Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu eelinfo 5. – 11. detsembrini

Esmaspäev, 5. detsember

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikme Inara Luigase ametivanne

Riigikogu aseesimeeste erakorraline valimine

Riigikogu esimees Eiki Nestor ning valitud aseesimehed annavad vahetult pärast valimisi pressikonverentsi (ruum L240 Valge saali kõrval).

Riigikogu istungil vastavad Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele kaitseminister Margus Tsahkna kaitsevaldkonna kulude tõhususe ja läbipaistvuse kohta (nr 268) ning välisminister Sven Mikser laevakaitsjate kohta (nr 269).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: võimalik Riigikogu otsuse eelnõu, mis sisaldab põhjendatud arvamust selle kohta, miks Nõukogu direktiivi ettepanek äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi (CCTB) kohta ja Nõukogu direktiivi ettepaneku äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi (CCCTB) kohta, ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele; Eesti seisukohad 8.-9. detsembril toimuval ELi justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja siseminister Andres Anvelt; Eesti seisukohad 8.-9. detsembril toimuval ELi tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) istungil, kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.

keskkonnakomisjonis – veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (316 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad; arutelu ressursitasude jaotuse ja jäätmehoolduse rahastamise teemal, kohtumine Võrumaa omavalitsusjuhtidega, kutsutud rahandusministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi esindajad (konverentsisaal);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE); Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni algatatud autoriõiguse reformipaketi kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE), kutsutud maaeluministeeriumi esindajad; kokkuvõte 2016. aasta maaelukomisjoni tööst;

majanduskomisjonis – kell 11.10: majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine; ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE); raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (251 SE); välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (252 SE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (344 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (345 OE);

rahanduskomisjonis – võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (321 SE); investeerimisfondide seaduse eelnõu (297 SE); tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE);

riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse eelnõud Kaitseväe kasutamise kohta: Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia (337 OE); ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis (331 OE); NATO reageerimisjõudude koosseisus (332 OE); rahutagamismissioonil Kosovos (333 OE); väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis (334 OE); Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil (335 OE); konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias (336 OE); rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve (338 OE); Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis (339 OE), kutsutud kaitseministeeriumi esindajad; riigikaitsekomisjoni esindaja nimetamine SA Eesti Välispoliitika Instituudi nõukogusse; ÜRO juhitava rahvusvahelise rahuvalvemissiooni UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) välislähetuse edasilükkamine; Eesti seisukohad 6.-7.detsembril Brüsselis toimuval NATO välisministrite kohtumisel, kutsutud välisministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: komisjoni esimehe ja aseesimehe valimised; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (317 SE);

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 12. detsembril toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil; Eesti seisukohad 6.-7. detsembril toimuval NATO välisministrite kohtumisel; Eesti seisukohad 8.-9. detsembril Saksamaal Hamburgis toimuval NATO välisministrite kohtumisel, kutsutud välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis kell 11.15: õiguskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine; korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (312 SE), kutsutud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni aseesimees Henn Põlluaas ja justiitsministeeriumi esindajad; karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise direktiivi ülevõtmine) eelnõu (308 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: teavitus rahvusvahelise olukorra kohta pingekolletes, kutsutud Kaitseväe luurekeskuse ja Teabeameti esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: 2016. aasta huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine (ruum L 246).

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse käsitöö töötoas osalenud Kristel Pahka näituse „Alice Imedemaal“ (Toompea lossi lõunatiiva 3. korrus).

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab traditsioonilise jõulueelse Võrumaa käsitöönäituse (Riigikogu hoone vestibüül).

