Riigikogu

Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee töös

5. – 10. juuli
Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee kaitse- ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil Prantsusmaal, kus külastatakse Lanesteri mereväe eriüksuste ja Landivisiau’ aeronautika baasi, Île Longue’i tuumaallveelaevabaasi ning Prantsuse võõrleegioni peakorterit Aubagne’is. Samuti toimuvad kohtumised Prantsusmaa välis- ja kaitseministeeriumi esindajatega.

Riigikogu eelinfo 6. – 12. juuli

Esmaspäev, 6. juuli

Euroopa Liidu asjade komisjoni istung – kell 13: Eesti seisukohad 9. – 10. juulil toimuval mitteametlikul justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja siseminister Hanno Pevkur; Eesti seisukohad 6. – 7. juulil toimuval mitteametlikul spordiministrite kohtumisel, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar.

Neljapäev, 9. juuli

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Läti presidendi Raimonds Vējonisega.

Kell 16.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Läti suursaadiku Juris Bone vastuvõtul.

Reede, 10. juuli

Euroopa Liidu asjade komisjoni istung – kell 9: Eesti seisukohad 13. juulil toimuval eurorühma kohtumisel ja 14. juulil toimuval EL-i majandus- ja rahandusnõukogu istungil, kutsutud rahandusminister Sven Sester; Eesti seisukohad 13. – 14. juulil toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse, keskkonnaminister Marko Pomerants; Eesti seisukohad 16. – 17. juulil toimuval mitteametlikul tööhõive ja sotsiaalministrite kohtumisel, kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna, tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev.

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Eesti sõprade rahvusvahelise kohtumise sümpoosionil (Valge saal).

Kell 12 – Riigikogu aseesimees ja Eestimaa Spordiliit Jõud president Helir-Valdor Seeder avab 14. Eestimaa suvemängud Saaremaal.

Laupäev, 11. juuli

Kell 22 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Pärnu rahvusvahelise dokumentaal- ja antropoloogiafilmide festivali auhinnatseremoonial.

Lähetused

5. – 10. juuli
Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee kaitse- ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil Prantsusmaal, kus külastatakse Lanesteri mereväe eriüksuste ja Landivisiau’ aeronautika baasi, Île Longue’i tuumaallveelaevabaasi ning Prantsuse võõrleegioni peakorterit Aubagne’is. Samuti toimuvad kohtumised Prantsusmaa välis- ja kaitseministeeriumi esindajatega.

5. – 9. juuli

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (OSCE) Eesti delegatsiooni juht Mart Nutt ning liikmed Külliki Kübarsepp ja Mati Raidma osalevad OSCE Parlamentaarse Assamblee 24. istungjärgu töös Helsingis.

6. – 7. juuli
Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder on Läti Seimi kutsel Rotary International heategevuslikul kontserdil Ukraina orbude toetuseks, kus ta kohtub Läti Seimi spiikri Inara Murniece ja Ukraina Ülemraada aseesimehe Oksana Syroidiga.

11. – 13. juuli
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling osaleb rahvusparlamentide EL-i asjade komisjonide esimeeste kohtumisel Luksemburgis.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Maaelukomisjoni tööst 2015. aasta kevadistungjärgul

Maaelukomisjon pidas 2015. aasta kevadistungjärgul 14 istungit, sh  1 väljasõiduistungi ja 1 avaliku ühisistungi.
5.05.2015 toimus väljasõiduistung Põllumajandusministeeriumis, kus asekantslerid tutvustasid oma töövaldkondi, tegevuse prioriteete, eesmärke ja strateegilisi dokumente.
2.06.2015 toimus avalik ühisistung koos Riigikogu keskkonnakomisjoniga. Arutati MTÜ loomade eestkoste organisatsiooni Loomus esitatud kollektiivset pöördumist, mis käsitleb karusloomakasvanduste keelustamist Eestis. Avalikul arutelul osalesid MTÜ Loomus, Põllumajandusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti, Eesti Karusloomakasvatajate Aretusühingu, Eesti Loomakaitse Seltsi, Eesti Karusnahaliidu ja Eesti Karusnahatootjate Liidu esindajad ning teised huvilised.

Eelnõud
Kevadistungjärgul oli maaelukomisjoni menetluses üks seaduse eelnõu – Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (7 SE). Komisjon arutas eelnõu 9.06.2015 istungil ja saatis selle täiskogule esimeseks lugemiseks 17.09.2015. Eelnõu komisjonipoolne ettekandja on Meelis Mälberg.

