» Erakondade rahastamise järelevalve komisjon 

 

23. aprillil 1919, tuli Tallinnas kokku esimene iseseisvas Eestis rahva poolt valitud esindus - Asutav Kogu