Teisipäev, 6. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu: atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: riigieelarve seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (304 SE); looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (291 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – arutelu linnujahi korraldamise ja šaakali leviku tõkestamise teemal, kutsutud Eesti Jahimeeste Seltsi, Eesti Erametsaliidu, Eesti Ornitoloogia Ühingu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Eesti Linnade Liidu, Eesti Lambakasvatajate Ühistu, keskkonnaameti ja keskkonnaministeeriumi esindajad (ruum L241);

kultuurikomisjonis – kultuurikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine;

majanduskomisjonis – Euroopa Komisjoni algatatud autoriõiguse reformipakett, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (259 SE); riigihangete seaduse eelnõu (204 SE);

rahanduskomisjonis – 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE); sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (288 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 13.30: väljasõiduistung Ämari lennuväebaasi, Kaitseväe erioperatsioonide väejuhatuse külastamine;

sotsiaalkomisjonis – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamise projekt SKAIS2, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, sotsiaalministeeriumi, sotsiaalkindlustusameti ja töötukassa esindajad; Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Seltsi ja Eesti Artroplastika Seltsi pöördumine, kutsutud sotsiaalministeeriumi, haigekassa ja pöördujate esindajad; ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (301 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 13.30: meretöö seaduse ja töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (329 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (suhtumise karmistamine sõiduki joobes juhtimisse) eelnõu (328 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu.

Sündmused

Kell 9.15 – Riigikogu Eesti-Hiina parlamendirühm kohtub Shanghai Komitee delegatsiooniga (ruum L240).

Kell 17.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor tervitab Kaitseliidu Toompea malevkonna uusi liikmeid (Valge saal).

Kolmapäev, 7. detsember

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 5 eelnõu: abieluvararegistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (abieluvararegistri pidamise ja kannete tegemise üleandmine) eelnõu (258 SE); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (317 SE); ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (250 SE); päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (309 SE); ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE).

Teine lugemine – 12 eelnõu: Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamis-missioonil Kosovos” eelnõu (333 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel” eelnõu (335 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve” eelnõu (338 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (332 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis” eelnõu (334 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis” eelnõu (331 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” eelnõu (336 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia” eelnõu (337 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis” eelnõu (339 OE); tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE); investeerimisfondide seaduse eelnõu (297 SE); võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (321 SE).

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli ülevaate tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 8.30 – Riigikogu Eesti-Suurbritannia parlamendirühm kohtub Briti suursaadiku Theresa Bubbeariga.

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Vietnami ajakirjanikega.

Neljapäev, 8. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (262 SE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (316 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

rahanduskomisjonis – 10 minutit pärast Riigikogu istungi lõppu: tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 12: Eesti, Läti ja Leedu valitsuste vahelise protokolli Balti Kaitsekolledži ja tema isikkoosseisu staatuse kohta muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (330 SE); Kaitseväe lisaõppekogunemised, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe esindajad.

Reede, 9. detsember

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: võimalik seisukoha andmine Nõukogu direktiivi ettepanekule äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi (CCTB) ja Nõukogu direktiivi ettepanekule äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi (CCCTB) kohta; Eesti seisukohad 12. detsembril toimuval ELi välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Sven Mikser; Eesti seisukohad 13. detsembril toimuval ELi üldasjade nõukogu istungil, kutsutud Eesti eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas; Eesti seisukohad 12.-13. detsembril toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Martin Repinski ja keskkonnaminister Marko Pomerants; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni algatatud autoriõiguse reformipaketile, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja.

Välislähetused

29. november – 5. detsember
Riigikogu liige Oudekki Loone osaleb Itaalia põhiseadusreferendumil vaatlejana, kohtub Itaalia parlamendiliikmetega, Eesti suursaadikuga Itaalias Celia Kuningas-Saagpakiga ning Rooma Ülikooli ja LUISS Guido Carli sotsiaalteaduste õppejõududega Roomas ning Bologna Ülikooli sotsiaalteaduste õppejõududega Bolognas.

3. – 9. detsember
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee transatlantilisel foorumil Washingtonis, kohtumistel Ameerika Ühendriikide Senati esindajatega ning Eesti Washingtoni saatkonna korraldataval USA presidendivalimiste järgse olukorra seminaril.

5. – 7. detsember
Riigikogu liige Siim Kiisler osaleb Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) kongressil Essenis, Saksamaal.

6. – 9. detsember
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja aseesimees Keit Pentus-Rosimannus osalevad kolme Balti riigi ühiskohtumistel Ameerika Ühendriikide Kongressi liikmetega Washingtonis, Ameerika Ühendriikides.