Arvamuste andmine
Komisjon andis 2 arvamust Euroopa Liidu asjade komisjonile:
1. Eesti seisukohad põllumajanduse, metsanduse ja maakasutuse sektori integreerimist Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika raamistikku aastani 2030 käsitleva avaliku konsultatsioonidokumendi kohta (1.06.2015)
2. Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, mis käsitleb liikmesriikide võimalust piirata oma territooriumil geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamist või see keelata (COM(2015) 176, 177), kohta (9.06.2015)

Istungitel toimunud kohtumised ja arutelud
27. aprillil andis maaeluminister Urmas Kruuse ülevaate Põllumajandusministeeriumi tööplaanidest.
28. aprillil tutvustas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus EPKK tegemisi.
4. mail andis Siseministeeriumi osakonnajuhataja Priidu Ristkok ülevaate regionaalarengu meetmetest ja programmidest.
11. mail tutvustas Maaelu Edendamise SA juhatuse esimees Raul Rosenberg MESi tööd.
12. mail kohtuti Eesti Piimaliidu tegevdirektori Tiina Saroniga ja arutati olukorda piimanduses.
25. mail andsid Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti esindajad ülevaate ameti tööst ning probleemidest 2014-2020 finantsperioodi toetuste rakendamisel.
26. mail arutati koos Põllumajandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajatega Eesti EL poliitika 2015-2019 põllumajanduse, maaelu, toiduohutuse, veterinaaria, taimetervise ja kalanduse valdkondade seisukohti.
1. juunil kohtuti keskkonnaminister Marko Pomerantsiga.
8. juunil arutati koos Põllumajandusministeeriumi, Eesti Piimaliidu, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Põllumeeste Keskliidu ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindajatega Eesti piimandussektori olukorda.
9. juunil tutvustasid Põllumajandusministeeriumi esindajad avatud talude päeva ja Eesti toidu kuu üritusi.

Osalemine Välispoliitika Instituudi ümarlaual

Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Eesti Välispoliitika Instituudi korraldataval ümarlaual Välisministeeriumis teemal “Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alused 2010 – mis vajaks muutmist?”

Rahanduskomisjoni tööst 2015. aasta kevadistungjärgul

Eelnõud, otsused, arvamused ja kollektiivsed pöördumised
Toimus 16 korralist ja 1erakorraline rahanduskomisjoni istung – neist 2 väljasõiduistungit Eesti Panka ja Eesti Pangaliitu.
Riigikogu XIII koosseisu kevadistungjärgul 2015 (30.03.2015 – 18.06.2015) on rahanduskomisjoni menetluses 10 õigusakti. Selle hulgas on 5 otsuse eelnõud ja 5 seaduse eelnõud
1. 13 OE – Riigikogu otsus „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ (vastu võetud 12.05.2015)
2. 19 OE – Riigikogu otsuse „Hasartmängumaksu Nõukogu moodustamine“ ( vastu võetud 26.05.2015)
3. 20 OE – Riigikogu otsus „Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine“ (vastu võetud 26.05.2015)
4. 2 SE – Tulumaksuseaduse § 48 täiendamise seadus (esimene lugemine lõpetatud)
5. 6 SE – Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus (menetluses)
6. 8 SE – Kindlustustegevuse seadus (vastu võetud 10.06.2015)
7. 15 SE – Investeerimisfondide seaduse muutmise seadus (vastu võetud 15.06.2015)
8. 41 SE – Vabariigi Valitsuse algatatud sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (vastu võetud 15.06.2015)
9. 47 OE – Riigikogu otsus “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” (menetluses)
10. 50 OE – Riigikogu otsus “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” (menetluses)
Rahanduskomisjon andis kolm arvamust: 1 väliskomisjonile ja 2 Euroopa Liidu asjade komisjonile
1. 28.04 Väliskomisjonile arvamuse andmine. Valitsuse seisukohad teatise kohta, mis käsitleb globaalset partnerlust vaesuse väljajuurimiseks ja jätkusuutlikuks arenguks COM(2015) 44
2. 05.05.Euroopa Liidu asjade komisjonile (ELAK) arvamuse andmine. Eesti seisukohad nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas, eelnõu suhtes COM(2015)135
3. 05.05 Euroopa Liidu asjade komisjonile (ELAK) arvamuse andmine. Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni koostatud kapitaliturgude liidu rohelise raamatu konsultatsioonile vastamiseks COM(2015) 63
Komisjon sai Eesti Vabaerakonna kollektiivse pöördumise teemal: „Kütuseaktsiisi järsk tõus tuleb ära jätta!“
Kohtumised
Toimusid kohtumised Rahandusministeeriumi, Eesti Panga, Finantsinspektsiooni, Eesti Pangaliidu, eelarvenõukogu ja Euroopa komisjoni Eesti esinduse esindajatega
Komisjoni välistegevus
15. juunil toimus komisjoni kohtumine Euroopa Komisjoni Majanduse- ja Rahanduse Peadirektoraadi poolt ametisse määratud direktor, hr Carlos Martinez Mongay ja Eesti eest vastutava üksuse juhi, DG ECFIN Heinz Janseniga.

