremaks läbiviimiseks koostanud ümberpaigutatavate profiili – soovime aidata inimesi, kes soovivad ise siia elama asuda, on võimelised ja neil on motivatsioon Eestis kohaneda. Eesti eelistab vastu võtta täisperekondi ning inimesi haavatavatest gruppidest nagu üksikvanematega pered ning saatjata alaealised või orvud,“ ütles Pevkur. Ta lisas, et loomulikult ei tohi need inimesed kujutada ohtu Eesti riigi julgeolekule.

Pevkuri sõnul kirjutati 2. oktoobril Itaalia kolleegidega alla lepe, mis võimaldab meie inimestel politseist, kaitsepolitseist ja sotsiaalministeeriumist minna Itaaliasse menetlustoimingute läbiviimiseks. “Otsuse, kas konkreetne inimene tuleb Eestisse või mitte, teeb Eesti,“ rõhutas Pevkur.

Siseministri andmeil sai eelmisel aastal Eestisse elama asumiseks esmase elamisloa üle 3000 Euroopa Liitu mittekuuluvatest riikidest pärit välismaalase.

MTÜ Eesti Pagulasabi juhatuse esimehe Eero Jansoni sõnul võtab Eesti järgmise kahe aasta jooksul vastu umbes pooltuhat kaitset vajavat inimest ümberpaigutamise ja –asustamise programmide raames. „Olgem ausad, Euroopa ja globaalse pagulaskriisi kontekstis on see väga väike panus,“ ütles Janson.

Janson tõi oma kõnes välja põhimõtted, millele peaks pagulaste vastuvõtmisel ja valitsuse tegevuskavas suuremat tähelepanu pöörama. Tema hinnangul peaks pagulaste nn valimisel olema mittediskrimineeriv inimeste usutunnistuse, nahavärvi ja muude tunnuste suhtes. „Peame arvesse võtma pagulaste endi soove ja olemasolevaid sidemeid ühe või teise riigiga,“ ütles Janson. Ta pidas oluliseks ka eesti keele oskust ja iga pagulase potentsiaali ärakasutamist. „Pagulaste elama paigutamine Eesti sees peab lähtuma esmajoones töö- ja koolikohtade ning tugivõrgustiku ja keeleõppevõimaluste olemasolust,“ rõhutas Janson.

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna esitas oma ettekandes 12 avatud ettepanekut ühise poliitika kujundamiseks. Need sisaldasid Eesti konservatiivse immigratsiooni-, keele- ja kodakondsuspoliitika jätkamist, migratsioonikriisi algpõhjustega tegelemist, tõhusa kontrolli kehtestamist Schengeni välispiiride üle, liikmesriikide iseotsustamisõiguse nõuet immigatsioonipoliitika üle ja Euroopa Liidu finantsvahendite ülevaatamist pagulaskriisi mõjude leevendamiseks. Tsahkna tegi ettepaneku kehtestada pagulaste vastuvõtmiseks seaduses piirarv ning kehtestada nii Eestis kui Euroopa Liidus nn turvaliste riikide ja piirkondade nimekiri, mille kodanikud ei vaja kaitset ega varjupaika.

Tsahkna ettepanekud puudutasid veel piirikontrollivõimekuse tagamist ELi välispiiril, Eesti kultuuriruumi ja tavade järgimist ning kohanemisprogrammi rahvusvahelise kaitse saanud inimestele. Samuti aastase elamisloa andmist rahvusvahelise kaitse saanud isikutele ja nende tagasisaatmist kodumaale pärast stabiilsuse saabumist.

Läbirääkimistel sõna võtnud Valdo Randpere, Mart Helme, Mihkel Raud, Mart Nutt, Mailis Reps, Monika Haukanõmm, Peeter Ernits, Aadu Must, Mihhail Stalnuhhin, Laine Randjärv, Martin Helme, Jaanus Karilaid, Jüri Adams ja Jaak Madison esitasid oma seisukohad migratsioonipoliitika küsimustes.

Istungi stenogramm 

Fotod istungilt 

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Siret Kotka: postkontorite massiline sulgemine suretab maaelu

„Kui mõnes linnas on lausa mitu postkontorit ja keegi ei pane neid linnapildis eriti tähelegi, siis maapostkontoril on kohalikus elus kanda märkimisväärselt olulisem roll ja seda eelkõige eakama rahva sotsialiseerumiskohana,“ ütles Riigikogu maaelukomisjoni aseesimees Siret Kotka. „Iga maapostkontori kinnipanek lööb seetõttu kohalikku kogukonda kordades valusamalt kui mõnes suuremas keskuses.“

Väga kahetsusväärne on Kotka sõnul ka reformierakondlasest majandus- ja taristuminister Kristen Michali idee riigiettevõte Omniva ehk kunagine Eesti Post erastada. „Pole kahtlustki, et erakätesse minnes postiteenuste hinnad kallinevad, postipunktide pidamisest ei olda huvitatud ja vähesed allesjäänud postkontorid koondatakse suurematesse asulatesse,“ sõnas Kotka. „Postkontorite kadumisel kaovad aga maal ka väga vajalikud töökohad.“
Riigiettevõte AS Eesti Post teatas hiljuti plaanist sulgeda viie aasta jooksul kõik järele jäänud 201 postkontorit, andes postiteenuste üle postipunktidele. Varasema viie aasta jooksul on suletud 124 postkontorit.

Lisainfo:
Jaan Männik
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni pressiesindaja
Tel 53 474 246