6. – 10. detsember
Riigikogu liige Ken-Marti Vaher osaleb 5. parlamentääride julgeolekufoorumil Washingtonis, Ameerika Ühendriikides.

7. – 9. detsember
Riigikogu liige Toomas Kivimägi kohtub Euroopa Parlamendi liikme Kaja Kallase ja Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipiga Brüsselis, Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Riigikogu sotsiaalkomisjon kohtus Kõrgõzstani ja Tadžikistani parlamentide delegatsiooniga

Riigikogu sotsiaalkomisjon kohtus 2. detsembril 2016  Kõrgõzstani ja Tadžikistani parlamentide delegatsiooniga. Kohtumisel arutati Eesti sotsiaalvaldkonna ja tervishoiu korraldamisega seotud küsimusi. Külalised esitasid küsimusi Eesti pensionisüsteemi, vanurite hoolekande ja perevägivalla ohvrite abistamise kohta.

Kübarsepp: küsitlustulemus näitab valijate pettumust, et meid koalitsiooni ei kaasatud

Vabaerakonna jaoks on küsitlustulemus – arvestades uue valitsusliidu mesinädalate aega – ootuspärane, reitingu langus näitab valijate pettumist selles, et Vabaerakonda siiski ei kaasatud valitsuskoalitsiooni.

„Vabaerakond pole püssi põõsasse visanud seoses uue valitsuskoalitsiooni moodustamisega, kuhu Vabaerakonda teadlikult ei soovitud. Oleksime ilmselgelt oma uue poliitilise kultuuri juhistega valitsuse nägu värskendanud. Jätkame Eesti ühiskonna juhtimise lahtiparteistamise ning ettevõttesõbraliku ja sotsiaalselt vastutustundliku majandus- ja maksupoliitika väljatöötamist ja rakendamist,“ ütles Riigikogu liige Külliki Kübarsepp.
Kübarsepa sõnul on valitsuskoalitsiooni vahetumisega teravnenud taas Reformierakonna ja Keskerakonna vastandumine. See on olnud tugev juba viimase kolme aasta jooksul, vahepeal on Keskerakonna siseheitlus nö vastandumise nurgad maha lihvinud, sest meeskonda pole suudetud mobiliseerida ühe tegevuse suunas. Keskerakonna edu kahaneb tulenevalt ebakindlusest, kas ja kuidas erakond suudab sisemiste võitluste kõrvalt arukalt riiki juhtida.
Kübarsepp nimetas ka, et küsitletutele pole märkamata jäänud IRLi pinged ministrikohtade jagamise üle, mis on kahandanud nende võimaliku positiivse tulemuse valitsuse vahetusest. Selgelt on valitsuse vahetusest võitjana välja tulnud SDE, arvab Kübarsepp.

Lisainfo:
Külliki Kübarsepp
5166467
Kylliki.Kybarsepp@riigikogu.ee

Rahanduskomisjon arutas töötajate tervise edendamise maksuvabastusi koos huvigruppidega

Riigikogu menetluses on valitsuse algatatud tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE).

Rahanduskomisjoni esimehe Mihhail Stalnuhhini sõnul oli tänane arutelu koos huvigruppide esindajatega viljakas, mis aitab märkimisväärselt kaasa nimetatud eelnõu menetlemisele.

„Eelnõu kohaselt ei loeta erisoodustuseks töötaja tervise edendamiseks tööandja tehtud kulutusi 100 euro ulatuses kvartalis, mis on seotud nii spordiüritustest osavõtu kui ka spordibaasi kasutamisega, aga ka kulutusi taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele,“ ütles Stalnuhhin. Ta märkis, et muudatus ei tekita tööandjale kohustust töötaja tervise edendamise tarbeks kulutusi teha või neid töötajale hüvitada, vaid tegemist on võimalusega, mille kasutamine sõltub konkreetse tööandja ja tema töötajate vahelisest kokkuleppest. „Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt on enamik töötajate tervise edendamiseks tehtavatest kulutustest käsitletavad erisoodustusena ning maksustatakse seetõttu tulu- ja sotsiaalmaksuna.“ Stalnuhhin selgitas, et seaduse muudatuse tulemusel on edaspidi võimalik osa kuludest teha maksuvabalt.