Mihkelson: Eesti peab keskenduma liitlasvägede kohaloleku suurendamisele

“Pingeline rahvusvaheline olukord ja Venemaa jätkuvalt agressiivne käitumine nõuavad kõikidelt NATO liikmesriikidelt kollektiivse heidutusvõime tõstmist. Seepärast on eriti oluline liitlasvägede kohaloleku suurendamine Balti regioonis,“ ütles riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson. Ta lisas, et Eesti peab samaaegselt laiendama vastuvõtuvõimekust ning astuma koos teiste alliansi partneritega vajalikud sammud vägede kohaloleku suurendamiseks.

Mihkelsoni sõnul on NATO kaitseministrite tippkohtumisel võetud suund kiirreageerimisjõudude tugevdamisele ja otsuskiiruse tõstmisele eriti tähtis.

NATO planeeritud võimekuste ja tegutsemisvõime tõstmise kava elluviimise plaan vaadatakse läbi tuleva aasta NATO Varssavi tippkohtumisel. Nimetatud suund on seotud Walesi tippkohtumisel kinnitatud NATO valmiduse tegevuskava (Readiness Action Plan, RAP) elluviimisega. Kavandatavad plaanid sisaldavad väga kiire valmidusega sihtüksuse ja reas liikmesriikides asuvate staabielementide loomist, et ohu korral tegutseda operatiivselt.

Fotod komisjoni istungilt: /

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837

gunnar.paal@riigikogu.ee

 

 

Euroopa Liidu asjade komisjon hindas rände tegevuskava läbirääkimisi edukaks

„Euroopa kolleegid otsustasid toetada Eesti lähenemist, mille kohaselt liikmesriigid peaksid panustama põgenikekriisi lahendamisesse vastavalt oma suurusele ja võimekusele. Eesti jaoks on positiivne, et Euroopa Komisjoni pakutud 1064 põgeniku kvoot ei leidnud toetust,“ ütles Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling. „Fakt on aga see, et peame muutma Eesti pagulaspoliitika avatumaks ja panustama rohkem rändesurve leevendamisse, suurendades oma võimekust järk-järgult.“

Ülemkogu otsustas 40 000 rahvusvahelist kaitset vajava inimese ümberpaigutamise Itaaliast ja Kreekast teistesse liikmesriikidesse kahe aasta jooksul. Et EL-i Nõukogu saaks otsuse kiiresti vastu võtta, lepivad kõik liikmesriigid konsensuse alusel juuli lõpuks kokku kõnealuste inimeste jaotamises, arvestades iga liikmesriigi eriomast olukorda. Lisaks otsustas Ülemkogu 20 000 rahvusvahelist kaitse vajava põgeniku ümberasustamises, kajastades iga liikmesriigi eriomast olukorda. Samuti nähti ette rahalise abi andmist kriisi leevendamiseks.

25. – 26. juunil toimunud Euroopa Ülemkogul esindas Eesti seisukohti peaminister Taavi Rõivas. Euroopa Liidu asjade komisjon arutab rände temaatikat taas 6. juulil siseminister Hanno Pevkuriga, kes esindab Eesti seisukohti EL-i siseküsimuste nõukogu istungil 10. juulil.

Fotod istungilt 

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Riigikogu eelinfo 29. juuni – 3. juuli

Esmaspäev, 29. juuni

Euroopa Liidu asjade komisjoni istung – kell 13: ülevaade Kreeka finantsabiprogrammi menetlemisest eurorühma kohtumistel 22. – 27. juunil ning võimalik seisukoha kujundamine programmi kohta, kutsutud rahandusminister Sven Sester.

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor külastab Aasta Küla valimise raames Kinksi küla Läänemaal.

Kell 15.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor külastab Aasta Küla valimise raames Leedri küla Saaremaal.

Teisipäev, 30. juuni

Riigikaitsekomisjoni istung – kell 9: ülevaade 24. – 25. juunil toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest, kutsutud kaitseminister Sven Mikser.

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor külastab Aasta Küla valimise raames Kassari saare külasid Hiiumaal.

Kell 13.45 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling ning Riigikogu liikmed Raivo Aeg ja Martin Kukk kohtuvad Hesseni liidumaa parlamendi peakomisjoni delegatsiooniga.