Eelnõuga tehakse veel mitmed maksualased muudatused, millega antakse tööandjatele võimalus maksta sotsiaalmaksuvabalt töötajale haigushüvitist ka teise ja kolmanda haiguspäeva eest, sarnaselt 4.-8. haiguspäevaga.

Rahanduskomisjoni istungil osalesid Eesti Haigekassa, Eesti Kindlustusseltside Liidu, Eesti Hambaarstide Liidu, Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Tööandjate Keskliidu , Eesti Ametiühingute Keskliidu, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Liidu ning rahandusministeeriumi esindajad.

Tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE) teine lugemine on kavas Riigikogu täiskogu istungil 7. detsembril.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
gunnar.paal@riigikogu.ee
päringud: press@riigikogu.ee

 

 

Riigikogu eelinfo reedest pühapäevani, 2.–4. detsembrini

Reede, 2. detsember

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 5. detsembril toimuval eurorühma kohtumisel ja 6. detsembril toimuval ELi majandus- ja rahandusnõukogu (ECOFIN) istungil, kutsutud rahandusminister Sven Sester; Eesti seisukohad 5. detsembril toimuval ELi transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja.

rahanduskomisjonis – kell 12: erakorraline istung, Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE), ettevalmistamine teiseks lugemiseks; kutsutud huvigruppide esindajad.

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder annab kodanikuõpetuse tunni Viljandi Kesklinna koolis.

Kell 11.20 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder annab kodanikuõpetuse tunni Viljandi Jakobsoni koolis.

Kell 12.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Jaak Madison ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtuvad Euroopa Parlamendi peasekretäri Klaus Wellega.

Kell 13 – Sotsiaalkomisjoni külastab Kazahstanist „the Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development“ (AFPPD) delegatsioon.

Laupäev, 3. detsember

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoja üritusel, kus tähistatakse rahvusvahelist puuetega inimeste päeva (Sakala Keskus).

Välislähetused

30. november – 2. detsember
Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Euroopa sotsiaaldemokraatide naisorganisatsiooni PES Women aastakonverentsil Prahas, Tšehhis.

30. november – 3. detsember
Kultuurikomisjoni aseesimees Aadu Must on läbirääkimistel arhiivikomitees Peterburis.

1. – 2. detsember
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling on kohtumistel Poola parlamendis Varssavis.

1. – 3. detsember
Riigikogu liige Yoko Alender osaleb Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsiooni ALDE kongressil Varssavis, Poolas.

3. – 4. detsember
Riigikogu liige Jaak Madison osaleb Euroopa Noorte Konservatiivide aastakongressil Brüsselis, Belgias.

3. – 9. detsember
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee transatlantilisel foorumil Washingtonis, kohtumistel Ameerika Ühendriikide Senati esindajatega ning Eesti Washingtoni saatkonna korraldataval USA presidendivalimiste järgse olukorra seminaril.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Eestis on visiidil Euroopa Parlamendi peasekretär Klaus Welle

Riigikogu Kantselei direktor Maria Alajõe, väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Jaak Madison tutvustavad Wellele Eesti EL-i eesistumise parlamentaarse mõõtme ettevalmistusi.

„Riigikogu eestvedamisel on kavas Euroopa Liidu eesistumise raames korraldada seitse kõrgetasemelist konverentsi. Riigikogu Kantselei kutsus Welle Eestisse, et arutada koostööd Euroopa Parlamendiga eesistumise ajal,“ ütles Alajõe.

Welle külastab Tallinnas Stenbocki maja, tutvub e-Estonia Showroomis Eesti e-lahendustega ja NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse tööga. Reedel kell 15.30 peab Welle Euroopa Liidu majas avaliku loengu teemal „Ettevalmistused järgnevaks 25 aastaks“.

Wellega kohtuvad Tallinnas ka riigisekretär Heiki Loot, Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor Klen Jäärats ning eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas. Kohtumistel kõneldakse Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteetidest.