Neljapäev, 2. juuli

Kell 14 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Eesti Välispoliitika Instituudi korraldataval ümarlaual “Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alused 2010 – mis vajaks muutmist?” (välisministeerium).

Lähetused

28. juuni – 1. juuli
Riigikogu liige Ants Laaneots osaleb Brüsselis NATO Parlamentaarse Assamblee koolitusprogrammis uutele liikmetele.

2. – 3. juuli
Riigikogu liige Urve Tiidus peab tervituskõne rahuteemalisel filmiauhindade  üleandmise tseremoonial “Die Brücke 2015″ Münchenis.

5. – 9. juuli
Riigikogu liikmed Külliki Kübarsepp, Mart Nutt ja Mati Raidma osalevad OSCE Parlamentaarse Assamblee 24. istungjärgu töös Helsingis.

5. – 10. juuli
Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee kaitse- ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Herkel rändeküsimusest: kvoodid õhutavad ekstremismi

Herkel märkis, et Eesti mõistab Lõuna-Euroopa riikide muret ning on ka FRONTEXi ja muude instrumentide kaudu probleemi lahendusse panustanud. Seda asjaolu rõhutades kritiseeris Herkel Euroopa Komisjoni poolt pakutud kvoote, mis ei arvesta Eesti väiksust ega majanduslikke võimalusi. „Selline poliitika õhutab äärmuslikke meeleolusid ja lõhestab meie ühiskonda,“ ütles Herkel.

Eesti esindaja rõhutas, et tingimata tuleb teha vahet majandusimmigrantidel ja pagulastel. „Kaitsta tuleb ikkagi neid, kes on reaalsed pagulased,“ ütles Herkel. Ta lisas, et tegeleda tuleb pigem probleemi juurtega kui tagajärgedega ja osutas vajadusele panna piir kriminaalsele inimkaubandusele.

Herkel tõi oma sõnavõtus välja, et ehkki Eesti pole pagulaste seas praegu populaarne sihtkoht, on meil rändeküsimuses kibedaid ajalookogemusi, mis on seotud küüditamise, paadipõgenike ning nõukogude ajast massilise sisserändega.

Riigikogu ENPA delegatsioon kaitseb Eesti huve Euroopa Nõukogus. ENPA suvisel istungjärgul osalesid Hannes Hanso, Mailis Reps ja Andres Herkel.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Sergei Metlev: umbkeelsust vähendab tasuta ja kättesaadav keeleõpe

Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni nõunik Sergei Metlev peab eurosaadik Yana Toomi süüditust, et Eestis kehtivad keelenõuded on Euroopa õigusega vastuolus, kummastavaks ning kutsub üles pöörama tähelepanu hoopis kättesaadava ja tasuta eesti keele õppe tagamisele kõigile soovijatele.

„Valitsuse keelenõudeid käsitlevas määruses on kirjas, et nõuete määramisel lähtutakse töö iseloomust ja keelekasutusolukordadest, mis on Euroopa Liidus aktsepteeritud lähenemine. Toom viitab, et lasteaiaõpetajatele kehtivad keelenõuded on absurdsed, mis omakorda kõlab täiesti absurdselt,“ ütles Metlev.

„Meie muukeelsetes lasteaedades on aina rohkem eesti keelt ja sel põhjusel on lasteaednike keelenõuded  täiesti õigustatud. Keeruline on ette kujutada, kuidas me suudame tagada vene päritolu lastele väärika elu Eestis, kui eraldame neid juba lasteaias eesti keele – ja kultuuriruumist,“ lisas ta.

Metlevi sõnul võiks eurosaadik juriidilise võimlemise asemel arutada, kuidas parandada eesti keele oskust. Üks võimalus on tagada kõigile soovijatele tasuta ja pikaaegne keeleõpe. „Kurb fakt on see, et ligi pooled venekeelsed eestimaalased ei oska eesti keelt. Lisaks on meil palju tublisid inimesi, kellel on nii haridust kui motivatsiooni oma keelebaasi arendada, kuid kehv majanduslik olukord, hirmud või info nappus takistavad seda. Eesti riigi huvides on tagada kõigile soovijatele tasuta eesti keele kursused, mis võimaldaksid jõuda kõrgtasemeni. Praegune olukord, kus igal aastal on vaid mõnisada tasuta õppekohta ei ole üldse rahuldav. Juba tekkinud sotsiaalsete pingete vähendamiseks on tarvis muuta keeleõpet kättesaadavaks ja tegeleda vene koolis toimuva eestikeelse õppe kvaliteedi tõstmisega,“ lõpetas Metlev.