Eesti on Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja 2017. aasta teisel poolaastal. Eesti võtab eesistumise üle Maltalt ja annab edasi Bulgaariale.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Osalemine Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse aastafoorumil

Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso osaleb Eesti Kaitsetööstuse Liidu traditsioonilisel Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse aastafoorumil, mis toimub 1. detsembril SpaceX Sündmuskeskuses.

2016. aasta foorum keskendub kolmele teemale: eksport ja rahvusvahelistumine; innovatsioon ja tootearendus ning tootlikkus ja kaitsetööstuse väärtuspakkumine.

Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse aastafoorumit korraldab Eesti Kaitsetööstuse klaster Eesti Kaitsetööstuse Liidu nimel koostöös Kaitseministeeriumiga. Klastri tegevusi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Riigikogu eelinfo esmaspäevaks, 28. novembriks

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 1.-2. detsembril toimuval ELi transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine ELi mitmeaastase finantsraamistiku vaheülevaatusele ning Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevuse pikendamise kavale, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 28.-29. novembril toimuval ELi konkurentsivõime nõukogu istungil, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb noorteühingu Avatud Vabariik kodanikupäeva seminari „25 aastat taasiseseisvunud Eesti Vabariiki: vabaduse põlvkonna kodaniku- ja riigiidentiteet“ paneeldiskussioonis, kus arutatakse võimalikku põlvkondadevahelist konflikti poliitikas (konverentsisaal).

Kell 14.30 – Eesti-Makedoonia parlamendirühm kohtub Makedoonia asevälisministri Ilija Isajlovski ning teda saatva delegatsiooniga (ruum L240).

Kell 15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Tšiili Vabariigi suursaadiku Eduardo Gálvez Carvalloga (ruum L253).

Välislähetused

27. – 29. november
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Gruusia kaitseministriga ning peab avakõne kõrgematel riigikaitsekursustel Thbilisis.

28. – 29. november
Riigikogu liige Oudekki Loone kohtub Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomiga Brüsselis.

28. – 29. november
Riigikogu liige Jaak Madison osaleb kohtumisel Euroopa Parlamendi liikmetega ENF (Europe of Nations and Freedom) parlamendigrupis Brüsselis, Belgias.

28. – 30. november
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Aadu Must osaleb Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu tippkohtumisel Reykjavikis, Islandil.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
marie.kukk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Osalemine Riigikaitsekursustel ja kohtumistel

Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso osaleb 27. – 30. novembril 2016.a. Tbilisis Kõrgematel Riigikaitsekursustel, kus ta peab avakõne ning kõrgetasemelistel kahepoolsetel kohtumistel

Riigikogu eelinfo 28. novembrist – 4. detsembrini

Esmaspäev, 28. november

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 1.-2. detsembril toimuval ELi transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine ELi mitmeaastase finantsraamistiku vaheülevaatusele ning Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevuse pikendamise kavale, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 28.-29. novembril toimuval ELi konkurentsivõime nõukogu istungil, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb noorteühingu Avatud Vabariik kodanikupäeva seminari „25 aastat taasiseseisvunud Eesti Vabariiki: vabaduse põlvkonna kodaniku- ja riigiidentiteet“ paneeldiskussioonis, kus arutatakse võimalikku põlvkondadevahelist konflikti poliitikas (konverentsisaal).

Kell 14.30 – Eesti-Makedoonia parlamendirühm kohtub Makedoonia asevälisministri Ilija Isajlovski ning teda saatva delegatsiooniga (ruum L240).

Kell 15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Tšiili Vabariigi suursaadiku Eduardo Gálvez Carvalloga (ruum L253).

Teisipäev, 29. november

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Venemaa Föderatsiooni suursaadiku Aleksandr Petroviga (ruum L253).

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Kreeka Vabariigi suursaadiku Maria Karnoutsouga (ruum L253).

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab tervituskõne ajakirja Kodu ja Aed kaunimate kodude ja aedade auhindade üleandmisel (Õpetajate maja).

Kolmapäev, 30. november

Kell 9.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb Majandusjulgeoleku konverentsil 2016 (Swissôtel Tallinn).

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Riigikantselei ja Säästva arengu komisjoni korraldatud konverentsi „Eesti tuleviku teekaart“ (konverentsisaal).

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Viljandi linna seenioridega (Sakala keskus).

Neljapäev, 1. detsember

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder annab kodanikuõpetuse tunni Viljandi Gümnaasiumis.

Kell 13.15 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso osaleb Eesti Kaitsetööstuse Liidu traditsioonilisel Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse aastafoorumil (SpaceX sündmuskeskus).

Reede, 2 detsember

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 5. detsembril toimuval eurorühma kohtumisel ja 6. detsembril toimuval ELi majandus- ja rahandusnõukogu (ECOFIN) istungil, kutsutud rahandusminister Sven Sester; Eesti seisukohad 5. detsembril toimuval ELi transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja.

rahanduskomisjonis – kell 12: erakorraline istung, Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse ja
sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (302 SE), ettevalmistamine teiseks lugemiseks; kutsutud huvigruppide esindajad.

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder annab kodanikuõpetuse tunni Viljandi Kesklinna koolis.

Kell 11.20 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder annab kodanikuõpetuse tunni Viljandi Jakobsoni koolis.

Kell 12.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Jaak Madison ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtuvad Euroopa Parlamendi peasekretäri Klaus Wellega.

Laupäev, 3. detsember

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoja üritusel, kus tähistatakse rahvusvahelist puuetega inimeste päeva (Sakala Keskus).

Välislähetused

27. – 29. november
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Gruusia kaitseministriga ning peab avakõne kõrgematel riigikaitsekursustel Thbilisis.

28. – 29. november
Riigikogu liige Oudekki Loone kohtub Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomiga Brüsselis.

28. – 29. november
Riigikogu liige Jaak Madison osaleb kohtumisel Euroopa Parlamendi liikmetega ENF (Europe of Nations and Freedom) parlamendigrupis Brüsselis, Belgias.

28. – 30. november
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Aadu Must osaleb Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu tippkohtumisel Reykjavikis, Islandil.

29. november – 5. detsember
Riigikogu liige Oudekki Loone osaleb Itaalia põhiseadusreferendumil vaatlejana, kohtub Itaalia parlamendiliikmetega, Eesti suursaadikuga Itaalias Celia Kuningas-Saagpakiga ning Rooma Ülikooli ja LUISS Guido Carli sotsiaalteaduste õppejõududega Roomas ning Bologna Ülikooli sotsiaalteaduste õppejõududega Bolognas.

29. november – 1. detsember
Majanduskomisjon on töövisiidil Tšehhi parlamendis Prahas. Delegatsiooni kuuluvad majanduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi ning liikmed Kalle Palling, Jaanus Marrandi, Ken-Marti Vaher ja Siim Kiisler.

29. november – 1. detsember
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Jaak Madison osaleb ENPA sotsiaal-, tervishoiu ja säästliku arengu komitee istungil Firenzes, Itaalias.

29. – 30. november
Riigikogu liige Taavi Rõivas osaleb Slush 2016 konverentsil (Euroopa juhtivate start-up ettevõtete konverents) Helsingis.

30. november – 2. detsember
Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Euroopa sotsiaaldemokraatide naisorganisatsiooni PES Women aastakonverentsil Prahas, Tšehhis.

30. november – 3. detsember
Kultuurikomisjoni aseesimees Aadu Must on läbirääkimistel arhiivikomitees Peterburis.

1. – 2. detsember
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling on kohtumistel Poola parlamendis Varssavis.

1. – 3. detsember
Riigikogu liige Yoko Alender osaleb Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsiooni ALDE kongressil Varssavis, Poolas.

3. – 4. detsember
Riigikogu liige Jaak Madison osaleb Euroopa Noorte Konservatiivide aastakongressil Brüsselis, Belgias.

3. – 9. detsember
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee transatlantilisel foorumil Washingtonis, kohtumistel Ameerika Ühendriikide Senati esindajatega ning Eesti Washingtoni saatkonna korraldataval USA presidendivalimiste järgse olukorra seminaril.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee